Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Vrijdag, 12 februari 2021 : Het is Johannes Cornelis Lamers gelukt om op 28 mei 1914, in Dreumel, geboren te worden, gedurende redelijk normale werkuren, om half zeven ‘s ochtends, op een donderdag. Andere, bekende, personen die op deze dag werden geboren zijn (o.a.) Hans Dulfer (1940), Ian Fleming (1908), Kylie Minogue (1968), Michael Boogerd (1972) en Pete Philly (1980).

Vader Lambertus Lamers en moeder Johanna van Leur zijn de gelukkige ouders. Gelijk maar eens hun trouwakte erbij gepakt. Daarop is te zien dat zij beide in Dreumel werden geboren en aldaar ook trouwden, op 11 mei 1910. Hij 33, zij 29 jaren oud.

Er waren langdurige perioden in de geschiedenis van de Dreumelse burgerlijke stand dat de geboortedata en –gemeenten van het bruidspaar vermeld werden in de huwelijksakte. Maar dat was al lang geen gewoonte meer toen dit echtpaar ging trouwen en dus moet je dat apart en elders opzoeken.

Dat kan b.v. via de huwelijkse bijlagen … Vader Lambertus Lamers (zoon van Johannes Lamers en Cornelia van Oss) wordt geboren op 11 september 1876. Moeder Johanna van Leur wordt op 2 april 1881 geboren, ook te Dreumel. Dochter van Jan van Leur en Catharina Merks.

De verhouding Lamers- en van Leur gegevens, waar ik over beschik, ligt ongeveer zo :

Ik heb zo het vermoeden dat dit ook weer een best uitgebreide stamboom zou kunnen worden. Niet zo zeer omdat ik heel veel informatie heb over de Lamers Families, maar wel iets meer over de van Leur generaties. Waar ik al eerder een stamboom over publiceerde trouwens, toen met Jan van Leur in de hoofdrol. Hij was de eerste persoon die in Dreumel èn in 1913 (04/01) werd geboren. Ik moet nog wel vast stellen of er een relatie is tussen deze Jan van Leur en de moeder van Johannes Cornelis Lamers !!

Dit (▼) is de afbeelding van de stamboom van Jan van Leur.

Waar ik wel heel zeker van ben, dat er een relatie is tussen personen, is de stamboom van Johanna Catharina Lamers en Johannes Cornelis Lamers. Want dat zijn zus en broer. Zij werd geboren op 27 maart, 1913.

Dat zou nog een heel gepuzzel kunnen worden om die stambomen aan elkaar te koppelen. Met name omdat de opmaak van toen en die van nu nogal verschillen. Ik probeer de originele stambomen zoveel mogelijk in stand te houden en plak de nieuwe gegevens met de recentere opmaak er tussen. Leuke uitdaging.

Ik ga er gewoon mee beginnen en het eindresultaat zal ik u t.z.t. hieronder tonen. Onderstaand de afbeelding van de stamboom van Johanna Catharina Lamers. Verder heb ik inmiddels contact gehad met Bea van Leur en haar gevraagd of er een relatie is tussen Jan van Leur en Johanna van Leur, de moeder van Johannes Cornelis Lamers. Aanvankelijk dacht ik dat die er niet was, maar Bea toonde aan dat deze twee personen neef en nicht zijn, aangezien ze dezelfde grootvader en -moeder delen. Te weten Jan van Leur en Johanna van Sonsbeek.

En dan stel ik al snel vast, op zondag 14 februari, dat het koppelen en samen doen smelten van gegevens van Johannes Cornelis Lamers in de stamboom van Johanna Catharina Lamers, slechts een kwestie is van het –alleen maar- toevoegen van de gegevens van Johannes Cornelis Lamers. En dat zijn er bar en treurig weinig, want behalve dat je nog online kunt vinden dat hij was getrouwd met Theodora v.d. Velden, is er verder niets meer te vinden. Waarvan de oorzaak is dat Theodora v.d. Velden pas in 1924 wordt geboren en alleen daar al van is de geboorteakte niet openbaar. Laat staan geboorteakten van uit dit huwelijk voort gekomen nakomelingen. De openbare geboorteakten van Het Gelders Archief gaan -slechts- tot en met 1912.

Ik denk dan ook dat ik geen andere conclusie kan treken dan dat het samen stellen van de stamboom voor Johannes Cornelis Lamers een heel stuk sneller klaar, en zover mogelijk compleet, is dan ik vooraf veronderstelde. Ik heb destijds al m’n energie gebruikt om die stamboom van Johanna Catharina Lamers samen te kunnen stellen en daar pluk ik nu de vrachten van, moet ik dan maar denken.

En eenzelfde soort afwikkeling van zaken kan uiteraard weer plaats vinden als ik een nieuwe stamboom wil aanmaken, maar er achter kom dat er al een gerelateerde stamboom bestaat. Dan is het simpel een kwestie van koppelen en nieuwe data toevoegen voor zover ik daar over beschik.

Ik laat u daarom de afbeelding zien van de volledige stamboom van, oorspronkelijk, Johanna Catharina Lamers, die, door simpele toevoeging van luttele gegevens, nu de zo volledig mogelijke stamboom van Johannes Cornelis Lamers is geworden. Met daarna het bij behorende PDF bestand.

DINSDAG, 16 FEBRUARI 2021 : (Oude versie ▲)

Naar aanleiding van de gegevens die ik van Bea van Leur kreeg (waarvoor veel dank, Bea), heb ik enkele data toe gevoegd aan de stamboom van Johannes Cornelis Lamers. Namelijk bij de ouders van -zijn moeder- Johanna van Leur, te weten Jan van Leur en Catharina Merks (Merkx). De ouders van deze laatst genoemde Jan van Leur zijn tevens de grootouders van de Jan van Leur, die op 4 januari 1913 in Dreumel werd geboren.

(Nieuwe versie ▼).

Ik heb een apart bestandje samen gesteld om deze relatie te verduidelijken (zie afbeelding ▲). Te bekijken in het PDF bestandje hieronder. Het PDF bestand m.b.t. Johannes Cornelis Lamers is hier, nu aangepast met de laatst bekende gegevens van Bea, ook te bekijken.
TERUG NAAR BOVEN.