Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

7 Augustus 2019 : Geertruida Johanna Verhagen is de eerste overledene in maart 1913. Zij is de dochter van vader Francis Verhagen en moeder Maria van Lent. Vader en moeder trouwen in Dreumel, op 29 april 1912.

Hun trouwen in het laatste jaar waarin Dreumelse geboorteakten openbaar zijn, maakt het vinden van gegevens over voorvaderen en –moederen iets makkelijker. Maar het tegendeel zal blijken voor wat betreft enige relevante gegevens over hun nakomelingen, mochten die er al zijn. Althans, daar oordeel ik nu zo over. Maar wie weet is er een Verhagen nabestaande geweest die, zoals het geval was bij Johannes Mathijs Salet, waar al een complete stamboom van online stond, ook al een stamboom heeft uit gewerkt met zo’n stamboom-programma, waarin je alle relevante gegevens moet invoeren en er vervolgens een kant & klare stamboom uit rolt. Dat ga ik aanstonds nakijken en het is altijd een uitdagende uitdaging om te zien hoe de (mijn) stamboom er uiteindelijk uit gaat zien. Ook altijd weer spannend, hetgeen een oplopende spanning is naarmate je steeds minder makkelijk gegevens kunt vinden. De motivatie om dan net zo lang te zoeken tot je het wèl hebt gevonden, neemt dan ook evenredig toe met die oplopende spanning. Dat is niet onplezierig!

Het is altijd uiterst jammer om direct al vast te moeten stellen dat Geertruida Johanna slechts 10 jaar heeft geleefd. Zij overlijdt in Dreumel, al op 3 december 1924.

28 Augustus 2019: Het heeft even, en nogal wat zoeken, geduurd voor ik er achter kwam dat zij niet alleen op 10-jarige leeftijd al overlijdt, maar dat zij hoogst waarschijnlijk ook het enige kind is van de al eerder genoemde ouders. En dat heeft dan waarschijnlijk of mogelijk weer te maken met het leeftijdsverschil tussen de vader en moeder van Geertruida Johanna Verhagen.

Dat leeftijdsverschil, tussen Francis Verhagen en Maria van Lent, is maar liefst 33 jaren. Best zeer opvallend.

Zoals er wel meer opvallende gebeurtenissen opvielen, terwijl ik bezig was met het schier eindeloos zoeken naar gegevens over de zeer uiteenlopende familienamen die toch deel uit bleken te maken van deze omvangrijke stamboom. Ik heb ook weer gebruik gemaakt van de website van Online-Begraafplaatsen.

Ik heb overigens nooit -en nog steeds niet- kunnen begrijpen hoe zo een website tot stand heeft kunnen komen, zonder toestemming van alle nabestaanden die, kan ik me heel goed voorstellen, het niet klakkeloos goed vinden dat grafmonumenten van hun dierbaren de complete wereldwijde openbaarheid in geslingerd worden.

Maar ja, nu deze site al enkele jaren bestaat, zonder dat ze talrijke door nabestaanden aangespannen rechtszaken aan hun broek hebben gekregen, is de aanwezigheid van al die gegevens, blijkt, net zo makkelijk als alle andere data op Internet. Dus maak ik daar dan toch maar gebruik van.

Maar het viel wel erg op dat een aantal van de foto’s, die op hun site staan, handmatig van een duidelijker tekst werden voorzien. Kijk:

In het verleden heb ik zelf van nogal wat begraafplaatsen en kerkhoven gedetailleerde foto’s gemaakt, opdat ik, als ik daar behoefte aan had, die foto’s zou kunnen gebruiken tijdens het samen stellen van een verhaal (Toen nog altijd pas nà toestemming van nabestaanden). De foto links heb ik –in 2014- zelf gemaakt van een grafmonument op het R.K. Kerkhof van Alphen. De afbeelding die op de website van Online-Begraafplaaatsen wordt getoond laat echter duidelijk zien dat iemand, en dat is dan een vrijwilliger die de foto’s oorspronkelijk heeft gemaakt en ter beschikking heeft gesteld van deze website, de tekst heeft ‘gefotoshopt’, zeg maar.

Maar dikke en dunne letters en dito cijfers maken het er niet beter op. Sterker nog, het is mijn sterke overtuiging dat je grafmonumenten de grafmonumenten moet laten zijn zoals ze zijn. Weliswaar prijst de webmaster van Online-Begraafplaatsen de vrijwilliger die bereid is zelfs dat te doen ten behoeve van stamboomonderzoekers, maar als die interesse mochten hebben, dan bezoeken ze zelf het relevante kerkhof maar en kunnen dan zelf de tekst trachten te achter halen. Op mijn foto is de tekst niet echt makkelijk te lezen, maar hett is goed te doen, zeker als je naast en vlakbij het grafmonument zit.

Het heeft relatief lang geduurd eer ik deze stamboom, met heel veel takken en twijgen, zo volledig mogelijk heb kunnen afmaken. Ik heb een paar andere –ingewikkelde- projectjes die ook lopen en die meer dan interessant genoeg zijn om er veel aandacht aan te besteden. Ooit hoop ik het resultaat van deze projectjes ook weer te kunnen publiceren.

Vooralsnog laat ik u onderstaand weer het PDF-bestand zien van deze stamboom. Een image van die stamboom ziet er als volgt (▼) uit. De ietwat vreemde layout wordt elke keer weer veroorzaakt omdat je telkens nieuwe data vindt, maar niet meer kunt toe- of invoegen waar je dat zou willen, want daar staat het al tjokvol. Dan moet je het verplaatsen. Ik hoop dat het desondanks nog goed te volgen is.

De hoofdpersoon, Geertruida Johanna Verhagen, staat weer afgebeeld in Blauw en met een groter –ook blauw- lettertype dan de rest.