Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Wel flink SHIT.

(13 september 2018 : Tijdens de verwerking van de akten van overlijden van 1945 bleek dat in dat register nog een aantal akten verwerkt werd, waarop wordt aangegeven dat personen al in 1944 waren overleden. Ik heb zodoende de alfabetische tafel van 1944 moeten aanpassen. U vindt de bijgewerkte versie onderaan het verhaal van 1945).

Ik heb er natuurlijk geen idee van hoe u uw huis koeler houdt dan wat de buitentemperatuur ons al dagen (of zijn het inmiddels weken?) lang, en nóg dagen/weken? lang, te bieden heeft. Persoonlijk heb ik voldoende hitte en warmte voor m’n kiezen, en de rest van m’n lijf, gekregen, toen ik vanaf 1977 tot en met 1992 tussen de keerkringen heb gewerkt.

Twee tot drie keer per dag terug naar huis om zijk-zweet-natte kleding te verwisselen ! En vanaf dat we in 1992 terug zijn gekomen naar ons eigen heerlijke koele verkwikkende kikkerlandje, had ik waarlijk gehoopt zoiets niet meer mee te hoeven maken. Gisteren echter was het 28 graden Celsius –boven 0- in de woonkamer en sinds de woningstichting De Kernen vele jaren geleden besloten heeft om, in het kader van inbraakpreventie, het raam aan de voorzijde van de woonkamer voorgoed te sluiten, kun je de kamer niet lekker door laten waaien en verkoelen. Inbraak heeft gelukkig ook niet plaats gevonden en het is puur koffiedikkijkerij als je je afvraagt of dat wel zou hebben plaats gevonden als dat raam gewoon open-baar zou zijn gebleven en je in de afgelopen jaren, en vooral nu, de kamer lekker had kunnen laten verkoelen door de stevige wind van vandaag. Twee ventilatoren houden de lucht wel in beweging, maar het blijft lucht van –vandaag- 27 graden. Desondanks is de motivatie weer tot tophoogte gestegen om met het volgende verhaal te beginnen. 

Niet geaarzeld dus en laat ik daarom maar snel beginnen met ... 

AKTE No.1 : Nou, dat begint al gelijk met een akte waar aardig wat gegevens bij gezocht zullen moeten worden. Op voorwaarde dat de websites van Zoekakten.nl en Familsearch.com weer normaal functioneren en ik kan zoeken naar akten in de desbetreffende gemeenten. Laat ik dat eerst maar eens gaan onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld de geboorteakte van Paul Josef Ambrosius Desiderius Kreijen, die in Nijmegen komt te overlijden op 14 januari 1944. Geboren, aldus deze akte in Kerkrade, overleden in Nijmegen en wonende in Dreumel, terwijl zijn beide ouders, Andreas Joseph Hubert Kreijen en  moeder Anna Maria van Erk/Eck, in Valkenburg wonen. 

Shit (sorry). Het is, zo blijkt al snel, nog steeds niet mogelijk om of via Zoekakten.nl of direct op de site van Familysearch naar akten te zoeken, laat staan ze te vinden. Overigens nog afgezien van het gegeven dat de geboorteakten van Kerkrade niet verder gaan dan 1912, en de overledene in 1944-24 jaar jong= 1920 daar werd geboren. 

WieWasWie houdt er een geheel eigen website op na en toont resultaten van zoekacties, die zoeken in Nederlandse Archieven. Zo vind ik wel data die met vader Kreijen te maken hebben, maar … ook hier worden slechts resultaten getoond van openbare akten, dus ook niet van na 1912. Je kunt je dan nog afvragen waarom dan ook geen resultaat van het overlijden van de overledene, want de openbare akten van overlijden van Kerkrade zijn wel openbaar tot en met –nota bene- 1964. (Aldus de indexen op Zoekakten.nl).

Goh, kom er door lang zoeken en soortgelijke problemen die anderen hebben ervaren, achter dat je het probleem (plots geen akten meer kunnen zoeken/vinden op Zoekakten.nl & Familysearch.com) kunt oplossen door gebruik te maken van Google Chrome. Dat probleem lijkt nu opgelost. Maar uiteraard, als akten nà 1920 werden opgesteld, dan kan ik ze nog niet vinden. 

Al met al lijkt van deze persoon, Paul Josef Ambrosius Desiderius Kreijen, nauwelijks iets te vinden. Ik zal er eens een krant op naslaan, wellicht dat die iets kunnen verklappen. Maar, helaas …

AKTE No.2 : Eén en negentig jaren oud is ze geworden. Maria Kooijmans, die uiteindelijk op 23 januari 1944 overlijdt, in Dreumel. Ik heb nog even kort gezocht naar deze namen in het gedetailleerde verhaal (‘Een Impressie’) dat Wilma van Oss schreef over 70 jaar zusters in Dreumel, maar kan noch Maria Kooijmans, noch Maria Sluis in dat verhaal vinden. Ik veronderstelde dat Maria Kooijmans wellicht evengoed een kloosterzuster was geweest, met name omdat ze niet trouwde.

Ze wordt in Dreumel geboren op 23 juni, 1852. Goh, 100 jaar eerder dan ikzelf werd geboren. Zij was er één van de 66 ▼.

AKTE No. 3 : Johanna Braakhekke. Ik ken die naam van een bekende TV-kok als ik me niet vergis, maar in het Dreumelse is het geen bekende familienaam. Zij overlijdt op 25 januari 1944 en was echtgenoote van Johannes Vink. En Vink is natuurlijk wel een hele bekende Dreumelse achternaam. Toch heb ik wat data over Johanna weten te verzamelen, waaronder haar Hengeloose geboorteakte. Ze werd daar geboren op 23 juni 1885. Dochter van Gerrit Jan Braakhekke en Jantje Timmer.  Indrukwekkend is de aanhef van deze akte toch wel.   

Op heden den drie en twintigsten Juni achttien honderd vijf en tachtig verscheen voor ons (let op ….) Meester Adriaan Dirk van Assendelft de Coningh, Burgemeester … ja, ja, niet gering.

Johanna Braakhekke en Johannes Vink trouwen in Dreumel, op 28 maart 1931. Vreemd dat ze in Dreumel trouwen, want de trouwlocatie is vaak, zelfs meestal, de gemeente waar de bruid werd geboren, Hengelo dus eigenlijk.

AKTE No.4 : Het eerste, maar ik vrees niet het laatste, levenloos geboren kind in 1944. Een zoontje of een dochtertje van Martinus Otto Hendrikus van Zonsbeek en Elisabeth Hendrika Sas. Die twee jaar eerder ook al het nodige te verwerken hadden gekregen. 

Op 14 juli 1942 (▼) overlijdt hun dan 16-jarige zoon Antonius Johannes van Zonsbeek.

Dan … 18 dagen eerder dan 18 september 1942 bevalt Elisabeth Hendrika Sas van een zoon, die zij en haar man –ter nagedachtenis aan hun overleden zoon- ook Antonius Johannes noemden. Maar deze ‘tweede’ Antonius Johannes overlijdt 18 dagen later (▼) , op 18 september 1942. Dit huwelijk heeft, voor zover ik daarvan kennis heb, verder geen kinderen voort gebracht.

Het lijken er telkens heel veel, maar dat valt vies tegen als je eenmaal in de resultaten gaat grasduinen. Ik zal u laten zien wat ik bedoel, namelijk heel wèl veel gevonden zoektermen, maar die niet het gewenste resultaat opleveren:

Dit (▼) is bladzijde 46. Kunt U daar een ‘Dreumel’ in terug vinden? Ik niet.

AKTE No.5 : Elk superlatief wordt een keer opgevolgd door een volgend superlatief, dat nog superlatiever is dan het vorige. Dat gevoel krijg ik als ik nu weer deze akte zie verschijnen. Getuige Martinus Otto Hendrikus van Zonsbeek vervoegt zich op het Dreumelse gemeentehuis om het overlijden aan te komen geven van zijn vrouw, Elisabeth Hendrika Sas. Op 8 februari 1944. Maar dezelfde getuige was zeer kort geleden ook al daar. Akte No.4, de akte van overlijden van zijn levenloos geboren kind op 4 februari 1944:

Het is zeer waarschijnlijk dat niet alleen het doodgeboren kind het slachtoffer was, maar nu ook zijn of haar moeder. Het komt niet veel voor dat vrouwen, die eenmaal 40 zijn geworden, overlijden. Tenzij door de gevolgen van slechte bevallingen of slechte gevolgen van bevallingen. Ik vermoed dat zulks hier is voor gevallen. Daar word je dan allemaal wel zeer heftig mee geconfronteerd als vader en echtgenoot zijnde. Dat kom je toch allemaal niet, nooit meer te boven …

AKTE No.6 : Cornelus (met een ‘u’) Kooijmans overlijdt te Dreumel, op 15 februari 1944. Weduwnaar van Helena de Kleijn. Zij is al 23 jaar eerder overleden, op 8 december 1921 (▼). Cornelus Kooijmans wordt op 19 september 1867 geboren, ook in Dreumel.

Hun trouwplechtigheid vindt plaats op 30 januari 1907 en 14 jaar later overlijdt Helena de Kleijn al. Ze is dan nog maar 55 jaar jong. Wéér triest allemaal!

AKTE No.7 : Negen en tachtig jaren oud is ze geworden. Hendrina Janssen, die uiteindelijk op 3 maart 1944 de pijp aan Maarten moet overhandigen. Een eventuele echtgenoot heeft ze niet overleefd of die kan niet getuigen, want die is er nooit geweest. 89 Jaren leven … hoe verloopt dat als je geen woning hebt die je deelt met je man en mogelijke kinderen. Leef je dan alsmaar in de aan jou nagelaten woning van je ouders?

Haar vader, Jan Janssen, overlijdt op 1 augustus 1876 ((▼). Haar moeder op 14 mei 1893 (▼), dan al 17 jaar weduwe.

AKTE No.8 : Willeminus Nelis van Meurs, zoon van Jan van Meurs en Willemina Adriana de Jong. Ik heb totaal geen gegevens van de ouders en heb een nieuw persoonlijk dossiertje moeten opmaken voor deze overledene, die nog maar 3 dagen jong was, toen het hem overkwam. Op 21 Maart 1944. 

Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Avegoor : In september 1940 werd het toenmalige Troelstra vakantieoord Avegoor door de Duitsers gevorderd. In mei 1941 vestigde de Nederlandsche SS er een opleidingskamp onder de naam SS-Schule Avegoor. Na de slag om Arnhem werd het complex in gebruik genomen als noodhospitaal. De SS-school week uit naar Hoogeveen. Na de bevrijding werd Avegoor een interneringskamp (tot in 1949). 

AKTE No.9 : Francis Louis de Jong, hij is twee en zestig jaar geworden, overlijdt in Dreumel, op 22 maart 1944. Hij werd er ook geboren. Op 20 april 1881, zoon van Johannes de Jong en Johanna Willemse. Zijn vrouw, Anna Maria Krevel, wordt op 20 maart 1884 geboren, eveneens in Dreumel. Vreemd … ik heb geen akte van overlijden van haar … even zoeken …

Twee resultaten slechts op het Gelders Archief. Dat helpt niet veel! Datzelfde geldt voor WieWasWie, waarop slechts wordt gemeld wat ik al weet. 

AKTE No.10 : Vreemde eenden in de Dreumelse bijt. Het ligt mogelijk aan verbeterde transportmogelijkheden, dat zou kunnen verklaren waarom er relatief gezien aardig wat personen in Dreumel overlijden die daar, voor zover je dat kunt beoordelen aan de hand van de uiterst summiere informatie op een akte van overlijden, eigenlijk niets te zoeken of te vinden hebben. Maar ja, van enige achtergrond is natuurlijk geen sprake als je alleen maar de akte van overlijden hebt. Van Maria Johanna Maritje Delgorge (hoe spreek je die achternaam eigenlijk correct uit ?), die op 85-jarige leeftijd in Dreumel overlijdt, op 25 maart 1944. Vrouw van Evert Nicolaas Scheltema en dochter van Felix Joseph Delgorge en diens vrouw Alida Dirkje Stevens. Ik ga toch eens wat proberen uit te zoeken en te vinden. Ja, gevonden … 85 Jaar geleden geboren in Utrecht … rond 1859 ongeveer. WieWasWie :

Maria Johanna Maritje Delgorge wordt in Utrecht geboren, op 10 januari 1859.

… Johannes Hendrikus Hendriks, Sergeant Majoor der mineurs en Carolus Josephus van Spreeken, geweermaker …

… getuigen op deze geboorteakte. Maar haar vader was kleermaker ?! (Op een kazerne met ziekenhuis?).

Na al deze omzwervingen stellen we dus vast dat :

Maria Johanna Maritje Delgorge op 10 januari 1859 werd geboren in een kazerne in Utrecht.

Haar man Evert Nicolaas Scheltema op 18 september 1852 in Franeker werd geboren.

Deze twee personen trouwen op 20 januari 1891 in Groningen.

Maar ze hebben ook in Den Helder gewoond.

Onderstaande ‘stam’-kaarten vond ik in het Regionaal Archief Alkmaar (Periode 1911-1920, Den Helder, Militairen).

Maria Johanna Maritje Delgorge overlijdt op 25 maart 1944 in Dreumel.

En ze hebben ook in Breda gewoond en als je de inschrijving mag geloven heeft Maria Johanna Maritje ook nog in Maastricht gewoond. Uit : Stadsarchief Breda, bevolkingsregister, gemeente Ginneken en Bavel, periode 1811-1925.

Evert Nicolaas Scheltema heeft ook in Hoorn gewoond. Wederom wordt hij in een bevolkingsregister vermeld en daarin wordt aan gegeven dat hij uit Hoorn komt (kolom 10). Uit : Regionaal Archief Alkmaar, periode 1891-1914 Den helder, Garnizoensregister.

In kolom 7 wordt nog gemeld dat hij (O =) ongehuwd is, maar toch, in kolom ‘Aanmerkingen’ staat evenwel duidelijk dat hij verblijft in het Gebouw voor gehuwden. Uit hetzelfde Regionaal Archief (Alkmaar) –en dezelfde periode- komt deze bladzijde uit het bevolkingsregister:

Als vorige woonplaats wordt hier gemeld (kolom 10) : NoordHolland Infanteriekazerne. En het is (kolom 11) 25 Oktober 1891 als hij het gebouw (of schip (?)) verlaat. Den helder staat in de Aanmerkingen kolom, maar niet duidelijk is of hij daar naartoe gaat of juist vandaan vertrekt? 

Al met al een zeer omvangrijke zoektocht, maar als tegenprestatie leveren al deze archieven je voldoende materiaal om met het uiteindelijke resultaat zeer tevreden te kunnen zijn. Het heeft slechts voor een heel klein deel met Dreumel te maken, maar waar iemand ook overlijdt, het zal altijd een markante plaats in je gedachten en permanente geheugen in gaan nemen.

Blijft de zeer prangende vraag wat ze, of zij alleen, in Dreumel deden of deed?  Ten tijde van haar overlijden leeft haar man Evert Nicolaas Scheltema nog steeds en aangezien hij in 1852 werd geboren is hij in 1944 zowaar 92 jaar oud. Jeeeee …. Maar zo heel lang heeft hij niet meer te gaan … Ook hij woonde in Dreumel, of all places !!

AKTE No.11 : Petronella Johanna van Zwam, echtgenoote van Antonius Alardus van Beers, overlijdt in Dreumel op 20 april 1944. Ze is slechts 32 jaar geworden ! Ik heb me daar slechts heel kort over verwonderd, want de direct opvolgende akte is deze :

AKTE No.12 : De geboorte van een levenloos kind van de ouders zoals vermeld op akte no.11. Voor zover mij bekend had dit echtpaar nog geen kinderen. En nu heeft echtgenoot en vader Johannes Antonius van Beers niet alleen geen kind meer, maar ook, bijna tegelijkertijd, geen vrouw meer. Dieptriest!

AKTE No.13 : Antonia Gerlag overlijdt in Dreumel, op 29 april 1944. Ze wordt ook in Dreumel geboren, op 18 april 1867. Ze is nog nèt 77 mogen worden, 11 dagen eerder. Haar leeftijd staat verkeerd op de akte van overlijden. Haar echtgenoot, Leonardus Kooijmans wordt ook in Dreumel geboren,  op 12 maart 1860 (▼) en hij overlijdt op 16 december 1940 (▼▼):

AKTE No.14 : Drie en twintig is ze slechts geworden. Heeft een ziekte haar de das om gedaan ? Een ongeluk ? Dochter van Lambertus van Baren en Maria Catharina van Elsen. Ze was ook nog niet getrouwd, maar overlijdt op 17 mei 1944 in Dreumel. Omdat ze slechts 23 is geworden, is er geen openbare geboorteakte van haar beschikbaar, want ze is in 1921 geboren en de openbare Dreumelse akten van geboorten zijn ‘slechts’ tot en met 1912 digitaal beschikbaar.

(Maar daar tot vandaag 31-07-2018 nog geen reactie op mogen ontvangen)

AKTE No.15 : Het zou zomaar de allereerste keer kunnen zijn dat ik als beroep ‘kunstschilder’ (van aangever Wilhelmus Wegman) tegen kom. Niet specifiek op de akten van overlijden, maar op alle tot nu toe verwerkte akten. Ik kan het me niet één keer herinneren. Wilhelmus Johannes Wegman wordt weliswaar in Elst geboren, maar overlijdt in Dreumel op 3 juni 1944. Hij was getrouwd met Wilhelmina Kooijmans en ze trouwen op 15 januari 1908.

Zij overlijdt, eveneens te Dreumel op 2 juni 1935 (▼), toch nog maar 52 jaar jong. Wilhelmus Johannes Wegman wordt in Lent (gemeente Elst) geboren op 22 mei 1875 (▼▼)

Dàt is nog eens een raar beroep : Warmoezeniër, een soort oorlogs-aalmoezenier? 

Nee, Wikipedia meldt dat het een Groentekweker is, of tuinder

AKTE No.16 : Ik heb wel een persoonlijk dossier van een Arnoldus Johannes van Sommeren, maar daar staat –nog- niet in dat hij ooit trouwde, noch dat hij en iemand waar hij mee trouwde een kind zouden hebben gekregen. Dus kan ik alleen maar volstaan met een nieuw dossier aan te maken voor Wilhelmina Petronella Maria van Sommeren, die op de veel te jonge leeftijd van slechts 11 maanden in Dreumel overlijdt, op 3 juni 1944.

AKTE 17: Op de vorige akte nog een kind dat overlijdt op de leeftijd van 11 maanden en nu deze akte van en voor en over Hendrik Willemse, die dat pas overkomt op 81-jarige leeftijd. Op 22 juni 1944. Hij wordt in Dreumel geboren op 12 december 1862 en hij trouwt nooit.

AKTE No.18 : Ze besloot om niet te trouwen, of kreeg daar de gelegenheid niet voor in al de 60 jaren dat ze geleefd heeft. Maria Aleida van Deursen overlijdt uiteindelijk op 2 juli 1944, in het dorp waar ze ook werd geboren, op … Goh, laat ik nou helemaal geen persoonlijk dossier van haar bezitten. Hetgeen toch ineens niet meer zo heel vreemd bleek, toen ik uitvond dat ze helemaal niet, zoals op de akte staat, in Dreumel werd geboren, maar in Appeltern, op 15 maart 1884. Klein foutje, meneer de Dreumelse gemeentesecretaris. 

‘Onze mannen’. Zijn dat Nederlanders in vrijwillige dienst bij de SS? En de vijanden dan onze bevrijders?!

Als Delpher.nl dit laat zien (▼), dan weet je dat er iets niet goed is gegaan en dat de website even plat ligt. Die van Delpher dus, want ik kopieer elke zoveel kranten de link er naartoe. Dus kopieer de site-links van Delpher zelf. En is er even iets mis met Delpher zelf. Wel jammer, want dan kan ik hier even niet meer verder. Morgen weer proberen of later op deze avond dan maar.

AKTE No. 19 : Geertrui Sas en haar echtgenoot Francis van Zon kregen een aantal Dreumelse kinderen: DA = Doodsakte, AG = Aangifte geboorte.  

Geertrui wordt geboren in Dreumel, op 13 oktober 1869 (▼) en Francis van Zon op 7 juli 1863, zelfde geboorteplaats (▼).

Geertrui Sas overlijdt op 7 juli 1944. Wéér in Dreumel.

(Bron : Tremele.nl ▲)

AKTE No.21 : Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelden of niet naar kijk. Naar het verschil tussen de datum waarop een akte werd opgesteld (= de datum waarop een aangever aangifte komt doen) en de datum waarop de overledene overleed. In dit geval viel het me toch op en wel omdat er zowaar 5 dagen tussen zitten. De akte wordt uitgeschreven op 19 juli 1944, maar Bernardus Verbruggen overlijdt op 14 juli 1944. Voor zover ik weet was er destijds een wettelijke verplichting om aangifte te doen binnen drie dagen na de gebeurtenis, waar aangifte over gedaan behoorde te worden. Ik weet niet wat de straf is die er op staat als je daar niet aan voldoet overigens. Ik lees inmiddels op internet dat die termijn –sinds wanneer?- nogal flexibel is en dat dus wellicht ook al zo was in 1944.

Zijn ouders, Hendrik Verbruggen en Geertrui Hol trouwden op 17 mei 1881. Bernardus deed dat nooit!

AKTE No.22 : Er is al veel over deze persoon geschreven, zie een aantal hierboven al getoonde artikelen in de diverse kranten. Gerardus Johannes van Heck overlijdt (lees … wordt dood geschoten) op 8 juli 1944, in Wamel. Hij woonde in Dreumel, vandaar dat er een uittreksel uit de gemeente Wamel naar Dreumel wordt verzonden, naar aanleiding waarvan deze akte van overlijden ook in het Dreumelse dodenregister kan worden terug gevonden.

Ik kan zijn geboorteakte niet laten zien omdat hij ver na 1912 wordt geboren. Maar wel de Wamelse akte van zijn overlijden:

AKTE No.23 : Weer een levenloos geboren kind. Op 19 augustus 1944 meldt vader Petrus Gerardus de Wild zich op het Dreumelse gemeentehuis om aan te komen geven dat zijn vrouw Johanna Cornelia van Gemert op 18 augustus 1944 wederom is bevallen van een levenloos geboren kind. Niet de eerste helaas:

AKTE No.24 : Je kunt je heel even afvragen waarom deze akte van overlijden, van Pieter Biemond, die op 9 oktober 1944 in Dreumel overleed, ook daadwerkelijk in Dreumel wordt opgesteld. Ja, natuurlijk omdat de getuige Willem van Leur, van beroep gemeentebode, uit eigen wetenschap er kennis van zegt te hebben dat hij in Dreumel is overleden, dat moge duidelijk zijn. Maar Pieter Biemond werd in Nieuw Bijerland geboren. Dat ligt ver weg in Zuid Holland. Bovendien woont en woonde hij niet in Dreumel, maar zeer waarschijnlijk bij zijn ouders, Martinus Biemond en Johanna Maria Kieviet, in Appeltern. Als het wettelijk allemaal zo verlopen is als voor geschreven, dan zou er ook een akte van overlijden in het Appelternse dodenregister moeten staan, aangezien de gemeente secretaris van Dreumel daar zijn collega in Appeltern van op de hoogte heeft gesteld. Even zoeken … Ja, klopt:

Het is overigens erg opvallend dat er tussen deze akte, van 9 oktober 1944 en de vorige, van 19 augustus, blijkbaar geen personen zijn overleden in Dreumel. Prima uiteraard, maar dat is een ongekend lange periode waarin er geen overledenen te betreuren waren!

▲ En waar bestaat die wijziging dan uit ?

Als je deze melding ineens ziet van Delpher.nl (▲), dan betekent dat dat ze een probleempje met hun website hebben en dat je over een poosje weer terug moet komen. Dus dat doen we dan maar!

AKTE No.25 : Maria Verhagen, geboren in Wamel, op … 

AKTE No.26 : Het gebeurde op 11 oktober 1944. Theodorus Verhoeven overlijdt in Dreumel, zoon van Francis Verhoeven en Theodora van de Geijn. Hij is de echtgenoote van Adina Ballegooij en trouwt met haar, in Lithoijen, op 3 september 1910. 

Hij wordt in Dreumel geboren op 2 maart 1983 (▼) :

AKTE No.27 : Het begint me langzaam maar zeker best op te vallen dat, in tegenstelling tot voriger jaren, er veel meer (te) jonge mensen overlijden. Hier weer. De 31-jarige Nicolaas Gerardus Smulders overlijdt in Dreumel, op 20 oktober 1944. Wat zou hebben kunnen bijdragen aan een zodanige vermindering van leefomstandigheden dat mensen er eerder ziek door werden of er aan overleden? De oorlog? Tekorten aan alles? Ik weet het niet, maar kan het me wel voorstellen. 

Nicolaas Gerardus wordt ook in Dreumel geboren, maar juist vanwege zijn ‘geringe’ leeftijd, is er geen openbare geboorteakte, omdat hij na 1912 werd geboren, ergens rond 1913, nèt niet. Zoon van Jan Smulders en Johanna Maria Rikken. Deze ouders trouwden niet in Dreumel, omdat Johanna Maria Rikken in Wamel was geboren. De trouwakte wordt uit geschreven op 2 mei 1907.

AKTE No.28 : Vier weken piep-jong nog maar en dan overlijdt Petronella Maria Vrijhoeven al, in Dreumel, op 22 oktober 1944. Een totaal onbekende achternaam in Dreumel en ik heb er dan ook geen persoonlijke dossiers van. Maar nu dan wel eentje voor die jonge overledene, maar verder van niemand die Vrijhoeven heet. 

En het vreemde is dat ook als je op de websites van het Gelders Archief zoekt en die van WieWasWie, er alleen maar de meldingen verschijnen van het overlijden van deze dochter. En gewoon op internet … wordt dit dan onthuld. Ook niet om veel wijzer van te worden.

AKTE No.29 : Negentien jaren slechts en dus alweer een veel te vroeg gestorven Dreumelnares. Jacoba Gerarda de Bont, dochter van vader Nicolaas Maria de Bont en moeder Anna Johanna Vermeulen. Dit echtpaar trouwt op 4 juni 1913 en … 

… verliezen hun eerste kind en dochter Jacoba Gerarda, die op 1-jarige leeftijd overlijdt op 16 december 1918. Dan krijgen ze heel lang geen kinderen meer, maar moeten wederom het overlijden meemaken van hun 17 jarige zoon Gerardus Alardus, die op 15 februari 1937 overlijdt. En dan in 1944 de overledene als hierboven omschreven, ook een Jacoba Gerarda de Bont. Drie kinderen, drie overleden. Geen kinderen meer!

Maar het blijkt plots nóg droeviger te kunnen worden …

AKTE No.30 : Het is wederom dezelfde aangever als op de vorige akte, te weten Nicolaas Maria de Bont, die zich op 2 november 1944 op het Dreumelse gemeentehuis meldt om tijdens dit bezoek het overlijden bekend te maken van Petronella Vermeulen, op 2 november 1944. Ik heb het vermoeden dat het een zuster zou kunnen zijn van zijn vrouw Anna Johanna Vermeulen. Het zou te ver gaan om dat uit te gaan zoeken, maar de kans daarop lijkt me niet gering.

AKTE No.31 : Goh, wat is er aan de hand in Dreumel. Alweer een zo jong mens dat al op 26-jarige leeftijd overlijdt. Het is Alardus Johannes van Welie, die op 3 november 1944 overlijdt.

Ze trouwen op 24 mei 1916. De bruidegom is dan 39 jaar oud en de bruid 26. Slechts 13 jaar verschil. Ik schat Franciscus Johannes op bovenstaande foto … tjeetje, moeilijk … ongeveer 70 jaar oud. 70-39=31+1916=1957. Dan zou de foto van het gezin rond 1957 gemaakt moeten zijn.

Franciscus Johannes van Welie wordt in Dreumel geboren, op 26 september 1876 (▼). Goeie akte, maar niet heus. Een voornaam van de aangever wordt eerst fout genoteerd en dan ook nog diens leeftijd. Geeft de aangever dat zelf dan fout aan (wat ik me niet kan voorstellen), of veronderstelt de secretaris het te weten en schrijft het op zonder eerst te vragen (wat ik me wel degelijk voor kan stellen)? Best slordig … 

Ik heb Gerard van Welie gevraagd om nadere informatie en heb ook informatie van Tremele.nl:

Bron: Tremele.nl : In de vroege morgen ging een drietal leden van de Ondergrondse op patrouille richting Heerewaarden. Martien van Rhijn keerde terug omdat hij een lekke band had. Van Welie en Janssen gingen verder. Ter hoogte van de wiel in de Heerewaardensestraat werden ze verrast door een Duitse patrouille. Er volgde een vuurgevecht waarbij Van Welie gedood werd. Janssen werd door de Duitsers meegenomen. Van hem is nooit meer wat vernomen. Toen dit bericht binnenkwam bij het hoofdkwartier van de Ondergrondse werd er een patrouille op afgestuurd. Alleen van Welie werd gevonden. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar het gasthuis in Dreumel. Hij ligt begraven op het R.K. Kerkhof in Dreumel.

Gerard van Welie voegt hier nog aan toe, dat het stoffelijk overschot in afwachting is van overbrenging naar het ereveld in Loenen.

Ik heb uitgebreid gezocht naar nadere informatie over onderstaande persoon. Hij overlijdt samen met Alardus Johannes van Welie (Lard van Welie, zie hierboven). Maar helaas en tot mijn verbazing, niets kunnen vinden vooralsnog. Mocht u nadere informatie over deze persoon hebben en die met me willen delen, houd ik me bijzonder aan bevolen. Mail a.u.b. dan naar jdvdg@outlook.com. Dank. 

AKTE No.33 : Antonia van Kleef, echtgenoote van Otto van der Linden, overlijdt op 6 november in Dreumel.

Het eerste dat toch nogal opvalt is dat haar vader, Jan, op deze akte een achternaam heeft die niet overeenkomt met de achternaam van zijn dochter. Dus 1 van de twee is niet correct. Er wordt op elke akte uitdrukkelijk gesteld dat die werd voor gelezen. Hetgeen nog stamt uit de tijd dat aangevers en getuigen niet konden lezen en dus alleen konden controleren of de akte juist was opgesteld, als die werd voor gelezen:

Je kunt je dus afvragen of dat daadwerelijk bij deze akte (of alle akten!) heeft plaats gevonden, want dan zou Floris van der Linden dat mogelijk toch opgevallen moeten zijn. Overigens zou de secretaris er ook even bij stil hebben moeten staan dat die achternamen niet corresponderen. Maar het is natuurlijk al vaker voor gekomen dat er ‘dwalingen’ plaats vonden en dit zou er ook weer eentje kunnen zijn. Antonia wordt geboren in Echteld, op 16 april 1891 en de aangever is haar vader … Jan van Kleef.

Haar man, Otto van der Linden, wordt in Kesteren geboren, op 31 december 1888.

Otto van der Linden, zowel als Antonia van Kleef werden begraven op de protestantse begraafplaats aan het Kerkpad te Dreumel.

Helaas is de geboorteplaats van Antonia van Kleef eigenlijk niet correct op het grafmonument geplaatst. Zij en Otto trouwen op 27 januari 1910. En waar trouwen ze? In Echteld. En waarom in Echteld? Nou, dat is de geboorteplaats van Antonia van Kleef. Zie onder de huwelijksbijlage, die nodig is om te kunnen trouwen. (Ochten werd gemeente Echteld, al in 1817!).

Omdat ze op deze begraafplaats werden begraven, heb ik -lang geleden- hun persoonskaarten bij het CBG (Centraal Bureau voor de Genealogie, tegenwoordig Centrum voor familiegeschiedenis) opgevraagd en ontvangen.

Op de bovenste kaart zien we dat Otto van der Linden is hertrouwd. Op 28 april 1948 trouwt hij voor de tweede keer, nu met Cornelia Koeman. Te recent om er al openbare akten van te kunnen bekijken. Dreumelse en Liendense huwelijken zijn openbaar tot en met 1932!

AKTE No.34 : Hoe komt het dat er alweer een veel te jong persoon in Dreumel overlijdt? Op deze akte wordt het overlijden bij geschreven in het Dreumelse dodenregister, van Hendrikus de la Cousine, die ‘slechts’ 38 jaar jong/oud heeft mogen worden. Zijn vrouw, Francisca Johanna van Hooft, doet zelf aangifte. Het uitvoeren van deze taak blijft toch vrij uitzonderlijk voor vrouwen.

Ik heb geen personlijke dossiers van dit echtpaar, omdat alle gebeurtenissen in hun levens, die wettelijk verplicht gemeld of aangegeven moeten worden bij de burgelijke stand, hebben plaats gevonden nà de openbare akten tot nu toe. Ik kan nog wel even kijken naar de geboorteakte van Hendrikus, die immers in Hedel geboren werd. 1944 – 38 jaren = rond 1906 ? Nee, toch 1905, op 25 november 1905.

▼ Dat ‘ie nog tijd had om te timmeren ?! ▼

(Data van het Gelders Archief)

Goh, zo kom je nog eens ergens achter. Ik was bezig met het hieronder plaatsen  van een volgende afbeelding, maar dat lukte niet. Provider Strato stelt een (door jezelf te benoemen) upload-map binnen hun eigen website ter beschikking, waar je eerst je afbeeldingen in móet opslaan, vanaf je eigen computer. Het wordt dan in die Strato-upload-map opgeslagen en dan pas kun je het vervolgens weer down-loaden naar de plek in het verhaal waar je mee bezig bent. 

Maar daar waar alle tot nu toe ge-uploade 150 afbeeldingen feilloos geup- en weer gedown-load konden worden, weigert Strato om de 151e te uploaden. Ik denk dat er een grens zit aan het aantal afbeeldingen die je maximaal per Strato upload-map kunt uploaden. Voor het eerst dat ik dit tegen kom !

Ik ga een tweede uploadmap 1944 aanmaken om ook plaats te bieden aan alle resterende afbeeldingen, die in dit verhaal nog aan de orde behoren te komen. Eens kijken of ik zo Strato bij de neus kan nemen.

Ja, gelukt, tweede upload-map gemaakt en daar kon ik nu deze afbeelding (▲) uit naar beneden laden. En alle andere hieronder uiteraard ook.

AKTE No.35 : Hoe kan een overledene die met haar achternaam Boumans heet, nu toch als vader een persoon hebben die met zijn achternaam van Oss heet? Wilhelmina Boumans overlijdt op 9 november 1944, uiteraard ook in Dreumel. Haar geboorteakte er maar eens bij pakken, zodat we snel te weten komen wie haar vader ècht was. Inderdaad, Martinus Boumans. Jan Crijnen van Oss was haar man!!

Ik heb wat afbeeldingen geleend uit de zeer uitgebreide en gedetailleerde kroniek die Wilma van Oss schreef over haar familie. Indrukwekkend document en gelukkig zeer leesbaar. 

Jan Crijnen van Oss en Wilhelmina Bouwmans trouwen op 24 april 1901.

AKTE No.36 : Wederom een veel te jong gestorven Dreumelnaar. Hij, Frederik Wilhelmus Burgers, is slechts 29 jaar geworden en overleed op 11 november 1944. Zijn geboortejaar zal rond 1915 zijn geweest en dus ook van hem geen geboorteakte (aangezien de openbare geboorteakten van Dreumel slechts tot en met 1912 gaan). 

Het houdt dan ook al snel op met de aanwezigheid van een persoonlijk dossier, want dat heb ik niet. En ook van zijn ouders, Hendrik Burgers en Alida Sebilla van Schalkwijk heb ik … niets. Hetgeen niet wil zeggen dat er niets gezocht en gevonden kan worden over dit echtpaar. En als je dan gaat zoeken en vinden wordt direct duidelijk waarom er geen Dreumelse akten zijn, want met uitzondering dan van bovenstaande akte van overlijden van hun zoon, vinden alle andere burgerlijke stand gebeurtenissen elders plaats. 

Ze trouwen op 7 november 1908, in Ijzendoorn. Het Gelders Archief verstrekt deze informatie en geeft aan dat het om akte no.6 gaat. En ze bieden je de mooie mogelijkheid om direct naar die akte te gaan. Maar erg helaas, na akte 5 … 

Hè … wat is dit nou … zie afbeelding hierboven-rechts. Zoekakten.nl is gestopt !!!! Nu breken me alle klompen !! 

Dàt is totaal onverwacht en ‘... wegens omstandigheden’ geeft ook geen enkele verklaring voor het verdwijnen van deze prachtige site. Die direct toegang verschafte tot Familysearch.com en die het zoeken & vinden op die site uiterst makkelijk en snel maakte. Het lijkt erop dat er nog wel akten te vinden zijn via Zoekakten.nl, maar dat er geen nieuwe meer bij komen. 

Ik heb natuurlijk geen idee wat deze beëindiging in werking heeft gezet, maar wellicht toch een andere aanpak van Familysearch, die inmiddels ook al login accounts eiste van bezoekers via Zoekakten.nl en die wellicht de bereikbaarheid van haar site nog ernstiger heeft bemoeilijkt. Ik ga eens kijken of ik iets over Ijzendoorn kan vinden alsnog. 

Ja, dat zou kunnen lukken, maar je wordt nu direct, via Zoekakten.nl, door gelinkt naar de site van Familysearch zèlf en moet nu op die website gaan zoeken, terwijl Zoekakten.nl dat nou juist al voor je had uitgezocht en je direct op provincie- en gemeentenaam kon zoeken. Dit is de site van FS waar je naar door gelinkt wordt:

En zo zou je dus alle akten kunnen opzoeken, maar dan niet meer via Zoekakten.nl. Wat een trieste en erg negatieve ontwikkeling. Ik ga geen verdere akten zoeken, want dat heeft weinig tot geen toegevoegde waarde voor dit verhaal en deze overleden persoon. Het moge duidelijk zijn dat deze familie niet zoveel relatie had met Dreumel. Toch nog een lang intermezzo geworden zo!

AKTE No.37 : Is het u al op gevallen dat we dit jaar al over het gemiddelde aantal overledenen per alle jaren heen zijn geraakt. Ik houd er geen echte statistieken over op na, maar m’n gevoel zegt dat we al duidelijk over dat gemiddelde heen zijn. En dat er dus een goeie mogelijkheid is dat we daar dik over heen geraken, aangezien we nog maar in medio november zijn aangekomen met deze akten van overlijden tot nu toe. 

Met het overlijden van 5-jarige Mathijs Maria Salet, overleden op 14 november 1944. Ik vraag me al jaren lang af waarom ouders hun zoons de voornaam Maria mee geven. Weliswaar nooit hun roepnaam, en ook niet de eerste voornaam, maar een kind blijft op die manier wel de rest van zijn leven met een uitdrukkelijke meisjesnaam opgescheept zitten. Rooms-katholiek verantwoord of niet! 

En weer … geen verdere data van bekend in mijn eigen verzameling gegevens. En slechts drie meldingen als ik bij het Gelders Archief zoek op alleen maar ’Salet’ en ‘Kooi*’. Hee, binnenkort staat me nog een akte te wachten over deze familie. Die kom ik dan vanzelf nog tegen.

De Wamelse BS-ambtenaar (▲) ontvangt bericht over dit overlijden van zijn (▲) Dreumelse Collega.

AKTE No.38 : Kijk, dit zijn akten die ik graag zie, afgezien dan van het feit dat er weer een Dreumelnaar minder is. Deze keer overkomt het Johannes de Wild, op 14 november 1944. maar hij is wel 80 jaren mogen worden en dat is zeker in dit jaar een prestatie die speciaal gemeld mag worden. Johannes werd geboren op 12 september 1864 en dàt is al lang geleden. Zijn echtgenoten zijn hem beide al voor gegaan. Zijn eerste vrouw, Adriana van de Pol, overleed op 11 juni 1906 (▼) en zijn tweede vrouw, Cornelia Brouwers, op 21 maart 1937. Ook in Dreumel weer.

Johannes de Wild (zijn tweede huwelijk) en Cornelia Brouwers trouwen in Appeltern, op 15 mei 1908:

Zijn eerste huwelijk met Adriana van de Pol wordt in Dreumel afgewikkeld, op 20 februari 1900.

AKTE No.39 : Een zeer speciale vermelding voor deze overledene. Ik heb al eerder in dit verhaal uitgebreid over hem en zijn echtgenoote, Maria Johanna Maritje Delgorge, geschreven en ga dat hier niet herhalen. Maar Evert Nicolaas Scheltema is wel de oudste overledene die in dit jaar 1944 is overleden, in Dreumel. Op 19 november. Geen geboren Dreumelnaar, maar een geboren Franeker.

AKTE No.40 : Voor zover mijn geheugen terug kan kijken, is het nog niet eerder voor gekomen dat er zóveel overledenen waren in één jaar. Mocht dat al ooit voor gekomen zijn, dan is het een vrijwel unieke gebeurtenis, die, voor wat betreft 1944 des te unieker is omdat er –vooralsnog- geen logische verklaring is voor dit gegeven. Waarom overleden er zoveel (ook vooral veel te jonge) personen in 1944? Mocht u over meer informatie beschikken over dit fenomeen, dan stel ik het op prijs als u mij daarover een verklarend mailtje kunt sturen, bij voorkeur naar jdvdg@outlook.com

Het is Josephus Gerlag die op 23 november 1944 overlijdt. Zoon van Jan Gerlag en Theodora van Kampen. Josephus wordt geboren op 7 juni 1870 (▼) en zijn ouders trouwen op 9 juni 1869 (▼▼)

AKTE No.41 : Ik heb het nog maar net geschreven of gezegd, of hier is weer zo’n 1944-typerend geval. Op 29-jarige leeftijd overlijdt Geertruda Johanna Kooijmans, op 25 november 1944. Het is trouwens ook al opvallend dat er in alleen deze maand al zoveel personen overlijden. Allemaal –voor mij- onverklaarbaar. Het schoot even door m’n hoofd dat er –oh ja- immers een hongerwinter is geweest in Nederland. Maar dat was en gold voor de delen van Nederland die niet bevrijd werden en Dreumel was immers al bevrijd, oktober 1944. Dus heeft Dreumel niet te kampen gehad met een hongerwinter! 

Haar man, Matijs Gerardus Salet, rivierventer, doet aangifte van haar overlijden, op 27 november 1944. En hij deed ook al eerder aangifte, op 15 november 1944. Toen om aan te komen geven dat zijn zoon, Mathijs Maria Salet was overleden, 5 jaar oud. Drama op drama!

AKTE No.42 : Het gebeurde te Wamel. Op 21 november 1944. Nicolaas Schiltmans overlijdt aldaar op die datum. Hij wordt in Dreumel geboren, op 13 december 1906 (▼). Getuige ook zijn Wamelse akte van overlijden (▼). Ongetrouwd gebleven, ook hij !

Tja, dat waren de allerlaatste berichten in de kranten, waarvan slechts een aantal echt iets met Dreumel te maken hadden. Ik ga verder met de rest van de akten, waar nog wel een onverwacht verrassend staartje aan vast geknoopt dient te worden. Anders dan in alle voorgaande jaren. Ik heb toch stiekem eens even gespiekt hoeveel akten er nog te gaan zijn in 1944 en dat leverde verrassende resultaten op. U gaat het meemaken …

AKTE No.43 : Vier weken en dan al overlijden. Te gek voor woorden, maar het overkwam Johannes Wilhelmus Jagtenberg, zoon van Jan Lodewijk Jagtenberg en Elisa Wilhelmina Kooijmans. Waarom zou vader Jan Lodewijk Jagtenberg niet zelf naar het gemeentehuis komen, maar zijn vrouw wel ? Geveld door verdriet? 

Ik heb ooit eens een persoonskaart opgevraagd van deze overledene (bij het CBG), maar meer dan we al wisten komt daar op niet naar boven :

AKTE No.44 : Tja, het kan nóg korter dan 4 weken in de vorige akte. Gerardus Hendrikus, die toch Merkx blijkt te heten en niet Vermeulen, overlijdt op 14 december 1944. Heel erg triest. Het volgende is niet zó triest, maar gegevens over zijn ouders heb ik ook niet, ze zijn nog te jong. Vader Hendrikus Cornelis Merkx is 25 en zijn vrouw, Allegonda Alberta Vermeulen zal daar niet ver onder of boven zitten, vermoed ik. Helaas, gewoon te weinig informatie wederom.

AKTE No.45 : Wel een stuk ouder geworden in vergelijking met de vorige twee akten, maar 32 is nog steeds een leeftijd waarop je nog een vol leven voor je hebt, in theorie nog een jaartje of 50. Het mocht niet zo zijn voor Leonardus Johannes de Vree, die op 14 december 1944 overlijdt. Net geboren na 1912, tot waar de Dreumelse geboorteakten gaan, dus ook van hem geen geboorteakte. 

Zijn ouders, Antoon de Vree en Hendrika van Lent trouwen op 20 mei 1900, in Dreumel. Omdat Leonardus Johannes zo jong overlijdt, kan zijn vader de aangifte doen, hij is dan nog maar 63. Hij is ook fruitsorteerder, bepaald geen beroep dat ik al veel vaker ben tegen gekomen, in tegendeel.

AKTE No.46 : Kijk, dat is eindelijk weer eens een ‘ouderwetse’ akte van overlijden. Willem Bleij is 84 geworden en overlijdt op de laatste dag van 1944, 31 december. Hij wordt rond 1860 in Heerewaarden geboren … even zoeken … op 2 maart 1860.

Willem Bleij en Gerardina de Jong trouwen in Dreumel, op 20 mei 1891.

Tja, en dat zou dan de laatste akte van 1944 behoren te zijn. Immers, Willem Bleij overlijdt op de laatste dag van 1944, zondag de 31e december. Om 5 uur, waarbij niet genoteerd wordt of dat ‘s ochtends of des namiddags is. Doet ook erg weinig ter zake. 

Maar dit is zeker niet de laatste akte die ik verwerkte. Want weliswaar sluit de gemeentelijk ambtenaar van Dreumel het registerjaar 1944 af met zijn bekende woorden …

En deze wordt gevolgd door nog 6 volgende akten, die allemaal kwa jaartal veranderd zijn –in de marge van elke akte- van het voorgedrukte 1944 naar 1945. Ze maken dus eigenlijk al deel uit van het Dreumels dodenregister van 1945, maar worden ingeschreven op registerbladen van -aanvankelijk- 1944. 

Waarom ? Ik heb wel een idee. Wellicht waren de nieuwe registerbladen van 1945 nog niet klaar of gearriveerd vanaf een drukkerij en waren er nog bladen van 1944 over. En heeft men van de nood een deugd gemaakt en deze overgebleven bladen gebruikt om vast met 1945 te kunnen beginnen. Het zullen ongetwijfeld moeilijke tijden geweest zijn, nog niet zo heel lang na de bevrijding van Dreumel. En wellicht waren de gebieden waar zich drukkerijen van registerbladen bevonden, nog helemaal niet bevrijd en kon er niets besteld, noch geleverd, worden. 

Dus deze akten sla ik even over, tot ik daadwerkelijk met het jaar 1945 ga beginnen en dat kan nog wel even duren. Want er staan nog meer documenten te wachten die ook toegevoegd werden aan deze 1944 akten van overlijden. Bijvoorbeeld deze:

Einde ook van de akten en wat een vreemd jaar is het geweest, 1944. En zo hoog aantal overledenen is uniek en hopelijk éénmalig. Acht en veertig overleden personen, al dan niet in Dreumel overleden, maar wel in Dreumel woonachtig. 

Het volgende vreemde is dat er zoveel veel te jonge mensen overlijden in dit jaar. De gemiddelde leeftijd van de overleden mannen is 65,71 en die van de vrouwen 70,67. Maar in 1944 respectievelijk 41,29 en 50,8. Oorlogsperikelen? 

Ik zocht de gemiddelde leeftijden van de overleden personen in 1943 even op in mijn al gepubliceerde verhaal over 1943. De website waar ik Strato voor betaal en waar ik nu ineens zie dat de teksten van mijn menus over elkaar heen afgebeeld worden:

Ik laat u aanstonds hieronder de alfabetische lijst zien met de gesorteerde namen van alle in 1944 overleden personen. Deze keer heb ik de burgerslachtoffers van WW2 gemarkeerd, daarbij –dankbaar- gebruik makend van de opgave die op Tremele.nl worden vermeld. Daar tref ik echter ook W.F. van den Boogaard aan, die echter niet in de akten van overlijden van 1944 wordt vermeld.

Onderstaand dan de volledige gesorteerde alfabetische tafel van 1944. Echter déze tafel is inmiddels volkomen achterhaald, aangezien er in meerdere opvolgende jaren telkens akten van overlijden opdoken, die weliswaar in die jaren bij geschreven werden, maar overleden personen bevatten, die in 1944 waren overleden. 

Onder deze tafel heb ik de bijgewerkte tafel van 1944 toegevoegd. Bij gewerkt tot en met februari 1953, toen ineens duidelijk werd dat ook Antonius Josephus Janssen op 30 november 1944 was overleden.  

Onderstaand de ge-updeete alfabetische tafel van 1944. Bij gewerkt t/m 2 februari 1953.

Er zijn doorlopend gebeurtenissen die een mens uit zijn of haar dagelijks sleurbestaan halen en dat is –meestal- maar goed ook. Althans als de meeste gebeurtenissen positieve ervaringen tot gevolg hebben en je trots mag zijn, en bent, dat je ze mee gemaakt hebt. Ik roep nog maar eens de trouwdag van onze dochter in de herinnering, een dag zonder weerga, die ik niet snel en hopelijk nooit ga vergeten.

  Eén van die gebeurtenissen die ik liever niet had willen meemaken is het einde van Zoekakten.nl.

Een uiterst handige website die je vrijeljk en snel toegang verschafte tot al de vele miljoenen akten die die andere organisatie, in Amerika, verzameld heeft. Familysearch (FS) heet die organisatie en ook zonder Zoekakten.nl lukt het meestal wel om het gewenste doel te bereiken. Maar het duurt alleen veel langer voor je iets gevonden hebt. Uiteraard heb ik geen informatie waarom Zoekakten.nl er mee stopt, want de op de website gegeven reden … wegens omstandigheden … levert uiteraard geen enkel tastbare reden op. 

Als ik zou moeten gissen naar de reden, dan denk ik dat FS deze site het vuur na aan de schenen heeft gelegd en, op straffe van rechtszaken, de publicatie van de website verder verboden heeft. Zoekakten was overigens slechts een doorgeefluik van alleen maar links naar de website van FS. Geen enkele akte, waar FS wellicht het eigendomsrecht van zou kunnen claimen, staat, of heeft ooit gestaan, op Zoekakten.nl. 

Heel jammer dat die site moest stoppen. 

Maar, verder niets meer noemenswaardigs te melden hebbend, staat niets me meer in de weg om na publicatie van dit 1944-verhaal, verder te gaan met 1945. Eén van de dingen die ik belangrijk vond om te weten te komen terwijl ik het 1944-verhaal aan het schrijven was, was wel dat Dreumel in oktober 1944 ‘al’ werd bevrijd. 

Nu de rest van Nederland nog, in 1945. Ik kijk er naar uit, maar eerst … al het bovenstaande checken, controleren, verbeteren, toevoegen, weghalen, toch maar laten staan. En als dat allemaal een keer of twee heeft plaats gevonden … publiceren. 

En dan maar vurig hopen dat de layout van mijn site niet chronisch verstierd werd door activiteiten van Strato. Want als dat zo blijft zoals ik het vandaag aantrof, ga ik denk ik ‘even’ naar Duitsland toe … waar de hoofdzetel van Strato gevestigd is. (STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlijn, Duitsland). Verhaal halen !!

Tot slot wil ik u nog verrassen met een simpel statiestiekje waarin het totaal aantal (Dreumelse) overleden per jaar is verwerkt, zodat u en ik goed kunnen zien dat er geen enkele regelmaat in die aantallen valt te bespeuren. 1944 Was overigens geen recordbreker, dat waren 1904 en 1905 al, met ieder jaar 54 overledenen.

TOT VOLGEND JAAR.

En de bij gewerkte tabel met daarop alle overleden personen vanaf 1900. Bij gewerkt topt en met 2 februari 1953. 


▲ TERUG NAAR BOVEN ▲