Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Het is zover. Dat wil zeggen, we zijn aangeland bij 1926. Ik lig overigens al vier verhalen achter op het schema dat tot medio september j.l. nog gesmeerd ervoor zorgde dat ik ongeveer, min of meer, elke week een verhaal kon publiceren. De zoektocht naar een passende nieuwe template (nadat héle-slechte-provider Strato er voor zorgde dat mijn gewoonlijke template niet meer ondersteund zou worden vanaf 4/10/’17, gaat gestaag verder, maar heeft tot nu toe voor meer verwarring dan duidelijkheid gezorgd. 

Heel even heb ik overwogen om een geheel eigen template –door derden- te laten bouwen, waarmee dat, na succesvolle voltooiing, een exclusieve template zou zijn. Echter de prijzen die aan een dergelijke onderneming kleven, variëren vooralsnog tussen de erg-veel € 1.100 en veel-teveel € 2.500, in sommige gevallen nog ex-btw ook!

Ik zoek vooralsnog verder in de wat goedkopere segmenten van de template-markt, waarbij een mogelijkheid is om een gratis template te gebruiken van bijvoorbeeld Wordpress. Deze vind ik op : https://www.codeinwp.com/blog/best-free-wordpress-themes/.

Maar, op z'n goed Nederlands ... first things first ... eerst 1926. Ik heb het hele verhaal met alle krantenberichten inmiddels in 't klad helemaal compleet. Goh, dàt was veel werk en veel informatie. Maar rampen veroorzaken dat nu eenmaal. Streken en dorpen waar nauwelijks iemand ooit van gehoord heeft, of ooit aandacht aan besteed heeft, worden ineens dagelijkse kost voor -in- de kranten en zodoende ook voor de lezers.

Dit (▼) was die 'verkeerde' krant, die door Delpher.nl al in het jaar 1925 was gerangschikt, omdat dat ook op de krant zelf zo staat vermeld. Maar alles wat daarin staat gaat over de eerste dagen van 1926.

Onderstaande krant heb ik helaas in twee stukken moeten knippen om ze te kunnen uploaden in deze template. Het IS één bladzijde.

Ik ga proberen een redelijke balans te vinden tussen al die vele krantenberichten over de overstromingen en de Dreumelse akten van overlijden. Niet makkelijk, zelfs tegen onmogelijk aan, omdat er heel veel meer informatie in al die kranten staat dan er akten van overlijden vermeldenswaardig blijken te zijn.

Maar om te beginnen de akte van overlijden van Hendrikus Akkermans. Geen Dreumelnaar, hij wordt geboren in Oss. Maar aangezien hij in Dreumel woont en hier overlijdt, wordt hij opgenomen in dit dodenregister. Hij overlijdt op 2 februari 1925 en hij is dan 87 jaar oud. Het zou me niets verbazen als hij de oudste persoon zal blijken te zijn die dit hele jaar in Dreumel is overleden.

Op 8 februari 1926 overlijdt Gerardus van Beers, op 65 jarige leeftijd. Zijn ouders zijn Wilhelmus van Beers en Johanna Schonenberg.

Op  9 februari 1926 overlijdt te Dreumel Bertje van Werken, geboren te Zuilinchem, maar wonend te Dreumel. Zij is 56 geworden en haar ouders waren Maarten van de Werken en Cornelia Treffers.

Constant Antoon Ernste overlijdt te Dreumel, op 14 februaro 1926. Zijn ouders zijn Arnoldus Ernste en Johanna Cormelia den Biesen. De overledene heeft slechts de leeftijd van 18 maanden mogen bereiken. Het derde kind dat dit echtpaar vanaf 1921 heeft gekregen en weer af moeten staan als gegolg van hun overlijden. Zer zijn tot nu toe derhalve nog immer kinderloos.

Onderstaand de akten van overlijden (zie ook hogerop al vermeld), samen gesteld in de gemeenten waar ze overleden:

1) Francis van de Graaf. Hij overlijdt op 9 januari 1926, te Tiel.
2) Wilhelmina Adriana van der Hoeff. Zij overlijdt op 14 januari 1926, te Tiel. Haar ouders waren Antonie van der Hoeff en … Adriana Clasina van der Hoeff!! (Of is de Tielse secretaris vergeten haar meisjesnaam te noteren?)
3) Wilhelmina Adriana van der Linden. Zij overlijdt op 14 januari 1926, te Driel. Waar ze overigens, 10 dagen eerder, ook werd geboren.
4) Arnoldus Johannes Smulders. Hij overlijdt op 19 januari 1926, te Tiel wederom. 

Is het voorstelbaar dat het overlijden, buiten Dreumel, van minstens drie van hen te maken heeft met de gigantische overstromingen en stress die dat bij iedereen veroorzaakt? Of mogelijke ongelukken daardoor veroorzaakt. De kranten melden tot 5/1/1926 nog geen slachtoffers, maar deze overledenen overlijden dan ook pas later.

De berichtgeving over Dreumel in de kranten is doorlopend hetzelfde, zodat vermelding hier achterwege blijft. Wel staan in enkele kranten nog uiteenlopende foto’s, die aantonen dat heel erg grote delen van Nederland te kampen hadden met hevige wateroverlast. 

Hoogst ongebruikelijk, dat ik nu alweer drie akten in het Dreumelse dodenregister tegen kom, die ingeschreven werden na uittreksels ontvangen te hebben uit andere gemeenten. Het is uiteraard wel verklaarbaar, want als je al de krantenberichten leest, dan wordt al snel duidelijk dat Dreumel vrijwel geheel moest worden ontruimd en dat geëvacueerde Dreumelnaren en –naressen elders moesten worden onder gebracht. De meeste in Den Bosch, maar ook in Tiel en Nijmegen en Cuyk zelfs. De uittreksels van deze overledenen (akte 14, 15 en 16) komen alle drie uit ‘s Hertgenbosch. Voor de oudsten en jongsten pakken al deze schermutselingen, hoe noodzakelijk ook, lang niet altijd goed uit.  

(Akte 14): Petrus Johannes van Zon overlijdt in ‘s Hertogenbosch op 17 jarige leeftijd. Francis van Zon en Geertrui Sas ware zijn ouders. Er zitten maar liefst 38 dagen tussen zijn overlijden en de inschrijving in Dreumel. Uiteraard, vanwege de omstandigheden!

(Akte 15): Jan van den Boom overlijdt in ‘s Hertogenbosch, op 76-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Nicolaas van den Boom en Johanna van Sommeren. Er zitten 35 dagen tussen de oorspronkelijke akte in Den Bosch en die in Dreumel.

(Akte 16): Nicolaas Johannes Kuijpers overlijdt te ‘s Hertogenbosch op 18 februari 1926. Zijn ouders zijn Nicolaas Kuijpers en Helena van den Bom. Deze keer slechts 20 dagen tussen akte van overlijden in Den Bosch en dat in Dreumel.

Niet alleen de berichten zelf, die in de eindeloze reeks kranten worden gemeld zijn en blijven identiek, dat geldt nu ook voor de (meeste) foto’s, die ik eerder al liet zien. Als ze er al in staan, dan zijn het herhalingen. Sporadisch een uitzondering … 

Dat is dit jaar geheel onmogelijk. Met de akten van overlijden ben ik al in maart 1926 bezig met de registratie, maar de berichten van de overstromingen spelen zich nog steeds af in de eerste en tweede week van januari 1926.  Ik vraag me af of de akten van overlijden die ‘gewoon’ in Dreumel worden uitgeschreven weer over personen gaat, die terug in Dreumel zijn, terug van geëvacueerd te zijn geweest. Daarom moet ik de krantenberichten dichter naar maart zien te brengen.

De veronderstelling lijkt gerechtvaardigt dat de mensen die kranten lazen het bij één krant hielden. En zodoende dus niet te zien kregen dat waar de ene krant het heeft over ‘vallende’rivieren, andere (veel meer) kranten het nog steeds hebben over … 

In een van de kranten wordt een reisverslag weer gegeven. Net iets te lang om het hier te kopiëren, maar Delpher.nl maakt het ook mogelijk om *.PDF bestanden te maken van de afzonderlijke bladzijden van een krant. Dat heb ik gedaan en als u op onderstaand icoontje klikt kunt dat verslag lezen.

Het overlijden van Antonius Aloijsius Maria de Klein, te Den Bosch, op 1 maart 1926, wordt, 24 dagen later, op 25 maart 1926, gemeld in het Dreumelse dodenregister. Zijn ouders zijn Johannes de Klein en Petronella Geertruida van den Bosch.

Het overlijden van Gerardus van Baren, te Den Bosch, op 11 maart 1926, wordt in het Dreumelse dodenregister gemeld op 25 maart. Zijn ouders zijn Lambertus van Baren en Johanna Salet. Op deze akte van overlijden, van Johanna Maria de Jong (1,5 jaar jong), te Dreumel, op 4 april 1926, is haar vader, Antonie de Jong, landbouwer, als eerste getuige vermeld. Haar moeder is Johanna van Oorsouw. Als tweede Johannes Kooijmans, dijkopzichter.

Op deze akte van overlijden, van Johanna Maria de Jong (1,5 jaar jong), te Dreumel, op 4 april 1926, is haar vader, Antonie de Jong, landbouwer, als eerste getuige vermeld. Haar moeder is Johanna van Oorsouw. Als tweede Johannes Kooijmans, dijkopzichter.

Op deze akte van overlijden, uitgeschreven op dezelfde dag als de vorige, van Wouter Gerard Jan Kooijmans (4,5 jaar jong), ook te Dreumel, ook op 4 april 1926, is de twééde getuige van de eerste akte nu eerste getuige, Johannes Kooijmans, nu als vader, op de onderste. En de eerste getuige op de bovenste, Antonie de Jong, getuigt nu als tweede op de onderste akte. Tja, als je dan toch samen op het gemeentehuis bent …

Nee, dat gaat nooit lukken. Om alles over dat rampjaar 1926 samen te vatten in één verhaal. Dat is ook de reden dat ik het toch moet verdelen in aparte verhalen. 

Weliswaar doorlopend over hetzelfde hoofdonderwerp uiteraard. Maar zo krijg ik ook de mogelijkheid om aparte mapjes samen te stellen waarin ik dan telkens de getoonde foto's eerst moet opslaan, binnen de geboden mogelijkheden van deze template. 

Eerst afbeeldingen en teksten uit de lange Power Point presentatie highlighten. Die eerst opslaan in een map op mijn computer. Daarna uploaden binnen de template, ook weer in een eigen mapje per verhaal. Dan uit dat template-mapje importeren in het verhaal.

Het is dan eenvoudiger om een apart mapje te maken voor elk deel van het 1926-verhaal en dat ga ik dan ook nu doen. Klik HIER om naar dat vervolgverhaal (deel 2) over te stappen of kies deel 2 uit het menu hier links-naast. 

Overigens kreeg ik een aantal dagen geleden -medio november 2017, te maken met ineens wegvallende kleuren op mijn beide monitoren. De kleuren werden spontaan, van de ene op de navolgend seconde, vervangen door zwart-witte-grijze tinten, zoals films en foto's van vroeger. Goh, dàn valt het pas op hoe gewend ik/we aan kleuren zijn geraakt. Ik hoop dat daar waar kleuren aanwezig waren (zijn?) op de afbeeldingen (gele kaders en gele highlights waar het woord Dreumel staat) , ze weer verschijnen op andere monitoren dan -nu en al enige dagen lang- de mijne. 

Uiteraard ben ik doende om de kleuren terug te krijgen, maar ook dat is helaas niet 1-2-3-4 geregeld, zo blijkt. Wat een gedoe allemaal en blij dat we allemaal zijn met wat de digitale mogelijkheden ons allemaal te bieden hebben. Normaal ben ik dat ook, maar ze nemen ook wel eens dingen af, waar je geen controle -en zeker geen deskundigheid- over en van hebt en waar je weer deskundigheid voor in moet huren om het opgelost te krijgen. Nou ja, die deskundigen moeten ook eten, denk ik dan maar. Maar ik denk ook wel eens hoe makkelijk het voor deskundigen is om zelf warboel te creëren, opdat ze weer, tegen betaling, de helpende handen kunnen bieden.

16-11-2017 : Gelukkig heb ik een zoon die bij een ICT bedrijf werkt en die had het probleem binnen een half uurtje toch opgelost. Kostenloos ! En hij stelde vast dat ik met een per ongeluk actie drie toetsen tegelijk had ingedrukt -i.p.v. de beoogde twee- en één van die gevolgen was dat de monitoren spontaan over gingen in grijs-tinten. 

Goh, wat was ik blij dat de grijs-tinten weer weg waren en kleuren terug keerden. Grandioos en heel erg bedankt, zoon.

Terug naar boven.