Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik heb de datum laten staan van het oorspronkelijke verhaal (klik HIER voor dat verhaal) dat ik destijds schreef over huwelijkstoestemmingen, die ouders verstrekten als –minstens- één van hun kinderen ging trouwen. De oorspronkelijke tekst waar ik toen dat verhaal mee opende, heb ik hieronder herhaald, zodat u en ik ons weer herinneren waar het ook al weer over ging. 

Er is noodzaak om delen van dat verhaal hier kort te herhalen, aangezien ik op 8 oktober 2017 een mail van Dhr. Peter Alexander Christiaans ontving, met aanvullende gegevens waar ik zelf niet over beschikte, zelfs niet na lang proberen om ze te vinden. Ik kon dan ook niet anders dan in het originele verhaal vraagtekens te plaatsen, daar waar ik graag specifieke data of een afbeelding –van een akte- had willen weergeven. 

Eerst hieronder de tekst waar ik het eerste deel van een 3-luik (Delen A, B en C) mee begon om te verduidelijken waar het verhaal over gaat.

Toen ik, nog niet eens zo heel lang geleden, doende was met het registreren van 10 jaar (1923-1932) huwelijksakten, die in 2015 waren toegevoegd aan de digitaal openbare geboorteakten van Dreumel, viel het me herhaaldelijk op dat er door ouders (wettelijk noodzakelijke) toestemming –voor het voorgenomen huwelijk van een dochter of zoon- werd gegeven, middels een akte van toestemming. Voor zover ik in mijn herinnering kan graven, had ik die tekst nog niet eerder gezien, danwel het is me nooit opgevallen als ze al ooit eerder gebruikt zou zijn.  

Maar nu begon het plots opvallend vaak voor te komen en wat vooral opviel, en waar ik tot op heden nog geen logische verklaring voor heb kunnen vinden, was en is, dat ouders, of een individuele vader of moeder, vaak één dag voor het daadwerkelijke huwelijk, zo een akte speciaal liet opstellen op het plaatselijke gemeentehuis, maar op de dag van het huwelijk dan niet aanwezig waren of was, in datzelfde gemeentehuis, bij het opstellen van de huwelijksakte op de huwelijksdag zelf. 

Me dunkt dat eenieder zeer lang genoeg van tevoren al wist dat een huwelijk ging plaats vinden en dat alle ertoe doende personen ruimschoots de tijd zouden hebben hun ongetwijfeld drukke agenda’s daarop af te stemmen. Huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen (afgeschaft in 1987) gingen immers vooraf aan voorgenomen huwelijken. Maar om onduidelijke reden lijkt de afstemming tussen agenda’s van betrokken ouders en een huwelijksdatum, zoals gepland door het aanstaande bruidspaar, lang niet altijd te lukken. (Overigens werden huwelijken ook vaak niet daar voltrokken waar de toestemmingsakte werd opgesteld. Ouders/vaders/moeders konden dan niet maar de plaats der huwelijksvoltrekking reizen en gaven dan middels de toestemmingsakte toestemming). 

Zo mogelijk nog iets vreemder was het toen ik probeerde deze akten te vinden op de website van het Gelders Archief en ze … niet kon vinden. Gelukkig heeft het Archief nog een gewoon e-mailadres waar je naartoe kunt mailen, en dat terstond gedaan : 

“Goede ochtend, geachte Gelders Archiefmedewerkers, 

Huwelijkstoestemmingsregisters waren aan de Burgerlijken Stand orde in de periode 1913 tot 1995. Toch worden deze akten vrijwel nergens opgenomen in –voor mij relevante- digitale archieven, die openbaar toegankelijk zijn. Familysearch niet / Zoekakten niet … WieWasWie niet … op uw site niet … overal niet! Kunt u me vertellen wat er met al die akten is gebeurd en vooral of er mogelijk van Dreumel nog registers bewaard zijn gebleven? 

Of heeft u al deze akten nog bewaard en zijn ze alleen digitààl nergens te vinden? 

Vriendelijke groet, Jodi van der Giesen, Dreumel”.   

… en ik kreeg daar vrij snel antwoord op.


En zo kon het gebeuren dat ik op vrijdagmiddag 31 maart 2017, gedurende een slordige 4 uur lang alle Dreumelse huwelijkstoestemmingsakten tussen 1913 en 1932 heb stààn inscannen, in het prachtige gebouw van het Gelders Archief in Arnhem. Waar je overigens eventueel meegebrachte tassen niet mee naar binnen mag nemen, aangezien er … teveel gestolen werd. Het is te gek èn te triest voor woorden. Je kan wel je tas opbergen in speciale kluisjes!! Ook is gebruik van eigen USB-sticks uit den boze. Alles kun je zelf inscannen, maar daarna worden de bestanden door een medewerkster van het Archief, via Wetransfer, naar je eigen emailadres verzonden. Prima methode trouwens en bijzonder betrouwbaar, zonder dat het Archief gevaar loopt door Spam of Malware overpowered te worden. (Einde oorspronkelijke tekst).

De waardevolle informatie die me door meneer Christiaans werd toe gezonden heeft betrekking op een van de akten die zich bevindt in het toestemmingsregister van de gemeente Dreumel van 1931. Het aantal akten daarin vervat is zeker niet adembenemend, slechts twee. De gemeentelijk secretaris zal daar niet zo heel lang mee bezig zijn geweest. Eentje in augustus en de tweede in december 1931.

De eerste akte (▼) schreef hij in ten behoeve van het huwelijk van Petrus Cornelis van Leur & Anna Maria van Grunsven. De ouders van de bruidegom to-be, vader Johannes van Leur en moeder Cornelia de Reuver, laten in dit register op 6 augustus 1931 vast leggen dat zij daar toestemming voor geven.

De tweede akte van toestemming schreef hij uit ten behoeve van het huwelijk van Wilhelm Christiaans en Cornelia Maria Verheijen (▲). De moeder van de bruidegom to-be, verleent op 2 december haar toestemming voor dit huwelijk. Zij is de enige die dit nog kon doen, aangezien zij weduwe was van Arnoldus Christiaans, vader van de bruidegom. Toen ik het oorspronkelijke verhaal schreef kon ik hun huwelijksakte niet traceren.

Maar dankzij meneer Christiaans …

  Wilhelm Christiaans en Cornelia Maria Verheijen trouwen op 7 december 1931 te Ubbergen. 

Dank u wel, meneer Peter Alexander Christiaans.

Terug naar boven.