Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Vrijdag, 13 maart 2020 : Op 12 augustus 1913 bezoekt vader Hendrikus Marcelis Johannes Verbruggen het Dreumelse gemeentehuis, om aldaar officieel, en volgens de wet verplicht, bekend te gaan maken dat hij en zijn echtgenoote, Johanna Maria van Beers, een dochter hebben gekregen, die ze Wilhelmina Maria Verbruggen hebben genoemd. Zij wordt op maandag 11 augustus 1913 geboren.

Op 24 juni 1881 werd vader Hendrikus Marcelis Johannes Verbruggen geboren, te Dreumel.

En moeder Johanna Maria van Beers, ook te Dreumel, op 3 september 1882.

Hendrikus Marcelis Johannes Verbruggen en Johanna Maria van Beers treden in het huwelijk op 17 mei 1906, eveneens te Dreumel. Op de oorspronkelijke akte staat de ondertekening van burgemeester van Eijseren weer veel te ver buiten het kader van de akte.

Dus die heb ik toch maar weer verplaatst …

Ik heb geen overdosis aan persoonlijke Verbruggen dossiers, maar dat geldt ongeveer in gelijke mate voor de van Beers dossiers:

En wat ik tekort zou schieten aan eigen registraties, kan ik meestal wel achterhalen via een aantal bekende internetsites. Ik ga er maar eens mee beginnen, dan zien wel weer hoe ver ik er in zal slagen ook deze Verbruggen stamboom van stevige en goed groeiende wortels, takken en twijgen te voorzien.

Donderdag, 19 maart 2020 : Tja, wat zal ik er over melden? Over dat vermaledijde corona virus, dat binnen hele korte tijd flinke maatregelen heeft opgeëist van onze regering en alle regeringen, de wereld over. Verschrikkelijk dan een zó intens klein virusje (dit virus is 20 tot 300 nanometer klein. 1 Nanometer is 0,000 000 001 meter of een miljardste van een meter).

Ik heb als gevolg van dat virus en de onzichtbare besmettelijkheid er van, ook alle sociale contacten geannuleerd tot nader order, ook die met mijn kinderen. En dat zou, zeggen de deskundigen, wel eens maanden kunnen duren. Niet te geloven.

In theorie betekent de omstandigheid dat ik geen bezoek meer ontvang en niet op bezoek ga, dat ik een beetje meer tijd ter beschikking heb om aan akten en stambomen te werken. Helaas wordt de gemotiveerdheid om daar nog harder mee aan de slag te gaan, danig getemperd door die corona perikelen en andere medische gebeurtenissen.

Maar de volhouder heeft grote(re) kans op slagen en dus kan ik u melden dat ook de stamboom van Wilhelmina Maria Verbruggen, voor zover mogelijk, compleet is. Het is wel altijd jammer dat je meestal geen verdere data over de persoon in kwestie kunt vinden, omdat alle gebeurtenissen in haar of zijn verdere leven meestal plaats vinden in een periode waarover nog geen openbare gegevens bekend zijn. De wettelijke bescherming van persoonsgegevens zorgt daarvoor en dat is niet verkeerd. Behalve dat je dan zodoende geen verdere gegevens kunt vinden op de geboorte zelf na. En af en toe een akte van overlijden als een persoon niet al te lang na de geboorte (vóór 1960) komt te overlijden.

Hier is weer de bekende afbeelding en daarna het omvangrijke PDF-bestand.

                                                


 


TERUG NAAR BOVEN.