Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Het is altijd makkelijk om te klagen over iets wat je niet aan staat. Nederland en de wereld staan bol van de klagers over zaken die ze niet aan staan. Het is een goed recht van iedereen om te klagen, zoals ik ook dat recht denk te hebben om bij Strato, de provider van deze website, te klagen over de teksten van mijn menu-keuzes. Die aanvankelijk óver elkaar heen getoond werden. Drie regels tekst ónder elkaar stonden ineens over elkaar in één regel.

Dus klagen is een terecht privilege, maar ere wie ere toe komt toedichten, is ook niet verkeerd. Per vandaag ontving ik een mail van Strato dat ze het probleem hadden opgelost en dat de teksten weer leesbaar in meerdere regels waren terug gekeerd. Nou, prachtig en daar ben ik zeer blij mee en ik heb ze dan ook zeer bedankt voor de service en oplossing van het probleem. De afzonderlijke menukeuzes zijn weer leesbaar.

Toch heb ik er van geleerd en had al twee menukeuzes veranderd van een lange naar een veel kortere tekst. Dat zijn de verhalen over de Akten van Overlijden van 1943 en 1944. Ik heb ‘Akten van Overlijden’ afgekort naar A.v.O. en er vervolgens nog slechts het jaartal aan toegevoegd. Mocht er dan ooit een soortgelijk probleem de kop opsteken als nu weer verholpen, dan kunnen de teksten niet over elkaar heen geraken, want het aantal karakters van de tekst beslaat nog niet eens één regel.

Ook weer opgelost en met enthousiasme begin ik daarom weer grager aan het verhaal over 1945. Voor Dreumel was het eind van de twee wereldoorlog al bereikt in oktober 1944. Maar grote delen van Nederland zaten nog steeds diep in de ellende en zo eiste de hongerwinter 1944-1945 veel en veel teveel slachtoffers. Ik vraag me of wat de akten van overlijden hier nog over getuigen en wat de kranten schrijven over die pikzwarte bladzijden in de geschiedenissen van zoveel zwaar getroffen landen en zwaarder getroffen personen. Onderstaand volgt wat ik heb kunnen verzamelen over.

De eerste akte heeft akte no.8, omdat de wèrkelijk eerste akten (1945 : 1 t/m 7) al werden ingeschreven op resterende registerbladen van 1944. Zoals al in het 1944-verhaal aangehaald. Ik moet dus terug naar het 1944 register, met daarin de 1944 registerbladen. Om daar de eerste 7 akten van overlijden van 1945 uit te halen om een goed beeld te kunnen schetsen van 1945. Here we go …

AKTE No. 1 : Duidelijk zichtbaar de verandering van 1944 in 1945 op deze akte. De aanpassing wordt in de ruimte naast deze akte beschreven en goed gekeurd. Oorspronkelijk voor 1944 voorbedrukte registerbladen, die nu door die aanpassing naar 1945 voor 1945 gebruikt worden. Klaarblijkelijk voort gekomen uit het nog niet aanwezig zijn van de 1945 registerbladen en de –gelukkig nog- over gebleven 1944 registerbladen.

Zo kon alsnog de akte van overlijden opgesteld worden voor Jacoba Wilhelmina Johanna van IJzendoorn, die op 13 januari 1945 in Dreumel overlijdt. Echtgenoote van Johannes van Aken. Acht en zestig jaren oud is ze geworden en geboren in Wadenoijen. 1945 minus 79 jaren = 1866 … even zoeken. Nou, dat blijkt dus 6 februari 1864 te zijn en is ze dus 80 jaar als ze overlijdt, niet 79. 

Als geboorteplaats geeft het Gelders Archief Drump op, niet Wadenoijen. Maar wellicht was Wadenoijen de gemeente waaronder Drump viel/valt. Drump moet trouwens Drumpt zijn, zoals ook op de geboorteakte staat. Internet meldt dat Drumpt een voormalig dorpje was, dat aan het eind van de 20e eeuw werd ‘opgeslokt’ door de gemeente & stad Tiel. Ik vermoed dat de Dreumelse ambtenaar van de BS ook Drumpt op had moeten schrijven als geboorteplaats, niet Wadenoijen.

Op 13 oktober 1890 trouwt ze, in Wadenoijen, met Johannes van Aken.

AKTE No.2 : Maar eens een keer een hele akte laten zien, met in de marge de opmerking dat de van 1944 naar 1945 aanpassing werd goed gekeurd. Deze akte van Wilhelmina Maria van Kraaij heb ik al verwerkt in het 1944 verhaal. Weliswaar wordt de akte zelf pas op 16 januari 1945 in geschreven in het Dreumelse dodenregister, maar zij overlijdt op 23 december 1944, in Best. 

Om nu haar originele akte –van Best- van overlijden te achterhalen, kan ik nu niet meer zoeken op Zoekakten.nl., want die website is niet meer operationeel. Dan is het Gelders Archief nog het beste alternatief, waarbij dan wel vast gesteld moet worden dat dit archief alles archiveert wat in Gelderland gebeurt, maar alles buiten Gelderland … niet.

Dus ook het Gelders Archief is geen optie, aangezien Best in Noord Brabant ligt. Even kijken of WieWasWie mogelijk nog uitkomst biedt … Nou, minimaal. Dezelfde akten als ik al heb. Dan blijft alleen nog de website van Familysearch over. Lang klikken en zoeken en hopelijk vinden. Ik doe m’n Best !! Met webbrowser Explorer krijg je geen resultaten, dus dan maar met Google Chrome ...

En kom je er, na al deze doorklikactiviteiten achter dat de openbare akten van overlijden van de gemeente Best niet recenter zijn dan tot en met 1942. Helaas, geen Best-se akte van haar overlijden. En aangezien zij nog maar een jaartje of 4 jong was toen de meeste recente trouwakten van 1922 openbaar werden, kan ik het vinden van een trouwakte ook wel vergeten.

20-09-2018 : Toch is het nog goed gekomen met die Best-se akte van overlijden. Niet door mijn eigen toedoen, want ik had het al opgegeven. Maar dorpsgenoot Leo van Lubeek deed me haar Best-se akte van overlijden toekomen. Hij had deze gevonden op de website van Open Archieven en wellicht dat ik deze website, die ik tot nu toe slechts af en toe raadpleegde, toch ga toevoegen aan de websites waar ik gegevens kan zoeken en vaak ook vinden. Onderstaand de Best-se akte van overlijden van Wilhelmina Maria van Kraaij, met dank een Leo van Lubeek.

AKTE No.3 : Gerardus Henricus Jacobus Merkx overlijdt op 25 januari 1945, in Dreumel. Echtgenoot van Aleida Maria van Oort, zoon van Gijsbertus Merkx en Hendrika Peters.

Gerardus Henricus Jacobus Merkx wordt ook in Dreumel geboren, op 11 juli 1871. Nog lang niet makkelijk om een akte van geboorte, zonder fouten, op te stellen. Eerst van alles opschrijven en dan vervolgens weer doorhalen en weer speciale vermelding in de marge dat de doorhalingen goed gekeurd werden door iedereen.

Gerardus Henricus Jacobus Merkx en Aleida Maria van Oort trouwen in Dreumel op 9 april 1913. Niet geheel verwonderlijk, want ook de kersverse bruid werd in Dreumel geboren, op 22 juli 1886, op half acht ‘s ochtends.

AKTE No.4 : Acht jaren slechts is hij geworden, voor hij kwam te overlijden, op 31 januari 1945, in Dreumel. Gerardus Theodorus Antonius Bleij, zoon van Antonius Bleij en Anna Magdalena Möhr. Uiteraard een persoonlijk dossier aangemaakt voor de overledene, en dat is dan ook het enige dossier dat bestaat over deze persoon en zijn ouders. Ook verder niets te vinden op de website van het Gelders Archief, noch op WieWasWie.

Enige spanning maakt zich van me meester. Hoeveel berichten over Dreumel zouden de kranten dit jaar bevatten? Met name berichten die er toe doen? Die iets te vertellen hebben over Dreumel. Ik ga snel kijken op Delpher.nl.

Goh, en dan te bedenken dat Dreumel haar vrijheid al vanaf oktober 1944 koestert. Wamel ook trouwens.

Op dezelfde site, deze toevoeging : L. Roefs zei op 6 september 2011 om 09:35 uur : Cunen of Kofa?
In de volksmond was de naam Kofa het meest gebruikt. Cunen was de naam van de echtgenote die getrouwd was met de heer Sanders. De familie woonde op de Spoorlaan ongeveer tegenover het station. Bij cunen/kofa kon je terecht voor meubelen, dames- en herenkleding deze laatste aan de overzijde waar nu Wehberg zit. Kofa is de naam van een Inkooporganisatie.

AKTE No.5 : Zes en zeventig jaar oud is hij geworden. Andreas Mathildus van Deursen, die op 2 februari 1945 overlijdt, in Dreumel. Hij trouwt zijn hele leven niet, nadat hij ook in Dreumel werd geboren, op 22 februari 1868. Op 5 dagen na, zou hij 77 zijn geweest.

Zijn ouders, Andries van Deursen en Maria van Oss, traden met elkaar in het huwelijk op 2 juni 1852. In Dreumel.

AKTE No.6 : De familie Weijn … Altijd hele lange voornamen en op deze akte van overlijden is dat wederom geen uitzondering. Johanna Cornelia Gerarda Maria Weijn overlijdt in Dreumel, op 5 februari 1945. Zes en twintig is ze slechts geworden, in de kracht van haar leven (of juist niet?) en nog een heel leven voor zich. Maar helaas, het mocht blijkbaar niet zo zijn. 

Ze wordt in Gorinchem geboren, maar daar kan ik geen akte van laten zien, omdat –alweer- ze recenter werd geboren dan de openbare akten laten zien. In negatieve vergelijking met Dreumel (1912), gaan de Gorinchemse geboorteakten zelfs niet eens verder dan 1902. Ik kan dan alleen nog maar de trouwakte laten zien van haar ouders, Johan Henri François Weijn en zijn echtgenoote Petronella Jacoba Smulders. Zij trouwen in Dreumel, want dààr is de bruid geboren op 22 augustus 1889, op 5 februari 1918:

Met ingang van de navolgende en alle verdere Dreumelse akten van overlijden van 1945, gaan we nu echt over naar het organieke 1945 dodenregister. Wat direct opvalt, is dat de akten niet meer per twee per bladzijde worden bijgeschreven, maar per drie. Papiergebrek? Zou kunnen, want ook vele kranten worden slechts gepubliceerd op twee of vier bladzijden, daar waar ze vóór WW II uit meerdere bladzijden bestonden.

AKTE No.8 : Cornelis Johannes Janssen overlijdt te Dreumel, op 10 februari 1945. Zoon van Petrus Adrianus Janssen en Anna Maria van Zon. Ik heb geen enkel persoonlijk dossier van deze personen, met uitzondering nu dan van de overleden persoon. Die slechts 11 weken deel uitmaakte van de Dreumelse gemeenschap.

AKTE No.9 : Alweer een veel te jong gestorven persoon, deze keer Wilhelmus Johannes van Leur, negen jaar jong slechts. Zoon van Willem van Leur (Gemeentebode) en Johanna Elisabeth Sas (geen beroep). Hij overlijdt op 14 februari 1945, in Dreumel. 

Vader Willem van Leur wordt in Dreumel geboren (▼), op 3 juni 1890. En zijn moeder, ook in Dreumel, op (▼) 4 mei 1896.

AKTE No.10 : Een hele vreemde akte, in de zin dat die weliswaar op 15 februari 1945 wordt in geschreven in het Dreumelse dodenregister, maar waarin wordt aan gegeven dat Cornelis Willibrordus Antonius Maria Heimeriks al op 17 NOVEMBER 1944 is overleden, in Nijmegen. Dat is bijna 3 maanden na dato van de inschrijving in Dreumel. Twaalf maanden jong was deze overledene en het is geheel onduidelijk waarom deze communicatie tussen Nijmegen en Dreumel zó ongelofelijk lang moest duren.

Ik ben blij dat ik deze akte al ontdekte toen ik het verhaal van 1944 aan het samen stellen was en deze persoon dan ook mee geteld heb in de alfabetische tafel van 1944. Zijn vader was Wilhelmus Johannes Heimeriks, hoofdonderwijzer aan de jongensschool in de Wilhelminastraat te Dreumel. De bron wordt al op de volgende foto vermeld: (▼) Meester Heimeriks.

Hoe zou het komen dat meneer Jacobus Hendrikus Klopper, van beroep aannemer, uit eigen wetenschap kennis dragende over het overlijden van een voor hem ogenschijnlijk totaal onbekend persoon uit Dreumel, vroeg ik me nog af. Maar dat was snel verklaard. Hij, mocht hij al ooit bestaan hebben, had daar helemaal géén kennis van …

Mogelijk veroorzaakt door oorlogsperikelen blijkt de heer Klopper de aangever te zijn op heel veel akten. Een door nood gedwongen, mogelijk of waarschijnlijk bij gebrek aan beter, aangever. Hij was dus eigenlijk geen aannemer van beroep, maar aangever! 

De gemeente Dreumel werd met onderstaand uittreksel uit het dodenregister van de gemeente Megen, Haren en Macharen, op de hoogte gesteld van het overlijden van Cornelis Willibrordus Antonius Marie Heimeriks. En zoals onderstaand werd het ingescand. Dat had wel wat -heel wat- netter en minder nonchalant mogen gebeuren.

 

AKTE No.11 : In het Dreumels dodenregister bijgeschreven op 15 februari 1945, maar de overledene is al op 9 november 1944 in Nijmegen overleden. Weer is Jacobus Hendrikus Klopper de Nijmeegse aangever, die deze keer wederom beweert uit eigen wetenschap kennis te hebben van het, op 9 november 1944, in Nijmegen, overlijden van Wilhelmus Franciscus van den Boogaard, oud 57 jaren. Echtgenoot van Johanna Maria van Wezel, en zoon van Nicolaas van den Boogaard en Hendrika van Sonsbeek.

Wilhelmus Franciscus van den Boogaard en Johanna Maria van Wezel trouwden in Dreumel, op 14 april 1920.

Het uittreksel uit het Nijmegens dodenregister, zoals ontvangen door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Dreumel.

Kijk, dit (▼) is een volwaardig uittreksel en netjes in gescand ook nog. 

AKTE No.12 : Het lijkt in eerste instantie een hele reguliere akte van overlijden. Weliswaar komt de overledene niet in Dreumel te overlijden, maar in Megen, Haren en Macharen, maar de datum van haar overlijden is 14 februari 1945. Maar dan … blijkt dat het verder ontbreekt aan relevante informatie, zoals wie haar ouders waren en zijn. Even zoeken naar haar Bergharense geboorteakte. 1945 minus 55 jaar is ongeveer rond 1890. Het Gelders Archief helpt weer met cruciale informatie en aanlevering ook van de akte. Haar ouders zijn Gerardus Wouters en Petronella Peeters.

AKTE No.13 : De Dreumelse gemeentelijk secretaris schrijft deze akte van overlijden in voor Antonius Stenssen, die op 9 maart 1945 in Dreumel overlijdt. Hij wordt ook in Dreumel geboren, op 9 januari 1869 en trouwt met Helena Salet op 21 mei 1895.

Het is onduidelijk waarom diezelfde secretaris besluit om de volgende twee bladzijden van het dodenregister geheel niet te gebruiken. Met bij elke niet-ingeschreven akte de tekst ‘Doorhaling nevenstaand formulier goed gekeurd’ in de marge. We zullen nooit meer te weten kunnen komen waarom, vrees ik.

AKTE No.14 : Mijnis van Zwamburg overlijdt op 10 februari 1945 te Megen, Haren en Macharen en dit overlijden wordt op 16 maart 1945 in geschreven in het Dreumelse dodenregister, aangezien de overledene klaarblijkelijk in Dreumel woonde. 

Ik heb er geen gegevens van, maar dat komt mede omdat hij niet in Dreumel werd geboren, maar in Ophemert, op/rond 1866 … nee, 1865, 18 september:

Zijn echtgenoote, Pieternella Gerdina Boskaljon, komt ook uit Ophemert en het verbaast dan ook niet dat ze dus aldaar trouwen, op 24 april 1891 :

Zij overlijdt, ook in Ophemert, op 21 januari 1940 (▼). Je vraagt je af waarom, als alle grote gebeurtenissen zich lijken af te spelen in Ophemert (ze krijgen ook nog 5 kinderen in Ophemert) , waarom Mijnis van Zwamburg dan in Dreumel woonde, en in Megen, Haren en Macharen overlijdt? Familie in Dreumel? Niet dat ik weet!

(Boskaljon ► De Nederlandse Familienamenbank leert ons dat ... 'Waarschijnlijk kan in deze naam de Oudfranse beroepsnaam boschillon = 'Houthakker' gelezen worden). 

AKTE No.15 : 5 Maanden jong slechts en dan ontvangt de secretaris van de gemeente Dreumel een uittreksel uit het Nijmeegse dodenregister van zijn collega in Nijmegen die op dat uittreksel verklaart dan Antonius Johannes Gerritse aldaar is overleden, op 5 maart 1945. En dat komt -uiteraard zou je zeggen- overeen met de Nijmeegse akte van zijn overlijden.

Het Nijmeegse register van overlijden uittreksel.

AKTE No.16 : Johannes Bernardus Merks, oud 82 jaren, zoon van Gijsbert Merks en Berdina van Boot, overlijdt, ongetrouwd, op 19 maart 1945, in Dreumel. 82 Jaar nadat hij ook in Dreumel werd geboren, op 24 oktober 1862:

Johannes Bernardus is de zoon uit het tweede huwelijk van vader Gijsbert Merks. Hij -vader Gijsbert- trouwt voor de tweede keer, deze keer met Berdina van Boot op 17 juni 1859.

Zijn eerste vrouw heette Johanna van den Berg, waar hij mee trouwt op 8 mei 1845. Maar helaas overlijdt Johanna van den Berg al op 36-jarige leeftijd, op 8 september 1858.

AKTE No.17 : Lourens van den Berg en Hendrika Josefina van der Loo trouwen in Dreumel op 7 mei 1919. 

Lourens van den Berg wordt in Dreumel geboren, op 23 februari 1895. Even de huwelijksbijlagen erbij pakken …

Lourens van den Berg overlijdt in Dreumel, op 19 maart 1945.

AKTE No.18 : Ongetwijfeld heeft het te maken met de oorlog die nog in grote delen van Nederland woedt. De grote verschillen tussen wanneer personen overlijden en wanneer dat overlijden daadwerkelijk wordt bij geschreven in de gemeente waar ze woonden. Dit is weer zo een sprekend geval. Johanna Barbara van den Berg overlijdt in Tilburg op 11 januari 1945. Maar haar overlijden wordt pas op 26 maart 1945 bij geschreven in het Dreumelse dodenregister. Daar zitten 74 dagen tussen en in al die dagen is het blijkbaar niet mogelijk geweest om een uittreksel uit het Tilburgse dodenregister op te sturen naar Dreumel.

Wat ik ook erg zonde vind, is dat de Dreumelse secretaris ook geen enkele moeite heeft gedaan om meer te doen dan slechts overschrijven wat er letterlijk op dat Tilburgse uittreksel staat. Wellicht is dat trouwens een wettelijke verplichting, maar ik vind dat hij best de moeite had kunnen doen om de geboortegegevens van Johanna Barbara van den Berg op te sporen en te vermelden op de Dreumelse akte van overlijden. Zij wordt in Dreumel geboren op 3 september 1876, dochter van Johannes van den Berg en Francina Verbruggen. Johanna Barbara van den Berg is niet en nooit getrouwd, ondanks haar leeftijd van 68 jaren.

AKTE No.19 : En direct na de vorige overleden persoon, die in Tilburg overleed, deze akte van wederom een in Tilburg overleden persoon. Te weten Wilhelmus Marius Burgers, die daar, op 2-jarige leeftijd, overlijdt op 8 februari 1945. Maar waar de Dreumelse Burgerlijke Stand pas bericht van ontvangt, en een Dreumelse akte van overlijden voor opstelt, op 26 maart 1945. Dit is zijn Tilburgse akte van overlijden:

AKTE No.20: Wat een gepuzzel allemaal. Leonardus Theodorus Boumans overlijdt in Reusel (NBr.) op 13 oktober 1944. Maar om welke onduidelijke reden dan ook duurt het tot 19 april 1945 eer zijn overlijden wordt ingeschreven in het Dreumels dodenregister. 

Dit is het bericht dat in Dreumel werd ontvangen (▼). Daar staat toch duidelijk een datum op van 17 november 1944, mogelijk de datum waarop dit uittreksel werd opgesteld. Maar, zo blijkt, dan is het nog niet zomaar kort daarna in Dreumel, dat duurt maar liefst 188 dagen. Ongetwijfeld waren er goede redenen voor waarom dat zo lang heeft moeten duren. Oorlogsperikelen, mogelijk of waarschijnlijk?

Ik heb deze persoon toe gevoegd aan de gegevens over 1944 en ook op de alfabetische lijst van 1944. Daar komen er nog een ‘paar’ bij!

AKTE No.21 : De volgende persoon, die in 1944 overlijdt, maar pas in 1945 wordt bij geschreven in het Dreumelse register. 

Dat geldt voor Antonia Elisabeth Wilhelmina Romijn, die op 13 oktober 1944 in Wamel overlijdt. Ik kan me nog wel iets voorstellen als personen in Reusel (NBr.) overlijden, als het gaat om de snel-/traagheid waarmee –ook vanwege de oorlog- uittreksels de gemeente Dreumel bereiken. Maar … Wamel … als je stevig door loopt, dan ben je er in een uurtje. Dreumel en Wamel werden overigens in dezelfde maand oktober 1944 ook al bevrijd. Dus dat het nog wel even duurde voordat dat bericht Dreumel bereikte, is voorstelbaar, maar … 177 dagen! 

Verder heb ik eigenlijk geen andere of eigen informatie over deze familie, mede omdat haar ouders niet bekend zijn in Dreumel en dochter Antonia Elisabeth Wilhelmina ruwweg pas in 1935 werd geboren, 23 jaar later dan de laatste openbare (Dreumelse) geboorteakten van 1912. Toch even zoeken …

Dezelfde ouders als die van Antonia Elisabeth Wilhelmina Romijn, te weten Cornelis Theodorus Romijn en Adriana Philips moeten helaas op 4 april 1944 het drama ondergaan dat hun zoon Willem Cornelis Theodorus Romijn overlijdt. Nota bene te Emmen. Nota bene op 18-jarige leeftijd ! Ik heb gezocht naar zijn Emmense akte van overlijden, maar die is niet te vinden. Wèl zijn Wamelse akte van overlijden, nadat de gemeente Wamel bericht had ontvangen van zijn overlijden in Emmen. 

Ik heb het Drents Archief verzocht me zijn Emmense akte van overlijden toe te sturen, want na een zoekopdracht op hun website komt deze persoon niet naar voren. Het zou er nog aan kunnen liggen dat de openbare akten van overlijden van Emmen –althans de openbare- niet recenter zijn dan 1942, op Familysearch althans. Ik wacht op een Drentse reactie...... En ja, hoor ... slechts een paar dagen later ...

AKTE No.22 : Gerardus de Kleijn komt te overlijden in Reusel, op 3 november 1944. En op 19 april 1945 wordt zijn overlijden pas opgenomen in het Dreumelse dodenregister. 167 Dagen na zijn overlijden. Je vraagt je af hoe ‘snel’ zijn overlijden bekend was bij zijn familie en nabestaanden? Als er nog openbaar transport beschikbaar was, dan zou het nog kunnen dat een persoon dat bericht heeft over kunnen brengen. Telefonisch ? Maar als dat niet het geval was en alles compleet ontregeld werd door de oorloghandelingen …

Ik heb wel een persoonlijk dossier van deze persoon, maar daar staat tot nu toe alleen zijn geboorteakte in en nu dan zijn akte van overlijden. Gerardus de Kleijn wordt in Dreumel geboren op 13 juni 1906. Een trouwakte is niet te vinden helaas.

AKTE No.23 : De vierde persoon op rij, die in 1944 overlijdt, maar ook pas in 1945 wordt bijgeschreven in het Dreumelse dodenregister. Deze keer zitten er 195 dagen tussen het overlijden van Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes Verhoeff, op 17 oktober 1944 en de inschrijving op 30 april 1945. Dit is alles wat de Dreumelse secretaris ontving van zijn collega in Oss:

Dit uittreksel wordt overigens pas verzonden rond 25 april 1945, dus ligt het niet aan de Dreumelse BS dat zijn overlijden zo laat pas werd bijgeschreven. Ik heb de gegevens op zijn akte van overlijden wat aan kunnen vullen met data, aangezien deze persoon –evenals zijn vrouw Sophia Geertruida Goijer- werden begraven op het protestantse kerkhof in Dreumel.

Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes Verhoeff wordt op 10 oktober 1867 in Valburg geboren.

Op 5 april 1895 trouwt hij te Dreumel met Sophia Geertruida Goijer, aangezien zijn echtgenoote in Dreumel wordt geboren op 30 juni 1870. Dochter van Hendrik Goijer en Johanna van Zuilichem.

Sophia Geertruida Goijer overlijdt in Dreumel, op 28 juli 1942, oud 72 jaren. Onderstaand ook nog de Oss-se akte van overlijden van Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes Verhoeff.

Ik dacht, kom, even weer wat krantenberichten verwerken. Dit is het bericht dat ik tegen kom en het zorgt gelijk al voor hoofdbrekens. Ik heb namelijk helemaal geen akte van overlijden van deze Marius Alardus van Deursen. Niet in 1944 en ook niet in 1945. Ik mag me gelukkig prijzen dat er dan nog het Gelders Archief is, dat ook melding maakt van zijn overlijden, blijkbaar op 6 maart 1945. Maar als je dan gaat zoeken naar zijn Nijmeegse akte van overlijden, begint de serie akten van overlijden met :

… Het Nijmeegs register van overlijden van 1947 !! … 47 ??! Dat kàn toch niet … hier klopt iets niet … Maar als je dan akte 68 opzoekt, eigenlijk tegen beter weten in, dan …

… wordt op deze akte inderdaad aangegeven dat Marius Alardus van Deursen op 6 maart 1945 is overleden. Maar dat wordt pas in 1947 genoteerd en ik kom zijn overlijden in het Dreumels dodenregister waarschijnlijk ook pas tegen in 1947. Even zoeken … Nee, ook niet. Wat een vreemde gang van zaken. Het verklaart wel het krantenbericht hierboven, maar verder lijkt het er sterk op dat deze overleden persoon nèrgens anders werd geregistreerd, behalve dan in 1947, in Nijmegen. 1 jaar, 9 maanden, 3 weken en 6 dagen (totaal 667 dagen) later. Veel vreemder kan het amper! Ik zal Marius Alardus van Deursen wel toevoegen aan de alfabetische tafel van 1945. 

►► Het overlijden van de Dreumelse pastoor komt later nog een keer aan de orde. Volgens zijn geboorteakte verkreeg hij de achternaam KErsmakers, niet KArsmakers!!

AKTE No.24: Goh, een ‘gewone’ akte van overlijden. Gewoon, in de zin dat het geen overleden persoon betreft die veel eerder is overleden dan de vermelding in het Dreumels dodenregister. Toch ook weer ongewoon, omdat de overleden persoon al na 1,5 geleefd te hebben, overlijdt, op 8 mei 1945. Josephus Johannes de Vree, zoon van Frederik Maria de Vree en Anna Maria Catharina van Wijk, overkomt dit. Dit ouderpaar trouwt op 4 juni 1930 …

… en hebben, althans in Dreumel, drie kinderen gekregen. De eerste bleek een levenloos kind te zijn, dat ter wereld kwam op 22 juni 1942. En vervolgens Josephus Johannes de Vree, die 1,5 maand na zijn geboorte overlijdt.

Hun derde kind, ter nagedachtenis aan hun eerder overleden zoon, ook Josephus Johannes gedoopt, overlijdt 4 weken na zijn geboorte, op 19 juli 1947.

AKTE No.25 : Otto van Bemmel overlijdt in Dreumel, op 14 mei 1945. Hij werd geboren in Wamel, op 5 maart 1881.

AKTE No.26 : Burgemeester Waals himself doet op deze akte aangifte van een aan de Waal gevonden mannelijk lijk. Uiteraard is de bewering, dat hij op 9 mei is overleden niet terecht, want deze persoon werd op die datum gevonden. En als het lijk dan al in staat van ontbinding verkeert, dan is de persoon al eerder overleden. Ik heb geen methoden om te achterhalen over welke overleden persoon het gaat. Zo verdwijnt deze persoon voorgoed onder het maaiveld, diep de uiterst donkere diepten van de geschiedenis in.

AKTE No.27 : Een rasechte Dreumelnaar, deze overleden persoon. Jan Janssen, zoon van Gradus Janssen en Maria Catharina Janssen, overlijdt op 16 januari. Maar niet in Dreumel. In Lith. Waarvan pas een Dreumelse akte van overlijden wordt opgesteld op 22 mei 1945.

Volgens de gegevens op de akte van overlijden en het uittreksel uit Lith was Jan Janssen eerst getrouwd met Allegonda Reuser en daarna met Elisabeth van Dijk. Van beide huwelijken heb ik geen gegevens, maar kan wel even zoeken of ik daar nog naders over zou kunnen vinden. 

De enige reden dat ik daar zelf geen gegevens van heb, zou kunnen zijn dat beide huwelijken niet in Dreumel plaats vonden, hetgeen dan weer samen hangt met de geboorteplaatsen van de dames. Allegonda Reuser, dochter van Antoon Reuser en Barbara Hol, wordt in Appeltern geboren, op 11 maart 1858. Dààr wordt dus ook getrouwd, op 8 mei 1885.

Slechts twee jaren later … overlijdt Allegonda Reuser, weer in Appeltern, op 17 augustus 1887

En trouwt Jan Janssen, voor de tweede keer nu, met Elisabeth van Dijk, op 26 oktober 1888. In Appeltern.

Jan Janssen overleeft ook haar, want Elisabeth van Dijk overlijdt op 29 januari 1916. Ja, ook weer in Appeltern.

AKTE No.28 : De akte van overlijden van Antonia de Kleijn, die 83 heeft mogen worden voor ze in Dreumel, op 30 mei 1945, haar definitief laatste adem uit blies. Hoe vaak heeft ze adem gehaald in de periode vanaf dat ze ook in Dreumel werd geboren, op 21 maart 1862 ?

Wat voor verrassingen hebben de krantenberichten in mei 1945 -nog meer- voor ons in petto?


- 375 van de circa 7.500 niet-joodse gevangenen in Duitse gevangenissen. De meeste hiervan gevangenen wegens 'economische delicten' (zwarthandel, diefstal), de rest was 'politieke gevangene'.

- 7.000 van de zeker 15.000 niet-joodse gevangenen in concentratiekampen. 

- 20.500 burgers, omgekomen bij bombardementen en gevechten in de frontgebieden van september 1944 - mei 1945. Het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, kostte bijna 900 inwoners van die stad het leven. De meeste burgerslachtoffers vielen in de periode van de geallieerde bevrijdingsacties in Nederland, die begon met de Slag om Arnhem, september 1944. 

- 22.000 burgers van de steden in West - Nederland, gestorven door honger en kou in de Hongerwinter, 1944 - 1945 (het totaal aantal mensen dat door schaarste en andere slechte omstandigheden van de bezettingstijd is gestorven is veel hoger geweest; veel zieken en ouderen bijvoorbeeld zouden zijn blijven leven als er geen gebrek aan medicijnen was geweest). 

- 30.000 Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland, omgekomen als gevolg van verzwakking, bombardementen enzovoort.

- 2.200 militairen van het Nederlandse leger, gesneuveld in de meidagen van 1940.

- 258 militairen, omgekomen in Duits krijgsgevangenschap.

- 1.500 militairen van de Prinses Irene Brigade en de Binnenlandse  Strijdkrachten, gesneuveld in 1944 – 1945. 

- 1.490 bemanningsleden van de koopvaardij die niet van zee terugkeerden (Nederlandse koopvaardijschepen voeren in dienst van de westelijke geallieerden, en heel wat van die schepen werden tot zinken gebracht).

- 20.000 Nederlanders in Nederlands-Indië, als gevolg van de Japanse invasie en de Japanse bezetting. Het ging om ongeveer 7.000 militairen en 13.000 in de Japanse kampen geïnterneerde burgers.

- 10.000 Nederlanders die sneuvelden aan het Oostfront, als lid van de Waffen-SS en dergelijke.

Als u dit interessante artikel wil lezen, ga naar … (▼ kopiëren en in uw browser invoeren) :

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=dreumel&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1945%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1945%22%29&redirect=true&page=7&sortfield=date&identifier=MMNIOD05%3A000098854%3Ampeg21%3Ap002&resultsidentifier=MMNIOD05%3A000098854%3Ampeg21%3Aa0006

AKTE No.29 : Theodorus Quirinus Vink werd in Dreumel geboren, op 2 augustus 1885. Zoon van Eduardus Wilhelmus Vink en Antonia Boumans. Hij trouwt met Maria Theodora Vermeulen op 4 mei 1920. In Wamel, omdat de bruid daar werd geboren, op 19 september 1887. 

Het BHIC, mailden ze me, had inderdaad problemen met hun website. Maar die zijn inmiddels weer helemaal opgelost en ik heb zowaar de juiste akte van overlijden van Theodorus Quirinus Vink kunnen vinden. Prachtig. Hierboven de hele bladzijde van het Vughtse dodenregister. Hieronder de akte van zijn overlijden, op 10 maart 1945.

Jammer genoeg kan ik, wegens gebrek aan verdere informatie of gegevens, deze derhalve ook niet toevoegen.

AKTE No.31 : Hoe groot of klein is de kans dat je direct op elkaar volgend, twee akten van overlijden ziet, van zowel voor- als achternaam-genoten? Superklein, schat ik in, maar toch is dat hier het geval. De vorige akte beschreef het overlijden van een 3-weken jonge Johannes van Bruchem, die in Herwen en Aerdt overleed. 

En deze akte vertolkt dezelfde gebeurtenis met betrekking tot een persoon met dezelfde voor- en achternaam. Daar houdt de gelijkenis overigens op, want déze Johannes van Bruchem overlijdt op 64-jarige leeftijd in Vught. Onderstaand het uittreksel van die gemeente, hetgeen opgestuurd werd naar Dreumel, alwaar het overlijden werd ingeschreven. Johannes van Bruchem werd in Wadenoijen geboren, op 10 juni 1880 en zijn ouders hebben hem toch echt Johannes WILLEM genoemd, niet alleen maar Johannes.

AKTE No.32 : Petrus Christianus Kersmakers, Roomsch Katholiek Priester van beroep, overlijdt in Waalre, op 28 april 1945. Toch woont hij in Dreumel (Pastoor alhier) … maar werd geboren in Waalre, op 6 september 1875.

Ik weet inmiddels ook waarom ik deze persoon, met déze achternaam, niet tegen kom op de website van Tremele.nl. onder het hoofdstuk Religie. Daar wordt zijn achternaam geschreven als Karsmakers. Ik ben er nu van overtuigd dat dat Kersmakers behoort te zijn. Alhoewel, mij is ter oren gekomen dat de pastoor -aantoonbaar- zelf met diverse instanties communiceerde en dan ondertekende met de achternaam Karsmakers. 

Je zou mogen en kunnen veronderstellen dat -juist- op een geboorteakte de juiste namen worden vermeld, maar het zou me niets verbazen als ook op die akten wel eens ambtelijke dwalingen van toepassing kunnen zijn. Ik kan dus nu niet meer exact beoordelen welke achternaam de juiste is en dus rest me niet anders dan het zomaar te laten zoals het is.  

AKTE No. 33: Slechts twee maanden jong mocht Gerardus Irenins (?) Maria Sas worden. (Ik kan de tweede voornaam niet goed ontcijferen. Ook het Gelders Archief houdt het op Irenins). Zoon van Johannes Hendrikus Sas en Geertruda Antonia de Groot. 

AKTE No.34 : Ongetrouwd is hij gebleven, vanaf zijn geboorte, op 12 april 1873, te Dreumel. Tot Albertus Johannes van Welie overlijdt op 26 juni 1945, ook in Dreumel. Een paar opmerkelijkheden nog in de diverse kranten uit zijn geboortejaar 1873 ▼

Vervolgens de ietwat recentere krantenberichten, met Dreumel als onderwerp, middelpunt en zoekopdracht. Nog steeds bestaan heel veel kranten uit slechts twee pagina’s en foto’s worden er nagenoeg niet in gepubliceerd. Het verbaast me in hoge mate dat ik niet veel en veel meer berichten vind waarin uitvoerig(er) wordt stil gestaan bij het eind van de 2e wereldoorlog en vrede in NL. Het is natuurlijk wel zo dat ik daar alleen naar zoek in de kranten waar ook Dreumel in voorkomt. Dat zou het resultaat, wat 2e wereldoorlog berichten betreft, kunnen beïnvloeden natuurlijk.

AKTE No.35 : Albert Lagarde overlijdt op 67-jarige leeftijd in Dreumel, op 1 augustus 1945. Hij was getrouwd met Petronella Arnolda Vink en trouwt met haar op 16 april 1913, in Dreumel wederom. 

Albert werd ook in Dreumel geboren, op 11 april 1878 (▼).        Helaas wordt hij weduwnaar als Petronella Arnolda Vink in Dreumel  overlijdt op 8 juni 1938 (▼).

AKTE No. 36 : Ik blijf het schrijnend vinden dat het zo lang wederom heeft geduurd eer het overlijden van Dirkje Frederika Pluim, in Heerewaarden, op 23 februari 1945, bekend werd in Dreumel en daar haar akte van overlijden werd ingeschreven op –nota bene- 3 augustus 1945. Maar … ik ken de reden voor die vertraging niet en houd dus een aantal slagen om de armen.

*) Pas geleden stelde ik vast dat een overleden persoon eigenlijk Kersmakers heette, in tegenstelling tot Karsmakers, zoals dezelfde persoon op de website van Tremele wordt genoemd. Maar deze meneer K(e)(a)rsmakers onderschreef zijn brieven zelf met Karsmakers. Wat is juist, is juist daarom niet vast te stellen. 

En datzelfde verschijnsel zien we nu hier ook weer. De moeder van Dirkje Frederika Pluim heet op de Heerewaardense akte van Tussenbroek en op de Dreumelse van Tusschenbroek. Wat is en was nou juist? Zelfs de veronderstelling dat een voor- of achternaam op een geboorteakte altijd juist werd en wordt genoteerd, is ook al lang achterhaald. Jammer genoeg.

AKTE No.37 : Kijk nou, zowaar weer een ‘normale’ akte van overlijden. Die van Jan Peters, die zowaar op 81-jarige leeftijd op 7 september 1945 in Dreumel overlijdt. Ongetrouwd weer, net als relatief gezien best veel andere overleden personen. Jan Peters werd ook in Dreumel geboren en wel op 22 maart 1864 al.

Zijn ouders, Hendrikus Peters en Hendrika Hendriks, trouwen op 14 mei 1829. In Wijchen, omdat moeder Hendrika Hendriks daar werd geboren op 13 april 1819. Vader Hendrikus Peters was dan ook al 56 toen Jan werd geboren.

AKTE No. 38 : Dit is dan ook het enige dat ik zelf in mijn archief heb, over de personen, genoemd in deze akte van overlijden, van Alphons Johannes Theodorus Kooijmans. Drie dagen jong en dan alweer overlijden, wat vreselijk, op 9 september 1945. Ik heb nu een persoonlijk dossier voor hem gemaakt en daar staat dan alleen deze akte in. 

Van zijn ouders, Gerardus Kooijmans en diens vrouw Maria Theodora van Ballegooij heb ik geen gegevens. En ook op de website van het Gelders Archief wordt alleen melding gemaakt van deze -bovenstaande- akte van overlijden.

AKTE No.39 : Er moeten wel heel veel mensen ontheemd zijn geweest, ten tijde van de oorlog en –na de- bevrijding. Ik zie in kranten dat mensen elkaar advertenties in de kranten toesturen om erachter te komen waar familieleden zijn. En dat er mensen in Dreumel overlijden die geen ingezeten zijn van Dreumel, maar bijvoorbeeld elders werden geboren en mogelijk voor al die oorlogshandelingen waren en zijn gevlucht en –per ongeluk- in Dreumel terecht zijn gekomen. Wellicht geldt dat ook voor Johannes van Aken, die in Dreumel overlijdt op 17 september. Maar die in Buren werd geboren, 86 hele jaren eerder. 1859 ? Ja, op 4 februari 1859, om een uur des namiddags.

AKTE No.40 : Wat zou verdrietiger zijn … je kind verliezen als die nog heel erg jong is, of als hij, in dit geval Lambertus van Sommeren, 23 jaar oud heeft mogen worden en dan toch in Tiel overlijdt? Op 17 september 1945. 

Ik heb daar geen oordeel over, maar gegeven het feit dat als 23 jaar onder de mensen bent geweest, dat dat ook betekent dat de mensen je hebben leren kennen en weten wie je bent. En dan val je ineens weg als gewaardeerd zoon, vriend, kennis, Dreumelnaar. Heel erg. Ik heb geen geboorteakte van Lambertus, maar zijn ouders, Gerardus van Sommeren en Clasina van den Boom trouwden in Dreumel, op 20 januari 1913.

Wellicht hebben ze, na 1912, nog meer kinderen gekregen, dat kan ik niet beoordelen. Maar als Lambertus van Sommeren de enige is geweest en mogelijk gebleven, dan is het des te sneuer dat hij al zo vroeg kwam te overlijden.

AKTE No.41 : 5 Maanden had ze pas geleefd, Cornelia Allegonda van Coolwijk, toen ze op 25 september 1945 overleed. Vader en moeder waren Piet van Coolwijk en Cornelia Elisabeth den Boer. Met dank aan Tremele.nl. heb ik een foto gevonden van het gezin van Coolwijk. Er staat helaas geen jaartal bij, maar het is wel een prachtige foto.

En, nog een keer helaas, ook het Gelders Archief geeft geen informatie prijs over al deze personen. Evenzo WieWasWie. Frappant wel!

AKTE No.42 : Marinus van den Bosch wordt in Dreumel geboren, op 17 februari 1870. 75 Jaren later overlijdt hij in dezelfde gemeente, op 24 oktober 1945 (▼). En zijn vrouw, Petronella Driessen, nu dus weduwe, werd ook in Dreumel geboren, op 26 oktober 1865 (▼).

En dan trouw je uiteraard ook in Dreumel en wel op 13 oktober 1897. 

AKTE No.43 : Toch wel een vreemde verschrijving van de gemeentelijk secretaris van Dreumel. De echtgenoot van de overledene, te weten Johannes Theodorus Bleij, wordt op 27 juni 1892 (▼) geboren in Dreumel. En op zijn geboorteakte staan vanzelfsprekend zijn ouders, te weten Jan Bleij en Gerarda Salet. 

Maar waarom zou de secretaris hen dan opvoeren op de akte van overlijden –van 24 oktober 1945- van Johanna Maria van Wezel, die op 23 mei 1890 in Dreumel werd geboren. De secretaris herstelt zijn fout wel en plaatst alsnog de namen van het juiste ouderpaar onderaan de akte van overlijden. Te weten Johannes van Wezel en Johanna van den Boom.

Johannes Theodorus Bleij en Johanna Maria van Wezel trouwden overigens op 30 mei 1917. En ik stel vast dan ze geen kinderen hebben gekregen, althans niet in Dreumel.

AKTE No.44 : Lambertus Sas overlijdt op 28 oktober 1945 in Dreumel. Zoals zovelen, die in al deze akten worden beschreven, wordt ook hij in Dreumel geboren, op 27 augustus 1871 (▼). Wilhelmina Gijsbers wordt in Druten geboren, op 25 maart 1869 (▼). 

AKTE No.45: Ongetwijfeld zullen er geldige en goeie redenen zijn waarom er 299 dagen moesten verstrijken voor de akte van overlijden van Johanna Jonkergouw ingeschreven kon worden in het Dreumelse register. De akte draagt de datum 2 november 1945, terwijl ze in Beesd overleed op 7 januari 1945. 

Geprobeerd om de originele akte van overlijden, opgesteld in Beesd te traceren, maar de Beesd-se openbare akten van overlijden van 1945 beginnen nota bene bij akte 77 en haar akte is akte no.3. Het Gelders Archief dan maar weer om raad en een kopie van die akte verzocht. Hopelijk kunnen zij die akte wel ergens vinden en me een kopietje toesturen. Dat moeten we weer even afwachten. Kijk (▼), zó werden deze documenten ingescand. Zó slordig, zó respectloos voor de personen, wier overlijden op deze wijze van gemeente naar gemeente werd door gegeven.

Datum van afgifte –in Beesd- is 24 augustus 1945. 

Toch duurt het dan nog tot 2 november 1945 voor Dreumel het verwerkt. (???). 

Johanna Jonkergouw was getrouwd met Johannes van de Weerdt. Ze trouwden in Appeltern op 11 juni in 1897. In Appeltern omdat Johanna daar is geboren, op 1 februari 1874 ►.

Ik heb me afgevraagd waar die achternaam ‘Jonkergouw’ vandaan komt en ik ben, zo blijkt, niet de enige. Op de website van het BHIC schrijft de heer Willem Jonkergouw (29 maart 2013) het volgende hierover : quote-unquote :

Een Jonker is de naam van een groepje boerderijgebouwen bijeen. Een 'gouw 'is een stuk land, gewonnen langs een rivier (de Dieze). Op een kopie van een ets uit de 17e eeuw is een groot boerderijgebouw te zien gelegen naast de pastorie van Engelen. Daarnaast staat een klein Armenhuisje van de Diaconie Armen te Engelen. In een nalatenschap wordt dit huis met inboedel beschreven. Maar of dat echt met onze naam te maken heeft? Ik hoop het. Wie kan me opheldering geven? Is er nog een andere waarheid voorhanden?” 

De moeder van Johanna Jonkergouw heeft trouwens (Maria) ‘Korstenbroek’ als achternaam. Ook niet zo’n heel gewone achternaam en weer zou je je af kunnen vragen waar deze naam ooit zijn oorsprong vond?

En dit zijn en waren dan tegelijk de laatste karige krantenberichten waar nog iets over Dreumel werd gemeld. Geen wereldschokkende zaken, maar wellicht op gemeentelijk- en dorps niveau wel degelijk. Plotseling werden mensen die je kende op non-actief gezet, of waren ineens politieke gevangenen geworden. Huisvaders, gezinshoofden, werknemer bij dezelfde werkgever … Toch wel erg vreemd.

AKTE No.46 : Gerrit Gerlag en Geertruida Versfelt trouwen op 31 januari 1895. 

Deze akte wordt voorzien van heel veel tekst. Ik heb een povere poging in het werk gesteld om het te ontcijferen, maar tot nu toe tevergeefs. Wellicht voelt u zich uit gedaagd. Hieronder een grotere versie van de tekst zoals op de linker bladzijde van hun trouwakte. 

Gerrit Gerlag, zoon van Hendrik Gerlag en Willemina Elisabeth Schreven, wordt in Dreumel geboren op 26 augustus 1859. Zie hieronder zijn geboorteakte. Hij overlijdt ook in Dreumel, op 86-jarige leeftijd, op 15 november 1945. Hieronder de ‘talloze’ huwelijksbijlagen t.b.v. hun huwelijk. 

AKTE No.47 : Opvallend, toch weer. Het allereerste levenloos geboren kind in 1945, terwijl het jaar er bijna op zit. Nóg opvallender is dat, daar waar er al jaren lang geen melding meer werd en wordt gemaakt van het geslacht van een levenloos geboren kind, wordt er hier ‘gewoon’ weer gemeld dat het een jongetje was. Een zoon dus. Van Johannes Stensen en zijn vrouw Helena Maria Kuijpers.

AKTE No.48 : Theodora de Keijzer overlijdt op 65-jarige leeftijd, te Dreumel, op 25 november 1945. Ze werd geboren op 15 januari 1880, dochter van Cornelis de Keijzer en Arnolda Appeldoorn. Haar eerste huwelijk was met Johannes Udo Boumans, die ook in Dreumel werd geboren, op 19 december 1866. Ze trouwt met hem op 12 juni 1901.

Maar Johannes Udo Boumans overlijdt op 9 juni 1926 en vervolgens trouwt Theodora de Keijzer voor de tweede keer. Met Martinus Vogels, in Dreumel, op 2 april 1929.

AKTE No.49 : Weer een Dreumelnares die weliswaar overlijdt, maar niet in Dreumel. Helena Maria van Oijen overlijdt in Nijmegen, op 12 november 1945 en deze akte wordt op 28 november bij geschreven in het Dreumelse register. Haar Nijmeegse akte van overlijden:

Zo (▼) werd het uittreksel van haar overlijden vanuit Nijmegen opgeborgen in de Dreumelse archieven. En in gescand.

AKTE No.50 : Grada Maria van Zandvoort overlijdt in Dreumel, op 6 december 1945. Geen rasechte Dreumelnares, want ze werd in Wamel geboren, op 24 januari 1868.

Op 29 april 1896 trouwt ze, in Wamel, met Lambertus van der Voort. Die overigens wel in Dreumel werd geboren, op 25 november 1859.

AKTE No.51 : Wilhelmus Riem, zoon van Albert Riem en Theodora Maria de Jong, overlijdt op 8 december in Dreumel. Gedurende zijn hele leven is hij ongehuwd gebleven en is daarmee de zoveelste van het relatief best grote aantal ongetrouwde, en toch –langdurig- op huwbare leeftijd zijnde, overleden personen. 

En ik desondanks toch alsmaar blijven denken dat letterlijk bijna iedereen huwde, aangezien het niet huwen je in een lastig parket en slechte sociale status plaatste. Blijkbaar dus niet! Hij wordt in Wamel geboren, rond … 1945 – 80 jaren = 1865, even zoeken. Het Gelders Archief heeft als enige informatie een geboorte van deze Johannes Riem, op 22 oktober 1856. 

AKTE No.52 : Geboren worden in Ubbergen … wonen in Dreumel … en overlijden in Nijmegen, op 16 november 1945.

AKTE No.53: De allerlaatste akte van overlijden in 1945. Een voor mij bijna geheel bekend persoon, Josephus Antonie Numans, overlijdt in Ede, op 20 december 1944. Nee, ik heb het niet verkeerd geschreven. Het is echt 1944 !! Onderstaand de akte van overlijden zoals uitgeschreven in het Edense overlijden register. Verbazing verder, toen daar op bleek te staan dat hij in Renkum woonachtig zou zijn, en dat is op een later tijdstip dan ook recht gezet door de rechtbank in Arnhem, waarvan notitie in de linker marge van deze akte:

Josephus Antonie was een van de kinderen van Antonie Numans en Willemina Krouwel en werd in Dreumel geboren op 30 december 1866. 

Een van zijn broers was Johannes Josephus Numans, die op 21 december 1904, te Ophemert, trouwt met JONKVROUWE IJda Johanna Nahuijs. Haar adellijke titel was ooit aanleiding voor me om, in de loop van enkele maanden, een stamboom samen te stellen, om aan de weet te komen waar die titel vandaan kwam. Met als resultaat een enorme stamboom, zeg maar een stamwoud is het geworden. Een screenshotje van een heel klein deel van dit stamwoud.

Onderstaand de volledig op een A0 afmeting papier afgedrukt en tevens in een PDF bestand samen gevat. Met de locatie van het screenshot in deze stamboom (rechts-onder in het blauwe kader).

Tja … wat moet ik hier melden? Dat 1945 een heel vreemd en best moeilijk jaar was om te verwerken. Maar dan denk ik dat ik zeker niet mag klagen, als ik me probeer in te beelden hoe het geweest moet zijn toen dit jaartal het recente jaartal voor de mensen toen was. En ook voor ambtenaren van de en alle burgerlijke standen. Die op de vreemdste momenten akten van overlijden toegezonden kregen, màànden na het overlijden van een persoon. Of die zelf alsmaar uittreksels uit hun dodenregisters moesten blijven verzenden naar alle gemeenten in Nederland waar de in hun gemeente overleden persoon vandaan kwam. Veel te late inschrijvingen in de registers van de gemeenten waar de overleden dan wel thuis hoorden/woonden, was dan ook vaak te wijten aan het veel te laat ontvangen van die opgestuurde uittreksels. Maar ja, die andere ambtenaren hoorden ook pas vaak maanden te laat over het overlijden van een persoon. Wat een geworstel moet dat geweest zijn, om toch aan je ambtelijke verplichtingen te willen voldoen, maar dat mislukt dan te vaak, vanwege ongetwijfeld nog steeds uit de oorlog voortvloeiende naweeën. 

Personen die elkaar compleet kwijt zijn en die, geheel ten einde raad, proberen toch met elkaar in contact te komen via soms hartverscheurende advertenties in de kranten. 

Natuurlijk was en is 1945 her jaar waarin de Duitse overheersers werden verslagen en er weer vrijheid kwam in Nederland. Uiteraard een zeer omvangrijke mijlpaal in de geschiedenissen van vele landen. Maar wat heeft het in al die voorafgaande jaren gekost, alleen al aan mensen levens, om die overwinning ten slotte binnen te kunnen slepen. En wat heeft het gekost om alles weer terug op te bouwen in de jaren die volgden op 1945. 

En dan waren er nog de vermiste personen, ik heb hierover uitgebreid verhaald. Mensen, ooit behorend tot families zoals wij daar vrijwel allemaal ook deel van uitmaken, maar die plotseling compleet van de radar verdwijnen en ook nog steeds niet kunnen worden opgespoord. Intenst triest vind ik dat. Het zal je vader, moeder, broer zus, man of vrouw, of welk familielid dan ook maar, zijn, die van de wereld lijkt te zijn gevallen en die met het klimmen der jaren steeds minder kans maakt ooit nog gevonden te kunnen worden. Dàt zijn nog eens personen die in de duisterste spelonken van de geschiedenis zijn verdwenen, om, hoogst waarschijnlijk, nooit meer getraceerd te kunnen worden. 

Ook heel veel vreemde namen van personen die in Dreumel overleden. Lang niet allemaal ingezeten en Dreumelnaren of Dreumelnaressen. Maar, denk ik, naar Dreumel gevluchte personen, weg gevlucht uit de gemeente waar ze wel thuis hoorden, voor het op dat moment daar heersende geweld. Helemaal weg uit je thuisomgeving, huis en haard en familie achter hebben moeten laten en dan in Dreumel overlijden. Totaal ontheemd en dan maar hopen dat je familie snel op de hoogte kan worden gebracht en dat er middelen voorhanden zijn om je terug te brengen te midden van je familie, om dicht bij hen begraven te worden. 

Ja, 1945 was een heel vreemd jaar. Nederland ontsteeg de overheersing, maar wat een moeite heeft dat gekost. 1939 tot medio 1945. Zes vreselijke jaren, tot de nok gevuld met bloed, zweet en tranen. En het heeft ook nà medio 1945 nog wel even, zelf lang, geduurd eer dat weer tot bijna acceptabele proporties terug keerde. Men, de goegemeenschap, heeft blijkbaar geleerd ermee om te gaan ... om het episch drama een plekje te geven ... maar vergeten ... nóóit!

Ik heb, lopende de verwerking van de akten van overlijden van 1945 in de alfabetische tafel, ook de tafel van 1944 moeten bijwerken. Voor zover ik kan beoordelen, zijn beide nu accuraat en laat ik ze onderstaand graag aan u zien. Eerst die van 1944:

En vervolgens de alfabetisch gesorteerde tafel van 1945 :

Ondanks alle zorg en zorgvuldigheid die ik meen aan de dag te leggen gedurende al die verwerkingen van gegevens, zou het toch zomaar kunnen dat ik iets over het hoofd heb gezien en ook over het hoofd blijf zien. 

Mocht U me daarop willen wijzen, aarzel vooral niet om me daar van in kennis te stellen, dan kan ik het verbeteren, daar waar nodig en gewenst.

TERUG NAAR BOVEN