Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Er zijn, althans in mijn perceptie, bepaalde voordelen verbonden aan het gepensioneerd zijn. Ik ben nog uitvoerig doende met uit te vinden welke dat allemaal, als het er al meer dan slechts eentje is, zouden kunnen zijn. En langzaam ontdek ik tenminste dat tot nu toe enkele voordeel. 

Je hoeft je namelijk nauwelijks meer druk te maken over wanneer je wat gaat uitvoeren. Praktisch overal heb je ineens tijd te over voor en dus kun je het ook heel wat relaxter indelen. Zeker in vergelijking met de toch wel lange periode dat je nog 5 dagen van –bijna- elke week, gedurende vele (41) jaren, bij een werkgever moest opdraven, om daar je plichten te vervullen en je je verantwoordelijkheden droeg, voor een luttel aantal tandwieltjes, in die grote machine, die het bedrijf van je werkgever overeind en gaande hield.

Ik heb er bewust voor gekozen om die 5 dagen werken vooralsnog in te ruilen voor slechts 3 dagen per elke werkweek. Zodat de overgang, die ik al lang van tevoren veronderstelde heftig te zijn, wat minder overdonderend op me zou neerdalen en ik zou kunnen wennen aan meer tijd thuis en minder tijd op het werk. Die mix lijkt, tot nu toe, een goede te zijn en dat geeft me de speelruimte en vrijheid om meer tijd te besteden aan mijn hobby en slechts 3 dagen per week verantwoordelijk te zijn voor een aantal taken, die me nu op projectbasis door Damen Shipyards (m'n oude en nu weer werkgever, via Randstad) aangeboden worden. Nu echter slechts één project at the time. Volledige concentratie en focus op dat ene project, werkt ook prima en voldoet vooralsnog aan mijn veronderstelde verandering van altijd werken naar verminderd werken, als ook tussen alleen in de weekenden met je hobby bezig kunnen zijn en nu vier complete dagen per elke week.

Het was dan ook geen groot wonder dat ik eerder met het 1946 verhaal klaar was dan ooit tevoren met een eerder jaartal, ondanks de heftigheid van de geschreven en gevonden materie in dat jaar. Aangezien ik per begin oktober '18 met die 3 dagen/week ben begonnen, zou het tempo wel weer wat getemperd kunnen worden, maar wie maakt zich daar nu druk om. Als gepensioneerde hoeft dat immers niet meer. Op naar …

Ik dacht … kom, laat ik eens met wat aardige krantenberichten beginnen waarin Dreumel wordt genoemd. Maar, dàt valt tegen, zeg. Dit is alles wat de kranten op Delpher.nl ophoesten. Voor het héle jaar 1947 !!

Dan maar snel met het eigenlijke werk begonnen ...

18 Bladzijden nota bene. Per lege bladzijde 4 akten ter beschikking ... Ietwat overdreven ?!

AKTE No.1 : De allereerste akte van overlijden in 1947. Johanna Antonia Maria Vink, jong slechts 20 jaren, overlijdt in Dreumel, op 3 januari 1947. Ze wordt niet in deze gemeente geboren, maar in ‘s-Hertogenbosch. Ze is te jong gestorven om er ook een geboorteakte bij te kunnen zoeken. Haar ouders zijn Jan Cornelis Vink en Antonia van Oort. Zij worden wèl allebei in Dreumel geboren.

Jan Cornelis Vink op 1 november 1883 (▼) en Antonia van Oort op 19 december 1887 (▼)

Jan Cornelis Vink en Antonia van Oort trouwen in Dreumel, op 6 februari 1918.

Voor zover mijn registratie gaat, was Johanna Antonia Maria Vink het enige kind van dit echtpaar. Maar het zou kunnen dat ze na 1926 nog meer kinderen hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld Eduardus Wilhelmus Vink, die het overlijden van zijn –mogelijke- zus komt aangeven. Hij is 26 jaar en dus in 1947 minus 26 = 1921, dus ver na 1912, pas geboren dan.

AKTE No.2 : Het verbaast me nauwelijks dat er nog steeds achternamen opduiken die nog niet eerder vermeld werden in Dreumelse registers. Ik vermoed dat het nog steeds te maken heeft met ‘ontheemden’ die in de oorlogsjaren in Dreumel terecht zijn gekomen en nog geen kans hebben gezien om terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. Of dat wellicht ook helemaal niet meer wilden. En dan kan het zomaar voorkomen dat je in Dreumel overlijdt, zoals Johannes Gerhardus Otten, op 10 januari 1947. Zijn ‘roots’ liggen helemaal niet in Dreumel, maar in IJsselmuiden, in de provincie Overijssel. 

Het Gelders Archief, gespecialiseerd in alleen Gelderlandse akten en documenten, kan me niet van dienst zijn in de zoektocht naar de geboorteakte van Johannes Gerhardus Otten. Maar WieWasWie laat het ook afweten en geeft bij een relevante zoekopdracht dit als -nutteloos- resultaat:

Nu is er ook een Historisch Centrum Overijssel en dan verwacht je dat ze daar meer informatie hebben over de familie Otten en mogelijk zelfs wel over de in Dreumel overleden persoon. Maar … 

AKTE No.3 : Een overledene die ‘gewoon’ in Dreumel overlijdt en er ook geboren werd. Het overlijden vindt plaats op 11 januari 1947 en de overledene, Johanna van Deursen (▼), werd er geboren op 16 februari 1862. Hendrik Jan van den Berg, haar toekomstige echtgenoot, werd ook in Dreumel geboren en wel op 6 februari 1892 (▼). Hij is slechts 10 dagen ouder dan zijn toekomstige echtgenoote.

Hendrik Jan van den Berg overlijdt in Dreumel, op 4 september 1930. Hij is dan 68 jaren oud.

AKTE No.4 : Eén en tachtig is ze geworden. Hendrika Stensen, weduwe van Peter Heesakker. Zij overlijdt op 12 januari 1947, in Dreumel, waar ze ook werd geboren, op 4 januari 1866. Peter Heesakker wordt op 11 juli 1847 al geboren, heel wat jaartjes eerder dan zijn toekomstige bruid. Peter Heesakker is maar liefst 19 jaar ouder dan Hendrika.

Peter Heesakker, dan 41 jaar oud, en Hendrika Stensen, dan 22 jaar jong, trouwen in Dreumel, op 25 september 1888.

Niet onvaak duiden grote leeftijdsverschillen tussen echtelieden er op dat er vrij plotseling getrouwd moest worden, omdat het zwanger zijn van de vrouwelijk helft van het koppel ineens werd vast gesteld. Er werd dan getrouwd voor ‘de goede orde’. Maar Hendrika Stensen en Peter Heesakker zijn nooit zwanger geweest, dus zal het pure liefde geweest zijn.

AKTE No.5 : Antonius Reuser overlijdt op 81-jarige leeftijd in Dreumel, op 13 januari 1947. Alle tot nu toe in 1947 overleden personen zijn in januari van dit jaar overleden. Enigszins opvallend, maar ook niet meer dan dat. Nadat Antonius Reuser werd geboren, in Dreumel, op (▼) 28 augustus 1865, ontmoette hij eerst Johanna Theodora van Westreenen.                                                                                Zij werd op (▼) 18 mei 1875 geboren, in Beest (Beesd).

De vonken sloegen over en er werd derhalve in Deil getrouwd, op 10 oktober 1894.

Onderstaand de huwelijksbijlagen van zijn eerste huwelijk met Johanna Theodora van Westreenen.

Antonius Reuser is heel lang weduwnaar geweest, voor hij, en zijn toekomstige twééde vrouw, besloten om te gaan trouwen. Zij heette Wilhelmina Baars, dochter van Carel Baars en Johanna van Oijen en werd ook in Dreumel geboren, op 21 november 1866.

De trouwerij vindt uiteindelijk plaats op 30 juni 1920, ook in Dreumel.

Als op de akte van overlijden van Antonius Reuser staat dat hij echtgenoot is (i.p.v. weduwnaar) van Wilhelmina Baars, dan leeft zij nog ten tijde van zijn overlijden. Derhalve is zij nà januari 1947 overleden. Ik heb gezocht op onder andere de website van het Gelders Archief, maar daar hebben ze technische storingen, melden ze. Dat had ik eerder deze dag ook al vast gesteld met het Overijssels Archief. Hebben ze last van een Randsomware attack? Ik hoop het van ganser harte van niet. Ik heb juist deze week mijn privé computer, mijns inziens en die van het ICT bedrijf dat de aanpassingen uitvoerde, optimaal laten beveiligen en verbeteren voor de lieve som van een slordige € 1400,=, dus ik hoop daar van gevrijwaard te blijven.

Maar als het Gelders Archief plat ligt, waar kan ik dan nog zoeken. WieWasWie? Even proberen. En gelukkig … 

84 jaren oud is ze, als ze op 28 april 1951 in Dreumel overlijdt (▲).

(Goh, best lang met Akte No.5 bezig geweest. Ik sta en zit er af en toe nog steeds van te kijken, hoeveel informatie je boven water kunt halen, als je maar blijft zoeken).

AKTE No.6 : Zie, weer een in januari 1947 overledene. Deze keer wordt het overlijden van Gerrit Udo bij geschreven in het Dreumels dodenregister, op 15 januari 1947. Zoon van vader Gerrit Udo en moeder Geertruida Vermazen. 

Gerrit Junior wordt in Heerewaarden geboren, op 17 januari 1864.

Het echtpaar Udo – Termeer vindt zijn oorsprong tijdens het trouwen in Heerewaarden, op 4 februari 1898.

De twee persoonlijke dossiers van Gerrit Udo en Bardina Willemina Termeer bestaan uit deze documenten.

Deze persoonskaarten kun je opvragen bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) in Den Haag, tegen betaling van enkele euri’s. Ik had –vond ik- deze informatie nodig om een goed beeld van deze personen te kunnen schetsen, die beide werden begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. En Berdina heette echt Bardina. 

U kunt ook naar deze website gaan voor meer details:

http://oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/JAN-17-PROT-KERKHOF-160-Bardina-Willemina-Termeer/

Gerrit Udo en Bardina W. Termeer werden begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel.

AKTE No. 7 : Het eerste levenloos geboren kind in 1947. En daar waar er bijvoorbeeld in 1946 nog bij werd geschreven welk geslacht het kind had, wordt dat nu weer achterwege gelaten. Willekeur ! Dit levenloos geboren kind behoorde toe aan vader Hendrikus Johannes Luijpen en moeder Maria van Coolwijk. In 1946, op 13 maart, verloren ze ook al hun 5-weken jonge zoon Hendrikus Johannes Luijpen. 

Ik heb verder geen gegevens van dit ouderpaar en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven als ik hun namen even invoer op de website van het Gelders Archief. (Dat gelukkig weer operationeel blijkt te zijn). Inderdaad, daar zijn ook geen additionele gegevens beschikbaar. Hendrikus Johannes Luijpen en Maria van Coolwijk zijn nà 1932 getrouwd, veronderstellende dat ze dat in Dreumel hebben gedaan.

AKTE No.8 : Waarop bekend wordt gemaakt dat Willemina van Liessum in Dreumel is overleden, op 22 januari 1947. Vier en tachtig jaren heeft ze geleefd, nadat ze, ook in Dreumel, werd geboren (▼▼) op 19 januari 1863. Dochter van vader Peter van Liessum en moeder Johanna Hoomoet. Ik denk dat dat Hoogmoet moet zijn, zie huwelijksbijlage van haar ouders:

Op 20 april 1904 (▼) treedt ze in het huwelijk met Jan Cornelis Roeffen. Die op 14 januari 1866 in Appeltern (▲) werd geboren.

AKTE No.9 : Zó jong nog maar en dan alweer overlijden. Het overkomt de dochter van vader Henricus van Lith en moeder Geertruda de Kleijn, op 1 februari 1947. De overledene heet Elisabeth Johanna Maria van Lith. Van alle zojuist genoemde personen heb ik geen registratie gegevens. Geen grootscheeps wonder, want vader Henricus is pas 32 jaren jong en dus geboren in of rond 1915. Al drie jaren verder dan de openbare geboorteakten van Dreumel reiken.

AKTE No.10 : Inmiddels hebben we dan toch januari 1947 verlaten en februari zelfs ook. Johanna Bosch overlijdt in Dreumel, op 3 maart 1947 en ze is haar hele, 57-jarige leven, ongetrouwd gebleven. In schril contrast met haar ouders, c.q. vader Johannes Jacobus Bosch en Helena Salet (of Theodora Emans). Déze Johanna Bosch was overigens de derde van een drietal Johanna’s, die werden geboren uit genoemde vader en Theodora Emans.

Het eerste huwelijk van vader Johannes Jacobus Bosch is met Helena Salet. In Dreumel op 4 september 1865.

Dit eerste huwelijk –met Helena Salet- genereert de volgende kinderen :

Maar, helaas, Helena Salet overlijdt te Dreumel, op 27 april 1870. 

Johannes Jacobus Bosch trouwt vervolgens voor de tweede keer, met Theodora Emons. Te Dreumel, op 15 juli 1873.

Het persoonlijk dossier van vader Bosch is best goed gevuld met allerlei akten, namelijk van alle kinderen, die hij samen gekregen heeft met eerst Helena Salet en vervolgens met Theodora Emons, ook vaak als Emans geschreven. 

AKTE No.11 : Weer een vreemde naam in de Dreumelse bijt. Maria Johanna Quint overlijdt alhier, op 21 maart 1947. Gradus Wilhelmus Boumans is haar echtgenoot.

Maria Johanna wordt op (▼)13 mei 1882 in Lithoijen geboren en Gradus Wilhelmus op (▼) 30 juni 1877 in Dreumel.

(▼) Maria Johanna Quint & Gradus Wilhelmus (bijnaam : Voart) Boumans (▼)

Ze trouwen op 1 juni 1910, in Dreumel.

AKTE No.12 : Een speciale akte van overlijden, deze. Van Jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs of Nahuys. Zij overlijdt in Dreumel op 22 maart 1947, vrouw van Johannes Josephus Numans. Lang geleden heb ik me ooit eens afgevraagd waar deze mevrouw haar titel ‘jonkvrouw’ vandaan heeft gekregen en ben vervolgens vele dagen, en vele weken, wellicht wel maanden, bezig geweest, om dat allemaal uit te zoeken. 

Die titel heeft ze gewoon geërfd, zo makkelijk was het om daar achter te komen. Maar om haar stamboom samen te stellen, dat was van een héél andere orde. Onderstaand een aantal images van alles wat ik over haar en haar (voor- en na-) familie(s) verzameld heb, voor ik die zeer uitgebreide stamboom kon samen stellen. Geen saaie stamboom met slechts namen en droge data, maar met allerlei foto’s en images erbij, die ik her en der wist te verzamelen. 

 

Dit alles culminerend in bovenstaande stamboom, die pas echt tot zijn recht komt als die is uitgeprint op een A0 formaat papier. Ik mocht dat van mijn werkgever doen op een A0 printer, die we bij Damen Shipyards normaliter gebruiken om tekeningen van schepen uit te printen. Fantàstisch, zo mooi. Al zeg ik het helemaal zelf! 

Jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs en haar man Johannes Josephus Numans in de blauwe ellips op bovenstaande afbeelding. Mocht u er veel meer over willen lezen, kunt u op onderstaand *.PDF-bestand klikken:

 Of HIER klikken voor een uitgebreider relaas.

AKTE No.13 : Daar gaan we weer … telkens als je op een akte de achternaam Weijn leest … dan kom je onherroepelijk erg lange voornamen tegen. De moeder van de overledene heet Aleida Helena Catharina Johanna Weijn en haar nu overleden dochter Wilhelmina Maria Josephina Johanna Smulders. Zij overlijdt te Tiel, op 25 maart 1947. Zij heet Smulders met haar achternaam, omdat haar moeder is getrouwd met Arnoldus Johannes Smulders. 

Dat huwelijk vond plaats op 7 april 1899. Ja, in Dreumel.

Arnoldus Johannes Smulders wordt op (▼) 24 juni 1860 in Dreumel geboren en Mej. A.H.C.J. Weijn op (▼) 30 september 1873 in Appeltern.

Wilhelmina Maria Josephina Johanna Smulders wordt in Dreumel geboren, op 11 mei 1908. Zij blijft ongetrouwd en is pas 38 als ze overlijdt. Veel en veel te vroeg. 

En de ouders van Wilhelmina Maria Josephina Johanna Smulders hebben haar ook nog enkele zusjes en broertjes geschonken, zo door de jaren heen (AG = Aangifte Geboorte // DA =- Doodakte).

AKTE No. 14 : Het tweede in 1947 levenloos geboren kind. Geboren op 1 mei 1947 en levenloos overleden op dezelfde datum. Verder weinig, eigenlijk niets, over te vertellen, aangezien zijn of haar ouders te jong zijn om al enige aanspraak te kunnen maken op een persoonlijk dossier, laat staan akten daarin. 

AKTE No.15: Niet in Dreumel geboren worden en er toch overlijden, overkomt menigeen, zeker zo nog redelijk vlak na de oorlog en er nog veel ontheemden zoekend zijn en ondertussen maar in Dreumel –en waarschijnlijk vele andere plaatsen ook- blijven. En overlijden daar waar ze het mogelijk liever niet gewild hadden. 

Frederik Albertus Kooijmans zal toch niet al te ver van directe een indirecte familieleden verwijderd zijn geweest, veronderstel ik, toen hij op 7 mei 1947 zijn laatste ademtocht uitblies. De aangever van zijn overlijden is de burgemeester van Dreumel op dat moment … Theodorus Johannes Kooijmans, die, met als informatiebron Tremele.nl, Dreumel heeft bestierd vanaf 1946 tot en met 1967. Hij was de opvolger van burgemeester F.J. Waals, die naar Lichtenvoorde zou gaan.

AKTE No.16 : Over HELE speciale akten gesproken en zelfs geschreven !!! Als je even niet attent bent en automatisch veronderstelt dat dit een zoveelste overledene in het registerjaar 1947 is, dan maak je een vergissing en doe je de overledene zwaar tekort. In dit geval gaat het over Theodorus Wilhelmus Wegman, die in Duisburg/Duitsland overlijdt. Maar let a.u.b. even op de datum …

Op 12 juli 1941 !! 

Dat is maar liefst 6 jaren geleden en nu pas ontvangt de gemeente Dreumel bericht van zijn overlijden. Onderstaand het uittreksel uit het Duisburgse dodenregister, waarmee de Dreumelse gemeente wordt ingelicht.20 oktober 1945 is het, als het Duisburgse uittreksel gereed is en, naar ik aanneem, verzonden wordt naar Dreumel. Weliswaar zullen de wegen nog steeds zwaar te lijden hebben van de vele bombardementen in het recente verleden, maar toch duurt het nog tot juni 1947 voor zijn overlijden in het Dreumelse register wordt bij geschreven. Ik weet niet waarom, maar er zal zeker een goede reden voor geweest zijn.

 

Zijn geboorteakte (▼), 3 januari 1913, te Rotterdam.

Inmiddels heb ik Theodorus Wilhelmus Wegman uiteraard toegevoegd aan de alfabetische tafel van 1941.

AKTE No.17 : Peter Hermanus de Kogel wordt in Varik geboren, maar overlijdt op een dusdanig jonge leeftijd (30) dat er nog geen openbare geboorteakte aanwezig kan zijn. Hij overlijdt in Dreumel, op 29 juni 1947. Hij trouwt met Martina Elisabeth den Haak en ook daar is nog geen openbare trouwakte van terug te vinden.

Maar omdat deze overledene wordt begraven op de protestante begraafplaats hier aan het Kerkpad te Dreumel en ik ooit eens uitgebreider verslag heb gedaan over de gegevens van hem die wèl bekend en openbaar zijn, kan ik wel zijn persoonskaart laten zien. Ooit eens –op eigen verzoek en overmaking van enkele euri- toe gestuurd gekregen van het CBG = Centraal Bureau voor de Genealogie, in Den Haag. Op deze kaart wordt duidelijk aan gegeven dat hij en Martina Elisabeth den Haak in Dreumel zijn gehuwd, op 6 maart 1946. Zoals gezegd, Dreumelse huwelijksakten, althans die, die openbaar zijn, gaan niet verder dan tot en met 1932.

Aangezien er geen toevoegingen werden verricht op de achterkant van deze kaart, zijn er ook geen kinderen geweest.

AKTE No.18 : Het ene jaar verbaas je je erover dat er veel mensen op –ver- gevorderde leeftijd overlijden en nu, dit jaar, erover dat er teveel personen te jong overlijden. Nu weer Apolonius Ernste, die in Tiel overlijdt, op 20-jarige leeftijd. Twintig jaren, geboren en getogen in Dreumel en van zijn vader, Arnoldus Ernste, geleerd hoe je hoepels moet maken. 

Het heeft de ouders van deze, in 1947 overleden, Apolonius Ernste al langer niet mee gezeten tijdens hun levens:

AKTE No.19 : Tja … 4 weken slechts heeft hij geleefd. Josephus Johannes de Vree overlijdt na deze extreem korte periode in Dreumel, op 19 juli 1947. Zoon van vader Frederik Maria de Vree en moeder Anna Maria Catharina van Wijk. Dit ouderpaar trouwt in Dreumel, op 4 juni 1930.

Déze (▼) Josephus Johannes de Vree was ook al overleden, op 8 mei 1945 en hun daarna geboren zoon hebben zijn ouders identiek genaamd ter nagedachtenis aan deze overledene. Hij was anderhalve maand ‘oud’.

AKTE No.20 : Er zijn -een luttel aantal- jaren geweest dat er geen levenloos geboren kinderen waren. Maar dit is al de derde in 1947. Een levenloos geboren kind van vader Augustinus Antonius Maria Poelmans en moeder Egberdina Aleida Elise Jaspars.

 Zeker geen bekende naam in het Dreumelse. Even gezocht bij het Gelders Archief, maar alleen deze akte van overlijden van overlijden wordt gemeld. En dat weten we al. 

Vreemd beroep trouwens bij vader Augustinus Antonius Maria Poelmans … Beroep : 16. (▼). 

AKTE No.21 : Maria Francisca Bosch, dochter van Wilhelmus Marinus Bosch en Theodora Hermana van den Bos, overlijdt in Dreumel, op 31 augustus 1947. Ze is slechts 31 jaren jong! Redelijk frustrerend trouwens, al deze te jong gestorven personen, want, afgezien dat het al erg genoeg is dàt ze zo jong overlijden, kan ik ook telkens geen akten laten zien die getuigen van hun geboorte, waar dan ook. Ze zijn te jong ! Wilhelmus Marinus Bosch en Theodora Hermana van den Bos trouwen in Dreumel, op 11 april 1910.

Beiden worden geboren in Dreumel.

Theodora Hermana op 28 februari 1882 (▼) en  Wilhelmus Marinus op (▼) 18 augustus 1868.

AKTE No.22 : Kijk nou, een persoon overleden op een heel wat gevorderder leeftijd dan een aantal van zijn overleden voorgang(st)ers. Negen en zeventig is Johannes Petrus van Kruijsbergen geworden, als hij op 25 september 1947 in Dreumel overlijdt. Hij wordt 79 jaar eerder geboren op 9 augustus 1868. Hij heeft dan slechts één ouder, te weten Barthelomea van Kruijsbergen. Vader onbekend !!

Ik ga even zoeken naar een huwelijksakte, want die heb ik niet in mijn eigen registratie. Dus is zijn vrouw, Adriana Verbruggen, in een andere gemeente geboren en zijn ze daar getrouwd. ► Ja, klopt, Adriana Verbruggen wordt op 16 april 1860 in Appeltern geboren. Dus trouwen ze ook daar, op 16 september 1892.

De eerste echtgenoot van Adriana Verbruggen, te weten Lambertus van Os, overleed op 16 november 1891, te Appeltern.

Slechte scans zeg …

AKTE No.23 : Hendrika Sas heet ze en ze werd (▼) in Dreumel geboren op 11 september 1875, om 3 uur ‘s morgens. En ze overlijdt, eveneens in Dreumel, op 4 oktober 1947, dan 72 jaar oud. 

                                 Haar man, Francis de Jong, wordt ook in Dreumel geboren en wel op 5 februari 1875 (▼).

Ik kan niet goed vast stellen of de aangever, Alardus de Jong, een directe familierelatie heeft met de overledene. Ik heb wel een geboorteakte van een Johannes Alardus de Jong (▼), maar die zou in 1947 … 37 geweest moeten zijn, niet 30 zoals de aangever.

Een paar krantenberichten uit 1875, het geboortejaar van Hendrika Sas? Hier zijn ze:

AKTE No.24 : Altijd raak. Ik heb het hogerop al een keer vermeld. Als je de achternaam Weijn ergens tegen komt, ga er dan maar vanuit dat er een uitzonderlijk aantal voornamen aan te pas zullen komen. Deze akte van overlijden is weer geen uitzondering. 

De akte meldt het overlijden van Catharina Johanna Aleida Helena Weijn, dochter van (ooit Dreumels burgemeester) Cornelis Martinus Weijn en Johanna van Welie. C.J.A.H. Weijn overlijdt op 21 oktober. En waar de akte melding maakt van haar geboorte in Dreumel heb ik daar geen data over. Ze zou dan ongeveer rond 1947 minus 67 jaar = 1880 geboren moeten zijn, maar ik kan haar geboorteakte niet in dat jaar vinden, noch in de twee jaren ervoor en erna. Zoeken op het Gelders Archief dan. Nou, ga er maar aan staan of zitten:

▼ Zoekopdracht : wat is er bekend over cornelis martinus weijn en wel* (Welie). Nou, dit ▼ …

Ik heb deze dwaling aan het Gelders Archief voor gelegd en kreeg deze reactie retour:

De ouders van Catharina Johanna Aleida Weijn:

Cornelis Martinus Johannes Weijn en Johanna van Welie trouwen in Dreumel, op 29 november 1872.

Hun kinderen:
Klik op (▲) dit *.PDF-bestandje voor enkele stamboomtakken van de families van Welie & Weijn.

AKTE No. 25 : Het vierde levenloos geboren kind in 1847. Deze keer van Johannes Marinus van Mourik en zijn vrouw Wilhelmina Christina Kooijmans. De enige waar ik gegevens van denk te hebben is de vader, die, als deze gegevens kloppen (want ik bezit geen huwelijksakte), dan is hij geboren in Dreumel, op 6 juli 1907.

Ook op 9 juli 1944 en 12 maart 1943 sloeg het noodlot toe. Op beide data werden al levenloos geboren kinderen geboren.

Ik ben wel even toe aan het restant van eventuele krantenberichten uit 1875, weet u nog. 

Het geboortejaar van Hendrika Sas. 

Best speciaal, die Huwelijksaanvraag hier vlak boven ▲ !! 

Het laatste uit de kranten van 1875. Wat leuk om weer meer artikelen over Dreumel te zien en te lezen. Dat mis ik chronisch in de kranten van de jaren die nu verwerkt worden m.b.t. de akten van overlijden. Best jammer, maar wellicht wordt het weer beter naarmate we recenter jaren naderen, wie weet!

AKTE No.26 : Weer een persoon, waar ik in het verleden tot heden al heel veel aandacht en teksten aan besteed heb. 

Johannes Josephus Numans overlijdt op 16 november 1947 en dat is in hetzelfde jaar als zijn echtgenoote jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs, die op 22 maart jongstleden overlijdt. Ik heb ook al veel over haar geschreven, toen haar akte van overlijden -eerder dit jaar- aan de orde was. En ik heb ooit eens getracht, mijns inziens met succes, uit te zoeken hoe de stamboomtakken van deze twee mensen in elkaar stak. Ongeveer zó …

(7) Jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs en (8) Johannes Josephus Numans & (9) Antonie Numans en (10) Willemina Krouwel. Bron foto’s Tremele.nl. Johannes Josephus Numans werd in Dreumel geboren, op 21 januari 1863 …

En trouwt met IJda Johanna Nahuijs op 21 december 1904 te Ophemert.

De gemeente waar getrouwd werd was ook –meestal- de gemeente waar de bruid werd geboren. IJda Johanna Nahuijs werd op 8 maart 1867 in Ophemert geboren.

Johannes Josephus Numans was ongetwijfeld, net als andere Numansen die voor, met of na hem belangrijke posities in Dreumel hadden, een der notabelen van de gemeente Dreumel. Hij bekleedde belangrijke functies.

Tussen een 8-tal andere Numans familieleden. Het oudste Numans grafmonument dateert van 1870 !

Klik HIER voor een -nog iets- uitgebreider en al eerder gepubliceerd relaas over Johannes Josephus Numans.

AKTE No.27 : Johanna Maria van Leur overlijdt in Dreumel, op 1 december 1947. Echt oud is ze niet geworden, want ze is 52 als ze overlijdt. Ze werd ook in Dreumel (▼) geboren, op 29 mei 1895. Haar toekomstige man ook, op (▼)18 maart 1893.

Zijn naam is Leonardus Josephus Verbruggen en hij trouwt met Johanna Maria van Leur, te Dreumel, op 24 november 1920. Hier ook weer overduidelijk die ozo herkenbare –en ozo overdreven -ondertekening van deze trouwakte door burgemeester Gerrit van Eijseren.

Het echtpaar heeft geen, in Dreumel geboren, kinderen voort gebracht en voor zover ik zoekend niets heb kunnen achterhalen, ook niet in andere gemeenten. Een akte van overlijden van Leonardus Josephus Verbruggen ook niet, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat hij ouder dan 67 is geworden.

(Geboren in 1893 = 7 jaar t/m 1900 + openbare Dreumelse akten van overlijden t/m 1960 = 67 jaren). 

AKTE No.28 : Het is lang geleden dat er in één jaar 5 levenloos geboren kinderen werden geboren. Maar dat is wel het geval in 1947. Een kind van Johannes Franciscus de Jong en zijn echtgenoote Maria Wilhelmina Bosch. Ik heb geen gegevens van deze personen, maar het Gelders Archief meldt nog wel dat er een kind is overleden van dit echtpaar. 

Op 26 februari 1940, en Maria Antonia de Jong is slechts twee maanden jong geworden. 

AKTE No.29 : Ja, de allerlaatste overledene in het Dreumels dodenregister van 1947. Niemand zal het een eer vinden om te overlijden, maar het uiteindelijk niet te voorkomen gegeven, dat het toch ooit eens voor ons allemaal zal plaats vinden, overkomt in dit geval Nicolaas van Sonsbeek. Op 83-jarige leeftijd en hij kan dan toch terug kijken op in ieder geval een lang leven. Waarbij toch opgemerkt moet worden dat we geen idee hebben, en ook nooit zullen krijgen, over hoe aan- of onaangenaam dat leven is geweest.

Ik voeg nog een paar krantenberichten toe, die in het jaar van geboorte van Nicolaas van Sonsbeek verschenen, 1864.

Aan het eind van het verhaal, ben ik weer toegekomen aan de alfabetische tafel, gesorteerd op de achternamen van alle overledenen in 1947. Veel minder dan eerdere jaren en gelukkig maar!

En dan natuurlijk nog de totalen tabel, nu aangepast (1941) en met de overledenen van 1947 toegevoegd.

Twee zaken die ik nog even kwijt wil op deze website.

► Met droefenis heb ik kennis genomen van het overlijden van Mientje van Beers. Ik las het in het Dreumelse weekblaadje. 

Ik ken haar eigenlijk nauwelijks, maar kwam haar af en toe, zij en ik door Dreumel fietsend, toevallig tegen. Een keer kwamen we met elkaar in gesprek en vertelde ze enthousiast over haar familie, waar ik haar naar vroeg. Omdat ik vermoedde dat ze ook zoveel interessants te vertellen zou hebben, waar ik mogelijk weer een schitterend verhaal mee zou kunnen samen stellen.

Ik sprak toen een keer met haar af dat ik haar eens thuis zou mogen bezoeken, als ik eenmaal met pensioen zou zijn en ze zou me dan verder verhalen over haar familie. Wellicht zelf met foto's, ter garnering van haar honderd-uit verhalen. Goh, wat was ze altijd opgetogen, vrolijk en enthousiast, vooral als ze over haar familie kon en mocht vertellen.

Ik ben nog maar een luttel aantal weken geleden met pensioen gegaan en was van plan om, zodra ik haar weer eens toevallig ergens tegen zou komen, met haar een afspraak te maken voor die al lang geleden gemaakte toezegging. 

Het zal niet meer gaan gebeuren.

Ik wens haar familie en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het verwerken van het verlies van deze bewonderenswaardige vrouw.

 

► Tussen de Dreumelse akten van overlijden van 1946 is een akte opgenomen waarin wordt gemeld dat Theodorus Gerardus Bueters was overleden in Duisburg, Duitsland. Niet in 1946, maar op 25 december 1944. Om onduidelijke reden werd die akte echter geannuleerd en door gestreept. Toch werd die akte aanvankelijk bij geschreven naar aanleiding van -hoogst waarschijnlijk- een ontvangen bericht (uittreksel uit het dodenregister) van de gemeente Duisburg over zijn overlijden.

Naar aanleiding hiervan heb ik diverse mails naar de gemeente Duisburg gestuurd met de vraag of ze nog documenten hebben van zijn overlijden.  En ... per vandaag (15-10-'18) heb ik de Duisburgse akte van zijn overlijden mogen ontvangen. Ik zal deze akte verwerken op een speciaal aan dit onderwerp gewijde web-pagina. 

Klik HIER voor die pagina, die nog 'under construction', maar wel zichtbaar is, aangezien ik denk er nog wel iets aan toe te kunnen voegen.


TERUG NAAR BOVEN