Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

En ja hoor, na de tweede keer inloggen, lukt het om m’n normale schermen te openen.

Verhaal 1960 kan geïntroduceerd worden !

Ja, toch is het een beetje feest, voor zover ik daar over mag oordelen. Het gebeurt zeker niet elke dag, zelfs niet eens elke maand of jaar, dat je toe bent gekomen aan het tot nu toe allerlaatste jaar, waarin –Dreumelse- akten van overlijden nog geopenbaard worden. Dus ik vind eigenlijk dat de feestelijke ballonnen best even van stal gehaald mogen worden. Ter illustratie van dit toch best wel heugelijke gebeuren. Alhoewel ik me uiterst goed realiseer dat ik nog niet letterlijk àlle –Dreumelse- akten van overlijden verwerkt heb op deze website, inclusief de verwerking daarvan op mijn vorige website, ben ik opgetogen dat ik toch deze virtuele mijlpaal ga slechten en in de komende dagen en weken het verhaal daaromheen aan u mag ‘overhandigen’, via deze website.

Overigens kan en wil ik er zeker en uiteraard niet omheen, dat ik onlangs een bezoek heb gebracht aan het Gelders Archief, helemaal in Arnhem, en daar een uurtje of twee/drie druk ben geweest met het inscannen van akten van overlijden, en wederom van Dreumel, maar deze over de jaren 1961 tot en met zowaar 1968. Behalve de aanwezigheid van deze akten in dat archief, zou ik zomaar de enige kunnen zijn die ze ter beschikking heeft gekregen, omdat ik de euvele moed heb gehad er naar te vragen. Immers, de verjarings-/niet openbaar zijn-termijn van akten van overlijden is 50 jaar en dat 50e jaar verliep in 2010.

En aangezien we nu dik acht jaar verder zijn, kon en mocht ik die akten inscannen. Dus ook die komen ooit weer aan de orde. Bent u wel eens bij of in het Gelders Archief geweest? Een indrukwekkend gebouw met slechts ramen aan de voorzijde. De andere zijden doen een beetje aan een bunker denken, qua uitstraling met verspringende gevelplaten enigszins aangepast aan de stedelijke omgeving. Op een zaterdagochtend, rond 9 uur, ziet het er van achteren en van de zijkant zó uit …

AKTE No.1 : Vijf & tachtig is ze geworden. De vrouw van Gerrit Udo, Bardina Willemina Termeer, die op 9 januari 1960 overlijdt. De hoofdrolspelers worden respectievelijk in Heerewaarden en Wadenoijen geboren.

Gerrit Udo en Bardina Wilhelmina Termeer trouwen in Heerewaarden (waarom niet in Wadenoijen?) op 4 februari 1898.

Ik ‘ken’ dit echtpaar al veel langer dan nu middels deze akte van overlijden. Ze maken deel uit van de personen die allemaal werden begraven op de protestantse begraafplaats van Dreumel, aan het Kerkpad. Ik wijdde al een verhaal aan hen in januari 2017:

Het oorspronkelijke verhaal kunt u lezen via deze link:

http://oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/JAN-17-PROT-KERKHOF-160-Bardina-Willemina-Termeer/

Altijd erg jammer als namen op een grafmonument niet overeenkomen met de geboortenamen.

Berdina werd echt als Bardina geboren.

Maar tijdens hun levens hebben ze ook nog (± 10) kinderen gekregen …

AKTE No.2 : Gradus Wilhelmus Boumans overlijdt op 20 januari 1960, inmiddels 82 jaar oud geworden. Echtgenoot en weduwnaar van Maria Johanna Quint. Wim Boumans, een nazaat van deze overleden persoon, heeft een prachtig boekwerk samen gesteld over al zijn voorvaderen en –moederen. Uiteraard wordt Gradus = Gerardus Wilhelmus Boumans en zijn vrouw daar ook in vernoemd. En ook het familiewapen van de Boumans families. Bedankt, Wim, pràchtig boek.

Maria Johanna Quint wordt in Lithoijen geboren, op 11 mei 1882.

Ook zij besluiten om voor altijd samen te willen zijn en blijven en trouwen derhalve op 1 juni 1910. 

Niet in de geboorteplaats van Maria Johanna Quint, maar in die van Gradus Wilhelmus Boumans.

En zij wilden ook graag kinderen en die hebben ze gekregen ook.

En dat waren alweer alle kranten die in 1960 iets over Dreumel schreven.

AKTE No.4 : Opvallend, nu al. De eerste –Dreumelse- overledene in 1960 was 85. De tweede 82. De derde 83, en de vierde, Regina Poulina van Soerlandt, overlijdt op 82 jarige leeftijd, op 24 januari 1960. Ik kan geen oordeel uiten over de levens die ze geleefd hebben en hoe gelukkig die zijn geweest. Maar als je die leeftijden mag bereiken, dan heb je toch een langer leven achter de rug dan de gemiddelde persoon die komt te overlijden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat me weten dat de gemiddelde leeftijd van overledenen in 1960 66,1 jaren was. In 2017 was dat al geklommen tot 75,8 jaren.

Zij werd in Dreumel geboren op (▼) 4 oktober 1877. Haar echtgenoot, Johannes de Keijzer ook, maar dan op (▼) 29 oktober 1874.

(De handtekening van burgemeester Gerrit van Eijseren (▲) weer moeten verplaatsen).

En kinderen? Ja, die hadden ze -eigenlijk vanzelfsprekend- ook.

AKTE No.5 : Ik dacht … kom, laat ik de geboorteakte van de overledene, Henricus Hubertus Houtkamp, even snel op de website van het Gelders Archief opzoeken en downloaden. Alem ligt immers in Gelderland. (Internet : Alem is een Nederlands dorp in de Gelderse gemeente Maasdriel, gelegen aan de Maas. Het dorp telt 666 inwoners (per 1 januari 2018). Maar dit is helaas het enige dat het Gelders Archief als resultaat laat zien … en dat wisten we al …

Dus, zou WieWasWie iets daaraan kunnen toevoegen ... En zie daar en hier …

Alem, Maren en Kessel liggen blijkbaar in N.Brabant en dat zal de reden zijn waarom het GA geen opgave doet van zijn geboorte. Henricus Hubertus zou dan rond 1960 – 69 = 1891 daar geboren moeten zijn. Effe zoeken …

Henricus Hubertus Houtkamp wordt op 23 april 1890 geboren.

AKTE No.6 : Niet verkeerd, denk ik dan maar, om op zo een hoge leeftijd pas te overlijden. Mochten er al kleinkinderen geboren zijn, of zelfs achterkleinkinderen, dan ben je toch erg lang in staat om optimaal te genieten van alles dat jezelf in gang hebt gezet. In dit geval door Petronella de Jong, die weliswaar op 21 februari 1960 overlijdt, maar dan wel pas 90 jaren na haar geboorte. Op (▼) 19 januari 1870.

Ze is overigens al wel weduwe als ze overlijdt, aangezien haar man, Gerardus Theodorus van Wichen overlijdt op (▼) 15 mei 1958.

Op 4 november 1902 trouwen ze.

(Ik heb nu de ondertekening van v.Eijseren laten staan. Zóveel onnodige ruimte -en inkt- neemt dat in beslag).

Onderstaande kinderen zouden dan weer verantwoordelijk kunnen zijn voor die klein- en achterkleinkinderen.

AKTE No.7 : Theodorus van Sommeren, ongehuwd gebleven gedurende al de 72 jaren die hij springlevend heeft door gebracht. Hij werd geboren op (▼) 16 juni 1887. Er is dus niets te melden over een vrouw die hij nooit had en derhalve ook geen enkele melding over kinderen.

Ik heb zijn akte van overlijden dan ook niet toe kunnen voegen aan het persoonlijk dossier van ook zijn echtgenote, maar heb me moeten behelpen met het toevoegen ervan in de persoonlijke dossiers van zijn ouders, Daniël van Sommeren en Elisabeth Hemmers. En in die dossiers ontdekte ik dat ik al eens eerder een speciaaltje had geschreven over deze twee ouders. Ik herhaal die episode hier (▼) maar, dan hoeft u niet te gaan zoeken waar het ook al weer staat.

In het jaar 1940 …

(Overigens, afbeelding (▲) no.50 alweer).

AKTE No.8 : Johanna Meghel van Wezel heet ze. De overledene, die op 17 maart in Dreumel komt te overlijden. Slordige schrijver trouwens, die Dreumelse secretaris. Ik heb lang moeten kijken wat er als beroep bij de aangever wordt vermeld. Dat is een zoon van de overledene, hij heet Wilhelmus Johannes de Jong, en is … eh … tuinman. 84 Jaren eerder wordt Johanna Meghel geboren, op (▼) 30 augustus 1875. En haar uiteindelijke echtgenoot op (▼) 7 september 1872. Hij heet vanaf dat moment Wilhelmus Johannes de Jong.

En toen ze trouwden was het 25 november 1896. ‘t Zal al best koud geweest zijn toen.

En … hebben ze nog aan kinderen ‘gedaan’ ... denkt u? Nou, ik weet het wel zeker !!

AKTE No.9 : Ook voor Antoon de Vree is er een eind gekomen aan zijn aardse bestaan. Op 78-jarige leeftijd overlijdt hij op 21 maart 1960 en ik betwijfel in zeer grote mate of er na dat aardse bestaan nog iets ter opvolging zal zijn. Maar daarover verschil ik mogelijk van mening met velen van u, en daar wil ik het graag bij laten. Eer-jaars zal ik het wel een keer aan den lijve ondervinden, en stel vast dat het erg jammer is dat ik er dàn niet meer over kan berichten.

Antoon wordt geboren op (▼) 13 april 1881. Later in zijn leven ontmoet hij Hendrika van Lent, die op (▼) 8 december 1881 wordt geboren.

Alle twee in Dreumel geboren, dus wordt er ook in Dreumel getrouwd, op (▼) 20 mei 1908.

En het zal u geenszins verbazen dat ook zij ijverig hebben samen gespannen om de volgende generaties te laten ontstaan.

AKTE No.10 : Johanna Heesakker is de 5e dame die in 1960 in Dreumel is overleden. Zij, op 21 maart 1960. Van die 5 is er nog niet eentje die jonger is overleden dan 82 jaren. Een hele prestatie, petjes af! 5 (overleden) heren en 5 (overleden) dames zijn inmiddels in 1960 gepasseerd en de dames zijn maar liefst gemiddeld 10 jaren ouder overleden aan de heren. Zou dat deels te maken kunnen hebben met ‘geen beroep’, zoals je bij vrijwel alle dames ziet genoteerd?!

Heeft u overigens een idee wat een ‘Afmaker’ is? Het beroep van de aangever, 45-jarige Gerardus Kooijmans. Ik niet ! Of staat er iets anders en lees ik het verkeerd? (▼) Johanna Heesakker wordt op 19 mei 1874 geboren en bij die bevalling is ene Johannes van Dijk, verloskundige, tegenwoordig geweest en hij doet dan ook aangifte. De vader, Jan Kooijmans is absent tijdens die bevalling.

Dochter Johanna eerst-Heesakker-later-Kooijmans, was niet het enige kind dat dit echtpaar voort bracht:

Jan Kooijmans (▲) is een zoon van Cornelis Kooijmans en ANNA HEESAKKER.

Johanna Heesakker (▲) is een dochter van MARTINUS HEESAKKER en Geertruida Derks.

ANNA en MARTINUS HEESAKKER zijn broer en zus !

Martinus Heesakker werd geboren op 19 februari 1828, zoon van Bernardus Heesakker & Maria Gremmen.

Anna Heesakker wordt geboren op 7 september 1821, dochter van Bernardus Heesakker en Maria Gremmen.

Akte No.11 : Vader Quirinus van Wezel meldt zich op het Dreumelse gemeentehuis op 7 april 1960, om aan te komen geven dat zijn vrouw, Adriana Wilhelmina van Dreumel (ja, ja !!), op 6 april 1960 is bevallen van een levenloos geboren kindje. Ik blijf het spijtig vinden dat ooit eens –wettelijk- werd besloten er geen geslacht meer bij te vermelden. Nóg spijtiger is het dat dit de totaal enige gegevens zijn, die ik van alle drie deze personen kan weergeven. Vader en moeder van het kind, en het kind, zijn te recent geboren om hun data al openbaar te kunnen maken.

Overigens en trouwens, van levenloos geboren kinderen wordt geen geboorteakte meer op gemaakt. Terwijl vroeger, heel lang geleden, de discussie langdurig opwakkerde, hoe je een akte van overlijden van een levenloos pasgeborene kunt opmaken, als er niet eerst een geboorteakte was opgesteld. Dàt probleem is adequaat opgelost. Geen geboorteakte meer, alleen een akte van overlijden, alleen voor levenloos geboren kinderen.

AKTE No.12 : Wilhelmina Hofmans, die op 9 april 1960 overlijdt, is mij niet bekend. En datzelfde moet ik beweren over haar echtgenoot, waarvan ze weduwe is bij haar overlijden. Hij heet Theodorus Lamers. Wilhelmina doet alle overigens vrouwelijke overledenen all eer aan, want zij is de zesde van de in totaal tot nu toe zes overleden dames, die allemaal ouder zijn geworden dan 81 jaren. Even zoeken of ik iets over de personen, vernoemd op deze akte van overlijden, kan vinden en achterhalen.

AKTE No.13 : En hier dan gelukkig ook weer een ouder-dan-80 geworden mànnelijke overledene. Te weten Rudolf van Deursen. Hij is 86, als hij overlijdt op 29 april 1960. Hij is dan nog echtgenoot van Petronella van den Boom.

             Beiden worden in Dreumel geboren. Hij op (▼) 1 maart 1874 en zij op (▼) 9 maart 1877.

AKTE No.14 : De –overleden- heren doen niet veel onder voor de dames, voor wat betreft de leeftijden waarop ze afscheid namen van het leven. Neem nou Piet van Welie, die het 89 jaren heeft vol gehouden. Doet hij mijn bewering weer eer aan, dat ongetrouwde mensen langer leven dan zij die wèl trouwden en kinderen kregen? Je zou het bijna gaan geloven, maar met zekerheid kunnen we alleen stellen dat Piet niet trouwde. Hij is een nakomeling van vader Hermanus van Welie en diens vrouw Johanna Boumans. Eén van een redelijk aantal ook andere nakomelingen.

AKTE No.15 : Gelukkig, ook Johannes van Rhijn is geen spelbreker als het gaat om ‘pas’ te overlijden als je ouder dan 80 bent. Hij overschrijdt die limiet met één jaar, als hij overlijdt op 3 mei 1960. Ook hij heeft geen huwelijksakte ondertekend in zijn ganse leven en dus ook geen akten van andere aard, die hadden kunnen voortkomen uit dat huwelijk.

En dus ook geen echtgenote of kinderen die aangifte zouden hebben kunnen doen van zijn heengaan. Een mij totaal onbekende aangeefster, te weten de 75-jaar oude Belia van Klaren, komt de gemeentesecretaris ervan overtuigen dat ze uit eigen wetenschap kennis heeft, zelfs draagt, van het overlijden van Johannes. Het zou overigens nog goed mogelijk zijn dat zij heel wat bekender was voor Johannes dan voor mij ! Johannes is een zoon van het echtpaar Petrus van Rhijn en Willemina van Leeuwen. Die, dat moge overduidelijk zijn, wèl voor tenminste één nakomeling hebben gezorgd.

En ik ken er nog wel een paar meer …

Zie ook : http://oldcows.com/AUG-16-Familie-s-van-Welie/1886-1968-Franciscus-Antonius-Maria-van-Welie/index.php

AKTE No.16 : Ja hoor, prima gedaan, Adriana Catharina Peters. Zij overlijdt op 6 mei 1960, op … ja, ja, 83-jarige leeftijd. Zij is de dochter van Johannes Peters en diens vrouw Johanna van der Eijk. En ze is dan weduwe van Hendrik van Oijen, waar ze mee trouwt op (▼) 26 juli 1905.

Ze zijn in Dreumel getrouwd en meestal betekent dat dat de vrouwelijke helft van het echtpaar in Dreumel werd geboren. En dat is ook zo, op (▼) 28 januari 1877. Trouwens, ook Hendrik van Ooijen werd in Dreumel geboren, hij (▼) op 2 januari 1873.

Uiteindelijk, overigens al vanaf dat ze geboren werden, schelen ze qua leeftijd niet zoveel van elkaar als ze overlijden. Hendrik van Ooijen overlijdt op (▲) 11 september 1954, op 81-jarige leeftijd en Adriana Catharina Peters op (▲) 7 mei 1960, op 83-jarige leeftijd. Hun gezamenlijke huwelijksperiode heeft geduurd vanaf 26 juli 1905, tot de dag waarop Hendrik overlijdt, 11 september 1954.

Ik ken wel mensen, zelfs van heel nabij, die dat niet, en nooit meer, halen.

AKTE No.17 : Slechts deze twee akten staan vooralsnog in het persoonlijk dossier van Piet van Oorsouw, die op 13 juni 1960 overlijdt. Zowaar … op 82-jarige leeftijd.

Maar op zijn akte van overlijden wordt gemeld dat hij echtgenoot is van Maria de Reuser. Het zou goed kunnen dat hij en zij pas getrouwd zijn nà de laatste openbare –Dreumelse- huwelijksakte in 1932 en dan kan ik zoeken wat ik wil, maar ga ik evengoed niks vinden.

Tja, en dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Ik weet niet wanneer ze getrouwd zijn, maar omdat ik niets kan vinden op de website van het Gelders Archief, stel ik vast dat ze na 1932 zijn getrouwd. Of … zijn ze wellicht buiten de provincie Gelderland getrouwd, dat zou ook nog kunnen. Even WieWasWie raad plegen … Nee, ook niets te vinden. Dus … Piet van Oorsouw maakte deel uit van dit gezin:

Zie ook : http://oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/JAN-17-PROT-KERKHOF-178-Hendrikus-Goijer/index.php

AKTE No.18 : Het leesbaar beschrijven van akten was toch al niet zo’n bijster duidelijke eigenschap van de gemeentelijk secretaris, maar dat wordt dan nog iets gecompliceerder als er niet genoeg ruimte op de akte is om alles goed en duidelijk, en vooral leesbaar, op te schrijven.

Op deze akte moeten twee echtgenoten toegevoegd worden bij degene die is overleden, te weten Jan Johannes van der Sluijs, die op 17 juli 1960 overlijdt. Ondanks het gegeven dat hij twee keer trouwde, heeft hij toch de respectabele leeftijd van 81 bereikt en dat kunnen niet al teveel overledenen hem na vertellen, althans niet voorafgaand aan dit jaar 1960, waarin het aantal overledenen die ouder zijn overleden dan 80 overweldigend en verbazingwekkend hoog en gestaag is.

Jan Johannes wordt zelf in Ophemert geboren en ik ga even zoeken naar zijn geboorte-akte.

(100e afbeelding ▲)

En uiteraard willen ook zij een gezin stichten en dat lukt:

AKTE No.19 : Toe maar! Negentig jaar is Margaretha Wouters oud geworden. Voor ze op 5 augustus 1960 in Dreumel overlijdt. Niet in haar geboorteplaats, want ze (▼) wordt in Nijmegen geboren, op 12 juni 1870.

En haar toekomstige echtgenoot, Hendrikus Johannes Schoonwater ? Ook in Nijmegen geboren, op (▼) 6 oktober 1872.

Ik kan niets exacts melden over het moment waarop ze naar Dreumel zijn verhuisd, maar aan de hand van de geboorte-/overlijdens-plaatsen van hun kinderen, heb je toch enige indicatie:

AKTE No.20 : Nou, net op het nippertje, meneer Willem van Lent. 80 Is hij nog mogen worden –nèt geen 81 meer !- en overlijdt op 13 augustus 1960. Geboren wordt hij op (▼) 21 augustus 1879.

Willem van Lent is zoon en broer van …

AKTE No.21: En ook Geertrui Smulders heeft het bereikt. Als ze overlijdt op 13 augustus 1960 is ze 81 jaren oud.Ze wordt geboren op 16 juli 1879 (▼).

Geruime tijd na haar geboorte ontmoet ze Anton van Kampen en die wordt –buitenechtelijk- geboren op (▼) 07-09-1879. 

Anton van Kampen en Geertrui Smulders trouwen op 5 mei 1909. Vanzelfsprekend in Dreumel.

Hoe lang zou een Dreumelse Ambtenaar van de Burgelijken Stand bezig zijn met zo'n trouwakte? Waren daar dan het kersverse echtpaar en alle getuigen dan ook de hele tijd bij? Ja, natuurlijk, ze moesten immers allemaal ondertekenen, voor zover ze de schrijfkunst machtig waren althans. Ik vermoed dat je voor die hele procedure zomaar minstens een stevig uurtje voor uit kon trekken.

(1): 05-05-1909 : Trouwakte Anton van Kampen & Geertrui Smulders.
(2): 20-03-1910 : Geboorte Nicolaas.
(3): 03-07-1948 : Overlijden 68-jarige VADER Anton van Kampen.
(4): 13-08-1960 : Overlijden 81-jarige Geertrui Smulders.
(5): 07-09-1879 : Buitenechtelijke geboorte van Anton van Kampen.

AKTE No.22 : Margaretha Johanna Gerritsen maakt een einde aan de lange reeks van overledenen, die op 80+ leeftijden overleden. Zij is ‘slechts’ 79 geworden en dat was dan 79 jaren na haar geboorte, in Wamel. Ze zou daar dan rond 1960 minus haar leeftijd = 1881 geboren moeten zijn. Maar … dit zijn de enige resultaten (▼) die het Gelders Archief presenteert over naamgenoten. Niet eentje komt zelfs maar in de buurt van 1881. Dat is vreemd !! Het zou nog kunnen dat het Gelders Archief er nog niet aan toe is gekomen om deze -en mogelijk andere- (wèl openbare) akten op de site te zetten. Ik kom dat wel vaker tegen.

Kinderen ? Eentje, een meisje, dat dan ook nog levenloos wordt geboren.

Wikipedia verschaft opheldering over (▲) Duitschland : De grote armoede waarin de Weimarrepubliek sinds haar oprichting mee had te kampen deed extreem-links en extreem-rechts groeien. Beide ideologieën probeerden de macht te grijpen en de kwetsbare democratie te vervangen door een dictatuur. Op 13 maart 1919 pleegde de Pruisische ambtenaar Wolfgang Kapp samen met enkele militairen een staatsgreep. Kapp werd tot rijkskanselier van Duitsland en premier van Pruisen benoemd. Aanvankelijk probeerden Kapp en de zijnen rijkspresident Friedrich Ebert en rijkskanselier Gustav Bauer in Berlijn te arresteren, maar zij waren reeds uitgeweken. De Reichswehr, het verzwakte Duitse leger van de jonge republiek, deed niet mee aan de coup, maar greep ook niet in. Op 15 maart riepen de linkse partijen (SPD, USDP, KPD) een algemene staking uit en het gehele openbare leven lag plat. Op 17 maart vluchtte Kapp naar Zweden en werd de legitieme democratische regering hersteld.

De armoede hield aan en in 1923 was 1 Amerikaanse dollar 400 Duitse rijksmark waard. Door de ontstane hyperinflatie werd het voor Duitsland onmogelijk om zijn schulden af te betalen. Een Amerikaans plan bood uiteindelijk een oplossing: de Amerikanen leenden geld aan de Duitsers en de Duitsers konden hiermee hun economie opkrikken om weer geld te verkrijgen om de herstelbetalingen te voldoen. Van de herstelbetalingen losten de Fransen en Britten hun oorlogsschulden bij de Amerikanen af.

AKTE No.23 : Het is wel jammer, maar zeker niet ongebruikelijk dat overledenen, zoals hier Johanna Maria van Baren, op 69-jarige leeftijd ‘al’ overlijden. Op 28 augustus 1960.

Maar als je geboren bent op (▼) 3 juni 1899 en op de aangegeven datum overlijdt, dan is de optreksom snel gemaakt. En overlijdt je op een leeftijd dat zelfs je eigen echtgenote als aangever het gemeentehuis op moet zoeken, om dat overlijden te komen melden.

Hij heet Gradus Johannes van de Weert en is, net als Johanna Maria, ook in Dreumel geboren. Op (▼) 23 januari 1896.

Ik heb wel weet van een paar van hun kinderen, maar dan alleen omdat die overleden in de periode dat de akten van overlijden nog openbaar zijn, tot en met 1960. Het kan zomaar dat er tal van kinderen werden geboren nà het sluitingsjaar van de openbare Dreumelse geboorteakten 1912 én die ouder zijn geworden tot na 1960.

AKTE No.24 : Het tweede levenloos geboren kind in 1960. Een zoontje of een dochtertje van vader Hendrikus Mattheus Melis en diens echtgenote Dirkje Maria Antonia Janssen. En verder moet ik het hierbij laten, want ik kan er ook verder niets meer over vinden. Goh, wat weinig !!

AKTE No.25 : Tja, de klad zit er goed in, nu ook Cornelia den Biesen op 69-jarige leeftijd ‘al’ overlijdt, op 25 september 1960. Helaas is ze niet ouder mogen worden en al helemaal geen 80 of ouder. Wanneer onze tijd erop zit, zit onze tijd erop !

Zij wordt geboren op 2 november 1892 (▼) en haar toekomstige echtgenoot, Willem Antonius Hol, op (▼) 4 juli 1890.

Van slechts één kind heb ik gegevens, namelijk dat hij, Jan Willem Hol, overlijdt op 6 maart 1931, slechts negen maanden jong.

AKTE No.26 : Ja, alweer akte no. 26. Die van en voor Drika van Tuil. Ik herinner me haar nog goed, want onlangs deed ze nog aangifte van het overlijden van Margaretha Johanna Gerritsen. Dat was op 18 augustus 1960 en nu overlijdt Drika zelf, op 21 oktober 1960. In Heerewaarden geboren overigens, op (▼) mei 1878. En echtgenoot ‘2B’ in Dreumel, op (▼) 2 juli 1875. Johannes Salet heet hij.

AKTE No.27 : Jaaa, nogmaals een overledene die het gepresteerd heeft om ouder dan 80 te worden. Het zal geen kwestie van doorzetten of willen zijn geweest, maar toch heeft ze dat gehaald. Antonia Thijssen die op 82-jarige leeftijd, op 10 november 1960, overlijdt. Betekent ‘gehuwd geweest met …’ hetzelfde als ‘weduwe van …’ of betekent het dat ze gescheiden zijn?

Ik kan me nauwelijks heugen dat ik ooit een aantekening op een huwelijksakte heb gezien waarin wordt gesteld dat het echtpaar gescheiden was per vonnis van een rechtbank. Dus ik denk en vermoed dat Dreumels gemeentelijk secretaris enige dichterlijke vrijheid hanteert om aan te geven dat ze weduwe was van … Bernardus Vermeulen.

Mij is overigens niets bekend van een huwelijk van deze twee hoofdpersonen en dat is vreemd. Antonia wordt op 21 augustus 1878 (▼) in Dreumel geboren en in theorie betekent dat, dat ze vanaf dat geboortejaar tot het einde van openbare huwelijksakten, eind 1932, niet getrouwd zou zijn. Zeer onwaarschijnlijk. Toen, in 1932, was ze al 54 jaartjes ouder. Ik ga even op onderzoek uit …

Op een stamboom-website –Parenteel van Bernardus van Baren- kom ik nog deze tekst tegen:

1.1.6.8.10.1 Antonia Thijssen, dochter van Hermanus Thijssen en Elisabeth van Baren (zie 1.1.6.8.10). Antonia begon een relatie met Bernardus Vermeulen. Bernardus is geboren in 1878 in Huissen. Bernardus is overleden op dinsdag 25 september 1934 in Dreumel, 55 of 56 jaar oud.

Als ik dan het geboortejaar van Bernardus mag geloven, dan zou onderstaande akte zijn geboorteakte kunnen zijn. Geboren in Huissen, op 4 december 1878 (▼). En was hij 55 toen hij overleed.

Maar de tekst ‘Antonia begon een relatie met Bernardus Vermeulen’ … verschaft geen enkele duidelijkheid over een huwelijk, als dat al ooit heeft plaats gevonden. Ik kan er nergens iets over vinden, dus … moeten we dan aannemen dat het nooit tot een officieel huwelijk is gekomen, maar wellicht een mogelijk langdurige flirt is geweest?

Maar deze stelling wordt dan weer hardgrondig tegen gesproken door de naam van de aangever van het overlijden van zijn moeder. De aangever heet Karel Theodoor VERMEULEN en hij is 39, geboren rond 1921.

Dus … wanneer en waar zijn zijn ouders dan toch getrouwd ??!!

Déze informatie (▲) , van de website van de Heemkundeverenigingleeuwen, doet dan weer vermoeden dat Bernardus een jaar eerder, in 1877, werd geboren en dan op (▼) 25 november 1877, ook en wel te Huissen.

Ik stop met alsmaar verder zoeken. Anderhalf uur verder inmiddels en heel veel Bernardussen Vermeulen lang zien komen en er trouwen er ook zeer velen, maar geen een met Antonia Thijssen. Sorry, het is een keer niet anders.

AKTE No.28 : Bijna ongemerkt naderen we toch het eind van de akten van overlijden, die in 1960 werden uit geschreven. Johanna Frederika van Gruijthuijsen is de 28e overledene, die op 17 november 1960 overlijdt. Op de respectabele leeftijd van toch 78 jaren. De secretaris komt bijna schrijfruimte tekort om zowel haar meest recente echtgenoot te vermelden, als ook die waarmee ze haar eerste huwelijk deelde. Ik heb vooralsnog geen snipper gegevens over al deze personen en dus kan de zoektocht een aanvang nemen. Eerst maar eens zoeken naar de geboorteakte van Johanna Frederika … geboren in Appeltern, dan rond 1960-78= ± 1882.

Nou, snel gevonden. Ze wordt op (▼) 7 juni 1882 geboren. Wel erg jammer dat het Gelders Archief –als je haar voornaam Frederika zo beschrijft- alleen haar akte van overlijden weer geeft en haar geboorteakte als je Frederica invoert. Maar verder … niets! Het zou kunnen dat ze buiten Gelderland is getrouwd … WieWasWie dan maar eens proberen … Maar exact hetzelfde pak lakens. Dan maar eens op de namen van haar beide echtgenoten zoeken … Eerst de eerste, Gilius Spronk.

Dit (►▲) is de geboorteakte van een Gilius Spronk, de enige die zowel door het Gelders Archief als ook door WieWasWie worden getoond. Déze Gilius wordt in Beest geboren op 7 september 1868. Maar zonder huwelijksakte en –bijlagen kan ik niet vast stellen wie de ouders zijn en of die overeenkomen. Déze Gilius trouwt met Maria Elisabeth Velt, op 16 november 1910 en de Gilius op deze trouwakte en de getoonde geboorteakte zijn één en dezelfde. Op beide akten (▼▲) heeft Gilius als vader Willem Spronk en als moeder Adriana van Westreenen.

Maria Elisaberth Velt overlijdt op 2 spril 1927 te Dreumel en haar echtgenoot,

Gilius Spronk op (▼) 3 december 1943, ook in Dreumel.

Maar op deze akte van overlijden (▲) wordt aangegeven dat hij echtgenoot is van Johanna Frederika van Gruijthuijsen èn de juiste ouders van Gilius Spronk staan er ook op. Bovendien … weduwnaar van Maria Elisabeth Velt. Dus was en is de geboorteakte van Gilius Spronk –hogerop- ook de juiste. Maar … waar en wanneer is hij dan getrouwd met Johanna Frederika van Gruijthuijsen??

Wellicht dat ‘Open Archieven’ antwoorden heeft, want met het ‘Gelders Archief’ en ‘WieWasWie’ kom ik niet eens één klein stapje verder.

Het Gelders Archief:

WieWasWie:

En … Open Archieven: Helaas, geen enkele nuttige toevoeging en slechts meer van exact hetzelfde … zo jammer !

(Wat zou het toch geweldig zijn als al die archief websites eens met elkaar zouden afspreken dat alle kolommen dezelfde namen (headers) zouden krijgen en dat ze ook op dezelfde manier gerangschikt zouden worden. Op bijna elke site wordt het wéér -net iets- anders gedaan. Maar natuurlijk vinden ze allemaal individueel dat hun manier de allerbeste is).

Ook intensieve zoekactiviteiten met Johannes van Lent, haar meest recente echtgenoot, als zoekopdracht, leveren 0,0 op!

AKTE No.29 : De familie Weijn. Uitblinkend, telkens weer, in het verzinnen van heel veel voornamen. Neem nou deze overledene. Hij heeft van zijn vader Cornelis Martinus Johannes Weijn en zijn moeder Johanna van Welie, de voornamen Johan Henri François plus –uiteraard- de achternaam Weijn, mee gekregen. Deze persoon overlijdt op 19 november 1960 en één van hun zoons komt aangifte doen van dit overlijden. Deze aangever heet Johannes Cornelis Wilhelmus Antonius Weijn. Ik weet niet precies hoeveel last of plezier ze in hun hele levens gehad hebben van al die voornamen, maar ik vermoed maar zo dat het zelden of nooit in hun voordeel heeft gewerkt. En ook de Dreumelse secretaris heeft er zijn handen weer vol aan.

Gelukkig bezit ik de huwelijksakte van J.H.Fr. Weijn en zijn –nu- echtgenote Petronella Jacoba Smulders. Ze trouwen in Dreumel, op 5 februari 1918. Met zo'n akte wordt het makkelijker om de geboortegegevens van meneer Weijn te vinden, n.l. op de huwelijksbijlagen.

(Afbeelding no.150 (▲)).

Aangezien ze in 1918 trouwden, zijn er natuurlijk geen akten van geboorte van hun kinderen. Maar wel akten van overlijden, indien die kinderen vóór 1960 zijn overleden. Hetgeen natuurlijk niets meldt over hun exacte aantal. Zoals …

Klik op deze PDF voor meer informatie over het Zuiveringsbesluit.
000-Zuiveringsbesluit.pdf (112.53KB)
Klik op deze PDF voor meer informatie over het Zuiveringsbesluit.
000-Zuiveringsbesluit.pdf (112.53KB)

AKTE No.30 : Het zou mooi geweest zijn, ook voor de persoon zelf, als de semi-traditie van ouder worden dan 80, voort gezet had kunnen worden. Maar dat zit er even niet in. Arnoldus van Kruijsbergen overlijdt al op zijn 69-ste, op 29 december 1960. Mogelijk dat 69 jaren oud worden al heel oud is voor tien-agers, maar als je zelf daar al niet te ver meer vandaan bent aangeland, dan komt het toch, jaar na jaar, steeds dichterbij. De Vaart der Volkeren heb ik het al zo vaak genoemd en dat gaat ook niet meer veranderen.

Op 3 februari 1892 (▼) wordt Arnoldus geboren. Hij moet nog trouwen en gaat dat doen met Grada Stensen, die op haar beurt weer wordt geboren op 8 december 1895, ook in Dreumel (▼).

Heel vanzelfsprekend dat ze ook in Dreumel trouwen. Op donderdag, 24 februari 1927. Het was 9.5 graad overdag en die dag waren er slechts 2 uren zon. De lucht was onbewolkt en de wind krachtig. Prima trouwweer weer!

AKTE No.31: Ik had het nog niet eerder gezien, maar dan blijkt deze akte van overlijden, van Johannes Leonardus van Lent, ineens de allerlaatste te zijn van 1960. Hij overlijdt op 30 december 1960 en is de jongste overledene van het hele jaar, afgezien van de twee levenloos geboren kinderen van Wezel en Melis.

Johannes Leonardus wordt in Dreumel geboren, op (▼) 14 juni 1908.

En als je dan op dat moment pas wordt geboren, dan is enige hoop dat er nog openbare akten beschikbaar zullen zijn over trouwen en kinderen al snel vervaagd. Tenzij een kind, of kinderen, in eerste instantie geboren worden, maar met name overlijden vóór de openbare akten van overlijden worden afgesloten met deze laatste akte no.31 van overlijden in 1960. Johannes Leonardus van Lent trouwt met Garia (Ik denk dat dat Maria moet zijn) Helena Liefkens. Nà de laatste openbare huwelijksakte in 1932.

Maria Helena Liefkens wordt geboren op (▼) 11 april 1909, ook in Dreumel.

Maar van tenminste (of slechts) één kind hebben we wetenschap, omdat hij nog een keer vernoemd wordt in de akten van overlijden.

Op 7 mei 1952 overlijdt een zoon, Johannes Hendrikus Leonardus, op 13-jarige leeftijd (▲). Geboren in/rond 1939. 27 Jaren later dan de laatste openbare akte van geboorten.

INTERNET : (▲) In Nederland waren bakkers sinds 1942 verplicht om sterker gejodeerd zout te gebruiken bij de bereiding van brood. Dit zout werd broodzout genoemd. Broodzout was gewoon keukenzout (natriumchloride) waaraan 70 tot 85 mg jodide per kg zout was toegevoegd, een hoger gehalte dan in bakkerszout. Sinds 20 juni 2009 mogen bakkers geen broodzout (70-85 mg jodide per kg) meer gebruiken. In juni 2009 heeft de bakkerijsector een convenant gesloten met de overheid over het gebruik van bakkerszout (50-65 mg jodide per kg zout) in bakkerijproducten, het “Convenant gebruik bakkerszout”. Daardoor werd het gebruik van gejodeerd zout ook toegestaan in andere bakkerijproducten dan alleen brood, wel werd het gehalte jodium in het zout verlaagd. Bakkerszout mag ook voor producten als koekjes, cake en gebak worden gebruikt. De verplichting om gejodeerd zout te gebruiken bij het bakken van brood is met dit convenant dus sinds 2009 vervallen. In plaats daarvan wordt via een convenant het gebruik van bakkerszout binnen de beroepsgroep bevorderd. Dit is echter niet verplicht en een klein percentage van de bakkers gebruikt geen bakkerszout.Biologische bakkers gebruiken bijvoorbeeld meestal geen gejodeerd zout bij het bakken. Mensen die zelf brood bakken, kunnen bakkerszout bij de bakker halen, of soms bij de winkel of molen waar broodmeel wordt verkocht.

‘Het’ zit er op! Zou ik, een dikke maand geleden, niet in de gelegenheid geweest zijn om nog een extra additioneel aantal jaren Dreumelse akten van overlijden te mogen inscannen bij het Gelders Archief … dan zou dit vooralsnog het laatste openbare akte van overlijden verhaal zijn geweest, dat ik heb kunnen verwerken.

Tot en met 1960 zijn die akten van overlijden allemaal openbaar en kun je ze van de website van het Gelders Archief naar beneden laden. Dat is nog –lang?- niet het geval met de extra akten, die ik heb mogen inscannen. Dat zijn de (Dreumelse) akten van overlijden vanaf 1961 tot en met 1968. Wanneer ik deze ga verwerken, zoals ik dat inmiddels met alle voorafgaande akten van overlijden heb gedaan, weet ik nog niet precies.

Het is wellicht even tijd om wat te pauzeren met deze eigenlijk allemaal trieste akten van overlijden. Die dan voor onbepaalde tijd even plaats moeten maken voor een ander soort akten, mogelijk wel de akten van geboorte. Die ook officieel tot en met 1912 openbaar zijn. Er zijn er wel meer openbaar, maar voor langere tijd nog niet downloadbaar op de website van het Gelders Archief.

Maar ik heb ze al wel allemaal mogen inscannen, de Dreumelse geboorteakten vanaf 1913 tot en met 1918. Dus wellicht ga ik die eerst verwerken.

Wel heel veel werk, want van alle nieuw ingescande akten worden alleen maar *.PDF-jes gemaakt. Dat kan blijkbaar niet anders bij het Gelders Archief, beweren ze. Wil ik ze dus als afbeelding presenteren, dan zal ik eerst allemaal screenshots moeten maken aan de hand van die PDF-bestanden.

Op 8 juni 2019 ga ik ook nog extra huwelijksakten inscannen, weer bij het Gelders Archief. Ook van die Dreumelse akten zijn er inmiddels meer openbaar dan tot slechts 1932. Die nog niet op de website van het Gelders Archief zichtbare akten van huwelijken ga ik daar dan allemaal, en noodgedwongen één voor één, inscannen en ook dat zijn heel wat vrolijker akten dan al die akten van overlijden. Ik heb de keus en mijn keus nog niet bepaald, wat ik ga ondernemen na deze akten van overlijden. Komt tijd, komt raad.

In eerste instantie dan toch eerst maar dit vooralsnog laatste verhaal over Dreumelse akten van overlijden afmaken en dat doet ook Dreumel's secretaris. Ik weet niet wie het was, maar ik zou wensen dat hij telkens wat netter had geschreven zodat ik –en anderen- niet zo vaak moesten gissen wat er staat. Ik heb tijdens alleen dit 1960 verhaal al twee keer naar het Gelders Archief gemailed, dat ze een naam foutief op hun website hebben geplaatst.

Deze ochtend nog … Garia Helena Liefkens in plaats van Maria Helena Liefkens.

Je kunt je de vergissing goed voorstellen als je ziet hoe de secretaris Maria verwoordde op de akte.

Ook van dit jaar heb ik dan maar zelf weer een alfabetische tafel samen gesteld, gesorteerd op leeftijden en achternamen.

En ... Alle overleden personen wederom verzameld in deze (▼) totaal tabel. Naar aanleiding van 1960 is de gemiddelde leeftijd, waarop overledenen overleden, weer met 1 gestegen naar, gemiddeld over alle jaren, 37 jaren. Terwijl, als je alleen naar 1960 zou kijken, de gemiddelde leeftijd bij overlijden zowaar 74,3 is. Best wel een heel speciaal jaar …. 1960.

Even, en wellicht wat langer toch, iets compleet anders.

Lang geleden, ongeveer gedurende eind 2016 en begin 2017, ben ik vele maanden bezig geweest met het (proberen) samen (te) stellen van een soort stamboom met –zo bleek- heel veel takken, met mijn destijdse werkgever als hoofdpersoon, in de schijnwerpers. Toen al, en nog steeds, verbaasde ik me over de haast niet te geloven hoeveelheid informatie en data die je, publiekelijk beschikbaar via en van Internet, kunt vergaren en zodoende kunt verwerken in een zeer omvangrijk bestand.

Mijn werkgever was vanaf september 2013 tot eind mei 2019, Damen Shipyards in Gorinchen, met standvastig en vastberaden de heer Kommer Damen met beide handen stevig aan het roer.

Hier (▼) twee keer afgebeeld, links toen hij het roer overnam van zijn vader en rechts, een aanzienlijk aantal jaren ouder, echter nog steeds aan de top.

Ik had heel, héél erg graag al mijn bevindingen op mijn website willen publiceren, maar dat heeft toch niet plaats gevonden. Ik heb uiteindelijk al mijn gegevens en PowertPoints, waarin ik al die gegevens had verwerkt, aan het Damen Archief in Gorinchem overhandigd. Dat leek me het meest verstandige en verstandiger dan toch publicatie te doen plaats vinden, waarna ik me constant had moeten afvragen of het gepubliceerde wel door de ‘Damen Beugel’ kon. Ondanks lange gesprekken met dezen en genen binnen Damen, zelfs met mevrouw Damen, kon ik mezelf er niet geheel en voldoende van overtuigen dat het publiceren van –aan de hand van die gesprekken- slechts delen van het totaal aantal gegevens, verantwoord mogelijk was, zonder dat daar onprettige gevolgen aan zouden kunnen kleven. Dus, geheel van publicatie afgezien en mijn gegevens zullen, via mij, nóóit meer de openbaarheid bereiken, dat kan ik u, en de familie Damen, garanderen.

Maar dat is een ander ‘verhaal’ met een aantal summiere gegevens en onderwerp, waar ik ook al heel lang –geleden- mee bezig ben geweest en die overigens al vrij lang en sindsdien onberoerd zijn gebleven, tijdens allerlei, wat mij betreft, onwelkome communicatieperikelen.

Het gaat over het geslacht Brouërius van Nidek. Wellicht herinnert u zich vaag deze tekening nog, van de protestantse kerk in Dreumel …toen die nog geen ruïne was ...

Op deze site http://www.historischetopografie.nl/ is veel en veel meer te lezen over al de personen, die mee hebben gewerkt aan een aantal boekwerken die Mattheus Bouërius van Nidek heeft gepubliceerd. Waaronder dus ook Abraham de Hean.

Maar er bestaat, weet ik uit betrouwbare bron, ook een soort stamboom van de familie Brouërius van Nidek en al gedurende een hele lange periode tracht ik de eigenaren van dat boekwerk over te halen om het boek in te mogen scannen, zodat ik daar data uit zou kunnen publiceren op deze website. Alle daaruit voortvloeiende kosten zou ik dan voor mijn rekening nemen.

Ik ontving ooit prachtige afbeeldingen uit dat Stamboek … in totaal ongeveer 100 bladzijden inhoud, maar niet allemaal beschreven.

Medio mei 2019 heb ik maar weer eens contact gezocht met de tussenpersoon, die zou kunnen bemiddelen tussen mij en de eigenaren van dit unieke Stamboek. En heb –wederom- gevraagd of er nog mogelijkheden zijn om het proces weer een nieuwe impuls te geven, zodat het inscannen zou kunnen plaats vinden en ik de al lang sluimerende hoge verwachtingen, over het publiceren van een en ander, uiteindelijk toch zou kunnen realiseren.

En laat er nu toch enige vooruitgang in te lijken zitten. Ik heb een afspraak met die tussenpersoon gemaakt, om binnen nu en een maand naar een bedrijf toe gaan, waar ze die scans zouden kunnen maken. Dat is een uiterst delicaat proces, zeker met deze stokoude boeken. Maar de eigenaar van dit één-mans-bedrijf zegt dat te kunnen en daar heb ik wel vertrouwen in.

Of mijn hernieuwde vertrouwen in het nu weer opgestarte project en de uitkomst daarvan, terecht is of niet, dat zal de niet zo verre toekomst uit moeten en kunnen wijzen. Maar de voortekenen lijken gunstig ! Lets hope for the best!!

Enz.Enz.Enz.

TERUG NAAR BOVEN.