Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

MAANDAG, 27 APRIL 2020 : Koning(s)dag … Woning(s)dag. Ik heb net de koning ons, het Nederlandse volk,  horen en zien toespreken en ik moet bekennen dat ik wel een iets stevigere, motiverender, toespraak verwacht had. Maar, ik zit niet wederom voor m’n computer om lang stil te zitten bij koningsdag, maar om verslag te doen over de volgende persoon, die in 1913 in Dreumel wordt geboren.

Dat blijkt Leonardus Petrus Gerardus Jansen te zijn. Hij wordt op 9 september 1913 in Dreumel geboren. Op dezelfde dag dat de vorige persoon, die in september werd geboren, werd geboren. Echter, de vader van Johanna Aleida Maria van Deursen meldt zich op 10 september 1913 op het Dreumelse gemeentehuis, terwijl de vader van Leonardus Petrus Gerardus Jansen pas een dag later, op 11 september 1913, het gemeentehuis bezoekt. Zo lopen ze elkaar niet in de weg en heeft de gemeentelijk secretaris ook –meer dan- voldoende tijd om een nette, correcte geboorteakte op te stellen. Waarbij je je nog af zou kunnen vragen of de tweede voornaam van de relevante moeder, Cecilia Franciska Peterse, wel op die manier genoteerd had moeten worden. Eens zien wat er op haar geboorteakte staat.

Zij wordt in Dreumel geboren, op 4 juni 1873 en ook daar wordt haar tweede voornaam op dezelfde manier op geschreven als op de geboorteakte van Leonardus Petrus Gerardus Jansen. Dus dat is in orde.

Zijn vader, Petrus Johannes Antonius Jansen, wordt niet in Dreumel geboren, maar in Delfshaven zowaar. Dat ligt in Zuid Holland en valt onder de gemeente Rotterdam. Eens kijken of het lukt om zijn geboorteakte te achterhalen. Op de trouwakte van dit echtpaar wordt aangegeven dat ze op 18 november 1903 zijn getrouwd en dat de bruidegom dan 30 jaar is. Hij zou dan in of rond 1873 geboren moeten zijn en ben ik genoodzaakt om alle geboorteakten na te lopen, die op de website van FamilySearch worden getoond v.w.b. Delfshaven. Aangezien er geen akte beschikbaar is op de website van het Stadsarchief Rotterdam. Maar daar wordt wèl aangegeven dat hij werd geboren op 1 november 1873. Dat maakt het zoeken al een aanzienlijk stuk makkelijker. En … gevonden !!

Aangezien de bruid in Dreumel werd geboren, wordt daar ook getrouwd en wel op 18 november 1903. Beiden zijn dan 30 jaren jong.

Deze familie heeft al wat meer akten in de persoonlijke dossiers staan dan de vorige -van Deursen- familie. (DA = DoodAkte ; AG = Aangifte Geboorte). Dat geeft dan gelijk wat meer informatie om de start van de stamboom goed te kunnen beginnen. Waar ik dan ook aanstonds mee ga starten.

Zaterdag, 2 mei 2020 : Zo, ook weer af kunnen ronden en zelfs binnen een vrij korte periode. Prachtig dat je niet het hele land, of desnoods de hele wereld, meer door hoeft te reizen om de nodige informatie te kunnen vinden over personen waar je graag die informatie over wilt verzamelen. Desondanks is het nog làng niet zo dat je ‘alles’ digitaal kunt aanklikken en uploaden. Er zijn grote verschillen tussen archieven en ze gebruiken lang niet allemaal dezelfde systemen om data te verzamelen en helemaal niet om data online ter beschikking te stellen. Het zou me een lief ding waard zijn als ze dat eens met z’n allen beter af zouden spreken en één systeem zouden gaan gebruiken. Zodat ik niet op websites van Nederlandse archieven géén akten kan vinden, maar dan weer wèl op de website van Familysearch. Uiteraard ben ik zeer content dat ik ze daar dan, als laatste redmiddel, wèl kan vinden, maar je zou toch denken dat alle Nederlandse archieven die akten eerder openbaar ter beschikking zouden behoren te stellen, voordat F.S. daar de beschikking over krijgt. Maar goed, ik verzamel wat ik kan verzamelen en ben uitvoerig en ijverig met deze stamboom aan de gang gegaan.

Dit is de beginopzet van deze stamboom.

De hoofdpersoon van deze stamboom met de gegevens die van toepassing zijn op zijn ouders. Uiteraard uitgebreid met alle broers en zussen die deel uitmaken van dit gezien. Die vindt u allemaal terug in de complete stamboom met alle takken en twijgen.

Daarna heb ik deze stamboom verder uitgebreid met de gegevens van de ouders van de ouders van Leonardus Petrus Gerardus Jansen. Eerst de ouders van vader Petrus Johannes Antonius Jansen verwerkt in deze stamboom, als ook alle door hen verwekte nakomelingen. Wederom, zie de uitgewerkte stamboom voor deze details.

Dan, de ouders van de moeder van L.P.G. Jansen, Cecilia Franciska Peterse. Haar ouders staan hier onder …

Ik heb iets soortgelijks al eens (1x) eerder mee gemaakt. Een achternaam die op geboorteakten verschijnt, maar die na verloop van tijd toch niet de juiste blijkt te zijn. Dat was het geval toen een vader in de loop der –lang geleden- jaren drie keer op het Dreumelse gemeentehuis verschijnt en drie keer de achternaam Hoks door de gemeentelijk ambtenaar als achternaam van de vader op drie geboorteakten werd genoteerd. In dit geval bleek de vader echter niet Hoks als achternaam te hebben, maar ... Timmermans. De drie betrokken –inmiddels volwassen- kinderen moesten naar de rechtbank om een en ander recht te laten zetten en vanaf het vonnis van de rechtbank, die hen uiteraard in het gelijk stelde, kregen ze alle drie plotseling de achternaam Timmermans. En vraag ik me overigens nog steeds af of alle families Hoks daadwerkelijk altijd Hoks hebben geheten. Ik zal er nooit meer achter komen.

En nu blijkt Cornelis Peter ineens niet ‘Peterse’, maar ‘van der Linden’ als achternaam te hebben. Zelfs al vanaf zijn geboorte. Toch noteert het Gelders Archief, overigens gelijk de akte van overlijden, dat hij geen vader had en dus ‘Peterse’ heet, gelijk de achternaam van zijn moeder.

Maar de wetenschap dat hij ‘van der Linden’ blijkt te heten, heeft gróte & veel gevolgen.

Om te beginnen heet de moeder van de hoofdpersoon, Leonardus Petrus Gerardus Jansen, van deze stamboom –ook- niet Peterse met haar achternaam, maar, als nakomeling van Cornelis Peter van der Linden, dus óók ‘van der Linden’. En staat de foute naam op alle documenten die op haar en haar echtgenoot, en hun kinderen, van toepassing zijn.

Ik heb het makkelijk, ik kan het eenvoudig aanpassen in mijn stamboom, zodat de juiste achternaam vermeld wordt (en Peterse bijna onzichtbaar maken).

Maar er zijn beduidend méér personen bij betrokken dan alleen de moeder van L.P.G Jansen. Alle, en ik bedoel, àlle nakomelingen van Cornelis Peter van der Linden & Hendrika van der Weerden hebben in het verleden allemaal de foute achternaam gekregen, aangezien Cornelis Peter, telkens vader wordend, niet beter wist dan dat hij ‘Peterse’ als achternaam had. Dus ook alle documenten die op al die nakomelingen van toepassing zijn, inclusief àlle documenten die betrekking hebben op hun trouwen en zelf kinderen krijgen, zijn voorzien van de foute achternaam van de bruid en vervolgens van de moeders/oma’s van al hun kinderen. Ik zal eens proberen aan te geven over welke personen het gaat en haal deze informatie 1-op-1 uit de inmiddels volledige stamboom.

De vaststelling dat er, volgens mij, een foute achternaam is toe gekend aan veel personen in deze stamboom, maakte de samenstelling van deze stamboom héél speciaal. En zeer uitzonderlijk, aangezien ik iets dergelijks slechts voor de tweede keer mee maak, in al die jaren dat ik me nu bezig houd met genealogische verkenningen en activiteiten.

Mocht ik het fout hebben voor wat betreft die achternaam en u heeft daar meer kennis van en over, dan zou ik het echt enórm op prijs stellen als u me daarover direct zou willen benaderen. Zoals ik nu vind dat gegevens op allerlei websites veranderd zouden moeten worden, zo vind ik uiteraard ook dat de gegevens die ik op mijn eigen website plaats, zo accuraat als maar mogelijk móeten zijn.

Echter, vooralsnog zonder tegenberichten, handhaaf ik mijn oordeel en heb daarmee in overeenstemming de stamboom samen gesteld. Met groot plezier presenteer ik weer de relevante afbeelding en, ter afronding, het PDF bestand.

 

                                        TERUG NAAR BOVEN