Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik ben best heel lang bezig geweest met het verwerken van alles dat met Dreumel te maken had, gedurende 1926. Over het algemeen, leerden de jaren me van vóór 1926, staat er niet/nooit zo heel veel bijzonders over Dreumel in de kranten. Maar 1926 was, en terecht, een grote uitzondering en het is bijzonder spijtig dat de bron van al deze berichten te vinden was in een groot drama dat die grote watersnood, die plaats vond tussen begin en ongeveer medio april 1926,  toch met zich meebracht. In die iets meer dan 4 maanden werden complete gedeelten van NL voorgoed verwoest en was het zaak om die zo goed en kwaad als mogelijk weer, zoveel mogelijk, in oude glorie te herstellen. 

Zoals het was, zou het nooit meer worden, maar dat schiep ook mogelijkheden tot vernieuwingen die -mogelijk- al te lang op zich hadden laten wachten. Dreumel wordt in de kranten van weleer niet op een hoog niveau ingeschat als het aan kwam op het bij de tijd blijven en voorop lopen met gedurfde initiatieven. Als een zeer behoudend dorp werd het, in de beste termen, afgeschilderd, om over de slechte termen maar te zwijgen. De nieuwe opbouw, de nieuwe aanpak, de nieuwe inzichten, konden nu grotendeels –of allemaal- verwezenlijkt worden, want er was –te- weinig van Dreumel over om dat in de weg te staan. Dus … 1927 … Dreumel … Go For It !!   Terug met de voeten op aarde … dit zijn en blijven wel verhalen over akten van overlijden !!

Ik ben nog maar nauwelijks uit de startblokken met 1927 en verbaas me nu al over het aantal akten dat ik aantref in het persoonlijk dossier van Wouter Arnoldus van Gruijthuijsen. Hij is getrouwd met Francisca Krijnen en een van hun dochters, Cornelia Francisca van Gruijthuijsen overlijdt in Dreumel, op 1 januari 1927 (Akte No.1). Alhoewel Cornelia Francisca overlijdt op de leeftijd van 68 jaar, is ze nooit getrouwd en derhalve komt een kopie van haar akte van overlijden in de persoonlijke dossiers van haar beide ouders (in plaats van alleen in dat van haar echtgenoot, zou ze ooit getrouwd zijn geweest). En dan kom ik al die akten tegen in het dossier van haar vader ► 1 Trouwakte, ► 11 Akten van overlijden, en ► 13 Geboorteakten.

En bij het verwerken van de akte (No.2) van overlijden van Marinus van Kruijsbergen, die zijn laatste adem uitblaast op 15 januari 1927, zo ongeveer hetzelfde. Hij is op 58-jarige leeftijd overleden, en ook nooit getrouwd. Dus ook deze akte wordt gekopieerd in twee persoonlijke dossiers. Dat van zijn vader Hendrikus van Kruijsbergen en dat van zijn moeder Catharina Arnolda (K)(C)laassen. En als ik dan het dossier van zijn moeder open ► 1 Trouwakte ► 1 Geboorteakte van moeder zelf, geboren in Dreumel, ► 1 x Genlias informatie, ► 11 Akten van overlijden, ► 11 Geboorteakten, ► 1 Buitenhuwelijkse akte van geboorte.

Dochter Hendrika Theodora Diels heeft slechts 2 weken mogen leven. Dochter van Franciscus Theodorus Diels & Adriana Hendrika Maria de Bie, die blijkbaar Sjaan werd genoemd. Hendrika Theodora Diels overlijdt in Tiel, op 26 februari 1927. ▼ De familie Diels.

Tussen hun geboorten zaten 5 jaren, 9 maanden en 9 dagen, maar slechts 47 dagen scheiden het overlijden van beide dames.

Regina overlijdt in Dreumel, op 30 april 1927 en

Geertrui overlijdt, ook in Dreumel, op 16 juni, zelfde jaar.

Vader Kooijmans en moeder van Dijk overleden al veel eerder:

Vader Jan Kooijmans, in Dreumel, op 7 juli 1865, slechts 44 jaar oud. En …

Moeder Martina van Dijk, in Dreumel, op 1 maart 1891, 66 jaar oud. Na 26 jaar weduwe te zijn geweest.

De allereerste akte van overlijden van een levenloos geboren kind. Jammer genoeg wordt het geslacht er al enige tijd niet meer bij vermeld. Maar een kind van vader Gijsbertus van Leur en moeder Jacoba van Woezik. Dat in Dreumel, op 13 oktober 1927, levenloos wordt geboren.

Ik had graag gemeld dat dit het allerlaatste, en dus enige, levenloos geboren kind van 1927 was. Maar helaas …

Akte No.21 is de akte van overlijden van het levenloos geboren kind van het gezin van Leur. Akte No.22 is de akte van overlijden van een eveneens levenloos geboren kind, nu van vader Leonardus Lagarde en moeder Johanna Hoogmoet. Dit kind wordt ter wereld gebracht in Dreumel, op 18 oktober 1927.

Ik heb even vooruit gespiekt … Dit zijn -gelukkig- wel de enige twee levenloos geboren kinderen in heel 1927.

De gemeentelijk secretaris van Rossum (niet de plaats, maar zijn achternaam) heeft wederom het unieke voorrecht om het dodenregister van overledenen van het jaar 1927 af te sluiten. 

En hij stelt terecht vast dat er 27 akten werden uit geschreven. En dat is een bijzonder laag aantal, als ik dat vergelijk met de vele, zelfs meeste, voorafgaande jaren. 

Om dat te staven ben ik van plan om eens terug te blikken, zelfs van zo ver terug als mogelijk, en een grafiek samen te stellen, waarop ik alle aantallen overledenen duid, die terug te vinden zouden moeten zijn in de afsluitende alfabetische tafels, zoals te doen gebruikelijk opgemaakt in het grootste aantal jaren dat aan 1927 vooraf ging. 

Ik kom hier nog op terug, reken daar maar op! Eerst Dreumel/1927 in de kranten afmaken.


Het is gelukt. Ook 1927, voor wat de krantenberichten betreft, is volledig verwerkt in dit verhaal. Rest mij nog slechts U de/mijn alfabetische tafel te presenteren, waarop alle overledenen worden vermeld en hun totaal aantal. Best weinig … in vergelijking.

Eerder in dit verhaal gaf ik al aan dat ik een soort grafiek wilde samen stellen met daarin opgenomen alle geboren en overleden Dreumelnaren en -naressen vanaf bijna het begin van de Burgerlijke Stand. Ik heb als startjaar 1813 gekozen en 1927 als eindjaar. Omdat dit verhaal over 1927 gaat en ik data van recentere jaren nog niet compleet had. De grafiek ziet u hieronder. Daar waar mogelijk heb ik ook bewonersaantallen verzameld uit de gepubliceerde gegevens van de Staatscourant, die af en toe die cijfers publiceerde.

De grijze balken geven het totaal per jaar -in Dreumel- geboren personen aan.

De Roze balken het total aantal per jaar -in Dreumel- overleden personen.

Klik op dit icoontje en u kunt het PDF-bestand bekijken, en de data vergroten.
Dreumel Tellingen.pdf (330.08KB)
Klik op dit icoontje en u kunt het PDF-bestand bekijken, en de data vergroten.
Dreumel Tellingen.pdf (330.08KB)

19-11-2017: Zo, 1927 kan weer bij geschreven worden in de Nieuwste verhalen. Dit 1927 verhaal was al lang klaar, en ik heb het ook zo hier weer gegeven, zoals het oorspronkelijk geschreven werd, ergens eind oktober 2017.

Ik heb nog 1928 en 1929 te gaan, die ik ook al even klaar heb en ze kunnen op deze website toegevoegd worden. Als ik dan met 1929 klaar ben, ga ik weer verder met 1930, maar dat wordt dan weer een vers verhaal. Eerst alle akten van overlijden van 1930 verwerken ► de alfabetische tafel van alle overledenen dat jaar compleet hebben en dan ► kan het weer op de website.

Ik hoop dat tegen de tijd dat ik met dat verhaal klaar zal zijn, mijn nieuwe domeinnaam (van deze website) ook eindelijk verhuisd kon worden door Strato. Die zegden me toe dat dat niet eerder dan -na- 24 november 2017 gerealiseerd zou kunnen worden, aangezien er -wettelijk vast gelegd- 6 weken moeten verstrijken als een domeinnaam verhuist tussen twee domeinnaam registrerende organisaties. Ik ben reuze benieuwd en ga in de loop van deze zondag beginnen met het 1928 verhaal. De rest volgt dan vanzelf, bij leven en welzijn!

Terug naar boven.