Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Terwijl ik op mijn tweede monitor het proces afgewikkeld zie worden met betrekking tot het publiceren van mijn 1952 verhaal, is er weinig tot niets dat me er van weer houd om binnen korte tijd verder te gaan met 1953. Alles wat te maken had met de feestdagen aan het eind van 2018 en begin 2019 is weer geschiedenis en slechts foto’s en filmpjes hebben –als we die tenminste gemaakt hebben- al deze gebeurtenissen vast gelegd, voor als we ooit nog eens terug willen kijken hoe het tijdens deze laatste feestdagen ook alweer was. En dat terug blikken wordt, naarmate de jaartallen waarin je geleefd hebt, zich blijven opstapelen, toch steeds leuker. 

Niet alleen betekent het alsmaar hoger worden van de jaartallen dat je toch al een poosje mee draait op deze planeet, maar ook dat er steeds meer is om op terug te kunnen blikken. Nee, zeker niet altijd alleen maar positieve ervaringen en gebeurtenissen, maar door de bank genomen wèl, vermits je althans zowel van de niet-leuke als wèl-leuke ervaringen blijvende opnames hebt gemaakt. 

Vroeger betekende dat eerst het moeizaam in je camera prutsen van een filmrolletje dat je dan, als je dat had volbracht, ik meen me te herinneren, zowaar 12 foto’s opleverde. Dat rolletje vervolgens weer uit je camera halen, naar de drogist brengen en een week later kon je ze dan, ontwikkeld, weer ophalen, inclusief negatieven, als je bij wilde bestellen. Het is een prima ontwikkeling dat het maken van foto’s en filmpjes tegenwoordig zó makkelijk is dat je je nog wel eens afvraagt waarom van bepaalde gebeurtenissen géén foto’s gemaakt worden. Ik probeer me altijd te bedenken dat je beter wèl foto’s en filmpjes kunt maken, en bezitten, waar je nooit naar wilt kijken of kijkt, als dat je veel later in je leven helemaal géén foto's hebt, al zou je gebeurtenissen in het steeds uitgebreidere verleden wel eens heel graag terug willen zien.

Zo ontving ik per vandaag een aantal foto’s van bekenden, waar ik ooit, in 1977, samen mee naar Kenya reisde, in het kader van een uitzending van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Ik ben vervolgens twee jaar Mechanical Engineer geweest in Garissa/Kenya. Ik zal u zeker niet vermoeien met al die prachtige, en inmiddels zeer nostalgische terugblikken & foto’s, maar deze (▼) vind ik best bijzonder, omdat ik daar zelf nog op sta. Lig, eigenlijk, geheel onderaan de foto. 

Gemaakt nog vóór we naar Kenya uitgezonden werden, in het Instituut voor de Tropen in Amsterdam, waar we gedurende een aantal weken lang geleerd hebben hoe een zo goed mogelijk vrijwilliger te zijn en te worden. Van al die ervaringen heb ik, weet ik lang achteraf, al levenslang profijt gehad.

Dit zijn alle mappen (▲) die ik op m'n eigen computer heb verzameld met betrekking tot alle akten van overlijden in Dreumel. En onderstaand de opening-bladzijden van het Dreumelse Register van overlijden van 1953.

AKTE No.1 : Ik betwijfel of personen het als een eer beschouwden als ze als eersten vermeld werden in een register van overleden personen, en bovendien zijn ze zich daar op dat moment ook niet meer van bewust. Maar de eerste van 1852 is Johanna Petronella Reuser. 

Zij overlijdt op 12 januari 1953, na daar (▼) ook geboren te zijn op 5 oktober 1870. Ze is weduwe van Hendrikus van Nuenen, die in dezelfde gemeente wordt geboren, maar dan al (▼) op 21 mei 1863. 

Het persoonlijk dossier (▼) van Hendrikus van Nuenen, en eensgelijk, met uitzondering van de geboorteakte van de moeder, dat van Johanna Petronella Reuser.

AKTE No.2 : Een in Polsbroek geboren Johannis van Engelen, die op 22 januari 1953 overlijdt in Dreumel. Waar ligt Polsbroek eigenlijk?

Johannis van Engelen zou dan rond 1953 – 60 = 1893 geboren moeten zijn, toen dit dorp nog onder de gemeente Lopik viel. ‘Even’ zoeken op Familysearch.

Wàt een prachtig registerblad & akte … 

Johannis van Engelen trouwt, te Polsbroek, gemeente Lopik, met Jannigje van den Akker, op 14 januari 1921.

AKTE No.3 : Het IS de akte van overlijden van Johanna Maria Petronella van Oorschot. Maar het wordt plotseling heel wat ingewikkelder als je dan ziet staan dat ze in Tiel is overleden op 24 december 1952 !!! Dit (▼) is haar Tielse akte van overlijden.

De Tielse ambtenaar is vervolgens wettelijk verplicht om zijn ambtsgenoot in de gemeente waar de overledene resideert, op de hoogte te stellen van dat overlijden buiten de residentie-gemeente. Dus hij stelt een uittreksel samen met daarin de gegevens van de overledene en stuurt dat naar, in dit geval, Dreumel. En nu is het uiteraard geheel van de snelheid waarmee de Tielse ambtenaar dat uittreksel heeft op gestuurd, afhankelijk wanneer het in Dreumel aan komt. Nu veronderstel ik dat Tiel in 1953 niet veel verder of dichterbij Dreumel lag dan het tegenwoordig doet, dus in theorie zou dat uittreksel heel snel –dag of 2-3- in Dreumel kunnen zijn.

Vervolgens is het dan ook weer afhankelijk van de snelheid van Dreumels gemeentelijk ambtenaar hoe snel dat hij dat overlijden dan weer inschrijft in het Dreumels dodenregister. Dat kan weliswaar best toegevoegd worden in het 1953 register, immers dat van 1952 is reeds afgesloten, maar … Johanna Maria Petronella is nog steeds op 24 december 1952 in Tiel gestorven. Dus ... Komt er één persoon bij op de alfabetische tafel van 1952 en kunnen we dus –nu pas- vast stellen dat er in 1952 niet 30 personen overleden, maar 31. 

En … dat ik derhalve van alles moet gaan aanpassen … omdat het bijna een complete maand heeft geduurd eer haar akte van overlijden wordt in geschreven in het Dreumelse register. Ik moet toegeven … best balen, want 1952 is ook al gepubliceerd op mijn website. Ook dààr moet uiteraard alles verbeterd worden. Nou, het is etenstijd … ik ga eerst maar eens lekker eten en het 18:00 uur nieuws op de TV bekijken. Er is ook geen haast bij, maar … het moet wel overal verbeterd worden!! 

Lekker gegeten gisteren en vandaag de alfabetische tafel aangepast, als ook de tabel met het totaal aantal overledenen. Ik voeg deze toe in het (dit) verhaal van 1953 en heb opmerkingen gemaakt in het 1952 verhaal op de website dat die aanpassingen in het 1953-verhaal te vinden zijn.

AKTE No.4 : Zo, dacht ik, na het aanpassen van alles dat ermee te maken had dat Johanna Maria Petronella van Oorschot niet in 1953, maar in 1952 overleed … dàt hebben we ook weer achter de rug. Maar, je gelooft het niet, of wel, maar deze akte no.4 wordt in geschreven door de Dreumelse secretaris, naar aanleiding van het ontvangen van een bericht van de Minister van Justitie, waarin melding wordt gemaakt van het overlijden van Antonius Josephus Janssen op … let wel … 30 november … 1944 !! Dat is maar liefst 9 jaren geleden. Deze akte wordt bijgeschreven ter voldoening aan artikel 5 der wet van twee juni negentienhonderdnegenenveertig, Staatsblad nummer 7. Twee honderd zeven en twintig. Ja, ja, da’s niet mis! Het gaat dan over deze wet:

Uiteraard heb ik, na het lezen van deze akte, direct gekeken of ik deze persoon, geheel toevallig, al eerder had bij geschreven in de alfabetische tafel van 1944 en dan, hoopte ik ernstig, óók op de totaal-aantal-overledenen-tabel. Maar … dat heb ik nagelaten. Hetgeen mijns inziens geen nalatigheid is geweest, aangezien we pas vanaf 2 februari 1953 hiervan weet verkrijgen. 

Met andere woorden, soortgelijke acties als bij de vorige akte, zullen ook nu weer uitgevoerd worden om het aantal overledenen in 1944 op te hogen van 57 naar 58 en een soortgelijke aanpassing door te voeren op de totaal tabel. Als ook in het website verhaal over 1944 melden dat deze aanpassing zal plaats vinden of heeft plaats gevonden. Eerst de alfabetische tafel aangepast … done.

En nu ook de totaal-aantal-overledenen-tabel aangepast. Het gemiddeld aantal overledenen per jaar wordt hierdoor niet beïnvloed.

Puur om reden dat er vrijwel niets over Dreumel in de kranten staat, dan maar toevlucht genomen tot advertenties. Deze advertenties zijn al uit september 1953.

AKTE No.5 : Jacobus Akkermans overlijdt op 10 februari 1953. Ook hij is elders geboren, te weten in Varik rond 1874. Even zoeken …

Via de website van WieWasWie kom ik er uiteindelijk achter dat Jacobus Akkermans en Theodora Maria van de Boogaard in ‘s-Hertogenbosch zijn getrouwd, op 12 juli 1911:

AKTE No.6 : Het is al even geleden dat er een levenloos kind werd geboren in de afgelopen jaren. Gelukkig maar. Maar het overkomt Johanna Hendrika Vink en haar man Leonardus van Deursen wel. Op 15 februari 1953 wordt een levenloos kind geboren. Gelukkig wordt het geslacht er deze keer weer eens bij geschreven, zodat we weten dat het een dochtertje was.

Uiteraard wordt dit meisje vèr na de beschikbaarheid van openbare geboorteakten geboren en al zou dat niet het geval zijn, dan worden er geen geboorteakten meer opgesteld voor levenloos geboren kinderen. Daar waar lang geleden nog gesteld werd dat je moeilijk een akte van overlijden kunt opstellen zonder eerst een geboorteakte te hebben gerealiseerd, is men daar later anders over gaan denken en volstaat nu alleen de akte van overlijden. En terecht.

Het zal ongetwijfeld ook zo zijn dat vader en moeder van Deursen-Vink nà 1932 zijn getrouwd, want ook van hen heb ik verder geen gegevens. En de diverse archieven ook niet.

AKTE No.7 : Weer een overbekende overledene, waar ik al menige tekst over geschreven heb. Hendrik Cornelis Vink wordt geboren op 2 oktober 1880 (▼) en …................................… overlijdt op (▼) 24 februari 1953, te Tiel.

Aangezien deze overledene, en niet alleen hij, werd begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel, heb ik al lang geleden gezocht naar meer informatie over deze persoon dan afgelezen kon worden op zijn grafmonument. Ik heb uiteindelijk tijdens een paar bezoeken lang een bijzonder aangenaam en informatief gesproken met deze mevrouw.                                                                         Die zelf op 29 mei 2015 is overleden. 

Zij heeft me uitgebreid verteld, onder het genot van bakkies koffie en koffieleutjes en beide regelmatig sjekkies weg paffend, over Hendrik Cornelis Vink en zijn vrouw Gertrude Louise Regine Fellenberg. Mocht u die achternaam als Duits in de oren klinken, dan is dat terecht. Hendrik Cornelis Vink werkte, vertelde mevrouw Vis-van Ruth –ook- in Duitsland en is daar zijn vrouw tegen gekomen. Zij werd daar ook geboren, op (▼) 7 april 1890, te Duisburg, Duitsland.

In de registratie van de protestantse kerk wordt Hendrik Cornelis Vink bij geschreven als de 149e aldaar begraven persoon. Hij wordt begraven op vrijdag, 27 februari 1953. Mw.Vink-Fellenberg is no. 180 en wordt op zaterdag, 6 september 1969 herenigd met haar echtgenoot.

(Klikken op bovenstaande foto levert niets op). En zo kun je heel wat data verzamelen als je de juiste persoon of personen op min of meer de juiste momenten spreekt of vraagt of ze je willen helpen. De meeste, waar ik mee kennis heb mogen maken, deden dat graag en vol overtuiging. 

En met een oceaan aan kennis in hun hoofden, kreeg ik wel eens de indruk, dat ze er blij en gelukkig van werden, als er -eindelijk- iemand naar vroeg en in geïnteresseerd was en bleef, in die over de vele jaren door hen verzamelde kennis. En me zoveel konden vertellen en vertelden als ze me wilden toe vertrouwen. Grandioos !!

Twee bijna gelijke foto's, maar niet helemaal ! Fantàstisch, dit soort oude foto’s. Statige heren ... Wel allemaal geestelijken die in Loyola weer ‘op adem’ konden komen. Dat moest je dan wel snel doen, want je was daar slechts drie dagen. Het zou kunnen dat dit herstel-oord werd vernoemd naar ... Ignatius van Loyola, een Spaans geestelijke, oprichter en eerste overste van de Jezuïetenorde. In Loyola, in Spaans Baskenland, zijn geboorteplek, werd een klooster en een kerk gebouwd, gewijd aan Ignatius, waar naar bedevaarten worden ondernomen.

AKTE No.9 : Acht en zeventig jaren oud is hij geworden. 

Francis Sas, die op (▼) 5 februari 1875 wordt geboren. Hij is dan weduwnaar van Hendrika Sas, die op (▼) 11 september 1875 wordt geboren … 218 dagen later dan haar toekomstige echtgenoot.

Francis de jong, dan 30, en Hendrika Sas, dan 29, trouwen op (▼) 2 augustus 1905. Vanzelfsprekend in Dreumel.

Heeft dit echtpaar nog voor nakomelingen gezorgd ? Jazeker …

AKTE No.10 : Hij is slechts 40 jaar geworden en dus veel te jong gestorven. Johannes de Kleijn overlijdt op 10 april 1953 en zijn vader is, met 71 jaren, nog fit genoeg om zelf het overlijden van zijn zoon, en die van Janna van Rosmalen, aan te komen geven op het Dreumels gemeentehuis. Helaas is ook hier de ideale stellingname … Ouders zouden nóóit het overlijden van hun kind of kinderen meer mee hoeven te maken … weer eens niet van toepassing, helaas. Het is ook niet mogelijk om een geboorteakte van de overledene te laten zien, want hij is nà 1912 geboren. Het is ook niet mogelijk om een huwelijksakte te laten zien, want … hij trouwde niet. Dan, alleen nog maar de huwelijksakte van het ouderpaar. Zij trouwen op 2 augustus 1911.

AKTE No.11 : De tot nu toe in 1953, oudste overledene. Johannes Broeders is 88 als hij op 6 mei overlijdt. Hij wordt geboren op 29 april 1865 (▼), en zijn toekomstige bruid, Helena Maria van Sommeren, op (▼) 14 april 1866. 

Er wordt op 6 mei 1908 getrouwd.

AKTE No.12 : Hierboven (▲) zijn Tielse akte van overlijden en daarboven (▲▲) zijn Dreumelse akte van overlijden. Van Hermanus Gerardus de Rijk, die op 23 juni in Tiel overlijdt. Hij is niet zo oud geworden, maar toch nog 65.

Hij wordt geboren op (▼) 6 februari 1888. Zijn toekomstige vrouw Johanna Petronella van Beers, (▼) op 12 juli 1892. Nu … weduwe.

Ze trouwen op 16 november 1921.

AKTE No.13 : Het blijft steeds weer triest om te lezen dat er toch weer een levenloos kind werd geboren. Het tweede in Dreumel, in 1953. Deze keer een jongetje of meisje van vader Wilhelmus Hendrikus de Keijzer en moeder Antonia Johanna Giesbers. Ik ontbeer ook al alle data van dit echtpaar (beide geboren lang na 1912) en kan hier dus niets meer aan toevoegen.

AKTE No.14 : Nog maar de 14e overledene in 1953 en we zijn inmiddels al aan geland aan het eind van september ! Mogelijk wordt er zowaar een aantal-overledenen-laagte-record gebroken. Maar dat weten we pas als alle akten zijn ingeschreven en ik loop/kijk niet op de feiten vooruit. Deze akte heeft het overlijden van Johannes van Krevel als bron en dat overkomt hem op 28 september 1953. Alweer, overigens, een overledene die niet Dreumel-eigen is. Hij stamt uit Rhenen en werd daar geboren (▼) op 30 mei 1881. 

AKTE No.15 : Berdina Kooijmans, ze werd geboren (▼) op 1 februari 1880, overlijdt op 3 november 1953. Twee jaren en 27 dagen eerder werd Johannes Wilhelmus de Jong geboren. Hij zou haar later als bruid kiezen. Hij werd op (▼) 4 januari 1878 geboren. 

Ze trouwen in Dreumel, op (▼) 18 september 1901.

AKTE No.16 : Ik heb deze akte meerdere keren door gelezen, maar kan niet achterhalen waarom er in de marge nog extra tekst wordt bij geschreven in verband met een ‘doorhaling van een geschreven letter’. Ik kan die niet ontdekken. Ik ontdek wèl dat er niet wordt vermeld of Jan de Haas, die overlijdt op 3 november 1953, nu wel of niet getrouwd was. Waarschijnlijk niet, want dan zou die vermelding wèl aanwezig zijn geweest. Hij wordt in Zoelen geboren, op (▼) 18 december 1869.

AKTE No.17 : Telkens als ik weer een volgende akte van overlijden wil gaan verwerken, kijk ik of ik de overleden persoon al ooit heb opgenomen in mijn eigen registratie. Is dat niet het geval, zoals bij Gerardus Lamers, die overlijdt op 8 november 1953, dan moet ik een nieuw persoonlijk dossier aanmaken om de nieuwe gegevens in te kunnen verwerken. Toch kwam ik even in de verleiding om te denken dat het over deze persoon gaat …

Het is dan wel erg jammer dat ik er alsmaar niet in slaag om vast te stellen waar de vrouw van Gerardus Lamers, Elisabeth de Kleijn, geboren werd, noch waar en wanneer ze trouwt met Gerardus Lamers. Ook WWW biedt hier geen opties of zoekresultaten, helaas.

AKTE No.18 : Ik weet niet hoeveel personen zich op de gemeentelijke secretarie bezig houden met het inschrijven van akten, maar deze akte wordt weer duidelijk ingeschreven door iemand die zich er van bewust lijkt te zijn dat ze –de akten- over 10, 20 en 100 jaar nog leesbaar zouden moeten zijn. 

Keurige akte van overlijden, van en voor Johannes van de Pol, die overlijdt op 19 december 1953. Op de respect afdwingende leeftijd van zowaar 88 jaar. Dat heeft tot nu toe nog niemand in 1953 bereikt en de kans dat een nog oudere overledene zich nog meldt, is sowieso –uit de aard der akte- al klein, maar ook al omdat we het jaar 1953 er bijna op hebben zitten, nu deze akte op 21-december wordt in geschreven. De twee belangrijkste personen op deze akte zijn Johannes van de Pol en Wilhelmina Maria van de Wild.

Hij wordt geboren op (▼) 16 november 1865 en zij, mogelijk niet geheel toevallig ook in Dreumel, op (▼) 1 november 1871. 

Johannes van de Pol & Wilhelmina Maria de Wild trouwen op (▼) (▲) 4 februari 1903.

De 1921 kranten zijn interessant wat Dreumel betreft, dus hier zijn er nog een aantal ...

De akte van overlijden van Johanna van Deursen is de 100-ste afbeelding in dit 1953 verhaal.

AKTE No.19 : Drie en zeventig is ze geworden. Johanna van Deursen, die overlijdt op 22 december 1953. Vreselijk, als je dan als haar man, Antoon van den Boom, op je 72e nog naar het gemeentehuis moet gaan, om daar het overlijden van je vrouw te gaan melden.

Zo(als onderstaand ▼) werd hun huwelijksakte, no.13, d.d. 3 juni 1909, uiteindelijk vast gelegd in scans. De linkerbladzijden zijn origineel leeg, maar ik heb gemeend er niet slecht aan te doen door daar de huwelijksbijlagen te laten zien.

AKTE No.20 : Petronella Kooijmans overlijdt op 27 december 1953, om 10.30 (‘s morgens of ‘s avonds?). Op de leeftijd van 76 jaar. 

Al weduwe van Gradus van den Boom, die (▼) overleed op 25 mei 1914. Jeetje, dat is al lang geleden. 

Als je dan bedenkt dat ze trouwden op (▼▼) 2 mei 1905, dan zijn ze slechts 9 jaren samen geweest, alvorens Petronella Kooijmans weduwe werd.                                                                                              Geboren op … 

Theoretisch, maar uiteraard ook in de praktijk, betekent dat, dat ze ‘al’ hun nakomelingen kregen tussen 1905 en 1914 …

En zo geschiedde …

Zo. De akten van overlijden waren al op en datzelfde geldt nu ook voor de kranten van 1921, in zoverre ze nog meldingen maakten van gebeurtenissen die met Dreumel te maken hadden, dichtbij of veraf. Nu tijd om de ‘tafels & tabellen’ het woord te laten doen.

De alfabetische tafel (▼) , met gesorteerde namen van de overledenen. Geen 20 overledenen in 1953, maar ‘slechts’ 18.

De tabel (▼) met alle overledenen vanaf 1900 tot en met 1953. Het gemiddeld aantal overledenen is gedaald met één!

Het aantal overledenen in 1953 is een absoluut hoogtepunt, eigenlijk een lààgtepunt. Een beter jaar dan ooit! 

Goed … zo heel veel heb ik er niet meer aan toe te voegen. Heel veel opvallende zaken hebben zich in 1953 niet voor gedaan. En in 2019 ben ik aan het wachten op allerlei jaaroverzichten van nu ineens 4 organisaties. Wellicht dat de belastingen nog interesse in me krijgen, als ik ze die vier jaaroverzichten presenteer. De eerste van Damen Shipyards, waar ik tot en met 20 september 2018 heb gewerkt en daarna met pensioen mocht en moest. 

Dan het tweede jaaroverzicht van uitzendbureau Randstad, waarvoor ik vanaf 1 oktober 2018 werk, drie dagen per werkweek, weer bij Damen Shipyards. 

En dan zullen jaaropgaven 3 & 4 me ongetwijfeld digitaal toe gestuurd worden door de AOW & Pensioen instanties. En dan maar eens kijken en afwachten wat dat gaat kosten, of opleveren.

Het meest opzienbarende deze eerste maand van 2019 was toch wel dat onze dochter en haar man naar hun pas aangekochte woning konden verhuizen. Een schitterend pand in Alphen. Ik laat u er een foto van zien, vóór het compleet herbouwd & opgeknapt werd en nà de watersnood van 1926. Toen kon je er dwars doorheen kijken. Dàt is gelukkig inmiddels ruimschoots verholpen (▼▼) !!

TERUG NAAR BOVEN.