Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Apetrots ben ik elke keer als het weer gelukt is om een verhaal te publiceren. 1954 is net van de persen gerold en als het goed is, kunt u dat verhaal nu in z’n geheel lezen. Als u dat leest, bent u uiteraard een van de zeer gewaardeerde bezoekers, die deze website bezoeken. Toen ik deze website lanceerde, en die de naam gegeven had van OldCowz, heb ik ook een bezoekers-teller geïnstalleerd en nu ik daar –sinds hele lange tijd- weer eens een keer op kijk, zie ik dat er zowaar al 4041 bezoekers zijn geweest. Dat zijn 8 bezoekers per dag tussen 1 november 2017 en 2 februari 2019.

Eenzelfde teller heb ik ook ooit eens op mijn eerste website gezet, die OldCows heet en die nog steeds operationeel is, alhoewel ik er niets meer aan kan veranderen of toevoegen of weg halen. Het is een alleen-lezen website geworden. Die site werd op 28 maart 2016 geopenbaard en daar staan nu 19875 bezoekers geregistreerd. Dat zijn er per dag, tot en met 2 februari 2019 … 19. Niet verkeerd. 

Deze, in stukjes opgedeelde koe, heeft u nooit meer gezien sinds ik ooit aankondigde, op de home page van OldCowz, dat u die wellicht vaker tegen zou gaan komen, zolang als ik nog bezig zou zijn met het exact bepalen welke template ik wilde gaan gebruiken voor deze tweede website. Maar dat was al snel voor de bakker en vandaar dat u deze ‘Under Construction’ koe ook nooit meer gezien heeft. Goed dat ik toch weer even terug heb gekeken, want ik zag zowaar een schrijffoutje, dat ik terstond weer heb hersteld. Daarmee ben ik trouwens de 19876e bezoeker geworden!

Een verse PowerPoint presentatie geopend, waar ik alle gegevens van en over de overledenen in ver- en bewerk … een nieuw Excel bestandje aangemaakt, dat de bestandsnaam 1955 heeft gekregen om de alfabetische tafel te kunnen samen stellen … en een nieuwe regel –overledenen 1955- toegevoegd in het Access databestand, waar ik alle registraties in bij houd. Onder deze regel worden vervolgens alle ‘nieuwe’ overledenen geregistreerd, die ik nog niet eerder geregistreerd heb. 24688 geregistreerde regels staan er nu in dat data bestand.

AKTE No.1: En deze overleden persoon zojuist geregistreerd op de 24689e regel van dat Access data bestand, want het is een persoon die ik nog niet eerder geregistreerd heb. Hendrikus van Zutven heet deze overledene, die op 21 januari 1955 in Dreumel overlijdt. En hij zou zomaar al direct de oudste (89 is hij geworden) overledene kunnen zijn, en blijven, van 1955. Maar dat zal de verdere verwerking van de overige akten nog moeten uitwijzen. Hij is is Veghel geboren en dat zou dan rond 1955 minus 89 jaren = 1866 hebben plaats gevonden. In Veghel, Noord-Brabant. Wellicht kan WieWasWie me helpen met het vast stellen van zijn geboortedatum … Ja, gelukt … op 6 september 1865.

Hun nakomelingen (▼).

Goh, dat was onverwacht veel werk, om dit allemaal opgezocht te krijgen en te verwerken. Grote familie. Waarom Hendrikus van Zutven uiteindelijk in Dreumel overlijdt. is niet duidelijk. Alle andere burgerlijke stand gebeurtenissen vonden plaats in Veghel, Heesch en Uden.

AKTE No.2 : Josephus Gerlag, echtgenoot van Johanna van Koolwijk, overlijdt op 23 januari 1955. Acht en zeventig jaren oud. De voornaamste oorzaak van die leeftijd was gelegen in het feit dat hij op 20 april 1876 werd geboren. En Johanna van Koolwijk op 30 oktober 1873. Ze is dan ook altijd iets meer dan drie jaar ouder gebleven dan haar echtgenote … oeps … echtgenoot.

In het persoonlijke dossier van Josephus Gerlag (▼) …

Goh, te weinig interessante (1955) berichtgeving over Dreumel, dus ik ga lekker door met de akten.

AKTE No.3 : Alweer een lid van de Lamers familie, waar al drie leden van in 1954 overleden. Op 1 februari 1955 is het zover voor Gradus Lamers. Echtgenoot van Maria Isabella de Keijzer.

                                      Respectievelijk geboren op (▼) 29 juli 1880 en 24 juni 1884 (▼).

Dreumel's gemeente secretaris heeft zich voor hun huwelijksakte nauwelijks in hoeven spannen. Goh, wat staat daar weinig in, waaronder geen enkele notatie van de noodzakelijk aangeleverde huwelijksbijlagen.

Toch zijn die bijlagen er wel, maar hoeven ze blijkbaar niet –allemaal- meer op de akte van het huwelijk te worden genoemd.

AKTE No.4 : Nog nooit van gehoord of zelfs gelezen in alle inmiddels gepasseerde akten. Welters, Catharina Petronella Theodora, weduwe van Gradus Henricus Teunissen. Dochter van Josephus Leonardus Gerardus Welters en Hendrika Theodora Put, overlijdt op 7 maart 1955. Ze wordt in Nijmegen geboren, op (▼) 11 april 1873. Geen gegevens over haar huwelijk, meldt het Gelders Archief:

Let vooral op de opmerking op het rechter deel van de gegevens die WWW verstrekt (▲) … Bruidegom weduwnaar van Grada Antonia Evers. Met andere woorden, de geboorteakte hierboven van Gradus Henricus Teunissen was tóch de goede !! Maar dat schept dan ineens weer heel veel zoekresultaten op, die ik eigenlijk al had verworpen. Namelijk … àl deze … ónder de huwelijksakte(n) ….

Het éérste huwelijk van Gradus Henricus Teunissen is met Grada Antonia Evers. Ze trouwen in Elst, op (▼) 25 april 1895.

En dat is nog maar het begin van het ‘feest’ dat het stichten van een gezin met zich mee brengt, àl die guitige nakomelingen …

Toen ook al, zie ik. (▲)

AKTE No.5 : Meneer Johannes van Balveren overlijdt op 16 maart 1955. Hij is dan nog slechts 69 jaar oud en weduwnaar van Maria van Woerkom. Hij wordt in Druten geboren, op 7 november 1885.

Johannes van Balveren en Maria van Woerkom, trouwen in Druten, op (▼) 27 april 1911.

Geen vermeldingen van nakomelingen, maar die zouden, mochten ze al bestaan, allemaal wel eens nà 1912 geboren kunnen zijn. En als ze in Druten werden geboren, dan gaan de openbare Drutense geboorteakten niet verder dan tot en met 1902. En die van Dreumel tot en met 1912. Dus …

AKTE No.6 : Vanaf het begin van zijn 84 jaren, 3 weken en 5 dagen durende leven, een rasechte Dreumelnaar. Hij ziet het levenslicht voor de allereerste keer op (▼) 5 maart 1871.

Willemina Driessen, zijn uiteindelijke echtgenote, een Dreumelnares vanaf haar geboorte, op (▼) 18 Juli 1872.

Ze trouwen daarom dan ook nergens anders als in Dreumel, op (▼) 6 juli 1898.

En niet alleen trouwen doen ze samen … hun kinderen ... (▼)

AKTE No.7 : Hij, Johannes Franciscus Storij, is 74 jaar oud geworden en overlijdt op 2 april 1955. Hij laat zijn echtgenote, Anna Maria Peters, achter en de Dreumelse secretaris vergist zich nog even in of het nu de mannelijke of vrouwelijke vorm moest zijn. Uiteindelijk moet hij zichzelf rectificeren in de marge van deze akte van overlijden. En de koster, Gerardus Antonius van Rooij, moet daar dan weer zijn goedkeurings-handtekening onder plaatsen, en de secretaris ook, anders is het weer niet geldig!

Toen Genlias nog bestond (dat was de voorloper van o.a. WieWasWie) maakte ik af en toe aantekeningen met Genlias-informatie, bij foto’s die ik op de website van Tremele had gevonden. Zoals (▲) deze, waarvoor weer dank, Tremele.

Natuurlijk trouwden Johannes Franciscus Storij en Anna Maria Peters met elkaar, en wel op (▼) 15 november 1922.

En wederom trouwden ze làng na de jaartallen waarvan de akten openbaar zijn. Ik kan dus nu niet beoordelen of ze nog kinderen hebben gekregen. Als ze in Dreumel zouden zijn geboren, kan dat pas als ergens in 1922 –verwacht ik- de volgende akten 1913 tot en met 1922 worden vrij gegeven en dus geopenbaard. Dat duurt nog wel even, helaas! Ook het Gelders Archief heeft zich –uiteraard- te houden aan deze wet van de openbaarheid van akten en geeft dus ook geen extra gegevens vrij.

AKTE No.8 : Pas 37 jaren jong en dan al, op 21-april 1955, overlijden, dat is niet normaal. Maar dat is dan ook alles wat ik er over kan melden. In veel gevallen heeft het overlijden van een zo jonge vrouw te maken met de geboorte van een kind die fout afloopt. Of de vrouw overlijdt aan zwangerschapsvergiftiging. Maar daar moet ik het bij laten, bij giswerk en haar overlijden kan dus evengoed een geheel andere oorzaak of oorzaken hebben. Ziek ? Ongeluk? Zelfmoord?

Ze is rond 1955 minus haar leeftijd = 37 = rond 1918 geboren.

Maar ja, als er geen openbare akten zijn ... kan ik ook niet verder !

Er is nog een 27e akte van overlijden, maar de overledene op die akte overlijdt ook op 30 december, net als de persoon op akte no.26. Beide akten komen  vanzelfsprekend later uitgebreider aan de orde.

En dat, dames & heren lezeressen & lezers, waren alle kranten van 1955. We kunnen door & verder met de akten!

Wel jammer -vind ik- dat we nu al weten hoeveel het er dit jaar in totaal zijn !

AKTE No.9 : Ze is tachtig jaar geworden en werd geboren in Alem. Waar weten we, maar nu nog te weten komen wannéér de overledene, Theodora Maria van den Boogaard, werd geboren …

Dit zijn de gegevens die het Gelders Archief in eerste instantie prijs geeft (want ik heb geen gegevens van haar) en dan even onderzoeken of we de juiste persoon hebben. Dochter van Johannes van den Boogaard en Antonia Eijsvogels. Onderaan beginnen …

Dezelfde, en niet onze, Theodora Maria van den Boogaard en haar echtgenoot Jacobus Janssen, worden op 5 januari 1897 ouders van Willemina Hendrika Janssen.

CONCLUSIE: Veel gegevens over Theodora Maria van den Boogaard en Jacobus Jansen, maar nul-komma-nul gegevens over ónze Theodora Maria van den Boogaard die, althans volgens haar akte van overlijden, getrouwd was met Jacobus Akkermans. Ik ga zijn naam eens laten uitzoeken door het Gelders Archief.

Jacobus Akkermans en Theodora Maria van den Boogaard zijn getrouwd in 1911. Eens even kijken wat de kranten toen over Dreumel te publiceren hadden? Ja, prima idee, van der Giesen !

AKTE No.10 : Alhoewel ze in Dreumel overlijdt op 25 april 1955, wordt Everdina Theodora Peters in Bemmel geboren, op 18 november 1872. Haar toekomstige echtgenoot, Johannes Bernardus Derksen, wordt ook in Bemmel geboren, op 31 augustus 1864.

Johannes Bernardus Derksen overlijdt tenslotte, op 91-jarige leeftijd, ook te Dreumel, op 9 april 1956. Dezelfde aangeefster als bij zijn vrouw op 25 april 1955. Karolina Löhner. Alleen is ze in 1955 Hoofd der school en in 1956 onderwijzeres. Maar dat kan goed samen gaan!

AKTE No.11 : Ik heb even moeten zoeken naar de juiste Arnoldus van Lissum, want ik heb twee persoonlijke dossiers met dezelfde namen en dezelfde ouders, te weten Theodorus van Lissum en Maria van Rhijn. De eerste en oudste vermelding is van deze Arnoldus van Lissum, die geboren werd op 31 juli 1872.

Hendrika Johanna Lazarom (met 2 a’s) overlijdt in Dreumel, op (▼) 7 oktober 1946.

Gelukkig kan ik er niet goed tegen, als ik iets niet kan vinden en als je maar lang genoeg allerlei opties na blijft speuren, kom je er –meestal- wel achter. Arnoldus van Lissum en Hendrika Johanna Lazarom trouwen in ‘s-Gravenhage, op 14 april 1909. Trouwakte no. 503.

AKTE No.12 : Tja, als je vergeet eerst te noteren dat de overledene, Wilhelmus Johannes de Jong, ook nog een vrouw had, dan moet je dat achteraf in de marge van deze akte van overlijden weer goed zien te breien. De overledene overlijdt op 12 mei 1955 en zijn vrouw is Johanna Meghel van Wezel. 

Hij wordt geboren op (▼) 7 september 1882 en Johanna Meghel van Wezel op (▼) 30 augustus 1875.

Met dank aan Tremele.nl, deze foto (▲) van het gezin van Willem de Jong en Johanna van Wezel. De oudste personen op deze foto !

Onderstaand de officiële namen van de de Jong-van Wezel kinderen. (T/m 1955!).

(▼) 17 maart 1960 : Overlijden van de 84-jarige MOEDER Johanna Meghel van Wezel.

AKTE No.13 : Niet zo heel veel tekst, maar wel heel veel jaren. Eén en negentig jaren heeft Francis van Zon deel uit gemaakt van de Dreumelse gemeenschap en overlijdt op 13 mei 1955. Hij is nu de oudste overledene tot nu toe in 1955.

Hij wordt in 1863 geboren, op (▼) 7 juli. Zijn vrouw, Geertrui Sas, komt pas later tot leven, op (▼) 13 oktober 1869.

Ook zij kiezen er uiteindelijk voor om met elkaar te trouwen en doen dat op (▼) 23 april 1894.

En ze hebben zich na dat huwelijk niet voorgoed stilletjes terug getrokken in hun woning. Nee, in tegendeel.

AKTE No.14 : Droevig, als je nog slechts 17 jaar geleefd hebt en je overlijdt dan, door welke oorzaak dan ook. Dat overkwam Leonardus Lambertus Henricus Sas, op 25 mei 1955, te Tiel ook nog. Nee, ik heb geen akte van geboorte natuurlijk, aangezien hij pas rond of in het jaar 1938 werd geboren. Ik heb nog wel wat gegevens over zijn ouders, hoop ik. Vader Gerardus Petrus Sas en moeder Wouterina Johanna Kusters. Ik heb maar één dossier van een Gerardus Petrus Sas en –idem- slechts één dossier van een persoon die Wouterina heet. Ik ga er vanuit dat dit de ouders zijn van Leonardus Lambertus Henricus Sas. Maar in die beide dossiers zit in ieder slechts één akte en dat zijn de geboorteakten van de ouders, niets meer, ook geen huwelijksakte. En ook het Gelders Archief heeft hier niets meer aan toe te voegen.Schamel !!

De Tielse akte van overlijden van Leonardus Lambertus Henricus Sas (▼).

AKTE No.15 : Het overkomt ze lang niet allemaal, 80 jaar oud worden voor je komt te overlijden. Gelukkig voor hem was Franciscus Petrus Maria wèl een van die gelukkigen. Hij overlijdt 80 jaar na zijn geboorte op 25 mei 1955 en die geboorte was op (▼)14 mei 1875.

Hij trouwt met Ida Petronella Soetekouw en zij wordt geboren op (▼)13 december 1888.

Samen trouwen, leek hen een goed idee en dat hebben ze in daden om gezet, op (▼) 11 september 1918.

En het dilemma dat steeds pregnanter wordt en waar ik niets aan kan doen, wordt steeds actueler. Iedereen overlijdt steeds later dan allen die hen voor gingen en … worden dus door de bank genomen ook steeds later geboren en … trouwen ook steeds later en krijgen derhalve dan ook steeds later kinderen. Waarmee de kans op het aanwezig zijn van akten eigenlijk steeds kleiner wordt en dat geldt dan met name voor de Dreumelse geboorteakten, die per –nog wel heel- 1912 stoppen.

De Dreumelse trouwakten tot en met 1932 en de akten van overlijden zowaar helemaal tot en met 1960. Maar van die steeds gedurende hogere jaartallen overleden personen, zal dus steeds minder bekend zijn, dan slechts wat er op de akte van overlijden wordt vermeld. Ik kan dan ook niets anders méér melden. Nou ja … So Be It.

Ook van Franciscus Petrus Maria van Wichen en Ida Petronella Soetekouw zijn geen kinderen bekend. Mogelijk één uitzondering en dat zou dan de aangever –van waarschijnlijk zijn overleden vader- kunnen zijn, te weten Adrianus Johannes Maria van Wichen. Hij is 35 en dus ver na 1912 en mogelijk niet eens in Dreumel geboren!

AKTE No.16: Voordat ik met de waarlijke registratie en verwerking van een akte begin, kijk ik er eerst altijd even vluchtig door en zag toen meteen dat dit weer een niet geheel traditionele akte van overlijden is. Natuurlijk wordt er het overlijden gemeld van een overledene, deze keer Adolf de Vries, die zulks overkomt op 3 juni 1955. Maar die achternaam is al niet bekend in Dreumel en al helemaal niet de plaats waar hij wordt geboren. Ik denk dat er Barabu staat en dat ligt blijkbaar in Indonesië. Helaas wordt Barabu door niets online herkend en dus weet ik niet waar het exact zou kunnen liggen. Weet U het ??

Zijn vrouw, Susanna Emilie Kain … even onbekend als haar overleden echtgenoot. Ik vind wel aardig wat andere personen met dezelfde achternaam, voornamelijk in en rond Rotterdam, maar niet deze mevrouw. Sorry, weinig eer aan te behalen helaas.

AKTE No.17 : Goh, wat treurig. Elf jaar worden en dan komen te overlijden. Vader Gerardus de Kleijn en moeder Johanna Maria van der Velden maken het mee, als hun zoon, Gerardus Joannes de Kleijn, op 1 juni 1955 in Udenhout overlijdt. Die akte wil ik uiteraard wel opzoeken, maar ook voor Udenhout geldt dat deze akten nog làng niet openbaar zijn.

AKTE No.18: Zo mogelijk nog tragischer als je zoon nog maar een 4-tal maanden jong heeft mogen worden en dàn al komt te overlijden. Wilhelmus Josephus van Wijk, zijn vader, en Francisca Antonia van Lent, zijn moeder, gaven hem weliswaar vier prachtige voornamen, te weten Adrianus Hendrikus Johannes Franciscus, maar hij overleed toch op 12 juni 1955. Niet in Dreumel waar hij werd geboren, maar in Tiel.

Op 25 september 1948 wordt nog een van Wijk levenloos kind geboren. Deze akte (▲) maakt niet bekend of het een meisje of een jongetje was. Déze akte is overigens alleen maar openbaar, omdat Dreumelse akten van overlijden tot en met 1960 gaan. Vader Wilhelmus Josephus van Wijk wordt geboren op (▼) 21 juni 1907. En zijn vrouw, Francisca Antonia van Lent, in Appeltern, op (▼) 2 januari 1910.

1911 Krantennieuws dan, ter intermezzo ...

VIJF EN DERTIG MILJOEN HONDERD DRIE EN TACHTIG DUIZEND EN NEGEN HONDERD ACHT EN DERTIG DOCUMENTEN.      Alléén van Nederland.

AKTE No.19 : Het eerste levenloos geboren kind in 1955. Zoontje of dochtertje van Petrus van Kruijsbergen en Gosewina Maria Graven, dat overlijdt op 1 juli 1955. Weliswaar wordt aan gegeven dat de aangever, vader Petrus van Kruijsbergen, in Dreumel woont, maar tegelijkertijd wordt de plaats wààr de overledene is overleden, door gestreept. Merkwaardig, net zoals de (… oh ja, dat moet er ook nog bij …) additionele informatie in de marge van deze akte, die normaliter gewoonlijk, en eigenlijk altijd, op de akte zèlf wordt vermeld. Verder ontbeer ik jammer genoeg welke informatie dan ook over de in de akte vernoemde personen.

(Mocht het u interesseren, en als het dat niet doet, maak ik het desondanks toch hier bekend : bovenstaande is de 100-ste afbeelding van dit verhaal).

(Nog) Nergens wordt melding gemaakt van kinderen, die uit dit huwelijk zijn voort gekomen.

Cornelis Albertus van Zon overlijdt in Tiel, op (▼) 29 januari 1958.

AKTE No.22 : Adrianus Gerlag, echtgenoot van Sophia van Oorsouw, overlijdt op 21 augustus 1955. Op 74-jarige leeftijd. Hij en zij worden allebei in Dreumel geboren, hij op (▼) 28 februari 1881 en zij op (▼) 23 juli 1886.

Jacobus Franciscus Gerlag wordt geboren op (▼) 18 juli 1912.   De 2-jarige Adriana Christina Gerlag overlijdt op (▼) 9 november 1918.

67-jarige Moeder Sophia van Oorsouw overlijdt op (▼) 18 januari 1954 en ...

                                           ... dat lot treft 74-jarige Adrianus Gerlag dus op (▼) 21 augustus 1955.

Aaldert de Kleijn, geboren op 21 september 1820 en Petronella Appeldoorn, geboren 17 juni 1823,

trouwen in Dreumel, op 13 november 1851.

Aaldert de Kleijn overlijdt op 96-jarige leefdtijd, op (▲) 21 maart 1917.

Petronella Appeldoorn overlijdt, op 94-jarige leeftijd, op (▼) 8 januari 1918.

En ... kinderen? Jazeker !!

Adriaan de Klein wordt geboren op (▼)19 november 1852.  Arnoldus de Kleijn wordt geboren op (▼)13 februari 1855.

Jan de Kleijn, wordt geboren op (▼)16 mei 1857.       Maria Helena de Kleijn wordt geboren op (▼) 14 februari 1859.

Antonia de Kleijn wordt geboren op (▼) 21 maart 1862.  Helena de Kleijn wordt geboren op (▼) 1 oktober 1866.

AKTE No.23 : De akte van overlijden van en voor Johanna van Lent, die op 78-jarige leeftijd overlijdt, op 25 augustus 1955. Ze wordt in Appeltern geboren en ik heb eens de moeite genomen om bij alle, in 1955 overleden, personen de plaats te vermelden waar ze werden geboren. Ik maak daar melding van op de alfabetische tafel, die u geheel onderaan dit verhaal wederom kunt aanschouwen. Er zijn namelijk relatief gezien best veel overleden personen die wel in Dreumel overlijden, maar er niet werden geboren. In of rond 1877 zal Johanna van Lent geboren zijn …

Johanna van Lent en Arnoldus Lambertus Kusters trouwen ook in Appeltern, maar wel op een andere datum.

(▼) Op 29 april 1904.

‘Al’ hun nakomelingen …

En dat waren de laatste kranten van 1911 en richt ik me verder alleen nog op de over gebleven 1955 akten van overlijden.

AKTE No.24 : Jan van Loon heet de overledene. 79 jaar is hij geworden voor hij zijn echtgenote, Antonie Klara Blonder, weduwe maakt, op 29 augustus 1955. Alle twee volkomen onbekende (achter-)namen in het Dreumelse en ik zal proberen wat helderheid te creëren over deze twee personen.

Jan van Loon wordt in Heteren geboren, zo in of rond 1955 minus zijn leeftijd = 1876. Van Heteren heb ik nooit akten gedownload en opgeslagen, dus in eerste instantie moet het Gelders Archief aangesproken worden … Tja, met die voor- en die achternaam krijg je heel veel resultaten, maar liefst 11 bladzijden vol resultaten, als gevolg van de zoekopdracht Loon & van & Jan.

Maar, akte no. 100, akteplaats Heteren, vader Antoon van Loon, moeder Hendrika Meijer, zou de onwetendheid over zijn geboortedata kunnen oplossen.

(Vandaag is het 14 februari 2019 en het is een week geleden dat ik het Leipziger archief aan schreef. Maar nog niets van vernomen, helaas).

Maar, als je maar genoeg geduld hebt en vriendelijk blijft communiceren met het Archief in Leipzig ..... 16-04-2019 ..

... zie (klik op) onderstaande geboorteakte van Antonie Klara/Clara Blonder.

AKTE No.24 : De naam kwam me al direct bekend voor en dat is geen wonder. Al eerder besteedde ik veel aandacht aan Henricus Egbertus Schoonman, die op 7 september 1955 overlijdt. En aan zijn echtgenote, Jannetje van der Worp, die beiden werden begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. Hieronder enkele beelden van die destijdse naspeuringen.

Henricus Egbertus Schoonman en Jannetje van der Worp trouwen, in Zutphen, op (▼) 10 september 1913.

AKTE No.26 : Tja, we wisten het al eerder gedurende dit A.v.O-1955-verhaal. Dit is de enalaatste overledene die nog werd bij geschreven in het 1955 Dreumelse register van overledenen. Johanna Cornelia Berg is de overledene en zij overlijdt nog net in 1955, op 30 december 1955. (Zou haar achternaam echt alleen maar Berg zijn, of van der Berg ?!). Zij is de weduwe van Antonius Bernardus Gennissen en de dochter van Andries Berg en Jacoba Boer (Zou haar achternaam echt alleen maar Boer zijn, of de Boer ?!). Johanna Cornelia Berg wordt in Rotterdam geboren, ongeveer rond 1880. Ik ga weer eens zoeken in de Rotterdamse geboorteregisters, bijna altijd een langdurige aangelegenheid. Maar vaak loont het de moeite … ook nu weer …

Antonius Bernardus Gennissen wordt in Tiel geboren, op 21 maart 1864.

Prachtige akte (▲). Antonius Bernardus Gennissen overlijdt in Tiel, op 24 maart 1952.

Zijn Tielse akte van (▼) overlijden en zijn Dreumelse akte van (▼) overlijden.

Voor het eerst zie ik nu op deze beide akten staan dat hij eerder getrouwd was met Marie Barbe Clementine Giddelo. Klinkt verre van Nederlands, maar ‘t blijkt Limburgs. Weer verder zoeken. Ja, ze zijn getrouwd op (▼) 12 augustus 1893, nota bene in Maastricht.

Dit echtpaar is slechts heel kort samen geweest. Marie Barbe Clementine Giddelo overlijdt op 17 december 1894. In Maastricht.

Maar, zoals te doen gebruikelijk, is een register van overlijden pas afgesloten als de Dreumelse secretaris daar zijn laatste tekst onder heeft geschreven. Maar dan wel pas nà deze laatste akte.

AKTE No.27: De allerlaatste akte van 1955, althans voor wat betreft de overledenen in Dreumel. Ik sta vaak totaal verbaasd als ik zie hoe ongelofelijk veel akten secretaressen in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, ‘s-Gravenhahge, ‘s-Hertogenbosch, en vele andere grote steden, moeten inschrijven. Rotterdam heeft bijvoorbeeld een register met alleen even genummerde akten en een tweede register met alleen oneven nummers. Zo konden twee secretarissen tegelijk akten inschrijven, zonder te hoeven wachten tot een andere secretaris -eindelijk- klaar was met de zijne.

Frederica Jeanette Maria Adriaens (met een ‘e’ in ‘t midden !!) wordt in Zwolle geboren en overlijdt op 30 december 1955 in Dreumel, ver van huis. Haar geboorte vond plaats op 9 april 1871.

Cornelis Johannes de Veth en Frederika Jeanette Maria Adriaens trouwen in Assen, of all places. Afstand Zwolle – Assen, slechts een kilometertje of 75. Op (▼) 29 september 1909. Wéér zo'n mooie trouwakte !

Cornelis Johannes de Veth wordt in Dordrecht geboren, op 9 juli 1864.

(Waar zijn hij en Frederika Jeanette Maria Adriaens elkaar toch ooit tegen gekomen?)

Verder zijn er helaas geen relevante, noch niet relevante, documenten meer te vinden over dit echtpaar.

Alle al eerder gepubliceerde, en dus ook dit complete verhaal, worden samen gesteld met het PowerPoint programma. Het 1955 verhaal in 5 afzonderlijke Power Point delen. Als alle delen compleet zijn, begin ik met deel 1 en benoem dan het eerste beeld ‘001-titel’. Dan tekst en de tweede afbeelding ‘002-koe’en de derde ‘003-register opening’, enz.enz. Telkens met de teksten er tussenin en zo kun je makkelijk aan meer dan 100, of soms wel meer dan 150, afbeeldingen geraken, die je telkens allemaal 1-voor-1, net als de individuele teksten, eerst op de server van de provider moet uploaden en dan pas aan het verhaal kunt toevoegen. Die 5 PowerPoint delen zien er zo uit ...

Dreumels gemeente secretaris sluit het 1955 register van overledenen weer als gewoonlijk af. Geen idee waar al die oorspronkelijke alfabetische tafels toch zijn gebleven die, volgens mij wettelijk bepaald, elk jaar verplicht toe gevoegd behoren te worden aan het begin of eind van elk afzonderlijk register.

De Dreumelse tafels ontbreken al jarenlang bij de akten van overlijden en vandaar dat ik elk jaar toch maar weer een zelf samengestelde alfabetische tafel maak en toevoeg aan de jaarlijkse verhalen. Ook deze keer, over 1955, weer:

En daar voeg ik dan ook nog de totaal ‘tabel’ aan toe. Het gemiddeld aantal overledenen per jaar is niet veranderd.

1955 : Geen jaar met gigantische uitschieters, al vergde het uitvogelen van al die niet in Dreumel geboren mensen best veel tijd & moeite. Ik vraag me vaak af hoe die personen uiteindelijk in Dreumel komen te overlijden. Daar wordt immers alleen een akte van overlijden van op gemaakt als ze ook daadwerkelijk in Dreumel zijn overleden. Maar van geen enkele van deze personen wordt een uittreksel uit het register -van overlijden- naar een andere gemeente verzonden, hetgeen betekent dat ze ook daadwerkelijk allemaal in Dreumel woonden. Dat is eigenlijk best wel speciaal. Alhoewel … hoe kan ik eigenlijk controleren of er ook wèrkelijk geen uittreksels naar andere gemeenten werden verzonden?!

Ik zou het register van overlijden kunnen controleren van de gemeente waar ze werden geboren. Als ze in die gemeente woonachtig waren en per ongeluk/toevallig/alleen voor werk/alleen voor vermaak/op familiebezoek, enz. in Dreumel waren, dan moet de Dreumelse secretaris -wettelijk verplicht- een kennisgeving van dat in Dreumel overlijden sturen naar de gemeente waar de overledene woonachtig is.

Eens kijken of ik wat kan vinden aan de hand van de gemeenten, zoals gemeld op de alfabetische tafel.

Ik kan deze gegevens bijvoorbeeld op de website van Familysearch opzoeken, maar ... daar gaan de akten niet verder dan slechts tot 1952.

Jammer. Wellicht dat lokale archieven meer informatie hebben. Bijvoorbeeld over ...

Het is juist de Dreumelse secretaris die een uittreksel uit het Tielse dodenregister ontvangt van zijn Tielse Collega, omdat deze persoon in Tiel is overleden. Adrianus Hendrikus Johannes Franciscus van Wijk woonde dus in de gemeente Dreumel.

Op de Dreumelse akte van zijn overlijden staat uitdrukkelijk dat Johannes van Balveren in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Druten van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Druten werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van zijn overlijden staat uitdrukkelijk dat Henricus Egbertus Schoonman in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Zutphen van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Zutphen werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van zijn overlijden staat uitdrukkelijk dat Jan van Loon in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Heteren van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Heteren werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van zijn overlijden staat uitdrukkelijk dat Hendrikus van Zutven in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Veghel van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Veghel werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Johanna Jozephina Cornelia van Erp in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Appeltern van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Appeltern werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Johanna Theodora Maria van den Boogaard in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Alem van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Alem werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Kornelia de Bijl in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Driel van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Driel werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Johanna van Lent in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Appeltern van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Appeltern werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Johanna Cornelia Berg in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Rotterdam van en over 1955 niet openbaar zijn (ze gaan slechts tot en met 1942 !!), kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Rotterdam werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Catharina Petronella Theodora Welters in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Nijmegen van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Nijmegen werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Everdina Theodora Peters in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Bemmel van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Bemmel werd verzonden.

Op de Dreumelse akte van haar overlijden staat uitdrukkelijk dat Frederica Jeanette Maria Adriaens in Dreumel woont. En aangezien de akten van overlijden van Zwolle van en over 1955 niet openbaar zijn, kan ik niet controleren of er een kennisgeving naar Zwolle werd verzonden.

Maar ik en ons gezin hebben immers ook al sinds 1993 in Dreumel gewoond en de reden daarvoor was dat er toevallig in Dreumel een mooie woning te koop stond, die we ons konden veroorloven. Bovendien maakte Dreumel, waar we vóór 1993 nog nimmer van gehoord hadden, een zeer goede indruk. De combinatie van een aangename koopsom voor een prachtig huis aan het Kerkpad en aardige vriendelijke Dreumelnaren en –naressen, zorgde dat ervoor dat we hier nu al al die jaren hebben ge- en beleefd.

Op 10 februari 2019 -en al sinds enkele jaren- ik trouwens weer geheel alleen, want 2 van onze kinderen wonen, samen met partners en (1) kleinzoon, al langere tijd in Beneden & Boven Leeuwen. En de jongste is sinds het begin van dit jaar (2019) vanuit eerst Beneden Leeuwen, via Dreumel, uiteindelijk in Alphen terecht gekomen. En woont, samen met haar man, nu in deze prachtige woning. Die inmiddels, sinds de watersnood van 1926 (▼), wel ‘enige’ aanpassingen heeft ondergaan.

Het is goed uit te houden in Dreumel en wat mij betreft zal mijn aanwezigheid in dit dorp dan ook niet meer veranderen. Wèl de locatie, waar ik uiteindelijk zal gaan verblijven, maar ik blijf in Dreumel. Dan samen met mijn echtgenote!

Iets geheel anders, omdat ik dat wel eens op wilde zoeken. De hoofdzetel van Familysearch. Nou, dat heb ik gevonden. Jeetje, wat een gebouw & complex.


TERUG NAAR BOVEN