Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

22 Januari 2020: Waar te beginnen en hoe te beginnen om het direct zo interessant mogelijk te maken voor lezers en lezeressen! Ik heb dit verhaal om die reden een aansprekende titel gegeven, want wie kent Stephen Hawking nou niet. De wetenschapper die op 8 januari 1942 werd geboren en 20 jaren later gediagnosticeerd werd met de ziekte ALS. Een ziekte die uiteindelijk het lichaam geheel verlamd, maar het denkvermogen niet aantast.

Op 14 maart 2018 is hij overleden en heeft op de wereld, en mij, diepe indruk gemaakt met zijn vaardigheden en talenten, zelfs toen hij niet meer kon praten en in een ingewikkelde rolstoel zat gekluisterd. Vooral zijn rekenkundige hoogstandjes hebben me altijd grenzeloos geïmponeerd, want zelf had ik op mijn eindexamen ULO een 3 voor algebra ! Wel geslaagd overigens.

Wat is de relatie tussen deze persoon en de stamboom van Alberta Johanna van Wijk, zult u zich mogelijk afvragen en dat leg ik graag uit. dit is de relatie, Jan Johannes van Wijk, een hééél ver familielid van Alberta Johanna van Wijk. Hij trouwt met Johanna Hendrika Theodora Braam op 28 november 1907, in Beuningen.

Helaas heb ik me suf gezocht naar verdere data over deze echtgenote, maar ik heb niets meer kunnen vinden dat ik zou kunnen verwerken in deze stamboom, zoals de datum van haar overlijden en waar dat overlijden heeft plaats gevonden.

Maar ik ben wel wat anders tegen gekomen en de afgelopen, minstens drie weken, ben ik, met wat ik gevonden heb, bezig geweest om het te ‘vertalen’ van het handschrift, waarin het opgesteld werd, naar een iets leesbaarder versie. Ik vond dit document op de site van Het Regionaal Archief Nijmegen.

Vol goede moed, vastberadenheid en enthousiasme ben ik met die ‘vertaling’ begonnen. Ik heb dat al veel vaker gedaan, om op die manier zelf beter inzicht te verkrijgen, maar ook te geven, over de inhoud van officiële stukken. Veel problemen zou het hoogst waarschijnlijk niet opleveren, dacht ik toen nog, maar … wat heb ik me daar ongelofelijk in vergist zeg!!

Het is een document opgesteld door een notaris van Koolwijk te Nijmegen, die in een akte moet vast leggen wat alle nabestaanden en belanghebbenden zullen ontvangen van de nalatenschap van een Mejuffrouw Geertruida Wouters, weduwe van den heer Wilhelmus Cornelis Burgers, die in Weurt overlijdt, op zes september 1907. De relatie tussen dit document en het echtpaar van Wijk is er in gelegen dat beide echtgenoten in dit document genoemd worden, als ontvangers van een deel van de nalatenschap.

Ik heb geprobeerd om te blijven begrijpen hoe die verdeling, en vast stelling van de afzonderlijke bedragen waar de erfgenamen blijkbaar recht op hadden, bij te houden, maar moest die pogingen al erg ras over de schutting gooien. Het hele document staat boordevol –voor mij- onbegrijpelijke rekenkundige hoogstandjes, die uiteindelijk leiden tot een blijkbaar eerlijke verdeling van deze nalatenschap, aangezien alle betrokkenen het document tenslotte ondertekenen.

En constant, terwijl ik doende was met het dan maar letterlijk overnemen van die uiterst ingewikkelde verdeelsleutels en teksten, in plaats van herhaalde pogingen te doen om nog te blijven begrijpen hoe die massa eigenaardige getallen tot stand zijn gekomen, moest ik doorlopend denken aan Stephen Hawking, de ‘king of’ ingewikkelde en zeer complexe wiskundige oplossingen, waar de allergrootste rest van de mensheid nog niet eens aan dorst te beginnen om er over na te denken, laat staan oplossen. Het is om deze reden dat ik dit verhaal de titel heeft die het heeft.

Goed, onderstaand ga ik u uitgebreid kond doen van wat ik aan originele bladzijden heb aan getroffen en laat ik u tevens de documentjes zien, die ik zelf heb samen gesteld aan de hand van dat 24 pagina’s tellende notariële document. Nog een laatste opmerking : Uiterst frappant dat degene die dit document heeft geschreven, niet eens één fout heeft gemaakt en niets hoefde door ter halen, of in de marge hoefde te herstellen. Dat alléén al is een uiterste loftuiting waard en waardig!!

Het begint zo, de allereerste bladzijde (De cijfers in de linker of rechter bovenhoeken zijn voor eigen gebruik en staan niet op de originele documentbladzijden):

En vervolgens mijn ‘vertaling’ van dat document …

Ik onthoud me verder van commentaar, daar waar mogelijk !

Bladzijde 11 van dit document bestaat uit de originele bladzijde 11, maar met een notitie daar op aan gebracht. Dit is de originele bladzijde 11(▼):

Die notitie, de tekst zowel van de eerste (▲) als de tweede bladzijde (▲) van deze notitie.

De eerste bladzijde tekst van die notitie wordt óp blz.11 (▼) weer gegeven, de tweede helft op een kopie van blz.10, die ik verder naar onderen zal laten zien.

Bladzijde 10 & 11 zien er in het originele document zo (▼) uit:

En bladzijden 12 (kopie van 10) en 13 (kopie van 11) in het originele document, als volgt :

Waarom op bladzijden 14 & 15 e.e.a. nog eens herhaald wordt, zij het met een deels afgedekte notitie, is mij niet bekend.

En dit is dus het complete document dat uiterst uitvoerig beschrijft wie er allemaal betrokken zijn bij deze nalatenschap en welk deel daarvan elk der erven toekomt. Hieronder het PDF-bestand zodat u het, desgewenst, nog eens op uw gemak door kunt lezen, waarbij op gemerkt dat in dit PDF-bestand alleen de originele bladzijden van die notariële akte worden weer gegeven, niet mijn 'vertalingen'. Ik hoop dat het nu ook evidenter is geworden waarom ik alsmaar aan Stephen Hawking moest denken terwijl ik dit document verwerkte.

Ik vermoed dat zelfs hij enige moeite zou hebben gehad om te begrijpen hoe al die verdeelsleutels tot stand zijn gekomen. Moest notaris van Koolwijk dat trouwens allemaal zelf verzinnen of had hij rekenmeesters in dienst?


                                          

 TERUG NAAR  BOVEN