Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Alle foto’s ter beschikking gesteld door de familie Willy & Ineke Bueters. 

Wilhelmus en Gosewina waren de opa & oma van Willy Bueters.

▼ De extracten uit de Dreumelse geboorteregisters, die moesten worden overlegd als je wilde gaan trouwen ▼.

Ze maakten deel uit van de huwelijksbijlagen.

▼ Hun Dreumelse geboorte-akten ▼

Wilhelmus Bueters en Gosewina Kooijmans trouwen, ook in Dreumel, op 16 februari 1898.

 Johan (Jan) Hendrik Bueters was de enige van hun kinderen die in Dreumel het schildersbedrijf voortzette.

Johan Hendrik (Jan) Bueters en Petronella (Nellie) Toonen, getrouwd in 1935 (geen huwelijksakte, want de openbare Dreumelse huwelijksakten gaan slechts tot en met 1932), zijn de ouders van Willy Bueters. Die, uit nood geboren, medio 1963, het schildersbedrijf van zijn vader heeft over genomen. 

Op 13-10-2018 was ik bij hen op bezoek en afgezien van het nuttigen van een paar heerlijke bakken koffie met iets erbij, ging mijn en onze aandacht vooral uit naar de plek die Theodorus Gerardus Bueters in nam in de Bueters stamboomtakken. 

We kwamen erachter dat hij een broer was en is van de opa van Willy Bueters, dus een broer van Wilhelmus Bueters.

Waarom Theodorus Gerardus Bueters ? 

Herinnert u zich deze akte no.42 nog? Die aanvankelijk werd ingeschreven in het Dreumelse dodenregister van 1946, waarop te lezen is dat Theodorus Gerardus Bueters in Duisburg, Duitsland, was overleden, op 25 december 1944. Nota bene 75 jaar oud.

Maar deze akte wordt resoluut geannuleerd in datzelfde dodenregister, om –tot nu toe- geheel onbekende reden. Een dergelijke inschrijving gaat altijd gepaard met een uittreksel uit het dodenregister van de gemeente waar de persoon is overleden, als dat niet Dreumel is. Sterker nog ... zonder een dergelijk uittreksel, in Duitsland heet dat 'Sterbe-Urkunde', weet niemand dat er iemand elders is overleden en al helemààl niet als dat al twee jaar eerder heeft plaats gevonden.

Maar ... die Sterbe-Urkunde is niet aanwezig, althans niet waar andere uittreksels wèl werden in gescand, en direct volgen op de akten van overlijden van dat jaar (1946) waarin de, in een andere gemeente dan Dreumel, overleden persoon werd in geschreven in Dreumel.

Ik heb inmiddels drie mails naar Duisburg gestuurd, met de vraag of ze nog een ‘Sterbe-Urkunde’ (Uittreksel overlijden) van Theodorus Gerardus Bueters in hun archieven hebben en of ze me die toe zouden willen en kunnen sturen als het antwoord daarop bevestigend zou zijn. Ook, mocht dat geld kosten, wat te verwachten is. Helaas, heb ik daarop nog geen reactie mogen ontvangen. 

Maar ik weet nu wèl de relatie van Theodorus Gerardus Bueters met de Bueters familie, die wij in 2018, en al veel langer, kennen. En aangezien je het grote niet weerd bent als je het kleine niet eert, wacht ik geduldig op die reactie. 

En zal ze blijven mailen tot ik een reactie los kan weken. Of maanden zelfs!

15 oktober 2018 : En dat kan dan ineens sneller gaan dan je verwacht en gehoopt had. Deze Duisburgse reactie kwam plotseling binnen. Deze :

 

Ik heb vervolgens de vertegenwoordiger van de Duisburgse gemeente gevraagd of het ook mogelijk zou zijn om me die akte van overlijden digitaal toe te sturen. En zie daar ... en hier.

Wat direct opvalt is dat het erop lijkt alsof hij in Duisburg woonde, op de Alte Rheinstrasse 11. Zou hij daar echt gewoond hebben? Die straat bestaat nog steeds, maar ziet er ongetwijfeld inmiddels geheel anders uit, in vergelijking met toen Theodorus Gerardus Bueters daar ooit woonde:

Deze Duisburgse akte meldt verder dat hij rentenier was. En dat hij overleden is in het Duisburgse stedelijke ziekenhuis, aan de Lotharstrasse.

Tenslotte wordt onderaan vermeld dat hij door ouderdom is overleden. 

Mocht ik ook nog in het bezit kunnen komen van het uittreksel van zijn overlijden, van de gemeente Duisburg, zoals verzonden naar Dreumel (Mijns inziens, dè enige plausibele reden waarom zijn overlijden in 1944 in het Dreumelse dodenregister van 1946 werd bijgeschreven), dan zal ik dat uiteraard alsnog hier extra toevoegen. 

Ik ben erg blij dat ik deze moeite heb genomen om erachter te komen waarom zijn overlijden in het Dreumelse register werd bijgeschreven. Ook als er geen 'Sterbe-Urkunde' meer mocht opduiken, dan weten we in ieder geval nu het nodige over zijn overlijden. 

Is het nog raar om me af te vragen waar hij werd begraven?


TERUG NAAR BOVEN.