Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst


Met deze melding (►) sluit mijn provider Strato altijd het proces af, waarmee mijn website, en nu inclusief het 1953 relaas over de Dreumelse akten van overlijden, hernieuwd is gepubliceerd. Naarmate de verhalen in aantal toenemen, neemt ook de periode toe die gemoeid is met alles opnieuw te publiceren door de provider. Uiteraard worden àlle verhalen opnieuw gepubliceerd, aangezien het goed mogelijk is dat je ook in eerdere verhalen zaken –telkens- aangepast hebt. Zoals ten behoeve van die twee personen die niet in 1953 bleken te zijn overleden, maar respectievelijk in 1952 en 1944. Het duurt tegenwoordig wel een stief kwartiertje om alles weer on-line te krijgen, maar dat valt allemaal nog wel mee. ►►

Eigenlijk word ik door niets meer opgehouden om spoedig met het verhaal over 1954 te kunnen beginnen.

Toch eerst even uw zeer gewaardeerde aandacht voor een –achteraf veel te intensieve en frustrerende- zoektocht waar sinds gisteren (19-01-2019) een definitief eind aan gekomen lijkt te zijn. Eerst even een in- en de aanleiding ...


Mijn woning in Garissa, North Easten Province Kenya. Linksboven in 1977, bij aankomst en door de jaren heen, links- & rechtsonder tot en met 1979, bij vertrek. Ik ben daar twee jaar lang Mechanical Engineer geweest en was verantwoordelijk voor alle irrigatiewerken en –machines, die langs de rivier de Tana waren geplaatst om langs de rivier aangelegde landbouwakkers nat te houden.

Transport, of met de (▲) motor of met de Landrover. Het hele jaar door tussen de 30 en 40 graden. Celsius!

Dromedarrisenland (▼).

Alles kurk- haast woenstijnachtig droog. Aan het eind van die twee jaar vol prachtige en meeslepende momenten en perioden in Kenya kocht ik in Nairobi, van het zeer weinige geld dat je aan vrijwilligerswerk over hield, een borstbeeld, ter herinnering aan … alles. 

Na de eerste periode van 2 jaar heb ik vervolgens nóg 6 jaar in Kenya gewerkt, maar weer elders. Overigens … Garissa … de stad waar in april 2015 terroristen 148 mensen door schoten op de universiteit aldaar. Die er overigens nog niet was toen ik daar werkte.

Dit is dat borstbeeld –van een Masai Warrior- dat ik toen in Nairobi, hoofdstad van Kenya, kocht.

De Masai, een volk dat leeft in Kenya en dat al héél lang. Ik heb ze vaak ontmoet, als ik per motor of Landrover door Kenya reisde. Pracht mensen, die je niet al te boos moest maken, want ze waren er maar wat trots op dat ze Masai waren. Maar als je ze aansprak in het Kiswahili, dan brak het ijs al heel snel ...

Dat borstbeeld is mee gereisd naar alle windstreken, waar ik na Kenya nog gewoond en gewerkt heb en het heeft, vanaf 1992, altijd een prominente plaats gekregen in de diverse huizen waar –inmiddels- ons gezin in Nederland heeft gewoond. Vanaf 1993 in Dreumel, eerst op het Kerkpad en daarna, vanaf 1999, op de Julianastraat 33. 

Vorig jaar besloot ik, totaal en al héél lang niet meer wetend wat ik ooit voor dat borstbeeld had betaald en geen idéé hebbend wat het nu waard zou kunnen zijn, om een bezoek te brengen aan een opname dag van het TV programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’, waarvan de opnames in september 2018 plaats zouden vinden in Kasteel Ruurlo. Twee vliegen in één klap … de waarde van mijn Masai Warrior zou ik te weten komen èn ik kon een waarlijk prachtig –gelegen- kasteel bezoeken.

Hoe mooi en imponerend het kasteel ook was en hoe indrukwekkend de omgeving van dat kasteel, helaas kon een zogenaamd deskundige van dat programma me niets nuttigs vertellen over mijn Masai. Hij wist er gewoon niets vanaf en alhoewel ik een slordige anderhalf uur bezig was geweest om daar –als eerste- te kunnen zijn, stond ik na luttele minuten weer buiten het kasteel. Best –heel erg- boos over de incompetentie van die deskundige, die me er nog op attendeerde dat er nog meer mensen stonden te wachten op zijn weergaloze oordeel over hun bezittingen. Op de terugweg naar de parkeerplaats ontmoette ik de heer Sissing weer, samen met de producente van dat TV-programma. Na aangehoord te hebben hoe ik afgewimpeld was, besloot de producente foto’s van mijn Masai te nemen en zou nog een poging wagen alsnog een deskundige te vinden die er wèl iets zinnigs over zou kunnen vertellen. 

Maar, helaas, na drie maanden een paar op en neer gemailed te hebben, was ik nog steeds geen cent wijzer geworden en werd ik door haar door verwezen naar, nota bene, Sotheby in Londen. Die organisatie aan geschreven en die lieten me, in een slechts een kwartier latere, reactie weten, me niet te kunnen helpen, omdat ze geen analyses uitvoeren voor mensen, maar voorwerpen veilen voor klanten. Zij verwezen me, in al hun wijsheid, weer door naar, nota bene, the American Society of Appraisers.

Om een volgende afgang in de kiem te smoren, heb ik geen contact meer met hen gezocht, maar in plaats daarvan toch nog een Nederlandse website gevonden van … Tribale Kunst en Cultuur. (https://www.tribalekunstencultuur.org/ ). Een mail gestuurd en e-i-n-d-e-l-ij-k kreeg ik een oordeel, waar ik (n)iets mee kon. Deze :

Een best wel hele lange zoektocht, die uiteindelijk niet opleverde waar ik mogelijk op gehoopt, zelfs mogelijk wel verwacht, had. Namelijk een hoge waarde van mijn Masai. Maar zo blijkt maar weer dat de aanhouder met volharding, wellicht tot irritatie van anderen, mogelijk velen, vaak tot een resultaat kan geraken. Al is het, zes maanden later, niet wat verwacht werd.

AKTE No.1 : Sophia van Oorsouw, echtgenote van Adrianus Gerlag, overlijdt op 18 januari 1954. Ze is dan 67 jaar oud geworden en dat betekent dat ze werd geboren op (▼) 23 juli 1886. En Adrianus van Gerlag op (▼) 28 februari 1881.

Op 27 juni 1910 besloten ze om met elkaar te gaan trouwen.

Tot en met 1918 hebben ze tenminste twee kinderen voort gebracht, te weten … 

Wellicht dat er meer kinderen waren, maar dat valt buiten de openbare Dreumelse geboorteakten, en ik ben nog geen verdere akten van overlijden tegen gekomen van eventueel tot en met 1954 overleden nakomelingen. 

De man van de overledene (Adrianus) en de moeder (Willemina) van de overledene hebben dezelfde achternaam, Gerlag. Is dat toeval of familie?

Dus dat beide personen dezelfde achternaam hebben is puur toeval!

AKTE No.2 : De ongetrouwde Maria van Rhijn, geboren op (▼) 22 december 1890, overlijdt op 20 januari 1954. Zodat ze niet 63, maar 64 jaar oud was, toen haar dat overkwam.

Ze is de dochter van Johannes van Rhijn en Jacoba Reuser en de aangever van haar overlijden is haar broer, Martinus Hendrikus van Rhijn, die zelf geboren wordt op … zie onderstaand …

AKTE No.3 : Zou de vader (Johannes Marinus van Mourik) van de op 20 januari 1954 in Kampen overleden Wilhelmus Johannes Antonius Marie van Mourik, schipper zijn geweest, dan zou je nog kunnen verklaren waarom de overledene in Kampen is overleden. Maar vader van Mourik is veehouder. Of reisde je dan, inclusief je zoon en vee, het hele land door op en neer naar vee-keuringsdagen of veemarkten? Ik weet het niet.

Zoon van Mourik, met al die voornamen, overlijdt terwijl hij nog maar net maar amper goed op weg lijkt met zijn leven. Hij is 16 jaar als hij sterft.

AKTE No.4 : Jansje van Echteld wordt op (▼) vrijdag, 30 april in Wamel geboren. 

En overlijdt op 4 februari 1954 in ‘s-Hertogenbosch. 

Op 14 april 1915 trouwt ze met Hendrikus Johannes Vermeulen. In Wamel, omdat ze daar werd geboren.

2e van rechts, Meester Vermeulen (▲) , hoofd der jongensschool (▼) (Bron foto’s: Tremele.nl)

Hendrikus Johannes Vermeulen wordt in Nijmegen geboren, op 5 februari 1889.

AKTE No.5 : Weer een allochtone Dreumelnaar. Hij wordt geboren te Lith, meneer Hermanus Voet, die op 70-jarige leeftijd zijn leven beëindigd, op 11 februari 1954. Hij trouwt op (▼) 15 juli 1918 met Johanna Petronella Heesakker.

De daaraan voorafgaande huwelijksbijlagen.

En omdat dit echtpaar ruim nà 1912 trouwt, zijn eventuele kinderen nog niet traceerbaar. En tot nu toe (FEB-1954) ben ik ook nog geen overleden kinderen van dit echtpaar tegen gekomen, dus … niets te melden verder. 

AKTE No.6 : Jààà, een autochtone Dreumelnaar. Hendrikus van de Pol, die op 19 februari 1954 overlijdt, dan 85 jaar oud. Wel al die jaren alleen door het leven gegaan, althans zonder een inpandige echtgenote. Geen echtgenote … geen huwelijksakte … geen kinderen … maar wel broertjes en zusjes, nakomelingen van zijn ouders, vader Nicolaas van de Pol en Petronella van de Wert (Werdt, Weerdt, Weert, Weerd). Dit echtpaar trouwt op (▼) 21 mei 1861, als ik de dag hopelijk goed ontcijferd heb.

Samen creëerden ze de volgende nabestaanden.

AKTE No.7 : Hij, Willem Stenssen, wordt geboren op (▼) 5 augustus 1867 en overlijdt, 86 jaren later, op 2 maart 1954, in dezelfde plaats als waar hij werd geboren. Zijn echtgenote is hem al even geleden voor gegaan. 

                                                                         Maria Sas overlijdt op (▼) 6 april 1942.

En ze hebben ook gezorgd voor nageslachten …

AKTE No.8 : Naar mijn beste weten behoort een geboorte of een overlijden aangegeven te worden binnen maximaal drie dagen na de gebeurtenis. Gertrudis Johanna Cornelia van der Wielen overlijdt op 19 maart 1954, maar de aangifte geschiedt 4 dagen later pas en de datum moet zelfs in de marge alsnog aangepast worden, omdat die in eerste instantie foutief werd genoteerd. Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders en dus … De overledene wordt in Wamel geboren, ergens in of rond 1881. Het blijkt (▼) 10 december 1880 te zijn.

Vervolgens, na verloop van 31 jaren, trouwt ze met 33-jarige Hendrikus Antonius van Welie, op 20 november 1912. 

Hij is Gemeente Ontvanger te Wamel.

AKTE No.9 : Niets, helemaal niets kan ik melden van al deze mensen, behalve dan dat vader Antonius Hendrikus Kooijmans zich vervoegt op het Dreumelse gemeentehuis, op 5 april 1954, om aan te komen geven dat hij en zijn vrouw, Theodora Jacoba Derrix, op 3 april een levenloos geboren jongetje hebben gekregen. Dat, neem ik aan, vrijwel direct daarna ook begraven zal worden. Ze krijgen helaas nóg een keer te maken met een identieke geboorte, op 20 juni 1955, alleen is nu niet eens bekend of het een jongetje of een meisje was.

AKTE No.10 : Ik hoop het nog mee te maken, 88 jaar worden en zijn. Zoals Ida Gosuwina van Ooijen, die helaas overlijdt op 15 april 1954. Goh, er wordt weer heel wat verbasteringen van Gosuwina gebezigd. Op haar Appelternse geboorteakte, van 3 december 1865 (▼), wordt deze naam als Gosuina geschreven. Hetzelfde op haar trouwakte van 2 juni 1893. Jan Stensen, waar ze weduwe van is als ze overlijdt, wordt geboren op (▼) 5 juli 1863.

Nadat ik een 5-tal bestandsnamen had aangepast, zijn dit hun nakomelingen, gesorteerd op data. De rode kruizen staan door de akten die aangepast werden.

AKTE No.11 : Gerardus van Erp overlijdt al op 55-jarige leeftijd, na hetzelfde aantal jaren eerder geboren te zijn op 5 januari 1899.

Gerardus van Erp was de broer en zoon van …

AKTE No.12 : Het blijft telkens weer een prettige uitdaging om zoveel mogelijk over personen te ontdekken, met name als je vooralsnog niets over ze weet of niet al eerder gegevens hebt geregistreerd. Dat is het geval bij deze overledene, Wilhelmina Lamers, die op 23 mei 1954 overlijdt. 

Niet in de plaats waar ze is geboren, want dat was in Hurwenen. Rond 1954 minus 80 jaren = 1874. Nou, dat blijkt, meldt het Gelders Archief, op (▼) 9 november 1873 te zijn geweest. En ene Anna Lekfibber (Wie heeft er ooit voor deze achternaam gekozen !!) heeft haar moeder tijdens de bevalling bij gestaan en gezeten. Anna Lekfibber is getrouwd met Sebatianus van Belkom, mogelijk de broer van de moeder van Wilhelmina Lamers, Petronella van Belkom.

Jeetje, daar kon je wel zowat een gehele trouwdag voor uittrekken, alleen al voor het op laten stellen van je huwelijksakte. Dat zal ook wel heftig wennen zijn geweest voor de Hurweense gemeente secretaris, en flink kramp in z’n vingers, die slechts 5 huwelijken verwachtte in het gehele jaar 1896 en ook niet meer voor bedrukte akten had besteld, het jaar daaraan voorafgaand! Hier (▼) dezelfde huwelijksakte no.6, uitvergroot.

Ze hebben ook aardig wat tijd en energie aangewend om voor nakomelingen te zorgen …

Maar aan alle mooie –maar ook slechte- dingen komt ooit een eind en dus ook voor Adrianus de Groot. Die op 2 april 1931 overlijdt. In Rossum, op 63-jarige leeftijd al.

AKTE No.13 : Je zou er eens een kansberekening op los moeten laten. Over de kans dat er twee opvolgende akten van overlijden zijn, waarbij de overledenen dezelfde achternaam hebben en niet(s) met elkaar te maken lijken te hebben. Dat ga ik proberen uit te zoeken, of dat zo is. De overledene is in dit geval Arnoldus Lamers, die op 10 juni 1954 overlijdt. Hij is dan weduwnaar van Maria Christiaans. 

Zij wordt geboren op (▼) 6 april 1875 en Arnoldus Lamers op (▼) 30 september 1871. 

De ouders van Arnoldus Lamers zijn Antoon (Antonius) Lamers en Johanna de Keijzer. 

Die van Wilhelmina Lamers (Akte No.12) zijn Willem Lamers en Petronella Belkom. 

▼▼

Antonius Lamers, getrouwd met Johanna de Kleijn, heeft Lammert Lamers als vader (▼).

Willem Lamers, die getrouwd is met Petronella van Belkom, heeft als vader Lamert Lamers (▼▼).

AKTE No.14 : Heinrich Gerlach, geboren in Duisburg, Duitsland, getrouwd met Hendrika Johanna van Leur, overlijdt op 1 juli 1954. In Tiel. Hieronder zijn Tielse akte van overlijden.

Op 17 mei 1927 stappen ze samen in het huwelijksbootje en … verder heb ik helaas geen gegevens over dit echtpaar.

AKTE No.15 : Het tweede levenloos geboren kind in 1954. Het eerste was een jongetje van Antonius Kooijmans & Theodora Jacoba Derrix, dat op 3 april 1954 ter wereld kwam. Dit levenloos geboren kind is een meisje, dat op 21 juli 1954 werd geboren. Dochtertje van Martinus Hendrikus van Zonsbeek, zelf ook nog maar 24 jaren jong, en Petronella Maria van Toor, leeftijd onbekend. Alle personen werden na 1912 geboren en dus … geen verdere data. Weer erg helaas! Het Gelders Archief presteert jammer genoeg al niet veel beter!

AKTE No.16 : Best wel een hele bekende achternaam in Dreumel … Vink. Ik heb al aardig wat personen geregistreerd, die deze achternaam dragen. In onderhavige akte gaat het om het overlijden van Johannes Machiel Vink, zoon van Hendrik Vink & Adriana van Oorschot. Ik heb al van aardig wat Vink-en data verzameld in de loop der jaren ...

Johannes Machiel Vink overlijdt op 7 augustus 1954 en heeft zijn hele leven ongetrouwd door gebracht of moeten brengen. Zijn nageslacht is er derhalve nooit geweest, hetgeen een geheel ander verhaal is voor wat zijn ouders betreft. Geen groot wonder dat er zoveel Vinken zijn … 

AKTE No.17 : Hendrika Kooijmans overlijdt op 5 september 1954. En als ik het net heb over veel Vinken, kijk hier dan maar eens even naar … de & alle geregistreerde Kooijmans-en en hun persoonlijke dossiers !!!

447 Persoonlijke dossiers, met in elk dossier alles wat ik over een specifiek persoon heb verzameld aan akten en gegevens. Hendrika Kooijmans wordt geboren (▼)op 26 september 1893. 

                                 Haar echtgenoot 2B (to be), Hendrikus Petrus van Sommeren, (▼) op 9 september 1882.

Hendrikus Petrus van Sommeren was eerst getrouwd met Gertruda Christina van Elzen. Zij trouwen op 26 april 1918. Maar na slechts 7 jaar getrouwd geweest te zijn, overlijdt zijn echtgenote, op 5 februari 1925. Slechts 38 jaren jong. Ruim negen maanden na haar overlijden trouwt Hendrikus Petrus van Sommeren vervolgens dan met Hendrika Kooijmans.

(Onderstaand alweer de 100-ste afbeelding in dit verhaal.)

AKTE No.18 : Het is een triest jaar voor de Lamers families. Lamberta Maria Lamers, die op 10 september 1954 overlijdt, is de derde in 1954 overleden persoon met deze achternaam. En ze is ook familie van alle andere Lamers overledenen!

En Theodorus Lamers en Maria de Jong hebben daar de nodige familieleden nog aan toegevoegd !!

AKTE No.19 : Zodra ik Venraij lees, vrees ik al dat een overledene, in dit geval Hendrik van Ooijen, overleden in Venray op 11 september 1954, patiënt zou kunnen zijn -geweest- in het daar gevestigde gesticht voor krankzinnigen. 

Op Internet vind ik … 

In eerdere, soortgelijke, gevallen wordt dan op de lokale akte van overlijden dan meestal vermeld dat een verzorger of zuster de aangifte daar heeft gedaan. Die akte ga ik nu opzoeken. Tja, en wat blijkt … een verpleger ...

Het ingescande (▲) Venray-se register van overledenen.

Hendrik van Ooijen werd geboren op (▼) 2 januari 1873 en zijn toekomstige vrouw, Adriana Catharina Peters op (▼) 28 januari 1877.

Op 26 juli 1905 is –veronderstel ik- alles nog in orde met Hendrik van Ooijen en trouwt hij met Adriana Catharina Peters.

Het overlijden van zijn vrouw, Adriana Catharina Peters, kan onmogelijk de/een oorzaak geweest zijn van zijn verblijf in Venray. Zij overleed vele jaren na zijn overlijden in Venray, pas op 7 mei 1960. Zij is dan 83 jaren oud. 

AKTE No.20 : Drie en twintig is hij geworden voor hij op 30 september 1954 in Tiel overlijdt. Johannes Cornelis Jozef van Lith. Is een ziekte hem fataal geworden? Een ongeluk? Het wordt nergens in officiële stukken vermeld en dus weten wij het ook niet.

Zijn Tielse akte van overlijden verstrekt (uiteraard) al niet meer informatie en wellicht is dat goed ook zo. Willekeurige personen, zoals ik er eentje ben, hoeven ook niet tot in detail alles te weten, alhoewel … ik dat wel graag zou willen!

Einde van de 1889 kranten en ik ben daar niet rouwig om. Aanvankelijk best aardig nieuws en berichten over en rond Dreumel, maar naarmate de laatste maanden naderden en verwerkt moesten worden … Veel teveel alleen nog maar waterstand- en Rijnvaart-berichten. Nee, niet zo leuk meer. Op en terug naar de akten. Uiteraard ook niet zo prettig allemaal, maar daar wéét je het tenminste van tevoren van!

AKTE No.21 : Beetje vreemd … Het gebeurt dat als ik een persoonlijk dossier open, dat daar dan al een akte van overlijden in staat. Dan heb ik dat gegeven al eerder ergens voor nodig gehad en dat is blijkbaar ook het geval voor deze overledene. Peter Hoogakker, die op 5 oktober 1954 overlijdt en echtgenoot is van Huibertha Francina Udo. Wààr ik ooit zijn gegevens al eerder voor nodig heb gehad, weet ik in het geheel niet meer en het heeft ook geen zin daar lang over na te denken. Maar deze data stond al in zijn persoonlijke dossier voor ik er nu zijn akte van overlijden aan toe heb gevoegd … Die er overigens ook al in stond.

Op de website van genealogieonline heb ik dus al lang geleden deze stamboom van Peter Hoogakker gevonden en bewaard. De moeder van de moeder van Peter Hoogakker heette Maria van Eldik. Haar sterftejaar wordt aan gegeven als 1896. Maar wie is dan de aangeefster –Maria van Eldik- op de huidige akte van overlijden van Peter Hoogakker? Déze -aangeefster- Maria van Eldik is 70 als ze aangifte komt doen en werd dus geboren in of rond het jaar 1884. Ik heb geen gegevens van haar … even zoeken …

Nou heb ik weliswaar veel boven water gehaald voor wat betreft de ouders van de moeder van Peter Vogelaar, maar ik kan nog geen logische verklaring vinden voor de aangeefster op zijn akte van overlijden. Ik heb dan wel een geboorteakte van 'een' Maria van Eldik gevonden, die op (▼) 16 juli 1884 werd geboren, in Tiel, maar dat is zeker géén hard bewijs dat zij de juiste aangeefster is.

Ik begin een klein beetje te vermoeden dat het een dwaling is van de Dreumelse secretaris, maar dat kan ik ook niet hard maken, ondanks al enkele uren zoeken en niet vinden! Erg Jammer. Onderstaand trouwens nog de data aanwezig in het persoonlijk dossier van Huibertha Francina Udo.

AKTE No.22 : Wéér raar! Waar gewerkt wordt, vallen spaanders! Dat weet en begrijp ik goed, maar dat ik blijkbaar vergeten ben, ooit, om Jan Frederik Vink op te nemen in mijn registratie … dàt had ik niet verwacht en kwam onverwachts. Ik doe er nu uiteraard alles aan om hem weer boven het maaiveld uit te tillen en meld daarom maar gelijk dat hij werd geboren op 2 december 1876. Maar … ik heb ook geen geboorteakte van zijn vrouw Maria Grunt en ook geen huwelijksakte van hen. Wat raar allemaal !! Ik verbaas me over mezelf! Zoeken dan maar weer ... in de aangename wetenschap dat je meestal wel iets vind.

Gedurende het hele jaar 1903 werden in Batenburg een totaal aantal huwelijken gesloten van … 3. En in de derde en laatste huwelijksakte van dat jaar wordt het trouwen vast gelegd van Jan Frederik Vink en Maria Grunt, op 21 augustus van dat jaar.

Als ik de namen van de beide personen in voer in de zoekfunctie van het Gelders Archief, zijn dit de enige en karige zoekresultaten. Dat is best vreemd, want ik heb in mijn  eigen administratie nog wel een geboorteakte, die onomstotelijk bewijst dat er nóg een dochter werd geboren.

Op (▼) 2 november 1910. In Dreumel. En we noemen haar Hendrika Petronella.

AKTE No.23 : Enorm bewerkelijke akten zijn dit. Personen overlijden, waarvan ik geen enkele informatie bezit, omdat ze allerlei interessante burgerlijke stand gebeurtenissen in hun levens niet in Dreumel gepleegd hebben. Behalve dan hun overlijden ! 

Zoals op deze akte van en voor Adrianus van de Kamp, die op 19 november in Dreumel overlijdt. Maar in Dordrecht werd geboren, 78 jaren geleden … om precies te zijn (WieWasWie verstrekt deze informatie) op 29 maart 1876. Erg jammer dat de akte door het Dordrechts Archief alleen in *.PDF formaat wordt aangeboden, zodat ik die niet kan bewerken. Dan toch maar Familysearch in geschakeld, kijken wat dat op levert … Ja, prima, gewoon down te loaden geboorteakten, inclusief die van Adrianus van de Kamp.

Zijn eerste huwelijk is met Bernardina Maria Janssen en wordt voltrokken in Apppeltern. Waarom daar? Nou, neem ik aan, omdat de bruid daar waarschijnlijk werd geboren, op, volgens hun huwelijksakte, 13 november 1876 . 

Wat uiterst vreemd dat er op de huwelijksakte geen geboorteplaats bij wordt gezet, want … ze wordt niet in Appeltern geboren, kom ik nu achter. Het kostte even moeite en zoeken en ik ben maar begonnen met vast te stellen wie haar ouders zijn, te weten Wessel Janssen en Cornelia Wilhelmina Josephina Wouters. En raadt eens op welke akte ik die ouders terug vindt … Op een Ewijkse geboorteakte …

Akte no.42 (▲) De geboorteakte van Bernardina Maria Jansen. De vermelding van haar geboortejaar op de huwelijksakte is dus simpelweg compleet fout en moet 13 november 1874 zijn, niet 1876.

Adrianus van de Kamp en Bernardina Maria Janssen trouwen (maar waarom dan in Appeltern en niet Ewijk?) op 9 februari 1907.

Ik kan helaas geen akte van overlijden vinden van Bernardina Maria Janssen, noch nadere gegevens over het tweede huwelijk en deze tweede vrouw van Adrianus van de Kamp. 

Opvallend, toch nog, op de akte van overlijden van Adrianus van de Kamp is, dat de aangeefster weer Maria van Eldik is, die ook al aangifte deed van het overlijden (akte no. 21) van Peter Hoogakker. Op de Hoogakker akte kon ik al geen enkele relatie vinden, die er zou kunnen bestaan tussen aangeefster en overledene en dat kan ik op deze akte van Adrianus van de Kamp evenmin.

Ik kan alleen, en nogmaals, haar akte van geboorte vinden, aannemende dat dat waarschijnlijk de goede is, namelijk 1954 minus haar leeftijd (70) = 1884 … 16 juli ...

En ook v.w.b. deze dame kom ik geen steek verder. Weliswaar ontmoet ik het hele gezin op de website van het Gelders Archief en maak ik mee hoe waar & wanneer er getrouwd wordt, waar & wanneer kinderen geboren worden, waar & wanneer ze trouwen en waar & wanneer personen overlijden. Maar een aannemelijke reden waarom Maria van Eldik als aangeefster functioneert op ten minste twee Dreumelse akten van overlijden, ontgaat me nog steeds.

‘t Zit niet echt mee op deze regenachtige ochtend van maandag, de 28e januari 2019.

AKTE No.25 : Een niet gering aantal personen, die normaliter in Dreumel wonen, maar wellicht in Tiel werken, overlijden in 1954 ook in Tiel. Zo ook deze overleden persoon, Berdina Maria Verbruggen. Op 7 december 1954 en haar Dreumelse akte wordt ingeschreven op 10 december 1954. Ze wordt wel gewoon geboren in de gemeente waar ze woont en wel op (▼) 22 juni 1885. En haar toekomstige echtgenoot, Peter Quirinus Vink ook, maar dan op 14 juni 1880 (▼).

Onderstaand de inhoud van het persoonlijke dossier van Peter Quirinus Vink en dat zijn niet allemaal leuke data.

AKTE No.26 : IK schreef het al eerder op … ‘Waar gewerkt wordt, vallen spaanders’ … en zo schreef Dreumels secretaris eerst op dat de overledene, Maria van Wolferen, een zoon was van … maar herstelde dat gelukkig in de marge van deze akte. Ongeveer, op Johanna na, de allermeest gebruikte en voorkomende voornaam voor meisjes en vrouwen en af en toe zelfs voor jongens en mannen.

Zij, Maria van Wolferen dus, overlijdt niet in de plaats waar ze werd geboren, maar wel op 19 december 1954. In Wamel werd ze geboren, 80 hele jaren geleden, op 20 (▼) september 1874.

Echtgenoot 2B, Antonius Hendrikus de Bont, wordt in Dreumel geboren, op 2 juli 1875.

En dan besluit je, samen, op een gegeven moment om te willen trouwen en dat besluit werd in daden omgezet op 7 mei 1903, te Wamel.

Eerst, lekker makkelijk, met z’n tweetjes. Maar dat bleef niet al te lang zo makkelijk …

Ze kregen kinderen ...

En dit was dan tegelijk ook de laatste overledene in Dreumel in het jaar 1954.

Ter afronding van het akten-van-overlijden-verhaal van en over 1954 wil ik u best nog wel het een en ander vertellen ... mochten me nog belangrijke gebeurtenissen van dit jaar te binnen schieten. Wat op dit moment even niet het geval is. Wellicht komt dat omdat er –mijns inziens- ook niet zo heel veel schrikbarends of opvallends is gebeurt in 1954. Althans niet voor zover ik kan bepalen aan de hand van het niet geringe aantal documenten, dat ik ook weer gedurende het opstellen van dit verhaal heb bekeken en gelezen, veelal digitaal dan. 

Misschien ligt het er ook aan dat ik natuurlijk al lang niet meer leef in die tijd, maar in de tegenwoordige tijd. Waarin zoveel zaken zo stevig indruk op me maken, dat wellicht 1954 daarbij even iets teveel in het bijna-niets verdwijnt. Een heel snel gevonden voorbeeld van een zo’n ‘zaak’ is het volgende …

De PME, het pensioenfonds voor de metaal en elektro. Op hun site geven ze aan hoeveel mensen erbij dit pensioenfonds zijn aangesloten, quote, unquote : “In totaal zijn ruim 1.300 werkgevers aangesloten bij PME met ongeveer 145.000 actieve deelnemers” En” : “Daarnaast ontvangen zo’n 166.000 gepensioneerden elke maand een uitkering van het fonds”.

En wat ze, erg helaas, óók onlangs laten weten is dit: 

De kans dat heel velen met mij, en ik, in 2020 een korting krijgen op ons pensioen is daarom zeker niet ondenkbaar. Eerder erg waarschijnlijk. En als je dan nagaat hoe lang de betrokken partijen en de regering al praten over aanpassing van het pensioenstelsel, dan slaat de schrik je zo mogelijk nóg verder om het hart, als je je probeert voor te stellen hoe ze het nog snel eens zouden moeten kunnen worden. 

Ik schreef een klaagbrief naar mijn vertegenwoordiger bij de PME. Ik beschuldig die specifieke persoon helemaal nèrgens van, want hij is degene geweest die me met uiterste inspanning enorm geholpen heeft om het pensioen te kunnen realiseren, dat ik nu maandelijks ontvang. 

Het is wèl een aanklacht tegen de wijze waarop om lijkt te worden gegaan met al die mensen, die jàren lang hun financiële bijdragen hebben geleverd, om zeker te kunnen zijn van een pensioen, waar je nog met enig fatsoen van rond dacht te kunnen komen. Mijn brief …

*) Eric Uijen is voorzitter van het uitvoerend bestuur van de PME.

Een tweede voorbeeld en daarna stop ik ermee, ook al zijn er nog zéker wel een tiental andere aardse gebeurtenissen, die me frustreren en (teveel?) bezig houden. 

Onlangs werd tegen een kennis, die in het ziekenhuis terecht was gekomen met aanhoudende darmklachten, verteld dat ze hem eigenlijk niet konden helpen en dat hij er maar mee moet leren leven. Hij heeft, bij leven en welzijn, nog een jaartje of 30/40 voor de boeg! Dus mogelijk, of waarschijnlijk (?), nog een jaartje of 30 of 40 met aanhoudende chronische darmklachten ! 

Gefascineerd tot en met, zit ik op andere ontspannener momenten naar al die revelaties te luisteren en te kijken, die door ongelofelijk veel wetenschappers verricht worden, om toch maar steeds meer te weten te komen over de aarde, het heelal, de ruimte, ons zonnewegstelsel en de miljarden andere, en hoe het toch allemaal begonnen is. Kei-interessant! Maar … 

Niet alleen zijn er miljarden sterren in miljarden zonnestelsels, maar ‘we’ besteden ook ongelofelijk veel miljarden om al die wetenschappelijke hoogstandjes voort te kunnen blijven zetten. Ik vraag me al jaren lang af welke prioriteiten nu het belangrijkst zijn … de gezondheid van mijn kennis of de wetenschap dat The Big Bang ruwweg 14 miljard jaren geleden heeft plaats gevonden? Natuurlijk worden tijdens al die wetenschappelijke experimenten ook hàndige dingen ontdekt, waar we wel voordeel van hebben. Maar met àl die miljarden die nu met de beste bedoelingen de ruimte in geblazen worden … hadden we daar niet beter eerst een medicijn tegen darmklachten mee moeten of kunnen ontwikkelen? Of tegen kanker, of ALS, of Diabetes, of Reuma, of Artrose, of Alzheimer, of Parkinson … en tegen al die andere kwalen, waar mensen veel te vroeg aan dood gaan of veel te lang ondragelijk van te lijden hebben. 

Hebben zij baat bij een deeltjesverneller (Large Hadron Collider), ergens in Zwitserland, (kosten 5 x 1000 x 1 miljoen dollar), waarmee protonen versneld kunnen worden tot 99,999 % van de lichtsnelheid … maar zij dood gaan omdat er nog geen middel tegen hun ziekte kon worden ontwikkeld !!? 

Wat zouden al die miljarden kunnen betekenen, als we het op aarde zouden besteden aan ongelofelijk veel -inmiddels- verkeerde dingen?

Persoonlijk weet ik het antwoord al vele jaren lang. Dus ja, dan is 1954 best even heel ver weg ! 

Oh ja, dit dan nog tot slot …

Desondanks toch hier mijn statistieken. Gratis en voor niets verstrekt! 

De totaallijst hierboven en de 1954 lijst hieronder, gesorteerd op eerst leeftijden en daarna op achternamen.


TERUG NAAR BOVEN.