Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Maandag, 7 september : In grote tegenstelling tot de zeer omvangrijke aanwezigheid van Kooijmans-mannen en Kooijmans-vrouwen in Dreumel & omstreken (zelfs Rotterdam!), zoals duidelijk werd bij de samenstelling van de vorige stamboom, zo miniem is de Dreumelse aanwezigheid van personen die Veld met hun achternaam heten. Dit zijn ze 'allemaal', althans die ik in mijn registratie heb staan, zowaar wel 11 persoonlijke dossiers.

Wilhelmus Petrus Veld wordt geboren op 8 februari 1914. Zoon van vader Nicolaas Veld en moeder Anna Maria van Sommeren. Op de website van Tremele.nl staat een prachtige foto van dit gezin, inclusief (alle?) kinderen. Zou Wim … Wilhelmus Petrus kunnen zijn? Jammer dat er geen jaartal bij staat van wanneer deze foto werd genomen.

Eerst maar eens met de ouders beginnen, die beide ook weer in Dreumel worden geboren. Nicolaas Veld op … ehhh, wèlke is nu de ware geboorteakte ? De ouders van Nicolaas, zoals vermeld op de huwelijksakte (van Nicolaas en Anna Maria) van 18 februari 1911, zijn Peter Veld en Maria van Os. Maar beide namen staan op beide geboorteakten!

Dus … Anna Maria wordt in Dreumel geboren op 30 maart 1874 en haar eerste man, Wilhelm van Oorsouw, ook in Dreumel, op 4 februari 1871. Door gestreepte tekst op deze rechter akte wordt in de marge, niet getoond, edoch verbeterd en goed gekeurd!

Haar eerste huwelijk wordt gesloten op 6 mei 1908. Maar … slechts minder dan één jaar later …

… overlijdt Wilhelm van Oorsouw. Op 22 februari 1909, op slechts 38-jarige leeftijd.

4 maanden later … op 11 juni 1909. bevalt Anna Maria van Sommeren van een dochter, die ze Wilhelmina Maria noemt.

En besluit ze uiteindelijk een tweede huwelijk aan te willen gaan en wel met Nicolaas Veld. Op 8 februari 1911 wordt Nicolaas Veld haar tweede echtgenoot. Hij is dan trouwens al 55, maar op deze akte wordt niet vermeld of hij ook al eerder getrouwd was, en nu weduwnaar zou zijn. Anna Maria van Sommeren is en blijft 14 jaren jonger (36) dan haar nieuw verworven echtgenoot.

Wilhelmus Petrus Veld is dan het derde kind dat –op 8 februari 1914- zijn intrede doet in deze familie.Tijd om met de echte stamboom te beginnen? Dacht het wel !!

Vrijdag, 11 september 2020 : Het is een mooie uitgebreide stamboom geworden gelukkig. De achternaam Veld of Velt was in eerste instantie geen directe aanleiding om te veronderstellen dat er voldoende gegevens boven water zouden kunnen komen om een gedegen stamboom te kunnen samen stellen. Maar gelukkig speelden andere achternamen ook een belangrijke rol in deze stamboom en van veel van deze personen had ik zelf al veel gegevens verzameld in persoonlijke dossiers. Dus heb ik die direct kunnen gebruiken om een zo compleet mogelijk beeld te scheppen van de families die Wilhelmus Petrus Veld omringden en omringen. Deze keer ook een paar uitgebreidere families weer gegeven van niet alleen mannelijke achternaamdragers, maar ook van een paar dames. Om inzicht te verkrijgen hoe zij met hun respectievelijke echtgenoten weer, en ook, ijverig hebben bij gedragen aan de tot standkoming van weer geheel andere stambomen.

De image –zie onderstaand- is uiteindelijk een bestand geworden van iets meer dan 30 Mb, en dat levert een PDF bestand op van maar liefst 89 Mb. Het is niet anders, maar zeker de moeite waard, volgens mij.


 TERUG NAAR BOVEN.