Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Klik op het woordje HIER in de teksten hieronder en u wordt direct door-gelinkt met het desbetreffende verhaal. De datumduiding voorafgaand aan elk verhaal is JJJJMMDD (J=Jaar, M=Maand, D=dag). 

Het moge duidelijk zijn ► de meest recente verhalen staan uiteraard en altijd bovenaan.

20220225 : Het is gelukt om een derde website te beginnen. Niet bij een nieuwe provider maar wéér bij Strato. Vanwege de mogelijkheid om  grote bestanden bij hen op te kunnen blijven loaden. De website is te vinden met deze link www.genealogiestieken.com . Ik hoop u daar digitaal weer te mogen ontmoeten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20211017 : Ik heb de stamboom van Johanna Maria van Lent net in z'n geheel geupload. Nadat ik eerst een aantal publicaties van 'Dreumel in oude kranten' had verwijderd. Ik heb geen idee hoeveel ruimte ik daarmee heb vrij gemaakt voor deze stamboom, maar dat ga ik direct proberen. Stel dat het gelukt is om deze stamboom in z'n geheel te uploaden ...

 ... Klik dan HIER om inzage te verkrijgen in deze zeer uitgebreide stamboom.

20211015 : Naar aanleiding van het vol geraken van de webruimte die Strato me biedt, probeer ik een organisatie te vinden, anders dan Strato, die een simpele website voor me kan bouwen, zodat ik verder kan met waar ik al jaar/jaren en dag/dagen mee bezig ben. Het zou zomaar lang kunnen duren eer dat resulteert in een openbare nieuwe website, die ik dan weer van een andere domeinnaam zal moeten voorzien. Voor het zover is, heb ik het plan op gevat om de 'Dreumel in oude kranten' webpublicaties op deze website af te bouwen. Ik haal een publicatie weg bij Strato en publiceer die vervolgens op mijn Facebook. Eén voor één. Zo vergroot ik de beschikbare ruimte weer die ik dan weer kan gebruiken voor bijvoorbeeld meer stambomen. Geen ideale situatie, maar het beste wat ik op dit moment kan verzinnen. Ik hoop zo spoedig mogelijk met een nieuwe website te kunnen beginnen, maar sta er in het geheel niet van te kijken als dat nog maanden zou kunnen gaan duren.

20211010 : Ik heb zojuist Dreumel in oude kranten-1944 geupload, nadat ik de bestandsgrootte van elke individuele afbeelding had verkleind. Dit is een experiment, om te zien of ik nu dan genoeg ruimte heb veroorzaakt, nadat ik de oude, grotere, bestanden eerst had verwijderd en vervolgens dus heb vervangen door de meest recente -kleinere- bestanden.

Klik HIER om mee te kunnen genieten van Dreumel in de kranten van 1944.

20211008 : NEGATIEVE SENSATIE WEER :

Ik heb Strato gevraagd waarom ik plotseling geen bestanden meer kon uploaden. Hun reactie is als volgt :

Vervelend om te horen dat het niet lukt met het uploaden van meer afbeeldingen, graag zoek ik met je mee naar een oplossing.

Ik heb alles even nagelopen en ben er achter gekomen dat je aan je limiet zit van je webspace. Je maakt gebruik van een Sitebuilder pakket met maximaal 30GB webspace, momenteel is deze zo goed als vol, dit zorgt er voor dat het niet lukt om nieuwe foto's te uploaden. We hebben helaas ook geen Sitebuilder pakket met meer dan 30GB webspace.

Ik zie op je website dat je archieven bijhoudt, hierom kan ik me zo voorstellen dat het ook geen optie is om een deel van de pagina's/afbeeldingen van je website te verwijderen. De enige manier die ik me voor kan stellen, waarop je gemakkelijk meer ruimte creëert, is het aanschaffen van nog een extra Sitebuilder pakket en hier een nieuw domein in te registreren dat een beetje lijkt op je huidige domeinnaam.

Ik kan niet anders als me beraden over wat me nu te doen staat, na ook weer deze schofterige reactie. Al enige weken geleden werd de layout van m'n pagina's volkomen voor Strato veranderd zonder waarschuwing vooraf. Zoek het maar uit, zullen ze gedacht hebben. Schofterig, echt wel !!

20211001 : De artikelen worden steeds sporadischer en de kranten steeds dunner. Niet alleen die over Dreumel, maar in 1943 gebeurt het dat er vaker kranten op Delpher te vinden zijn, die slechts twee pagina's tellen, dan kranten met meer pagina's. Ook nog veel met slechts 4 pagina's. Sporadische advertenties, daar waar die, vóór de oorlog, overgrote delen van kranten innamen, tot vervelens toe zelfs. Het spijt me, ik kan er niet meer van maken. Wat er niet is, kan ik niet reproduceren!

Klik HIER voor het korte 1943 verslag.

20210929 : Tja, als er meer artikelen over Dreumel in alle kranten van 1942 zouden staan, was ik er zeer waarschijnlijk langer mee bezig geweest en gebleven. Echter ... dat is niet het geval. Gedurende een lange periode van dit jaar hebben heel veel kranten ook nog maar slechts 4 (of nóg minder) pagina's en niet de grote hoeveelheden die ik gewend was van vóór de oorlog. Wellicht een chronisch tekort aan papier, zoals er ook een even chronisch tekort was aan echte koffie en echte thee en mensen allemaal surrogaat koffie en dito thee dronken. Slechts één advertentie in dit hele jaar die met sigaretten te maken heeft, géén voor tabak. Trouwens, ook Vroom & Dreesman en C & A zijn geheel uit alle kranten verdwenen. Maar wàt er over Dreumel wordt geschreven, dat staat 'allemaal' in deze vermelding over 1942.

Klik HIER voor 'al' deze vermeldingen.

20210927 : Een relatief kort relaas is het geworden, de krantenartikelen van 1941, waar Dreumel in voor komt. Hetgeen voornamelijk te wijten is aan het niet zo vaak meer aanwezig zijn van artikelen, die met Dreumel te maken hebben. Er wordt gewoon weinig/minder over Dreumel geschreven! Desondanks zijn het toch wel weer aardig wat vermeldingen, die U kunt belezen door op HIER te klikken, hieronder. Opvallend was verder dat er nauwelijks meer advertenties gepubliceerd worden die met roken te maken hebben. Met name over sigaretten en tabak !! Mogelijk als gevolg van een verordening van onze overheersers, maar dat wordt nergens gespecificeerd.

Klik HIER voor alle details over Dreumel, zoals samen  gebracht in de landelijke kranten van 1941.

20210927 : Het zou zomaar kunnen dat deze stamboom, voor Hermanus Johannes van Wijk, het snelst aangepast kon worden dan andere, ooit eerder. Dat komt omdat een nicht van hem eerder dit jaar al werd geboren en ik daar al een stamboom voor had samen gesteld, en waar ook al de familie van Hermanus Johannes, en hijzelf, in wordt verwoord. Kleine aanpassinkjes en klaar was en is ... Jodi!!

Klik HIER voor die zeer uitgebreide stamboom.

20210921 : De aanhouder wint (vaak) en dat geldt ook voor deze stamboom van en voor Adrianus van den Elsen. Het zou ook nooit een zo uitgebreide stamboom hebben kunnen worden, als ik op internet niet (dus wèl) heel veel gegevens over deze specifieke familie zou hebben gevonden, als ook over gerelateerde families en personen. Uiteraard toch ook veel zelf moeten zoeken en vinden en dat is het meest leuke aan het samen stellen van stambomen. Het betekent wel dat, als je een aantal dagen bezig bent geweest met het vinden van gegevens over personen met de achternaam van den Elsen, dat je deze operatie nóg een keer moet herhalen voor personen die van den Elzen op hun akten hebben laten plaatsen, hoe terecht of onterecht ook.

Klik HIER voor de details over al de van den Elsen/Elzen families en naasten.

20210919 : Een anders dan anders jaar, voor zover ik dat mag en kan beoordelen. De tweede wereldoorlog werd in dit jaar begonnen en voor we het wisten, werd ook Nederland onder voet gelopen voor de Duisters. Artikelen die mogelijk over Dreumel in de krant geplaatst hadden kunnen worden, werden dat nu niet meer, of nauwelijks. Zo wordt er geen enkel verslag meer weer gegeven van de Dreumelse gemeenteraad, even vergetend dat die nou ook niet allemaal even interessant waren. Op een geheel ander terrein werden ook een groot aantal advertenties ineens niet meer gepubliceerd. Waarom niet is niet duidelijk, maar bijvoorbeeld advertenties om mensen te bewegen veel van een bepaald sigaretten- of pijptabakmerk te gaan roken, verdwijnen bijna geheel. Een speciaal jaar en ik verwacht dat dat tot medio 1945 wel zo ongeveer door zal gaan.

Klik HIER om dit hele jaar in ogenschouw te kunnen nemen.

20210907 : Het jaar negentien honderd negen een dertig. Helemaal door gespit en nagenoeg alle krantenartikelen die iets met Dreumel te maken hebben, opgenomen in deze samenvatting. Toch jammer dat de Dreumelse gemeente-raadsvergaderingen blijkbaar niet meer de moeite lonen voor vermelding in de kranten. Dat scheelt voor mij weliswaar heel veel werk, maar het doet geen recht aan wat er allemaal in Dreumel gebeurde, maar opeens niet verder bekend werd dan in, en enkele meters buiten, Dreumel. Vreemd was verder dat de advertenties in de kranten, die sigaretten en sigaren aanprijzen, in het 4e kwartaal van 1939, en heel plotseling, bijna compleet verdwijnen uit de kranten. Al deze advertenties publiceer ik op mijn Facebook, maar dat moet ik ze wel terug kunnen vinden in de kranten. En ... Duitsland is Polen binnen gevallen en dat is de start van de 2e wereldoorlog. En ... er wordt een persoon Sas in Dreumel vermoord en alhoewel er veel over gepubliceerd werd rond de moord, wordt er verder in alle kranten niets meer over gemeld. Heel vreemd, want wie blijkt uiteindelijk de dader te zijn ??!

Klik HIER om heel 1939 te kunnen aanschouwen.

20210906 : Strato, de provider van ook deze website, heeft het weer geflikt. Aanzienlijke aanpassingen aan  de lay out doorvoeren, zonder dat de klanten daarover in gelicht worden. Dus word je ineens geconfronteerd met schermen, die je niet herkend en dus ook ineens niet meer kunt herkennen wat je moet doen, of waar je op moet klikken, om er weer nieuwe gegevens aan toe te kunnen voegen. Heen en weer mailen, hetgeen stagneert omdat ze -denk ik- bij Strato in het weekend niet werken, en dan heb je in ieder geval uiteindelijk enkele aanwijzingen gekregen hoe je de opzet nu aan moet pakken om tot hetzelfde resultaat als voorheen te geraken. Mocht u iets opvallen wat voor verbetering/correctie in aanmerking komt, laat het me alstublieft weten.

Als u HIER klikt, opent zich de stamboom van en over Johanna Francina Maria van Welie en de haar omringende families !!

20210824 : Ja, ook de stamboom voor Johanna Theodora Strik is gereed. Mocht iemand bepaalde gegevens over haar en deze families zoeken, dan zal het helaas even zoeken worden, omdat niet alle gegevens direct bij de specifieke persoon vermeld konden worden of daar niet bij vermeld werden, in de eerdere versie van deze stamboom. Dus aanpassingen waren noodzakelijk en ik heb me gerealiseerd dat ik wellicht toch vaker gewoon met een nieuwe stamboom moet beginnen, in plaats van alsmaar en moeizaam aanpassen van al eerder samen gestelde stambomen. En dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, omdat ik al deze stambomen met PowerPoint maak, en dat betekent dat elk teken, èlk teken, individueel en telkens apart op de juiste plaats in de stamboom gezet wordt. Veranderingen vergen dan heel veel werk, wat voorkomen zou kunnen worden door -wellicht iets vaker- een maagdelijke stamboom ter hand te nemen.

Maar, als u HIER klikt, is de stamboom van Johanna Theodora geheel tot uw beschikking.

20210823 : Het jaar 1938 is volledig verwerkt, voor wat de artikelen betreft waar Dreumel in voor komt. Niet letterlijk, want er zijn ook personen die die achternaam hebben en die neem ik slechts zeer sporadisch in deze samenvattingen op, puur alleen om aan te geven dat die 'Dreumels' ook gevonden worden en dus geopend moeten worden om te kijken van hoeveel belang het is, om al dan niet deel uit te gaan maken van deze samenvattingen. 1938 Was een jaar waarin niet zo heel veel gemeld wordt over Dreumel en dat betekende dat de samenvatting ook navenant redelijk kort was en is. Ik heb  nogal wat advertenties tussen de artikelen toe gevoegd, omdat ik waarlijk onder de indruk ben van de tekenkunsten van degenen die al die advertenties samen stelden. Ware kunstenaars!!

Klik HIER voor de 1938 samenvatting.

20210818 : Het is Adrianus Luijpen en Antonia Francisca Driessen gelukt om ook in 1914 voor een nakomelinge te zorgen. Ze hebben haar Johanna Hendrika genoemd en ik heb gebruik kunnen maken van een al eerder samen gestelde stamboom om daar al haar gegevens en data in te verwerken. Mede door een zeer gedetailleerd document dat Leo van Lubeek me toestuurde, is het gelukt om heel veel gegevens toe te voegen die ik anders gemist of niet gevonden zou hebben. Dank, Leo !!

Klik HIER voor alles wat u over deze families wil(de) weten.

20210810 : Niet te geloven. Ook de 59e stamboom voor personen die in 1914 in Dreumel werden geboren, is alweer een feit. Kant en klaar! En dan zijn we nog maar in oktober van dit jaar en mogen veronderstellen dat er nog wel een aantal volgen, voor dit jaar ten einde loopt. Gelukkig ook geen vergissingen mogelijk wat de achternaam betreft van Francisca Maria Verbruggen, want die achternaam kun je maar moeilijk anders schrijven dan zoals al altijd gebeurt.

Klik HIER voor alle details.

20210806 : Tja, alsof het allemaal geen bergen met moeite, energie en tijd kost om het allemaal te verzamelen, te kopiëren en te plakken om er, in dit geval, weer een jaar krantenartikelen over Dreumel mee samen te kunnen stellen. Toch is het ook voor wat betreft 1937 weer gelukt en vol verbazing, en af en toe ergernis, heb ik mee mogen maken hoe de gemoederen in, en tot ver buiten, Dreumel geraakt en verhit werden door een boom, een veldwachter en een loco burgemeester. Niet te geloven dat daar zoveel tijd en energie in werd gestoken, terwijl er mijns inziens wel véél belangrijker zaken te behandelen waren geweest. En dan heb ik niet eens de moeite genomen om alle talloze herhalingen van steeds weer dezelfde nieuwsberichten allemaal te herhalen. Zou ik dat wèl gedaan hebben, dan was ik er nog een maand extra mee doende geweest en dat was de moeite echt niet waard!!

Klik HIER om ook dat jaar te kunnen aanschouwen.

20210806 : Nee, het is onmogelijk om in 2 dagen een geheel nieuwe stamboom samen te stellen. Dat kan alleen maar als je gebruik kunt maken van zoek- en vindwerk in het verleden en dat is bij deze, op 30 september 1914 geboren persoon, Wilhelmus Petrus Boumans, van toepassing. Wim Boumans, een collega gegevenszoeker en -vinder, heeft in het verleden een zeer uitgebreide beschrijving in een kroniek verwerkt over al zijn  voor- & nafamilies, vaak met foto's. Ik heb daar dankbaar gebruik van mogen maken toen ik de stamboom voor Wilhelmina Elisabeth Boumans samen stelde, die in 1913 werd geboren. In die stamboom wordt eigenlijk alles al gedefinieerd wat ook op Wilhelmus Petrus van toepassing is en dus was het een kwestie van minieme aanpassingen en verder simpel kopieerwerk. Vandaar dat het me lukte om, 2 dagen na de vorioge stamboom, deze gereed te hebben.

Klik HIER om deze stamboom zich te laten ontvouwen.

20210804 : Een meisje bleek het te zijn. Dochter van vader van Koolwijk en moeder van Alphen. Ze besloten haar Theodora Maria te noemen. Voortkomend uit heel veel geslachten van Koolwijk en degenen met wie zij in de loop der tijden trouwden en -veel- kinderen kregen. Zeer uitgebreid al eerder weer gegeven in een stamboom die op de website van Tremele is verschenen, al heel lang geleden. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de daarin vermeldde data, daar waar ik die zelf ontbeerde. Dank, veel dank, samenstellers van die stamboom. Het is een stevig boompje geworden met heel veel gegevens ...

Klik HIER voor inzage in het PDF bestand voor alle details.

20210727 : Alweer een jaar 'Dreumel in oude kranten' af. Deze keer vrij weinig berichten waar Dreumel in voorkomt, dus ja, dan ben je er ook iets eerder klaar mee. Weinig sensationele artikelen, maar de brand tegelijk in een aanzienlijk aantal huizen en fraude met gelden, kregen ruimte in een schier ontelbaar aantal kranten. Ik moet zeggen ... tot vervelends toe, want ik kan alleen maar zien wat er in een artikel staat, als ik het open. En als je dan -bij wijze van spreken- 35 opvolgende kranten en artikelen opent met wat, pas na opening, blijkt dezelfde inhoud te zijn, dan wordt je daar niet vrolijker van.

Klik HIER voor inzage in al deze krantenartikelen die in 1936 over Dreumel geschreven werden.

20210722 : Zo lang als ik, voor mijn gevoel, denk bezig te zijn geweest met het completeren van een en deze nieuwe stamboom, zo kort blijkt dat te zijn als ik deze informatie hier ga toevoegen en de vorige 'entry' bekijk, nota bene slechts één week geleden. Ik heb zoveel mogelijk gegevens in deze stamboom samen gebracht over Goossen Schreuders. Bepaald geen overbekende naam in Dreumel, maar zijn ouders werden dan ook in Heerewaarden geboren. En als je Heerewaarden zegt, zeg je tegelijkertijd 'Sepers' en 'van Hoften'. En zo werd deze aanvankelijk schrale stamboom toch nog omvangrijker en rijker aan gegevens.

Klik HIER om meer te weten te komen over Goossen Schreuders.

20210715 : Maria Gosewina Bueters heet ze. De 55e persoon die in 1914 in Dreumel wordt geboren. En, triest, de 29e persoon, die in 1915, op 10 oktober, alweer overlijdt. Ze is dan twaalf maanden jong! Het heeft 'even' geduurd eer ik een al eerder gemaakte Bueters stamboom naar tevredenheid heb kunnen aanpassen, maar m.i. in dat uiteindelijk goed gelukt.

Klik HIER om inzage te krijgen in alle gevonden en verwerkte data, die met deze Bueters dochter te maken hebben.

20210714 : Pas tegen het eind van het per dit jaar verzamelen van de krantenartikelen over Dreumel, kun je stellen dat er in 1935 niet zoveel te melden bleek als in voriger jaren. Ik kan de vinger niet op de exacte reden daarvoor leggen, maar dat is ook niet echt cruciaal. Ik overweeg -nog lang- niet om weer meerdere jaren in één verhaal samen te vatten, want per jaar is een goeie verdeling gebleken tussen wat er fout kan gaan met een bestand en wat niet. Als er dan toch een keus gemaakt zou moeten worden, verlies ik liever 'slechts' maximaal één jaar aan data, dan meerdere jaren tegelijk. Overigens, Hitler doet zijn intrede ...

Klik HIER voor Dreumelse gebeurtenissen zoals verslagen in de kranten van 1935.

20210705 : Frits Maria de Vree hebben zijn ouders hem genoemd. Het gebeurt vaker dat geboren jongens meidennamen wordt aan gemeten, maar dat gebeurt niet andersom. Je zou Allegonda of Arnolda toch ook kunnen verrijken in combinatie met Leonardus of Judocus! De stamboom van, voor en over Frits Maria de Vree is klaar en ik heb gebruik kunnen maken van een al bestaande stamboom, die ik al eerder samen stelde voor zijn zus, die in 1913 werd geboren. En mogelijk dat ik deze aangepaste versie ook weer kan adopteren naar aanleiding van nog drie de Vree kinderen, die binnen dit gezin tot en met 1919 nog worden geboren. Wellicht zijn er ook nog kinderen nà 1919 geboren, die deze achternaam kregen, maar die akten zijn nog niet openbaar.

Klik HIER voor de uitgebreide stamboomproloog, gevolgd door wederom het gedetailleerde *.PDF-bestand.

20210704 : Geen commentaar mijnerzijds meer over het Nederlandse voetbalelftal en ik denk dat de Engelsen het EK 2021 gaan winnen. Gelukkig kon ik gewoon door gaan met het verwerken van gevonden artikelen over Dreumel, in de kranten die ook in 1934 het nieuws produceerden. En soms op manieren weer gaven, die niet -helemaal (niet)- strookten met de werkelijkheid, noch met artikelen over hetzelfde voorval in andere kranten. Voor zover ik daar tenminste zelf inzage in had of kon uitzoeken, onafhankelijk van het krantenartikel. Hitler komt steeds meer in de krant en in beeld, nu al !

Klik HIER om alle gevonden krantenartikelen, die met Dreumel te maken hadden, gedurende het jaar 1934, in te zien.

20210627 : Ik ben weliswaar geen 24/7 fanatieke voetbalfan, maar de spanning rond de activiteiten, en met name de resultaten, van het Nederlandse 11-tal, houden me af en toe wel bezig. Vandaag spelen 'we' tegen Tsjechië, alhoewel ik die activiteit op de thuisbank zal uitvoeren. Ondertussen is het wel weer gelukt om de stamboom voor Cornelia Catharina van Hoften te planten. Nog niet helemaal volgroeid, maar dat zit in gebakken in de 'Vaart Der Volkeren'. Maar zo goed als, toch zo compleet mogelijk.

Klik HIER voor deze (m.i.) mooie stamboom en het daaruit voort gekomen *.PDF-bestand.

20210618 : Alweer een heel jaar, te weten 1933, berichten over Dreumel verzameld. Dat wil zeggen, alle berichten die ik kon vinden in al de kranten die Delpher heeft gedigitaliseerd op hun website, over 1933. Het meest opvallende was toch ook dit jaar weer dat er zoveel belangrijke beslissingen telkens worden uit gesteld en de gewone man, met zijn gezin, daar de dupe van werd en bleef. Doet me telkens aan de kindertoeslagaffaire (2019/2020/2021, Pieter Omtzigt !!) terug denken, die werd veroorzaakt door alleen aan zichzelf denkende ambtenaren, die chronisch het onbeschrijfelijke onheil over Nederlandse staatsburgers afriepen, zelfs willens en wetens. Hele gezinnen naar de donder, uithuis-zettingen, enorme schulden maken, kinderen moeten afstaan, echtscheidingen ... noem alle mogelijke ellende maar op, als mensen in geldnood raken en langdurig blijven verkeren ... het gebeurde allemaal in die kindertoeslagaffaire. Zoals dat ook heel veel Dreumelnaren over kwam als ze in en rond 1933 plots hun baan kwijt raakten en het UWV nog lang niet bestond. Triest, triest, triest en laten we maar blij zijn dat er talloze positieve verbeteringen hebben plaats gevonden ... die desondanks nog steeds die toeslagaffaire deden ontstaan en doen voortetteren. Die is ook nog lang niet voorbij, per 19-06-2021. Nog làng niet !!

Klik HIER voor alle Dreumelse 1933-gebeurtenissen, zoals beschreven in die zeer uiteenlopende kranten van dat jaar.

20210615 : Haar naam is Clasina Maria de Kleijn. En het bleek zo te zijn dat ik al meerdere stambomen had samen gesteld voorafgaand aan deze tot nu toe meest recente de Kleijn persoon. Dus kon ik dankbaar gebruik maken van wat al veel eerder werd ontdekt en in die stamboom verwerkt. De meeste gegevens over Clasina Maria de Kleijn en het haar omringende gezin, en de haar omringende gezinnen, stonden al in de door mij gekozen eerdere stamboom. Dus een aanzienlijk stuk minder lang met deze stamboom bezig geweest, wat op zich niet verkeerd is.

Klik HIER voor deze stamboom met heel veel gegevens over onder andere en uiteraard de de Kleijn families.

20210611 : George Hendrik Goijer heet hij. Hij maakte deel uit van een aantal zeer omvangrijke families in Dreumel. Gegevens, die ik al deels eerder verwerkte in een stamboom voor een Goijer, die in 1913 werd geboren. En deze stamboom vormde dan ook weer de wortels om de gegevens van deze 1914-Goijer-telg aan te kunnen koppelen.

Klik HIER voor deze stamboom, mede tot stand gekomen door data verkregen van Inkie Goijer. Waarvoor dank.

20210605 : Het zou zomaar kunnen dat de families Kooijmans het meest talrijk zijn geweest en gebleven door de jaren heen, vanaf het begin van de burgerlijke stand (1811). Ik heb inmiddels ook al de meeste stambomen voor ze samen gesteld en dat is het logische gevolg uiteraard. De kans is niet groot,zelfs uiterst klein, dat deze aantallen personen met dezelfde achternaam, ooit door een andere familie in gehaald zullen gaan worden. Deze specifieke stamboom gaat over en voor Gerardus Kooijmans.

Klik HIER om zijn levenswandel, zoals bekend bij de burgerlijke stand, te volgen. En die van zijn verwanten.

20210530 : Een heel speciale dag en niet alleen omdat mijn verslag van Dreumelse artikelen in oude kranten, gedurende het jaar 1932, klaar is en gepubliceerd kan worden. Met naar mijn oordeel minder vermeldingen over Dreumel dan in voriger jaren, maar dat kan zomaar weer goed gemaakt, of overtroffen, worden in nog volgende jaren. We (ik dus) wil tenslotte nog minstens 2021 - 1932 = 89 jaren verslaan, bij leven en welzijn uiteraard.

Klik HIER voor deze 1932 editie.

20210526 : Johannes Hendrikus Jansen. Dat is de naam van de 48e persoon die in 1914 in Dreumel werd geboren, althans dat nummer staat op zijn geboorteakte in het Dreumels geboorteregister van 1914. Ook deze keer was ik er zeker niet rouwig om dat ik een al eerder gemaakte stamboom kon gebruiken om de gegevens van deze persoon aan toe te voegen. Overigens kan een dergelijk proces, telkens data toevoegen aan een eerdere stamboom, niet eindeloos door gevoerd worden, aangezien de bestanden dan te groot en onhandelbaar worden. Van deze bijgewerkte stamboom lukte het nog net om een duidelijke afbeelding en een correct *.PDF bestand te genereren. Maar deze stamboom kan ik nu niet meer gebruiken voor toekomstige achternaamgenoten.

Klik HIER om deze uitvoerige stamboom geheel in beeld te krijgen.

20210522 : Francis Louis de Jong heet de 47e persoon die in 1914 in Dreumel werd geboren. Al zijn gegevens kon ik toevoegen aan een al eerder samen gestelde stamboom. Dat verwerkt sneller !

Klik HIER om deze bijgewerkte -zeer uitgebreide- stamboom te kunnen inzien.

20210520 : Negentien één en dertig is een zojuist verwerkt jaar, wat betreft de artikelen in al die kranten die, relevant of niet, over Dreumel gaan, of over inwoners van Dreumel. De heetste aardappel in de spijsverteringskanalen van verantwoordelijke overheidsambtenaren is, ook dit jaar weer en al slepend vanaf de 1926 watersnoodramp, de woningen toe bedeeld aan watersnoodslachtoffers wier huizen waren weg gespoeld door die overvloed aan water. De gewestelijke en landelijke overheid wenste  dat ze hypotheek zouden moeten gaan betalen, maar ze -de bewoners- hadden er het geld niet voor en, als ze het al wel gehad zouden hebben, wilden ze er niet voor betalen, omdat hun huizen buiten hun eigen schuld waren verdronken. De gemeentelijke overheid steunde die huisbewoners, maar ondertussen speelt dit probleem dus al vanaf 1926. Doet me heel erg denken aan de (2020 en veel eerder al) kindertoeslagaffaire ... Totaal ongewis van wat ze mensen in den lande aan deden, oordeelde de landelijke overheid zonder aanziens des persoons. Strikte handhaving en uitvoering van veel te strakke regels, die nooit werden geschreven voor ongelofelijk lange watersnood-naslepen ..... Gaf de overheid toen ook al zoveel geld onrechtmatig uit ??!! ... Zo ja, dan hadden ze daar goed/beter die Dreumelse slachtoffers mee kunnen helpen, in plaats van ze jaren lang in een dicht geknepen tang te houden, zodat ze amper bewegingsvrijheid hadden of kregen. Wat een drama ... wat een overheid ... Toen èn NU !!

Klik HIER voor uiteraard nog veel meer onderwerpen die in 1931 met Dreumel te maken hadden, direct of indirect!!

20210517 : Kent u de ooit operationele steenfabriek 'De Hul' aan de Wamelse kant van de Waal en gelegen bij Wamel, in de uiterwaarden? Als ik ooit over voldoende informatie zou kunnen beschikken over deze steenfabriek, dan zal ik daar met zekerheid een verhaal over samen stellen en publiceren. Nu echter, eind maart, bracht een leidinggevende van de Wienerberger steenfabriek, recht tegenover 'De Hul', locatie Schipperswaard, me ervan op de hoogte dat ze daar, op zeer korte termijn, de oude schoorsteen zouden gaan slopen. Ik heb dat gehele proces gevolgd en op gevoelige platen vast gelegd. En in diverse filmpjes !! Zo blijft er dan tenminste nog iets over van dit monument. Van 'De Hul' heb ik tot nu toe vrijwel niets kunnen achterhalen  (mede door uiterst moeizaam communiceren met bewoners van die locatie, die niet en tot nu toe nooit reageerden op mijn meerdere verzoeken om hulp), maar van deze schoorsteen gelukkig wèl.

Klik HIER om te lezen hoe wéér een stukje visuele geschiedenis voor altijd naar de digitaliteit werd verbannen.

20210515 : Goh, wat kan het samen stellen van een stamboom relatief snel gaan, als er al een stamboom bestaat van een persoon met dezelfde achternaam als de meest recente persoon, die in 1914 in Dreumel is geboren. In onderhavig geval, de geboorte van Johannes Franciscus Gerlag, had ik zowaar al drie eerder gemaakte stambomen, te weten van en voor Allegonda Wilhelmina Gerlag (07-04-1913), Johannes Franciscus Gerlag (08-04-1913) en Josephus Wilhelmus Gerlag (11-11-1913). De laatst genoemde was de beste stamboom, om alle gegevens aan toe te kunnen voegen van de meest recente Johannes Franciscus Gerlag. Nog wel wat probleempjes ondervonden met het vinden van  gegevens als iemand weer eens niet Gerlag, maar Gerlach, werd genoemd in akten, maar daar was goed mee om te gaan, gelukkig.

Klik HIER voor deze stamboom.

20210511 : Geertruida Maria van den Boom heet ze. De dochter van Gradus van den Boom en Petronella Kooijmans. Haar moeder heeft ze langdurig leren kennen, maar haar vader stierf twee maanden vóór haar geboorte. Hij was 35 jaren oud, nee, jóng! Waaraan hij is overleden, wordt nergens vermeld, dus weten we dat niet. Maar wel heel veel informatie over de families die de van den Boom familie omringden. De informatie gerelateerd aan Geertruida Maria van den Boom, en haar familie, kon toegevoegd worden aan een al eerder samen gestelde stamboom voor Elisabeth Maria van den Boom. Die overigens ook in 1914 werd geboren. Best handig zo!

Klik HIER om deze familie(s) veel beter te leren kennen.

20210508 : En niet alleen weer een stamboom gereed, zowaar voor wéér een tweeling, maar ook weer een jaar toegevoegd aan de krantenartikelen waar Dreumel in voor komt. Nu is het jaar 1930 verwerkt en ik ga aanstonds beginnen met 1931, en de rest!!

Klik HIER om alles over Dreumel, dat in 1930 -in de kranten- plaats vond, te lezen.

20210508 : Voor de derde keer achter elkaar twee geboorteakten van weer een tweeling. Onvoorstelbaar dat dat drie keer achter elkaar gebeurt. Gelukkig had ik de hulp van een kroniek van Riekie van Valburg (zie Tremele.nl.), waarin uiteraard veel nuttige en bruikbare informatie over de van Valburg families. Ik heb deze gelegenheid ook te baat genomen, omdat dat toevallig zo samen viel, om beide toespraken van André van Duin en Roxane van Iperen, tijdens de dodenherdenking op 4 mei, ook in dit verhaal op te nemen. Zeer imponerende toespraken, die je nopen weer eens goed na te denken over wat we hebben en wat we intensiever zouden moeten koesteren, in plaats van het allemaal veel te vanzelfsprekend vinden. Tussen 1939 en 1945 vielen 60 tot 72 miljoen dodelijke slachtoffers, gedurende de tweede wereldoorlog. Zestig tot tweeënzeventig miljoen herinneringen om te vieren dat we leven waar we leven en hoe we leven! Inclusief corona. M'n eerste prik zonder problemen gekregen en verwerkt.

Klik HIER voor deze tweeling en die twee toespraken.

20210429 : Puur toeval, dat ik op deze ene dag zowel klaar ben met een nieuwe stamboom, als ook met het relaas van krantenartikelen waar Dreumel in voor komt. Ook deze keer 'slechts' de bijdragen van één jaar, want dat is al vullend genoeg. 

Klik HIER om compleet 1929 in ogenschouw te nemen, voor wat betreft artikelen in kranten waar Dreumel in voorkomt.

20210429 : Ik had er zonder aarzelen een miljoen om durven te verwedden, dat ik niet op opvolgende akten 2 x een tweeling te verwerken zou krijgen. Maar, het is maar goed dat ik niet gewed heb, nog afgezien van het feit dat ik nog nooit een miljoen heb bezeten en ook niet verwacht dat dat me binnenkort gaat overkomen. Dààr durf ik ook wel weer een miljoen om te verwedden. Echter, het gebeurde toch. Waren het eerst Wilhelmus Arnoldus & Mathijs Cornelis Salet die op 25 juli 1914 werden geboren ... nu was het de beurt aan een andere tweeling, te weten Hendrikus Wilhelmus & Johanna Huberdina Lamers, die op 2 augustus 1914 werd geboren. Van de Lamers families had ik al twee keer eerder een stamboom samen gesteld en de gegevens van deze tweede tweeling heb ik in die stambomen toegevoegd en verwerkt. Beste even puzzelen, maar het is weer gelukt, gelukkig.

Klik HIER om alle dubbele details te zien te krijgen.

20210425 : Ik herinner me nog goed hoe verbaast de hele familie was toen bleek dat mijn vrouw en ik een tweeling zouden gaan krijgen.  Ze werden in 1989 geboren en waren de allereerste tweeling die in al onze beider families werd geboren. Hoe dat bij de Salet-Luijpen familie is verlopen, weet ik niet, maar twee van hun zoons kwamen ongeveer tegelijk ter wereld en dus was dat ook een tweeling. Best heel speciaal ...

Klik HIER om hun beider stamboom te bekijken.

20210421 : Zijn ouders besloten om hem Petrus Antonius Josephus (van den Heuij) te noemen, nadat hij op 21 juli 1914 de familie gelederen was komen versterken. Helaas maar voor korte duur. Ook een niet simpele achternaam om eenvoudig mee te kunnen zoeken, want die werd door diverse instanties en medewerkers verkeerd geschreven. Toch hoop ik met deze stamboom een bescheiden bijdrage geleverd te hebben aan de geschiedenis van de diverse van den Heuij families.

Klik HIER voor alle details, voor zover ik ze althans heb kunnen vinden en samen brengen.

20210417 : De vórige keer dat ik weer een aflevering (1927) oude krantenartikelen op deze website publiceerde, was op 20210331, iets meer dan twee weken geleden. Zó lang ben ik, af en aan, ongeveer gemiddeld bezig om -bijna- alle artikelen waar Dreumel in voorkomt, te verzamelen in één websiteverhaal. Misschien gemiddeld nog wel langer. En het verbaast me dan telkens weer in hoge mate hoe snel je al die gegevens kunt kopiëren en op deze website kunt plakken. Daar ben ik per aflevering ongeveer niet langer dan maximaal een uur mee bezig en dat geldt ook weer voor deze aflevering. 1928 Voluit gemeten in de kranten.

Klik HIER om alles wat met Dreumel te maken had en in 1928 in de kranten staat, te kunnen lezen.

20210416 : Hoe vaak overkomt het iemand, dat hij, of zij, de mogelijkheid geboden krijgt, om, zelfs nog hartstikke onverwacht ook, een werkende steenfabriek te mogen bezichtigen en er zelfs foto's van te mogen maken? Het overkwam mij en wat een prachtige gebeurtenis. Heel uniek, sowieso al om de binnenkant van een steenfabriek te mogen bekijken (want die zijn er niet zoveel meer, of je mag ze niet betreden). Maar om dat te mogen doen in een volop wèrkende en operationele steenfabriek ook nog, die al vanaf haar oprichting in 1919, hetzelfde procedé volgt om die stenen te bakken. Vogelensangh heet die fabriek en die staat in Deest. Wat een parel !!

Klik HIER voor mijn verslag over dit zeldzaam mooie bezoek.

20210411 : Johanna Aleida Bosch hebben haar ouders haar genoemd, nadat ze op 7 juli 1914 in Dreumel werd geboren. Ze ging deel uitmaken van een redelijk uitgebreid gezin, maar ook van een stamboom, die nog veel uitgebreider bleek te zijn dan aanvankelijk verondersteld. Ik heb ook niet kunnen voorkomen dat ik een eerder -in begin 1913- samengestelde stamboom, voor een zuster van Johanna Aleida, toch vrij drastisch moest up-2-daten voor wat de layout betreft. Het is een uitgebreide stamboom geworden, duidelijk en helder.

Klik HIER om deze -PDF van deze- stamboom te openen.

20210331 : De allerlaatste dag van maart 2021 is al bijna in de geschiedenisboekjes verdwenen. Net als het complete jaar 1927, waar deze episode over gaat. Geen periode van 5 jaren maar, net als 1926, slechts één jaar in deze smeltkroes van krantenartikelen waar Dreumel in wordt genoemd. Zó vaak, dat ik toch besloten heb slechts over alleen dit individuele jaar te willen rapporteren. Bij deze dus.

Klik HIER voor alle smeuïge Dreumel artikelen, uit een veelvoud aan kranten die verschenen in 1927.

20210330 : Tja, dat is een zeker niet onaangename bijkomstigheid, als je al langere tijd bezig bent met het samen stellen van stambomen. Dat je, door de bank genomen, een steeds toenemende kans hebt dat je een eerder gemaakte stamboom kunt gebruiken om een recentere stamboom mee te kunnen samen stellen. Dat was deze keer ook weer het geval en het enige dat dan opvalt, is dat de opmaak van die eerdere stamboom anders is dan de opmaak van die recentere stambomen. En je loopt tegen het obstakel aan dat personen in een eerdere stamboom niet voldoende stamboomruimte om zich heen hebben om daar nog extra data aan toe te kunnen voegen. Maar voor de meeste, bijna alle, problemen is een uitweg en dat is ook deze keer weer gelukt, ten voordele van Anna Maria Josina van Wijk.

Klik HIER om deze zeer uitgebreide stamboom te kunnen bekijken.

20210326 : Alardus Jacobus Bosch heet de op 2 juli 1914 in Dreumel geboren persoon. Ik heb heel veel dossiers van heel veel andere mensen met dezelfde achternaam en daar heb ik aardig wat informatie uit kunnen halen, om een deel van de stamboom mee te kunnen aanvullen. Het blijft me overigens verbazen dat er bijvoorbeeld geen akten van overlijden openbaar zijn van -een aantal- personen, die inmiddels al meer dan 100 jaren oud zouden zijn, zouden ze geleefd hebben. Al die akten zijn al lang en breed openbaar, want akten van overlijden worden 'slechts' 50 jaren, na een overlijden, niet geopenbaard en dus zouden vele van deze akten al lang op websites van archieven behoren te staan. Bij chronisch gebrek aan deze informatie, heb ik toch best weer veel rode vraagtekens moeten opvoeren. Jammer !!

Klik HIER om zowel rode vraagtekens als nuttige(r) informatie te kunnen bekijken.

20210221 : Het jaar negentien honderd zes en twintig is in de geschiedenis van Nederland, en met name de geschiedenis van Maas en Waal en nog specifieker Dreumel, een heel rampzalig jaar. Het jaar waarop de dijken door breken en verschrikkelijk grote delen van Nederland onder water komen te staan. Dreumel, heel erg laag gelegen ten opzichte van het NAP, zo ongeveer het langst en dus hebben de inwoners uitzonderlijk veel te verduren gekregen in dat jaar. Niet alleen toen alles zich nog onder het water en daarna onder het ijs verschool, maar wat zich daarna nog allemaal afspeelde, voordat de -meestal arme- mensen hier weer een beetje normaal konden gaan bestaan. Overtuig een overheid maar eens dat het compleet onbillijk en volstrekt onacceptabel is om mensen, de slachtoffers, met hypotheeklasten op te zadelen voor de noodwoningen die gebouwd moesten worden om ze weer onderdak te geven. Doet me een beetje heel erg veel denken aan de toeslagenaffaire 2020/2021 !! Hoe gaat een overheid om met de bevolking !!??

Klik HIER om alles over dat rampjaar te lezen.

20210321 : Goh, laat ik nu toch al een jaartje of 60 gedacht hebben dat elke overgang van seizoenen alle jaren op de 21-sten van de 3e, de 6e, de 9e en de 12e maand plaats vinden. Maar nu is de lente blijkbaar al op de 20e maart begonnen. So be it ... Te midden van alle andere veranderingen voor wat betreft ooit traditionele gebeurtenissen, vallen die -veel teveel- veranderingen bijna niet eens meer op. Niets lijkt meer hetzelfde als voorheen. Toch zal ik blijven proberen om stambomen te blijven maken en dat is ook deze keer weer gelukt. Voor Maria Verkerk.

Klik HIER om het *.PDF bestand van deze stamboom te kunnen openen.

20210312 : Ik vind het helemaal niet verkeerd dat mijn ouders me als voornaam niet ook nog Maria of Marie hebben mee gegeven. Johannes Dingeman is al erg zat ! Om welke reden deze voornaam toch opduikt als er weer een kind van het mannelijk geslacht wordt geboren, weet ik eigenlijk niet, maar ik blijf vinden dat er legio jongens- en meisjes-voornamen zijn, maar dat Maria en Marie niet tot de jongensvoornamen gerekend zouden behoren te worden. Toch heet de persoon die in 1914, als pas geborene wordt vermeld op de 33e geboorteakte, Johannes Maria van Schagen genoemd.

Klik HIER om alle beschikbare gegevens van deze persoon te bekijken.

20210310 : Geheel toevallig zie/zag ik onlangs een foto in een krant uit 1926 met een achternaam in het onderschrift, die overeen komt met de achternaam van de mannelijke helft van een echtpaar waar we al vele, vele jaren bevriend mee zijn. Het zette me aan om een stamboom -te proberen- samen te gaan stellen, mede naar aanleiding van informatie, die door die vrienden werd aan geleverd, met summiere data gegevens over voorvaderen, zowel als -moederen. Hartstikke leuk om daarmee bezig te zijn, aangezien dat toch aanzienlijk meer beleving genereert, dan stambomen samen stellen over en voor personen die ik niet ken.

Klik HIER voor deze aparte stamboom, zowaar van een niet Dreumelnaar!!

20210309 : Voordat je je er in gaat verdiepen, heb je geen idéé dat er zoveel geschreven werd, en mogelijk nog wordt, over de enorme invloed die ze hadden bijvoorbeeld op de arbeidsvoorziening (rijkdom versus armoede) in deze regio, noch over de vergane glorie van steenfabrieken. Via, via werd ik er op geattendeerd dat er, al heel lang, een prachtig boekje bestaat dat specifiek over het Steenovenvolk gaat. En laat dat boekje nu nog, tweedehands en voor (!!) € 67,=, te koop zijn op Internet. Ik heb dat boekje gekocht en ben aansluitend weken bezig geweest om de schrijfsters van dat boekje te trachten te contacten. Met als bedoeling hen toestemming te vragen voor het op deze website publiceren van dat boekje. Maar de originele uitgever bestaat al niet eens meer. Helaas is me dat dus niet gelukt, ook niet na een aantal verzoeken om informatie bij bestaande bedrijven en uitgevers. Het schijnt mogelijk te zijn om een 'disclaimer' op te voeren als je weliswaar je uiterste best hebt gedaan, maar desondanks toch geen contact heb kunnen bewerkstelligen met de auteur of auteurs van een boek, willekeurig welk boek. Ik heb lang geaarzeld of ik het boekje toch zou publiceren, en heb besloten het ... wel te doen.

Klik HIER om dat boekje te kunnen lezen, voorafgaand door een voorwoord !!

20210304 : Alweer een stamboom, die toe gevoegd kan worden aan het steeds groeiende stambomenbos. Het bleek weer niet verkeerd om eerst te kijken of ik wellicht al een eerdere stamboom zou kunnen gebruiken om de nieuwe aan toe te kunnen voegen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn en zo kon ik de gegevens van Antonia Maria Driessen zonder al teveel herstructurering toevoegen aan de al bestaande stamboom van Helena Maria Driessen. Weet u nog, de dochter waarvan de familie naar Amerika emigreerde, in 1924. Het gaat, hoop ik, waarschijnlijk steeds vaker gebeuren dat ik geen spiksplinternieuwe stamboom meer hoef op te starten, maar alleen relevante gegevens kan toevoegen aan al bestaande stambomen. Ik ben dan ook maar wat blij dat ik in een klein dorp woon (met een relatief gering aantal achternamen) en niet in steden als Rotterdam, of Amsterdam of Den Haag ! Dan komt er ook iets meer vaart in al die processen.

Klik HIER om deze gecombineerde stamboom te bekijken.

20210226 : Hoe komt het dat de ouders van een zoon en een dochter vergeten daar melding van te maken bij de voorbereidingen van hun huwelijk. Beide nakomelingen waren al geboren, toen dat huwelijk zou gaan plaats vinden en beide hadden, vanaf hun geboorte, de achternaam van de moeder gekregen. Pas toen deze moeder trouwde, zouden ze recht verkrijgen op de achternaam van de persoon waarmee ze het huwelijksbootje in stapte. Maar ... dan moet je wel melding maken van het bestaan van deze kinderen, als je gaat trouwen, anders worden ze niet gewettigd en bestaan niet eens volgens de wet. Deze onthullingen, en wat er allemaal gedaan moest worden om dat achteraf legaal te doen zijn,  kwamen naar voren naarmate de stamboom van Johanna Cecilia Sas steeds meer vorm ging krijgen. Zelfs Koningin Emma moest assisteren met documenten.

Klik HIER voor deze best wel onthullende stamboom. Zeker als uw achternaam Strik of Kolling is.

20210223 : Het is weer gelukt, om een periode van 5 jaren te verzamelen aan kranten waarin Dreumel voor komt. Deze keer de periode 1921 t/m 1925. Het lijkt er een klein beetje op dat Dreumel iets minder in het nieuws is. Daarentegen worden in deze periode wel weer de Dreumelse raadsvergaderingen weer gegeven in vele kranten. Lange stukken tekst, vrij gortdroog van inhoud, maar van belang om te kunnen achterhalen welke beslissingen de gemeenteraad neemt om Dreumel zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Eén artikel wekte verbazing op. In dat artikel wordt een grote watersnood gemeld. Maar, in 1925 is er helemaal geen grote watersnood geweest. Ik vermoed dat het een drukfout van de drukkerij is geweest, die de krant heeft gedrukt. In plaats van 1925 had daar, m.i., 1926 behoren te staan, want 1926 is wat dat betreft een giga rampjaar. Ik bericht u daar zo volledig mogelijk over in de volgende serie artikelen.

Klik HIER voor alle artikelen over Dreumel gedurende 1921 tot en met 1925.

20210220 : Ja, alweer een stamboom toe gevoegd aan het bos, waar er al aardig wat in staan. Deze keer van, over en voor Elisabeth Maria van den Boom. Uiteraard gecombineerd met al haar familierelaties. Maar deze keer ook weer gecombineerd met een eerder gemaakte stamboom van Martha Geertruida Strik. Opvallend was de ontdekking dat op een grafmonument een verkeerd geboortejaartal staat. Nóg opvallender, dat ik degene ben die daar -als eerste?- achter komt, terwijl de betrokken mevrouw al in 1966 overleed. Wel fijn, denk ik, dat er nu iets aan gedaan zou kunnen worden, want je wilt toch absoluut voorkomen dat er verkeerde gegevens op een grafmonument -blijven- staan.

Klik HIER voor deze mooie stamboom.

20210215 : Johannes Cornelis Lamers heet de persoon, waar ik nu de stamboom weer voor samen gesteld heb. Een hele korte activiteit, zo bleek al snel, aangezien ik al eerder de stamboom maakte voor zijn zus, Johanna Catharina Lamers. Ten behoeve van de stamboom voor Johannes Cornelis hoefde ik dus slechts zijn -luttele- gegevens toe te voegen en klaar is ... Jodi. Ik heb de oorspronkelijke stamboom van en voor Johanna Catharine Lamers zo origineel mogelijk in tact gehouden.

20210216 : Stambomen en bestanden aangepast naar aanleiding van informatie van Bea van leur. Daarin geeft ze aan dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen Jan van Leur, die in januari 1913 wordt geboren en Johanna van Leur, de moeder van Johannes Cornelis Lamers. De vorige versies van bestanden daarom vervangen door de aangepaste.

Klik HIER voor de meest recente bestanden.

20210211 : Als gevolg van het toch nog ontvangen van meer data en meer gegevens uit Amerika, kon ik de stamboom van Helena Maria Driessen verder aanvullen en aanpassen. Geen grootscheepse veranderingen, maar enkele geboorte- en overlijdensdata heb ik toe kunnen voegen naar aanleiding van die berichten uit Amerika. Jammer dat al die organisaties in Amerika geld vragen voor alle 'services' die ze verlenen. Ze gaan er ook van uit dat alle wereldbewoners creditcards hebben. Geregeld moet je al je gegevens eerst in zeer uitgebreide formulieren opsommen, waarbij het vooral opvalt dat er soms niet eens in gevraagd wordt in welk land je leeft. Blijkbaar wordt er ook vanuit gegaan dat er alleen genealogische vragen komen uit Amerika zelf. Wat een self-centered volk zijn de Amerikanen, al zullen ze dat volmondig ontkennen als je het aan ze voor zou leggen. Wat ik niet van plan was en ben!

Klik HIER voor de aangepaste versie van de stamboom van Helena Maria Driessen en al haar voorafgaande en nakomende families en personen.

20210210 : Geertruida Lamberta Maria Kusters heet ze. Ook in 1914 en in Dreumel geboren en het was weer een eer om ook haar stamboom samen te mogen en kunnen stellen. Jammer weer dat je dan (best vaak) geen, of niet voldoende, gegevens kunt vinden van personen die tussen 1800 en 1900 werden geboren, zijn getrouwd en overleden. Je zou denken en verwachten dat hoe ouder de akten, hoe aannemelijker het is dat die gegevens al lang door archieven geopenbaard werden. Niet dus.

Klik HIER om haar families te kunnen bekijken.

20210209 : Goh, je bent weken bezig om elk individueel artikeltje, waar Dreumel in wordt vernoemd, uit kranten te 'knippen' en in Powerpoint te verwerken/plakken. Elke toevoeging in die Powerpoints daarna ook nog apart voorzien van ge'knipte' kopietjes van de datum van het artikeltje, met uitzondering van artikelen waar de datum al in het artikel zelf wordt vermeld. Bovendien kreeg ik de indruk alsof Dreumel in deze 5 jaren (1916-1920) veel vaker aan de orde is gekomen dan in voorgaande jaren. Af en toe vraag je je overigens serieus af wat het belang van een artikel is voor anderen dan alleen de inwoners van Dreumel, alhoewel het dan toch ook genoemd wordt in talloze andere kranten door heel Nederland verspreid. Het gereed maken van al die afzonderlijke artikelen voor publicatie gaat razendsnel, aangezien je grote hoeveelheden afzonderlijke artikeltjes, maar nu allemaal tegelijk, kunt kopiëren en verwerken in één afbeelding. Die je dan ook direct weer door kunt verwerken in je publicatie.

Klik HIER om alles te lezen over Dreumel in de kranten vanaf 1916 tot en met 1920.

20210129 : Steenfabrieken, ze blijven intrigeren. Ooit hoop ik over diverse steenfabrieken voldoende gegevens te kunnen verzamelen, om ook daar melding van te maken op deze website. Zo ook over de steenfabrieken die bij of in Heerewaarden stonden. Het schijnen er zelfs vier te zijn geweest. Ik blijf zoeken, maar kreeg zeer onlangs de kans om foto's te maken van die twee schoorstenen, die op het bedrijventerrein staan, naast dat van ex-Jagtenberg. Jagtenberg is inmiddels gesloten, maar het was de moeite zeker waard om die twee schoorstenen van nóg nabijer te kunnen bekijken en er foto's van te mogen maken. Heel apart, durf ik wel te stellen.

Klik HIER voor een foto-rapportage over dat bezoek.

20210127 : De stamboom voor en over Helena Maria Driessen was aanvankelijk, voor ik er aan begon, een redelijk standaard stamboom, veronderstelde ik. Tot ik ontdekte, in eerste instantie op de website van Tremele.nl, dat haar familie in 1924 naar Amerika emigreerde. (Zonder haar trouwens, want zij overleed 19 maanden na haar geboorte al).

Dat veranderde mijn verwachtingen over deze stamboom aanzienlijk en ik heb ijverig en langdurig geprobeerd over deze uitzonderlijke gebeurtenissen zoveel als mogelijk informatie in te winnen. Ik ben zeker niet tevreden met de respons die ik -niet- heb gekregen. Maar omdat ik daar niets aan kan veranderen, heb ik besloten deze stamboom toch alvast te publiceren. Ik kijk uit naar relevante toevoegingen, mochten die me ooit toe gezonden worden, en dan zal ik e.e.a. aanpassen. Ik ben zeker niet ontevreden met wat deze stamboom nu toch al laat zien. Overigens mede dankzij een zeer uitgebreide Genea website, op Internet, waar deze families Driessen zéér uitvoerig worden gespecificeerd. Veel dank, makers van deze website !!

Klik HIER voor deze toch zeer zeker geen standaard stamboom. 

20210120 : De meeste tijd gaat in het alsmaar dóór-klikken zitten, naar een volgend zoekresultaat, waarin niet het identieke bericht wordt verwoord als in de krant waar je dat artikel voor het eerst in las en van verwerkte. Het kan zomaar dat je tien/vijftien keer dóór moet klikken naar alsmaar opvolgende zoekresultaten, maar er niets van kan -en wil- verwerken, omdat het gelijke artikelen zijn. Delpher blijft aan de lopende band steeds meer documenten toevoegen, maar als je in al dat steeds groter worden aantal kranten vaker drukker bent met doorklikken, van hetzelfde artikel naar hetzelfde artikel, dan met het verwerken van een interessant nieuw artikel, dan vraag ik me wel eens af of telkens toevoeging van duizenden nieuwe kranten nu zo verstandig is. Onlangs nog, een paar dagen geleden ... 65.000 kranten toe gevoegd !! Ik ga maar gewoon door met dóórklikken en verwerken, steeds daar waar artikelen niet hetzelfde zijn. Een goed middel om ooit de eindstreep te kunnen halen!

!!!!! 20 januari 2021. Terwijl ik doende ben met het verwerken van krantenartikelen die over Dreumel gaan,krijg ik deze error-melding van Delpher op m'n scherm. Ja, boontje komt ...

I told you so!!

Klik HIER voor deze aflevering van 'Dreumel in oude kranten", 1911-1915.

20210117 : De éérste versie van de stamboom voor en over Jan van Kruijsbergen werd in oktober 2020 samen gesteld en op deze website gepubliceerd. Daar zou ook niets aan veranderd zijn, als Jan van Kruijsbergen, wonend in Australië, zoon van de eerder genoemde Jan van Kruijsbergen, geen contact met me zou hebben opgenomen. Ik prijs me èrg gelukkig dat hij dat wel gedaan heeft. In de, op dat eerste contact, volgende weken heb ik van deze Jan en zijn zus Rita (zij woont in Nederland) zoveel informatie aan gereikt gekregen, dat de hele oorspronkelijke stamboom danig herzien moest en kon worden. En wat is het geweldig om in plaats van platte teksten nu ineens foto's toe te kunnen voegen, en documenten die voorvallen accentueren, die eerst slechts deel uit maakten van die niet zo opvallende platte teksten. Het is een complete tweede versie van deze stamboom geworden, waar ik uitermate trots op ben.

Klik HIER om ook de tweede versie van deze stamboom te kunnen bekijken en te genieten van vooral die vele foto's, die er nu aan toegevoegd konden worden. Heel speciaal !!

20210116 : Hij is een en veertig jaren jong slechts, als hij op 27 februari negentien honderd zes en vijftig in Breda overlijdt. Lambertus Joseph Luijpen. Ik blijf het een gemis vinden dat op akten van overlijden niet wordt vermeld waaraan personen overlijden. Dat zou niet heel erg specifiek hoeven te zijn, maar in algemene zin zou het helpen om te weten waarom een persoon, zoals in dit geval. op zo jonge leeftijd al komt te overlijden. Niet specifieke vermelding als 'ziekte', 'verdronken', 'verkeersongeluk', 'vermoord', 'ouderdom', en dergelijke, zouden al licht kunnen doen schijnen op nu voor altijd onopgeloste raadsels over de oorzaak van het vroegtijdig overlijden van een persoon. 'Levenloos geboren', wordt, daar waar van toepassing, wèl opgevoerd. De samenstelling van deze stamboom kostte veel tijd met name vanwege de vele manieren waarop voor- en achternamen op uiteenlopende akten werden vermeld.

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom van o.a. de Luijpen families.

20210105 : Toevallig klaar op dezelfde dag als de stamboom van Theresia Johanna Maria van Lubeek. Maar ik ben wel minstens twee keer zo lang bezig geweest om al die artikelen in de oude kranten samen te brengen in dit verhaal. Er wordt lang niet altijd heel specifiek over gebeurtenissen in Dreumel zelf geschreven, maar Dreumel wordt vaak genoemd in andere berichten. Bijvoorbeeld als een andere gemeente, net als Dreumel, ook een stoomgemaal wil plaatsen. Of als er 'onder Tiel' iets is voor gevallen op de Waal, dan is het vaak 'boven Dreumel' of 'onder Dreumel'. En dan heb je ook nog personen die deze plaatsnaam als achternaam bezigen. Daar heb ik er een paar van laten zien, maar lang niet allemaal, want het heeft hoegenaamd niets met 'ons' Dreumel te maken.

Klik HIER voor de geschiedenis van Dreumel, volgens de kranten, vanaf 1906 tot en met 1910.

20210105 : Niets ten nadele van alle eerder gepubliceerde stambomen. Maar deze, die van en voor Theresia Johanna Maria van Lubeek, was en is toch wel een heel bijzondere. Dat wordt met name veroorzaakt omdat ik in het verleden al heel veel over haar familie heb mogen schrijven. Ik werd daarbij stevig ondersteund door alle informatie die ik kreeg toe gezonden door Leo van Lubeek, die alles wat er over deze familie en families verzameld kan worden, ook daadwerkelijk verzameld heeft. Dat zorgde voor zeer gedetailleerde data èn prachtige foto's, die immers meer zeggen dan tekst alleen. Het kostte aanzienlijk moeite en tijd om alles toch nog in PDF bestanden om te zetten en helaas moest ik m'n toevlucht nemen tot twee PDF bestanden, aangezien het originele bestand, waarin ik de complete stamboom heb samen gebracht, te groot bleek te zijn om er één PDF-bestand van te kunnen maken. Een ieder die daarin is geïnteresseerd, kan ik dat PowerPoint bestand toesturen, het is 280 Mb groot.

Klik HIER om kennis te maken met deze uitzonderlijke familie en families.

▲ 2021 ▲

20201226 : Het blijven telkens kleine, maar belangrijke, mijlpaaltjes, als er weer een stamboom toe gevoegd kan worden aan het al aardig uitgebreide stambomenbos. Deze keer geen al eerder samen gestelde stambomen waarvan gebruik kon worden gemaakt bij deze meest recente stamboom. Wat als niet gering voordeel heeft dat je geen moeilijke herschikkende aanpassingen hoeft uit te voeren om twee, of heel soms meer, stambomen samen te voegen. Een blijvend en chronisch euvel blijft de wijze waarop ambtenaren van de burgerlijke stand om gingen met voor- en achternamen. Uiteraard naar beste weten en kunnen, maar hoe schrijf je 'de Keijzer' ook al weer. Zomaar voor minstens 4 interpretaties mogelijk, die dan ook allemaal aan de orde komen op uiteenlopende akten.

Klik HIER voor al de vaders, moeders, broers en zussen die Johannes Theodorus de Keijzer omringden.

20201221 : Weliswaar de kortste dag van 2020, maar de stamboom over en voor Geertruda Antonia Maria Lagarde is compleet. Deze keer kon ik van twee eerder al samen gestelde stambomen gebruik maken om die van G.A.M. Lagarde te completeren. Het in elkaar vlechten van die drie stambomen is dan nog de meest ingewikkelde en arbeidsintensieve activiteit, maar voor zover ik dat zelf mag en kan beoordelen, is dat weer aardig gelukt.

Klik HIER om deze forse stamboom te kunnen bekijken.

20201220 : Wijnmalen/Wynmalen & Hausmann heet het bedrijf dat in 1875 werd opgericht en dat tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat. Knap hoor! Ze lever(d)en machines voor zeer uiteenlopende doeleinden en om die aan de man en mannen te brengen, adverteerden ze volop in veel kranten van die tijd. Prachtige afbeeldingen -voor een werktuigbouwkundige- van al die machines en bijbehorende attributen. Ik heb me afgevraagd hoe ze al die mooie afbeeldingen in die kranten afdrukten en heb Delpher (de site waar al die kranten op geopenbaard worden) zelfs gevraagd hoe dat proces destijds verliep. Helaas heeft Delpher daar niet op gereageerd en ik weet het dus nog steeds niet. Graag verwijs ik u naar alle afbeeldingen die ik over dat bedrijf heb verzameld en samen gebracht.

Klik HIER om ze allemaal, en het zijn er veel, te bekijken.

20201218 : Toevallig, bijna weer gelijk met het gereed komen van onderstaande stamboom, ook weer een nieuwe aflevering 'Dreumel in oude kranten' kunnen completeren. Een iets meer gestructureerde aanpak gaat er uit bestaan, net als deze sessie, dat ik wil proberen telkens 5 jaren te verslaan, niet meer maar zeker niet minder. Maar dan zijn er dus telkens perioden van 5 jaar. Hartstikke leuk trouwens om mee te maken hoe veel in z'n werk ging destijds, al blijft het een feit dat ongeveer 95% van de berichten te maken heeft met de 'upper-ten', maximaal 'upper-twenty' van de gehele bevolking van Dreumel. De personen die leraren en leraressen zijn, pastoor, raadslid, burgemeester, e.d. Van of over de 'lower-ninety'of 'lower-eighty'van de bevolking hoor of lees je weinig of niets. Tenzij ze een ongeluk gehad hebben of overleden zijn of genoeg geld hebben om hun 'ondertrouw' en huwelijk in de krant te laten plaatsen.

Klik HIER voor deze 5 jaren uit de Dreumelse geschiedenis.

20201217 : Jan Hendrik de Boef heet de 22e persoon die in 1914 in Dreumel werd geboren. In opvallende, en af en toe frustrerende, tegenstelling tot mijn aanvankelijke bedenkingen, aangaande de uiteindelijke omvang van deze stamboom, is het één van de grootste bomen geworden, die tot nu toe in het stambomenbos werden geplant. Vooral dankzij de langdurige inspanningen die meneer Gerrit van der Beek zich heeft getroost, door een zeer uitvoerige stamboom op Internet te publiceren over o.a. de de Boef families, heb ik mijn stamboom kunnen uitbreiden en aanvullen, zonder zelf naar alle data en gegevens te hoeven zoeken. Veel dank ben ik hem verschuldigd. 

Klik HIER om deze stamboom te openen. Het is een gróóót bestand. Geduld is een schone zaak!

20201208 : Heel speciaal was, en is, deze stamboom van en voor Helena Johanna Kuijpers. Uiteindelijk kon ik de weinige data die ik over haar en haar directe familie had, toevoegen aan drie eerder gemaakte, en samen gevoegde, stambomen. Van één persoon die al in 1913 werd geboren en twee die, net als Helena Johanna, in 1914 werden geboren. Het zou wel vaker aan de orde kunnen gaan komen ... het samen voegen van gegevens over de meest recente persoon aan een stamboom, die al eerder werd samen gesteld voor een persoon met een zelfde achternaam of die getrouwd is met -verre- familie. Het is niet altijd makkelijk om die samenvoegingen goed in kaart, en in een nieuwe stamboom, samen te brengen, maar wel een aangename uitdaging.

Klik HIER voor deze, aan drie eerder samen gestelde stambomen, toegevoegde stamboom. Vier, in elkaar gevlochten stambomen derhalve!

20201206 : De stamboom voor en over de twintigste persoon, die in 1914 in Dreumel werd geboren, is ook 'compleet'. Wilhelmus van Coolwijk heet hij en deze stamboom had nog veel en veel uitgebreider kunnen zijn. Als ik àlle gegevens en data verwerkt zou hebben die voorkomen in het parenteel dat Piet en Evert van Coolwijk samen stelden en op de website van Tremele.nl hebben gepubliceerd. Veel respect voor de enorme hoeveelheid gegevens die ze bij elkaar hebben weten te brengen in die stamboom. Dat heeft bloed, zweet, tranen en ongelofelijk veel tijd en energie gekost om dat, volgens mij foutloos, voor elkaar te krijgen. Ik heb, met hun toestemming, daar waar nodig en gewenst, gebruik gemaakt van die gegevens. Ook van de door hen opgevoerde fotootjes, die nog veel meer zeggen (en laten zien) dan alleen woorden. Het is daarom een uitgebreide stamboom geworden, waar meer gegevens in staan dan die ik zelf gevonden zou kunnen hebben. Veel dank, Piet en Evert van Coolwijk.

Klik HIER om heel veel over de van Coolwijks, de van Koolwijks en over de van de Koolwijks te weten te komen.

20201204 : Zeer regelmatig kom ik meldingen in de kranten tegen van het aantal personen dat per gemeente is overleden aan specifieke ziekten. Mocht er over een aanzienlijk aantal jaren weer eens iemand heel veel tijd besteden aan het opvoeren van krantenartikelen in wat dàn oude kranten zijn, dan zou daar bijvoorbeeld in kunnen staan dat het aantal coronabesmettingen in Nederland op 4 december 2020, 5935 is, weer hoger dan de voorafgaande dagen. En tevens dat er wereldwijd maar liefst 65 miljoen besmettingen werden vast gesteld. Het zijn overigens niet alleen ziekten waaraan personen in deze periode 1896-1900 overleden. Zo is er een knecht in Appeltern, hij heet Mettinus Scherff, die wordt vermoord door zijn baas, in een aanval van godsdienstwaanzin (van die baas).

Klik HIER om dat relaas te lezen, alsmede al de andere artikelen over Dreumel, in de periode 1896 - 1900.

20201128 : Naarmate er steeds meer stambomen samen gesteld worden, wordt de kans groter dat ik al een stamboom hèb samen gesteld van een persoon, met dezelfde achternaam als een recenter geboren persoon. Dat wil nog niet direct zeggen dat ze familie van elkaar zijn, maar in dit geval bleek dat wèl zo te zijn. Lena Hendrika van Rhijn is een dochter van een echtpaar, dat ook opwachting maakt in de stamboom van de al in 1913 geboren Antonius Johannes van Rhijn. Derhalve, slechts een kwestie van enkele gegevens toevoegen en klaar is ... Jodi.

Klik HIER voor deze gecombineerde stamboom, bestaande uit de origineel gelaten stamboom van de eerste van de twee eerder genoemde personen van Rhijn èn de gegevens van de meest recent geboren van Rhijn.

20201127 : De geschiedenis van Dreumel zoals de redacteuren er in vroeger tijden over schreven. Deze keer de periode 1889 tot en met 1895. Het zijn allemaal/meestal geen aardverschuivende berichten, maar het blijft interessant hoe en wat er over Dreumel in die 130-jaar oude kranten verscheen. En er volgen uiteraard nog heel veel opvolgende jaren, die steeds meer zullen inspelen op wat we ons herinneren.

Klik HIER om te lezen hoe Dreumel destijds in het krantennieuws verscheen.

20201126 : Bartholomeus Jacobus van der Kleij heet de persoon, waarover ik weer een stamboom mocht samen stellen. Een bekende persoonlijkheid in en rond Dreumel, want niet alleen werd hij hier geboren, maar werkte na zijn studie ook als geneesheer in en rond Dreumel. Helaas was het hem niet gegeven dat tot zijn verdiende pensionering te blijven doen, want een auto-ongeluk maakte vroegtijdig een eind aan zijn leven. Een uitvoerige stamboom -met heel veel akten- waarin niet alleen gegevens zijn verwerkt van in, en in de omgeving van, Dreumel voorkomende personen en families, maar ook, zelf het merendeel, van ver daar vandaan. Zeker voor die tijden.

Klik HIER om inzicht te verkrijgen over B.J. van der Kleij en allen die hem, vanaf het verleden tot aan zijn overlijden, vooraf gingen en omringden.

20201117 : Ik moet het niet te bont maken en m.i. heb ik dat ook niet gedaan. Maar de stamboom voor en van Albertus Gerardus de Bont is ook alweer gereed. Het is best een grote boom geworden, dankzij veel eigen gegevens, maar uiteraard ook van de vele archieven die online data aanleveren. Telkens vraag ik me af wanneer al die archieven eens met elkaar rond een grote tafel gaan zitten en met elkaar afspreken dat ze één (ERP) databasesysteem gaan gebruiken voor al hun gegevens. Nu is het nog zo dat al die datasystemen per archief wel op elkaar lijken, maar je toch, net zo telkens, aparte in- en outputs moet gebruiken, per archief, om aan de gewenste informatie te geraken. Op een gegeven moment, en dat moment ben ik al lang geleden gepasseerd, wen je aan al die uiteenlopende systemen. Maar standaardisering zou een hele mooie uitkomst zijn, als ze, al die archieven, al ooit besluiten daar veel moeite voor te doen.

Klik HIER om deze bonte stamboom te bekijken.

20201113 : Fantastisch eigenlijk wel, al die pracht verhalen die her en der in alle bestaande kranten van die tijd, over Dreumel, opduiken. Maar ook prachtige afbeeldingen, waarvan ik me tot nu toe afvraag hoe ze die maakten. Me staat iets bij van metalen platen waar die afbeeldingen dan in gegraveerd worden. Maar ook houten blokken, waar ze alles lieten staan waar inkt op moest komen en alles weg haalden, waar niet. Ik heb Delpher.nl (de website waarop al deze kranten worden geopenbaard) gevraagd of zij weten hoe die afbeeldingen destijds in al die stokoude kranten werden vervaardigd. Tot nu toe nog geen reactie. Ik heb me zo laten intrigeren door sommige afbeeldingen, dat ik een speciale Powerpont aan het samen stellen ben, over alles wat de firma Wijnmalen & Hausmann in al die kranten adverteerde. Het bedrijf begon in 1875 en bestaat nog steeds. 145 Jaren al en still going very strong !!

Klik HIER voor deze krantenreeks van 1882 tot en met 1888, uiteraard weer met Dreumel als hoofdonderwerp.

20201107 : De achternaam Croonen hoor je niet vaak in Dreumel. Toch wordt Petrus Joannes Antonius Croonen in 1914 in Dreumel geboren. Hetgeen betekende dat de meeste informatie over deze persoon, en over al zijn voor- en achtervaderen en -moederen van het internet geplukt moesten worden. Heel af en toe kom ik daar dan telkens weer gemeentelijke dwalingen tegen, die ik dan aanstonds weer door geef aan het betrokken archief. Die me dan in een reactie laten weten dat de fout in de komende weken of maanden verbeterd zal worden. Ik neem niet de moeite om regelmatig te checken of ze dat ook daadwerkelijk doen ... teveel werk eerlijk gezegd. Het is gelukkig weer een representatieve stamboom geworden.

Klik HIER om deze stamboom te kunnen bekijken.

20201104 : Het uiteindelijk publiceren van wederom een periode waarin in de oude kranten 'Dreumel' wordt vermeld, staat ik geen enkele verhouding met de tijd die het duurt om al die afbeeldingen en krant- & datavermeldingen individueel in het verhaal te verwerken. Een niet al te specifieke telling informeert me erover dat er per individuele vermelding van één relevant krantenartikel, gemiddeld 50 handelingen verricht worden. Best veel.

Klik HIER om de krantenartikelen over Dreumel te lezen vanaf 1878 tot en met 1881.

20201104 : De stamboom van en voor de 15e persoon, die vanaf begin 1914 in Dreumel werd geboren, is ook alweer klaar. Het samen stellen van deze specifieke stamboom werd danig bespoedigt vanwege het vinden van heel veel informatie over de van Alphen families op een site van meneer John van Alphen. Voor een groot deel heeft hij het zoekwerk al verricht en, met zijn toestemming, heb ik uiterst dankbaar gebruik kunnen maken van al die data en gegevens. Veel dank daarvoor, meneer John van Alphen.

Klik HIER om alle informatie te vinden over Gerrit van Alphen en al de hem ruimschoots omringende families.

20201029 : Naarmate de jaren dichter bij vandaag komen, al zijn ze nog heel ver weg, lijkt het alsof er steeds iets meer berichten over Dreumel in de kranten verschijnen. Niet altijd de meest interessante vermeldingen, want wil Nederland echt weten dat er een komkommer van 8 Kg is gekweekt in Dreumel. Desalniettemin is het wat mij betreft prima om daar waar van toepassing steeds iets meer over Dreumel te kunnen verwerken en toevoegen Zo krijg je een kijkje terug de geschiedenis in. Helemaal niet verkeerd. Deze reeks krantenartikelen gaat over de periode 1870-1877.

Klik HIER voor al deze informatie over 143 jaren geleden Dreumelse gebeurtenissen.

20201027 : Een interessante uitdaging! Twee eerder gemaakte stambomen samen voegen zodat er een derde ontstaat, ten behoeve van de meest recente boreling in Dreumel. Hij heet Wilhelmus Nicolaas Kuijpers en door middel van samenvoeging van de 2 al eerder gemaakte stambomen van Nicolaas Johannes Liefkens en Gijsbertus Johannes Kuijpers, was de stamboom, voor Wilhelmus Nicolaas Kuijpers, eigenlijk direct klaar. Mooi werk. Alleen zou ik de lay-outs beter op elkaar af moeten stemmen, zodat alle stambomen van dezelfde sjabloon gebruik maken. Dat wordt een volgende uitdaging!

Klik HIER om deze zeer stevige stamboom te bekijken.

20201025 : Een 'akte van bekendheid', omdat een vader, om onbekende redenen, vergeten was de geboorte van zijn zoon aan te geven. En een persoon die als achternaam Janssen heeft, maar de achternaam van zijn vader is Peters. Hoe kan dat? Twee opvallende zaken, die opvielen in de stamboom van Nicolaas Johannes Liefkens.

Klik HIER om 'alles' over deze persoon te lezen.

20201022 : 'Dreumel in oude kranten', 1862-1869 is klaar om gelezen te worden. Gelukkig geen watersnoden en geen branden, althans ze worden niet in de kranten vermeld. Wel heel veel zichzelf alsmaar herhalende advertenties, waar telkens de naam van een Dreumelse winkelier in voorkomt. Ik verzorg daar nog een aantal vermeldingen van, maar ga daar mee stoppen. Veel teveel moeite, voor véél te weinig nieuwswaarde.

Klik HIER voor deze serie krantenartikelen.

20201019 : Ongeveer tegelijkertijd met de stamboom van Johanna Clasina Wassink, is ook de volgende aflevering van 'Dreumel in oude kranten' alweer gereed. En alweer eindigt déze reeks krantenartikelen met een watersnood. Alles zoals beschreven in de kranten vanaf 1856 tot en met 1861.

Klik HIER om daar alles over te kunnen lezen, zoals beschreven in de kranten. Mooi, hoe ze destijds de taal gebruikten!

20201019 : Johanna Clasina Wassink is de hoofdpersoon in deze volgende stamboom. Wassink is geen overbekende achternaam in en rond Dreumel, maar toch is het een stamboom geworden die de moeite loonde, die ik er in gestopt heb. Heel veel zoeken en controleren, want de gegevens van al de personen, die deel uitmaken van deze stamboom, werden in zeer veel registers van evenveel diverse gemeenten bij geschreven. De families Wassink verlieten de oorsprong van hun wortels best vaak.

Klik HIER voor deze Wassink -en vele anderen- stamboom.

20201016 : En ook alle krantenberichten die over Dreumel gaan, vanaf 1851 tot en met 1855, zijn verwerkt. Een heel speciaal & triest jaar, 1855, want Dreumel was toen een van de vele gemeenten die langdurig te maken kregen met een watersnood. En daar werd 'plenty' over geschreven.

Klik HIER om alle details van die jaren te leren kennen.

20201014 : Clara Maria de Jong is de volledige naam van de 11e persoon die in 1914 in Dreumel werd geboren. Zij gaat deel uitmaken van een zeer omvangrijke familie. Niet alleen haar directe familie, maar ook van al die gerelateerde families, waar geen eind aan leek te komen. Uiteindelijk is het een best wel uitgebreide stamboom geworden, een waardevolle aanwinst voor het stambomenbos, mijns inziens. Iets teveel rode vraagtekens, dat weer wel!

Klik HIER om meer informatie over Clara Maria, te midden van al die families de Jong, te ontdekken.

20201013 : Soms gaat het tergend langzaam, soms razend snel. Een vrij korte derde reeks ouwe krantenberichten, waarin Dreumel op de voorgrond staat. Deze reeks begint met 1846 en eindigt in 1850.

Klik HIER om deze 3e reeks te openen.

20201011 : De tweede serie Dreumelse krantenberichten, deze keer te beginnen met 1831 en eindigend met 1845. Opvallend hoeveel berichten er gaan over problemen met ijs in de rivieren en hoe die op te lossen.

Klik HIER voor het openen van deze 2e krantenartikelenreeks.

20201007 : Géén stamboom, maar een reeks krantenartikelen, zoals ze in oude kranten werden gepubliceerd, en dan specifiek over Dreumel. Allemaal geïmporteerd van de website van www.delpher.nl en ik zal en wil proberen àlle artikelen die over Dreumel gaan, te verwerken in opvolgende delen. Het eerste deel is gereed, Dreumel vanaf 1749 tot en met 1830. Bij leven en welzijn zullen er nog vele volgen.

Klik HIER om deze -eerste- krantenartikelenreeks te openen.

20201007 : Alweer een stamboom ! Maar deze keer eens niet voortkomend uit de Dreumelse 1914 geboorteakten, maar als gevolg van mijn interesse in steenfabrieken. De families Burgers spelen hierbij een rol van grote betekenis en naar aanleiding van een aantal genoemde namen van personen, die voorkomen in het boekje 'Twintig Gelderse Steenfabrieken', geschreven door de heer Henri. Th.M. Burgers, heb ik getracht een uitvoerige stamboom samen te stellen over deze, en talrijke andere, families. E.e.a. ter voorbereiding van het eventueel ooit publiceren van verhalen over individuele steenfabrieken, voorop gesteld ik kan er voldoende data en gegevens over traceren.

Klik HIER voor het openen van deze omvangrijke, intrigerende, stamboom

20201006 : Jan van Kruijsbergen heet de volgende persoon die in 1914 in Dreumel werd geboren. Heerlijk, zo'n ongecompliceerde voornaam! Geen enkele reden tot vergissingen, hetgeen wel weer van toepassing was op de achternaam. Van Kruijsbergen moest ik op een gegeven moment veranderen in van Kruisbergen, om weer relevante zoekresultaten te kunnen oogsten. En zelfs het hele tussenwoord 'van' verdween tussen de voor- en achternamen. Verder geen opzienbarende onthullingen, die ik heb kunnen ontdekken, of bloot leggen. Maar wel weer een m.i. geslaagde stamboom, toch weer een verrijking voor het Dreumelse stambomenbos 1914!

Klik HIER voor deze stamboom.

20200930 : Er zijn talloze achternamen (trouwens, nog véél meer voornamen) die niet weg te denken zijn uit de Dreumelse geschiedenis, aangezien ze al bijna net zo lang meegaan als Dreumel zelf. De achternaam Willems behoort daar niet toe en dus was het evident dat ik zelf niet over heel veel gegevens van deze familie(s) beschikte. Desondanks ben ik blij dat het toch gelukt is om een stevige stamboom uit de grond te stampen, zij het met veel meer zoek- en vindwerk dan bij vele eerdere stambomen. Enige verbazing toen een mannelijk persoon weduwnaar bleek te zijn van een ander mannelijk persoon! Een ambtelijke dwaling, of ... ? Een zékere dwaling was het noteren van een mannelijk persoon op een akte, waar een vrouwelijk persoon vermeld had moeten worden. Als ambtenaar van de burgerlijke stand zou dat toch op hebben moeten vallen, terwijl hij het zelf aan het noteren was! Maar blijkbaar niet.

Klik HIER om alle gegevens van Adriaan Franciscus Gerardus Willems in te kunnen zien.

20200925 : Een goed geslaagde stamboom van en voor Hendrikus Martinus de Kleijn. Geen uitzonderlijk uitgebreide stamboom, eerder het tegenover gestelde. Daarom ook het ouderpaar Verbruggen-Verhagen (de ouders van de moeder van Hendrikus Martinus) verder uit gewerkt binnen deze de Kleijn stamboom. Zo is het toch nog een acceptabele stamboom geworden, die u kunt bekijken door op onderstaande link te klikken.

Klik HIER om de stamboom tekst en afbeeldingen èn PDF bestand te openen.

20200918 : Twintig Gelderse Steenfabrieken, wàt een prachtig naslagwerkje over al die steenfabrieken. Alle ins & outs worden in dit boekje beschreven en ik vraag me af wat ik zelf nog toe zou kunnen voegen aan al die informatie die al lang bekend is over al die steenfabrieken. Niet alleen middels dit boekje, maar er werden veel meer boeken vol geschreven over juist deze, voor de hele regio, ozo belangrijke werkgevers en bedrijven. Veel leesplezier!

Klik HIER om inzage te verkrijgen in Twintig Gelderse Steenfabrieken.

20200917 : Het is best vaak niet eens de achternaam die voor problemen zorgt bij het vinden van relevante gegevens. Maar als een persoon Evert of Everd of Everardus (met allemaal als achternaam Driessen) heet, op uiteenlopende akten, dan zoek je je een ongelukje naar de juiste gegevens. Krijn of Quirinus ... nog zo'n groot verschil in voornamen voor dezelfde persoon. Hendrika of Hendrica. Marianna of Marianne. Waar ik geen gegevens heb kunnen vinden, noteer ik rood gekleurde vraagtekens en als iemand die rode vraagtekens zou kunnen vervangen door reële data, dan pas ik het aan in de stambomen zodra ik die terugkoppeling ontvang. Waarvoor nu al veel dank. Geertruda Arnolda Driessen heet de hoofdpersoon in deze stamboom en ik heb een extra, al eerder samen gestelde stamboom, toegevoegd, omdat de eigenaar van die stamboom ook zijn opwachting maakt in die van Geertruda Arnolda Driessen.

Klik HIER voor deze keer twee PDF bestanden.

20200910 : Veld (of Velt). Bepaald geen achternaam die je vaak zult tegen komen in het Dreumelse. Mijn aanvankelijke vrees was dan ook dat het slechts een klein stamboompje zou gaan worden. Maar de aanwezigheid van personen met andere achternamen, die relaties aan gingen met Veld-personen èn de rijke voorraad aan gegevens op diverse websites van een aantal archieven, heeft gelukkig toch geleid tot een zeer aanvaardbare stamboom. Uiteraard niet ter mijner beoordeling, maar die van U.

Klik HIER voor deze hoge en brede stamboom.

20200907 : Eén van de meest in Dreumel voorkomende achternamen ... Kooijmans. En er is weer een 'nieuwe' Kooijmans toegevoegd aan het toch al zeer omvangrijke bevolkingsaandeel, die allemaal Kooijmans heten. Er additioneel ook nog aan toegevoegd, uiteraard alle personen waar ze mee trouwden en nóg meer personen die uit die huwelijken ontsproten. Alleen van de mannelijke personen die Kooijmans heten, nakomelingen vermeld, want anders is het eind, zo dat al óóit bereikbaar is, volkomen zoek. Een statige boom, die een mooie plaats toe bedeeld krijgt in het nog spaarzaam begroeide 1914-bos. De toekomst zal dat onherroepelijk veranderen! 

Klik HIER om alle gegevens over Johannes Hubertus Kooijmans te bekijken.

20200903 : Steenfabrieken ... een geheel ander onderwerp dan ik gewoon en gewend ben. Maar daardoor zeker niet minder interessant. Wellicht zelfs wel iets interessanter, omdat ik op deze manier toch ook eens uitgebreid met iets anders aan de gang kan en ga, hetgeen zomaar uitdagend en uitermate intrigerend kan zijn, of worden. Ik maak vele autoritten, vooral over vele dijken langs vele rivieren en kom dan op de meest uiteenlopende plaatsen (delen van) steenfabrieken tegen. Wat een uitdaging om daar zoveel mogelijk over te verzamelen. Dàt is het ultieme plan en om maar eens ergens mee te beginnen een notariële akte waarin, tot in ongekend -en soms onbegrijpelijk- detail, uiteen gezet wordt waar nabestaanden van overleden steenfabrikant Burgers & zijn echtgenote recht op hebben. De originele handgeschreven bladzijden van die akte worden getoond en mijn, hopelijk iets leesbaarder 'vertaling' volgt na elk afzonderlijk origineel.

Klik HIER voor deze akte no.254. Andere gerelateerde onderwerpen zijn aanklikbaar onder menu keuze 'Steenfabrieken in Gelderland'.    

20200902 : Heerewaarden, slechts luttele kilometers verwijderd van Dreumel, lijkt een gemeente te zijn geweest waar bijna iedereen familie van elkaar was. De burgemeester van Dreumel (Gerrit van Eijseren) was -een deel van zijn ambtsperiode- destijds ook burgervader van Heerewaarden.In deze nieuwe stamboom trouwen  meerdere personen uit de Udo families met meerdere personen uit de Sepers families. Opvallend veel zelfs, hetgeen het vinden van relevante gegevens overigens zeker niet bemoeilijkte. Had je eenmaal een ouderpaar kunnen definiëren, dan volgden daaruit bijna vanzelf alle Udo-Sepers relaties en gerelateerde gegevens. Daarbij stevig ondersteund door foto's van vele grafmonumenten, afkomstig van de website van Online begraafplaatsen. Berdina Udo is de hoofdpersoon in deze stamboom en het is een mooie uitgebreide stamboom geworden, een pareltje om toe te voegen in het stambomenbos.

Klik HIER om deze gegevens en stamboom te bekijken.

20200828 : Tussen de stamboom-bedrijven door, heb ik nog wat oude ansichten van Dreumel in gescand. Voortkomend uit twee boekjes die ik toevallig nog ergens in een diepe kast ben tegen gekomen. Wat leuk om die oude beelden terug te zien en wat jammer dat het er niet veel meer zijn, althans niet in deze boekjes. Maar wat ben ik blij dat we dan tenminste déze foto's nog hebben en kunnen door geven aan recentere en toekomstige generaties.

Klik HIER om al deze foto's te kunnen bewonderen.

20200827 : Cornelia Maria van den Berg is de derde persoon die in 1914, in Dreumel, wordt geboren, althans als je telt vanaf het begin van dat jaar. Uiteraard was het op akten noteren van vele versies van voor- en achternamen weer een flinke sta in de weg bij het vinden van de juiste gegevens. Maar ik heb het gevoel dat deze stamboom aardig compleet is, alhoewel je door gebrek aan bekende gegevens uiteindelijk toch niet anders kunt dan stoppen met zoeken. Er is dan niets meer om naar te zoeken. Ik heb nog even geprobeerd te zoeken in de kerkelijke archieven, die -ver- vooraf gingen aan de Burgerlijke Stand, maar het zoeken in die gegevens is, met name als je geen of nauwelijks data weet, uiterst gecompliceerd en nog meer tijdrovend. Dus vaak niet te doen en geen realistische zoek- en vindoptie.

Klik HIER voor deze stamboom.

20200822 : En voor je het weet is er alweer een stamboom klaar. Jammer genoeg niet helemààl zonder rode vraagtekens, die aangeven dat ik er geen gegevens bij heb kunnen vinden. Maar het overgrote deel doet weer kond van alle relaties en directe en indirecte familieleden van en rond Berdina van Deursen. Die zich mag verheugen in een zeer uitgebreide verzameling personen om zich heen, waarvan een overgroot deel sinds mensen- en registerheugenis deel uit maakt van de Dreumelse bevolking. De Dreumelse autochtonen, zou je ze kunnen noemen. Het verbaasde me al lang niet meer dat de schrijfwijzen van een aantal achternamen waarschijnlijk weer aardig wat roet in het eten heeft gestrooid bij het zoeken naar, en tevergeefs vinden van, relevante gegevens. Niet alleen van Sonsbeek / Zonsbeek / Sonsbeeck, maar niet minder bij ook Kuijpers / Kuipers en van Deursen / van Deurzen. Trouwens, ook bij voornamen als Johanna / Joanne / Joanna / Anna en Cornelis / Kornelis / Cornelus. Ik neem het maar op de koop toe, aangezien het relatief veel teveel tijd en inspanning zou kosten om ook àl die alternatieven nog eens na te gaan zoeken.

Klik HIER voor deze eerder brede, in plaats van hoge, stamboom.

20200816 : Wanneer was het de laatste keer dat u een luchtfoto van Dreumel heeft gezien? Nu de kans om een meest recente versie daarvan te bekijken, die ik van Wilma van Oss kreeg toe gestuurd. Een ècht pràchtige foto, mogelijk uit een luchtballon genomen. Inzoomen en vergroten met behulp van het PDF bestand. U kunt dan ongeveer het beleg op boterhammen bekijken !!! Veel dank, Wilma.

Klik HIER voor deze luchtfoto.

20200815 : Jaaaa, 1913, voor wat betreft de Dreumelse geboorteakten van dat jaar, is afgesloten en 1914 is net van start gegaan. Met de eerste in dat jaar geboren persoon, te weten Johanna Petronella van Doornik. Een niet uitvoerig bekende achternaam in het Dreumelse, hetgeen het zoeken naar, en vinden van, gegevens wat intensiever doet zijn dan in menig voorafgaande stamboom. Maar vooral als het 'vinden van' lukt, is dat telkens een uitdagende en aangename activiteit. In deze stamboom trok vooral Johannes van Doornik extra aandacht, omdat zijn geboorteakte aanvankelijk niet te vinden was. Maar, uiteindelijk, toch gevonden en ik besteed daar wat extra aandacht aan. Het gebeurt niet vaak dat je eerst een onwettig kind bent, maar toch een vader blijkt te hebben, die in onderhavig geval al voorafgaand aan de geboorte en tijdens de geboorte aanwezig en bekend was, maar niet -voor zover ik heb kunnen achterhalen- trouwt met de moeder. De achternaam van de moeder werd dan ook 'gewoon' gehandhaafd !

Klik HIER voor deze eerste stamboom van 1914.

20200810 : Johanna Geertruida is de allerlaatste persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren. Een iets specialere akte dan de vorige van dit jaar en ik heb ook enige extra aandacht besteed aan deze stamboom. Een uitgebreidere stamboom, omdat ik zoveel mogelijk akten en documentatie heb toe gevoegd, die ik bij de meeste eerdere stambomen achterwege heb gelaten. Anders worden al die stambomen net zo 'dik' als deze en bleek bij deze dat het genereren van een PDF bestand al een probleem opleverde, vanwege de bestandsgrootte. Mocht iemand zijn of haar interesse in deze stamboom uiten, dan kan ik altijd de originele stamboom-afbeelding toezenden.

Klik HIER om Johanna Geertruida van der Sluijs en haar families veel beter te leren kennen.

20200803 : En ook de stamboom over en van en rond Gerardus Wilhelmus Verschuure is gereed. Veel uit moeten zoeken, omdat mijn eigen registraties niet al teveel gegevens bevatten over deze en gerelateerde families. Uiteraard helpt het dan weer niet dat Verschuure/Verschure/Verschuren op meer dan slechts één manier wordt geschreven, uiteraard ook op de akten zelf overigens. Gemeentelijke secretariële dwalingen zou je het kunnen noemen, maar die heren schreven ook alleen maar op wat ze dachten dat correct was. En als de aangever zelf niet kon lezen of schrijven, dan is hij (af en toe zij) wel de allerlaatste die correcties zou kunnen voorstellen. Bovendien werden die net beschreven akten in aanwezigheid van de aangever wel voor gelezen, maar de aangever kreeg ze niet te lezen, voor zover ik weet. Dus ja, dan klinken al die achternamen exact hetzelfde. Ik vraag me overigens af of zelfs die akten altijd wel werden voor gelezen!

Klik HIER voor alle Verschuure gegevens. 

20200728 : Het enorm grote voordeel van op een bureaustoel vrijwel de gehele dag voor je computer zitten, is dat je er nauwelijks lichamelijk moe van wordt. En dat heeft dan weer als prettig gevolg dat je dat best lang kunt volhouden. Uiteraard zijn er wat onderbrekingen, die ik mezelf veroorloof, zoals door de wijde omgevingen van Dreumel (auto)rijden, met een niets betekend vaartje, zodat je op vrijwel elk moment, zonder lang gerekte remsporen, kunt stoppen om foto's te maken van alles wat ik interessant vind. Veel van die gemaakte foto's zijn terug te vinden op mijn Facebook pagina (https://www.facebook.com/jodi.vandergiesen) . Maar zo komt het dat ik ook al weer, relatief snel, deze meest recente stamboom, van Theodora Johanna van Oorsouw, kan publiceren.

Klik HIER om deze stamboom te open en bekijken.

20200726 : Een leuk boekje dat een vrij beperkt aantal, maar wel interessante, terugblikken laat zien in de voorbije geschiedenissen van de twee Leeuwens en het enkele Wamel. Je zou wensen dat er veel meer foto's gemaakt hadden kunnen worden destijds. Maar ja, wie was daar toen in geïnteresseerd? Als ansichtkaarten werden deze afbeeldingen blijkbaar verkocht, maar dan moest je er nog steeds interesse in hebben en vooral ... geld! Hetgeen -voor ansichtkaarten-chronisch ontbrak bij het grote merendeel van de bevolking van deze drie dorpen.

Klik HIER om dit boekje te kunnen bekijken.

20200721 : Hoe minder gegevens, hoe korter de periode, die het vergt om een stamboom samen te stellen. Ik heb wel m'n best gedaan om zoveel als maar mogelijk boven het maaiveld uit te tillen, maar als je niet verder kunt, moet je je er bij neer leggen. Het is toch een mooie stamboom geworden, naar mijn bescheiden mening, waar toch nog heel wat data samen blijkt te kunnen komen om de familiebanden zo duidelijk mogelijk te kunnen duiden. Wederom best weer vaak geholpen door de gegevens die op de website van Online-Begraafplaatsen worden vermeld. Met name omdat daar gegevens worden weer gegeven (blijkbaar mag dat wèl) die nog niet openbaar -mogelijk- zijn via de gemeentelijke en landelijke archieven, die zich aan de wettelijk vast gelegde termijnen voor openbaring van akten hebben te houden.

Klik HIER voor 'alle' verzamelde gegevens over Martha Geertruida Strik.

20200718 : De Historie Van Het Land Van Maas En Waal, is de titel van dit uitgebreide boekje. Wederom heb ik alle (alleen de) afbeeldingen gebruikt om een verhaal over deze streek te kunnen samen stellen.  Het boekje zelf is weliswaar van veel meer tekst dan afbeeldingen voorzien, maar er staan er nog genoeg in om een aardig beeld te kunnen laten zien over de ontwikkelingen in dit deel van Nederland. Overigens veelal historisch, dan recent.

Klik HIER om toegang te verkrijgen tot dit verhaal.

20200717 : Het zou iets langer hebben kunnen duren, maar omdat deze stamboom, wat omvang betreft, relatief klein is, is die dan ook alweer klaar. Het heeft er uiteraard ook voor een belangrijk deel mee te maken hoeveel gegevens je nog kunt vinden, of al hèbt, van de betrokken families. Dat verliep allemaal redelijk probleemloos en vandaar dat ook deze stamboom reeds toegevoegd kan worden aan het Dreumelse bos, waarin in 1913 al 57 bomen konden worden toegevoegd.

Klik HIER voor deze stamboom van Gerardus Johannes van Ooijen.

20200712 : Een fluitje van een paar centen was het niet. Maar het was wel heel erg handig, en voorkwam dat ik ook met deze stamboom erg lang bezig zou moeten zijn. Op zich niet verkeerd, maar de al aanwezige stamboom van Alberta de Jong ( de vórige persoon die in 1913 in Dreumel werd geboren) maakte de samenstelling van die voor Antonius Lambertus de Jong een stuk gemakkelijker. En de verwerkingstijd een aangenaam stuk korter. Kan me voorstellen dat, naarmate ik steeds meer stambomen plant, er ook steeds vaker eerdere stambomen gebruikt kunnen worden om meer recente samen te stellen. Dat moet ik nog afwachten.

Klik HIER voor de tweede stamboom voor de de Jong families.

20200710 : Ja, weer eentje die toegevoegd kan worden aan alle andere stambomen, die ik over personen die in 1913 in Dreumel werden geboren, inmiddels heb gepubliceerd. Ik vind het prima om er nog een aantal te -moeten- verwerken voor ik 1913 kan afsluiten, en zal dat afsluiten niet betreuren. Dan kan ik eindelijk een nieuw hoofdstuk toevoegen, al zou het zomaar kunnen dat er in 1914 nóg meer Dreumelnaren en -naressen werden geboren dan in 1913. Dat merk ik dan wel. Eerst maar eens 1913 zo compleet mogelijk ter beschikking van alle lezers en lezeressen stellen, dan ben ik helemaal tevreden. Deze keer uw speciale aandacht voor Alberta de jong, maar nog meer voor Johanna Cecilia Sas. Zij maakt deel uit van deze stamboom en zij werd, voor zover bekend, in 1939 in Dreumel vermoord. Maar ik heb nog nooit een dader kunnen traceren voor deze veronderstelde moord. Is er ooit een dader geweest ... is er ooit een moord geweest, vraag je je dan af. Mocht u over een antwoord beschikken, ik houd me warm aanbevolen.

Klik HIER om deze stamboom te openen en te bekijken.

20200704 : Franciscus Wouter van Welie heet de 55e persoon die in 1913 in Dreumel werd geboren. Inmiddels ben ik in december 1913 aangeland met de verwerking van geboren personen in stambomen en er zijn er niet zo heel veel meer te gaan, voor ik 1913 af kan sluiten. Wanneer exact is uiteraard niet te voorspellen, aangezien het in grote mate af hangt van de duur dat ik met individuele stambomen bezig ben. Deze van Welie stamboom is best een uitgebreide stamboom geworden, vooral mede dankzij de zeer gegevensrijke website, die ik over de van Welies vond op internet. Samen gesteld door een Harderwijkse Gerard van Welie. Waarvan ik toestemming kreeg om ook zijn gegevens te verwerken in deze stamboom. En ik zodoende minder zoekacties hoefde te verrichten en gegevens in deze stamboom heb kunnen verwerken die ik anders niet verwerkt zou hebben.

Klik HIER voor veel meer gedetailleerde informatie over deze van Welie telg.

20200628 : 'Het Land Tussen Maas en Waal', heet het boekje waaruit ik weer alle afbeeldingen heb gefilterd en weer gegeven heb in een verhaal, onderverdeeld in 4 delen. De ins & outs van Maas en Waal komen uiteraard in dit boekje ook weer prominent terug, net als in dat eerdere boekje waarvan ik ook alle afbeeldingen in een eerder verhaal en delen heb verwerkt. 'West Maas en Waal' heette en heet dat eerste boekje. Beide verhalen zijn nu terug te vinden in het hoofdmenu. Mocht ik nog andere boeken tegen komen met nóg meer informatie en geschiedenissen over West Maas en Waal, dan zal ik ook dat wederom gaan verwerken en in een verhaal op deze site publiceren. Een boek genaamd 'De Historie Van Het Land Van Maas en Waal' zou daar mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Klik HIER voor de voorwoordpagina van dit verhaal.

20200625 : Ooit eerder gehoord van Ogonia, Egoria, Egonia, Genoveva, Fortunate, Aegida, Ernke, Egidus, Egen, Eimert, of Pitternel? Allemaal voornamen van personen die in bijna alle gevallen behoren tot de van Venrooij families. Ze maken deel uit van deze stamboom. Vele, ik zou zelfs willen zeggen, alle andere families kunnen hier wel een stevig voorbeeld aan ontlenen. Ook talrijke Dreumelse ouders, die zich vele tientalen jaren lang vast hebben gebeten in uiterst saaie en telkens dezelfde voornamen. U ziet ze heel vaak weer verschijnen in deze stambomen. Ik vraag me wel eens af, als een leraar of lerares ergens in vroeger jaren de voornaam Johanna of Johannes over het schoolplein liet weerklinken, hoeveel leerlingen dan op hem af kwamen! Verder, helaas niet zoveel data kunnen verzamelen en samen voegen als ik verwacht had. Maar ja, soms zit het mee en andere keren ...

Klik HIER om het PDF bestand van dit stamboompje te openen.

20200622 : Het lijkt hard te gaan met het steeds maar toevoegen van additionele stambomen. Maar het zou ook kunnen dat ik er weer iets meer tijd aan besteed dan voorheen. En er is uiteraard altijd de mogelijkheid dat een stamboom minder omvangrijk is als andere, en dan ben je er ook inderdaad eerder mee klaar. Voor een luttel aantal insiders, die bekend zijn met de strijd die ik lever om een ernstige ziekte te bestrijden, is het bekend dat ik minder tijd buiten- dan binnenshuis besteed, en vandaar mogelijk de extra tijd om met stambomen bezig te zijn. Deze stamboom, die gaat over Cornelis Walterus Petrus Kooijmans, is van gemiddelde omvang. Maar deswege niet meer of minder interessant dan andere stambomen, mogelijk zelfs wel het tegenover gestelde. Aan u het uiteindelijke oordeel hierover.

Klik HIER om ook dit PDF bestand weer te openen.

20200618 : Ondanks omstandigheden die veroorzaken dat ik iets minder tijd heb om steeds verder te gaan met mijn stambomen, is het ook deze keer toch weer gelukt er niet al te lang over te doen. Gelukkig heeft het ook geen invloed op de inhoudelijke gegevens binnen de stamboom, -takken en -twijgen. De twee en vijftigste persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren, is Hendrikus Arnoldus Driessen en al met al heeft hij een toch zeer uitgebreide stamboom om zich heen verzameld. Het blijft nog steeds onmogelijk om letterlijk alle personen te voorzien van alle gewenste data, maar daar heb ik me overheen gezet. Ik wil graag alle ondersten uit alle kannen proberen te halen, maar moet me ook op tijd realiseren dat ik de verspilde tijd beter kan benutten door verder te gaan en te accepteren dat niet alles boven water kan komen.

Klik HIER voor deze omvangrijke stamboom.

20200610 : Gerlag of Gerlach. Henk, of Hendrik, of Hendrikus, of Hendricus. Johanna, of Joanna. Elisabeth, of Elizabeth. Zo kun je al heel gemakkelijk niets vinden over een persoon, waarvan je de gegevens zoekt. Het is niet anders, moet en kan ik dan maar niet anders realiseren. Desondanks is deze stamboom toch uit gegroeid tot een best wel volwaardige, die wederom veel informatie duidt over de er in genoemde personen. Met name het vaak grote aantal kinderen, dat verwekt werd. Ik heb voor het merendeel, in deze stamboom, de mannelijke lijnen gevolgd, omdat zij immers de naam Gerlag, of hoe die dan ook geschreven werd, van een toekomst bleven voorzien.

Klik HIER voor deze, kwa omvang, uitgebreide stamboom van Josephus Wilhelmus Gerlag.

20200602 : Wat een opmerkelijk verschil tussen de samenstelling van de diverse stambomen. Met de ene ben je heel lang en intensief bezig, maar met een andere weer stukken minder. Dat laatste is het geval met de stamboom van Johanna Petronella de Man. Al redelijk kort na de publicatie van de vorige stamboom, is ook deze alweer gereed om wereldwijde bekendheid te verkrijgen. Niet zo zeer vanwege een verminderd aantal uren dat ik er mee bezig ben geweest, maar, en dat was wel het gevolg daarvan, wegens gebrek aan voldoende gegevens en data om de stamboom nog uitbundiger te kunnen voorzien van takken en twijgen. Als je bijvoorbeeld van een echtpaar de huwelijksakte niet en nergens kunt vinden, kun je ook geen huwelijkse bijlagen vinden en dus ook geen geboortedata e.d. Jammer, maar de realiteit.

Klik HIER voor deze redelijk gehandicapte stamboom.

20200530 : Het voelde aan alsof ik er weken mee bezig ben geweest, maar dat blijkt dan toch maar één week te zijn. Met de zeer uitvoerige stamboom van Johannes Franciscus Gerardus Schreeven. Ik heb er deze keer voor gekozen om zoveel mogelijk geboorte- en akten van overlijden toe te voegen aan deze stamboom, maar dat was wel passen en meten telkens. De grootte van het bestand veroorzaakt helaas wel een iets minder duidelijk leesbaar PDF bestand. Ik heb m'n best gedaan dat zo optimaal mogelijk toch te kunnen presenteren. Het resultaat is helaas niet helemaal zoals ik wenste, maar het is niet anders. Een speciale stamboom, met name omdat de hoofdpersoon, samen met drie van zijn zussen, in hetzelfde jaar, en op jonge leeftijden, overlijden als gevolg van de Spaanse Griep. Erg triest!

Klik HIER voor deze best wel speciale stamboom, inclusief alle geboorte- en akten van overlijden.

20200523 : Cornelis Maria Sas is de 48e persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren. In totaal worden er dat jaar 68 Dreumelnaren en -naressen geboren, dus nog wel een aanzienlijk aantal te gaan voor ik 1913 kan afsluiten. En alhoewel de families Sas in een groot aantal dossiers werden geregistreerd, wil dat nog niet zeggen dat het ook allemaal gerelateerde families zijn. Wellicht wel als je al hun geschiedenissen tot in het Stenen Tijdperk zou kunnen achterhalen, maar recentelijker blijkt dat twee personen met Sas als achternaam goed met elkaar kunnen en mogen trouwen, want ze hebben geen aantoonbare relaties met elkaar.

Klik HIER voor de de stamboom, -takken en -twijgen, behorend bij Cornelia Maria Sas.

20200515  : Romijnders of Romeijnders, that's the question elke  keer weer, als  je op zoek gaat naar gegevens over onder andere Johanna Maria Romijnders. Ik heb zelf verbluffend weinig gegevens over Romijnders families verzameld en dat blijkt, achteraf, voor een deel te liggen aan het gegeven dat ze lang niet allemaal in Dreumel werden geboren of in  Dreumel zijn gebleven, als hun geboorte toevallig wèl in Dreumel plaats vond. Ik heb nog nooit zoveel gegevens alleen maar via Websites hoeven te verzamelen, maar dat was hier doorlopend het geval. Deze stamboom bevat ook de allerjongste ooit geregistreerde en gestambomiseerde bruiden, èn een heel goed verzonnen en mooie unieke voornaam. Kleine extraatjes die deze stamboom te beurt vielen.

Klik HIER voor deze, van in verhouding veel akten, voorziene stamboom.

20200510 : Op deze moederdag 2020, overkomt het me dat ik voor de tweede keer een al eerder samen gestelde  stamboom kan gebruiken om een nieuwe samen te stellen, voor de meest recent geboren Dreumelnaar. Dat scheelt bergen werk en dat is af en toe niet verkeerd, in een poging om toch alle in Dreumel geboren personen, nà 1912 (t/m 1918), in kaart en stamboom te brengen. Tot en met 1912 zijn de Dreumelse geboorteakten openbaar, maar die van erna niet, althans ze staan nog op geen enkele website, ook niet op die van het Gelders Archief. Déze stamboom is van Gerardus Johannes Salet, en deze persoon komt ook voor in de eerder gemaakte stamboom voor Johannes Mathijs Salet (No.12).

Klik HIER voor deze enigszins aangepaste stamboom.

20200508 : Ook Franciscus Nicolaas de Kleijn is inmiddels van een stevige stamboom voorzien. Die ik niet helemaal  nieuw hoefde te beginnen, aangezien er al een eerder samen gestelde stamboom was van een achternaam-genoot. Waar nog wel veel aan aangepast moest worden, aangezien ik in de loop van de verwerkingen, van die Dreumelse 1913-geboorten, toch tekens de voorkeur gaf aan een net weer iets andere 'layout' van de individuele stambomen. Dit om wat variëteit in het boste te creëren!

Kik HIER voor deze stamboom.

20200502 : Het is alweer 'even' geleden, 12 februari 2011. Toen schreef ik een verhaal, destijds nog t.b.v. de website van Tremele.nl (Rubriek : Ouwe Koeien), met deze titel : "Hoks? Nee ... doe toch maar Timmermans? Of ... toch maar weer Hoks!

(http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/MRT-11-Hoks-of-Timmermans-Of-toch-Hoks/index.php)


Het huidige verhaal, dat bereikbaar is door op onderstaande link te klikken, zou "Peterse of toch maar van der Linden" kunnen heten, ware het niet dat dit verhaal deel uit maakt van de serie artikelen die ik schrijf en publiceer over in 1913 in Dreumel geboren personen gaat.

Desondanks heb ik in dit verhaal een opmerkelijk dwaling kunnen vast stellen, waardoor deze stamboom aanzienlijk specialer is geworden dan ik van tevoren had durven dromen. Heeft u toevallig de achternaam Peterse? Dan zou ik met grote aandacht dat deel van dit verhaal intensief bestuderen, want wellicht had u van der Linden moeten heten.

Klik HIER voor dit hele speciale verhaal over Jansen, maar vooral Peterse en van der Linden.

20200429  : 'West Maas en Waal'. De titel van een boekje dat ik kreeg van een bekende en waarvan ik alle, en alléén, afbeeldingen met bijbehorende teksten, heb samen gevat in totaal 7 delen. Het eerste deel is klaar en heb ik op deze site gezet. Ik heb niet alleen alle afbeeldingen uit dit informatieve boekje gescand en in de opvolgende delen weer gegeven, maar heb ook geprobeerd er nog wat additionele achtergrond informatie bij te verzamelen. Vooral lang zoeken levert dan interessante en verrassende resultaten op.

Klik HIER voor deel 1. Klik HIER voor deel 2. Klik HIER voor deel 3. Klik HIER voor  deel 4. Klik HIER voor deel 5.

Klik HIER voor deel 6. Klik HIER voor deel 7.

20200426 : Johanna Aleida Maria van Deursen is de persoon die als eerste in september 1913 in Dreumel wordt geboren. Volgens mij is het weer een rijkelijk gevulde stamboom geworden, waarbij het toch nog langdurig zoeken is geweest naar alle mogelijkheden die er zijn, om namen op alternatieve manieren weer te geven op uiteenlopende akten. Al was het alleen al omdat 'van Deursen' op onwillekeurige akten als 'van Deursen' wordt genoteerd. Of 'Gerlag' als 'Gerlach'. Weliswaar zijn gemeentelijk secretarissen wettelijk verplicht om akten hardop  voor te lezen, maar dan vallen dit type verschrijvingen uiteraard niet op.  Hetzelfde geldt voor Johanna en Joanna, alsook Joannes en Johannes. Het is een mooie stamboom geworden, alhoewel ik op geen enkele stamboom kans zie om letterlijk àlle data te achterhalen. Jammer, maar de realiteit.

Klik HIER om ook deze stamboom weer volle glorie te kunnen bekijken.

20200418 : Best eigenaardig dat twee personen met exact dezelfde achternaam, Kooijmans, geen enkele relatie met elkaar hebben. En datzelfde geldt voor àlle families, die hen omringen in de twee aparte stambomen. De personen in de ene stamboom, die van Petrus Antonius Kooijmans, leven hun levens dan ook grotendeels buiten Dreumel, terwijl die van Wilhelmus Gerardus Kooijmans zich niet ver af wagen van Dreumel en omstreken. Wellicht dat er nog wel relaties zouden kunnen blijken, als je veel verder terug de geschiedenissen van vóór 1800 in zou duiken, maar die stappen heb ik achterwege gelaten.

Klik HIER voor zoveel mogelijk details over de familie van Petrus Antonius Kooijmans.

20200413 : Twéé PDF bestanden heb ik zowaar aan de stamboom van Wilhelmus Gerardus Kooijmans toe gevoegd. Dat komt omdat zijn moeder een Boumans is, waar ik in de vorige stamboom juist veel aandacht aan heb geschonken. Beide stambomen vullen elkaar aan. Zeer spijtig dat het samen stellen van deze meest recente stamboom gepaard gaat met wereldwijde taferelen en gebeurtenissen, die te maken hebben met de uitzonderlijk imposante en desastreuze invloed die het corona virus op dezelfde wereld heeft. Het is uiterst moeilijk om plezier te ervaren tijdens het maken van een stamboom, terwijl er tot nu toe in Nederland 2737 en wereldwijd zowaar al 114.245 doden zijn te betreuren, dankzij corona. Toch ben ik uiterst dankbaar dat ik in ieder geval nog iets heb om me af en toe van die pandemie af te leiden.

Klik HIER om het relevante Kooijmans PDF bestand te kunnen openen. Het tweede (Boumans) PDF bestand kunt u in de bijdrage zelf aanklikken.

20200409 : Ik heb zojuist weer een persoon toe gevoegd aan het hoofdstuk 'Nazaten Nalatenschap', te weten die van Notaris Jan Hendrik Reijnier van Koolwijk. Hij was de samensteller van die nalatenschap,  maar had het ook uitermate druk met allerlei en velerlei andere activiteiten. Hetgeen moge blijken uit het grote aantal advertenties in diverse en uiteenlopende kranten, die je zelfs doen afvragen of de man ooit sliep. Vandaar deze speciale vermelding, in tegenstelling tot de andere nazaten.

Klik HIER voor alle details over 's mans leven, een beetje privé en heel veel zakelijk.

20200404 : Natuurlijk heb je te maken met al die verschillende manieren waarop namen worden vermeld op akten.  Boumans  of Boumans. Gerardus of Gradus. Klein of Kleijn. Jan of Johannes. En ga zomaar door. Erg lastig om zo de juiste gegevens te kunnen vinden, want als je bij de achternaam Boumans niets, of te weinig, hebt gevonden, na een urenlange zoektocht op meerdere genealogische websites, zul je die zoektocht opnieuw moeten opstarten, omdat het dan wel eens Bouwmans zou kunnen zijn. Vaak wordt er ook gewisseld tussen Joanna en Johanna, of Alegonda en Allegonda, of Merkx en Merks. Ik heb, voor zover ik heb kunnen vast stellen, weer het onderste uit de talloze kannen gehaald en laat u dat zien in een uitgebreidere stamboom dan aanvankelijk gedacht.

Klik HIER voor deze stamboom, geheel gewijd aan alle families, gerelateerd aan Wilhelmus Antonius Boumans.

20200328 : Voordat ik met deze stamboom begon, veronderstelde ik dat er geen erg omvangrijke stamboom, laat staan takken, samen gesteld zou kunnen worden over de Soerland families, aangezien ze niet zo talrijk vertegenwoordigt zijn in de, mij beschikbare, Dreumelse en Gelderse registers. Wat is het dan aangenaam als je via allerlei andere websites, die registers ten beste geven over andere delen van Nederland, met name het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) en het RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven), toch nog heel veel gegevens weet te achterhalen, die er voor zorg droegen dat het wèl een uitgebreidere stamboom kon worden. Overigens waren lang niet alle gegevens te achterhalen, die ik ook graag had willen vermelden. Maar ik ben tevreden met het uiteindelijk behaalde resultaat.

Klik HIER voor de zo compleet mogelijke stamboom van Cornelia van Soerland.

20200322 : Corona zorgt er voor dat je bijna niet meer de deur uit komt en dus des te meer tijd hebt om je hobby, passie, te vervolgen. Al gebiedt de eerlijkheid me direct ook te melden dat verkenningen buiten de vier huismuren zeer welkome afleidingen zijn. Maar ja, wie wilt er nu willens en wetens riskeren dat je binnen afzienbare tijd opgeteld wordt bij het aantal, aan corona, overleden personen.

Dus heb ik er toch maar de voorkeur aan gegeven verder te gaan met al die stambomen die nog te liggen te wachten om geplant te worden. Eentje heb ik er, voor zover mogelijk, weer zo volledig mogelijk samen gesteld. Wel een paar opvallende gegevens in dit verhaal, zoals de vreemde namen van de vader en moeder van de pas geborene, Aart van Zon.

Klik HIER voor een iets uitzonderlijker stamboom dan anders.    

20200319 : Wilhelmina Maria Verbruggen heet de persoon die in deze stamboom voorzien wordt van heel veel voorvaderen en -moederen. Interessante families, deze Verbruggen (& andere) families, inclusief oorlogsslachtoffers. Eén ervan werd herbegraven, vanaf het kerkhof van de R.K. kerk in Dreumel, op de Grebbeberg bij Rhenen. U leest daar meer over in de stamboomtakken. Ik heb een bezoek gebracht aan dat ereveld en heb het tweede grafmonument gevonden. Het heeft me nogal verbaasd dat daar waar zowel de naam van Hendrikus Johannes Verbruggen en zijn vrouw Cornelia Johanna de Wild wel werden vermeld op het Dreumelse grafmonument, de naam van C.J. de Wild niet meer voorkomt op het grafmonument op de Grebbeberg, terwijl zij daar samen met haar echtgenoot wèl werd (her-)begraven. Het niet vernoemen van de echtgenote schijnt de gewoonte te zijn en ik moet bekennen dat ik dat een best wel ernstige tekortkoming vind. Alsof alleen het oorlogsslachtoffer er toe doet!

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom, voorzien van nogal wat afbeeldingen, die toch altijd diepere indruk maken dan alleen teksten en akten.

20200313 : De zes en dertigste persoon, die in 1913 in Dreumel werd geboren, alweer. Ik ben nog làng niet klaar met 1913, maar ik heb er al wel een aardige deuk tot stand weten te brengen in het totaal aantal te verwerken geboorteakten binnen dat jaar. Ik ben over de helft heen, aangezien er 62 nieuwe Dreumelnaren en -naressen in dat jaar werden geboren. Gestaag doorgaan, dan geraak je vanzelf steeds verder.

Klik HIER om de stamboom van Maria Johanna van Zon nader te bekijken.

20200229 : Je zal maar geboren worden op een datum, die slechts eens in de 4 jaren aan bod komt. 29 Februari 2020, de extra dag die eens in de 4 jaren wordt toe gevoegd aan een jaar, omdat een jaar eigenlijk niet bestaat uit 365, maar uit 365.25 dagen. Schrikkeljaren zijn dan ook altijd deelbaar door 4. De volgende persoon die in 1913 werd geboren is niet op die schrikkeldag geboren, ook al niet omdat 1913 dus geen schrikkeljaar was. Ik heb in deze stamboom enigszins de voorkeur gegeven aan het laten zien van zoveel mogelijk akten, daar waar dat bij de vorige stambomen minder het geval was. Het schept een toegenomen betrokkenheid bij de diverse gebeurtenissen, die een mens ten deel vallen als hij of zij steeds verder vordert met haar of zijn leven. In dit geval het leven van Elisabeth Adriana de Kleijn.

Klik HIER voor haar stamboom & relevante takken.

20200222 : Het was de beurt aan Wilhelmina Elisabeth Boumans en ondanks enige persoonlijke en nogal gecompliceerde en tijdrovende omstandigheden, heb ik toch een goed gevoel over de stamboom, met enige takjes, die ik over haar en haar families heb samen gesteld. Daarbij uitbundig geholpen door de kroniek, die Wim Bouwmans geschreven heeft over zijn voor- en na-vaderen en -moederen. Hij heeft ongetwijfeld meer energie en tijd gestoken in zijn 400+ bladzijden tellende kronieken dan ik in deze stamboom en dankzij zijn inspanningen kon ik veel data verwerken zonder daar zelf enige moeite voor te hoeven doen. Veel dank, Wim.

Klik HIER voor het Boumans verhaal.

20200215 : Het besluit is gevallen. Ik ga niet definitief stoppen met die ongelofelijk veel tijd opeisende activiteit om meer data boven water te -proberen te- halen over de erven van de nalatenschap van Wilhelmus Cornelis Burgers. Maar ik heb wel besloten om daarmee door te gaan, maar dan wel tegelijkertijd met het vervolg van de geboorteakten van in Dreumel geboren personen in 1913-en later-. 

Ik loop daar flink mee achter en geef er dan sterk de voorkeur aan om over personen te publiceren die wèl in Dreumel zijn geboren, en er ook vaak zijn opgegroeid, dan over personen die vrijwel niets met Dreumel van doen hebben, zoals als die Burgers nazaten en aangetrouwden.

Ik zal al die nazaten hier wèl vermelden, zodat u ze hier kunt aanklikken. Ze staan overigens ook allemaal in het Hoofdmenu verwerkt, maar mogelijk is hier de links aanklikken makkelijker. De eerste waarvan ik enkele gegevens verwerkt heb is (klik op de naam): Nazaten-Hendrikus Johannes Wilhelmus Arends ; en vervolgens ... wordt telkens vervolgd ... Nazaten-Hendrika Christina Braam ; Nazaten-Johanna Hendrika Theodora Braam ; Nazaten-Johannes Theodorus Braam ; Nazaten-Cornelia Maria Burgers ; Nazaten-Hendrikus Johannes Eduard Burgers ; Nazaten-Burgers Johannes (Jan) ; Jan Hendrik Reijnier  van Koolwijk (notaris) ;

20200202 : En het zijn inmiddels vier verhalen geworden, die eigenlijk bij elkaar horen. Immers, in de stamboom van Alberta Johanna van Wijk (klik HIER) komen personen voor wier namen worden herhaald in, niet alleen de akte die ik onderstaand al aankondigde, maar nu ook in een, geheel onverwacht gevonden, twééde akte met betrekking tot dezelfde nalatenschap. In deze akte wordt de complete nalatenschap-inventaris omschreven en becijferd.

Het vierde verhaal, meer persoonlijke details over de betrokkenen, is aan het ontstaan, maar vergt enorm veel zoek-. en hopelijk vindwerk en de vorderingen zijn bemoedigend. Nog niet geheel overtuigend, maar waar een wil is, is meestal ook een weg.

Al zijn er omstandigheden die je kosten wat kost zou willen vermijden, maar die toch op je pad verschijnen!

Klik HIER voor het derde verhaal uit de serie van -nu- vier.

20200124 : Het tweede van drie verhalen die bij elkaar horen. Dit verhaal laat alle individuele bladzijden zien waar de notariële akte uit bestaat, waarin vast gesteld wordt welke personen welk deel van de nalatenschap gaan ontvangen. Ik heb er mijn eigen 'vertalingen' aan toe gevoegd. En Stephen Hawking in de titel verwerkt, omdat ik de berekeningen en verdelingen van de gehele nalatenschap in afzonderlijke bedragen voor individuele erven van een dusdanig wiskundige hoogstaand (en voor mij onbegrijpelijk) niveau, dat het in de buurt lijkt te komen van zijn meesterlijke interpretaties van het heelal en alles wat daar deel van uit maakt. En dan kon ik zijn uitleggen in diverse televisie-series (o.a. The Theory of Everything) over deze materie nog beter volgen dan deze notariële akte.

Klik HIER voor deze heel speciale documenten.

20200123 : Het eerste van drie verhalen die bij elkaar horen. Nu eerst de stamboom, die barst van de takken en twijgen, van de 33e persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren. De zoektocht naar relevante data en gegevens over al de stamboombewoners leverde ook nog een notarieel document op, dat in een apart verhaal veel indruk zal teweeg brengen. En dan is er nog een derde verhaal -in wording- waarin al de talrijke personen, vernoemd in die notariële akte, nader belicht worden. Fantàstisch om zóveel informatie uit het internet te kunnen trekken, dat je er drie verhalen over kunt samen stellen.

Klik HIER voor het eerste verhaal, dat van de stamboom van en over Alberta Johanna van Wijk.

20200105 : Ik ben er een aanzienlijk aantal maanden mee bezig geweest, zeg maar het grootste deel van 2019. Het heeft niets met stambomen te maken deze keer. Met een zo realistisch mogelijk, waar gebeurd, verhaal samen te stellen dat, in mijn perceptie, aangeeft dat het een geheel natuurlijk proces is dat opa's en oma's van lang geleden anders zijn, en anders hebben opgevoed, dan die van nu. Ik heb er eerst een dik boek over gelezen, waarin grootouders hen opinies openbaren over de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen. Dat heb ik geprobeerd ook met mijn verhaal te doen, nu ik inmiddels alweer drie jaren een hartstikke trotse grootvader ben. Het is uitdrukkelijk mijn verhaal, zoals elke grootouder, zouden ze er eens tijd voor vrij maken, zijn of haar geheel eigen verhaal zouden kunnen opstellen. Ik heb er veel van geleerd en ben veel zaken te weten gekomen, die ik nooit heb geweten of me nooit heb gerealiseerd. Ik ben erg blij dat ik dit verhaal heb geschreven, ook al ben ik op momenten wel weer stevig met de voeten op aarde geland.

Klik HIER voor dit Ouders-Kinderen-Grootouders verhaal (Het duurt wel even voor het geladen (& gelezen) is !!)

20200105 : Ja, alweer een jaar de geschiedenisboeken in verwezen. Een nieuw jaar heeft zich inmiddels gepresenteerd en vol overtuiging beginnen we aan dit jaar. Al deze inmiddels voorbije feestdagen hebben het samen stellen van de volgende stamboom nauwelijks in de weg gestaan en het om deze reden dat ik u aan het begin van 2020 alweer een volgende kan aanbieden. Te weten die van Elisa Wilhelmina Kooijmans. De Kooijmans families maken een aanzienlijk deel uit van alle dossiers, die ik heb over Dreumelnaren en -naressen en daar heb ik dankbaar gebruik van kunnen maken. De moeder van Elisa heeft Vink als achternaam en ook daarvan heb ik tal van dossiers. Toch heb ik ook nog wat data moeten zoeken van zelfs vóór de registratie van de Burgerlijken Stand begon, in 1811. Veel werk, maar hartstikke bevredigend als je die gegevens in de kerkelijke registers hebt kunnen vinden.

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom met talloze takken en takjes.

▲ 2020 ▲

20191226 : Weliswaar tweede kerstdag 2019, maar als een stamboom eenmaal is, is 'ie af en mag die dan ook gepubliceerd worden. Het samen stellen van deze stamboom verliep soepeler en voorspoediger dan ik gedacht had, hetgeen voornamelijk te danken is aan het, al lang geleden, verwerken van allerlei gegevens over de Schimmel families in diverse verhalen. Het eerste verhaal over een persoon met de achternaam Schimmel, schreef ik voor de rubriek Ouwe Koeien, destijds nog op de site van Tremele.nl. Inmiddels zijn we (8) jaren verder en laat ik u graag de stamboom zien van de meest recente persoon, die volgens de openbare geboorteakten in 1913 werd geboren in het gezin Schimmel-Pellen.

Klik HIER om het PDF bestand te kunnen openen.

20191222 : Van Alphen ... bepaald geen vaak voorkomende achternaam in mijn registraties. Ik was dus vooral aan gewezen op wat internet en de diverse archieven me te bieden hadden. Dacht ik aanvankelijk. Maar een -voor mij onbekende- meneer John van Alphen was me uitdrukkelijk voor geweest en hij heeft een zeer uitvoerige en gedetailleerde en duidelijke stamboom op internet gepubliceerd. Ik heb veel gegevens uit zijn stamboom kunnen gebruiken om  die van mij veel uitvoeriger te maken dan ik voorafgaand had gedacht. Veel dank aan deze meneer John van Alphen. Geen vaste honk personen allemaal ntrouwens, want als geboorte-, trouw- en  en overlijdensgemeenten kom ik b.v. de volgende tegen: Veel Heerewaarden, maar ook Zaltbommel, Zeist, Geldermalsen, Venlo, Buurmalsen, Zuilichem, Hedel, IJsselstein, Ammerzoden, Woudrichem, Leiderdorp, Etten-Leur, Breda, Dordrecht en uiteraard ook een paar keer Dreumel. Bereisde mensen.

Klik HIER voor deze toch nog uitgebreide stamboom van de families van Alphen.

20191218 : Je kunt je voorstellen dat de achternaam van Sonsbeek, niet onvaak ook geschreven als van Zonsbeek, problemen zou opleveren met het zoeken naar, en vinden van, data. Maar dat is compleet mee gevallen en heeft geen vertraging, noch chronische frustraties op geleverd gelukkig. Het is geen zeer omvangrijke stamboom geworden en het is uiterst onbevredigend als je geen relevante data van personen kunt vinden, die al lang -geleden- en breed geboren werden, trouwden, zelfs kinderen kregen en weer overleden. Ik kwam een site tegen, waar ik aanvankelijk dacht essentiële data te kunnen vinden, maar waar op aan gegeven wordt dat de kinderen van een echtpaar éérder werden geboren dan hun ouders. Deze zeer eigenaardige vermelding heb ik opgenomen in de stamboom, maar zal verwijderd worden, zodra dat is opgehelderd.

Klik HIER voor dit stamboom PDF bestand.

20191213 : Moet je nu zoeken op van Rijn, of van Rhijn, of allebei? Zou, waar op de ene akte nog Henricus werd genoteerd, dat op een volgende akte wellicht Hendrikus, of Hendricus geworden zijn? Sommige zoekacties zijn daarom langdurige processen en een niet gering aantal keren lukt het desondanks niet om de gewenste data boven water te krijgen. Dat zijn al die rode teksten in de stamboom. Gelukkig slagen de meeste zoekacties wèl en krijg je uiteindelijk toch een stamboom die de moeite waard zou kunnen zijn voor zoekende nabestaanden van de hoofdpersoon in deze stamboom, te weten Antonius Johannes van Rhijn, mèt die 'h' in zijn achternaam.

Klik HIER als u het PDF bestand wilt openen.

20191209 : Kleine toevoeging aan de stamboom van Wilhelmus Isidorus Josephus Merkx. De familie(s) Leendert van den Bosch (2x getrouwd) brachten nog een tweede kloosterzuster voort, die nog niet op de website van Tremele (onder 'Religie, kloosterzusters geboren in Dreumel') stond. Maar inmiddels wel, dankzij de tip die ik Tremele stuurde. De gegevens werden toegevoegd helemaal onderaan het verhaal over W.I.J. Merkx.

Klik HIER voor het verhaal -en de toevoeging- rond W.I.J.Merkx.

20191208 : Goh, best wel een ingewikkelder stamboom, deze keer. En helaas teveel data, die ik graag zou hebben willen vinden en toevoegen, maar niet heb kunnen vinden. Het zou wederom kunnen liggen aan andere schrijfwijzen dan zoals de namen voorkomen op een enkele akte. Dat kan dan verschillen op andere akten en dus wordt die niet herkend als je een zoek-criterium op de website van een archief invoert. Zo wordt de achternaam van de oma van Johanna Maria Christiaans op allerlei akten geduid met dan weer Hok, dan weer Vlok en ook met Hoks. En haar opa heet de ene keer Laurens en een volgende keer Lourens van den Berg. Moeilijk zoeken en nog moeilijker vinden. Bovendien bleek dat de moeder van Johanna Maria Christiaans, Johanna van den Berg, maar liefst drie keer trouwde, hetgeen toch enig extra werk met zich mee brengt om dat ik kaart en stamboom te brengen. Desondanks ...

Klik HIER voor deze Stamboom met vele takken.

20191203 : De snelheid waarmee stambomen tegenwoordig, en al een aantal maanden lang, worden samen gesteld, ligt aanzienlijk hoger dan toen het met pensioen gaan nog in het verschiet lag. Deze, toch leven-veranderende, omslag geeft je ruim de gelegenheid om daar veel en veel meer tijd aan te besteden en dat is niet verkeerd. In begin juni jongstleden ben ik begonnen met de eerste geboorteakte van 1913 en mag u nu trots de 26e aanbieden. Maar ik heb eens even gespiekt ... 1913 heeft maar liefst 62 nieuw geboren personen te vermelden, waarvan ik er dus nog 36 moet, en natuurlijk ga, verwerken. En dan heb ik alleen nog maar jaargang 1913 afgerond. Dus, enige spoed is zelden goed, maar hier zeker niet ongepast. Zou ik van tevoren -of nu al- weten dat ik 108 jaren oud zal worden, dan is een gematigder tempo wellicht niet verkeerd, maar zolang ik dat niet weet ...

Klik HIER voor de uitgebreide stamboom van Wilhelmus Isidorus Josephus Merkx.

20191122 : Nog maar zes dagen geleden publiceerde ik de vorige stamboom en de volgende maakte alweer zijn opwachting. Een vrij kleine stamboom deze keer, veroorzaakt doordat de Grunt families in aantal sterk afsteken bij de Vink families. U zult zelf kunnen zien waar ik op doel, als u het complete verhaal leest en wellicht zelfs het PDF bestand een keer opent.

Klik HIER als u de stamboom van Jacoba Wilhelmina Vink wilt bezoeken.

20191122 : Leuk, om weer eens met deze familie bezig te kunnen zijn. Goijer is de naam van deze familie en ik heb vanaf lang geleden tot nu toe al best veel over deze familie geschreven. Ik weet niet meer in welk jaar het was, maar ik denk in het jaar nadat Mijnis van Toorn overleed, dat was in 2008. Ik ben toen een keer op bezoek geweest bij zijn vrouw, Cornelia Anna Wilhelmina Goijer (Zus Goijer), en van haar kreeg ik allerlei hele mooie foto's van de Goijer families en van families die aangetrouwd waren. Dàt maakte de destijds geschreven verhalen al zo mooi en dat is niet anders bij dit meest recente verhaal. Als ik de Goijer stamboom van Inkie Goijer alsnog een keer toegestuurd krijg, dan zal ik eventueel ontbrekende data in mijn stamboom, daar waar gewenst, direct aanpassen of corrigeren.

Klik HIER voor deze rijk geïllustreerde stamboom met veel takken.

20191115 : Antonia Geertruida de Vree is de 23e persoon die in Dreumel en in 1913 werd geboren. Ik heb even gespiekt en in dat hele jaar worden 62 Dreumelnaartjes en -naresjes geboren. Tussen het publiceren van de eerste stamboom, van Jan van Leur, en deze 23e, zitten 156 dagen. Per stamboom zijn er dus (156/23) bijna 7 (6,783) dagen mee gemoeid om er weer eentje te voltooien. Voor de nog resterende geboorteakten in 1913 heb ik dus nog (62-23) x 7 = 273 dagen nodig. Een handig rekentooltje op Internet rekent dan netjes voor me uit dat de laatste stamboom van 1913 ergens medio augustus 2020 zal verschijnen. Ik zeg er maar bij ... bij leven en welzijn. Na 1913 volgen dan nog alle geboorteakten tot en met 1918. Voorlopig hoef ik niet bang te zijn dat ik niets meer kan verzinnen om mijn gepensioneerde dagen mee te vullen.

Klik HIER voor deze 23e stamboom van Antonia Geertruida de Vree.

20191109 : Soms moet je verder kijken dan je neus lang is. Ongeveer en minstens 10 centimeter verder, want dan had ik, toen ik de akte van geboorte van Allegonda Wilhelmina Gerlag opende, direct gezien dat er ook een tweeling-broertje werd geboren, zij het op een andere datum dan zij. En had ik die twee tegelijkertijd kunnen verwerken. Ik heb dat over het hoofd gezien en vandaar deze aparte melding van Johannes Franciscus Gerlag. Het maakte het wel een stuk gemakkelijker om de stamboom met slechts één persoon uit te breiden. Helaas moest vader Gerlag 5 maanden later alweer naar het Dreumelse gemeentehuis, om daar te gaan aangeven dat Johannes Franciscus was overleden.

Klik HIER om zowel over Johannes Franciscus alsmede Allegonda Wilhelmina Gerlag nader te worden geïnformeerd.

20191108 : Best wel weer een lang proces voor alle familieleden en -relaties in inzichtelijke formaties konden worden samen gesteld. Veel kinderen, die weer trouwden en ook weer kinderen kregen, die op hun beurten ook niet te beroerd bleken om ook weer in het huwelijk te treden en nakomelingen voort te brengen. Helaas toch wel veel ontbrekende data, hetgeen toch voornamelijk te wijten is aan niet, of nog steeds niet, openbare gegevens over personen. Ook al zouden die gegevens voorhanden moeten zijn, in relatie tot de geheimhoudingsplichten en -jaren, die voor akten gelden.

Ik heb tussen de informatie over de persoon die in 1913 werd geboren een melding verwerkt die ik ontving van een onbekend persoon. Die aan gaf een relatie te zijn van een in Dreumel overleden meneer Voogdt. Ik publiceerde eens een akte van overlijden van deze meneer. Interessant, die onverwachte melding van die meneer.

Verder gaat alles uiteraard over de persoon in kwestie, Allegonda Wilhelmina Gerlag.

Klik HIER om daar weer alles over te weten te komen.

20191025 : Wilhelmus Jozef van Kampen heet de laatste persoon die nog in maart 1913 in Dreumel wordt geboren. Hele speciale of verrassende ontdekkingen waren niet aan de orde bij het samen stellen van deze stamboom, of het zou moeten zijn dat je beter niet halverwege de samenstelling van een stamboom een week op vakantie kunt gaan. Na terugkeer duurt het dan geruime tijd voor je de juiste draden weer in je herinnering hebt op kunnen roepen. Toch is dat gelukt en graag laat ik u ook deze stamboom weer zien.

Klik HIER voor meer duidelijkheid over de van Kampen en Smulders families.

20191024  : Naar aanleiding van de herbegrafenis van Wilhelmus Johannes Bernardus Verbruggen op de erebegraafplaats op de Grebbeberg te Rhenen, heb ik de Oorlogs Graven Stichting gevraagd waarom er op dàt grafmonument geen melding meer wordt gemaakt van de gegevens van zijn vrouw, Cornelia Johanna de Wild. De Oorlogs Graven Stichting reageert als volgt:  

Geachte heer van de Giesen, 

Hartelijk dank voor uw mail, en uw vraag is heel begrijpelijk. Het gebeurt regelmatig dat in een oorlogsgraf de resten van een familielid of nabestaande worden bijgezet. Of dat een echtpaar bij een herbegrafenis samen wordt begraven. Omdat het een oorlogsgraf betreft is de bijzetting van het familielid echter altijd naamloos. De resten van mevrouw De Wild zijn dus keurig bij haar echtgenoot begraven, zij is opgenomen in het grafregister maar haar naam wordt niet vermeld omdat zij geen oorlogsslachtoffer is. Wij communiceren dit ook altijd vooraf aan de familie.

Persoonlijk ben ik het geheel oneens met deze stellingname. Ik vind dat degenen waarmee oorlogsslachtoffers getrouwd zijn, even veel recht op vermelding op het -nieuwe- grafmonument verdienen als het oorlogsslachtoffer zelf. Oorlogsslachtoffers worden niet minder oorlogsslachtoffer als die naam wèl vermeld wou worden. En ik vermoed dat het oorlogsslachtoffer, zou hij zijn of haar mening nog kunnen uiten, het daar volkomen mee eens zou zijn.

20191009 : Johanna Catharina Lamers is al de zevende persoon die in maart 1913 wordt geboren. Er komt nog één persoon bij die in maart wordt geboren en dan is het totaal in één maand geborenen in maart 1913 tot nu toe het hoogste aantal. Het kostte niet heel veel moeite of tijd om deze stamboom samen te stellen, althans in verhouding tot sommige vorige stambomen. Overigens blijft het me verbazen dat je van personen die héél ver in het verleden werden geboren, bijvoorbeeld niet zo lang na het begin van de Burgerlijke Stand in 1811, toch geen huwelijksakten of akten van overlijden kunt traceren. En dan heb ik het niet alleen over zoeken op de website van Het Gelders Archief, dat alleen Gelderlandse akten openbaart, maar ook over andere landelijke websites, zoals WieWasWie en Open Archieven. En het komt voor dat ik akten wèl op de website van FamilySearch kan terug vinden, maar niet op Nederlandse websites, terwijl het toch echt over Nederlanders en/of Dreumelnaren gaat. We roeien dus maar gestaag verder met de riemen die we wèl hebben.

Klik HIER om deze stamboom te bekijken.

20191006 : Ik ben er best supertrots op dat ik u het 'Brouërius van Nidek' boek eindelijk kan laten zien. Ik heb het al diverse keren beschreven. Het aanhoudend, uiterst trage, proces in de afgelopen twee jaren, waarin ik de eigenaren van dit boek telkens weer moest overhalen en motiveren om toe te staan dat ik het boek zou mogen laten digitaliseren. Zelfs na het aanbod om alle kosten te betalen, heeft het nog lang geduurd voor het zover was. Voorafgaand heb ik uitvoerig onderzoek gedaan naar de juiste organisatie en werd het uiteindelijke inscannen van het gehele boek zeer deskundig en binnen de afgesproken periode uitgevoerd door een privé persoon in Apeldoorn, die daarvoor een mooie website heeft gemaakt, te bereiken op https://www.digital-scan.nl/ . Hij heeft van alle ingescande bladzijden ook een prachtig Flipbook gemaakt en ik ben met de provider van deze website in overleg hoe ik ook dat Flipbook aan u kan aanbieden. Voor alle duidelijkheid : Ik bezit het volledige copyright voor alles wat ik over dit boek heb geschreven en toon!

Klik HIER om de inleiding te lezen voorafgaand aan het boek zelf. Of klik HIER om direct het boek te bekijken.

20191004 : De van Lubeek familie(s). Waar ik al heel veel over heb geschreven, met name in mijn eerste website. Prachtige foto's heb ik destijds van Leo van Lubeek gekregen om die verhalen, en vooral de beschreven personen daarin, nog meer indruk te laten maken dan ze toch al deden. Erg grote families allemaal, behalve natuurlijk van die 5 zussen en 2 broers van Lubeek, die hun hele levens volledig in dienst hebben gesteld van het geloof. Ondanks al de verhalen die ik er al over gepubliceerd heb, wederom een voorrecht om ook dit verhaal weer te kunnen samen stellen. Mede dankzij die eerdere verhalen, waar al heel veel informatie in verwoord wordt. En foto's èn een huisschilder's werkboekje !!

Klik HIER voor alle details van en rondom Josephina Maria Antonia van Lubeek.

20190929 : Wat een leuk boekwerkje kreeg ik een paar maanden geleden van een goede kennis. Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel in ansichtkaarten, is de titel. Ik heb  de afbeeldingen met een hoge resolutie in gescand om te proberen nog zoveel mogelijk details van de niet al te beste foto's iets zichtbaarder te maken. Waar van toepassing heb ik er zelf nog wat recentere informatie aan toegevoegd. Ik moest me wel telkens realiseren dat het boekje in 1972 werd gepubliceerd en dat dus overal waar 'thans' staat, en dat is vaak, sprake is van de toestand 47 jaren geleden. Leuk om dit zo te verwerken en jammer dat er niet veel meer ansichtkaarten waren om te publiceren. En er ook te weinig bleken te zijn om aparte boekjes voor elk dorp te kunnen maken. De drie dorpen vielen toen nog alle drie onder de gemeente Wamel.

Klik HIER om dit boekje te bekijken.

20190925 : Ik had verwacht er iets eerder mee klaar te kunnen zijn. Maar dat komen er weer verrassende en interessante feitjes aan het licht, waar je van tevoren niets vanaf wist en dat veroorzaakt dan, op een prettige manier overigens, dat het iets langer duurt voordat ook deze stamboom geplant kan worden. Klaar voor gebruik. Wist u al dat er een Verbruggen, samen met zijn vrouw, vanaf het kerkhof van de Dreumelse R.K. kerk, werden herbegraven op het ereveld voor oorlogsslachtoffers op de Grebbeberg in Rhenen? Familie van de persoon waar deze stamboom omheen werd gedrapeerd. En dat er een andere Verbruggen diverse keren wordt benoemd in een kroniek over de van Valburg dynastie? Zeer interessante ontdekkinkjes, die mede daardoor iets meer aangenaam werk veroorzaakten, om deze stamboom toch zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden. Maar, het is zo ver.

Klik HIER voor de stamboom van Wilhelmus Johannes Bernardus Verbruggen.

20190913 : Alweer een hele week verder. Maar in deze week toch de stamboom, mèt een aantal zijtakken, kunnen samen stellen van Cornelis Wilhelmus van Zonsbeek ... met een Z! De S en de Z werden vaak door elkaar heen gebruikt in de diverse akten en als er bij het samen stellen van deze stamboom al enige vertraging was, dan werd dat veroorzaakt omdat je beide achternamen moest onderzoeken voor één persoon, als je geen data kon vinden bij de ene achternaam. Verder is de achternaam Peters, van de moeder van Cornelis Wilhelmus, een ontzettend veel gebruikte achternaam. Zodat je tientallen pagina's te doorzoeken krijgt voor geschoteld door alle fora archieven. Maar, beter teveel dan niets en vooral dat laatste valt vaak op. Gewoon géén data voor personen, die toch al ergens tussen 1800/1850 en 1900 werden geboren. Je zou toch denken dat daar alles inmiddels van gedigitaliseerd is èn openbaar is. Maar nee hoor!

Klik HIER voor deze stamboom van Cornelis Wilhelmus van Zonsbeek.

20190907 : Best snel, deze keer. Het scheelt enórm als alles goed gedocumenteerd is, zowel in je eigen digitale systeem, maar vooral ook op de diverse websites die ik gebruik om gegevens te zoeken en te vinden. Er waren deze keer, relatief gezien, vrij weinig personen waar ik niet al redelijk snel de gegevens van kon achterhalen. En dat bevordert het proces om een stamboom binnen redelijk korte tijd toch zo compleet mogelijk te maken. Ook weinig onvolkomenheden, al zou er m.i. iets nauwkeuriger om gegaan hebben kunnen zijn met een achternaam en een jaar van overlijden op twee grafmonumenten. Maar ja, dan neem ik maar aan dat die gegevens wèl goed op burgerlijke stand-akten staan en wie kan dat garanderen !?

Klik HIER voor deze heldere en duidelijke stamboom van Johannes Leonardus van Zon.

20190904 : Deze keer een ietwat bescheidener stamboom van, over en voor Nolda Christiaans en haar familie. Weinig tot geen grafmonumenten, die ik kon vinden en toevoegen en dat beperkt de omvang van een stamboom al in geruime mate.

Klik HIER voor deze overzichtelijke stamboom van Nolda Christiaans.

20190828 : Het is weer gelukt om de volgende stamboom samen te stellen. Weliswaar met een niet gering aantal rode letters en cijfers, daar waar ik helaas of niet genoeg geen gegevens kon vinden. Maar er zijn veel en veel meer zwarte letters en cijfers, waar dat wèl is gelukt. De hoofdpersoon, Geertruida Johanna Verhagen, lijkt de enige nakomeling van haar ouders te zijn, die, vreemd genoeg, maar liefst 33 jaren in ouderdom verschillen.

Verder was het erg opvallend, zelf storend, dat -een aantal- teksten op grafmonumenten, in tegenstelling tot hoe ze er in het echt uit zien, digitaal bewerkt worden voor ze op de website van Online-begraafplaatsen worden getoond. Persoonlijk ben ik daar een groot tegenstander van en zou graag willen dat grafmonumenten exact zo getoond worden zoals ze zijn, in welke -soms verregaande- staat van ontbinding de opschriften ook verkeren.

Het heeft aardig wat communicatie gekost met de webmasters van die website voor ik me er nood gedwongen bij neer moest leggen dat ik dat pleit niet en nooit zal winnen. Heel erg jammer !

Klik HIER voor deze uitgebreide Verhagen stamboom, met een niet gering aantal takken en twijgen.

20190806 : Het was èrg lang geleden dat ik weer eens een 100-jarige overledene mocht registeren, deze keer in de stamboom van Johannes Mathijs Salet. Het is tenslotte een stamboom geworden, waar ik met uitzonderlijk(er) veel plezier aan heb mogen werken. Mede omdat een recenter familielid van de Salet families al een stamboom had samen gesteld over dezelfde families. Zij in tekstvorm, ik meer in beelden en foto's, voor zover aanwezig. We hebben regelmatig met elkaar gecommuniceerd, daar waar onregelmatigheden konden worden vast gesteld en zodoende konden worden gecorrigeerd.

Klik HIER voor deze prachtige Salet Stamboom, toch ook weer uitgewerkt tot en met taken en twijgen.

20190805 : Ik heb al meerdere keren een zekere frustratie met U gedeeld, over het alsmaar nog niet kunnen publiceren van verhalen, vanwege allerlei hindernissen, die publicatie tegen hielden. Zo ben ik ooit al eens vele maanden lang bezig geweest met het samen stellen van een soort geschiedschrijving over mijn laatste werkgever en het bedrijf dat hij opbouwde, te weten Damen Shipyards. Hoofdkantoor gevestigd in Gorinchem. Ondanks diverse samenkomsten met betrokkenen, bleek de inhoud -telkens weer en- uiteindelijk toch te gevoelig voor publicatie en heb ik het geheel overhandigd aan het Damen Archief. Je moet je vingers daar dan verder niet aan willen branden!

Een ongeveer samen met het Damen traject oplopend tweede traject heb ik tegelijkertijd bewandeld, met als doel om een heel oud boekwerk op deze site te kunnen publiceren, dat veel indruk op me heeft gemaakt. Het gaat om een boekwerk dat gaat over de Brouërius van Nidek dynastie. De eerste keer dat ik deze naam ooit ben tegen gekomen, was naar aanleiding van een zoektocht naar de maker van een pentekening van de protestantse kerk in Dreumel. Deze tekenaar heette Abraham de Haen (1707-1748) en hij maakte deze tekening in 1732 !! Ik heb er nu een inleiding over geschreven, want verheugende gebeurtenissen hebben plaats gevonden.

Klik HIER om er nader over geïnformeerd te worden.

20190727 : Heeft u wel eens eerder gehoord van een getrouwd echtpaar dat al tientallen jaren bij elkaar is, maar uiteindelijk voorgoed van elkaar gescheiden wordt, als ze ieder op een andere begraafplaats worden begraven? Ongehoord, zou je denken, maar ... het geschiedde! Toch wel het meest frappante in deze van Leur stamboom, die ook weer ruim is uit gevallen vanwege het grote aantal van Leur personen, dat er in Dreumel en wijde omtrekken hebben rond gelopen en nog rondlopen. En toch zijn er dan ook best veel van Leur personen die ik niet kan koppelen aan andere van Leurs. Hoogst waarschijnlijk dus geen relaties tussen die personen met dezelfde achternamen, maar soms heb ik er moeite mee dat te geloven. Maar als ik er geen bewijs voor kan vinden, kan ik niet anders dan dat -vooralsnog- concluderen.

Lees HIER alles over al die van Leur personen.

20190719 : Maria Petronella van den (Stam)Boom. Enige dichterlijke vrijheid sta ik mezelf toe. Vandaag alles afgerond, alles gecontroleerd, gecorrigeerd, toegevoegd, weg gehaald, daar waar nodig en er tenslotte een PDF van gemaakt. Ik ben ijverig in de weer om een PDF bestand samen te stellen, waarin gezocht kan worden. In de PDF's die ik nu produceer, kan niet gezocht worden en is het een kwestie van in- & uitzoomen en heen & weer scrollen met de data om er uiteindelijk achter te komen dat wat je zoekt er helaas toch niet in vermeld wordt. Als er gezócht zou kunnen worden, met CTRL+F, dan kun je een specifieke zoek-opdracht invoeren en wordt onmiddellijk duidelijk of het gezochte er wel of niet in staat. Scheelt bergen met frustraties! Zodra ik achter het digitale systeem kom dat dat mogelijk maakt, zal ik dat gaan gebruiken om zoeken mogelijk te maken. Tot het zover is, kan ik u alleen maar de tot nu toe gerealiseerde stambomen aanbieden.

Klik HIER om alle gegevens van Maria Petronella van den Boom te kunnen lezen.   

20190713 : Ja hoor, weer een stamboom zo goed en volledig als mogelijk klaar. Telkens weer een momentje van ingetogen vreugde, want dan heb je het gevoel weer de eindstreep gehaald te hebben en kortstondig dat overwinninkje mag en kunt vieren. In je eentje en binnen de vier muren van je eigen woning. Even weer tot rust en bezinning komen en ... op naar de volgende. Deze stamboom is geheel gewijd aan -en heel veel familieleden van- Gertruda Arnolda Luijpen en dat bleken er heel wat meer te zijn, toen ik ontdekte hoeveel personen, die ook Luijpen heten, zijn en werden begraven op kerkhoven in en niet ver van Dreumel. Aannemende dat het onwaarschijnlijk is dat deze overledenen géén relaties zouden hebben met de Luijpen families, die al voorkomen in de stamboom zelf, heb ik velen van deze begraven personen ook en alsnog toegevoegd aan de stamboom. Die is daardoor zeker niet kleiner geworden !!

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom, met vele takken en twijgen.

20190707 : Het gegeven dat ik 'slechts' een week geleden de vorige stamboom publiceerde, geeft wellicht de indruk dat ik die stambomen eenvoudig en snel uit m'n mouwen schud. Ik kan u verzekeren dat dat niet het geval is. Mijn huidige status als pensionado verschaft echter wèl heel veel tijd per etmaal om er aan te werken. Ik houd het niet bij, stel je voor, maar ik schat dat ik gemiddeld per dag een uurtje of tussen de acht en tien met dezelfde stamboom bezig ben, voor ik het idee begin te krijgen dat die wel zo'n beetje af is. Dat is nu weer het geval met die van Antonia Geertruida Sas. Geboorteakte no.8. Die nog veel uitgebreider zou kunnen zijn, als ik niet op een gegeven moment een halt toeroep aan de voortzetting ervan. Als dat moment aangebroken is, heb ik het overtuigde idee dat ik er voldoende voor- en na-vaderen en -moederen in verwerkt heb en dat een nazaat meer dan voldoende informatie voorhanden heeft om, mocht hij of zij dat willen, zelf verder te zoeken aan de hand van alle gegevens die er nu al in verwoord worden.

Klik HIER voor deze indrukwekkende stamboom.  

20190701 : Gijsbertus Johannes Kuijpers. Zijn geboorte wordt verwoord op geboorteakte no.7. En uiteraard heb ik wederom getracht een zo compleet mogelijk beeld samen te stellen van zoveel mogelijk vóór-families en familieleden. Ik heb wel moeite gehad met het grote aantal andere manieren van noteren van voor- en achternamen. Ongetwijfeld zal een ieder zijn uiterste best gedaan hebben het allemaal zo correct mogelijk weer te geven op de akten, maar dat blijkt dan niet te stroken met andere akten van vaders of moeders of zussen en broers. Van de Poll verandert in de voorafgaande generatie ineens integraal in van de Pol. Het is toch weer gelukt. Ik verneem weer graag al uw op- en aanmerkingen en eventuele verbeteringen en toevoegingen.

Klik HIER voor deze stamboom, met heel veel takken en twijgjes.

20190624 : Zuster Huberdina ... ooit van gehoord? Voor ze zich -op haar 22e- aansloot bij de congregatie van de Zusters van liefde, ging ze door het leven als Hendrina Jacoba Maria van Ophuizen, die op 22 januari 1913 in Dreumel voor het allereerst het daglicht aanschouwde. En wat een ongelofelijk aantal mensen hebben, bewust maar veelal onbewust, direct of heel indirect, mee gewerkt aan haar totstandkoming. Ik heb wat grenzen moeten trekken, daar waar ik hoogst waarschijnlijk nog meer gegevens had kunnen vergaren, maar een afweging heb moeten maken van 'enough is enough'. Evengoed zou het wel een stief kwartiertje kunnen duren eer u alles heeft bekeken, wat haar stamboom met takken, mijns inziens, weer zo interessant maakt. Inclusief een vermeende gevangene!

Klik HIER door deze zeer uitgebreide stamboom van Hendrina Jacoba Maria (Zuster Huberdina) van Ophuizen.

20190619 : Zou ik één enkele stamboom aan het uitzoeken zijn, dan zou ik daar echt heel lang mee bezig kunnen blijven om alle diep verscholen onderste stenen en kiezeltjes boven water te krijgen. Ik kom soms ook in de verleiding om nóg langer met eenzelfde stamboom bezig te willen blijven, om het tot op twijgjes niveau uit te zoeken. Ik kan er niet goed tegen als ik iets alsmaar niet kan vinden. Bijna was me dat ook overkomen bij de stamboom over en van Johannes Wilhelmus Merkx, die overigens zelf maar twee jaar geleefd heeft. Er zitten hiaten in, maar veel meer nuttige gegevens en data.

Klik HIER voor de stamboom van Johannes Wilhelmus Merkx.

20190619 : 'Akten zoeken en vinden op' ... heet een van de hoofdonderwerpen in het linker menu. Ik heb daar nu een onderwerp aan toegevoegd wat inhoudelijk aan geeft hoe je de zoekresultaten van Het Gelders Archief een beetje kunt indammen. Best handig als je, naar aanleiding van je zoek-criterium zoveel zoek-resultaten voor geschoteld krijgt, dat zoeken in die massa gegevens haast niet te doen is. Ja, handig tooltje ...

Klik HIER om deze hele korte handleiding te leren gebruiken.

20190616 : Het meest opvallend in de stamboom van en rond Johannes de Kleijn was, en is, niet alleen de omvang van die boom en al haar (zijn?) takken, maar ook dat er melding wordt gemaakt, op één van de geheel openbare websites, van het in het gevang zitten van een tweetal personen, die ook deel uit maken van deze stamboom. Ik weet niet voor 125% zeker dat zij het zijn, maar toch wel voor bijna 100%.

Klik HIER voor de stamboom van Johannes de Kleijn.

20190612 : Ik heb in de voorbije dagen/week wat geëxperimenteerd met het samen stellen van de stambomen van de -tot nu toe- geboren personen in 1913. In complete tegenstelling met wat ik veronderstelde, blijkt het aanzienlijk veel meer werk te zijn om tot een resultaat te geraken, waar ik zelf ook blij mee ben. Maar méér werk is geen enkel probleem, als ik maar bereik wat ik wil bereiken. Méér duidelijkheid over Dreumelnaren en Dreumelnaressen.

Ik heb zojuist de drie eerste verhalen, over de eerste drie geborenen in 1913, op de website gezet. Ik had er al drie klaar, maar in het vervolg worden ze normaal 1-voor-1 op de site gezet en gepubliceerd.

Klik HIER voor het verhaal van (1) Jan van Leur. HIER voor dat van (2) Wilhelmina Maria Bosch en HIER voor dat van (3) Theodosius Bueters. 

20190608 : De eerste teksten zijn te belezen over de Dreumelse Geboorteakten 1913-1918. Het voorwoord over en de introductie van deze akten, die in de loop der komende weken, en hoogst waarschijnlijk maanden, opgevolgd zullen worden door individuele verhalen over de afzonderlijke jaren en personen. Laat U aangenaam verrassen door deze allernieuwste Dreumelnaartjes en Dreumelnaresjes.

Klik HIER voor de introductietekst en voorwoord. 

20190607 : Overlijdensakten 1960. Het -bijna- allerlaatste jaar, waarin de Dreumelse akten van overlijden openbaar, en op de website van het Gelders Archief te vinden, zijn. Gelukkig heb ik de mogelijkheid om méér Dreumelse akten van overlijden in te scannen, met beide handen aan gepakt en heb nu ook die akten van 1961 tot en met 1968. Vooralsnog is dit 1960-verhaal desondanks toch het laatste dat over deze akten zal handelen. Ik stap gedurende onbepaalde tijd over op andere, 'leuker', akten en de keus is dan tussen de meest recente Dreumelse geboorteakten (1913-1918) of Dreumelse huwelijksakten, die ik op 8 juni 2019 ga inscannen/in gescant heb, wederom bij het Gelders Archief. U merkt vanzelf welke keus ik heb gemaakt.

Het 1960 verhaal heeft zeer interessante onderwerpen en personen, al was het alleen al omdat er nog nooit een eerder jaar geweest is waarin zoveel personen 80 jaar en ouder werden, alvorens ze bijgeschreven moesten worden in het Dreumels register van overlijden. Onderaan het complete verhaal, verhaal ik ook nog over een hernieuwde -uiterst interessante- mogelijkheid om een stokoud boekwerk alsnog te kunnen inscannen. Best spannend!

Klik HIER voor het complete 1960 verhaal.

20190511 : Voor de tweede keer dit jaar ben ik naar Het Gelders Archief gereden, in Arnhem. De eerste keer was medio april, toen ik daar Dreumelse Geboorte-akten (1913-1918) heb in mogen scannen. Mooie dienstverlening van dat Archief, alles gratis!

Nu was ik er weer, deze keer om Dreumelse Akten van Overlijden in te scannen, vanaf 1961 tot en met 1968.

20190510 : Op 18 februari, gelukkig nog wel dit jaar, schreef ik naar de Gemeente Krefeld of ze me wellicht zouden kunnen helpen met akten van geboorte en de huwelijksakte van August Erbel en Maria Catharina Goertz. Zij overlijdt in Dreumel op 7 maart 1956. Op een aantal dagen na zijn we inmiddels bijna 3 maanden verder en wie schetst mijn verbazing dat het toch nog gelukt is. Na een vooruit-betaling van € 16,50, ongeveer een maand geleden, gebeurde het schier ondenkbare ... vandaag een A4-enveloppe van de gemeente Krefeld, bevattende drie scans van hun beider geboorteakten en hun huwelijksakte.

Fantastisch, alhoewel ik zojuist alweer een mail naar Krefeld heb verzonden, met de vraag of ze me nu nog zouden kunnen helpen met het vast stellen van de juiste data op die akten, want ik kan sommige werkelijk niet ontcijferen.

Wordt vervolgd. Klik HIER voor het 1956 verhaal, -nu- inclusief deze akten.

20190425 : Overlijdensakten 1959 : Ja, ook het verhaal van 1959 is alweer gepubliceerd. Niet alleen meer dan voorafgaande jaren te betreuren overledenen, maar ook vreselijke drama's, die zich in en rond Dreumel afspeelden. Wat te denken van dat auto-ongeluk, waarbij 5 kinderen en ook hun oom om het leven kwamen ?! En hoog oplopende conflicten over in de steenkou moeten vergaderen van de Dreumelse Gemeenteraad. Trouwens, enig idee wat 'Solemnisatiën' (der huwelijken) zijn? Dan is er ook nog die in Indonesië geboren, maar in Dreumel overlijdende overledene. En wat gedacht van die 'opgevischte' mevrouw (Wintgens) ... 'aangezigt blaauw en opgezet'. Zó saai is het allemaal niet in het Dreumelse!

KLIK HIER voor dit enalaatste -openbare akten van overlijden- jaar.

20190416 : Geboorteakte Antonie Clara Blonder : Na veel communicatie met het Stedelijk Archief in Leipzig, Duitsland, is het uiteindelijk gelukt om haar geboorteakte te verkrijgen. Zij is de vrouw van Jan van Loon, akte van overlijden 1955-no.24. Ik heb deze akte toegevoegd aan het Akten van Overlijden verhaal van 1955. Klik HIER voor het aangepaste 1955 verhaal.

20190405 : Overlijdensakten 1958 : Het gaat snel als je inmiddels twee keer zoveel, pensioen gerelateerde, vrije tijd hebt om je met je hobby bezig te houden. Het op twee na laatste jaar dat er nog openbare Dreumelse akten van overlijden te registreren en verwerken zijn. Alleen 1959 en 1960 zitten nog in de to-do map. Gelukkig stak het aantal overledenen in 1958 niet opzienbarend af, in vergelijking met vorige jaren. En is de gemiddelde leeftijd, waarop overledenen overleden, zowaar met één jaar verminderd, naar 36.

Klik HIER voor het complete 1958 verhaal.

20190325 : Overlijdensakten 1957 is inmiddels ook al weer gerealiseerd en gepubliceerd. Met als eindconclusie dat er in verhouding weinig overledenen te betreuren waren, gelukkig maar. Verder weinig sensationeels, of het zou kunnen zijn dat de kranten steeds minder over Dreumel verhalen. Het is juist om die reden dat ik nog wel eens terug grijp naar ouwere kranten, waar Dreumel best vaak en vaker aan de orde kwam. Er waren in 1957 relatief gezien best veel -in Dreumel- overledenen die hun oorsprong niet -allemaal- in Dreumel hadden  en waar flink wat moeite voor gedaan moest worden om nog enige data boven water te krijgen. Maria van Wolferen ...  Angelika Katharina Ruffini ... Johanna Christina Lansdaal ... Adrianus Cornelis Beukema ... Garrit Johannes Christianus Bruggeman. Ik heb nog wat vragen open staan bij diverse landelijke archieven en hoop dat ze nog zullen reageren. 1957 Afgerond ... nog drie jaren te gaan!

Klik HIER voor het 1957 verhaal.

20190320 : Arti et Amicitiae! Een verhaal over een vereniging van en voor kunstenaars, die zich al sinds 1839 inzet voor die kunstenaars. Die er in veel grotere getallen blijken te zijn geweest, dan ik me had voor kunnen stellen. En die ook prachtige dingen produceerden, óók buiten mijn verwachting om. En toen was daar de watersnood van 1855. Die vreselijke gevolgen had voor de getroffen gebieden, waaronder, Lith, Kessel, Maare, maar ook Dreumel en nog veel meer gebieden. Het verhaal over deze vereniging en wat ze uiteindelijk betekende voor de slachtoffers van deze watersnood. Een initiatief van deze vereniging, heel ver weg van Dreumel & omstreken, met hun hoofdkwartier gevestigd in hartje Amsterdam. Maar wel heel erg betrokken.

Klik HIER voor het eerste deel van dit verhaal.

20190305 : Overlijdensakten 1956 : Het leukst en meest interessante en uitdagende in het 1956 verhaal, was toch wel het uitzoeken van een stamboompje en -takjes van de (Ton) Rademaker & (Ghislaine) Teeuwen families. Daarbij erg op gang -en verder- geholpen door de gedetailleerde en uitvoerige website van een mevrouw, die hetzelfde al eens eerder had gedaan, maar dan vanwege familierelaties. Dwars door het 1956 verhaal doe ik verslag, middels -uitgebreide- krantenartikelen, over de 1861 watersnoodramp, die al snelde volgde op die van 1855. En ... wist u al dat onze koningin de Dreumelse familie Verbruggen met een bezoek vereerde. Het is allemaal te lezen in dit verhaal. Uiteraard vormen de totaaltabel van alle overledenen door de jaren heen èn de alfabetische tafel, weer het slotakkoord van weer een jaar overledenen in Dreumel.

Klik HIER voor alle details over 1956.

20190215 : Overlijdensakten 1955 : Honderd acht en zestig afbeeldingen heb ik uiteindelijk in het 1955-verhaal verwerkt. Een mooi jaar, met een niet al te groot aantal overledenen. Zelfs, in de laatste 3 maanden van dit jaar, héél opvallend, op twee overledenen na op 30-12-1955, zowaar géén overledenen. Wel een 100-jarige Dreumelnaar, die uiteindelijk in 1955 voorgoed afscheid van de wereld & familie neemt. Ook relatief veel overleden personen, die allemaal niet in Dreumel worden geboren, maar er wel hun levens beëindigen. Niet in Dreumel geboren personen, waarbij de kans niet gering is dat ze -daarom- ook buiten Dreumel trouwden, noodzaken soms lange zoektochten naar relevante gegevens. Het leukst en meest bevredigend is het dan, als je die meestal met een succesje of succes kunt afronden. Ik ben dik tevreden over dit 1955 verhaal en ik hoop genoeg stof aan geleverd te hebben, opdat u dat ook zo beoordeelt.

Voor het integrale 1955-verhaal, klik HIER.     

20190202 : Overlijdensakten 1954 : Het gaat sneller, het samen stellen van de afzonderlijke verhalen, nu deze weer van 1954. Die toegenomen snelheid heeft te maken met m'n pensioen, dat meer vrije tijd ter beschikking stelt voor al deze activiteiten. Het jaar 1954 is, voor zover ik dat mag beoordelen, een nogal gemiddeld jaar geweest in Dreumel, zonder grote uitschieters, welke kant dan ook op. Ik heb leuke dingen uit mogen zoeken, bijvoorbeeld of alle Lamers overledenen in 1954 familie van elkaar waren, of niet. Ik heb ook een tweetal afbeeldingen in dit verhaal verwerkt over het aantal Vink en Kooijmans persoonlijke dossiers, die ik in de vele afgelopen jaren heb verzameld en samen gesteld. Ik verbaasde er mezelf zowaar mee!

Om het gehele 1954 verhaal te kunnen lezen, klik HIER.  

20190120 : Overlijdensakten 1953 : Alweer een vervolg verhaal gereed om gepubliceerd te kunnen worden. Dit jaar 1953 heeft niet speciaal uitgeblonken in sensationele gebeurtenissen. Hetgeen ook eigenlijk nergens goed voor is. Toch was het opvallend dat twee personen, die werden bij geschreven in het Dreumels 1953 register van overlijden, niet in dat jaar overleden, maar eentje in 1952 en een tweede, zowaar al in 1944. Waarbij nog uitdrukkelijk vermeld moet -blijven- worden dat dat overlijden in 1944 wel een inmiddels zeer voor de hand liggende aanname is, maar nog steeds niet daadwerkelijk vast gesteld kon worden.

Lees dit 1953 verhaal door HIER te klikken. 

20190111 : Het verhaal over de nog-steeds vermissing van Antoon Janssen, iets uitgebreid met de laatste ontwikkelingen. Naar aanleiding van zijn akte van overlijden die -nota bene- op 1 februari 1953 wordt in geschreven in het Dreumels register van overlijden. Maar ... hij is toch nog steeds vermist !? 

De toevoegingen staan helemaal onderaan dat verhaal. Klik HIER

20190107 : Overlijdensakten 1952: Elk jaar dat ik weer afrond is anders dan al de vorige jaren. Telkens doe je weer andere ervaringen op naarmate het meest recente jaar zich weer, akte voor akte, aan je ontvouwd. Dit jaar ... meer 80- en ouderen dan voriger jaren ... Geen levenloos geboren kinderen in de akten van overlijden ... Meer in Tiel overledenen personen dan gemiddeld tot nu toe ... een aantal personen die al veel eerder en veel vaker voor het voetlicht stonden en waar ik al eerdere verhalen over publiceerde, zelfs al in mijn 'Ouwe Koeien' periode al. Personen die berecht worden ... Personen die failliet verklaard worden ... Fatale ongelukken ... en veel artikelen in de kranten van 1914, die het lezen meer dan waard zijn. Mijns inziens weer een zeer leesbaar 1952-verhaal.

Klik HIER voor alle 1952 details.   

20181215 : Overlijdensakten 1951: Ooit verwacht om Charlie Chaplin tegen te komen tussen Dreumelse akten van overlijden? Of het verslag van het zinken van de "Pieternella" op de Waal? Bijna -wéér- een watersnood in 1876. Heeft u altijd al willen weten waartoe een 'overlaat' dient? 10 Jaar ouder of jonger ... wat maakt het uit? Ooit willen weten wat een 'Surnumerair' eigenlijk is? Een zeer opvallende Appelternse geboorteakte uit 1876, van Johanna Boukes, met maar liefst drie extra documentjes 'in de marge', met uitzonderlijke teksten. Burgemeester Gerrit van Eijseren ten voeten uit. Of was het nou z'n pinknagel? Strepen door advertenties. Een komkommer van 8 Kg. Antonie Bouwmans, de oudste overledene van 1951 en van vele jaren. (Waarom ?? ►)Foutjes in de gemeentelijke 'Alfabetische klapper op der akten van overlijden over het jaar 1951'. Vandalisme op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel!!

Klik HIER voor alle details over al deze intrigerende onderwerpen in het 1951 verhaal over en rond de Dreumelse akten van overlijden.

20181202 : Overlijdensakten 1950: Gedurende het samen stellen van het 1950 verhaal word ik weer gegrepen door het drama dat zich in 1855 afspeelde tijdens, en volgend op, de watersnood van dat jaar. Ik heb gemeend er goed aan te doen om alle krantenberichten te laten zien die in dat jaar eigenlijk nergens anders over gingen. En in dit jaar kom ik geheel onverwacht een alternatieve datum van overlijden tegen van Antoon Janssen. Die, voor zover ik weet, nog steeds vermist wordt. Toch wordt hier een datum van overlijden genoemd, die niet overeenkomt met wat tot nu toe werd verondersteld. Welke of wat is correct? Gelukkig weinig overledenen dit jaar, waar overigens weer genoeg over verzameld, samen gebracht en in dit verhaal gebundeld kon worden.

Klik HIER voor dit 1950-Akten van Overlijden-Verhaal.  

20181118 : Overlijdensakten 1949: Ik kan en wil er ook niets aan veranderen, maar al ruim twee weken na het verschijnen van het 1948 verhaal, is een soortgelijk verhaal, maar nu dan over 1949, geheel gereed om gepubliceerd te worden. Dat komt niet geheel in de laatste plaats omdat er dit jaar gelukkig minder overledenen moesten worden bijgeschreven in  het dodenregister van Dreumel dan in voriger jaren. Het komt uiteraard ook omdat ik vanaf de derde week van afgelopen september (2018) de pensioengerechtigde leeftijd voorbij ben gestreefd en nu minstens dubbel zoveel tijd kan besteden aan de verwerking van deze akten. Heel erg opmerkelijke gebeurtenissen zijn er dit jaar niet te melden en dus verwijs ik u graag naar dit verhaal.

Klik HIER voor het 1949 verhaal met betrekking tot de akten van overlijden.

 

20181105 : Overlijdensakten 1948: Om alleen al alle afbeeldingen in dit 1948-relaas verwerkt te krijgen, waren om en nabij de 5500 handelingen noodzakelijk. Dat is dan exclusief de copy & paste verwerking van alle bijbehorende teksten, die dit verhaal hebben verduidelijkt en opgevrolijkt. Weet U wat een Muzijkhandel is? Wist u al dat het totaal aantal overleden personen op een alphabetische tafel, in het officiële dodenregister, soms niet àlle overleden personen weer geeft? En Ouwe Koeien verhalen komen weer terug in Old Cowz verhalen.

Klik HIER voor dit 1948 relaas, ongetwijfeld de langste aflevering tot nu toe. Of klik op dit verhaal in het hoofdmenu op de Home pagina.

20181102 : Naar aanleiding van de her-begrafenis van Alardus (Lard) Johannes van Welie op 31-10-2018, heb ik daar een, naar mijn mening, passend verhaal over samen gesteld.

Klik HIER voor dat verhaal.

20181015 : Overlijdensakten 1947: Ja, het gaat best snel(ler) als je meer tijd hebt om data te verwerken. Daar komt bij dat het aantal overledenen in 1947 aanzienlijk minder is dan voorgaande jaren en dus minder werk en sneller klaar. Het meest opmerkelijke was dit jaar toch wel de bijschrijving in het Dreumelse 1947 register van een persoon, die al 6 jaar eerder was overleden. En ... een kleine, maar belangrijke, doorbraak in de zoektocht om gegevens boven water te krijgen van Theodorus Gerardus Bueters, waar ik ineens gegevens over ontving uit Duisburg, Duitsland (zie verhaal hier direct onder). Ik durf te stellen ... never a dull moment.

Klik HIER voor het 1947 verhaal.

20181014 : De Bueters familie - Stamboomtakjes : In het Dreumels register van overledenen van het jaar 1946, wordt een akte van overlijden opgevoerd van Theodorus Gerardus Bueters. In die akte wordt gemeld dat er een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Duisburg in Duitschland werd ingeschreven, waaruit blijkt dat Theodorus Gerardus Bueters aldaar is overleden op 25 december 1944, op -nota bene- 75-jarige leeftijd. Echter ... het uittreksel ontbreekt en de akte wordt, middels een paar forse strepen, geannuleerd. Na een bezoek aan de familie Bueters alhier, blijkt dat Theodorus Gerardus Bueters een broer is van de opa van Willy Bueters. Ik heb een subtiel stamboompje opgezet ter illustratie van wat ik -gisteren- van de Dreumelse familie Bueters heb geleerd. En ik mocht een paar mooie foto's lenen.

Ik probeer de communicatie met Duisburg van de grond te krijgen, hetgeen nog niet succesvol is geweest.

Klik HIER voor de ontwikkelingen tot nu toe. (Wordt vervolgd).   

20180930 : Overlijdensakten 1946: Het jaar van de zeer uiteenlopende akten. Oude mensen, hele oude mensen, jonge mensen, hele jonge mensen. Mensen, die in 1946 zijn overleden, maar ook in 1943 en 1944 en 1945. Waarvan het bericht van hun overlijden pas in 1946 Dreumel bereikt. (Zeer) jonge mannen, en één hele oude man, die overlijden in Duitse krijgsgevangenschap onder omstandigheden, die we niet echt in detail willen weten. Operatie 'Paperclip' ... ooit van gehoord? Het wordt in dit 1946 verhaal uit de doeken gedaan. Hoe kun je zowel voor Nazi Duitsland gewerkt hebben en in hetzelfde leven ook directeur van de Amerikaanse NASA worden en zijn?

Klik HIER voor het hele verhaal.  

20180928 : Overlijdensakten 1940: Vandaag werd bekend gemaakt, in het online Nieuws van het Ministerie van Defensie, dat Hendrikus Johannes Antonius Verbruggen werd her-begraven op de Grebbeberg, waar oorlogsslachtoffers werden en worden begraven. Klik HIER voor deze online berichtgeving. Ik heb de relevante informatie in het 1940 verhaal inmiddels aangepast. 

Klik HIER voor het 1940 verhaal.

20180913 : Overlijdensakten 1945 :  "Luctor et Emergo". (Betekenis: Ik worstel en kom boven): Weliswaar de wapenspreuk van de provincie Zeeland, maar iets soortgelijks en vergelijkbaars speelt zich wel degelijk af in 1945. Dreumel werd al bevrijd in oktober 1944, maar het grootste deel van Nederland moest daar nog op wachten tot mei 1945. Pas daarna begint die enorme en langdurige worsteling om weer 'boven' te komen. Velen zijn op zoek naar velen ... velen worden nooit meer terug gevonden ... Veel overleden personen, waarover de nabestaanden en familie veel te laat, of niet, wordt ingelicht ... alles moet weer opgebouwd worden ... trauma's moeten overwonnen worden ... Het 1945-verhaal is een ingrijpend verhaal geworden, geheel conform de toen heersende sfeer, in heel Nederland. En tot ver daarbuiten. 

Maar ook, tot op de dag van vandaag, dankbaar voor allen en zovelen die die overwinning uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt. En, ook tot op de dag van vandaag en hopelijk nog tot ver in de toekomst, ons blijvend realiserend wie, en hoeveel personen, hun levens hebben gegeven voor die overwinning. THANK YOU ALL!

Klik HIER voor het complete verhaal.      

20180818  : Naar aanleiding van (Omroep Gelderland) : ... 

Documentaire over de vermissing van de 26-jarige Anton Janssen, bijna 74 jaar geleden. In de vroege ochtend van 2 november 1944 gingen twee Dreumelse verzetsmensen, Anton Janssen en Alard van Welie op weg voor een missie. Net buiten het dorp stuitten ze op een Duitse patrouille. Alard van Welie probeerde te vluchten en werd doodgeschoten. Anton Janssen werd door de Duitsers meegenomen, de Waal over, naar bezet gebied.
Deze documentaire volgt het spoor van Anton Janssen na zijn arrestatie en probeert te achterhalen wat er met hem gebeurd is, aan de hand van het onderzoek van politie-inspecteur Ruud Mosk en onderzoeker Jan Rijnders, van de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. Het spoor leidt uiteindelijk naar de beruchte cellen van het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst op de Maliebaan 74 te Utrecht. Met medewerking van de 94-jarige zus van Anton, Bertha Janssen en schrijver Ad van Liempt, bekend van het boek ‘Aan de Maliebaan’ ...
 

... Heb ik een artikeltje hierover geschreven, zodat ook op deze site deze informatie bekend zou zijn. Voor het geval de documentaire over Anton J. Janssen plots van de website van Omroep Gelderland mocht verdwijnen.

Klik HIER voor dat artikel.

 20180805 : Overlijdensakten 1944 : Vandaag, nu, is het 5 augustus 2018 en heeft provider Strato nog -steeds- geen oplossing aangedragen voor mijn titel-teksten-over-elkaar-probleem. Ik denk dat ik uiteindelijk genoodzaakt zal zijn de titels van de afzonderlijke verhalen 1-voor-1 aan te passen en in te korten. A.v.O., heeft u natuurlijk al begrepen, staat dan voor Akten van Overlijden. Ik vermoed dat dan overigens ook alle hieronder aangegeven links dan ineens functieloos geraken, dus ... 

Verder ... een boeiend 1944, waarin een aantal gebeurtenissen plaats vonden die uniek zijn. Zoals de bevrijding van Dreumel bijvoorbeeld. Nooit geweten, maar nu blij dat ik het wèl weet. En ... veel teveel personen overleden ... Veel teveel te jonge mensen overleden ... Vreemde namen van personen die toch in  Dreumel overlijden ... enzovoorts.

Weer op het HIER hieronder klikken voor het nu complete verhaal.

20180728 : Overlijdensakten 1944 : 'Geduld is een schone zaak'... laat ik me door diverse bronnen adviseren. 't Zou best kunnen, maar af moeten wachten tot je website provider een oplossing voor een probleem heeft verzonnen en door gevoerd, dat valt niet mee, kan ik u gerust toe vertrouwen. Ik heb een pril begin gemaakt met het 1944 verhaal, maar dat kunt u het beste eerst even lezen. 

Klik HIER voor dat voorwoord.

20180624 : Overlijdensakten 1943: De Dreumelse vermeldingen in de kranten worden nog beperkter in dit jaar, mogelijk omgekeerd evenredig met de toename van berichten over de oorlog. Duitsland en haar bondgenoten zijn ongeveer op het hoogtepunt aangekomen van hun wensen met betrekking tot de vorming van één groot Duits rijk. Waar blanke mensen met blonde haren de ideale mens voorstellen en evenbeelden daarvan in soort kwekerijen worden gekweekt. Dreumel is een geheel onbekend plekje op aarde geworden. Waar, veronderstel ik, nog wel van alles plaats vindt, maar buiten het zicht van kranten en de wereld. Geen uitzonderlijk schokkende gebeurtenissen in dit verhaal, of het zou mijn verbazing erover kunnen zijn dat er, soms grote, steun lijkt te zijn voor alles wat onze bezetters doen, daar waar ik het tegengestelde verwacht had. Maar wellicht was het destijds niet ongevaarlijk om daarvoor uit te komen. Zéker niet in de kranten!

Klik HIER voor het gehele verhaal.  

20180601 : Overlijdensakten 1942 : Ik kan er uiteraard niet omheen. Om de verschrikkingen, die de tweede wereldoorlog verspreidde over grote delen van de wereld en met name toch Europa. De krantenartikelen die vroeger -nog niet eens zo lang geleden- specifiek over Dreumel gingen, zijn nagenoeg geheel verdwenen en hebben hun plaatsen in de kranten moeten inruilen voor omvangrijke berichtgeving over de oorlog. Een ander fenomeen, waar ik steeds vaker mee te maken zal krijgen, is dat akten van geboorten en van huwelijken niet openbaar zijn na, respectievelijk, 1912 en 1932. Personen overlijden -overlijdensakten zijn nog vele jaren wèl openbaar- maar worden na 1912 geboren of huwen na 1932. Dan ontbeer ik data in hun persoonlijke dossiers en dat is erg jammer. Mocht u dit 1942 verhaal helemaal willen lezen ...

Klik HIER voor het complete verhaal. 

20180505 : Overlijdensakten 1941 : Het is gelukkig weer gelukt, en tegenslagjes, zoals onverwacht aanzienlijk en onverklaarbaar verlies van bestanden, ook weer overwonnen en het is een ware eer u ook deze versie, nu over 1941, aan te mogen bieden. Weliswaar met een relatief zeer gering aantal interessante krantenberichten over Dreumel specifiek en veel meer over de oorlog, minder specifiek, maar wel onthutsend en verbijsterend. Niet alleen door wat ik nu in dit verhaal 'ondertussen' laat zien, maar natuurlijk ook door alles wat ik, en u waarschijnlijk met mij, al over die oorlog weet en kent. Ik verwacht ook niet dat in de komende oorlogsjaren Dreumel aan belangrijkheid in de kranten zal toenemen en dat de verhouding Dreumel versus oorlog, wat de kranten betreft, in het nadeel van Dreumel zal uitpakken. En terecht, durf ik te beweren. Veel leesplezier, ook al zijn het vaak trieste meldingen. Mag ik uw speciale aandacht vragen voor 21-05-2018!

Klik HIER voor het hele verhaal. 

20180414 : Overlijdensakten 1940 : Voor een aantal -ietwat oudere- lezers en lezeressen zal het nog herkenbaar zijn en voortleven in hun herinneringen aan en van vroeger. Heftige winters, 11-steden-tochten, dikke pakken sneeuw, maandenlang schaatspret en intens bevroren rivieren, waarop langere tijd geen scheepvaart meer mogelijk was. Ik herinner me dat we in mijn jeugd speciaal naar de Rijn bij Arnhem (daar woonden we toen) liepen, om urenlang te gaan kijken hoe auto's de Rijn over staken. Soortgelijke, en mogelijk nog aangrijpender, taferelen in winters Dreumel, 1940. Lees er alles over in dit verhaal.

Waar u in dit verhaal niets meer over zult lezen, behalve mijn ergernis erover, is het overlijden van Johanna Cecilia Sas, in 1939. Geen woord wordt er meer over gerept en dus ... weten we nog steeds niet waardoor of waaraan ze overleden is, noch wie er mogelijk voor verantwoordelijk was.

Wel komt u in dit verhaal tegen waar Elisabeth Hemmers werd geboren en waar ze trouwde. Eindelijk komen deze gegevens en akten boven water.

Klik HIER om er alles en nog veel meer over te weten te komen.

20180324 : Overlijdensakten 1939 : Tja, sommige afleveringen duren iets, of nog, langer dan anders en zo ook deze over 1939. Niet alleen door plots opduikende omstandigheden, die je niet telkens in de hand hebt. Maar soms, zoals in dit jaar, omdat je interessante onderwerpen tegen komt, die je flink uit wilt en kunt spitten. Heeft u wel eens gehoord van het krankzinnigengesticht in Zutphen, waar een aantal Dreumelnaren en -naressen hebben vertoefd. En niet eerder terug keerden naar Dreumel, anders dan in een lijkkist. Ik heb daar wat data over bij elkaar gesprokkeld en ze uitgebreid aan de orde gesteld in deze aflevering. Ook trouwens over zitplaatsen in kerken die gehuurd werden.

Nóg een belangrijke en diep trieste gebeurtenis in het Dreumelse van 1939. Lees het aangrijpende, en voor de buitenwereld nog lang niet afgesloten, verhaal van Johanna Cecilia Sas. Voor haar trouwens wèl. 

Klik HIER voor deze best wel speciale aflevering.

20180224 : Overlijdensakten 1938 : Het is weer gelukt. Het zo volledig mogelijke verhaal over de overledenen die Dreumel in 1938 te betreuren had. En natuurlijk weer de nodige en soms onnodige krantenartikelen die over Dreumel werden geschreven. 

Klik HIER voor dit verhaal. 

20180210 : Zoeken en vinden van akten op ... WWW.FAMILYSEARCH.ORG. Aangezien ik deze twee handleidinkjes al had beschreven in het 1937 verhaal, was het apart onderbrengen ervan in individuele beschrijvingen geen al te ingewikkelde, noch langdurige, taak.

Klik HIER voor deze handleiding.

20180210 : Zoeken en vinden van akten op ... WWW.ZOEKAKTEN.NL. Ik heb besloten dat ik de handleidinkjes, die ik al schreef in het onderstaande overlijdensakten 1937-verhaal, een zelfstandig podium wens te geven. Wellicht dàn toch handiger, en beter en sneller bereikbaar, voor degenen die graag zouden willen weten hoe je op deze site naar akten zoekt en kunt vinden. 

Ik zal er nog meer laten zien onder het hoofdstuk 'Akten zoeken èn vinden op ...'. FamilySearch is er daar zeker één van en mogelijk komen het Gelders Archief en WieWasWie ook nog aan de beurt. Om te beginnen dus www.zoekakten.nl.

Klik HIER voor deze handleiding.

20180210 : Overlijdensakten 1937 : "... voor het opruimen van krotwoningen behoeft geen geld te worden uitgegeven, daar zorgt de rode haan wel voor ..." en nog steeds wordt er geen brandspuit gekocht. Maar de Dreumelse gemeenteraad zorgt zelf al voor meer dan genoeg, eigenlijk veel teveel, ophef. Het gaat over een Oranjeboom en mogelijke fraude en een gearresteerde gemeente-secretaris en de gemeenteraad bestaat sowieso bepaald al niet louter en alleen uit vrienden. Mond en Klauwzeer heerst. Inbraken en advertenties en brandjes. En Brouërius van Ni(e)dek, óók heel interessant. Een niet te versmaden verhaal, waarin ook zeer uitgebreid een handleiding wordt aangeboden hoe akten gevonden kunnen worden op Zoekakten.nl en Familysearch.org., voor al degenen die daar kundig(er) in willen worden.

Klik HIER voor het hele verhaal.

20180127 : Overlijdensakten 1936 : 'Slechts 30 overledenen dit jaar. Minder dan gemiddeld in voriger jaren. Weer branden en mogelijke fraude van de burgemeester, die penningmeester was van de Burgerwacht. Meer of minder belangrijke gebeurtenissen kleuren ook dit jaar weer. Sensationele hoogtepunten kunnen dit jaar niet gemeld worden, maar ultieme dieptepunten gelukkig ook niet. Over wateroverlast door gezwollen rivieren wordt met geen woord gerept. De Dreumelse gemeente ontvangt nog steeds -af en toe- een premie van de overheid om personen die hun huis of huizen kwijt zijn geraakt tijdens de watersnood van 1926 een nieuwe woning te kunnen geven, onder gunstige voorwaarden. Over werklozen wordt dit hele jaar nauwelijks iets in de kranten geschreven. Geen slecht jaar, mag en wil in concluderen, al zouden er zich nog wel onprettigheden hebben kunnen voordoen, waar niets over in de kranten verscheen. Tenslotte was -en is- Dreumel geen wereldmetropool. 

Klik HIER voor het volledige verhaal. En ... ik experimenteer met iets grote letters. Helaas nog niet in de kleur die ik wens, want ze zouden zwart moeten zijn. Maar ze zouden in ieder geval leesbaarder moeten zijn nu.

20180113 : Overlijdensakten 1935 : Het is alweer enige tijd geleden dat er zoveel overledenen waren in Dreumel. Er is geen directe of indirecte oorzaak voor aan te wijzen. Vooral opvallend waren de structurele wijzigingen die in akten werden aangebracht en die m.i. bepaald geen verbeteringen waren. Uitzonderlijk opzienbarende gebeurtenissen die zich in en rond Dreumel afspeelden waren er niet zo heel veel en die, die er waren, worden in dit verhaal weer belicht.

Klik HIER voor dit 1935 verhaal.

20171230 : Overlijdensakten 1934 : Zo zie je maar. Als je de laatste week van december 2017 vakantie hebt, dan lukt het gewoon om nóg een jaar toe te kunnen voegen aan de verhalen die in de laatste maanden van 2017 toch nog mochten verschijnen op deze nieuwe website. En niet zomaar een verhaal ... ongelofelijk veel branden in Dreumel ... een brandweer die geen brand kon weren, omdat ze geen water èn geen goed blusmateriaal hadden ... Dreumel is van het rijk afhankelijk, want het is niet eens meer een dubbeltje op haar kant ... en president Hindenburg van Duitsland overlijdt en Hitler neemt alle touwen onmiddellijk steviger in handen en belooft van alles, maar doet het tegenovergestelde.

Klik HIER voor al deze 1934 perikelen.  

20171223 : Overlijdensakten 1933: Mogelijk het laatste verhaal dat nog in 2017 op deze website zal verschijnen en we daarna zullen overgaan naar de verhalen die in 2018 zullen worden gepubliceerd. De meest omvangrijke brand die Dreumel ooit is overkomen en nog een aantal andere kleinere branden, waarbij vrijwel altijd speciaal wordt vermeld dat de schade is verzekerd! En de Dreumelse brandweer werkt nog steeds met de handpomp! En de Dreumelse gemeente heeft chronisch giga-schulden en geeft structureel meer uit dan er binnen komt. 

Intrigerende details allemaal, die u kunt lezen als u HIER klikt. 

20171210 : Overlijdensakten 1932 : Het jaar negentienhonderdtweeendertig kan ook toegevoegd worden aan het totaal van verhalen over de Dreumelse akten van overlijden. Het verhaal wordt aanvankelijk gedomineerd door de laffe moord op veldwachter Leendert Tap. Maar het hele jaar is verder doorspekt met aanhoudende en niet opgeloste problemen en perikelen, die te maken hebben met de nieuwe huisvesting van personen, mensen en gezinnen die getroffen werden door de 1926 watersnoodramp. Eindeloos getrouwtrek tussen bewindvoerders, terwijl de slachtoffers daar hernieuwd slachtoffers van worden.

Klik HIER voor deze episode. 

20171203 : Overlijdensakten 1931 : Wederom een jaar af kunnen ronden. Het jaar werd door diverse onderwerpen gekenmerkt, maar een aantal fikse branden en de alsmaar voortdurende ellende, nog steeds als gevolg en nasleep van de watersnood in 1926, blijven de en vele gemoederen ernstig bezig houden.

Klik daarom HIER voor deze interessante en meeslepende onderwerpen in het verhaal over 1931.

20171126 : Overlijdensakten 1930 : Door het hele verhaal heen geflankeerd door krantenberichten die het wel en wee over Dreumel weergeven, althans voor zover het van enig belang werd geacht door de krantenjournalisten. Interessante berichten, want hoe vaak was u in al deze verhalen ooit een echtpaar tegen gekomen dat 65 jaar met elkaar getrouwd was ? Of een prachtig (Loyola) gebouw -in Vught- dat in 1913 werd gebouwd en in 1979 gesloopt werd!!

Klik HIER voor dit complete verhaal. 

20171111 :  Aanvulling Huwelijks Toestemmingsakten 1931. Fantastisch als een lezer opmerkt dat hij me zou kunnen helpen met aanvullende informatie. Dat deed meneer Peter Alexander Christiaans, die me in oktober 2017 een mail toestuurt met additionele informatie. Die informatie heb ik nu in dit verhaal verwerkt. 

Klik HIER voor dit korte relaas.

20171031: Overlijdensakten 1929. Maar ook krantenberichten, die grotendeels wel weer over Dreumel en omstreken gaan, maar ook over Groningen en Grootegast. Vier veldwachters vonden daar de dood. Eén dader. Vreselijk, wat een drama.

Klik HIER voor dit verhaal. 

20171027 : Overlijdensakten 1928 en veel krantenberichten over en rondom Dreumel. Dreumel is nog lang niet op orde na de watersnood, alhoewel er wel schot in komt en er vooruitgangen geboekt kunnen worden. Door het Belgische Rode Kruis geschonken woningen bijvoorbeeld. Wat zouden we zonder onze zuiderburen zijn.

Klik HIER voor dit verhaal. 

20171010 : Overlijdensakten 1927 & berichten die over Dreumel gaan, uit de kranten van datzelfde jaar.

Klik HIER voor deze bijdrage.

20171004 : 1926-deel 4: Het is volbracht. In 4 delen het vrijwel complete krantenrelaas over die vreselijke watersnood. Die Dreumel en andere gemeenten nog jarenlang in de ban zal houden, omdat er heel veel herbouwd moet gaan worden, om alle oorspronkelijke Dreumelnaren en Dreumelnaressen weer een eigen stekkie terug te kunnen geven in de gemeente.

Klik HIER voor deel 4.

20171003 : 1926-deel 3: In deel 3 geen akten van overlijden meer. Maar wel heel veel krantenberichten die alsmaar blijven verhalen over Dreumel, de ellende, de totale triestigheid van deze ramp en wat er al gedaan wordt om de problemen enigszins te boven te komen. Deel 3 wordt alsnog opgevolgd door deel 4 en daarmee hoop ik heel 1926 verwerkt te hebben.

Klik HIER voor deel 3.

20171002 : 1926-deel 2: Nog een klein aantal akten van overlijden komt aan bod in dit verhaal. Maar de hoofdmoot wordt toch uitgemaakt door de ontstellende hoop berichten in  de kranten, die ik nog niet eens allemaal heb getoond. Ik heb ze wel allemaal voorbij zien komen, om te kunnen beoordelen of ze de moeite waard waren voor publicatie. Nee, niet allemaal, maar wel heel veel.

Klik HIER voor deze berichten, dit verhaal, en de talloze foto's, zoals die in de kranten verschenen. Desastreus !

20171001 1926-deel 1: Overlijdensakten, maar uiteraard ook zeer uitgebreid over de watersnood. 

Klik HIER voor dit verhaal, dat zoveel mogelijk van foto's werd voorzien voor zover ze in alle kranten verschenen. Vanzelfsprekend ook weer een alfabetische tafel, samen gesteld door ... mezelf. 

20170929 : Overlijdensakten 1925. Het enige verhaal dat ons nog scheidt van het rampjaar 1926, is 1925. Waarin een krant al één jaar te vroeg meldt dat de watersnoodramp heeft plaats gevonden. Zetfoutje v.w.b. de datumvermelding. En er vindt een burgemeester-wisseling plaats, tegelijkertijd gevolgd door een gemeentelijk secretaris-wisseling. Iedereen een stapje hoger op de maatschappelijke ladders.

Klik HIER voor dit verhaal.

20170924 : Overlijdensakten 1924. Dit verhaal begint kort met de Mineermot. Klein,  maar zeer schadelijk, met name voor kastanjebomen. Met name als er niets aan (tegen!) gedaan wordt ! Vervolgens laat ik uw weer enkele opvallende akten zien, die vanwege verschillende oorzaken even verder boven het maaiveld uitstijgen dan de overige. Bijvoorbeeld, een trouwerij tussen een 61- en 28-jarige! De alfabetische tafel geeft weer een totaaloverzicht van de personen die ons in dat jaar ontvielen.

Klik HIER voor deze 1924-bijdrage.

20170917 : Overlijdensakten 1923 & Dreumelse krantenberichten. Je zou kunnen denken dat het slechts meer van het vorige zou zijn, maar dat is niet waar. Telkens andere bijzonderheden, andere gezichten, andere krantenberichten. Ter afsluiting weer een alfabetische tafel uiteraard.

Klik HIER voor dit verhaal. 

20170910 : Overlijdensakten 1922 & Dreumelse Krantenberichten. Verfraaid, daar waar mogelijk, met beschikbare foto's. En uiteraard voorzien van een zelf samengestelde Alfabetische tafel, waarin alle overledenen in dit jaar worden vermeld en getotaliseerd.

Klik HIER voor dit verhaal.

TERUG NAAR BOVEN.