Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

9 April 2020 : Het verbaast me regelmatig hoe niet creatief Dreumelse ouders, en waarschijnlijk alle ouders destijds, om gaan met de namen die ze hun kinderen toe bedeelden. Ik weet niet hoe hoog de druk van familie was om nakomelingen te benoemen naar voorvaderen of –moederen, maar er worden zo ongelofelijk vaak dezelfde voornamen gebruikt. Dat is op deze geboorteakte ook weer het geval. De enige geringe afwijking van wat lijkt de regel te zijn, is de tweede voornaam van de vader.

Hij heet Johannes Dirk Kooijmans en is getrouwd met Theodora Christina Boumans. Samen hebben ze een zoon ter wereld laten komen, op 28 augustus 1913, en ze hebben gemeend er wijs aan te doen hem Wilhelmus Gerardus te noemen. Tja …

De twee getuigen hebben ook al van die klinkende voornamen, te weten Johannes Schraven en Wilhelmus van Leeuwen.

Vader Johannes Dirk heeft die tweede voornaam geërfd van zijn vader, Dirk Kooijmans. Moeder Aleida Maria Hol heeft er ongetwijfeld ook zeggenschap in gehad, nadat hij, Johannes Dirk dus, op 8 december, in Dreumel, werd geboren.

De moeder van Wilhelmus Gerardus Kooijmans, Theodora Christina Boumans, wordt ook in Dreumel geboren, en wel op 25 december 1874.

Weliswaar is Theodora Christina de moeder van de in 1913 geboren Wilhelmus Gerardus Kooijmans, maar zij was niet de eerste echtgenote van vader Johannes Dirk Kooijmans. Zijn eerste echtgenote was Cornelia van de Pol, die op 12 oktober 1875 in Dreumel wordt geboren.

Cornelia van de Pol en Johannes Dirk Kooijmans trouwen met elkaar, te Dreumel, op 22 mei 1901.

Hij is dan (al) 33 en zij (slechts) 25.

Helaas overlijdt Cornelia van de Pol op veel te vroege leeftijd. Ze is 29 jaren slechts als ze, wederom te Dreumel, overlijdt op 21 augustus 1905, slechts 4 jaar na hun bruiloft.

De tweede echtgenote van Johannes Dirk Kooijmans is Theodora Christina Boumans.

Zij trouwen op 26 augustus 1908. Te Dreumel.

Theodora Christina Boumans is een dochter uit het huwelijk tussen Gerardus Boumans en Wilhelmina Vink, die op 11 mei 1871 in Dreumel met elkaar trouwen (Bron gegevens : Kroniek Wim Boumans). GD is Gelderland.

Beide huwelijken resulteren in deze akten, bijeen gebracht in alle drie de persoonlijke dossiers van Johannes Dirk Kooijmans, Cornelia van de Pol en Theodora Christina Boumans.

Bij vorige stambomen heb ik wel eens de opmerking gemaakt dat er nauwelijks additionele gegevens te vinden zijn van een in 1913 pas geborene, aangezien nog lang niet alle akten sindsdien openbaar zijn. Dat gebeurt eigenlijk alleen maar als een gebeurtenis plaats vindt die verwoord wordt op een wèl openbare akte. Helaas is dat het geval met de hoofdpersoon van deze stamboom.

Wilhelmus Gerardus Kooijmans overlijdt op 9 juli 1931. Te Dreumel. Hij is niet ouder geworden dan 17 jaren.

De hoogste tijd om met die stamboom te beginnen. Wie weet hoe uitgebreid die wordt. De Kooijmans en de Bou(w)mans families zijn rijkelijk vertegenwoordigd in de Dreumelse geschiedenis.

Zondag, 12  april 2020 : Het is triest dat, terwijl ik aan mijn stamboom zit te sleutelen,  er wereldwijd inmiddels 108.994 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het corona virus. In Nederland zijn dat er 2.643.

Alhoewel de wereld om ons heen compleet veranderd is als gevolg van corona en ik ten zeerste betwijfel of het ooit weer wordt zoals het was vóór corona, is het, mijns inziens, niet verkeerd om je aandacht niet alleen maar te richten op deze wereldramp, maar geeft het houvast om zo regelmatig als mogelijk vertrouwde activiteiten op te pakken waar je bent mee was en bent. Dat leidt de aandacht af van corona en dat kan helpen om je mentale toestand wat te stabiliseren. Corona is één grote ongewisheid, mede omdat niemand kan vertellen wanneer we er vanaf zullen zijn.

In China, waar ze dachten er vanaf te zijn, en lockdowns werden opgeheven, worden weer veel nieuwe besmettingen vast gesteld. Geen heel groot wonder : op 7 april j.l. dit artikel op internet (nieuws/buitenland) :

Dus ben ik, tussen al deze overdenkingen en vast stellingen, bezig geweest met de stamboom van en voor Wilhelmus Gerardus Kooijmans. Omdat er al snel relaties tevoorschijn kwamen met de Boumans families, zijn moeder is immers een Boumans, had het een hele grote stamboom kunnen worden. Maar ik heb er voor gekozen om in deze stamboom te verwijzen naar de stamboom waarin ik de Boumans families al de revue heb laten passeren. Dat was de stamboom die ik samen stelde naar aanleiding van de geboorte van Wilhelmus Antonius Boumans, de persoon geboren op 27 augustus 1913, voorafgaand aan de geboorte van Wilhelmus Gerardus Kooijmans, één dag later. Zo vult de ene stamboom de andere volledig en prachtig aan.

Ik laat u graag weer eerst de afbeelding zien van deze stamboom, op de voet gevolgd door het PDF bestand. In dit geval twee PDF bestanden, aangezien die elkaar completeren.

 

                                            


 TERUG NAAR BOVEN