Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Maandag, 12 april 2021, is het alweer, als de tijd daar is om weer met een verse stamboom te gaan beginnen. Uiteraard kijk je het eerst naar de achternaam van de vader en de voornaam of voornamen van de pasgeborene, zodat je direct al weet of je er zelf al gegevens over hebt, of niet. 

In de eerste plaats is het al heel snel duidelijk dat deze achternaam, van vader Jean Théodore Marie van den Heuij, geen overdadige populariteit kent in de gemeente Dreumel.

Verder valt op dat er ineens heel veel voornamen opduiken op deze geboorteakte. Het jongetje, dat vader Théodore Marie van den Heuij komt aangeven op het Dreumelse gemeentehuis, wordt door hem en moeder Hermina Cornelia Antonetta Schaars, Petrus Antonius Josephus van den Heuij genoemd. Drie personen, negen voornamen !!

Hij, de vader, doet de aangifte op dezelfde dag als hun zoon werd geboren, maar aangezien het gemeentehuis tegelijk zijn werkplek is, was dat nauwelijks bijzonder. Hij moest er toch al naar toe ! Hij is namelijk gemeentesecretaris van de gemeente Dreumel. En om mogelijke verstrengeling van belangen te voorkomen, was hij deze keer niet degene die de geboorteakte opstelde, maar burgemeester Gerrit van EIJseren, helemaal herkenbaar aan zijn uitvoerige onder- en handtekening.

Bron van deze twee foto’s : Tremele.nl, waar tegelijk op wordt vermeld dat deze woning in 1906 werd gebouwd. En dat de gemeentesecretaris dit pand met zijn gezin bewoonde.

Vreemd, dat de heer en mevrouw van den Heuij in Dreumel trouwden. De huwelijksakte wordt toch in Dreumel opgesteld, wederom door de burgemeester, en op deze akte wordt vermeld dat de bruidegom in Heumen wordt geboren en de bruid in Doesburg. Het was niet wettelijk verplicht om in de geboorteplaats van de bruid te trouwen, maar wel de traditionele gewoonte voor bijna alle echtparen. Zij trouwen desondanks dus in Dreumel, op 6 mei 1907.

In de huwelijksbijlagen wordt (▼ links) aan gegeven dat de huwelijksafkondigingen hebben plaats gevonden, en wel zonder ‘stuiting’. In het gemeentelijk uittreksel van de gemeente Heumen, wordt aan gegeven dat ...

... Jean Theodora Marie van den Heuij aldaar (▼) werd geboren op 27 maart 1883.

In de andere twee bijlagen wordt (▼) aan gegeven dat de bruidegom geen actieve militie dienst hoeft te doen, maar er staat niet bij waarom niet ! En op de akte rechts wordt de geboorte gemeld van ...

... Hermina Cornelia Antonetta Schaars, in Doesburg, op (▼) 24 december 1876.

Het moge duidelijk zijn. Als een echtpaar in 1907 trouwt, en ik ga nu een stamboom proberen te creëren voor Petrus Antonius Josephus die in 1914 wordt geboren, dat er grote kans is dat zijn ouders al eerder kinderen hebben voort gebracht. En wie weet, ook nog wel nà deze geboorte in 1914. Dat ga ik nog onderzoeken. Maar van deze kinderen hebben we nu al weet …

En moeten dan helaas al direct vast stellen dat Petrus Antonius Josephus geen lang leven te wachten stond. Hij wordt dus geboren op 21 juli 1914, maar overlijdt al op 28 september 1915, net één jaar jong is hij mogen worden. Ongeveer hetzelfde overkomt zijn eerder geboren, maar ook eerder overleden, zusje, Annette Agnes Marie. Geboren op 26 januari 1908, en alweer overleden op 20 november 1909. Ook op de leeftijd van slechts één jaar !

Dan blijven deze kinderen nog ‘over’:

Agnes Augustina Theodora Maria,  geboren op 6 augustus 1909;

Augustinus Theodorus Maria,  geboren op 15 augustus 1910;

Dorothée Ambroisine Annette Marie, geboren op 21 april 1912.

▲ Weer slechts 3 personen, maar 11 voornamen !!

Ik kan nog de registers van 1915 tot en met 1919 door zoeken naar mogelijk verdere nakomelingen … en ja hoor … Eén persoon met deze vier voornamen, Petrus Hendricus Hubertus Josephus van den Heuij, wordt te Dreumel geboren, op 9 juni 1916. Vader van den Heuij is deze keer minder accuraat, want wettelijk is een ouder/persoon verplicht aangifte te doen van een geboorte binnen 3 dagen (en niet 4) na die geboorte !! Maar burgemeester van Eijseren is blijkbaar coulant !!

Vooralsnog genoeg gegevens verzameld om in ieder geval met die stamboom te kunnen beginnen. Waar het verder toe zal leiden, ik houd me deze keer verre van uitgebreide voorspellingen. Ik zie het wel als het zover is !! En … u ook !!

Woensdag, 21 april 2021: Ik heb veel van de labels in de stamboom breder moeten maken, anders zouden al die voornamen + ook nog die achternaam, er niet meer in passen. En heb veel moeten zoeken, meer dan gewoonlijk. Maar het resultaat mag er zijn, denk ik dan bij mezelf, ook al zijn er nogal wat rode vraagtekens, ter vervanging van relevante, maar helaas niet gevonden, data en gegevens. Er waren ook gegevens die ik aanvankelijk niet kon vinden en een gewestelijk archief moest vragen me bij te staan. Gelukkig lukte het dat archief om wèl een akte te vinden, die ik niet had kunnen vinden, omdat er een fout in de achternaamvermelding stond in de archief teksten. In dit geval Huij in plaats van Heuij. Tja, bedenk dat zelf maar eens.

Onderstaand de afbeelding van de stamboom, onmiddellijk gevolgd door het bijbehorende *.PDF bestand.

Me nog steeds afvragend hoe je deze achternaam eigenlijk correct uitspreekt.

 

                                         TERUG NAAR BOVEN.