Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst


5 Januari 2020 : Alberta Johanna van Wijk is de drieëndertigste persoon die in Dreumel, in het jaar 1913, op 27 juli, wordt geboren. Dat was op een zondag en ze werd zodoende op dezelfde dag geboren als de vorige boreling, Elisa Wilhelmina Kooijmans. Dus zal ook vader Johannes Hendrikus van Wijk zich op maandag, de 28e juli, op het gemeentehuis gemeld hebben, gelijk vader Wilhelmus Kooijmans. En wij maar denken dat die gemeentelijk secretarissen het lekker rustig aan konden doen. Daar kregen ze zowaar ineens twee vaders ten burele, die de gisteren geboren meisjes kwamen aan geven. Alberta Johanna van Wijk was overigens de laatste in juli 1913 geboren persoon, weten we nu achteraf!

Vader Johannes Hendrikus van Wijk komt melden dat zijn vrouw, Hendrika Peters, om twee uur ‘s middags, bevallen is van Alberta Johanna. Niet het eerste kind dat dit echtpaar heeft voort gebracht. De stamboom geeft daar meer duidelijkheid over.

Alberta Johanna’s vader wordt in Dreumel geboren, op (▼) 22 juli 1875. Haar moeder op (▼) 21 maart 1878, ook in Dreumel.

Johannes Hendrikus van Wijk was overigens niet de eerste liefde van Hendrika Peters. Dat voorrecht verkreeg Gijsbertus van Toorn als eerste. Hij trouwt als eerste met Hendrika Peters, op 18 februari 1903, in Dreumel:

Welk noodlot Gijsbertus van Toorn heeft getroffen is niet bekend, maar wel dat hij op 11 maart 1906 overlijdt, op –nota bene- 27-jarige leeftijd. Hij is dan slechts 3 jaar getrouwd geweest. Ze hebben samen nog wel kinderen gekregen, zie wederom de stamboom.

Haar tweede liefde was wèl Johannes Hendrikus van Wijk, waar ze op 26 februari 1908 mee trouwt, ook weer in Dreumel:

(Op beide huwelijksakten heb ik de handtekening van Dreumel's burgemeester Gerrit van Eijseren verplaatst. Die stak –wéér- veel te ver uit en dus heb ik die verplaatst, zodat de rest van de teksten beter te lezen is).

Ik denk dat het niet onverstandig is om maar gewoon met de stamboom aan de gang te gaan. Dan kom ik er vanzelf achter of er nog, en hoeveel, takken en twijgen verwerkt kunnen worden. Hoe meer hoe beter, hoe meer duidelijkheid over alle herkomsten van de families van Wijk en Peters.

Donderdag, 23 januari 2010 : Eigenlijk is de stamboom van Alberta Johanna van Wijk al lang klaar. Dat was weliswaar erg veel werk, véél meer dan enkele eerdere stambomen, maar zolang je gemotiveerd kunt blijven, aangezien je toch telkens weer gegevens kunt toevoegen, dan komt er een moment waarop je niets meer kunt vinden, noch toevoegen en is de stamboom, voor zover dat binnen mijn mogelijkheden ligt, af.

Maar, al zoekend naar additionele data, stuitte ik op een goed moment op een document dat bleek een notariële akte te zijn, waarin op uiterst uitvoerige wijze wordt aan gegeven op welk deel van een nalatenschap heel veel personen recht hebben. Aanvankelijk was ik van plan om dit document, dat zowaar bestaat uit 24 bladzijden, weer te geven zoals ik dat op het internet had gevonden.

Maar besloot op een gegeven moment toch om alles wat wordt geschreven in dat document te verwoorden in een, mijns inziens, iets leesbaarder digitaal handschrift. En met die ‘vertaling’ ben ik al vele weken bezig. Niet alleen wordt dat document gevuld met ongelofelijk veel woorden, maar ook met talloze berekeningen, die aan moeten tonen op hoeveel geld ieder van de erven recht heeft. Zééér gecompliceerde berekeningen en definiëringen van een hoeveelste deel van het geheel verdeeld kan en moet worden onder die individuele erven.

Ik laat u graag een willekeurig gekozen tweetal bladzijden (Blz. 16 & 17) zien, zodat u een eerste indruk krijgt van de inhoud van deze nalatenschap :

Dit complete document, zowel de originelen als mijn ‘vertalingen’, heb ik in een aparte verhaal verwoord, dat naar alle waarschijnlijkheid “De Stephan Hawking waardige Nalatenschap” als titel zal krijgen.

Daarnaast ben ik nog naarstig op zoek naar verdere gegevens en data over al die personen die in dat document worden genoemd en dat zijn er heel wat. “De Erfgenamen van de Nalatenschap” gaat wat verhaal heten. Dit laatste verhaal is nog erg lang niet af, want ik zoek me helemaal kleurenblind naar data, hetgeen nogal aanzienlijk bemoeilijkt wordt, omdat er veelal geen personen gerelateerde data worden vermeld in dat document van notaris van Koolwijk (Géén familie van de webmaster van Tremele.nl!).

Daarom dan toch al vast het allereerste verhaal, de stamboom van Alberta Johanna van Wijk. Geen gering document, want het PowerPoint bestand waarin dit verhaal wordt samen gebracht is al bijna 300 Mb groot. Ik vraag me nog af of het gaat lukken om dat te kunnen publiceren op mijn website die steeds langzamer gaat worden, en is, vanwege alles wat ik er tot nu toe al op gepubliceerd heb. Ik moet het afwachten … eerst weer een afbeelding van die stamboom, met aan de linker zijde alle bladzijden van die notariële akte. En in het rode ellipsje weer de hoofdpersoon.

En, tja, het bleek toch niet mogelijk om van deze PowerPoint afbeelding een PDF-bestand te genereren, aangezien mijn computer blijkbaar niet over voldoende memory beschikt. Dus heb ik deze afbeelding in tweeën moeten verdelen in deze :

En deze, waarin alleen de bladzijden van die notariële akte worden getoond:

En omdat beide bestanden zo groot zijn, verkrijgt ieder verhaal een eigen specifiek PDF-bestand. En het derde verhaal –de erven van de nalatenschap- heeft u nog even van me tegoed, daar wordt nog uitgebreid en nog langdurig onderzoek naar gedaan.                                                    TERUG NAAR BOVEN