Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

28-11-2019: De stamboom van Jacoba Wilhelmina Vink staat nog maar net op mijn website, of het is, vind ik, alweer tijd om met de volgende te beginnen. Normaal zou ik overwegen om ergens in de Dreumelse dreven een herfstwandeling te gaan ondernemen, maar het is koud, het regent en het waait. Drie afdoende redenen om de voorkeur te geven aan stambomen in plaats van de echte bomen.

Eén van de drie voornamen van déze pas geborene kom ik voor het eerst tegen, Isidorus. Er is ooit eens een Isidorus van Madrid geweest, die leefde aan het eind van de 11e en het begin van de 12e eeuw. Hij was de beschermheilige van de boeren, ook wel landbouwers genoemd, gelijk het beroep van vader Willem Felix Merkx.

Samen met zijn vrouw Aleida Maria van Welie hebben ze een zoon gekregen en hem Wilhelmus Isidorus Josephus genaamd. Hij wordt op 7 juni 1913 tegen middernacht geboren. Voor zover mijn registratie op orde is, werd hij vooraf gegaan door 10 broeren en zussen, die u allemaal terug zult kunnen vinden in de stamboom. Het zou nog kunnen dat er alsnog additionele kinderen werDen geboren buiten Dreumel, maar tussen 1913 en 1918 werden er binnen dit gezin geen Dreumelse kinderen meer geboren.

Vader Willem Felix werd geboren op (▼) 20 november 1868 en Aleida Maria van Welie op 03-03-1870 (▼), beide in Dreumel.

Het is 21 mei 1895, als ze met elkaar in het huwelijk treden. Uiteraard ook in Dreumel. Hij is dan 26 jaren jong, zij 25. Speciale vermelding weer voor de extravagante ondertekening door burgemeester Gerrit van Eijseren.

Ik ga aan de slag met deze stamboom en voorspel een mooie, uitgebreide stamboom. Ik heb zojuist Gerard van Welie, toch uitermate gespecialiseerd in het verzamelen van gegevens over Dreumelnaren en hun families, gevraagd of hij mogelijk nog aanvullende informatie heeft die ik toe zou kunnen voegen aan dit verhaal. Ik wacht zijn reactie met gepaste spanning af.

Dinsdag, 3 december 2019 : de jaarlijks terug kerende feestmaand is begonnen en samen met mijn ‘extended’ gezin hebben we al een afspraak om op tweede kerstdag samen te komen. Lekker eten, lekker drinken, gezellig keuvelen, en tussendoor elkaar kadootjes geven, waarvan we de ontvangers hebben bepaald met behulp van de website lootjes.trekken.nl als gids. Prima methode om elkaar te geven wat de tegenpartij graag wilt, waarbij dan nog wel de restrictie is dat het geldbedrag per kadootje niet boven een, eerst gezamenlijk overeen te komen, bedrag mag zijn en er slechts één kadootje per aanwezige van eigenaar mag verwisselen. Ik kijk er weer naar uit en vraag me af of ik dit jaar wel of niet een kerstboom zal neer zetten.

Alle gezellige plichtplegingen, die met kerst te maken hebben, vinden immers elders plaats. Dus ...

Ik keek er ook naar uit om met de stamboom van bovenstaande boreling te kunnen beginnen en inmiddels is die, voor zover ik daar over mag oordelen, helemaal klaar. Best een hele mooie 'familytree', met veel namen en veel data over die namen. Wat heeft geholpen om die data zo accuraat als mogelijk te kunnen verwerken en aanvullen, is zeker het document dat Wim Boumans samen stelde.

Het is een indrukwekkend boekwerk geworden, dat maar liefst 481 bladzijden telt en in groot detail de families Bou(w)mans aan de lezer voorstelt. Een literaire stamboom, mag ik het noemen en ik heb nogal wat data in mijn stamboom kunnen aanvullen met gegevens uit dit boekwerk. Veel dank, Wim Boumans.

De zich inmiddels langzaam vormende traditie noopt me om u vervolgens weer eerst een afbeelding te laten zien van deze stamboom, gevolgd door de link opdat u, tot in detail, de diverse families kunt bekijken die, dichtbij of veraf, deel uitmaken van de stamboom en –takken van Wilhelmus Isidorus Josephus Merkx.

Opmerkelijk overigens dat ik nauwelijks ‘last’ heb gehad van andere schrijfwijzen van deze achternaam. Ik had verwacht veel te moeten wisselen tussen Merkx en Merks, om alsnog aanvullende gegevens boven water te krijgen, maar dat bleek amper nodig. Bijna alle –ook online- gegevens werden van de juiste achternaam voorzien, Merkx dus.


10-12-2019 : Naar aanleiding van een akte van overlijden, van Petronella Geertruida van den Bosch, tipte ik Tremele.nl. dat deze persoon, die kloosterzuster bleek te zijn geweest, nog niet op hun website wordt vermeld. Deze zuster bleek in de stamboom van Bea van Leur voor te komen en deze persoon werd inmiddels toegevoegd aan het hoofdstuk 'Religie' op de website van Tremele, onder 'Zusters geboren in Dreumel'. Met als bronvermelding de stamboom van Bea van Leur.

Vader Leendert van den Bosch huwde twee keer. Kloosterzuster Petronella Geertruida komt voort uit zijn eerste huwelijk met Johanna Mechel de Wild. Ook zijn tweede huwelijk, met Regina Kooijmans, leverde een kloosterzuster op, te weten Johanna Antonia van den Bosch (zuster Maria Francisca), zodoende de halfzuster van de andere kloosterzuster.

 Onderstaand de twee gezinnen van den Bosch, gevolgd door het artikel over deze kloosterzuster op de website van Tremele. En omdat dat artikel er niet zou zijn zonder mijn tip, benoem ik mezelf maar als bron:

                                     

 


TERUG NAAR BOVEN