Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Ja hoor, Strato heeft me nu toegezegd dat ze de verhuisprocedure van mijn domeinnaam –van de vorige ‘host’ naar Strato- weer gaan opstarten en dan maar hopen dat dat spoedig tot succes mag leiden! Kan ik eindelijk weer publiek! 

Wat weerhoud me er van om deze keer eens direct met de deur binnen te vallen en 1931 ter hand te nemen? Niets, volgens mij, alhoewel er wel zaken gebeuren die vermeldenswaard zijn, maar … toch maar niet. Dus ….

 

Zouden er weer zoveel berichten over Dreumel in de kranten staan? Waarbij we niet moeten of mogen vergeten dat heel veel berichten melden dat er schepen langs Dreumel zijn gevaren, en die op weg zijn naar … Of gaan over mensen die Dreumel als achternaam hebben. Allemaal zoek-resultaten die van totaal nul en generlei waarde zijn om hier te vermelden. Maar desondanks …

Af en toe lijkt het erop dat ouders denken dat je je kinderen in hun verdere levens aanzien geeft door ze veel voornamen te geven. Petrus Theodorus van Deursen en Alijda Maria van Gruijthuijsen, geven hun zoon 4 voornamen. Te weten Walterus Arnoldus Johannes Alardus … van Deursen. Hij was getrouwd met Johanna Maria Petronella van Oorschot en overlijdt in Dreumel, op 14 januari 1931. Hij was slechts 51 jaar oud.

Ze trouwen overigens in 1911 en hebben in al die 20 jaren geen kinderen gekregen, althans niet in Dreumel.

Is het u ooit overkomen dat u een al bestaand bestand wilt gebruiken voor een nieuw bestand, maar vergeet het nieuwe bestand een andere naam te geven en het onnadenkend opslaat onder de oude naam en daarmee het vorige bestand weg vaagt? Dat overkomt me net, 161 Mb van het vorige bestand (akte van overlijden 1930) ‘down the drain’, toen ik er dit bestand (akten van overlijden 1931) plompverloren overheen  kopieerde. Direct aanleiding om nog wel eerst dit op te schrijven en er voor deze dag vervolgens maar gelijk mee te stoppen. Wàt een beginnersfout, zeg !!

Vraag : Hoe groot schat u de kans in dat twee zussen, ieder getrouwd met een eigen echtgenoot, binnen een tijdspanne van net iets meer dan één dag een kind verliezen, waarvan de één 18 dagen heeft geleefd en de tweede 2 maanden. Zou iemand mij dat eerder hebben gevraagd, zou ik er wel een miljoentje op hebben willen verwedden dat dat vrijwel niet mogelijk zou zijn. Maar … edoch …

Anna Willemina van Dinter, dochter van Gerardus van Dinter en Johanna Boumans, is getrouwd met Lambertus van Heck, die op 30 januari 1931 naar het Dreumelse gemeentehuis moet, om daar aan te gaan geven dat hun zoon Rudolph Christiaan van Heck is overleden, op de leeftijd van 18 dagen.

Theodora Willemina van Dinter, ook dochter van Gerardus van Dinter en Johanna Boumans, is getrouwd met Johannes Adrianus van Beers, die op 31 januari 1931 ook naar het Dreumelse gemeentehuis moet, om daar aan te gaan geven dat hun zoon Antonius Rudolphus Petrus van Beers is overleden, op de leeftijd van 2 maanden.

Het allereerste, en ik hoop allerlaatste, levenloos geboren kind dat in Dreumel dit jaar ter wereld komt. Zoals al eerder gemeld, blijf ik het verkeerd vinden dat het geslacht er niet meer bij geschreven wordt, dus dat zullen we nooit meer te weten komen. Het is een levenloos kind van vader Peter van Doornik en moeder Geertruida Stensen, dat op 7 februari 1931 om zes uur ‘s middags ter wereld komt. Zou een levenloos kind direct ter aarde worden besteld of hoe gingen de getroffen ouders daar mee om? Vader van Doornik komt wel ‘pas’ na twee dagen na de geboorte de aangifte doen, dus … ??  

Ik heb zomaar het flauwe vermoeden dat er geen personen, ouder dan Gerhardus Luijpen, dit jaar nog in Dreumel zullen overlijden. Hij is 91 jaar oud geworden en geboren op 5 januari 1840.
Er zijn pracht-hulpmiddeltjes op internet om te berekenen hoeveel jaren en dagen er tussen twee data in zitten. Hetgeen oplevert, als je zijn geboorte- en sterf-data invoert, dat hij nota bene 91 jaar geleefd heeft + 1 maand èn 3 weken èn 6 dagen. 

De secretaris van de gemeente gaat, denk ik, af op wat de aangever hem te melden heeft. Meldt die dat de overledene 91 jaar is geworden, dan zal hij –de secretaris- dat niet telkens gaan controleren in de gearchiveerde geboorteregisters. 

Hetgeen overigens exact de reden is waarom er één –van telkens twee identieke- registers, in het lokale archief terecht moet komen. Juist om dit soort gegevens na te kunnen trekken. 

Maar dan moet er wel reden zijn om te veronderstellen dat de aangever het bij het verkeerde eind heeft en waarom zou de secretaris daaraan twijfelen.


Wàt een vreemde akte van overlijden ▲. Dit is akte no.14 en die wordt in het Dreumelse dodenregister ingeschreven op 10 maart 1931. Maar de informatie, verkregen via een uittreksel uit het dodenregister van Warnsveld, informeert ons erover dat Dirk Antonius Geurts, echtgenoot van Johanna van Dijk, in Tiel is overleden op … LET OP … 24 december 1930. Dat is twee dikke maanden geleden en je vraagt je af waarom het zó lang heeft geduurd eer dat bericht eindelijk Dreumel heeft bereikt.


En dat is niet het enige vreemde, want als we de trouwakte ◄ moeten geloven, en waarom niet, dan heet de overledene niet Dirk Antonius, maar Dirk Adrianus ... Geurts.

Hij en Johanna van Dijk trouwen in Tiel, op 9 januari 1918. Dirk Adrianus was toen 48 jaar jong en zou dan geboren moeten zijn rond 1870. Eens zoeken of ik zijn geboorteakte kan vinden. Hij blijkt geboren te zijn op 20-12-1869.

En ja hoor, hij werd in het Tielse geboorteregister ingeschreven met de voornamen Dirk Adrianus. 

Ik heb geen flauw vermoeden wat hij in Warnsveld deed, toch 85 kilometers verderop. Vissen? Werken ? Uitje van de zaak ? Geen idee! 
En hij overleed inderdaad in Warnsveld op 24 december 1930. (De scans van Warnsveld zijn allemààl wazig, helaas).  ▼


Alardus Mattheus van Wichen overlijdt in Dreumel op 27 maart 1931. Niets bijzonders, tot ik merk dat er helemaal geen trouwakte in zijn persoonlijk dossier zat, noch in dat van zijn vrouw Johanna van Oijen. Zouden ze dan niet in Dreumel getrouwd zijn? Even nazoeken …

Klopt, ze zijn op 30 mei 1906 in … Wamel getrouwd. En de nu gevonden trouwakte gaat dan ook per direct in beider persoonlijke dossiers uiteraard.

Speciaal aan deze akte van overlijden is niet zo zeer de melding dat Al(l)egonda Wilhelmina van Oss in Dreumel is overleden op 9 mei 1931, maar dat ik er foto’s bij kan plaatsen. Dankzij de prachtige kroniek van Wilma van Oss, die zij gepubliceerd heeft op Tremele.nl. Bijgaande tekst:

“Aal trouwde op 28-”jarige leeftijd met de ruim 10 jaar oudere Antonius Boumans (1858 - 1951). Dit huwelijk bleef kinderloos.

Zij overleed “na een geduldig gedragen lijden” op 9 mei 1931. 

Wellicht bent u al ruimschoots bekend met het fenomeen ‘hyperlinks’. Hyperlinks maken het mogelijk om, na op een stuk tekst, een icoontje, een afbeelding (enz.) in een programma te hebben geklikt, direct door ‘verbonden’ te worden met een relevant onderwerp, waar dat stuk tekst, dat icoontje, die afbeelding (enz.) naar verwijst, meestal in een geheel ander programma. Ik ben daar ooit eens mee begonnen toen ik alle data van akten verwerkte in een Access data base. In dat data-base programma zèlf kun je op een stukje tekst klikken en dan zie je in een apart venster b.v. een bepaalde akte, opgediept uit een persoonlijk dossier van een specifieke persoon. (Die complete Database trouwens al eens door gespeeld naar Tremele.nl. Updates heb ik al jaren niet meer door gespeeld, voornamelijk omdat uit niets blijkt dat daar behoefte aan bestaat. Ik meld dit even omdat b.v. de hyperlinks niet meer werken bij andere instanties, aangezien ze niet in het bezit zijn van mijn bronbestanden, waar de hyperlinks mee door-verbinden. Daar heb ik nog geen oplossing voor gevonden).

Hyperlinks zijn een fantastisch hulpmiddel om snel verbindingen te maken met allerlei bestandjes of gegevens her en der op internet, of op je eigen computer. Edoch, er zit een keerzijde aan.

Stel, willekeurige vader Piet en dito moeder Marie hebben pakkembeet twaalf kinderen voort gebracht en al die kinderen werden verwerkt in die Access Database. Ieder kind in die database voorzien van een hyperlink naar haar of zijn geboorteakte. Het kind krijgt dan een eigen persoonlijk dossier waarvan in de bestandsnaam wordt vermeld dat haar of zijn vader Piet is en zijn of haar moeder Marie.

Maar nu kom je er plots achter dan moeder Marie niet moeder Marie heet, maar eigenlijk moeder Maria. En je zou vervolgens plompverloren al die relevante Marie’s in Maria’s gaan veranderen, dan werken al die door de tijd heen aangemaakte hyperlinks niet meer, want die zoeken naar een bestandsnaam waar nog 'Marie' in staat en niet Maria. De hyperlinks worden niet zomaar automatisch aangepast, die zou je dan ook allemaal handmatig moeten gaan aanpassen. Onbegonnen werk, zeker met twaalf kinderen. 

Dus toen ik bovenstaande akte van overlijden tegen kwam, waaruit naar voren komt dat Catharina van Kruijsbergen in Dreumel overleed op 30 juni 1931, vroeg ik me af waarom ik geen persoonlijk dossier van haar kon vinden, waaruit blijkt dat ze getrouwd zou zijn met Petrus Koppelaars, waar ze weduwe van was toen ze overleed.  Normaliter vermeld ik in de titel van een persoonlijk dossier ook de namen van de partner. Maar IN haar dossier trof ik wel deze akte aan …▼

Een en ander kan nu en derhalve verklaard worden, omdat ik ooit een persoonlijk dossier van haar alléén –toen nog ongetrouwd- heb aangemaakt. Dààr aansluitend hyperlinks mee heb verbonden vanuit het Access Database programma en die niet wilde verstoren toen bleek dat ze ging trouwen. Vandaar dat IN haar dossier wel deze trouwakte werd opgenomen, maar er (helaas) geen melding van dat trouwen mogelijk was om dat in de bestandsnaam van haar dossier te verwerken, daarmee alle hyperlinks functie-loos makend, die er mogelijk aan zouden kunnen hangen. Duidelijk verhaal. Toch? 

Confusie wederom. Gerardus van Oijen overlijdt in Grave … Er wordt, wettelijk verplicht, een uittreksel van die Gravense akte naar Dreumel gezonden en de Dreumelse gemeenteambtenaar schrijft zijn overlijden getrouw in in het Dreumelse register. Maar op deze akte staat dat Gerardus van Oijen getrouwd is/was met Bernardina Huisman. Nu heb ik wel twee persoonlijke dossiers van zowel de overledene, als de op de akte genoemde echtgenote, maar geen trouwakte van dit echtpaar.

Daarnaast heb ik nog een ander persoonlijk dossier van …


… en daarop staan ook zijn ouders vermeld, die overeenkomen met de namen van zijn ouders op de akte van overlijden. Alleen de bestandsnaam wordt vervolgd met de naam van de vrouw waar hij mee trouwt, te weten Johanna Jansen. Heeft Gerardus twee vrouwen gehad, is dan de direct opkomende vraag en zo ja, waar/wanneer is hij dan met  Bernardina Huisman getrouwd? Het zou kunnen, want Johanna Jansen overlijdt in Dreumel, op 29 maart 1908.

Het Gelders Archief brengt alweer uitkomst. Geradus van Oijen en Bernardina Huisman trouwen op 18 november 1909 in Beuningen. En als we dan die trouwakte hebben opgezocht (en in twee delen naast elkaar hebben geplaatst voor de leesbaarheid) is het raadsel direct opgelost:

Op deze Beuningse trouwakte lezen we namelijk dat hij weduwnaar is van Johanna Jansen. Ergo: Confusie weer opgelost.

Hè, hè, eindelijk … Een foto van de grotendeels in rook opgegane panden in Dreumel, in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 8 juli 1931. 

Er is geen andere reden om deze akte hier ten tonele te laten verschijnen, anders dan omdat ik sterke vermoedens koester, en nagenoeg zeker weet, dat Johannes Kuijpers zomaar best wel eens de oudste overledene van 1931 zou kunnen worden. Hij overlijdt op 18 augustus 1931 en werd geboren op ..

Hij heeft 93 jaren + 9 maanden + 2 weken + 6 dagen geleefd = 34260 dagen.(Programmaatje om dit te –laten- berekenen ► http://www.datumrekenen.nl/bereken-periode-tussen-2-datums/ ).

Al doende met het verwerken van de akten van overlijden van 1931, kom ik deze akte tegen. Vader Christiaan Bandsma vervoegt zich op 4 december 1931 op het gemeentehuis om aan te komen geven dat zijn vrouw, Elisabeth Ruisch, bevallen is van een levenloos geboren kind. Zoals met alle akten was ik van plan om ook deze op te slaan in de dossiers van de ouders en om een nieuw dossier aan te maken voor het levenloos geboren kind. Maar wat zie ik, tot mijn niet geringe verbazing? Ik hèb op 5 april 2015 al een dossier aangemaakt waar deze akte in werd opgeslagen. Ik heb geen idee –meer- waarom dat 2,5 jaar geleden al gebeurde, maar zag wel dat het daar niet bij is gebleven, destijds. Ik wist toen ook nog niet dat er, ruim voorafgaand aan 1931, al wettelijk werd vast gelegd dat het vermelden van een geslacht van een levenloos kind, als overbodig werd beschouwd en dat dat derhalve dan ook niet meer werd genoteerd op een akte van overlijden van een levenloos geboren kind. Ik heb toen navraag gedaan bij het C.B.G. (Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag) en kreeg daarop de verbazingwekkende reactie:

*) Kaart (in bovenstaand bericht van het CBG): Een persoonskaart van iedere Nederlander, waarop alle statistische data werden bijgehouden, aan de hand van gegevens zoals vermeld in het tweede register (van alle registers) dat door alle gemeenten naar Den Haag moest worden opgestuurd). Ik heb uiteraard geen enkel idee hoe lang moeder Ruisch zwanger is geweest van dit uiteindelijk dood geboren kind. Maar ik heb altijd al gevonden dat het geslacht er juist wèl bij genoteerd zou moeten worden. Immers, door de bank genomen kun je aan de naamgeving op andere geboorteakten zien welk geslacht het kind is. Ik vind het helemààl schandalig als zelfs de geboorte van dit kind volkomen –en letterlijk- dood-gezwegen wordt, ook en juist in de officiële documenten. Er IS leven geweest, en dat wordt geheel miskend. Echt triest! Gelukkig weten we dan nog van het bestaan van dit kind af, via zijn of haar Dreumelse akte van  overlijden.

Inmiddels een van de laatste akten van overlijden van 1931. Deze akte meldt dat Johannes Gerardus van der Sluijs, zoon van Jan Johannes van der Sluijs en Geertruida Adriana Riem, is overleden op 11 december 1931.

Op zoek naar het dossier van de vader, om ook daarin deze akte van overlijden in op te slaan, vind ik slechts een dossier dat als titel …"Sluijs, Jan Johannes van der & Geertruida Verhoeven (» 1903)" draagt. Hetgeen zoveel wil zeggen dat Jan Johannes van der Sluijs in 1903 met Geertruida Verhoeven is getrouwd. Hetgeen ook uit deze trouwakte blijkt:

En dan heb ik vervolgens weer de ongekende eer om u de op alfabet gesorteerde 'tafel' aan te mogen bieden van alle in Dreumel overleden personen in  het jaar 1931:

Zo, het jaar 1931 is, voor wat de akten van overlijden betreft, weer verwerkt. Eén en veertig overledenen is meer dan in voorafgaande jaren, maar soms zit het mee en andere jaren … niet!

Hierboven de alfabetisch gesorteerde ‘tafel’, waarin alle overledenen zijn samen gebracht, zoals ze op de akten werden vermeld. Rest me uiteraard nog om de resterende krantenberichten over en van Dreumel met u te delen. Dat zouden er best nog een aanzienlijk aantal kunnen zijn , denk ik, want we waren hogerop nog niet verder gekomen dan september 1931. Dus … let’s get a move on …

Toch weer een Power Pointje van bijna 140 Mb, alles bij elkaar. Nog even alles nakijken, controleren, corrigeren, weghalen, toevoegen en als dat allemaal achter de rug is, mag ik het op m’n website plaatsen. 

Tot mijn niet geringe vreugde kreeg ik gisteren (2-12-2017) bericht van Strato dat ze eindelijk kans hebben gezien om m’n nieuwe domeinnaam te registreren, zodat ik nu onder de vlag van Strato weer alles kan openbaren zoals ik dat graag wil. En dan maar ongelofelijk blijven hopen dat Strato gedurende erg lange tijd de nu door mij gekozen en gebruikte template laat bestaan en zal blijven onderhouden. Ik word er nu al een weinig misselijk van als ik bedenk dat ze me mogelijk, weer volkomen onverwachts, zouden kunnen confronteren met een éénzijdig besluit om de template, die ik nu heb gekozen kwa onderhoud en updates, niet meer mee te laten doen. 

Maar, vooralsnog weet ik daar gelukkig niets van en ga me eerst maar eens toeleggen op het zo goed en accuraat mogelijk weer geven van dit verhaal op m’n nieuwe website. 

Waar overigens al 104 bezoekers hun opwachting hebben gemaakt, maar dat zullen de ruwweg 104 bezoeken zijn die ikzelf –tot nu toe- heb veroorzaakt met aan en af-loggen, telkens als dan het één en dan weer het ander, gewenst en nodig was om alles op orde te maken en houden. 

En als ik 1931 weer heb toegevoegd aan de index van nieuw(st)e verhalen, ga ik aanstonds verder met ... 1932. Nog wel een 'paar' jaartjes te gaan overigens, want de (Dreumelse) digitale akten van overlijden zijn beschikbaar tot en met 1960.

En als alles in orde is en ik geef opdracht om alles te willen publiceren, dan zie ik na afloop van dat publicatieproces dit: