Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Daar gaan we weer. Gisteren het 1950 verhaal gepubliceerd en vandaag gestart met een soortgelijk verhaal, maar nu dan over 1951. Ik heb nog tien jaren te gaan, inclusief 1951, voor ik niet meer verder kan met akten van overlijden, aangezien die tot en met 1960 openbaar zijn en recenter nog niet. Het zou kunnen dat ik eens helemaal terug ga na de eerste akten van overlijden en dan ga ik terug naar 1811. Toen werd alles nog in het Frans ingescheven, dus dat zal even wennen zijn en worden. 

Maar deze voortzetting speelt door m’n hoofd en ik zal daar een besluit over moeten gaan nemen naarmate 1960 steeds dichterbij komt. Of wellicht ga ik wel eens met de/alle akten beginnen vanaf 1811. Bepààld geen doorsnee klus. Niet alleen vanwege de Franse taal, maar ook omdat alles nog daadwerkelijk werd geschreven en het dus zeker niet ondenkbaar is dat delen niet ontcijferd kunnen worden. 

En … er bestonden toen nog geen aparte registers voor geboorten of overlijden of huwelijken. Alle akten werden aaneensluitend ingeschreven, wie eerst komt, eerst maalt … Een zeer welsprekend voorbeeld, de eerste akten van 1811 …

Vooralsnog hoef ik me daar nog niet al te druk over te maken, aangezien ik eerst nog tien jaren van Dreumelse akten van overlijden verwerken mag, die gelukkig wel in afzonderlijke registers werden bij gehouden. 

Derhalve nu dan deze akten van … 

AKTE No.1 : Aangezien de aangeefster een kloosterzuster is, zou je aan kunnen nemen dat de overledene gedurende haar laatste dagen begeleid en verzorgd werd door de zusters in het klooster. Maar dat is slechts een aanname en we weten slechts met zekerheid dat Willemina Ariaans op 2 januari 1951 in Dreumel overlijdt. Zowel hààr achternaam, als die van haar echtgenoot, Petrus Hofmans, zijn onbekende namen in Dreumel en ik heb dan ook geen nadere gegevens over deze personen. 

Willemina Ariaans werd in Overasselt (Gld.) geboren en dat zal dan rond 1951 minus 63 = 1888 geweest zijn. Even zoeken … Okay, op 8 april 1887 dan:

Willemina Ariaans en Petrus Gerardus Hofman(s) besluiten om te gaan trouwen, in Wijchen, op 22 mei 1914.

Op de website van het Gelders Archief wordt nog gemeld dat ze een dochter hebben gekregen, maar Elizabeth Antonetta Maria overlijdt al op 2-jarige leeftijd, op 27 februari 1931. Uiteraard is het zeer goed mogelijk dat ze meer kinderen hebben gekregen, maar die zijn dan geboren na de laatste openbare geboorteakten. Mochten die kinderen in Wijchen geboren zijn, dan zijn -op dit moment- van die gemeente de geboorteakten slechts openbaar tot en met 1902 !!

Wat deed deze familie toch in Dreumel?

Ik wil nog even zoeken naar de huwelijksbijlagen van dit echtpaar en FamilySearch trakteert me op deze melding:

AKTE No.2 : Op 9 januari 1951 overlijdt Johanna Aleida Maria van Deursen in Dreumel, dan 70 jaren oud. Dan zou ze rond 1881 geboren behoren te zijn. Ik heb gelukkig al de akten van Appeltern volledig op m’n eigen computer staan, dus dat is makkelijk zoeken. Maar de enige van Deursen die in 1881 in Appeltern werd geboren is Bernardus Petrus Andreas. 

Hij is overigens wel een broer van Johanna Aleida Maria, want vader en moeder zijn identiek, te weten Petrus Theodorus van Deursen en Alijda Maria van Gruijthuijsen. 

1882 dan als geboortejaar ? Voor wat betreft Johanna Aleida Maria ? Nee, ook niet. Maar op 1 oktober 1882 wordt er weer een broer van Johanna Aleida Maria geboren, te weten Andreas Franciscus Petrus van Deursen. Ja, ook in Appeltern. 

Zou Johanna Aleida Maria van Deursen dan wellicht niet in 1882, niet in 1881, maar in 1880 geboren zijn? 

Jaaa, op 13 april 1880.

Vervolgens leek het makkelijk om de huwelijksakte te achterhalen waarop ze trouwt met haar echtgenoot Cornelis Christiaan Franciscus Antonius Rutten. Maar het Gelders Archief geeft slechts deze twee dataregels weer, waar we al weet van hebben inmiddels:  

Zou WieWasWie vrijgeviger zijn met data over Johanna (Aleida Maria) van Deursen? Als ze bijvoorbeeld trouwden buiten de provincie Gelderland? Nou, ècht niet !! Al deze Johanna’s trouwen niet met een meneer Rutten en de zoekopdracht ’Johanna Aleida’ wordt al helemààl niet herkend.

Dan maar eens met de namen van haar echtgenoot zoeken … Cornelis Christiaan Franciscus Adrianus Rutten en daar komen meer resultaten uit naar voren. Maar zijn ze ook terecht. Deze bijvoorbeeld.

Wèl de goede namen van de bruidegom, maar de bruid klopt niet. Of is hij eerst met Catharina Johanna Wilhelmina Cruijsen getrouwd geweest vóór Johanna Aleida Maria van Deursen?

Het spijt me, maar ik kan niet voldoende gegevens boven water krijgen om het een en ander te kunnen bevestigen of uitsluiten. Er staan gewoon te weinig gegevens in de fora waar ik altijd op zoek. En zo ‘gewoon’ vind ik dat niet, want veel data zou online beschikbaar moeten zijn gezien de jaartallen, die volgens mij gewoon openbaar zouden moeten zijn. Maar ja, dan moeten akten wel ingescand zijn natuurlijk en of dat altijd het geval is?

Het is eigenlijk een beetje te treurig voor woorden, in een héél jaar zó weinig berichten over Dreumel in de kranten. Slechts …

Het verslag wordt in onderstaand PDF bestand weer gegeven. Klik er op als u het wilt lezen.

Gelijk maar ‘alle’ krantenberichten van heel 1951 laten zien, dan hoef ik me daar niet meer druk over te maken. 

AKTE No.3 : Op (▼) 24 juli 1870 wordt Wilhelmus Franciscus Driessen in Dreumel geboren, … leeft vervolgens 80 hele jaren en overlijdt vervolgens, weer in Dreumel, op 23 januari 1951. 

                 Zijn echtgenote, Clasina van der Eijk, wordt geboren op (▼) 16 februari 1880. Ook in Dreumel.

In Dreumel met elkaar trouwen is pas aan de orde op 13 mei 1908. 

Wilhelmus Franciscus Driessen is dan 37 en Clasina van der Eijk 28.

Vóór en in 1912 krijgen ze twee kinderen. Wellicht nog vele nà 1912, maar daar heb ik geen kennis van en die gegevens zijn ook niet toegankelijk via andere archieven. Ook de archieven hebben zich allemaal netjes te houden aan de verjaringstermijn van 100 jaar … Ook al is die al even verlopen.

AKTE No.4 : Eerst echtgenote van Antonie de Man en nadat die was overleden, echtgenote van Rijk Wammes. 

Hendrika Wouters overlijdt op 74-jarige leeftijd, in Dreumel, op 16 februari 1951. Hendrika Wouters is in Horssen geboren, rond 1951 minus 74 = 1877. Wellicht dat het Gelders Archief me verder kan helpen hiermee, want ik heb haar geboorteakte –nog- niet.

Gevonden, ze wordt op (▼) 22 maart 1876 in Horssen geboren. 

                                                  Antonie de Man wordt in Dreumel geboren, op (▼) 16 september 1852.

Je zou vervolgens kunnen vermoeden dat ze -geheel traditiegetrouw- trouwen in de gemeente waar de bruid werd geboren. Maar ze geven toch de voorkeur aan Dreumel en trouwen op 4 januari 1899. Ik weet niet precies hoe vrij bruid & bruidegom waren om hun trouwlocatie te kunnen kiezen.

Maar dan overlijdt Antonie de Man, ik vermoed van en door ouderdom, want hij is dan, op 31 januari 1927, inmiddels wel 74 jaren oud.

Maar haar twééde huwelijksakte is niet te vinden, op de website van het Gelders Archief. Ze trouwt de tweede keer met Rijk Wammes en de laatste overlijdt op 10 januari 1953. Op zijn akte van overlijden wordt wel gemeld dat hij ook twee keer was getrouwd, en dat een van zijn echtgenoten Hendrika Wouters was.

Maar er is nog wel het een en ander, en meer, te vertellen over Hendrika Wouters en haar beide echtgenoten, stel ik vast. Er staan zeker genoeg akten in haar persoonlijk dossier, dus daar ligt het niet aan. Daar gaan we … ik dus.

Een paar krantenartikelen uit het geboortejaar van Hendrika Wouters, 1876, toen Dreumel nog véél geregelder in het nieuws was. Ja, zie je wel … 146 artikelen zowaar.

Ik kies de jaren waarover ik krantenterugblikken presenteer, volkomen willekeurig, al naar gelang er geheel toevallig mensen in een bepaald jaar worden geboren, zoals nu Hendrika Wouters. Maar het lijkt wel alsof we weer op een watersnood afstevenen, zoals ook een vorige keer al, toen ik een willekeurig jaar koos en heel Maas en Waal overstroomde. U houdt de rest van de 1876 van me tegoed, want ik ben net zo nieuwsgierig als u naar het verdere verloop van de waterstanden in de Dreumel aan alle kanten omringende rivieren.

AKTE No.5 : Ze wordt geboren in onze buurgemeente, Wamel. Zo ongeveer, volgens haar leeftijd op deze akte van overlijden, rond 1951 – 76 = 1875. Even zoeken in alle akten van Wamel, die ik gelukkig ook allemaal op m’n eigen computer heb staan.

Dat is wel heel anders, 10 (▼) hele jaren later, dan de eerste berekening op leverde. 

Is hier/er is hier sprake van een gemeentelijk secretariële dwaling?!

Naar eventuele kinderen hoef ik niet te zoeken, want de openbare geboorteakten van Wamel gaan tot niet recenter dan 1902. Zowaar nog 10 jaar eerder dan die in Dreumel. Slechte zaak.

Daar schiet me zowaar te binnen dat ik al een keer eerder heb vast gesteld dat er een fout -van vele jaren- was begaan met de leeftijd van een overledene. Ik meen me te herinneren dat ik daar lang geleden ook al een keer aandacht aan besteed heb, in mijn ‘Ouwe Koeien’ periode. Even zoeken … Ja, het nota bene allereerste verhaal, dat ik destijds op de website van Tremele mocht publiceren. Februari 2011 was dat.  

AKTE No.6 : Tot nu toe is Wilhelmina Baars, die in Dreumel overlijdt op 28 april 1951, de oudste overledene in 1951. Vier en tachtig is ze geworden. Maar we zijn nog maar aangeland bij akte no.6, dus er kan nog verandering in komen. Alhoewel er meestal niet veel overleden personen zijn die ouder zijn geworden dan 84 jaar! 

Wilhelmina Baars wordt op (▼) 21 november 1866 geboren, in Dreumel. Antonius Reuser ook, op (▼) 28 augustus 1865.

Zodoende trouwen ze ook in Dreumel, op 30 juni 1920. Goh, Antonius is dan 54 jaren oud en Wilhelmina 53. Maar op deze huwelijksakte wordt dan ook aan gegeven dat Antonius Reuser eerder getrouwd was met Theodora van Westreenen.

Zijn eerste huwelijk vond plaats in de gemeente Deil, op 10 oktober 1894. 

Johanna Theodora van Westreenen is dan … 19 jaar jong en Antonius Reuser 29.

Maar, helaas, 5 jaren later, op 7 december 1899, overlijdt Johanna Theodora van Westreenen, in Dreumel en is Antonius plots weduwnaar. En vader van drie kinderen !

Het huwelijk tussen Antonius Reuser en Wilhelmina Baars resulteert niet in meer kinderen en op 13 januari 1947 overlijdt Antonius Reuser op 81-jarige leeftijd en is Wilhelmina Baars weduwe geworden. Tot 28 april 1951!

AKTE No.7 : Ja, ook Willem Felix Merkx is heel oud geworden voor hij op 5 mei 1851 in Dreumel overlijdt, op 82-jarige leeftijd. Hij werd ook in Dreumel geboren, op (▼) 20 november 1868.

Aleida Maria van Welie, zijn toekomstige vrouw, wordt op (▼) 3 maart 1870 geboren, dochter van Hermanus van Welie en Johanna Boumans.

Ze trouwen met elkaar op (▼) 21 mei 1895, in Dreumel uiteraard, waar ze immers allebei werden geboren.

Er werden ook nog enkele kinderen uit dit huwelijk geboren, te weten … (AG = Aangifte Geboorte ; DA = DoodAkte)

AKTE No.8 : Aldegonda van de Griendt wordt geboren op 22 augustus 1884, te ‘s-Hertogenbosch.

Arnoldus Wouters overlijdt in Dreumel op 12 mei 1951 en Aldegonda van de Griendt, dochter van Theodorus van de Griendt en Maria Cornelia de Bok, is hem al een aantal jaren geleden voor gegaan, op 7 oktober 1939.

Zij woonde toen nog niet samen met haar echtgenoot Arnoldus Wouters, in Dreumel, want dan had ik haar akte van overlijden al eerder gezien en verwerkt. Maar toen woonden ze blijkbaar in Tiel. Overigens … geen kinderen!

Zoals eerder toegezegd, laat ik u nog een aantal krantenberichten zien van het jaar 1876. 

Wordt het een watersnood … of niet ?!

Opvallend. Tot nu toe nog geen enkele akte van overlijden van een persoon die buiten Dreumel is overleden. 

En nu ineens drie opeenvolgend.

AKTE No.9 : Geertruida Petronella Slot overlijdt dus niet in Dreumel, maar in Tiel, op 29 mei 1951. In totaal 5 maanden superjong !! 

Geen idee wie besloten heeft om de documenten die andere gemeenten naar Dreumel sturen, omdat een ingezetene van Dreumel elders is overleden, niet meer toe te voegen aan de scans van een bepaald jaar, zoals nu ineens blijkt in 1951. 

Maar ze ontbreken wel en dus kan ik nu alleen nog maar haar Tielse akte van overlijden laten zien. Dat wil zeggen … als er maar Tielse akten van overlijden zouden zijn van 1951, maar … ze gaan niet verder dan tot en met 1950. Althans ik heb zelf (▼) geen recentere akten, maar wellicht kan het Gelders Archief me verder helpen. 

En ja hoor. Gelukkig.

AKTE No.10 : Johanna Maria Strik wordt in Dreumel geboren, op 29 augustus 1909. Dochter van Jan Strik en Francisca Maria Kolling. Ze overlijdt in Tiel, op 12 juni 1951. 

Ik vermoed, met tegen zeker aan grenzende zekerheid, dat zij en Gerardus van Zon nà 1932 in Dreumel zijn getrouwd. Zouden ze eerder of gedurende dat jaar getrouwd zijn, dan zou ik het al geregistreerd hebben en ... dat heb ik niet. Ook het Gelders Archief geeft daarover geen informatie prijs. Wèl nog over een levenloos geboren kind uit dit huwelijk. 

Dat kind kwam ter wereld op 11 april 1939.

Nog een aantal 1876 krantenberichten. Het lijkt er gelukkig –nèt- niet op dat er een watersnood gaat plaats vinden, maar heel ver waren we er niet vanaf! Een ietwat bekend gevoel, nadat de Dreumelse bevolking in 1995 massaal op de dijk stond te kijken hoe hoog en/of hoger het Waalwater was gestegen. Om vervolgens toch maar –verplicht- met z’n allen geëvacueerd te worden. Angstige tijden!

Gelukkig, geen watersnood in 1876 en je ziet de kranten dan ook direct naar andere onderwerpen overgaan. 

Verderop weer een deel van deze krantenberichten.

AKTE No.11 : Goh, het begint nu toch wel steeds opvallender te worden. Het niet kunnen laten zien van akten, omdat die akten weliswaar bestaan, maar nog niet openbaar zijn. Ik heb van de in deze akte van overlijden genoemde personen nul-komma-nul gegevens. 

De overledene, Petronella Catharina Maria van Beers, die op 14 juni 1951 in Utrecht overlijdt, werd pas anderhalf jaar eerder geboren. Niet in Dreumel, maar in Didam. En van haar vader, Antonius Alardus van Beers en haar moeder Wilhelmina Peters, ontbeer ik ook elk gegeven. Ik heb dan nog wel haar Utrechtse akte van overlijden kunnen traceren.

AKTE No.12 : Teveel veel te jonge kinderen overlijden er dit jaar. Nu weer een kind van slechts 8 maanden piepjong, zoon van Martinus van Rhijn en Berdina Hendrika Romijnders. Hij overlijdt op 17 juli 1951.

Nog een paar 1876 krantenberichten waarin Dreumel prominent wordt weer gegeven … meestal.

Soms slaat me de schrik bijkans om het hart als ik weer een Nederlandsche Staatscourant voor geschoteld krijg, waar iets over Dreumel in wordt weer gegeven. Is dat het geval in andere, gewone, kranten, dan zie je (meestal) direct de vermelding van Dreumel in die krant, maakt niet uit op welke bladzijde die staat. Dan kun je die vermelding spoorslags kopiëren en in dit verhaal plakken.

Maar de Staatscourant geeft alleen maar aan dàt er ergens in die courant iets over Dreumel wordt vermeld en je krijgt altijd eerst de aller-eerste pagina te zien. Je hebt dus geen idee waar de specifieke vermelding van Dreumel staat en je kan dan niet anders dan 1-voor-1 van bladzijde naar bladzijde door-klikken tot je –eindelijk- een gele vermelding van Dreumel tegen komt. Toevallig heeft déze Staatscourant maar liefst 97 bladzijden en heb ik 59 keer door moeten klikken om op pagina 60 onderstaande vermelding eindelijk tegen te komen.

AKTE No.13 : Maria van Avezaath is 83 jaar oud geworden en overlijdt in Dreumel op 18 augustus 1951. Dochter van Theodorus van Avezaath en Petronella Antonia Lemmers. Ze wordt geboren in Appeltern, op 13 februari 1868.

Akten, in algemene zin, houden niet op me bij tijd en wijle ernstig te verbazen. Voor een persoon die zich hier niet voor interesseert, zijn akten hoogst waarschijnlijk totaal oninteressante documenten. Maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan is het goed mogelijk dat je op een willekeurig moment weer eens extra gefascineerd raakt door iets wat je volkomen onverwachts tegen komt. 

Zoals de onderstaande akten die ik geheel per ongeluk zag, toen ik de akte van Marinus Theodorus van Avezaath aan het zoeken was. En ook gevonden heb, zie (▲) boven. 

Maar ... er worden extra –en zo blijkt heel bijzondere- documentjes toe gevoegd aan akte no.34, in het geboorteregister van Appeltern in het jaar 1876. Dit is die –aanvankelijk geheel normaal ogende- akte:

De Appelternse geboorteakte van Johanna Boukes, geboren op 13 april 1876.

Dochter van Johannes Wilhelmus Boukes & Maria van Teeffelen.

En, inderdaad, de eerste aankondiging dat het gehele vonnis van de Arrondissements Regtbank te Tiel (aanpassing voornaam moeder) ingeschreven zou worden in het Tielse geboorteregister van 1879, onder no.21, wordt nagekomen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik al deze tekst-regels niet nog eens minutieus heb door gelezen. Maar dit vonnis werd geveld om te bewerkstelligen dat de voornaam van de moeder van Johanna Boukes zou worden veranderd van MARIA in ANNA MARIA. Ik kan me toch echt niet aan de indruk onttrekken dat ze daar wel heel veel tekst en papier voor nodig hebben gehad. Maar, mocht u de neiging niet kunnen onderdrukken om deze hele speciale akte nog eens op uw gemak door te willen nemen, ga uw gang ...

Weer tijd voor wat opgewekter nieuws over Dreumel, uit de kranten van 1876 …

De eigenaar van de kranten, die door alle advertenties strepen zette, had daar waarschijnlijk een voor hem duidelijk doel mee voor ogen. Mij ontgaat het en ook waarom deze kranten toch worden vertoond op de website van Delpher.nl.

AKTE No.14 : Wederom een veel te jong overleden Dreumelnaar. Deze keer Gerardus Petrus Allardus van den Hazelkamp, die op 6 september 1951, op 2-jarige leeftijd, overlijdt. Vader Bernardus Arnoldus van den Hazelkamp en moeder Arnolda Maria Witsiers zullen er compleet kapot van zijn geweest. Heb ik nog verdere gegevens over deze personen? Nee, helaas niet. En het Gelders Archief deelt deze schaarste helaas met me. Alleen dit slechts.

AKTE No.15 : Drie en zeventig jaren is hij geworden, nadat hij in Dreumel was geboren op (▼) 28 februari 1878. Zijn toekomstige vrouw, Helena Salet wordt in Dreumel geboren ...

... op (▼) 30 januari 1880. 

Helena Salet overlijdt op 25 juli, 1946, zes en zestig jaren oud.

AKTE No.16 : Ja, niet zomaar iemand, maar de tweede vrouw van de burgemeester die het langst burgemeester van Dreumel is geweest. Hij heet Gerrit van Eijseren en zijn overleden vrouw Antoinetta Elisabeth de Boer. Zij overlijdt op 8 september 1951, in Arnhem, op 86-jarige leeftijd. 

Ze werd niet in Dreumel geboren, maar in Wervershoof, dat ligt in de kop van Noord-Holland, in de regio West-Friesland. Best ver weg.

Gerrit van Eijseren wordt in Asperen geboren, dat ligt in Zuid-Holland. Op 10 september 1850.

Hoe deze twee personen elkaar ontmoet hebben, is niet bekend, maar Antoinetta Elisabeth de Boer is niet de eerste vrouw waar Gerrit van Eijseren mee trouwt, op 18 juni 1891 te Lith. 

Dat recht was voor behouden aan Anna Pietronella de Waal. Zij wordt in Rotterdam geboren, op 27 maart 1855.

Anna Pietronella de Waal overlijdt in Dreumel op 28 december 1904, op de leeftijd van slechts 49 jaren.

Beverwijk werd, of all places, verkozen voor zijn tweede huwelijk, met Antoinetta Elisabeth de Boer, die dààr niet werd geboren! 

Op 23 juni 1909. 

Gerrit is dan 58 jaar oud en zijn bruid 43.

Antoinetta Elisabeth de Boer en haar echtgenoot Gerrit van Eijseren (Bron: Tremele.nl)

Op 14 december wordt me de akte toe gestuurd door het Gelders Archief. Fantastisch, maar het had akte no.691 moeten zijn en niet ...

Dus, om herhaling van toezending verzocht en dan nu -hoop ik- de goeie! 

Het houdt de gepensioneerde burger bezig, zullen we maar denken.

En ... 5 minuten later wordt me zowaar de juiste toe gezonden, waarvoor erg veel dank, Gelders Archief.

 

Mijn Rubriek ‘Ouwe Koeien’, destijds gepubliceerd op de website van Tremele.nl., was een uitstekend podium om wat eigenaardigheden van burgemeester Gerrit van Eijseren te tonen. Klik op nevenstaand *.PDF bestandje om daar meer over te lezen. Deze oorspronkelijke versie werd in 2011 gepubliceerd. 

Klik op het PDF-bestandje om het te openen.

Een paar 1876 krantenberichten weer …

AKTE No.17 : Acht en twintig jaar is hij nog maar, als hij, Jan Franciscus Bleij, op 22 september in Tiel overlijdt. Waaraan hij is overleden, zullen we nooit te weten komen. Hij is gedurende zijn leven ook niet en nooit getrouwd. Zijn ouders, te weten Johannes Theodorus Bleij en Johanna van Wezel (die als voornamen overigens Johanna Maria heeft gekregen) deden dat wel, op 30 mei 1917, te Dreumel. 

Graag maak ik u nog even attent op de bijna altijd zeer omvangrijke ondertekening door burgemeester Gerrit van Eijseren.

Gedurende haar 56e levensjaar, overlijdt Johanna Maria van Wezel, op 55-jarige leeftijd te Dreumel, op 24 oktober 1905.

Van Johannes Theodorus Bleij is –nog- geen akte van overlijden te vinden. Hij was 27 toen hij trouwde in 1917. Geboren in Dreumel op 27 juni 1892.

De laatste openbare Dreumelse akten van overlijden gaan niet verder dan tot en met 1960 en hij zou dus ouder dan 68 moeten zijn geworden om niet al opgenomen te worden in akten van eerder dan, en tot en met, 1960. En dat is zeer goed mogelijk uiteraard.

De Tielse akte van overlijden (▲) van Jan Franciscus Bleij.

AKTE No.18 : Hoe graag ik ook zou willen, ik zie steeds minder mogelijkheden om interessante gegevens toe te kunnen voegen met betrekking tot de personen die in akten van overlijden worden aan gehaald. Nu ook weer. 

De overledene is Christiaan Antoon Mollenberg, die op 1 oktober 1951 in Dreumel overlijdt. Maar geen splinter informatie in mijn eigen registratie en dus zal ik moeten zoeken bij andere bronnen. Die overigens, net als ik, geheel afhankelijk zijn en blijven van wettelijke regelingen die –alle soorten- akten wel of niet vrij geven voor openbaring.

Christiaan Antoon wordt geboren in Appeltern. Gelukkig 60 jaren geleden, dus dat is goed en makkelijk op te zoeken in de akten van Appeltern, die ik op m’n eigen computer heb op kunnen slaan, long time ago.

WieWasWie laat vrij veel Wilhelmina’s van Mook zien, die met diverse heren trouwen, maar geen eentje met Christiaan Antoon Mollenberg. Geen verdere informatie beschikbaar derhalve.

AKTE No.19 : Gerrit Johannes van Oorsouw heet deze overledene, die in Dreumel op 11 oktober 1951 overlijdt, op 75-jarige leeftijd. Hij had het voorrecht wèl getrouwd te zijn en wel met Geertrui Kooijmans. 

Zij wordt op (▼) 6 augustus 1878 in Dreumel geboren en Gerrit, ook in Dreumel, op (▼) 9 januari 1876. 


De akten zoals ze werden op geslagen in de persoonlijke dossiers, in dit geval in dat van Gerrit Johannes van Oorsouw.

AKTE No.20 : Hij is maar 44 jaren oud mogen worden. Bernardus Antonius Stenssen, die op 11 november 1951 in Dreumel komt te overlijden. Niet of nog niet eens getrouwd. Geboren op (▼) 21 augustus 1907 in Dreumel. 

Zijn ouders, vader Willem Stenssen (geboren in Dreumel, op 5 augustus 1867) en moeder Maria Sas (geboren op 9 november 1870, ook in Dreumel) trouwen op 3 mei 1893.

Met als gevolg … een aantal kinderen. Uiteraard ook de geboorteakte van de eigenaar van dit persoonlijk dossier (Maria Sas) en de trouwakte … en de akten van geboorte van kun kinderen en ... van overlijden, van degenen die dat overkwam.

AKTE No.21 : Weliswaar niet in Dreumel geboren, maar er wel overleden, op 10 november 1951. Haar wortels beginnen in Wijchen, als moeder Maria van Opsteegh, echtgenote van Theodorus Jacobs, van haar bevalt op 12 maart 1879.

Volgens het Gelders Archief trouwen zij en Peter Hendriks ook in Wijchen, op 16 oktober 1908. Maar er is geen akte –no.18 wordt nota bene aangegeven- op die site die gedownload kan worden.

Gelukkig heb ik ook alle beschikbare en openbare akten van Wijchen op mijn computer staan en dus …

Aangezien ik vermoed dat we met de akten niet meer zo heel ver af zijn van de laatste van 1951, ga ik eerst de nog resterende krantenberichten van 1876 aan u laten zien. 

U ziet daar geheel niets van, maar ik ben net met het vierde deel begonnen van dit verhaal. Deel één heb ik verwerkt in een eerste PowerPoint presentatie, deel twee in een tweede enzovoorts. Nu ben ik net met deel vier begonnen en die ga ik geheel anders beginnen als te doen gebruikelijk, namelijk gewoon verder met waar deel drie is geëindigd. In dit geval eindigde deel drie met het laatste krantenbericht van het jaar 1876 en zou ik dit deel vier behoren te beginnen met het vervolg van de nog resterende akten van overlijden van 1951.

Echter … Terwijl ik al deze teksten en images zit te verwerken en aan elkaar zit te plakken, luister ik naar online muziek. Vrij hard (denk ik), want vanwege mijn vergevorderde stadium van doofheid moet dat wel. En dan nog weet ik inmiddels wel zeker dat ik slechts delen van de muziek hoor. Eén van mijn favorieten is de muziek van Coccolino. Waarschijnlijk omdat dat veelal uit lage tonen bestaat, die ik nog net iets beter kan horen dan hoge. In dit geval koos ik voor 'Coccolino Deep – Charlie' en werd mijn volledige aandacht ineens getrokken door de tekst die op die gekozen website wordt verwoord.

Ik ga er geen al te diepe beschouwingen op los laten, want daar is mijn website nauwelijks het juiste podium voor, maar toch wil ik u proberen over te halen deze onderstaande woorden tot u te nemen en … ermee te doen wat u goed dunkt. 

Het zijn woorden uitgesproken door Charlie Chaplin in de eerste film, waarin hij daadwerkelijk spreekt en te horen is. Als u van een iets oudere generatie dan de huidige bent, dan kent u hem goed en heeft u genoten en geschaterlacht om zijn capriolen in toen nog stomme films, waarin alleen beeld werd vertoond en niet –hoorbaar- werd gesproken. 

Maar in 1940 regisseert dezelfde Charlie Chaplin onderstaande film en spreekt hij voor het eerst in een van zijn films. En sluit de film af met, vind ik, prachtige woorden. Ik heb ze inmiddels ook op mijn gezichtsboek staan, zó captiverend en boeiend vind ik ze. Ik hoop u met me!

AKTE No.22 : Slechts 3 maanden geleden werd hij in Dreumel geboren en slechts 3 maanden later vervoegt vader Eimbert (wat een vreemde naam) Franciscus Vissers zich op 28 november 1951 op het Dreumelse gemeentehuis om aldaar het overlijden aan te komen geven van zijn zoon Gerardus Johannes Jozef, op dezelfde datum. Overigens ook de zoon van Jacoba Bosch. Al deze personen zijn compleet onbekend voor me, maar wellicht dat het Gelders Archief nog enig licht in de duisternis kan bewerkstelligen. 

Eimbert Franciscus Vissers wordt in Wamel geboren, op 26 januari 1912. 

!!! Maar simpele akten mogen niet geopenbaard worden vóórdat veel te lange verjaringstermijnen zijn verlopen !!!

AKTE No.23 : Een speciale akte van overlijden. Niet alleen omdat Antonie Bouwmans pas overlijdt, op 13 december 1951, op 93-jarige leeftijd, hetgeen hem de oudste overledene maakt van 1951. Maar ook een speciale akte van overlijden omdat ik de twee mensen aardig goed ken, die zowel over de van Oss familie als over de Bouwmans familie uitgebreide en zeer gedetailleerde documenten hebben samen gesteld. Zeg maar, stambomen, maar dan verpakt in mooie en goed leesbare verhalen en daar waar mogelijk, nóg mooier en stukken interessanter gemaakt met relevante afbeeldingen. 

Wilma van Oss schreef haar familiekroniek en Wim Boumans iets soortgelijks over zijn familie. Prachtig! Beide documenten zijn zeer regelmatig bronnen van informatie in deze verhalen.

Antonie Bouwmans wordt in Dreumel geboren, op (▼) 6 oktober 1858. 

Zijn toekomstige vrouw, Alegonda Wilhelmina van Oss, ook in Dreumel, op (▼) 25 juni 1869. 

AKTE No.24 : Johannes Wilhelmus de Jong overlijdt op 73-jarige leeftijd, op 15 december 1951, te Dreumel. Hij wordt op 4 januari 1878 geboren, ook in Dreumel.

Geheel onwetend over wat haar nog te wachten staat, wordt Berdina Kooijmans geboren op 1 februari 1880, eveneens in Dreumel.

Toch trouwt ze, in Dreumel, met Johannes Wilhelmus de Jong, op 18 september 1901 en samen gaan ze aan een gezin beginnen.

▼ AG = Aangifte Geboorte ; DA = DoodAkte ▼

Moeder Berdina Kooijmans overlijdt op 3 november 1953, dan 73 jaren oud.

AKTE No. 25 : Johannes de Keijzer is ook in 1951 overleden. In Dreumel, op 29 december. Hij laat zijn echtgenote, Regina Poulina van Soerlandt als weduwe achter. Hij trouwde met haar op 9 april 1902, in Dreumel.

Zeven en twintig jaar eerder dan dat huwelijk, werd hij (▼) in Dreumel geboren, op 29 oktober 1874. En zijn echtgenote, vier en twintig jaren eerder dan hun trouwen,                             op (▼) 4 oktober 1877.

AKTE No.26 : Weer een persoon die in Tiel aan haar einde geraakt. Helaas al op haar een en vijftigste overlijdt Hendrika Maria Janssen daar, op 27 december 1951. Werkte ze daar ? Was ze ziek en werd ze daar verpleegd? Werkte haar man, Cornelis van Oorsouw daar, en vergezelde ze hem daar? Vragen zonder antwoorden.

Ze wordt in Lith geboren, maar ik moet wel de hulp van het Gelders Archief inroepen voor verdere informatie … als dat althans aanwezig is.

Het totaal aantal overledenen, per jaar, vanaf 1900 (▲) en de alfabetische tafel van 1951 (▼).

Tot slot wil ik u dit nog even met u delen.

Het gebeurde in de afgelopen weken, op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad alhier. Normaal ga ik daar naartoe om de olielamp die daar constant brandt, te voorzien van nieuwe brandstof. Maar merkte toch op dat het de ene dag leek alsof de fles met lampolie die ik daar onder een bankje heb staan, ineens veel leger was dan zou moeten. Of dat ik ineens merkte dat die fles geheel verdwenen was.

Begin vorige week kwam ik daar en de poort stond al wagenwijd open. Her en der lagen plastic bakjes op het kerkhof, waar ooit planten in gezeten hebben. Mijn lampolie fles lag ook plompverloren op het kerkhof, was leeg en opgefrommeld. Hetgeen, mijns inziens, alleen maar kan als je die verwarmd en deels laat smelten.

De dag erna … poort weer helemaal open … hele stormlamp weg … na enig zoeken bleek die meters ver in het struikgewas en tussen de bomen te liggen. Achter het bankje wat daar staat. Kapot, leeg en het glas was ook kapot.

Ik heb daar op 5 december 2018 direct schriftelijk melding van gemaakt, in een mail naar de beheerder van dit kerkhof, de heer Erik Verhoeff. En schreef hem een tweede bericht op 9 december, aangezien ik nog geen reactie had mogen ontvangen. 

Zie onderstaand bericht, dat ik overigens ook verzond naar de heer Wolter Stroomberg, een van de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente West Maas en Waal.

10 December 2018 : Het is uiteraard goed mogelijk dat ik binnen afzienbare tijd alsnog aan afdoende reactie zal krijgen op mijn verzoeken en daarop hoop ik ook. Ik kan maar één woord verzinnen voor deze onverkwikkelijke voorvallen en dat is vandalisme. 

Ik ken geen daders, maar daar moet adequaat en snel tegen opgetreden worden, aangezien het van kwaad tot erger zou kunnen geraken (▼). 

Per 11/12 een reactie gekregen van de beheerder, die me het volgende laat weten:

 Jodi, goedenavond,

Helaas ben ik geen 24/7 in de gelegenheid om mijn mail te checken daarom duurt het soms wat langer om te reageren. Het is niet zo mooi wat er gebeurt is maar niet altijd te voorkomen, buiten en voor iedereen toegankelijk.

Vandalisme speelt al veel langer, gelukkig op het kerkhof altijd meegevallen laten we hopen dat dat zo blijft.

De politie is gevraagd om een keer langs te rijden. 

groeten,
Erik.

  Tja ...

 

TERUG NAAR BOVEN