Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zaterdag, 26 september 2020 : De beurt is aan de negende persoon, die vanaf begin 1914 in Dreumel werd geboren. Het is de zoon van Martinus Franciscus Willems en diens vrouw Ida Paulina van Welie. 

Willems … mmm … een zeer uitzonderlijke naam, die je niet vaak tegen komt in de Dreumelse geschiedenis. En dus ook niet op akten, met welke aangifte dan ook. Wat voor beroep heeft vader Willems? Oh, hij is hoofd eener school. Goh, dan zou het zomaar kunnen dat er meer informatie over hem te vinden is op de website van Tremele.nl. En ja hoor, gevonden. Veel dank, Tremele !! Dhr. Willems wordt genoemd in dat rechts-onder tabelletje.

Lang geleden, toen ik nog artikelen en verhalen publiceerde op mijn eerste website (www.oldcows.com), heb ik al eens veel aandacht besteed aan de leerkrachten die de Dreumelse kinderen door de jaren heen allerlei vakken en vaardigheden bij brachten. De heer Willems is no.36 in deze lijst. ‘k Vraag me af of ik deze lijst ook via Tremele in bezit heb gekregen of dat ik die zelf heb gegenereerd. Ik vermoed het laatste.

Achtergrond informatie bij de geboorte van Adriaan Franciscus Gerardus Willems. Hij wordt geboren op 12 februari 1914. Zijn moeder is Ida Paulina van Welie, maar dat was niet de eerste vrouw van zijn vader.

Die eer komt Maria Hendrika van Bommel toe.

Het trouwen vond –toen nog- plaats in de gemeente waar de bruid was geboren, dus Moergestel. Op 13 januari 1904. Warm zullen ze het niet gehad hebben, want –buiten- was de gemiddelde maximum temperatuur 8,1 en het gemiddelde minimum 4,9 graden.

Maria Hendrika van Bommel is slechts 38 jaren jong mogen worden en overlijdt helaas al op 23 mei 1910.

Dit zijn de akten, die in de persoonlijke dossiers staan van dit echtpaar. Hieruit blijkt dat moeder Maria Hendrika van Bommel wellicht is overleden aan de gevolgen van het baren van een levenloos jongetje op 5 mei 1910. We zullen het nooit weten. (AG = Aangifte Geboorte / DA = DoodAkte).

Je vraagt je af hoe een hoofd eener school deze ongetwijfeld intensieve activiteit kan verenigen met het opvoeden en groot brengen van hun en zijn kinderen. Wellicht zijn de mogelijke problemen, die hij daarbij ondervond, de aanleiding geweest om uit te kijken naar een tweede wederhelft. Die hij vond in Ida Paulina van Welie. Zij werd in Dreumel geboren, op 30 juni 1880.

Ze was 31 toen ze met Martinus Franciscus Willems trouwde. Op 20 november 1911. Hij was toen 37 jaren oud.

Het echtpaar Willems-van Welie heeft –slechts- twee kinderen voort gebracht.

Helaas heeft zoon Adriaan Franciscus Gerardus Willems niet lang van zijn leven kunnen of mogen genieten.

Hij overlijdt, op 2-jarige leeftijd al, te Druten , op 3 juni 1916.

Meer dan voldoende reden om een nieuwe stamboom te planten. Van de Willems families is –vooralsnog- niet zo heel veel bekend, maar daarentegen van de van Welie families, heel veel. Gerardus van Welie was bijvoorbeeld bijna 29 jaren lang burgemeester van Dreumel!! Uitdagend weer!

WOENSDAG, 30 SEPTEMBER 2020 : Het is een stamboom geworden waar ik weer trots op mag zijn. En veel informatie moeten zoeken op de website van het BHIC, het Brabants Archief. Telkens vraag ik me af, en niet alleen m.b.t. deze website, waarom de jaartallen niet al direct, na het presenteren van de zoekresultaten, gesorteerd worden weer gegeven. Dat moet je zelf activeren, terwijl het mijns inziens geen al te grote klus zou behoren te zijn om die standaard van meest recent naar het verleden toe te sorteren. Maar goed, ondanks deze extra sorteeractiviteiten is het weer gelukt om een vrij uitvoerige weergave samen te stellen van de vele families die Adriaan Franciscus Gerardus vooraf gingen ... die hij gedurende zijn –veel te- korte leven heeft mee mogen maken en +... de velen die, na hem, de Willems tradities hebben voort mogen zetten.

Het viel deze keer wel tegen dat er erg weinig gegevens en graven te vinden waren op de website van Onlinebegraafplaatsen. Het zou kunnen dat veel personen met de achternaam Willems niet werden begraven, maar gecremeerd. Daar heb ik geen zicht op, maar het is jammer dat ik er zo weinig afbeeldingen van grafmonumenten bij kon plaatsen. Gelukkig er nog wel enkele gegevens en afbeeldingen bij kunnen vermelden, afkomstig van Tremele.nl. Waarvoor weer veel dank.

Onderstaand de afbeelding waarop de ganse stamboom weer zichtbaar is. Gevolgd door wederom een PDF bestand met alle gedetailleerde details van al deze families. Die toch meer relaties blijken te hebben met Brabant, dan met Gelderland.TERUG NAAR BOVEN.