Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst


1 Februari 2020 : Nadat ik alle mij beschikbare gegevens had verwerkt met betrekking tot de notariële akte no. 254 en die ook op mijn site had weten te publiceren, had ik aanvankelijk de gedachte dat ik klaar was met het toch best wel moeizame en uiterst nauwkeurige karwei om dat soort zeer speciale akten te ‘vertalen’, opdat de inhoud iets leesbaarder zou kunnen worden. Maar, en dat was zeker niet de eerste keer tijdens deze notariële processen, had ik me weer eens vergist. Want de al eerder aangekondigde exercitie om te proberen alle personen in die eerste akte meer achtergrond te geven, leverde, tijdens al dat gezoek op Internet, al heel ras een twééde notariële akte op, deze keer no. 255. Met als hoofdthema, het op- en samenstellen van de inventarislijst, inclusief de waarden, van de nalatenschap, die in notariële akte no.254 al héél compleet werd verwoord en berekend. En ‘vertaald’!!

Dus … zat er niet veel anders op om ook deze akte te gaan ‘vertalen’ en wederom duurde het erg lang voor ik daar mee klaar was. Maar het leverde wel weer interessante gegevens op en vooral veel ‘vreemde’ woorden die sinds compleet uit de mode zijn verdwenen. En maar goed ook, want ze verrijken de taal niet, maar maken het een stuk gecompliceerder en onleesbaarder.

Hieronder volgen dan weer alle originele documenten en mijn ‘vertalingen’, waarbij ik niet onvermeld kan laten dat het lijkt alsof er weer veel bladzijden te verwerken zijn, maar er is sprake van diverse herhalingen. De herhalingen van bladzijden herhaal ik -uiteraard- onderstaand niet!

Mijn ‘vertaling’ …

Navraag bij het Nijmeegs Archief, waar ik ook deze akte heb gevonden, leverde op dat dit document destijds zodanig ingebonden werd dat de (kleinere) documenten óver (grotere), èn weer andere documenten, werden in gebonden. Dat is waarschijnlijk acceptabel en goed mogelijk als je het originele papieren document in handen hebt, want dan vouw je het bovenste document aan de kant en kun je het onderliggende document compleet lezen. Maar dat is digitaal onmogelijk en dus krijg je dan afbeeldingen als hier onder. Met dat kleinere document slechts deels leesbaar aan de linker zijde van bladzijde 5, maar niet volledig.

Bladzijde 4 & 5 zien er origineel, zónder extra documentjes er bovenop, zo uit, eerst bladzijde 4 :

Vervolgens bladzijde 5, zónder bovenliggend document :

Bladzijde 6 & 7 hebben ook een bovenliggend documentje, maar het zijn dezelfde ónderliggende documenten, als op bladzijden 4 & 5. Uiteraard zal ik u aanstonds, of iets later, ook die kleinere documentjes laten zien, die ik vanaf verschillende oorspronkelijke bladzijden bij elkaar moest zoeken en aan elkaar moest ‘lijmen’, om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen laten zien van ook deze documentjes.

Bladzijden 8 & 9, weer eigenlijk bladzijden 4 & 5, maar met weer een ander bovenliggend (compleet) documentje:

Bladzijden 10 & 11, weer eigenlijk bladzijden 4 & 5, maar met weer een ander bovenliggend documentje:

Bladzijden 12 & 13, weer eigenlijk bladzijden 4 & 5, maar met weer een ander bovenliggend stukje document:

Dit (▼) zijn die twee ‘bovenop’ liggende documenten … document 1145 & 1146, ondertekend door alle betrokkenen.

(Ik heb deze niet meer ‘vertaald’).

En na telkens herhaling van dezelfde bladzijden, maar met andere bovenliggende documenten, gaat de eigenlijke akte eindelijk weer verder:

Hè, hè, ook deze akte nu compleet ‘vertaald’ en het moge overduidelijk zijn dat deze akte no.255 integraal deel uitmaakt en hoort bij akteno. 254. Opgesteld door dezelfde Notaris Jan Hendrik Reinier van Koolwijk.

Lopende al deze processen ben ik nog steeds doende met het trachten te verzamelen van meer, en zoveel mogelijk, persoonlijke informatie over zoveel mogelijk individuele personen, die in deze beide notariële akten worden genoemd als erven. Een activiteit waarbij ik veel hulp heb gekregen van meneer Erik Fleuren, die zich in verleden, tot en met het heden, al diepgaand verdiept heeft in in ieder geval een aantal van deze personen. Zijn parentelen van een aantal van die personen heb ik inmiddels van hem mogen ontvangen, en daar waar gewenst zal ik die toevoegen in mijn verhalen. Bijvoorbeeld :

Deze Wilhelmus Cornelis Burgers is eigenaar van een steenfabriek. Als hij overlijdt erft zijn vrouw, Geertruida Wouters (ze wordt geboren als Geertruida, niet Henrica Geertruida) alles. Maar als ook zij komt te overlijden, komt haar nalatenschap aan de orde en die komt -dus- zeer uitvoerig aan de orde in die twee notariële akten no’s 254 & 255.

Van dezelfde meneer Fleuren ontving ik enkele scans uit een boekje, geschreven door H.T.M. Burgers, die onder andere gedetailleerd schrijft over deze Wilhelmus Cornelis Burgers en andere vennoten in zijn steenfabriek. Dit boekje :

Helaas bleek dat dit boekje uitverkocht was bij de uitgever, die me echter wel in contact bracht met de schrijver. Ik heb contact met hem op genomen. Hij blijkt op Curaçao te wonen en heeft toe gezegd me dat boekje toe te willen sturen voor een zeer redelijke prijs.Ik hoop dan ook nog antwoord op de vraag te krijgen of hij een -verre- nazaat is van steenfabrikant Wilhelmus Cornelis Burgers.

Ik houd u gaandeweg geregeld op de hoogte. Elke dag weer een stapje dichterbij !!

TERUG NAAR BOVEN