Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Donderdag, 3 september 2020 : Een nieuwe stamboom staat in de startblokken en als je nu ooit kennis wilt maken met een zeer bekende en héél veel voorkomende achternaam in het Dreumelse, dan is het de achternaam Kooijmans wel. En een aantal personen met deze achternaam gingen de meest recente al voor. Deze, alle-4 in 1913 in Dreumel geboren.

En dit is dan de eerste Kooijmans nazaat, die in 1914, op 31 januari, in Dreumel wordt geboren, om twee uur in de middag.

Vader Andries Johannes Kooijmans heeft er zeker geen gras over laten groeien en is op diezelfde dag nog naar het gemeentehuis gesneld om daar aan te gaan geven dan zijn echtgenote, Johanna van Kruijsbergen, het leven had geschonken aan een mannelijke baby, die ze Johannes Hubertus hebben genoemd.

Heel erg opvallend is dat, daar waar je verwacht een schare aan nakomelingen te ontdekken in de persoonlijke dossiers van dit ouderpaar, het complete tegendeel blijkt. Tot nu toe, en met de meest recente toevoeging van de geboorteakte van Johannes Hubertus erbij, blijkt hij vooralsnog het enige kind te zijn dat dit echtpaar heeft voort gebracht. Hè, hoe kan dat nou, vraag je je af.

Eerst maar eens bij het begin beginnen. Vader en moeder Kooijmans-van Kruijsbergen worden beiden in Dreumel geboren. Hij op 21 september 1886 en zij op 5 mei 1890.

Hij is 26 jaren jong en zij 23, als ze besluiten te gaan trouwen, te Dreumel, op 7 mei 1913.

Bijna 9 maanden (8 maanden en 24 dagen) na dit heugelijke gebeuren, wordt dan Johannes Hubertus Kooijmans geboren. Een goed begin is het halve werk, doet een welbekend Nederlands spreekwoord ons geloven, maar daar is in dit geval geen sprake van.

Ik ga voor alle zekerheid alle Dreumelse geboorteakten nog eens controleren, of er nà 1914 nog additionele Kooijmans-Kruijsbergen kinderen werden geboren … En ja hoor …

Frederik Johannes (▲) wordt geboren op 25 september 1915 en zijn broer Frederik Petrus (▲) op 17 december 1917. Beide te Dreumel. Het kan goed zijn dat er nog kinderen werden geboren nà 1918, maar die gegevens zijn dan nog niet openbaar en dus ontoegankelijk. Al met al worden de persoonlijke dossiers van het ouderpaar gevuld met deze akten, die –v.w.b. Dreumelse geboorteakten- niet verder gaan dan tot en met 1918.

Ik heb in begin 2019 ook de Dreumelse huwelijksakten en akten van overlijden mogen inscannen tijdens een bezoek aan het Gelders Archief te Arnhem. Openbaar en op hun site tot en met respectievelijk 1932 en 1960. Ik ga de (trouw-)akten vanaf 1933 tot en met 1943 en (akten van overlijden) vanaf 1961 tot en met 1968 nakijken of daar nog Kooijmans-Kruijsbergen bekenden in voorkomen …

Resultaat ... Akten van overlijden … Niets! Maar huwelijksakten … De persoon waar deze stamboom over gaat, Johannes Hubertus Kooijmans, trouwt te Dreumel, op 13 juli 1938, met Francisca Maria de Jong. Hij is dan 24 en zij 26 jaren jong.

Dit tot nu toe alles verzameld hebbend, ga ik maar eens met de stamboom zelf beginnen. Eens zien hoeveel van die in totaal …

… 1761 bestanden in 439 persoonlijke dossiers op twee Hard Drives, ik kan en zal gaan gebruiken om deze stamboom zo volledig mogelijk te voorzien van data en gegevens rondom Johannes Hubertus Kooijmans.

Maandag, 7 september 2020 : Ik heb net de laatste hand gelegd aan deze stamboom. Mooie boom is het weer geworden, ook al staan er best veel rode vraagtekens in, die aangeven dat ik geen data heb kunnen vinden of er in verhouding niet teveel tijd en moeite in heb willen stoppen om ze alsnog te vinden. Met name gegevens opzoeken in het Rotterdams archief is zeer tijdslopend. Ze hielden daar registers bij met enkel even aktennummers (2, 4, 6, enz) en een ander register met alleen oneven (1, 3, 5, enz.) aktennummers. Dat maakt het vinden van de juiste gegevens dubbel moeilijk en zeer tijdrovend.

Desondanks ben ik zeker niet ontevreden met het behaalde eindresultaat, waarvan ik u weer graag de afbeelding wil laten zien.

 Opvallend in deze stamboom was de vermelding van vader Willem Timmermans. Die het ooit presteerde om drie van zijn pas geboren kinderen aan te geven op het Dreumels gemeentehuis, met als achternaamvermelding … HOKS. Het heeft jàren geduurd en heel veel voeten in de aarde gehad, voor deze onbegrijpelijke vergissing –in ambtenarentaal ‘dwaling’- recht getrokken kon worden en dat niet eerder dan nadat een vonnis werd uit gesproken door het gerechtshof te Nijmegen. Daarna pas verkregen deze drie kinderen eindelijk hun echte achternaam ... Timmermans.

Uiteraard meer details in het PDF bestand (►), waar ik u graag naar door verwijs. Het bestand is weer aardig omvangrijk geworden, dus geef het even –of ruim- de tijd om te openen.

 

TERUG NAAR BOVEN.