Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Ik begin nu wel, zoals gebruikelijk, opgetogen aan dit verhaal, maar het zou zomaar kunnen dat het ietwat langer gaat duren eer het op de website verschijnt. Ik ben op dit moment, en al een maand of twee, en ik verwacht niet dat het snel geregeld zal kunnen worden, uiterst ijverig en frequent doende met uit te zoeken en vooral vaststellen, hoe mijn uiteindelijke pensioen er uit gaat zien, als ik na, en per medio aanstaande september, nooit meer zal hoeven te werken. Ik heb dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en zou op mijn ‘welverdiende’ lauweren kunnen gaan rusten. Edoch, dat laat zich, vooralsnog, toch enigszins anders aanzien dan ik de vele afgelopen jaren heb verondersteld, constant overtuigd van de rustgevende gedachte ‘dàt komt wel goed’. 

Hetgeen voornamelijk voortkomt uit de idiote discrepantie dat een persoon weliswaar wettelijk niet langer door màg werken vanaf dat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt (in mijn geval dus 66, per medio september 2018), maar ... er andere wetten zijn gesmeed (ingaande januari 2018), die bepalen dat pensioenfondsen niet eerder pensioenen mógen uitkeren voordat een persoon 68 is geworden. Twee jaar alleen van je AOW rond komen ... moet je eens proberen! Eerder je pensioen laten uitbetalen, te beginnen in 2018 ? Ja hoor, natuurlijk kan dat, meneer van der Giesen, maar uw maandbedrag daalt dan wel aanzienlijk!! 

Mocht daarom de gewoonlijke snelheid/traagheid waarmee ik verhalen publiceer, daardoor enige averij oplopen, dan kan ik niet anders stellen dan ... het is dan maar zo. Prioriteiten worden niet voor niets zo genoemd en als die er zijn en in verhouding met het publiceren van mijn verhalen de komende weken, en waarschijnlijk maanden, een aanzienlijk hogere prioriteit behoren te verkrijgen, dan is de keus makkelijk gemaakt. 

Verhalen componeren kan –bij leven en welzijn- altijd nog, daar is haast, noch enige urgentie aan verbonden. Duidelijk inzicht verkrijgen in je pensioen daarentegen duld geen uit- of afstel en is daarom evident en vrij urgent. Vandaar. 

Desalniettemin …

Ik heb er wel voor gekozen om toch weer individuele akten van overlijden te laten zien, in plaats van 4 akten tegelijk, zoals in 1938. Dat veroorzaakt toch wat afstand tussen de akten en mijn beschrijvingen daarvan. Dus weer terug gekeerd naar 1 akte per keer, tezamen met de te beschrijven data.

AKTE No.1 : Zes en tachtig is Cornelis van Kampen geworden. Hij werd in Dreumel geboren op 1 juli 1852. En trouwt met Geertrui Smulders op 6 mei 1889, ook in Dreumel. En hij overlijdt op 15 januari 1939, na een lang leven.

Ik laat u graag gelijk al wat krantenberichten zien, om er in te komen. Direct of indirect te maken hebbend met of over onze woonplaats Dreumel en dan met name over het jaar waarin de eerste overledene, Cornelis van Kampen, werd geboren.:

AKTE No.2 : Ik kan u niet de geboorteakte laten zien van deze overledene, Cornelis Antonius Gerardus Marie Heimeriks. Dat heeft er hoofdzakelijk mee te maken dat hij slechts 3 maanden oud is geworden en dus in 1938 werd geboren, vèr na de openbare Dreumelse geboorteakten, die slechts tot 1912 toegankelijk zijn. Zijn ouders zijn Wilhelmus Johannes Heimeriks en Petronella Wilhelmina Johanna Maria Segers. Ik kan u wel de ‘originele’ Nijmeegse akte van overlijden laten zien. En wijs u er op dat daar waar wij ons afvragen waarom er in Dreumel elk jaar weer 14 registerbladen worden gekant-teekend, er dat in Nijmegen 270 zijn, zie onderaan de afbeelding links-onder. Genoeg bladen voor 4 (overledenen per registerblad) x 270 = 1080 overledenen. Hebben ze dat ook nodig gehad in 1939 ? Even kijken … Nou, héél ver zijn er niet vandaan gebleven. De laatste Nijmeegse akte van overlijden draagt het akte No. 973.

AKTE No.3 : De overledene heet … Aleida Helena Catharina Johanna Weijn. Weduwe van Arnoldus Johannes Smulders, die al op (▼)  19 januari 1926 overleed, in Tiel. Mevrouw Smulders-Weijn is 65 jaar oud geworden, hetgeen zou kunnen betekenen dat ze rond het jaar 1874 geboren zou kunnen zijn, in Appeltern. Ja, rónd, op 30 september 1873 ▼

AKTE No.4 : Het eerste kwartet overledenen wordt gecompleteerd met deze akte van overlijden. Van Maria van den Boom, die op 19 februari 1939 overlijdt, te Dreumel. Ze werd trouwens ook in deze gemeente geboren, op 28 januari 1855 al. Ze trouwt met Jacobus Gerlag op 21 april 1875.

Af en toe loop je tegen bijna per ongeluk gevonden & fantastisch informatieve documenten aan, waarvan je het bestaan niet wist of zelfs nooit hebt kunnen vermoeden. Zou ik er al ooit over nagedacht hebben, hetgeen me niet is overkomen, dan zou ik nog goed hebben begrepen dat deze informatie niet openbaar zou kunnen zijn vanwege privacy-bepalingen. Maar deze informatie blijkt, tot mijn zeer grote verbazing, wèl beschik- èn openbaar.

Kijkt en verbaast U over navolgende documenten, gevonden op de website van het Zutphens Archief.

Patiënt no 1 uit Dreumel : Gerardus (Gradus) Kooijmans).

Gerardus Kooijmans, oud 32 jaren, wonende te Dreumel, beroep arbeider, ongehuwd, heeft vanaf september 1851 tot en met januari 1859 door gebracht in het krankzinnigengesticht in Zutphen/Warnsveld. In dit register werden alle patiënt(en)gegevens bij gehouden.

Gerardus Kooijmans wordt in Dreumel geboren op 1 februari 1819:

Zoon van Willem Gradusse Kooijmans en Alemie Nijtmans.

Hij overlijdt in Zutphen, op 20 oktober 1869. Aangezien hij met grote waarschijnlijkheid terug is gegaan naar zijn woonplaats Dreumel, na het verlaten van het gesticht (in 1859), vrees ik toch dat hij daar is terug moeten keren, ook al wordt dat in het bovenstaand register van het gesticht niet meer vermeld. Onderstaand is de akte van zijn overlijden van de gemeente Zutphen. Let op de beroepen van de twee getuigen, t.w. Oppasser en Aanspreker.

Vervolgens wordt de gemeente waar de overledene heeft gewoond of woonde, in kennis van het overlijden gesteld. Er wordt dan een uittreksel van het dodenregister van –in dit geval- Zutphen geproduceerd en naar het Dreumelse gemeentehuis verzonden:

Naar aanleiding waarvan de Dreumelse gemeentelijk secretaris het weer als zijn wettelijke taak ziet om er een Dréumelse akte van overlijden aan te wijden:

Zijn naam -Gerardus Kooijmans- wordt nog een keer in een ander register genoemd, maar dat geeft geen inzicht in andere informatie dan we al kenden :

http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22dreumel%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D voor méér informatie.

Patiënt no 2 uit Dreumel : Theodora de Vaan.

(LB = Linker Bladzijde en RB = Rechter Bladzijde van het register)

Patiënt no 3 uit Dreumel : Christina Smits. 

 

Patiënt no 4 uit Dreumel : Hendrika de Rijk.

Patiënt no 5 uit Dreumel : Albertus van de Boogaard.

 Patiënt no 6 uit Dreumel : Arnoldus Stensen.

Arnoldus Stensen overlijdt in Venraij, provincie Limburg, op 31 mei 1910. Hij is dan 69 jaar er is geen indicatie op deze Venraayse akte van overlijden dat hij ooit trouwde of getrouwd is geweest. Wellicht is hij in 1907 alleen maar vanuit Zutphen naar Venray vertrokken om daar te werken ??!

Patiënt no 7 uit Dreumel : Ottolina Vissers.

Patiënt no 8 uit Dreumel : Johannes Marinus Demessie.

Patiënt no 9 uit Dreumel : Maria Udo.

Geen idéé wat Maria Udo in Deventer deed, maar ze overlijdt daar wel, op 22 maart 1917. Ze woont dan in Genemuiden (net als Deventer, ook in Overijssel, 50 Km van elkaar verwijderd) en is 61 jaar geworden. Haar moeder heet op deze akte Atta (i.p.v. Artje) van Os.

Patiënt no 10 uit Dreumel : Antonie de Kleijn.

Patiënt no 11 uit Dreumel : Cornelia Hoeboer.

Maar Wolfhezen was natuurlijk niet haar thuis en ik vermoed dat ze slechts over geplaatst werd van het kranzinnigen-gesticht in Zutphen naar ... https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfheze ▼.

In 1906 werd een stuk bosgebied van 86 hectare aangekocht door de Vereniging tot christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders (voorganger van psychiatrisch ziekenhuis) en plaatste er een gebouw, dat reeds in 1911 werd vervangen door een nieuw gebouw. In hetzelfde jaar werd een tehuis voor alleenstaande blinden gebouwd aan de noordzijde van de spoorweg. De dorpsbevolking bestond toen alleen uit verplegenden en enkele zakenlieden. 

In oktober 1917 werd een kamp voor Duitse krijgsgevangenen ingericht tegenover blindeninstituut Schilt. De huidige Duitsekampweg herinnert hier nog aan. Vanaf ongeveer 1920 kwamen er ook andere mensen naar Wolfheze, waardoor het dorp uitgroeide met boerderijen en bungalows. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden in het kader van operatie Market Garden grootscheepse luchtlandingen plaats op Reijerscamp. Engelse bommenwerpers bombardeerden daarbij de gebouwen van het ziekenhuis waarbij 55 doden vielen. 

Na het einde van de oorlog in 1945 werd het ziekenhuis opnieuw opgebouwd. Nog altijd zorgt de instelling voor veel banen in het dorp. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze fuseerde in 1996 met vier andere instellingen tot GGZ-instelling De Gelderse Roos. De Gelderse Roos is op haar beurt in 2009 gefuseerd met 'Forum GGZ Nijmegen' tot het psychiatrie conglomeraat.

Ik heb geen mogelijkheden om accuraat te kunnen beoordelen wanneer Cornelia weer is vertrokken uit Wolfhezen. Maar in de Zuthpense registratie over opgenomen patiënten wordt haar naam twee keer genoemd, deze tweede keer op (▲) 10 december, helaas zonder jaartal. Ik vermoed dat ze voor een tweede keer moest worden opgenomen, maar ook daar ontbreekt tot nu toe elke staving voor.

Maar haar ZUTPHENSE akte van overlijden (▼) zou registerdelen kunnen spreken …

Patiënt no 12 uit Dreumel : Johanna de Jong.

(Eén en twintig jaar jong)

Middels het uittreksel van het Zutphense dodenregister, wordt de gemeentelijk secretaris van Dreumel in kennis gesteld van het overlijden van Johanna de Jong te Zutphen. Waarop hij zijn kroontjespen ter hand neemt en op 10 juni 1903 haar overlijden (op 5 juni 1903, in Zutphen) meldt in een Dreumelse akte van overlijden, no. 15. Ondertekend … nou ja, -tekend, eerder -schilderd ... door burgemeester Gerrit van Eijseren, flamboyant kwa persoon en kwa handtekening!

Mocht u een en ander nog eens zelf willen bekijken … de online link met deze gegevens:

http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22dreumel%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

Zutphen had nog meer verrassende nieuwtjes in petto, d.w.z. in hun archief. Ik heb uiteraard geen idee of zulks ook ooit speelde in Dreumel, of mogelijk zelfs nu nog van toepassing is, maar persoonlijk kwam ik het voor het allereerst tegen in het online Zutphense Archief ...

Al zoekend en speurend naar de gegevens van en over Dreumelse personen, die in Zutphen terecht waren gekomen, kwam ik nog een andere Zutphense registratie tegen, die ik -als registratie- nog niet eerder was tegen gekomen, gedurende al mijn vele zoektochten in nationale en internationale archieven. Een registratie over …

Eén zitplaats werd verhuurd, in het Ruim der kerk, op bank gemerkt CC No.6. Fl 0,75 / per jaar?

Tien zitplaatsen werden verhuurd, ook in het Ruim der Kerk, op bank gemerkt FF No.1. Fl 1,50 / per jaar? 

En huurders moesten daar ook voor betalen, zie de bedragen onderaan de lijst. En had je geen geld -genoeg- om voor een plekje te kunnen betalen -maar was je wel gelovig genoeg om altijd naar de kerk te gaan-, dan zat je daar waar alle wel-betalers niet wilden zitten. Eerlijk zullen we alles delen, ging toen al niet eens op voor kerkgangers en -sters onder elkaar in dezelfde kerk.

Voor veel meer informatie : 

http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22zitplaatsregister%201838%22%7D&page=2 

Ik heb deze specifieke huurbare zitplaats-informatie niet gedeeld in mijn 1939 verhaal over Dreumelse overledenen, vanwege geen relevantie. Maar heb nog wel een mail naar het betreffende archief in Zutphen gestuurd, met de volgende inhoud:

Een namiddagje & avondje of vier ben ik nu bezig geweest met het verzamelen van al die gegevens hieraan voorafgaand, die van toepassing zijn op de Dreumelnaren en –naressen, waarvan slechts een enkeling, zijnde nog niet overleden, terug keert naar Dreumel. Of in ieder geval het gesticht in Zutphen verlaat, maar waarvan de meesten daar niet meer uit vertrekken, anders dan in een doodskist. Triest, als je zo je leven moet lei/ijden, alhoewel je je af kunt vragen wat de personen zelf er van mee hebben gekregen. Wellicht is het voor de respectievelijke en betrokken families mogelijk zelfs wel ondraaglijker dan voor de patiënten zelf. Ik zou het -gelukkig- niet weten.

Veel werk, maar iets geheel nieuws verslaan en er data over verzamelen, is zeker een interessante uitdaging en zet je derhalve aan om het tot een goed eind te willen brengen. Wellicht dat ik informatie boven water heb gehaald dat al te lang onder water is gebleven, onzichtbaar voor velen. Mogelijk werd er destijds, in en rond de twintiger en dertiger en veertiger -en later- jaren ook niet erg openlijk over gesproken, want wie wilde nu dat de complete goegemeente zou weten dat een familielid van je opgenomen was in een 'gekkenhuis'. Ik heb er nog kort over nagedacht om er een apart hoofdstuk aan te spenderen, maar toch besloten het op te nemen in het 1939 verhaal. 

En kan nu met een voldaan gevoel weer verder gaan met de orde van de dag, week, maand en het jaar 1939.

AKTE No. 5 is de akte van overlijden van Wilhelmus Cornelis Gerardus van Deursen, die tot aan zijn overlijden op 23 februari 1939 paardenhandelaar is geweest. Samen met zijn broers en herhaalde keren komen deze mannen in de krant. Wilhelmus Cornelis Gerardus van Deursen is slechts 51 jaar oud geworden. 

▼ Zo zien de gedigitaliseerde Appelternse geboorteakten er (in 1887) uit. Ik heb de geboorte akte van Dhr. van Deursen eruit gelicht en naast de originele geplaatst … Hij wordt geboren op 22 maart 1887.

 


Eigenaardig toeval … Ik was aan het zoeken naar een mogelijke trouwakte van bovenstaande overledene en kom dan vrij onverwachts deze akte van overlijden tegen (via de website van het Gelders Archief):

Hetgeen betekent dat ik, nu ik toch doende ben met de Dreumelse akten van overlijden gedurende het jaar 1939, daar ook een akte van overlijden (a.d.h.v. het Nijmeegse uittreksel) zou terug moeten kunnen vinden van en over dit overlijden. Maar … die akte bestaat niet.

Op het zoekresultaat van het Gelders Archief wordt uitdrukkelijk gesteld dat de datum van de akte fout is. Maar wat had de datum dan moeten zijn, vraag ik me af. Het Gelders Archief geeft onderstaand deze resultaten ten beste en beide bovenste akten zijn van en over dezelfde persoon. Dus met een foute aktedatum.

Ik ga er vanuit dat Cornelis Wilhelmus van Deursen nooit getrouwd is geweest en dat ik de juiste datum van de Nijmeegse akte van overlijden van Cornelis Wilhelmus zeer waarschijnlijk nooit te weten zal komen. 

▲ Maar ... naar aanleiding van een bericht dat ik van Wilma van Oss ontving, is er plots meer duidelijkheid over zowel het wel of niet getrouwd zijn van Cornelis Wilhelmus van Deursen. Uiteraard werd op zijn akte van overlijden al vermeld dat hij getrouwd was en wel met Anna Koenen. Van Wilma van Oss ontving ik nu de akte van overlijden van Anna Koenen. Zij overlijdt, 15 jaar na haar echtgenoot, te Cuijk en Sint Agatha, op 19 september 1954.

Ik heb nog geen duidelijkheid, laat staan opheldering, over de vermelding van het Gelders Archief dat de aktedatum van de akte van overlijden van Cornelis Wilhelmus van Deursen niet zou kloppen, De datum is mijns inziens geheel correct. Op alle openbare podia wordt deze datum telkens herhaald als zijnde de datum van zijn overlijden, die overigens overeen komt met de dagtekening van de akte zelf. 

Veel dank, Wilma van Oss, voor je zoveelste waardevolle bijdrage (13-04-2018)

Het was u/was het u mogelijk al ruimschoots opgevallen? Dat ik nog geen krantenberichten van of over Dreumel heb laten zien die gedurende 1939 in de kranten werden gepubliceerd. Maar dat heeft een gedegen reden. Ik laat deze keer –een aantal- krantenberichten over en van Dreumel zien, die werden gepubliceerd in het jaar van geboorte van de overledene. Weer eens een andere benadering en tenslotte doet verandering van spijs … eten! Wilhelmus Cornelis Gerardus van Deursen werd in 1887 geboren, dus …

Nee, bevalt me niet, dat per geboortejaar laten zien van krantenberichten. Het zijn er per geboortejaar veel teveel en ik wil eigenlijk niet hoeven te selecteren wat ik per een heel jaar wel of niet wil laten zien. Ik ga terug naar het oude concept. Gewoon krantenberichten laten zien van het jaar waarin personen in Dreumel overleden, dus nu voor wat betreft 1939. Ik ga onder akte 8 daarom verder met deze 'gewone' Dreumelse krantenberichten uit 1939.

AKTE No. 6 : Een zoon van Theodorus de Kleijn (beroep : barbier) en Hester Maria van Dinter (beroep : geen), Adrianus de Kleijn, overlijdt in Dreumel op 12 maart 1939. Het is zijn zoon, Gerardus de Kleijn, die deze aangifte komt uitvoeren. Hij, de getuige Gerardus, is melkventer.

Adrianus wordt op 5 november 1862 geboren en zijn zoon, Gerardus, op 13 juni 1906, beide te Dreumel.

AKTE No.7 : Haar hele leven heeft twee dagen geduurd. Dat van Johanna Cornelia Leenders, dochter van Franciscus Bastianus Leenders en Petronella Theodora Scherpenzeel. Zij, de overledene, overlijdt niet alleen in Tiel, ze wordt daar ook geboren. Van haar geboorte is uiteraard nog geen openbare akte beschikbaar, maar van haar Tielse akte van overlijden wel degelijk:

AKTE No. 8 : Met deze achtste akte van overlijden sluiten we het tweede kwartet Dreumelse overledenen af. De ‘eer’ komt Otto Liefkens toe, die op 15 maart 1939 alhier overlijdt. Hij wordt weliswaar ook in Dreumel geboren … maar ik heb geen akte van zijn trouwen met Maria Antonia van Heck. Lijkt me ook een Dreumelse naam, maar … ik heb van haar mogelijk wel een dossier of zelfs dossiers, maar daar staan dan ook geen huwelijksakten in, aangezien ze buiten Dreumel zijn getrouwd. Even zoeken … Het Gelders Archief is weer zeer behulpzaam.

Zij trouwen in Wamel, op 23 januari 1919.

Opvallend bij deze akte was toch wel dat ik ook nog een tweede dossier heb van een persoon met exact dezelfde naam als hierboven uiteen gezet. Zijn ouders, te weten Jan Liefkens en Maria de Vree, waren al eerder ouders geworden van een Otto Liefkens. Hij werd geboren op 8 april 1881, maar overleed alweer op 22 september, datzelfde jaar. Ter nagedachtenis aan deze veel te vroeg overleden zoon, hebben ze hun volgende mannelijke boreling vernoemd naar deze overleden zoon. Het overlijden van deze tweede Otto hebben ze beide -gelukkig- niet meer mee gemaakt.

Goed, een aantal krantenberichten dan ... opgezocht & gevonden op Delpher.nl:

Vooralsnog ben ik er nog niet achter kunnen komen waarom burgemeester van Erp door de Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie werd ontslagen. Ik had gehoopt dat Tremele.nl (Jos van Koolwijk) daar wel naders over zou weten, maar op mijn vraag daarover, werd geantwoord dat daar niets van bekend is bij deze stichting. In het regionaal Tielse Archief (R.A.R. : Regionaal Archief Rivierenland) zijn wel stukken te vinden over v. Erp en ik ga dat archief eerdaags of -maands een keer bezoeken, om dat te proberen verder uit te diepen. Intrigerend, dat zeker.

Antonia van Sommeren werd in Dreumel geboren, op 13 februari 1854. Op 16 mei 1886 trouwt ze met Joannes Martinus Adrianus Hermans. Beide gebeurtenissen spelen zich af in Dreumel en het is daarom begrijpelijk dat zij ook hier begraven wilde worden. En werd.

Joannes Martinus Adrianus Hermans, geboren te Helmond op 10 april 1861, overleed overigens in Rotterdam, al op 7 februari 1923.

Het grafmonument van Antonia van Sommeren ▲.      

AKTE No.9 : Elisabeth van Oorsouw trouwt met Gijsbertus van den Berg op 17 mei 1916. Gijsbertus overlijdt in Dreumel op 31 december 1938. En Elisabeth volgt snel, 80 dagen later, op 21 maart 1939. Ook in Dreumel.

AKTE No.10 : Johannes Marinus van Deursen wordt in Dreumel geboren op 6 oktober 1877. Zoon van Michiel van Deursen en Berdina van den Hurk. Hij trouwt in Dreumel met Petronella Kuijpers, op 7 november 1906. Waarom ze daar was, weet ik uiteraard niet, maar Petronella Kuijpers overlijdt op 10 december 1938, in Utrecht. Slechts 106 dagen later overlijdt Johannes Marinus van Deursen, in Dreumel, op 26 maart 1939.

AKTE No.11 : Cornelis van Deursen en Johanna Peters trouwen in Dreumel, op 25 april 1846. Johanna Peters is de eerste vrouw van Cornelis van Deursen.

Cornelis van Deursen en Willemina van Hoften trouwen in Dreumel, op 26 februari 1853. Willemina van Hoften is de tweede vrouw van Cornelis van Deursen, nadat Johanna Peters was overleden op 15 juli 1852, in Dreumel.

Cornelis van Deursen trouwt voor de derde keer met Maria Anna Pelzer, in Dreumel, op 1 juni 1854, nadat Willemina van Hoften was overleden op 25 augustus 1853, ook in Dreumel. (Maria Anna Pelzer heet hier Pelzer en niet Pels). Maria Anna van Pelzer overlijdt, in Dreumel, op 26 juni 1909, weduwe van Cornelis van Deursen, die zelf overlijdt op 1 december 1885, wederom in Dreumel.

Johanna van Deursen, dochter van het laatst genoemde echtpaar van Deursen/Pelzer (Pels), wordt in Dreumel geboren op 9 november 1864. En zij overlijdt op 5 april 1939, ook weer in Dreumel. Haar moeder, Maria Anna Pelzer, wordt geboren op … in … (Limburg) ▼.

Ze wordt geboren in Nieuwenhagen, provincie Limburg, op 14 december 1832. Haar ouders noemen haar Maria Anna. Toch is er iets heel vreemds aan de hand met deze geboorteakte ...

Ik heb het al bij meerdere herhaling gehad over vergissingen die ambtenaren van de burgerlijken stand maken als het gaat over het juist noteren van de gegevens van aangevers en over de reden waarom die aangevers tegenover hem (of haar … waren er ooit ook vrouwelijke secretaressen van de burgerlijke stand?) zaten en hun verklaring kwamen afleggen. Daar kan ik er volgens mij weer eentje aan toevoegen, nadat ik deze akte van geboorte van Maria Anna Pelzer een aantal keren nauwkeurig heb door gelezen. Ik was er tot nu toe vanuit gegaan dat Maria Anne Pelzer een vrouw was en dat klopt ook wel met alle andere data die ik inmiddels over haar en haar echtgenoot en kinderen opgeslagen en verzameld heb. 

Maar de ambtenaar van de BS in Nieuwenhagen noteert rustig dat er een kind werd geboren, en zelfs werd getoond, ... zijnde van het mannelijke 'geslagt' …

De akte uitschrijvende ambtenaar is wettelijk verplicht de akte ook duidelijk voor te lezen, na completering. Maar je vraagt je oprecht af of dat hier heeft plaats gevonden, want dan zou de vader toch gereageerd en onmiddellijke verbetering geëist hebben.

AKTE No.12 : Vader Wilhelmus Theodorus van Oorsouw vervoegt zich op 10 april 1939 op het Dreumelse gemeentehuis, om aldaar aangekomen, het levenloos geboren worden van zijn kind en kind van zijn vrouw, Helena Bosch, aan te komen geven.

Ik heb geen enkel dossier van vader, noch moeder in mijn verzamelde dossiers en dus … niet bekend in Dreumel. 

Dit echtpaar verloor in 1936, op 25 november, ook al een levenloos geboren kind. En aan de hand van de verstrekte informatie van het Gelders Archief leren we dat ze ook nog een levenloos kind zullen krijgen in 1940, op 30 oktober. (Veel te-veel emoties, geen kinderen.

Als u op onderstaand PDF bestand klikt, ziet u een vrijwel complete stamboom van jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs, de echtgenote van Johannes Josephus Numans.

AKTE No.13 : Twee levenloos geboren kinderen direct na elkaar. De tweede is het levenloze kind van vader Gerardus van Zon en moeder Johanna Maria Strik. Johanna Maria overlijdt zelf op 12 juni 1951, in Tiel ▼.

Dit (▼) zou de geboorteakte van Gerardus van Zon kunnen zijn, maar ik heb daar geen zekerheid over. Er is ook geen trouwakte en ook geen akte van overlijden van hem -openbaar- beschikbaar.

AKTE No.14 : Vreemd, nóg een Johanna Maria Strik, net als in de vorige akte. Akte no.13 vermeldt een Johanna Maria Strik, die getrouwd is met Gerardus van Zon en de Johanna Maria Strik op akte no.14 is getrouwd met Johannes Sas.

De Johanna Maria strik, die met Gerardus van Zon is getrouwd (▲) is een dochter van vader Jan Strik en moeder Francisca Maria Kolling. En de tweede Johanna Maria Strik, die getrouwd is met Johannes Sas (▼), is een dochter van vader Martinus Strik en moeder Johanna van Wijk.

De overledene, waar het hier eigenlijk om zou moeten gaan, is Johanna Cecilia Sas, dochter van Johannes Sas en, zoals gezegd, Johanna Maria Strik. Zij overlijdt in Dreumel, op 24-jarige leeftijd, op 24 april 1939.

AKTE No.15 : Negen en zeventig is ze geworden. Maria Janssen, die op 4 mei 1939 overlijdt in Dreumel. Ze wordt in dezelfde gemeente geboren, op 3 december 1859 en trouwt (▼), als ze 26 is, op 13 mei 1886 met de dan 33-jarige Hendrik van den Bosch. Maar ja, Hendrik van den Bosch is haar al voor gegaan en hij overlijdt al op 2 december 1936. 

AKTE No. 16 : Johannes Gerardus van Welie, nakomeling van Franciscus Gerardus van Welie en Anna Maria Soetekouw, overlijdt in Dreumel, op 5 mei 1939. Hij is slechts 61 jaar oud geworden, maar was wel getrouwd. Met Johanna Theresia Theodora Hol, waarmee hij op 23 mei 1922 in het huwelijksbootje stapt. Zeventien jaren scheiden hen op dat moment nog van zijn overlijden, maar … helaas … geen kinderen.

Onderstaand (▼) de akten van overlijden die uitgeschreven werden op en na de datum van het vinden van de dode jonge vrouw in Dreumel (▲). Wie zou het kunnen zijn ?? De gevonden vrouw zou 25 jaar oud zijn. Dan kan het alleen nog maar Johanna Cecilia Sas zijn, 24 jaar. Akte van overlijden no.14 dus.

AKTE No.17 : Cecilia Franciska Peterse is de echtgenoote van Petrus Johannes Antonius Jansen. Cecilia Franciska wordt in Dreumel geboren op 4 juni 1873. Daarentegen wordt Petrus Johannes Antonius geboren in Delfshaven (thans –en toen ook al- gemeente Rotterdam) op 1 november 1873. Ze trouwden in Dreumel, op 18 november 1903.

AKTE No.18 : Gijsberdina van Beuningen overlijdt in Dreumel, op 29 mei 1939. Zij wordt geboren op ?? maart 1875. Raar, die zeven, op de eerste regel van haar geboorteakte (links-onder) is door gestreept. Dan verwacht je in de marge nog een aantekening wat het dan wel had moeten zijn, maar die ontbreekt op deze akte. Zij trouwt op 7 februari 1900 met Nicolaas Schiltmans en dus kan ik zoeken naar de huwelijksbijlage met haar geboortedatum er op. Het blijkt de 26e Maart 1875 te zijn geweest. Nog steeds in Dreumel.

AKTE No.19 : Johannes Gijsbertus Luijpen was 36 toen hij in Dreumel overleed, op 1 juni 1939. Hij is derhalve in 1903 geboren, ook in Dreumel, op 23 april. Vader Johannes Luijpen is al op 30 mei 1910 overleden, als deze zoon komt te overlijden. 


AKTE No.20 : Jacobus van Beers is 85 jaar als hij overlijdt in Dreumel. Hij is daarmee de tot nu toe op 1-na oudste overledene van 1939. Cornelis van Kampen (86) ging hem nog nèt voor (akte 1). Jacobus van Beers wordt ook in Dreumel geboren, op 2 januari 1854. Op 13 maart 2018 nog maar 164 jaren, 2 maanden, 1 week en 4 dagen geleden. Dàt is pas geschiedenis.

(Ik heb even hogerop een opmerking geplaatst dat er ineens geen woord, zelfs geen letter, meer wordt en werd gewijd aan de moordzaak van Johanna Cecilia Sas. Ik herhaal deze opmerking hier nogmaals en kan u melden dat dat geldt voor de hele rest van dit jaar 1939. Ik heb het gehele verhaal in concept helemaal klaar en ben nu, stukje bij beetje bij afbeelding, het complete verhaal naar de website aan het verplaatsen en wéét nu zeker dat er in alle resterende maanden  van dit jaar niet(s) meer over deze vreemde affaire wordt geschreven. Hetgeen het alleen maar nóg veel vreemder maakt. Ik hoop dat ik in 1940 e.v., nog naders daarover zal kunnen lezen, want zoeken op Internet levert -vooralsnog- geen enkel resultaat op.)

U kunt overigens  veel meer over pater Ansfridus van Lubeek lezen op mijn vorige website. Klik op :

http://www.oldcows.com/AUG-16-van-Lubeek,-2-gezinnen,-3-huwelijken,-26-kinderen,-2-paters,-5-zusters/Van-Lubeek,-Antonius-Johannes,-Pater-Ansfridus,-1881-1939/ 

AKTE No.21 : Petronella Arnolda Vink is 61 jaar oud geworden. Ze wordt in Dreumel geboren op 15 juli 1877 en trouwt met Albert Lagarde op 16 april 1913, in Dreumel (▼). Zij overlijdt ook hier, op 8 juni 1939. Albert Lagarde doet zelf aangifte van het overlijden van zijn vrouw. 

AKTE No.22 : 31 Is hij pas, als hij op 23 juni 1939 overlijdt in Dreumel. Petrus Johannes Salet, ongetrouwde zoon van Johannes Hendrikus Salet & Hendrika Kooijmans. Hij wordt op 19 februari 1908 in Dreumel geboren. Wat zou er toch gebeurt zijn, dat hij nog zo jong al komt te overlijden ?

AKTE No.23 : (Eerst even dit) : Huberdina Vink en Johannes Antonius van Rossum trouwen in Dreumel, op 27 mei 1891.

Burgemeester Gerrit van Eijseren ten pinknagel uit ▲.           

Huberdina Vink wordt in Dreumel geboren, op 6 juni 1864 en om de geboortedatum te weten te komen van haar nieuwe echtgenoot, moet ik er een huwelijksbijlage bij halen. Het elfde huwelijk zoals in het Dreumelse huwelijksregister geregistreerd.

AKTE No.24 : Geertruida van Sommeren, geboren te Dreumel, op 6 februari 1865, overlijdt in dezelfde gemeente, op 25 juni 1939. Hermanus van Rooij, haar echtgenoot, doet er iets langer over om geboren te worden. Dat vindt plaats op 3 februari 1870.

Hun huwelijk wordt geregistreerd op 18 augustus 1900. wederom in Dreumel.

AKTE No.25 : Helaas, het derde levenloos geboren kind dat in Dreumel wordt geboren. Zoontje of dochtertje van Hendrikus de Jong en Mechelina Johanna van Zwolgen. Geen bekende achternaam –van Zwolgen- in het Dreumelse en het is dan ook niet erg verwonderlijk dat ik geen persoonlijke dossiers heb van de ouders. 

AKTE No. 26 : Weliswaar zat er een jaartje of 5 tussen het geboren worden van Hermanus van Rooij (3 februari 1870) en de geboorte van zijn vrouw Geertruida van Sommeren (6 februari 1865), maar ze overlijden beiden in hetzelfde jaar. Akte 24 is de akte van overlijden van Geertruida van Sommeren (op 25 juni 1939) en deze de akte (no.26) van overlijden van Hermanus van Rooij, op 21 september 1939.

AKTE No. 27 : We zullen het ook deze keer nooit meer te weten komen, wat de oorzaak is geweest van het overlijden van deze 27-jarige jongeling, Dirk Udo, zoon van Gerrit Udo en Bardina Willemina Termeer. In Dreumel, op 29 september 1939. Ik kan u wel een geboorteakte van hem laten zien, aangezien hij in 1911 werd geboren, op 5 december 1911, ook in Dreumel. Waar hij zelf werd begraven weet ik helaas niet, maar zijn ouders op het protestantse kerkhof aan het kerkpad te Dreumel:

Overigens werd de vrouw van Gerrit Udo in Wadenoijen geboren, op 15 juli 1874, als Bardina Willemina Termeer. 

AKTE No.28 : Klopt als een zwerende vinger. Dat haar ouders, Jan Janssen en Maria Verbruggen, beide al zijn overleden en hen het verdriet derhalve bespaard blijft van het overlijden van hun dochter. Gerarda Janssen overlijdt op 76-jarige leeftijd, in Dreumel, op 11 oktober 1939. Haar echtgenoot ging haar al voor en overlijdt op 18 april 1934.

Vader Jan Janssen overlijdt in Dreumel, op 1 augustus 1876. Maria Verbruggen, ook in Dreumel, op 26 december 1904.


Mocht het u interesseren om –veel- meer te weten te komen over deze Pieter Jan Pennings, klik dan op deze link

http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/MRT-12-Missionaris-met-een-handschoen/index.php

Ik schreef daar al eens een uitgebreid en intrigerend verhaal over op mijn vorige website en op ‘Ouwe Koeien’ op de Tremele website (Verhaal no. 14).

AKTE No.29 : Johannes Dirk Kooijmans werd in Dreumel geboren op 8 december 1867. Zoon van Dirk Kooijmans en Aleida Maria Hol. Johannes Dirk trouwt voor de eerste keer met Cornelia van de Pol, op 22 mei 1901. Helaas overlijdt mevrouw Kooijmans-van de Pol (29 jaar jong) al op 12 augustus 1905. Johannes Dirk besloot het er niet bij te laten zitten en trouwt voor een tweede keer, met Theodora Christina Bouwmans (Bouman ... op akte van overlijden), in Dreumel, op 26 augustus 1908.

Cornelia van de Pol wordt in Dreumel geboren, op 12 oktober 1875 en zo ook Theodora Christina Boumans, maar dan op 25 december 1874.

Akte No.30 : 73 Is Petrus Theodorus van Rooij geworden, nadat hij op 4 december 1875 in Dreumel was geboren. Hij trouwt op 3 februari 1909 met Anna Sas. Waarom al de doorhalingen (van 283 gedrukte woorden en 6 gedrukte letters) op deze akte noodzakelijk waren, weet ik helaas niet. Het lijkt een volkomen reguliere trouwerij geweest te zijn, maar toch al die doorhalingen. Raar! Petrus Theodorus van Rooij overlijdt op 20 oktober 1939.

AKTE No.32 : De akte van overlijden, uitgeschreven voor Gerardus Petrus van Welie, die op 6 oktober in Tiel overlijdt en waarvan de Dreumelse akte van overlijden pas op 3 november 1939 wordt bij geschreven. Zo’n nieuwsbericht over zijn overlijden is dan best wel lang onderweg voor het uiteindelijk het Dreumelse gemeentehuis heeft bereikt en de heer van Rossum de tijd heeft kunnen vrijmaken om deze akte in te kunnen schrijven. Bestaan/bestonden daar geen wettelijke afspraken over … over hoe lang het bericht van overlijden van een gemeente waar de overledene niet is geboren, er over mag doen om daar aan te komen waar hij wel werd geboren. En over hoe lang een lokale gemeentesecretaris mag wachten, of juist niet, met het verwerken van deze aankondiging, in dit geval uit Tiel.

Anyway …

Gerardus Petrus werd in Dreumel geboren, op 19 oktober 1882 en hij trouwt met Elisabeth Francina van den Berg op 10 juli 1913. Maar het noodot slaat al relatief snel toe. Zij overlijdt op 8 november 1926. Drie jaar later trouwt Gerardus Petrus van Welie voor de tweede keer. Met Maria Mathilda Weijermans, op 8 januari 1929. En alhoewel zij werd geboren in Maastricht en daar ook woont, vindt het huwelijk toch plaats in Dreumel. En waarschijnlijk is Maria Mathilda Weijermans aanstonds naar Dreumel verhuist.

Overigens … niet één (Dreumels) kind voortgekomen uit beide huwelijken. 

28-04-2018 : Fijn en geweldig dat lezers en lezeressen, maar tot nu toe nog beperkt tot één lezer en één lezeres, me helpen om deze verhalen, zo vaak als nodig en gewenst, te optimaliseren. Met aanvullingen en opmerkingen maken ze het mij mogelijk om correcties en/of aanvullingen te doen in de al gepubliceerde verhalen. Veel dank daarvoor, lezeres Wilma en lezer Leo!

Zo concludeerde ik hogerop, naar aanleiding van het aantal kinderen dat ik zelf heb geregistreerd, die allen Gerardus (Gradus) Petrus van Welie als gemeenschappelijk vader hadden, dat dat er geen waren. Hetgeen bij het ter perse gaan van die vaststelling ook waar was en nog steeds waar is. Dat heeft en had als reden dat ik slechts kinderen toevoeg in deze verhalen als ik die zelf heb geregistreerd, naar aanleiding van openbare akten, die ik vervolgens registreer en verwerk in persoonlijke dossiers voor elk, in een akte vast gelegd, individu.

Als kinderen dan ook na 1912 worden geboren, heb ik ze nog niet geregistreerd en verwerkt. Maar Gradus Petrus van Welie heeft wel degelijk kinderen gekregen, in totaal zelfs tien ! Maar allemaal geboren na 1912, het meest recente jaar waarvan openbare -Dreumelse- akten digitaal beschikbaar zijn.

Onderstaand laat ik u een afbeelding zien, me toegestuurd door Leo van Lubeek, met daarop vermeld al zijn 10 kinderen. Verwekt bij, en geboren uit, de twee vrouwen, die hij gedurende zijn leven trouwde. Negen bij zijn eerste vrouw en het tiende kind bij zijn tweede vrouw.

 

Zo, de kranten zijn op wat Dreumel en 1939 betreft. Echter, nog wel een aantal akten van overlijden te gaan …

AKTE No.33 : Twaalf jaar jong heeft ze slechts mogen worden. De dochter van Gerardus Wilhelmus van Leur en Gerarda Stensen. Ze heette Helena Gerarda van Leur en overlijdt op 29 november in Nijmegen.

AKTE No.34 : Is de akte van overlijden van Alegonda Peters, echtgenoote van Stefanus Josephus Leonardus de Graauw. Zij overlijdt in Dreumel, op 6 december 1939. Ze werd trouwens ook in Dreumel geboren en wel op 8 juni 1883. Toen wilden zij en haar echtgenoot to-be, trouwen en dat had nogal wat voeten in de aarde. De originele aanvraag voor een aantal voorbedrukte huwelijksakten had zich slechts beperkt tot 9. En die 9e akte werd voorzien van de nodige tekst (huwelijk Anton van Kampen en Geertrui Smulders op 5 mei 1909. Dan heb je dat jaar nog 7 maanden te gaan en dus kom je voorbedrukte huwelijks-akten tekort. 

En moet je de rest van het jaar alle tekst met de hand –en kroontjespen- verwerken. Maar eerst een ‘Bijvoegsel tot het Register’ maken en terecht staat er boven ‘Slechte kopie van het origineel’, daar geplaatst door de inscannende instantie. Trouwakte no.10 is de akte van Stefanus Josephus Leonardus de Graauw en Alegonda Peters. 

AKTE No.35 : Jan van Deursen is niet de alleroudste overledene toen hij op 11 december 1939 overleed. Hij was 84, maar Jacobus van Beers 85 en Cornelis van Kampen zelfs 86 toen zij in 1939 overleden. Jan van Deursen werd in Dreumel geboren op 16 september 1855, zoon van Peter van Deursen en Antonetta Vink. Hij treedt in het huwelijk op 11 februari 1885 en zijn vrouw is Anna Maria Alijda Gerlag. Op zijn akte van overlijden staan deze voornamen in een andere volgorde, maar toen Anna Maria Alijda werd geboren, ook in Dreumel, op 9 januari 1862, stonden haar voornamen in deze volgorde op haar geboorteakte. En als ook op haar trouwakte. 

AKTE No.36 : Had ik het bij akte no.35 nog erover dat dat niet de oudste overledene was en komt deze akte ineens in zicht. Jan van Oort overlijdt op 90-jarige leeftijd en is daarmee wel degelijk de oudste overledene van 1939. Hij wordt op 25 juni 1849 in Dreumel geboren, zoon van Antonie van Oort (beroep Karman) en diens ehevrouw Johanna van der Voort. 

Op 5 september 1884 trouwen hij en Jacoba Alagonda de Klein, in Appeltern. 

Helaas overlijdt zij in Dreumel, op 4 juli 1892.

Haar overlijden heeft onlosmakelijk te maken met het op dezelfde datum levenloos geboren worden van een kind (van het mannelijk geslacht). Vader en echtgenoot van Oort moest noodgedwongen naar het gemeentehuis om twee aangiften te doen.

En Jan van Oort trouwt (inmiddels 45) voor een tweede keer op 13 november 1994. In Dreumel en wel met Wilhelmina van Erp (33). En voor de tweede keer in zijn leven, verliest Jan van Oort zijn vrouw, die op 21 april 1926 in Dreumel overlijdt. Dus Jan van Oort is nog 13 jaren weduwnaar geweest!

Ja, nu heb ik er pas zicht op. De laatste twee akten van 1939. Hier komt de eerste:

AKTE No.37 : Johan van Koolwijk overlijdt in Dreumel, op 18 december 1939. Hij werd er ook geboren, op 26 mei 1877, zoon van Hendrik van Koolwijk en Geertruida van Buren. Wie de getuige is op deze akte en in welke relatie deze persoon staat met de overledene, weet ik niet, want ik heb slechts 3 akten in het persoonlijk dossier van Johan van Koolwijk. Deze:

 

AKTE No.38 : Volgens de akte is het Wilhelmina Johanna van Kruijsbergen, die op 27 december 1939 in Dreumel overlijdt. Maar deze dame werd geboren als Johanna Wilhelmina van Kruijsbergen, dus houd ik me daar maar aan. Die namen staan trouwens ook op haar trouwakte en die van Leonardus Gerlag. Zij trouwen in Dreumel, op 26 juli 1907.

Voorafgaand aan de kranteberichten …

Op https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-onthoofding-van-polen/

Eindeloze aantallen berichten die direct of indirect met de -start van de- tweede wereldoorlog te maken hebben. Weliswaar weet nog lang niet iedereen dat het een wereldoorlog gaat worden en 5 jaar lang ook zal blijven, maar er worden al wel heel veel woorden aan besteedt in de meest uiteenlopende kranten. 

Overigens lees ik nog niets over de oorlog in samenhang met uitzonderlijke gebeurtenissen die plaats vinden in Nederland. Of activiteiten in Nederland die iets te maken hebben met die aanstaande oorlog. 

Ik sluit deze berichten over de oorlog hier af en ben u nog de alfabetische tafel schuldig van 1939, met daarop alle overledenen die in Dreumel werden geregistreerd in 1939.

Nou, toch nog gelukt, alhoewel er toch langer over gedaan dan ik normaal gewend ben van mezelf. Ook het verhaal van 1939 staat er toch weer in z’n geheel op. 

Naarmate andere gebeurtenissen, kort of langduriger, een net zo belangrijke, of belangrijkere, rol gaan spelen in je dagelijkse beslommeringen in verhouding met deze akten-passie alsmaar te blijven opvolgen gedurende vrijwel alle vrije tijd die je hebt, dan moet er iets plaats maken, het zij tijdelijk, hetzij iets langer zelfs. 

Het kan geen kwaad, denk ik, en kan mogelijk zelfs een aanzienlijk voordeel opleveren voor hen (m.n. oudere personen) die er opvolging aan geven, om nog maar eens te herhalen dat je, zo blijkt, niet vroeg genoeg kunt beginnen met te controleren of je pensioenfonds(en) wel accuraat bezig is/zijn en bezig blijft/blijven. Met name als je er meerdere hebt versleten, is het uiterst aan te raden en kan ik het niet genoeg benadrukken, om precies en met argusogen te volgen en te checken wat er met je pensioenrechten en -waarden gebeurt en wie ze beheert of heeft beheerd. En hoe waardeoverdrachten hebben plaats gevonden en óf ze hebben plaats gevonden !! Onlangs kwam ik er achter dat een werkgever waarvoor ik vanaf 1977 tot en met 1992 gewerkt heb, me bij navraag erover informeerde dat ik vanaf 1977 tot en met slechts 1986 voor ze gewerkt heb. Zes jaar werken –in de tropen- ergens weg gemoffeld of –oeps- vergeten ?? !! 

Veel en veel aangenamer onderbrekingen van mijn ooit dagelijkse vaste tredmolen van routines, is het gegeven dat onze dochter binnen niet al te lange tijd gaat trouwen. Ik heb het uiterst grote voorrecht toebedeeld gekregen om haar –figuurlijk- weg te mogen geven, één van de -weinige- goeie gewoonten die uit Amerika zijn komen overwaaien. Dat schept wel –ook een aantal zelf graag opgelegde- verplichtingen en activiteiten, die ik met groot genoegen nakom en waar nogal wat tijd in gaat zitten om die volwaardig tot al hun rechten te laten komen. 

In dit stadium, niet veel naders hierover, maar aangezien ik slechts één net kostuum in de kast heb hangen en dat droeg toen haar moeder en ik op 08-08-'88 zelf trouwden, was en werd het toch wel noodzakelijk om maar eens uit te zien naar een vervangend kledingstuk en –stukken. Dat lijkt te gaan slagen, al kan ik een ieder die ook van plan is een nieuw kostuum met toebehoren te gaan kopen en die een paar centimeter groter, langer of omvangrijker is dan wat gemiddeld voor de norm door gaat, NIET naar Suitsupply te gaan. Andere dan standaard maten hebben ze simpelweg niet en je verspilt aldaar kostbare tijd die je veel beter elders nuttiger kunt door brengen!

Ik moest er speciaal voor naar Christiaan B., een winkel in ‘s Hertogenbosch, waar ik al jaren en dagen kleding koop en elke keer weer volledig slaag. Maten voor de ietwat grotere, zwaardere en langere man !! Helaas gaat deze winkel sluiten, per medio april, dus haast U. Korting op de hele winkelvoorraad van 75%. http://www.christiaan-b.nl/. 

Tot slot van deze best wel lange episode, laat ik u weer eens het aantal images zien die 1-voor-1 ergens vandaag gekopieerd moeten worden, opgeslagen moeten worden in een eigen map en vervolgens geupload moeten worden naar een folder van de websuite-provider. Vandaar kun je ze dan uiteindelijk downloaden daar waar ze van toepassing zijn in je verhaal. 

 

TERUG NAAR BOVEN