Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Ik heb mezelf de vraag gesteld, nadat mijn website provider Strato eindelijk had bevestigd dat mijn nieuwe domeinnaam bij hen kon worden geregistreerd, wanneer ik voor het eerst van deze domeinnaam gebruik zou gaan maken. Zolang als ik alle eerdere verhalen op deze nieuwe website heb geplaatst (en dat doe ik al vanaf september j.l.) kon ik die wel publiceren, maar dan onder een Strato-website-adres dat niemand zou kunnen vinden, al zoek je er naar. 


Nu mijn eigen domeinnaam -eindelijk- bij Strato is verankerd, kan ik op twee websiteadressen publiceren, waarvan eentje de echte gaat worden. Ik heb ook best lang nagedacht over deze nieuwe domeinnaam. De oude ‘www.Oldcows.com’ kon ik natuurlijk niet meer gebruiken, want die is nog steeds operationeel ten dienste van mijn eerste eigen website. Die website is nog toegankelijk en dus was het gebruiken van die domeinnaam geen optie. 

Dus een nieuwe verzonnen en vele mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. En deze is het geworden: 

Ik heb wederom zeer dankbaar gebruik gemaakt van www.delpher.nl om de nodige, en ook wel veel onnodige, berichten in de kranten over Dreumel te genereren. Het zijn er weer aardig wat geworden.

Ik ga u er alvast een paar laten zien … en één dramaverhaal steekt er met kop en schouders torenhoog bovenuit :

Vooral op mijn eerste website heb ik al veel aandacht besteed aan deze moord op Leendert Tap. Staat u mij toe u door te verwijzen naar dat zeer uitgebreide verhaal. Klik op ►

 ( http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/SEP-13-Leendert-Tap-Veldwachter/index.php )

AKTE No.1 : Aan Willemina Heesakker de zeer twijfelachtige eer om de eerste overledene van 1932 te zijn. Alhoewel, als je de mooie leeftijd van 82 jaar mag bereiken, dan heb je toch een lange tijd mee mogen draaien om de vaart der volkeren er in te houden. Overigens de laatste 18 jaar van haar leven zonder haar echtgenoot Cornelis Salet, die op 7 november 1911 al overleed, in Leeuwen. Maar daar staat dan wel weer tegenover dat ze vanaf 28 februari 1876 bij elkaar zijn geweest, vanaf het moment dat ze op die datum trouwden in Dreumel.

AKTE No.2: Anna Catharina Schonenberg, dochter van Johannes Schonenberg en Maria Stensen, overlijdt in Dreumel op 30 januari 1932. Weliswaar een en zeventig jaar oud mogen worden, maar nooit getrouwd.

AKTE No.3: Ik heb het al eens eerder betreurd, dat er geen oorzaak van het overlijden wordt geduid op de akten. Wellicht, en zeer waarschijnlijk, omdat het lang niet altijd eenduidig is waarom iemand komt te overlijden. Zoals deze slechts één jarige Johannes Theodorus Theresia Verschuure, zoon van Johannes Antonius Verschuure (Broodbakker) en Theodora van der Donk. Een andere vraag die ik me stelde toen ik deze akte zag : wat bezielt ouders om hun zoon een meisjesnaam als een van zijn voornamen te geven … Theresia.

(Je zou kunnen volstaan door het beroep van de vader aan te geven met alleen bakker, maar dan was er nog ongewisheid of de man nu brood- of steenbakker was. Toch een opmerkelijk verschil. Vandaar broodbakker.)

AKTE No.4: Willem Lamers, die in Dreumel overlijdt op 18 februari 1932, trouwt met Cato Cathrina Daams op 4 januari 1921. Maar dan in Hurwenen en vandaar dat ik geen huwelijksakte van hen bezit.

AKTE No.5: De akte van overlijden van Adrianus Steennis, die was getrouwd met Antonia van Hoften. Adrianus wordt in Geldermalsen geboren, op 7 maart 1857 en trouwt met Antonia in Dreumel, op 3 augustus 1883. Hij is dan 26 en Antonia, 5 jaar ouder … 31.

AKTE No.6 : 87 Jaar oud is ze geworden. Cornelia Kooijmans, die in Dreumel op 25 maart 1932 overlijdt. Haar echtgenoot Aaldert of Alardus van Oorschot (geboren als Aaldert, op 12 december 1849) overlijdt te Dreumel al op 13 februari 1894. Cornelia Kooijmans is zodoende 38 jaar weduwe geweest voor ze weer met hem werd verenigd.

AKTE No.7 : Maria Reuser werd geboren in Alphen op 3 november 1850 en ze trouwt met Gerardus van de Wert op 21 mei1880, in Appeltern. Toch hebben ze besloten om in Dreumel te komen wonen, waar op 15 augustus 1914 eerst Gerardus van de Wert –op 63 jarige leeftijd- overlijdt. En op 26 maart 1932, 18 jaar later, Maria Reuser, op 81-jarige leeftijd.

▲ Van ALLE tijden ... helaas ▲

(Het gebeurt èlke keer weer. Ik kan nooit een glimlach onderdrukken elke keer als ik deze foto en Marie (12) weer ingehouden zie grinniken. Prachtig).

AKTE No.8 : Vader Leonardus Cornelis van Lubeek, schilder van beroep, overlijdt te Dreumel, op 24 maart 1932. Ik heb al vaak en vaker over dit –grote- gezin geschreven en bepaalde, samen met nazaat Leo van Lubeek (nog woonachtig in Dreumel) ooit welke namen bij welke kinderen hoorden, op een soortgelijke foto uit 1927. 5 Jaar later overleed de stamhouder van dit gezin.

AKTE No.9 : Maria Hendrika van Sonsbeek heeft slechts 9 maanden mogen leven. Dochtertje van Cornelis van Sonsbeek en Johanna Maria van Buuren. Alleen Cornelis van Sonsbeek heeft een persoonlijk dossier en dat betekent dat ze niet in Dreumel zijn getrouwd en dat Johanna Maria van Buuren niet in Dreumel (maar in Batenburg) werd geboren. (Ze zijn in Batenburg getrouwd, op 4 november 1920). Het moge overduideliijk zijn dat dochter Maria Hendrika nà 1912 (vooralsnog laatste jaar van digitaal beschikbare geboorteakten) werd geboren en dus ook geen persoonlijk dossier heeft. Dat zal ze –pas- verkrijgen als ooit de digitale geboorteakten 1912-1922 openbaar worden en ik die weer mag en ga –en nog kan- verwerken.

AKTE No.10 : Een neef is een kind van een broer of zus van je moeder of vader. Als getuige Aaldert van den Bos die achternaam heeft, is het dus een kind van een broer van de overledene  … en zou zijn achternaam anders geschreven moeten worden. Of die van de overledene, Franciscus van den Bosch/Bos, die in Dreumel overlijdt op 12 april 1932.

Tja, toen Derk van den Bosch/Bos werd geboren, heeft zijn vader Hendrik natuurlijk aangifte gedaan. En de gemeentelijk ambtenaar schrijft zijn achternaam als … van den Bos. Het zal een doorlopend en niet stoppen fenomeen zijn in de families die Bos of Bosch als achternaam hebben. Hoe wordt het geschreven en óveral waar het van belang is, moeten ze blijven uit leggen hoe. Net als van der Giesen, met één S, of twee S-sen! Eén S is het overigens.

AKTE No.11 : Het eerste levenloos geboren kind van 1932. De ouders zijn Nicolaas Hendrikus de Rijk en zijn vrouw Johanna Theodora Sas. Zij trouwen (▼) in Dreumel op 22 mei 1923. En, of ze hebben helemaal geen kinderen gekregen, of in een andere gemeente dan Dreumel. Ik heb geen enkele geboorte geregistreerd bij dit echtpaar.

AKTE No.13 : Maria van den Bosch, oud 77 jaar, overlijdt in Dreumel op 3 juli 1932. Maria is weduwe van Aaldert, die overleed op 20 oktober 1921. Alweer een meerjarige weduwe, die het alleen heeft moeten zien te rooien gedurende een periode van  11 jaren. Op het moment dat ik, in het verleden, zag dat zij en haar echtgenoot dezelfde achternamen droegen, heb ik onderzocht of zij enige relatie met elkaar hebben. Zowel Maria als Aaldert werden immers in Dreumel geboren. Zij op 4 september 1854 en Aalderd (met een D op zijn geboorteakte) op 16 juni 1858.

▲De beginpagina van het Dreumelse huwelijksregister van het jaar 1780.

Hieronder een vergroting van de teksten die zich in blauwe kader bevinden ▲ ▼

Een slordige twee uurtjes zoeken later … heb ik weliswaar eindelijk vast gesteld dat Henricus van den Bosch (▲) op 26 april 1808 trouwde met Aleijdis Willemse, maar aangezien er geen ouders (en alleen getuigen Loimans & Koijmans) bij worden vermeld, kan ik niet vast stellen of (deze) Hendrik niet dezelfde vader heeft als die andere Hendrik. Maar ik ben al zó ver terug in de tijd, dat we m.i. zonder verdere complicaties mogen aannemen dat Maria van den Bosch en Aalderd van den Bosch geen familie van elkaar zijn en dus zonder enige scrupules met elkaar konden trouwen en ook zijn getrouwd. 

Om u een idee te geven hoe ongelofelijk moeilijk het vaak zoeken is, naarmate je steeds verder achteruit gaat in de geschiedenis. Dit zijn Dreumelse geboorteakten uit 1722 en 1723.

Kook daar maar eens soep van !

AKTE No.14 : Het tot nu toe tweede levenloos geboren kind, dat ter wereld komt op 7 juli 1932. Ooit, vroeger, was er heftige discussie onder beleids- en wettenmakers, hoe je ooit een akte van overlijden kon uitschrijven, als er niet eerst een akte van geboorte zou bestaan. Gelukkig werd men het er tenslotte over eens dat een akte van overlijden voldoende was om aan te geven dat het kind dood ter wereld was gekomen. Uiteraard wordt er nooit bij vermeld hoe lang de moeder zwanger is geweest, maar ik ben bang dat het hier niet vaak, mogelijk zelfs heel sporadisch, om voldragen baby's gaat. Maar … houdt me ten goede.

AKTE No. 15 : Herinnert u zich dit krantenbericht (van ver hierboven) nog. Het lijk werd gevonden en daaropvolgend in het Dreumelse dodenregister bij geschreven. En direct daaropvolgend dit bericht in de krant. Ik hoop er in volgende krantenberichten nog nader over te vernemen, maar denk dat dat tevergeefse hoop is.

AKTE No.16 : Jan van Kruijsbergen, zoon van Gradus van Kruijsbergen en Maria de Jong, overlijdt te Dreumel op 24 juli 1932. Eén en tachtig jaar oud is hij geworden en aangezien hij op 2 juli 1875 trouwt met Johanna van den Reek, zou hij 57 jaar getrouwd hebben kunnen zijn. Ware het niet dat Johanna van den Reek in Dreumel overleed, op 7 november 1926. Dus waren hij en Johanna 51 jaar samen getrouwd, voor hij weduwnaar werd.

AKTE No.17 : Zijn er nuances aan te brengen die het één erger maken dan het ander, als het gaat om een levenloos geboren kind of een kind, waar je nog 14 maanden het leven mee hebt kunnen delen? Moeilijke kwestie en het zal voor ieder persoon individueel verschillend kunnen zijn. Jacobus de Bont en Johanna Maria Reuser hebben hun zoon, Antonius Jacobus, nog 14 maanden in hun midden gehad. Tot hij op 13 augustus 1932 overlijdt. Misschien is zo een 14-maanden uitstel van de dood, in vergelijking met een levenloos geboren kind, toch uiteindelijk enige gradaties erger en emotioneler.

AKTE No. 18: Wellicht heeft u zich afgevraagd waarom ik nu plots allemaal akten van overlijden achter/onder elkaar aan u presenteer, zonder krantenberichten er tussendoor. Nou, ik probeer wat in gelijke tred te geraken met de data van de krantenberichten. Met die berichten ben ik zowat al aan het eind van september aangekomen, maar met de akten nog niet eens augustus voorbij. Vandaar.

Deze akte wordt in het dodenregister bijgeschrven naar aanleiding van het overlijden, op 57 jarige leeftijd en op 13 augustus 1932, van Catharina Smulders. Zij was de tweede vrouw van Gerardus van Soerland, die de eerste keer, op 4 oktober 1899, trouwde met Elisabeth Sas. Zij overlijdt te Dreumel op 7 januari 1905, waarna Gerardus van Soerland voor de tweede keer trouwt met Catharina Smulders. In Dreumel, op 15 november 1905. Vervolgens overlijdt Gerardus van Soerland, op 11 januari 1923 en wordt Catharina Smulders weduwe.

AKTE No.19 : Weer een hele verzameling voornamen. Vader Hendrikus Marcelis Johannes Verbruggen meldt zich op het Dreumelse gemeentehuis op 16 augustus 1932. Om aldaar, mede uit naam van zijn vrouw Johanna Maria van Beers,  aan te komen geven dat zijn en hun zoon, Johannes Gerardus Antonius Verbruggen, op 15 augustus 1932 om het leven is gekomen. Vier en twintig jaar is hij slechts mogen worden en je vraagt je af wat er voor gevallen is dat tot dit trieste resultaat leidde. Hij, de overledene, was (gelukkig) nog niet getrouwd en waren er dus ook geen echtgenote die plots weduwe zou zijn geworden, noch eventuele kinderen die hun vader nooit meer zouden zien.

AKTE No.20 : Petronella Catharina van Lieshout, zij wordt geboren in Wamel op 16 april 1877, overlijdt te Dreumel, op 8 september 1932.  Zij is de vrouw van Hendrikus Antonius Kooijmans, maar helaas kan ik hun trouwdatum niet achterhalen, vooralsnog. 

AKTE No.21: Tegenwoordig, en al heel lang overigens, zoeken we op Internet of in speciale boekjes naar namen voor onze toekomstige kinderen. Of zien een persoon op TV, waarvan de voornaam ons aanspreekt en vervolgens vernoemen we onze kinderen met die naam. Ik veronderstel dat je in 1923, het jaar waarin Johanna Wilhelmina Appelonia werd geboren, de naam of namen zelf moest verzinnen. Waarbij het niet uitgesloten was dat je wel min of meer verplicht was ouders en/of schoonouders 'voort te laten bestaan' in de naamgeving van je kind en kinderen. De Johanna is daarmee verklaard, maar Wilhelmina kan ik niet terug vinden in de stamboomtakjes van deze families. Laat staan Appelonia. Overigens geen onbekende, of een voor het eerst verzonnen, naam in deze familie. Op 5 april 1921 overleed te Dreumel, Appelonia Hermina Ernste, na slechts 15 dagen geleefd te hebben, ook dochter van Arnoldus Ernste en Cornelia den Biesen. 

AKTE No.22 : Alweer een véél te jong gestorven persoon. Leonarda Maria Gerarda van Teeffelen is slechts 11 maanden oud mogen worden en sterft op 26 september 1932. Haar ouders zijn Maria Elisabeth van Kerkhof en Bernardus Adrianus van Teeffelen.

AKTE No.23 : Johanna Maria van Ingen beviel drie maanden geleden van Christiaan Albert Johan van Valburg. Vader Christiaan zal, rond die dag, opgetogen het gemeentehuis betreden hebben met het voornemen om aan een ieder die het maar horen wilde en met name de gemeentelijk secretaris, te vertellen dat ze een zoon rijker waren geworden, die ze Christiaan Albert Johan hadden genoemd. Maar het noodlot sloeg toe. Op 10 oktober 1932 ging vader van Valburg weer naar het gemeentehuis, deze keer om aan te geven dat dezelfde zoon was overleden op 8 oktober 1932. Het was niet de eerste keer dat hij met lood in de schoenen het gemeentehuis bezocht.

In 1929 was hij daartoe ook al genoodzaakt. Destijds gaf hij aan dat zoon Chrisitaan van Valburg, die slechts 4 maanden oud was geworden, was overleden, op 8 februari 1929. 

AKTE No.24 : Anthonie Strien werd in Lopik geboren en je vraagt je af hoe je dan in Dreumel terecht komt, alwaar je op 28 oktober 1932 komt te overlijden. Hij zou daar dan in ongeveer 1856 moeten zijn geboren. Ik ga toch even zoeken …▲ Geen antwoord op de vraag wat hij in Dreumel deed en hoe hij daar ooit verzeild raakte. Maar weten nu wel exact wanneer hij te Lopik werd geboren, op 18 november 1855.


AKTE No.25 : Veel eerder dan verwacht, plots de laatste akte van overlijden van 1932. Weer een veel te vroeg gestorven kind. Een dochter van Christiaan Antoon Mollenberg en van Wilhelmina Francisca Maria van Mook. Zij, Johanna Alida Maria Francisca Mollenberg, nog maar 6 maanden jong, overlijdt in Dreumel, op 12 december 1932. 

Ik heb getracht om akten van overlijden en de krantenberichten een weinig synchroon te laten verlopen voor wat betreft de data van verschijning. Maar ben daar schromelijk niet in geslaagd. Dus blijven er nog een aantal krantenberichten over, die ik hieronder aan u zal laten zien. Hoeveel … ik heb geen idee en laat het onbezonnen op U en mij afkomen. 

Maar mag ik u alvast de alfabetische tafel met daarop alle overledenen, voortvloeiend uit het Dreumels dodenregister van 1932, laten zien :

 De gemeente ambtenaar van Rossum ( zo héét hij) sluit ook dit jaar weer af, conform alle vorige regels der kunst, met de volgende inspirerende woorden: 

‘Dit register, houdende vijf en twintig akten, gesloten te Dreumel, den een en dertigsten December negentienhonderd twee en dertig, door mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dreumel. 

En dat komt tegelijk met mijn eigen afsluiting van hetzelfde jaar 1932. 

Mocht ik dit complete relaas gedurende de komende week (het is nu zondag 10/12) volledig kunnen controleren en vólgend weekend klaar hebben, dan zou het zomaar kunnen dat het dan weer op mijn nieuwe website bijgeschreven zal worden. 

U maakt dan overigens voor het eerst kennis met deze nieuwe website die de prachtige naam draagt: