Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik heb me nog redelijk moeten haasten om het 1951-verhaal op tijd gepubliceerd te krijgen. Maar ook dat is weer gelukt en zowaar zelfs een dikke week voordat ik gepland had. Die zelf opgelegde publicatie-verplichting had ermee te maken dat ik het vóór de feestdagen ‘in the air’ wilde hebben, aangezien anders vooral de beste wensen voor de kerstdagen al achterhaald zouden zijn. 

Zo kon ik de dagen na deze publicatie ook weer nuttig vullen met digitale kerst- & oud- & nieuwkaartjes versturen naar dezen en genen die daar volgens mij, om elke reden dan ook, recht op hadden. Toch een stuk efficiënter dan handgeschreven kaartjes en zo ontvang ik ook geen reacties meer terug van zeer gewaardeerde personen die me vragen wat ik eigenlijk geschreven heb. M’n handschrift is niet al te duidelijk, vandaar! 

Ik heb er een stuk of 30 verstuurd en allemaal individueel van tekst voorzien want de relatie met Piet of Marie is nu eenmaal niet zoals die met Klaas en Johanna! En langzaam –het is nu 17/12/’18- beginnen de reacties m’n inbox te bevolken en alhoewel ik er nog wel een aantal verwacht is dit tot nu toe wel de meest verrassende en originele. Van Wilma van Oss, die me nog laat weten dat het  een Dreumelse foto is uit 1916. Veel dank !! 

Op de website van Tremele.nl tref ik een soortgelijke foto aan, die op exàct dezelfde plek (▼) gemaakt werd. En zowaar ook met dezelfde leraar (26) en lerares (33) als op de foto hierboven. Deze:

De Tremele tekst bij déze foto is als volgt: “Deze foto is genomen bij de Openbare Lagere School aan de Wilhelminastraat. Later werd hier de zeepfabriek Swarfega/Dreumex gevestigd. Het gebouw werd in 1992 gesloopt.”

Al met al reden genoeg om 2018 achter ons te laten en te beginnen met 2019 èn met de Dreumelse akten van overlijden van …

(Registerbladen moest je, vanuit de gemeente, redelijk vroeg al  aanvragen vóór en voor het komende jaar. Je bestelde dan een aantal bladen, zou je denken, dat je verwacht te gaan gebruiken in dat komende jaar. Wellicht 1 of 2 meer dan je verwacht, in geval dat. Maar wat doet Dreumels gemeentelijk ambtenaar, jaar-in jaar-uit, telkens weer. Hij bestelt er veel meer dan redelijkerwijs  te verwachten is. Op de bestelde 18 bladen kun je -4 akten per blad- 72 overledenen bijschrijven. Maar in 1951 waren er 26 overledenen ; 1950 ► 23 ; 1949 ► 27 ; 1948 ► 41 '1947 ► 28 ... dus ...Tja). 

AKTE No.1 : Iemand moet de eerste zijn en in 1952 is dat Margrieta Maria Kusters. Ze is 71 jaar oud als ze op 2 januari 1952 overlijdt.

(Ik ga niet telkens weer Dreumel in deze teksten er bij schrijven elke keer. Geen gemakzucht, maar het moet genoegzaam duidelijk zijn, dunkt me, dat het hier dan om Dreumelse akten van overlijden gaat. Is een andere gemeente in het geding, dan meld ik dat uiteraard nog wèl). 

Margrieta Maria Kusters wordt geboren op (▼)2 februari 1879. 

Haar toekomstige eerste man, Hendrikus Johannes van Uden, op (▼)10 juli 1883, maar dan in Tiel.

Maar echtgenoot Hendrikus Johannes van Uden overlijdt in Rotterdam. Ver van huis, maar hij is schippersknecht en dan kom je nog eens ergens !! Hij overlijdt aldaar op 2 december 1919, slechts 35 jaren jong.

Altijd al een grote bron voor ellende & ergernis geweest. Zoeken naar akten in het Rotterdamse. Op de archiefbeschrijving (▲) staat dat ik akte no. 1918.7244 (Rechts-onder, image hier direct boven) moet hebben. Maar als je dan naar die akte gaat zoeken, zoek je blijkbaar alleen tussen de on-even-genummerde akten. (▼). En nu nog de ‘even’-genummerde akten vinden … waar staan die dan ??

Ik heb het Rotterdams Stadsarchief om hulp verzocht en wellicht gaat dat iets opleveren de komende dagen. Weken?

In ieder geval wordt Margrieta Maria Kusters voor de tweede keer verliefd en trouwt ze met Dirk van Trigt. In mijn registratie is hij onbekend, maar wellicht dat het Gelders Archief uitkomst kan bieden. Maar … dit wisten we al. Zou Dirk van Trigt van buiten Gelderland stammen? WieWasWie nog even proberen dan ? Nee, ook niets. Dirk is mogelijk pas na 1912 ergens geboren!

Ik stel gelukkig keer op keer vast dat als je de moeite neemt om instanties aan te schrijven met een specifiek vraag, ze bijna altijd bereid zijn je te helpen en van dienst te zijn. Zo ook het Rotterdams Archief, dat me enige dagen na mijn vraag-mail een antwoord-mail sturen mèt de Rotterdamse akte van overlijden van Hendrikus Johannes van Uden bijgevoegd. Fantastisch en dank, Rotterdams Archief.

Hij overlijdt op 2 december 1918, te Rotterdam dus. 35 Jaren jong pas !

AKTE No.2 : En ook de tweede overledene in 1952 is een mevrouw die twee huwelijken is aan gegaan in haar leven, dat 77 jaar geduurd heeft. Ze heet Anna Maria van Sommeren en ten tijde van haar overlijden, op 12 januari 1952, was ze al voor de tweede keer weduwe nota bene. Maar eerst werd ze geboren op 30 maart 1874, om elf ure des avonds.

Wilhelm van Oorsouw overlijdt helaas al op 38-jarige leeftijd, op (▼) 22 februari 1909, 10 maanden na zijn huwelijk met A.M. van Sommeren.

De tweede echtgenoot van Anna Maria van Sommeren is Nicolaas Veld. Hij wordt geboren op (▼) 20 juli 1855 en is … 

… al 55 jaar oud als hij met Anna Maria van Sommeren (dan 36 jaar jong) trouwt, op 8 februari 1911. 

Nicolaas Veld vervoegt zich slechts één keer, vóór en tot en met 1912, op het Dreumelse gemeentehuis, om de geboorte van een kind aan te komen geven. Te weten Maria Petronella Veld, geboren op (▼) 2 december 1911. Hij is dan 56 en deze geboorte volgt netjes 10 maanden na hun huwelijk.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar het aantal kranten uit 1952 waarin Dreumel voor komt? Nou, ik wel en ook, en dat ga ik aanstonds uitzoeken en u tonen. Nou, niet verkeerd, waarbij ik aanteken niets te weten van interessante inhoud of het tegengestelde.

AKTE No.3 : De echtgenoot van Johanna Maria van Buuren overlijdt op 15 januari 1952. Hij, Cornelis van Sonsbeek, is dan, volgens deze akte, 75 jaar. Het is even exact zoeken naar de juiste geboorteakte, want er zijn maar liefst drie Cornelissen van Sonsbeek, alle drie voort gekomen uit vader Martinus van Sonsbeek en moeder Wilhelmina Vermeulen. Die trouwden op 7 juni 1866.

Cornelis (1) wordt geboren op (▼) 15 september 1868 en overlijdt op (▼) 4 maart 1870, dus slechts 1,5 jaar jong geworden.

Cornelis (2) wordt geboren op (▼) 17 augustus 1870 en hij overlijdt te Reusel, op (▼) 17 november 1934.

Cornelis (3) wordt geboren op (▼) 4 oktober 1876 en hij overlijdt dus op (▼) 15 januari 1952.

Het huwelijk tussen Martinus van Sonsbeek en Wilhelmina Vermeulen is zeker niet zonder nakomelingen gebleven … 

Ik heb overigens ook geen snipper data over het blijkbaar getrouwd raken en zijn van Cornelis van Sonsbeek en Johanna Maria van Buuren. Ga ik ook proberen uit te zoeken. Het Gelders Archief geeft wel aan dat ze op 4 november 1920 zijn getrouwd en geeft ook aan dat dat op akte 5 wordt vast gelegd, maar … er is geen akte die gedownload kan worden. Maar, ik heb zelf nog akten van Batenburg ? Even kijken …

Ik kan niet beoordelen hoeveel kinderen dit echtpaar ter wereld heeft gebracht, want die kinderen zijn alleen maar nà de openbare geboorteakten geboren. Ik kom er slechts achter dat er kinderen zijn geboren, als ze nà 1912 komen te overlijden, want daar waar openbare Dreumelse geboorteakten niet verder gaan dan t/m 1912, doen de openbare akten van overlijden dat t/m 1960. Het Gelders Archief maakt me er nog wel op attent dat er minstens één dochter na 1912 is geboren en op 30 maart 1932 is overleden. 9 Maanden jong !!

Oh ja, dat is waar ook, ik heb zelf geen Tielse akten van overlijden recenter dan 1950. Dan moet ik de hulp inroepen van het Gelders Archief om deze akte van overlijden te kunnen traceren. Ik bezit alleen deze (▼) mappen met Tielse akten van overlijden.

Dit huwelijk brengt 3 kinderen voort.

Maar, minder dan een maand na de geboorte van Willem Bosch, overlijdt Helena Salet, nota bene op de leeftijd van slechts 28 jaren. Op 27 april 1870, mogelijk ten gevolge van diens geboorte zelfs?

Drie jaren blijft Johannes Jacobus weduwnaar met drie kinderen. Maar besluit op 15 juli 1873 in het huwelijk te treden met Theodora Emons, die op 1 augustus 1844 in Leeuwen werd geboren.

En vóór ik u een opsomming kan tonen van al hun kinderen, moet ik eerst een aantal bestandjes weer van een andere bestandsnaam voor zien om ze goed te kunnen sorteren op datum. Deze allemaal, waar die gele pijltjes bij staan. Dat gaat wel een kwartiertje duren.

Na die bestandsnaam-veranderingen ziet haar dossier er zo uit. Uiteraard heb ik er de titels ten behoeve van dit verhaal extra bij geplaatst, die staan niet als zodanig in haar dossier.

Tijd weer voor een paar kranten ?

AKTE No.5 : Zijn geboorteakte (▼) van 30 oktober 1864 en zijn akte van overlijden van (▲) 16 februari 1952. Van start tot eind, zeven en tachtig jaren geleefd. Jan van Baren, die verkoos, of ertoe gedoemd was, om niet te trouwen in al die jaren.

Er is best veel informatie te putten uit gegevens over mensen als ze getrouwd zijn. Maar als dat niet het geval is, dan zou je zomaar gebrek kunnen ondervinden aan relevante data en daar is Jan van Baren het slachtoffer van. Natuurlijk weten we nog wel dat zijn vader en moeder respectievelijk Hendrik van Ba(a)ren en Maria van Dijk waren, die op 31 oktober 1861 trouwden, maar dan houdt de informatie, afgezien van 2 broertjes (Jan en Lambertus) en 1 zusje (Mijntje), wel geheel op. Jammer, dat wel!

AKTE No.6 : Wilhelmina van Haalen wordt in Ewijk geboren, op 12 januari 1887. 

Akte no.17 (▼). Zij en Alardus van Leth trouwen op 16 augustus 1916, in Druten. Alardus (49) is -en blijft- dan overigens al 20 jaar ouder dan Wilhelmina van Haalen (29).

(Waarom zou ik me aan de lijnen houden zoals duidelijk zichtbaar op de voor-gedrukte bladzijden ▲▲?) 

Van tenminste één kind, een dochtertje, weten we dat het geboren werd, zij het levenloos, op (▼) 3 november 1918.

Alardus van Leth overlijdt op (▼) 29 augustus 1940, te Wamel.

Tja, en Wilhelmina van Haalen zelf overlijdt dus op (▲) 13 maart 1952, zowaar in Dreumel.

AKTE No.7 : Goh, wat een bekende naam kom ik dan ineens weer tegen. Evert van Valburg overlijdt op 19 maart 1952. In een andere gemeente dan waar hij werd geboren, (▼) want dat vond in Wadenoijen plaats, op 19 september 1866. Goh, wat lang geleden !!

Zijn toekomstige vrouw, Christina Aletta Termeer, wordt in Zoelen geboren, op (▼) 31 augustus 1872.

Trouwen doen ze ook in Wadenoijen, op 28 november 1890.

5 Kinderen hebben ze voort gebracht:

 

Hoe overeenkomend met de realiteit is die tekst, die zo vaak terug komt op rouwadvertenties ... 'geduldig gedragen lijden'...?? Ik vermoed dat het in de allermeeste gevallen in het geheel niet overeenkomt met het lijden van personen met uiteindelijk de dood als gevolg hebbend.

Riekie van Valburg heeft een prachtig document geschreven over haar familie. Gepubliceerd op Tremele.nl. (Families / Familiestambomen) En ze schrijft in haar document: “Wij gingen vroeger bijna elke zondagmiddag naar Opa en Opoe, naar de poal (grenspaal tussen Wamel en Dreumel)”. Dit is die destijdse woning, inmiddels opgeknapt door de huidige bewoner.

Het is om deze reden dat de naam van Valburg altijd weer herinneringen naar boven haalt, die niet eens zo heel ver weg gezakt waren. Alleen al de begrafenis van Leendert Tap, ook op het protestantse kerkhof was zeer imponerend, to say the least.

               Leendert Tap (▲)

Onderstaande links brengen u vanzelf naar meer informatie:

 

http://oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/JAN-17-PROT-KERKHOF-147-Evert-van-Valburg/index.php 

http://oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/JAN-17-PROT-KERKHOF-200-Christina-Aletta-van-Valburg/index.php  

 

AKTE No.8 : Dit lijkt weer een akte te zijn, waarvoor aardig wat zoekwerk verricht zal moeten worden om meer gegevens boven water te –proberen te- krijgen, dan alleen op deze akte wordt gemeld. Prima, zoeken en vooral vinden is leuk! 

Antonius Bernardus Gennissen overlijdt in Tiel op 24 maart 1952. Wanneer hij naar Dreumel is verhuisd en hoe lang hij en zijn gezin hier gewoond hebben, is geheel onbekend. Wellicht eens in een bevolkingsregister zoeken … Maar hij is in ieder geval ook in Tiel geboren, op 21 maart 1864.

Antonius Bernardus Gennissen wordt op 21 maart 1864 in Tiel geboren.

Het Gelders Archief (▲) heeft niet zo heel veel meer toe te voegen aan wat we nu al weten. De geboorte van Antonius Bernardus Gennissen, op 21-03-1864, dat weten we al. Als ook zijn overlijden op 24-03-1952. Blijft over het overlijden van een ex-partner, in dit geval Johanna Cornelia Berg, op 30 december 1955. Te Dreumel.

Gelukkig kan WieWasWie me verder helpen, eerst met de gegevens over haar huwelijk met Antonius Bernardus Gennissen, op 15 april 1920 in Amsterdam nota bene.

En omdat daar het akte nummer op staat (298) kun je ook naar hun huwelijksbijlagen zoeken, waarin je hoopt ook een uittreksel van het Rotterdamse geboorteregister aan te treffen waarop staat wanneer Johanna Cornelia Berg daar werd geboren. En dàn –pas- kun je naar die Rotterdamse akte gaan zoeken. 

Eén en een half uur later … ik kan die Amsterdamse huwelijksbijlagen niet vinden. Dan maar direct naar het Rotterdamsche Archief en zien wat ik daar nog weet te ontrafelen. Om te beginnen, dan deze informatie en dan heb ik tenminste een exacte datum.

Drie dagen na dato meldt vroedvrouw Goverdina (?) Eijsbergen dat op 9 juni 1880 Johanna Cornelia Berg is geboren, uit moeder Jacoba Boer, getrouwd met Andries Berg.

(De afbeelding hier direct boven hoort eigenlijk rechts-nààst de afbeelding dààr weer boven).

U ontspant met de krant!

Het valt ook allemaal niet mee, als je verantwoordelijk bent voor het altijd maar correct noteren van data die je door, meestal zeer geëmotioneerde, aangevers of –sters wordt aangereikt, in de hoop dat ze alles goed en naar waarheid vertellen. Maar dat je je, mogelijk ook daardoor, laat afleiden van het handhaven van de goede en opvolgende nummering in je registers, dat gaat wat te ver, meneer de gemeente secretaris!

AKTE No.10 : Ik dacht eerst dat ik één akte had over geslagen. Maar dat komt dus omdat de nummering van de akten niet goed werd aangehouden door de gemeentelijk secretaris en derhalve bestaat akte van overlijden no.9 niet! 

En er is nog iets wat uitermate opvalt. Als de overledene Johanna Christiaans is, overleden op 10 april 1952, dan is het niet logisch, noch verklaarbaar, waarom de vader van de overledene plotseling de achternaam Merkx krijgt toebedeeld. Dat heeft uiteraard te maken met de achternaam van de echtgenoot van Johanna, Wilhelmus Johannes Merkx, maar dan nog ! 

Johanna werd geboren op (▼) 15 april 1871 en haar vader heet Johannes Christiaans. 

Johanna Christiaans en Wilhelmus Johannes Merkx trouwen op 21 augustus 1895.

Hun kinderen ...

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat niet Gijsbertus Johannes de aangever is geweest, maar Gijsbertus Theodorus. Uitgezonderd overigens nog de mogelijkheid dat een Gijsbertus Johannes Merkx niet in Dreumel zou kunnen zijn geboren. Dat ben ik niet meer na gegaan. 

Maar nog wel het volgende vreemde, dat ik toevallig tegen kom al zoekende naar gegevens over Merkx families. Ik zocht in 1908 en verbaasde me erover dat er zo weinig personen in de Dreumelse alfabetische tafel van 1908 staan, terwijl er nota bene 70 personen overleden dat jaar. Secretaris Kooijmans sluit 1908 met deze tekst af:

Maar er zijn echter slechts twee bladen gevuld met de alfabetische gegevens van die 70 overleden personen:

Alle overleden personen wier achternamen beginnen met de letters I tot en met Q, voor zover die er zijn geweest natuurlijk, ontbreken nota bene in deze tafel. Op de tussenliggende bladzijde zouden dan nog 22 overleden personen hebben moeten staan, maar die 2e bladzijde ontbreekt geheel. Zeker niet per definitie te wijten aan Dreumels gemeentelijk ambtenaar Kooijmans, maar mogelijk, en waarschijnlijker, veroorzaakt door degene die ooit deze registerbladen –op 1 na- heeft in gescand. Kwalijk !!

Ik heb nog een verzoek verzonden naar het Gelders Archief. Wellicht levert dat nog een positief resultaat op.

AKTE No.11 : De akte van overlijden van Adrianus Leopold van Hussen, die overlijdt op 22 april 1952. Op 65-jarige leeftijd. Hij wordt dus rond 1887 in Druten geboren, op … even zoeken … Nee, niet in 1887 … maar op 29 juli 1886. En hij is nooit getrouwd!

Tijd voor weer een aantal kranten ...

 Wat is/was er toch aan de hand met de gemeentelijk secretaris ?!! 

Wéér twee akten, nu met hetzelfde akte-nummer. Niet goed !!

AKTE No.11, maar eigenlijk 12 … en akte no.9 was er helemaal niet. Foutjes ! Deze akte van overlijden werd opgesteld omdat Johannes Hendrikus Leonardus Theodorus van Lent al, op 13-jarige leeftijd, overlijdt op 7 mei 1952. Vader Johannes Leonardus van Lent komt hier zelf aangifte van doen, mede namens ook zijn vrouw Maria Helena Liefkens. Waarvan ik geen persoonlijke trouwakte heb, maar wel individuele dossiers, hetgeen zou kunnen betekenen dat ze na 1932 zijn getrouwd. Kan goed, met een 13-jarige zoon. 

AKTE No.12 : De vrouw van Evert van Valburg, waar ik al uitgebreid over schreef n.a.v. zijn akte van overlijden no. 7, Christina Aletta Termeer, overlijdt op 10 mei 1952. Niet in Dreumel, maar in Geldermalsen. Uiteraard ontvangt de Dreumelse secretaris weer een uittreksel uit het –in dit geval- Geldermalsense dodenregister, waar duidelijk op vermeld staat (neem ik aan, want ik heb dat uittreksel niet gezien) dat Christina Aletta negen en zeventig jaar oud is geworden en niet negen en twintig, meneer de secretaris. Wéér een foutje. ‘t Wordt weliswaar in de marge van de akte hersteld, maar hoe moeilijk is het om die leeftijd goed over te nemen van dat uittreksel.

Ik dacht … kom, laat ik eens kijken of er misschien nog iets over de ouders van Christina Aletta Termeer te vinden is. Dus het Gelders Archief maar eens laten zoeken en zie daar … !!! … Maar liefst 31 vermeldingen … mogelijk niet allemaal over deze familie, maar dat ga ik toch even onderzoeken, te beginnen met de oudste vermelding. 25 April 1860.

Opvallend en uitzonderlijk op deze akte is dat de moeder van de bruid weigert toestemming te geven voor dit huwelijk. En ook, dat er een (onwettig) kind gewettigd wordt met de voornaam Janna, die geboren werd op 3 september 1855, … aldus deze huwelijksakte (▼) … “zijnde de vrucht van hunner verkeering en liefde”. 

(Afbeelding 100 is nu aan de beurt en we zijn nog niet op de helft van alle akten van overlijden !!). Verder met de kinderen van de ouders van Christina Aletta Termeer, t.w. Christiaan Termeer en Aaltje Ernste. 

Voor nóg meer informatie verwijs ik u graag naar Akte no.7, die van Evert van Valburg. Om daar naartoe te gaan, als u het A.v.O. verhaal van 1952 heeft geopend ► open de zoek-optie met CTRL-C ► geef als exacte zoekopdracht ‘Akte.No.7’ en ► u ziet die akte vervolgens direct verschijnen en alle daarbij al getoonde details. Inclusief die over Christina Aletta Vermeer.

En dan ben je ineens door alle kranten van 1952 heen en heb je toch weer bar weinig interessante artikelen over Dreumel kunnen ontdekken. Nou ja, wellicht volgend jaar weer beter ?!

AKTE No.13 : Van de tot nu toe zeven overleden mannen, is Hendrik van Sommeren de vierde die ongehuwd zijn leven beëindigd. Hij doet dat op 12 juni 1952 en heeft van hetzelfde aantal ook de hoogste leeftijd bereikt, zowaar 89 jaren oud is hij geworden. Hij startte zijn leven 9 maanden voor zijn geboorte, die op 6 januari 1863 plaats vond. Zoon van Hendrik van Sommeren en Geertruida Kooijmans.

Zijn ouders trouwen op 6 februari 1852 en Hendrik van Sommeren junior (▲) is zeker niet het eerste kind dat ze ter wereld brachten.

AKTE No.14 : Weer een vreemde eend in de eendenkooi. Rudolphus Wilhelmus Derksen woonde blijkbaar –al enige tijd ?- in Dreumel, toen hij op 20 juni 1952 overleed. Een best lang leven, als je pas op je 85-ste daarvan afscheid neemt. Toch, ook hij, weer een ongetrouwde persoon. Is het zo dat je ouder wordt als je niet trouwt, of schat ik dat geheel verkeerd in?

Ik heb ook geen gegevens van zijn ouders, maar wellicht dat ik zijn geboorteakte nog wel boven het maaiveld uit kan tillen. Hij zou dan rond 1952 minus 85 jaren = 1867 geboren moeten zijn. Even checken … Ja, dat wordt bevestigd door Het Gelders Archief, op 29 januari 1867. Maar dan in Angeren, dat ligt in de Lingewaard. Gemeente Bemmel.

AKTE No.15 : Hermanus Gerardus de Rijk, hij is 70 jaren oud geworden, overlijdt op 17 juni. Niet in Dreumel, maar in Tiel en de Dreumelse secretaris schrijft zijn buiten-gemeentelijk overlijden bij in het Dreumels dodenregister op 26 juni 1952. Er zijn’maar’10 dagen overheen gegaan voor dat bericht Dreumel bereikte blijkbaar. 

Desondanks presteert de secretaris het weer om aanvankelijk als achternaam van de vader (▲)  ‘Kusters’ op de akte van overlijden te noteren, waarna hij later tot het inzicht is gekomen dat de vader van de overledene dezelfde achternaam zou moeten hebben als de overledene zelf, of vice versa, en dus wordt de ruimte in de marge van deze akte ook nog gebruikt om aan te geven dat vader Johannes toch ‘de Rijk’ heette en niet Kusters. Dit is de Tielse akte van zijn overlijden. (▼).

En, alhoewel ik bereken dat de leeftijd niet overeenkomt met die van de overledene als die in 1952 overlijdt als hij daadwerkelijk in 1881 zou zijn geboren, kloppen de namen van de ouders van deze geborene wel en dus houd ik het er –vooralsnog- op dat dit (▼) de juiste geboorteakte van Hermanus Gerardus de Rijk is.

AKTE No.16 : Veel vreemde eenden in de bijt dit jaar. Jacoba Francina Labeur, waarvan de Dreumelse secretaris een uittreksel ontvangt van de gemeente Tiel, waarin aangegeven wordt dat ze aldaar overleed op 7 juli 1952. Maar ze zal in Dreumel gewoond hebben, anders zou dat uittreksel van het Tielse dodenregister niet naar Dreumel verstuurd zijn. 

De reden dat ze in Dreumel woonde, zou als oorzaak kunnen hebben dat haar moeder, Maria Elizabeth Kooijmans, mogelijk in Dreumel woonde, samen met haar vader, Willem Jacob Labeur. Dat zou kunnen, maar ik heb geen persoonlijk dossier van Maria Elizabeth Kooijmans! Jacoba Francina wordt ook niet hier geboren, maar in Rotterdam. Haar Tielse akte van overlijden (▼).

Ik realiseer me nu dat als ze in het jaar van haar huwelijk (1938), 24 is, dat ze dan in/rond 1914 geboren moet zijn. En laat dat nou làter zijn dan openbare geboorteakten –anno 2018- prijs mogen geven. Dus … geen geboortegegevens. Dan laat ik het hierbij.

Cornelia Berdina werd in Dreumel geboren op (▲) 8 mei 1860. Johannes Langenhorst wordt te Harlingen geboren, op (▲) 21 mei 1855.

 Goh, dat is in één 1914 maand meer interessante krantenartikelen over Dreumel dan in complete 50—er jaren!

AKTE No.17: Veel en veel te jong om te overlijden, zes maanden pas. Peter Hermanus van Doornik. Hij overlijdt op 27 juli 1952 en is ook in dat jaar pas geboren. Vader Hendrikus Marinus van Doornik en moeder Johanna Petronella Voet. Niets van bekend, althans niet dat ik ooit ergens geregistreerd heb. Zou Het Gelders Archief nog iets toe kunnen voegen? Nee, alleen dit, wat we al weten …

AKTE No.18 : Twee en tachtig jaar oud is hij geworden. Willem Bosch, die op 4 augustus 1952 overlijdt. Hij is ook in Dreumel geboren, en wel op (▼) 30 maart 1870. 

Zijn toekomstige echtgenote, Wilhelmina van Woezik wordt op (▼▼) 7 mei 1874 geboren.

Vanzelfsprekend trouwen ze dus ook in Dreumel en wel op (▼) 24 oktober 1894. 

Maar je moet wel (altijd al) éérst aangifte doen dàt je wilt gaan huwen. Dat gebeurt op 3 oktober 1894.

En … daarnaast moeten er ook nog ‘Afkondigingen’ opgesteld worden, die publiekelijk & openbaar worden gemaakt. Zou iemand bezwaren tegen dit huwelijk hebben, dan mogen die bekend gemaakt worden, na het publiekelijk ophangen van deze afkondigingen op de gemeentehuizen (als bruid of bruidegom uit een andere gemeente stammen). 

Willem Bosch en Wilhelmina van Woezik ‘publiceren’ hun huwelijks-afkondigingen op 7 & 14 oktober 1894, die publiekelijk aangeplakt worden op het Dreumelse gemeentehuis. Heeft niemand bezwaar aangetekend, dan wordt op de uiteindelijke huwelijksakte gemeld dat er geen ‘Stuiting’ heeft plaats gevonden.

“       ▲     Voorts hebben de comparanten (Red.: het bruidspaar) onder aanbod van eeden verklaard dat niettegenstaande de voornaam van de moeder des bruidegoms in de overlegde overlijden acte zijner moeder vermeld staat als “Helena”, en dus verschilt met die in zijn geboorte acte, waarin de voornamen “Maria Helena” voorkomen, dit een en dezelfde persoon is”.

AKTE No.19 : Opvallend relatief veel personen die in Tiel overlijden dit jaar. Zo ook Grada van den Boogaard, die zulks overkomt op 6 augustus 1952. Het uittreksel van het Tielse dodenregister is zowaar slechts korte tijd onderweg geweest en werd op of rond 9 augustus 1952 in het Dreumelse gemeentehuis ontvangen en werd –bijna- direct in het Dreumelse dodenregister verwerkt. 

Wederom op de website van Tremele.nl tref ik deze foto aan van het gezin Kooijmans. De twee oudste gezeten personen zijn Grada van den Boogaard en Johannes Kooijmans. Ik weet niet wanneer deze foto werd gemaakt, maar làng na 1912. Derhalve geen enkele geboorteakte van hun kinderen.

Johannes Kooijmans en Grada van den Boogaard trouwen op 7 oktober 1912. 

Geen idee waarom ze niet in Appeltern trouwden, want daar werd Grada van den Boogard geboren, op 9 augustus 1885. Waarom haar voornaam overigens veranderde in Gerarda, is wel verklaarbaar, maar haar geboortenaam is en blijft toch Grada. 

AKTE No.20 : Een aanzienlijk deel van de mannelijke overleden personen blijkt dit jaar dik in de 80 pas te overlijden. Zo ook Jan Kooijmans, die 87 is geworden, voor hij op 18 augustus 1952 komt te overlijden. De secretaris, die al eerder dit jaar flinke steken liet vallen, laat er nu weer eentje vallen. Jan Kooijmans is ‘nergens’ geboren. Lekker makkelijk om er ‘en’ tussen te plaatsen. De akte zou voor gelezen moeten worden, maar vergeet je dan ook om die geboorteplaats op te lezen? Hij werd in dezelfde gemeente geboren waar hij uiteindelijk ook is overleden. Op 19 augustus 1864. Hetgeen zou betekenen dat hij nèt geen 88 heeft mogen geworden, op één dag na !!

Zijn toekomstige vrouw heet Johanna Heesakker, die op 19 mei 1874 wordt geboren, in Dreumel. 

Ze trouwen op 18 augustus 1896

AKTE No.21 : Ze wordt ook echt met die voornaam geboren, Daat van Wezel. Geboren op (▼) 13 maart 1888 en overleden op (▲) 11 september 1952. Op 64 jarige leeftijd.

Op 27 mei 1920 trouwt ze (32 jr.) met Johannes Theodorus van Oorschot (37 jr.), die werd geboren op 11 januari 1883. 

Voor zover mij bekend heeft dit echtpaar (t/m 1912) slechts twee kinderen gekregen. Maar, Wilhelmina Maria van Oorschot overlijdt op (▼) 24 juni 1927, slechts 6 weken jong. En het tweede kind, dat geboren wordt op (▼) 8 februari 1934, doet dat … levenloos.

▲ AKTE No.22 : De akte van overlijden van Bartholomeus Jacobus van der Kleij. Hij overlijdt op 17 september 1952. Te 's Hertogenbosch.

AKTE No.23 : Kijk, wéér een overleden mannelijk persoon, die tot dik boven de 80 jaren heeft geleefd, zelfs 87. Hij heet Antonius Johannes van der Zandt en alhoewel geboren in Druten, op (▼▼) 30 januari 1865, overlijdt hij in Dreumel. Mogelijk vanwege zijn huwelijk met Willemina Huberdina van Wichen, die wèl in Dreumel wordt geboren, op (▼) 3 november 1864 al.

Aangezien Willemina Huberdina van Wichen in Dreumel werd geboren, wordt daar ook getrouwd, op 20 (▼) februari 1905. Beide echtelieden zijn dan al 40 jaar.

De enige reden dat ik de/veel Dreumelse akten niet iets groter en zodoende iets leesbaarder aan u kan tonen, is die 'belachelijke' handtekening van burgemeester Gerrit van Eijseren, die centimeters buiten de normale akte uit steekt en die eigenlijk toch in z’n geheel getoond moet worden om de akte compleet te houden. Het is nooit in hem opgekomen natuurlijk, om een normale(re) afmeting van zijn ondertekening uit te voeren. 

Twee kinderen heeft boven genoemd echtpaar op de wereld gezet, te weten:

AKTE No.24 : De allereerste vrouw, die in 1952 overlijdt op een leeftijd hoger dan 80. Johanna Peters presteert het, eer ze overlijdt op 3 oktober 1952. Zij wordt geboren op (▼) 16 februari 1870. Antonius van Zonsbeek op (▼) 4 april 1867, maar dan wel in Wamel.

Na aan al deze verplichtingen te hebben voldaan, trouwen Antonius van Zonsbeek en Johanna Peters op 27 mei 1896.

En daar lieten ze het niet bij …

AKTE No.25 : Het is zeer onwaarschijnlijk dat er nog iemand in 1952 komt te overlijden die nóg ouder zal blijken te zijn dan Maria van Sommeren. Eén en negentig is ze geworden en werd zóó lang geleden al geboren, op (▼) 15 maart 1861. Toen was Gerrit van Eijseren nog niet eens aan het burgemeesters bewind en staat er een normale(re) handtekening onder haar geboorteakte, destijds nog van burgemeester (▼-links) Gerardus van Welie (aan het bewind van november-1840 tot en met april-1869 (info & foto : Tremele.nl).

Aangezien Maria van Sommeren er de voorkeur aan gegeven heeft, of nooit de keus heeft gekregen of gehad, om niet te trouwen … is over haar niet zoveel méér te vertellen of schrijven. Des te meer over haar ouders, te weten vader Hendrik van Sommeren en moeder Geertruida of Gertrudis Kooijmans. Kijk maar eens …

En ook dit huwelijk is niet geheel/geheel niet kinderloos gebleven uiteraard. 

AKTE No.27 : En ik maar zoeken, in eerste instantie, naar een persoonlijk dossier van JAY van de Pol. Dat dossier moet er zijn. Hij is in Dreumel geboren en nota bene 90 jaar geworden. Maar pas toen ik eerst het persoonlijk dossier van Antonia de Kleijn had gevonden, zag ik dat het JAN en niet JAY van de Pol moest zijn en was dat kortstondige dilemma ook direct weer opgelost.

Jan van de Pol overlijdt op 4 november en hij komt, kwa leeftijd, toch al heel dicht in de buurt van de tot nu toe oudst overledene, Maria van Sommeren, die desondanks standvastig en fier aan top blijft met haar 91 geleefde jaren.

Voor niks gaat de zon op, zullen ze mogelijk gedacht hebben, en dus …

AKTE No.28 : De zoveelste ouder-dan-80 overledene van 1952. Deze keer is het Cornelis van Koolwijk, die 86 is geworden en overlijdt op 12 december 1952. Een ware Dreumelnaar, want hij werd in deze gemeente geboren op (▼) 28 juni 1866. 

Hendrika Karola Kooijmans overlijdt echter al -veel te- snel na hun trouwen, op 13 april 1901, om 17:30. 

(Getrouwd op 19-04-1899). 31 Jaren jong!!

Zeer waarschijnlijk overlijdt ze aan de fatale gevolgen van de bevalling van haar naamgenote en het tweede –en laatste- kind dat zij en Cornelis hebben gekregen, dochter Hendrika Karola van Koolwijk, die op dezelfde dag (13/04), en één uur eerder (16:30) dan haar moeder overlijdt, wordt geboren.

Hun eerste kind, een meisje, dat geboren werd op 2 februari 1900, werd levenloos geboren.

Cornelis van Koolwijk en Anna Maria Kooijmans kregen samen nog 7 kinderen (AG = Aangifte Geboorte).

Anna Maria Kooijmans overlijdt op 4 juli 1948. Op haar vier en zeventigste.

AKTE No.29 : En ook de dames laten zich niet onbetuigd, nu ook deze overledene de gezegende leeftijd van 87 heeft behaald. Het is Maria de Jong, die op 17 december 1952 overlijdt. Ze is weduwe van Theodorus Lamers. Wanneer werd Maria geboren? En de heer Lamers? 

Maria de Jong op (▼) 7 september 1865. En Theodorus Lamers werd geboren op (▼) 25 juni 1861.

Trouwen doen ze wel op dezelfde dag. Op (▼) 4 september 1889.

En uiteraard wil ik u ook al hun kinderen en de relevante akten laten zien. Maar, dan moet ik er wel eerst een ‘paar’ kwa bestandsnaam aanpassen. Deze … 'zo' gebeurt … 

▼ En dan wordt het zó, gesorteerd op data. ▼

AKTE No.30 : Ja, de allerlaatste akte van overlijden van 1952, die werd opgesteld na het overlijden van Margaretha Johanna Crouwel, op 25 december 1952. Weduwe van Antonij van Meurs. Beide personen worden in Heerewaarden geboren en trouwen dus ook aldaar, op 18 oktober 1895.

Antonij van Meurs overlijdt in Dreumel, op 24 januari 1915. Op de jonge leeftijd van 57 jaren.

(By the way ... onderstaande tekst is de zowaar 200-ste image die ik in dit verhaal download. Een record tot nu toe) Klik op het *.PDF bestand links om die statuten te bekijken.

Zo, dat waren dan alle kranten uit 1914 met artikelen over Dreumel er in. Best interessant, niet zo zeer om het niet wereldschokkende nieuws, maar wel omdat er nog artikelen over Dreumel in staan. Hetgeen steeds minder wordt naarmate de jaren oplopen. 

Natuurlijk heeft u nog wat zaken van me tegoed. Laten we eerst maar eens beginnen met wat de gemeentelijk secretaris verzameld heeft in zijn alfabetische tafel over 1914. Als die er zou zijn, maar … die is er niet. Maar nog wel dit dan:

Dan kan ik u alleen maar mijn eigen versie laten zien van die alfabetische tafel, gesorteerd op leeftijden en daarna achternamen:

Het totaal aantal overledenen, vanaf 1900, is daarmee gekomen op 2002, maar het gemiddeld aantal overleden personen per jaar blijft onaangetast op 38 staan.

(Toevoeging op 8-1-2019: Op 23 januari 1953 wordt een akte van overlijden ingeschreven van Johanna Maria Petronella van Oorschot. Maar deze overledene is niet in 1953 overleden, maar op 24 december 1952. Dus zijn er in 1952 niet 30, maar 31 personen overleden. In het 1953 verhaal over de akten van overlijden van dat jaar, zal een aangepaste versie van de Alfabetische Tafel + van de tabel met het totaal aantal overledenen toegevoegd worden onder haar 1953 akte van overlijden -no.3-).

 

Het gegeven dat ik de laatste week van december 2018 verlof had aangevraagd en ook gekregen, heeft er zeker aan toe bijgedragen dat al deze akten van overlijden van 1952 nog vóór de jaarwisseling in één verhaal allemaal aan de orde konden komen. Ook al waren al deze vrije dagen doorspekt met gebeurtenissen waar we elk jaar weer lang van tevoren & reikhalzend naar uit hebben gekeken, maar die de rest van het jaar geen rol van enige betekenis spelen.

(Toevoeging op 8-1-2019: Op 23 januari 1953 wordt een akte van overlijden ingeschreven van Johanna Maria Petronella van Oorschot. Maar deze overledene is niet in 1953, maar in 1952 overleden. In Tiel. Dus zijn er in 1952 niet 30, maar 31 overleden personen te betreuren. In het 1953 verhaal over akten van overlijden zal een aangepaste versie van de Alfabetische Tafel + de tabel van het totaal aantal overleden personen worden toegevoegd, onder haar 1953 akte van overlijden (no.3)).

Kerstavond … eerste en tweede kerstdag … een aantal verjaardagen van familie en vrienden … oudjaarsdag (vandaag) … de overgang van 2018 naar 2019 … nieuwjaarsdag. En op 30 december elk jaar, vanaf 2018, de in memoriam verjaardag van Ons Mam. Ze zou dit jaar 54 geworden zijn, als … 

Ik sluit graag af met de afbeelding die ik samen stelde, naar aanleiding van deze elk jaar weer hele speciale dag.

En alhoewel dit verhaal in ‘klad’ geheel en al klaar is, zal het nog wel even duren eer het op mijn site zal verschijnen. Het is zowaar een langer (het langste) verhaal geworden dan ik verwacht had en er zullen nog heel wat nachtjes slapen en overdag corrigeren en aanpassen aan te pas moeten komen, voor alles publiceerbaar wordt geacht. 

Maar rond 10 januari is dat ook weer achter de rug en ziet het mapje/de map 1952 er nu zó uit: 


TERUG NAAR BOVEN