Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Klik HIER voor de inleiding in deel 1.

Het jaar 1855 is aangebroken en dat is een speciaal jaar. Deze hele verslaggeving over zoveel mogelijk dat met Arti et Amicitiae te maken heeft, vindt haar oorsprong in een melding die ik tegen kwam over de watersnood van 1855. Die trof onder andere Dreumel, maar natuurlijk ook veel andere gemeenten en plaatsen in de zeer wijde omtrek van Dreumel.

Aangezien ik voornamelijk zocht & zoek naar krantenartikelen over Arti, wordt de omvang van deze ramp pas duidelijk als ik een tweede website van Delpher.nl heb geopend en expliciet zoek naar berichtgeving over de watersnood. Onderstaand combineer ik in het vervolg berichten over Arti èn over de watersnood.

Ik heb ijverig en langdurig geprobeerd te achterhalen wanneer ik voor het laatst in Amsterdam ben geweest. Maar blijkbaar was en is dat zó lang geleden, dat me geen al te recente ervaringen te binnen schoten. Slechts goede herinneringen aan een ooit in het Tropeninstituut gevolgde opleiding, stond me nog bij, ter voorbereiding van een 2-jaar durende uitzending naar Kenya, door de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Maar dan heb ik het over 1977, dus … best heel lang geleden. Geen wonder dat ik uiterst verbaasd was –en lang ben gebleven- over al het chronisch aanwezige tumult dat overal en altijd het leven in A’Dam lijkt te overheersen. Verschrikkelijk veel verkeer … verschrikkelijk veel mensen … verschrikkelijk veel lawaai (zelfs als je nagenoeg doof bent) … Ongelofelijk veel individuen, uiterst onverschrokken en druk doende met het realiseren van hun plannen. Vooral veel toeristen, maar ook heel veel niet-toeristen, die vooral fietsend en brommerend en op elektrische driewielers, met schijnbare doodsverachting, de georganiseerde verkeers-chaos trotseerden, om toch maar vooral het einddoel van die plannen te kunnen bereiken. Als bewoner van Dreumel was dat echt wel even, en langer, wennen. We hebben vrij dicht bij Arti een parkeergarage gevonden en waren na 10 minuten lopen op de plaats van bestemming, her en der en overal drommen toeristen ontwijkend, die van 'alles' foto’s aan het maken waren.

Laat ik beginnen, of vervolgen, met een zeer gemeend en oprecht dankwoord aan mw. Kerstin Wit. Ik heb voorafgaand veel met haar gemaild en zij heeft, voorafgaand aan ons bezoek, in/uit alle mogelijke hoeken en gaten binnen dit gebouw informatie verzameld, over het onderwerp waar ik/we nu speciaal voor naar Amsterdam was/waren gereisd. 

Niks officiële receptie, eenmaal aangekomen in het Arti gebouw… maar een grote ruimte waar … een schilder een schilderij stond te schilderen … waar een grote bar aanwezig was … en tafeltjes waaraan mensen, al keuvelend, drankjes en versnaperingen aan het nuttigen waren … en een biljart waar een tweetal aardig op leeftijd zijnde heren aan het biljarten waren. En daar nog steeds mee doende waren, toen we twee uren later Arti weer verlaten hebben.

Op de bovenste verdieping is het kantoortje van Kerstin. Ze heeft, ik geloof drie verdiepingen lager, eerst koffie voor zoon Nick en mij gehaald en heeft die trip nog een keer herhaald, om de diverse mappen op te halen met daarin de door haar verzamelde documenten. Samen hadden Nick en ik twee camera’s en 1 mobiele telefoon bij ons en hebben we besloten van elk document, zo mogelijk, drie opnames te maken. Kerstin had ons namelijk ruimschoots van tevoren al erover ingelicht dat Arti niet beschikt over state-of-the-art apparatuur daarvoor.

Het eerste document … ‘Uitgaven voor de onderneming van de Gravure der 24 Platen’.

Kunt u het zich voorstellen ? Documenten, die weliswaar wat van kleur zijn veranderd, maar die nog uiterst goed te lezen en fotograferen zijn. Documenten, die maar liefst 164 jaren geleden werden opgesteld. Grandioos en fantàstisch!! Maar … niet de allerbeste locatie om prachtige foto’s te maken en … wij zijn ook slechts amateurs, maar wel met de àllerbeste bedoelingen!!

H.M. De koning (▲) bestelt in april maar liefst 13 exemplaren.

(De licht-blauwe achtergrond is de kleur van de mappen, waar we de documenten meestal op legden om ze te kunnen fotograferen. Of op de tafel zelf). Het volgende document, dit boekje ...

TERUG NAAR BOVEN, OF ...

Ga naar de andere delen ...

◄Arti et Amicitiae 01 - 06-02-1840 / 17-07-1843

◄Arti et Amicitiae 02 - 04-09-1843 / 03-01-1846

◄Arti et Amicitiae 03 - 25-02-1846 / 04-10-1847

◄Arti et Amicitiae 04 - 16-10-1847 / 11-12-1849

◄Arti et Amicitiae 05 - 21-12-1849 / 27-05-1852

◄Arti et Amicitiae 06 - 28-05-1852 / 07-08-1853

◄Arti et Amicitiae 07 - 12-08-1853 / 28-12-1854

 ►Arti et Amicitiae 09 - 'Platen' / 21-03-1855       

►Arti et Amicitiae 10 - 28-03-1855 / 31-12-1855