Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Als ik hiermee start, met de Dreumelse akten van overlijden van dit jaar en met de Dreumelse krantenberichten, is het nog nèt 2017. Maar zo nabij 2018 (het is nu midden op 30-12-2017), dat dat kakelverse jaar al lang begonnen is, tegen de tijd dat ik dit op m’n website zal kunnen publiceren. Maar ik heb tenslotte nog vakantie en waar kan ik die deels beter mee vullen dan met nieuwe verhalen en –mogelijk ontluisterende- ontboezemingen, die de akten, maar mogelijk meer nog de krantenberichten, voor u en mij in petto hebben. 

Je merkt het natuurlijk niet aan de akten, maar aan de krantenberichten wel degelijk. Namelijk dat de nieuwe bondskanselier van Duitsland heel de rest van Europa en zelfs Amerika al in rep en roer brengt met zijn retoriek en mooie beloften, die dat toch niet blijken te zijn. Ik doe ijverig pogingen om zijn naam hier zo weinig mogelijk te gebruiken, want wat ik inmiddels allemaal over deze persoon gelezen en gehoord heb, en vooral in zeer gedetailleerde en zeer veel documentaires op TV heb gezien, doet me, en ontzettend velen met mij, in ernstige mate van hem walgen. 

Maar, dat wisten ze allemaal nog niet in de jaren die ik nu aan het opstarten en beschrijven ben en dus wordt destijds gehandeld naar beste vermogen en worden inschattingen gemaakt naar aanleiding van wat er gezegd en beloofd wordt. Pas vele jaren later kunnen en moeten we achteraf concluderen dat er veel mis is gegaan toen. Ongelofelijk veel. Hij zal een steeds bepalender factor worden en zijn in de nog vele verhalen die nog komen gaan. Maar laten we ons eerst maar eens richten op …

Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat de opzet van het 1934-verhaal niet geheel goed is. Weliswaar staat alles erin wat ik erin kwijt wilde, maar omdat ik veel van de teksten niet als aparte teksten heb toegevoegd, maar onderdeel heb laten uitmaken van images, kun je ook niet zoeken naar die teksten. Dus schiet dat verhaal enigszins aan het doel voorbij, namelijk dat er op de website gezocht, en ook gevonden, kan worden. Maar dan moeten teksten wel aparte teksten zijn en geen deel uitmaken van afbeeldingen, want dan worden ze niet gevonden. Dus de opzet in dit verhaal keert weer terug naar voorheen. Afbeeldingen en tekst apart, zeker als ze informatie bevatten over personen.

Het 1935 dodenregister wordt met deze duidelijke tekst geopend en wederom worden er, net als in 1934, 14 bladzijden ge-kant-tekend, klaar voor gebruik door de heer van Rossum, Dreumels gemeentesecretaris. Ik realiseer me dat dat kant-tekenen al in november 1934 plaats vond en die simpele aankondigings tekst om ons ervan te doordringen dat dit het register van 1935 is … heel veel jaren later pas, toen inscannen van deze akten op grote en commerciële schaal van start ging. De eerste akte … 

Hè, wat is dat nu? Er blijken ingrijpende veranderingen te zijn aangebracht op de akten:

AKTE No. 1 : Sommeren, Johanna van, echtgenote van Janssen, Antoon, dochter van van Sommeren, Willem en Luijpen, Wilhelmina, overlijdt in Dreumel op 2 januari 1935. Johanna van Sommeren wordt op 4 februari 1869 in Dreumel geboren.

*) Ik volg deze 'nieuwe' manier van het opschrijven van de namen niet en ga op de oude voet verder. Veel beter leesbaarder!

AKTE No.2 : Johannes Cornelis Sas, in de rol van vader, enige getuige en aangever, komt op het gemeentehuis melden dat zijn dochter, en de dochter van zijn vrouw Geertruida Wilhelmina Platenburg, Antonia Geertruida Sas op 6 januari 1935 in Dreumel is overleden.

Uiteraard heb ik ook weer een vrij groot aantal krantenartikelen kunnen verzamelen die op internet ter beschikking worden gesteld door www.delpher.nl. Het zijn er weer aardig wat, waarbij ik niet moet nalaten op te merken dat er relatief weinig artikelen -over Dreumel- tussen staan waarvan je van je stoel zou vallen. Maar destijds werden op die manier ook mensen die Dreumel nog niet kenden (ja, die waren er en dat is heden nog steeds zo, overigens) zo toch op de hoogte, dan wel, laagte gebracht over onze gemeente, hoe mogelijk weinig interessant -een aantal van- die artikelen ook waren. Zelfs voor hartstochtelijke Dreumelnaren en Dreumelnaressen! 

AKTE No.3 : Wouter Bouwmans wordt in Dreumel geboren, op 11 februari 1855. Op een paar dagen na zou hij 80 zijn geworden, maar helaas overlijdt hij op 27 januari 1935. Hij is dan al weduwnaar van Antonia Gijsbers, die overleed op 75-jarige leeftijd en op 30 december 1904, in Dreumel. Dat is al heel lang geleden, veel en veel langer dan de periode tussen hun trouwen, in Druten, op 17 april 1901 en haar overlijden.

AKTE No.4 : Niets van bekend, helemaal niets. Deze overledene, Cornelis van Oostveen, is nog nooit in welke Dreumelse akte dan ook verschenen en vandaar dat ik ook geen persoonlijk dossier van hem heb. Noch van zijn vrouw, Johanna Maria Kweekhorst, of Zweekhorst. Het Gelders Archief geeft aan dat het Zweekhorst is. 

 AKTE No. 5 : Weer zo’n familie die hun hele levens bezig zijn, en moeten blijven, met het verklaren hoe hun achternaam behoort te worden geschreven. Als ze dat tenminste zelf wisten ! Toen Catharina Merkx werd geboren, werd haar achternaam nog als Merks genoteerd, net zoals die van haar vader Gijsbert Merks (Die hoogst waarschijnlijk niet kon lezen of schrijven). Door de jaren heen is de naam zelf niet verandert, maar wel de manier waarop gemeentelijke ambtenaren die opschreven, zoals op deze akte van overlijden. Catharina Merkx overlijdt op 15 februari 1935.

AKTE No.6 : En uiteraard waren de Schildmansen en Schiltmansen ook in de weer om de wijze van opschrijven van hun achternaam voor het nageslacht zeker te stellen. Gelukkig komt de achternaam van deze overledene, Elisabeth Schiltmans overeen met de achternaam van haar vader, Johannes Schiltmans, ook op haar geboorteakte (Dreumel, 2 april 1861). Nu overlijdt ze, in Dreumel, op 21 februari.

AKTE No.7 : Vier en zeventig is ze geworden, Geertrui van Kampen. En na haar geboorte, in Dreumel, op 7 oktober 1860, nooit getrouwd. Haar ouders, vader Willem van Kampen en Theodora Derks, zijn beide al overleden, respectievelijk op 4 december 1879 en 15 oktober 1903, beide in Dreumel. Zodat Johannes Theodorus Kooijmans het overlijden van Geertrui van Kampen aan geeft. De laatst genoemde is ambtenaar ter Dreumelse secretarie en hij fungeert al vele, vele jaren en zeer vaak als getuige op akten. Tot aan 1935 bijna altijd als tweede getuige, maar sinds de tweede getuige niet meer opgevoerd wordt, is hij aangever, bij klaarblijkelijk gebrek aan directe familieleden van een overledene.

AKTE No.8 : Het is niet zo zeer het bekend worden van de geboorte van een levenloos geboren kind, dat heel speciaal aan deze akte is. Het slachtoffer wordt op 24 februari 1935 levenloos geboren en is een kind van Arnoldus Romijnders en zijn vrouw Engeline Maria Coolen.

Het zeer uitzonderlijke zit ‘em erin dat niet vader Arnoldus Romijnders aangifte doet, maar Maria Johanna Romijnders. Er wordt niet aan gegeven in welke relatie deze aangeefster staat tot de overledene, of tot diens vader, maar ik vermoed dat er wel degelijk een relatie bestaat. Overigens heb ik geen Dreumelse data van welke Romijnders dan ook, met uitzondering van de Dreumelse akten van overlijden van twee levenloos geboren kinderen van ditzelfde echtpaar. Hoogst ongebruikelijk dat een –zo jonge, 22-jarige- vrouw aangifte doet. Zij geeft als beroep dienstbode op.

AKTE No. 9 : Hermanus de Rijk, mede namens zijn vrouw Johanna Petronella van Beers, meldt op 18 maart 1935 dat zijn vrouw van een levenloos kind bevalen is, op 17 maart 1935.

AKTE No.10 : Pertronella Theunissen, echtgenoote van Wilhelmus Riems, wordt in Hatert (Nijmegen) op 24 augustus 1871 geboren en overlijdt op 20 maart 1935. in Dreumel.

AKTE No.11 : Catharina Smulders, echtgenoote van Antonie van Rijn, wordt in Dreumel geboren, op 17 april 1860. Ze trouwt met Antonie van Rijn op 14 oktober 1891 en het echtpaar krijgt (in Dreumel) 4 kinderen plus een levenloos geboren kindje.

Nu wil het toeval dat de enige getuige en aangever op haar akte van overlijden een persoon is genaamd Wilhelm van Rijn. Het feit dat er op deze akte geen relatie wordt aangegeven tussen getuige en overledene, zou je bijna doen vermoeden dat er geen relatie is. Maar … er is wèl een zoon die op 7 juli 1893 wordt geboren en die Wilhelm van Rijn heet en die toevallig 41 jaar oud is, zoals op de akte wordt vermeld. Het kan bijna niet anders of dat moet haar en hun zoon zijn, die hoost persoonlijk aangifte komt doen van het overlijden van zijn moeder. 

Is het alweer even geleden dat er geen geslacht meer wordt toegevoegd als er een levenloos kindje wordt geboren, onder het credo ‘teveel en onnodig werk’, nu stel ik vast dat ze –althans op deze akte- nu ook al geen relatie meer opschrijven, al is de aangever directe familie van een overledene. Mijn persoonlijke mening hierover is … complete nonsens om dat niet meer te doen, want nu moet elke onderzoeker die, ik noem maar wat, genealogisch onderzoek doet, of medewerkers van provinciale archieven, die relaties proberen te duiden in hun openbare en digitale data, alsnog gaan uitzoeken welke relatie er is. (Alleen) Voor de gemeentelijk secretaris minder werk, maar voor alle anderen dubbel werk! 

De moeder van Wilhelm van Rijn, Catharina Smulders dus, overlijdt in Dreumel op 21 maart 1935, oud 74 jaar.

AKTE No.12 : Het derde levenloos geboren kind tot nu toe in 1935. Van vader Laurentius van der Linden en moeder Theodora Susanna Suikers. En we zullen nooit te weten komen of het een meisje of jongetje is geweest. dat op 23 maart 1935 levenloos werd geboren. Teveel werk voor de gemeentelijk secretaris, om dat erbij te noteren. !! Jongetje … 4 seconden … meisje … 3 seconden schrijftijd.

AKTE No.13 : De ouders van Maria Johanna van Barneveld, Johannes van Barneveld en Gosuina/(Goswina/Geertruida) van Beers, leven beide niet meer, als Maria Johanna te Dreumel overlijdt, op 74-jarige leeftijd. Dat gebeurt op 26 maart 1935.

AKTE No.14 : Jan Heesakker, echtgenoot van Geertruida van Oorsouw, overlijdt in Dreumel op 28 april 1935. 74 Jaar oud en hij werd geboren op 8 december 1860. Ook op deze akte doet zich weer het uiterst vreemde verschijnsel voor dat een zoon van Jan Heesakker en Geertruida van Oorsouw, te weten Johannes Heesakker, het overlijden van zijn vader aan komt geven, maar de secretaris die familierelatie niet meer meldt/hoeft te melden op deze akte. Ik blijf het een nalatigheid vinden, die met zoveel eenvoud en een echt minimale inspanning gewoon tot in lengte der dagen, zelfs jaren, gehandhaafd had moeten blijven. 

Vind ik.

AKTE No.15 : Het zal je maar overkomen, 93 worden voor je het tijdelijke met het eeuwige mag of moet verruilen. Het overkomt Arnolda Appeldoorn, die op 7 mei in Dreumel overlijdt. Zij is geen Dreumelnaarster, maar een Alphense.

Ze werd daar geboren op 11 februari 1842. ▼

AKTE No.16 : Goh, de overleden personen worden best oud en ouder en het zou zomaar kunnen dat dat gemiddeld, door de jaren heen, ook zo is en zich gestaag lijkt voort te zetten. In dit geval overlijdt Willemina van Leeuwen op 87 jarige leeftijd. Zij werd geboren in Dreumel op 18 november 1847 en trouwt met Petrus van Rhijn op 11 april 1877. Petrus was toen 38, Willemina 29. Petrus van Rhijn overlijdt op 6 mei 1921.

AKTE No.17 : Adriana van der Wal overlijdt in Dreumel, op 26 mei 1935. Zij is dan weduwe van Albertus Suikers, die 8 jaar geleden al overleed, in 1927, op 4 december. Hij en Adriana trouwden op 18 juni 1884 en wel in Ijsselstein, waar Adriana werd geboren, op 12 april 1861 ▼.

AKTE No.18 : Drie huwelijken maakte vader D(e)(i)rk Kooijmans mee, waarvan het derde met Antonia Janssen. Zij trouwen op 10 november 1868, nadat Dirk’s eerste vrouw,  Wilhelmina Helena Grada Reijmers te Dreumel, op 29-jarige leeftijd (!), op 9 mei 1860, en zijn tweede vrouw, Theodora Huberta van Velp, in Woudrichem, op 26-jarige leeftijd (!), op 8 september 1867, waren overleden. 

Antonia Janssen overlijdt in Dreumel, op 7 december 1919, 74 jaren oud. Dirk Kooijmans zelf overlijdt, ook te Dreumel, op 1 april 1915, hij is 81 jaar oud geworden.

Wilhelmina Kooijmans wordt geboren als dochter van Derk/Dirk Kooijmans en Antonia Janssen, in Dreumel, op 22 oktober 1882 en overlijdt alhier op 2 juni 1935. Zij trouwde met Wilhelmus Johannes Wegman op 15 januari 1908. Hij overlijdt, ook weer in Dreumel, op 3 juni 1944.

AKTE No.19 : Cornelia Ludovica van Lent wordt in Alphen geboren. Dochter van Christiaan van Lent en Elisabeth van Sinderen. Wat is het dan zonde dat dit meisje slechts 20 jaar heeft mogen leven. Toch was ze al getrouwd, met Lambertus Josephus Lamers. Ze overlijdt in Dreumel, op 5 juni 1935.

Als ik probeer te achterhalen wanneer ze werd geboren, zou je denken dat dat in 1935 minus 20 jaar = rond 1915 heeft plaats gevonden. Helaas gaan ook de geboorteakten van Appeltern slechts tot 1912 en niet recenter. Maar ik kom wel wat andere drama’s tegen die haar ouders overkwamen.

(1) Ludovica Cornelia van Lent wordt geboren op 9 november 1906, dochter van dezelfde ouders. Zij overlijdt 1 maand later, op 14 december 1906.

(2) Ludovica Cornelia van Lent wordt geboren op 25 december 1910, dochter van dezelfde ouders. Zij overlijdt 3 maanden later, op 31 maart 1911.

(3) Cornelia Ludovica van Lent wordt geboren op 4 januari 1912, dochter van dezelfde ouders. Zij overlijdt op 16 februari 1913, 1 jaar oud.

(4) Cornelia Ludovica van Lent wordt geboren op (geen digitale akte van beschikbaar) rond 1915, dochter van dezelfde ouders. Zij overlijdt in Dreumel op 5 juni 1935, 20 jaar jong. (Zie akte 19 hierboven). Ik kan ook geen huwelijksakte vinden van haar en Lambertus Josephus Lamers.

Moeder Elisabeth van Sinderen is 4 keer zwanger geweest en telkens bevallen van dochters. En geen van deze 4 heeft het (langer dan 20 jaar) overleefd. Het is overigens zeker niet uit te sluiten dat er nog –meerdere- kinderen ter wereld zijn gekomen tussen 1912 en deze akten van overlijden van 1935. 

AKTE No.20 : ▲ Anna Monica Schoonderwoerd, weduwe van Anthonie van Strien (Overleden in Dreumel, op 28 oktober 1932) en dochter van Willem Schoonderwoerd en Cornelia van den Ijssel, geboren te Lopik, op 3 mei 1864 (▼ Akte 22), overlijdt in Dreumel, op 16 juni 1935.

AKTE No.21 : Geertrui Kooijmans overlijdt in Dreumel, op 30 juni 1935. Zij is de vrouw van Gerrit Johannes van Oorsouw, waar ze mee trouwt op 24 januari 1906. Ze is ook de dochter van Jan Kooijmans, die op 77-jarige leeftijd overlijdt op 3 april 1911. En van moeder Dora (Theodora) Smulders, die op 24 oktober 1917, 79 jaar oud, overlijdt.

AKTE No.22 : Het komt –veel- vaker voor dat vrouwen al weduwe zijn bij hun overlijden, dan dat mannen dan weduwnaar zijn. Maar in dit geval is dat wel zo. De vrouw van Johannes van Leur, Cornelia de Reuver, overlijdt op 23 april 1932. Johannes en Cornelia trouwden op 10 februari 1897, in Wamel, want aldaar (Leeuwen) werd Cornelia de Reuver geboren, op 19 oktober 1863. Johannes van Leur wordt in Dreumel geboren op 15 november 1852, en overlijdt, 82 jaar later, ook in Dreumel, op 2 juli 1935.

Wéér geen vermelding op deze akte dat de getuige een zoon is van de overledene(n), maar dat is wel degelijk zo.

 

AKTE No. 23 : Jan van Woezik, de vader van de overledene, overlijdt in Dreumel, op 3 juni 1902, op 62-jarige leeftijd. Catharina Gerlag, de moeder van de overledene, overlijdt op ??

 

De overledene, Wilhelmina van Woezik, wordt in Dreumel geboren op 7 mei 1874. Zij trouwt in Dreumel met Willem Bosch op 24 oktober 1894. En overlijdt op 4 juli 1935, 61 jaar oud. Wederom in Dreumel.

   

◄ Ik heb vrij lang gezocht naar de datum van overlijden van moeder Catharina Gerla(g)(ch), maar tussen alle (Gelders Archief) resultaten van mijn zoek-opdracht, is in de kolom ‘Rol’ geen ‘Overledene’ terug te vinden. Dus ook de datum van overlijden van deze moeder niet.

AKTE No.24 : Het is relatief best lang geleden dat een nog zo jong persoon overlijdt. Het is Willy Joseph Kusters, die op de leeftijd van slechts 3 maanden in Dreumel overlijdt, op 5 juli 1935. Zoon van vader Joannes Lambertus Aloysius Kusters en moeder Martha de Boer. Uiteraard heb ik geen akte van geboorte van de overledene, omdat de openbare digitale geboorteakten van Dreumel niet tot recenter dan 1912 gaan, helaas.

AKTE No.25 : Theodorus Lamers overlijdt op 20 juli 1935, in Dreumel. Zodoende wordt Maria de Jong weduwe, nadat ze op 4 september 1889 in het huwelijk waren getreden. De enige getuige is deze keer, bij hoge uitzondering, weer eens een vrouw, Lamberta Maria Lamers, dochter van de overledene. Hetgeen wederom niet op de akte wordt vermeld. 

AKTE No.26 : Vaak, heek vaak, meestal, is het nauwelijks gecompliceerd om akten bij elkaar te zoeken, vooral niet omdat ik zelf over het merendeel van relevante akten beschik en Internet niet moeizaam, noch langdurig, hoef te raadplegen om de juiste akten bij elkaar te sprokkelen. Maar dat was weer een even ander verhaal bij deze Johannes van de Weerdt, die blijkbaar, ten tijde van zijn overlijden op 23 juli, echtgenoot was van Johanna Jonkergouw. In mijn persoonlijke dossiers heb ik twee dossiers van een Johannes van de Weerd(t), eentje mèt een ‘t’ toegevoegd aan van de Weerdt en eentje zonder, van de Weerd.

Johannes van de Weerd (zonder ‘t’), is ook een zoon van Peter van de Weerd (zonder ‘t’) en Cornelia den Boer. Hij wordt geboren op 12 juni 1846 en zijn geboorteakte is de enige akte in zijn persoonlijk dossier. Deze Johannes van de Weerd kan niet de in 1935 overledene zijn, want de overledene is 78 jaar oud en Johannes van de Weerd (zonder ‘t’) zou 1935 – 1846 = (rond de) 89 hebben moeten zijn in 1935. Dus déze Johannes van de Weerd leeft nog (langer dan 1935), hetgeen zeer onwaarschijnlijk is, aangezien er een andere zoon ook Johannes werd genoemd, en een herhaling van een voornaam vindt meestal slechts plaats als de eerste zelfde-naam-drager is overleden. In dat geval zou deze Johannes buiten Dreumel overleden moeten zijn, anders zou ik inmiddels wel zijn -Dreumelse- akte van overlijden voorbij hebben zien komen en hebben opgeslagen in zijn persoonlijk dossier.

Dus blijft de andere Johannes van de Weerdt over. Maar, in zoverre mijn registraties kloppend geacht worden, is déze Johannes getrouwd met Johanna Maria Hol en (nog?) niet met zijn echtgenoote die dat was bij zijn overlijden, Johanna Jonkergouw. Weliswaar heb ik geen trouwakte in zijn dossier opgenomen (en dan zouden ze elders -niet in Dreumel- getrouwd moeten zijn), maar wel een akte van overlijden van Maria Hol. Zij overlijdt in Dreumel, op 21 mei 1894, 32 jaar jong. Op haar akte van overlijden wordt tevens gemeld dat zij in Wamel is geboren en dan zouden Johannes van de Weerdt en zij daar ook getrouwd kunnen zijn. En na relatief lang speurwerk kom ik er eindelijk achter waarom ik die trouwakte niet kon vinden. De naam van de bruid wordt in de data van het Gelders Archief niet als HOL maar als MOL genoemd:

Een zeer begrijpenlijke fout, want het kan op deze akte net zo goed een M zijn in plaats van een H. Maar het moet een H zijn. Dat dus allemaal nu vast gesteld hebbende, moet er nog even gezocht worden naar het tweede huwelijk van Johannes van de Weerdt, zodat hij ook daadwerkelijk de echtgenoot wordt van Johanna Jonkergouw. Dàt heel snel gevonden. Ze trouwen op 11 juni 1897, in Appeltern. Nu kan ik deze akte uit de eigen verzameling opduiken en toevoegen aan het dossier van Johannes van de Weerdt (mèt een ‘t’).

AKTE No.27 : Zou de afstand ‘s Hertogenbosch – Dreumel in 1935 zoveel verschild hebben met zoals die in 2018 is? Je zou het haast  gaan denken als je op deze Dreumelse akte van overlijden van 25 juli 1935, leest dat de overledene, Jacobus de Jong, al op 21 mei 1935 (65 dagen eerder) in Den Bosch blijkt te zijn gestorven. Zó lang heeft het geduurd eer het uittreksel uit het Bossche dodenregister in Dreumel was en hier eindelijk in geschreven kon worden. Of ... heeft dat uittreksel heel -en veel te- lang in een Dreumels to-do-bakje gelegen op het lokale gemeentehuis? Weliswaar was Jacobus de Jong 69 jaar, maar is ongetrouwd gebleven. 

AKTE No.28 : Wilhelmus Kooijmans, echtgenoot van Cornelia Ernst, overlijdt in Zaltbommel, op 15 augustus 1935. En slechts 2 dagen later heeft de Dreumelse gemeentelijk secretaris daar het uittreksel uit Zaltbommel van ontvangen en kan het gelijk in het Dreumelse dodenregister verwerken. Zó hoort het!

AKTE No. 29 : Alweer een best wel hoog bejaard persoon, die ongetrouwd is gebleven. Daar waar ik lang heb gedacht dat ‘iedereen’ trouwde, want dat hoorde er gewoon bij, net als eten en slapen, is het opvallend dat er toch een aantal personen is die ongetrouwd overlijden. En dus nooit de vreugde, noch het verdriet en zorgen, hebben ervaren van het trouwen, getrouwd zijn, dat lang blijven en kinderen opvoeden. Ik denk ook niet dat het bewuste keuzes waren, maar door omstandigheden, welke dan ook, veroorzaakt werden.

Jacobus de Wild overlijdt in Dreumel, op 22 augustus en is dan 74 jaar oud geworden. Ik vermoed dat de getuige een broer is van de overledene, maar kan dat -nog- niet met absolute zekerheid vast stellen.

AKTE No.30 : De akte van overlijden van Hendrika Maria van Beers. Zij werd in Dreumel geboren op 17 januari 1857 (▼). Ze trouwt met Gradus Peters, ook in Dreumel, op 15 november 1882 en bevalt van een niet gering aantal kinderen. In de twee persoonlijke dossiers van haar en Gradus Peters tel ik 7 akten van overlijden, waaronder die van Gradus Peters zelf, op 10 januari 1929. En die van Hendrika Maria van Beers die op 22 augustus 1935 overlijdt. Maar ook 11 geboorteakten. 

▲ Eén van de kinderen die in leven bleven (ik heb dat nu tot halfweg 1935 geregistreerd) was Jan Antonius. En alhoewel er blijkbaar geen wettelijke noodzaak of verplichting meer bestaat voor gemeentelijk secretarissen om relaties tussen overledene en getuige te vermelden op de akten, blijf ik het van belang vinden om aan te geven dat in dit geval Jan Antonius, als getuige opgevoerd op deze akte van overlijden van Hendrika Maria van Beers, haar zoon is. En vanzelfsprekend die van Gradus Peters.

AKTE No.31 : De ouders van de overledene, Adrianus Theodorus van Kruijsbergen, zijn ook al overleden, ondanks het feit dat deze overledene al zo jong sterft, op 34-jarige leeftijd en op 8 september 1935. Hij werd in Dreumel geboren, op 30 november 1900. Zijn vader, Adrianus van Kruijsbergen, overlijdt op 22 januari 1925, op 65-jarige leeftijd. En zijn moeder, Johanna Smulders, overlijdt op 4 oktober 1929, op 66-jarige leeftijd. Vreselijk, om op een dergelijke jonge leeftijd al je beide ouders te moeten verliezen.

AKTE No.32 : Tot nu toe is Peter de Jong de oudste overledene, die in 1935 overlijdt. Hij heeft de prachtige leeftijd van 86 jaren mogen bereiken, waarbij we geen wetenschap hebben van de staat van zijn gezondheid en/of geestesvermogens naarmate hij steeds ouder werd. Hij overlijdt op 12 september 1935. 


Hij is aan rasechte Dreumelnaar, vanaf zijn geboorte op 22 oktober 1848. Wat gebeurde er allemaal in de wereld in dat jaar. Goh, best veel en verbazingwekkend dat dat allemaal door velen werd vast gelegd zodat we het nu op Wikipedia kunnen bekijken en hier tonen. 

In Nederland:In Nederland kwam het in 1848 niet tot een revolutie, hoewel hiertoe op het eerste gezicht wel aanleiding toe was aangezien koning Willem II in de periode 1844-1848 elke grondwetswijziging die hem trachtte te beperken in zijn soevereine machtsuitoefening tegenhield. Hij was echter bang zelf het slachtoffer van een revolutie te worden, zoals verscheidene van zijn koninklijke collega's overkwam, zodat hij tegenover zijn ministers verklaarde dat hij in één nacht van conservatief tot liberaal was geworden. Op 3 november werd een nieuwe grondwet ingevoerd, ontworpen onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke. Deze nieuwe grondwet, die met enkele kleinere aanvullingen nog steeds de Nederlandse grondwet is, maakte een einde aan de persoonlijke regeermacht van de koning en voerde de koninklijke onschendbaarheid in. Voortaan waren de ministers verantwoordelijk voor hun beleid en niet meer de koning. Hiermee had het revolutiejaar 1848 in Nederland toch een grote en, in tegenstelling tot in veel andere Europese landen, blijvende verandering in het regeringsstelsel teweeggebracht.

Frankrijk, de Duitse landen, De Habsburgse landen, Zweden, Italië, België … kregen allemaal te maken met oplaaiiende revoluties, die grosso modo ten doel hadden om gevestigde en diep gewortelde orden en maatschappelijke gewoonten te door breken en een betere samenleving te bewerkstelligen. Liberale hervormingen, werden ze genoemd. Het zou nog vele, véle jaren duren eer daar merkbaar verandering in kwam en hoe lager in de maatschappelijke rangorde iemand leefde, hoe minder je er van merkte, àls je er al iets van merkte. En dat is niet echt of substantieel veranderd sinds.

Het gebeurt niet vaak, ik durf zelfs de stelling wel aan, tot nu toe nooit, dat ik eerder aan het eind ben geraakt van de krantenberichten over Dreumel, dan met de Dreumelse akten van overlijden. Maar zeg nooit nooit, want in dit jaar 1935 is me dat overkomen en moet ik nog een aantal akten verwerken. Ik heb nog steeds niet gekeken hoeveel er nog resteren, maar stel al wel vast dat het er in totaal meer zijn dan in voriger jaren. Laat ik dan maar eens met akte 33 verder gaan.

AKTE No.33 : De akte van overlijden van Johanna van Deursen, die 80 jaar is geworden. Ze wordt in Dreumel geboren, op 15 januari 1855. Trouwt in Dreumel met Gerrit van Rijn op 2 mei 1888. Gerrit overlijdt op 5 augustus 1919, en Johanna van Deursen is vervolgens weduwe gedurende al de daaropvolgende 16 jaren. Tot ze dan zelf in Dreumel overlijdt op 22 september 1935.

AKTE No.34 : Veel te jong gestorven en alhoewel het uiteraard onmogelijk is om oorzaken daarvan in een akte op te nemen, zou ik het in sommige gevallen, zoals in dit geval, best wel eens willen weten.  Augusta Gerarda Maria van Leeuwen overlijdt al op 16-jarige leeftijd, op 24 september 1935, in Dreumel. Dochter van Gerardus van Leeuwen en Antonetta Wilhelmina Schmidt.

Gerardus van Leeuwen en Antonetta Wilhelmina Schmidt trouwen in Dreumel, op 24 november 1915:

Slechts twee akten –afgezien van een huwelijksakte en geboorteakten van de ouders zelf- heb ik in hun persoonlijke dossiers gekopieerd in alle jaren dat ik nu akten registreer:

De akte van overlijden van Augusta Maria (▲), die op 1 augustus 1918 overlijdt, op de leeftijd van (!) 5 weken. En een tweede akte (▲) van overlijden van Augusta Gerarda Maria. Verder kom ik nog een akte van overlijden tegen op de website van het Gelders Archief, die aan geeft dat Gerardus van Leeuwen zelf, ook in Dreumel, overlijdt op 9 juni 1950. Wanneer Antonetta Wilhelmina Schmidt is overleden is –nog- niet bekend, hetgeen mogelijk te maken heeft met nog niet openbaar beschikbare digitale akten.

AKTE No.35 : Hij, Johannes Riem, wordt geboren in Wamel en hij overlijdt in Dreumel op 26 september 1935. Hij is 78 geworden en zou dan in of rond 1856 of *57 geboren moeten zijn. En vergis u niet in de omvang van de akten van Wamel, die heel wat uitgebreider waren dan die van Dreumel. Om u een idee te geven, al zijnde op zoek naar de geboorteakte van Johannes Riem … de alfabetische tafel van het dodenregister van 1856 van Wamel. Eerst een eerste bladzijde, met boven de alfabetische tafel nog een laatste akte (No.135 !!) erin gepropt:

AKTE No.36 : De 10-jarige Elisabeth Wilhelmina van Leur sterft in Dreumel, op 29 september 1935. Dochter, en enige dochter, van Willem van Leur en Johanna Elisabeth Sas. Dit echtpaar wordt dat op 27 november 1918 en aangezien ik geen digitale Dreumelse geboorteakten meer kan natrekken vanaf 1912, en verder ook geen akten van overlijden heb geregistreerd van nakomelingen van dit echtpaar –tussen 1912 en 1935- kan ik niet anders dan tot nu toe concluderen dat Elisabeth Wilhelmina hun eerste en enige dochter was. Sneu, to say the least !

AKTE No. 37 : Een vreemde eend in de bijt. Arie Sluis overlijdt in Dreumel, op 82-jarige leeftijd, geboren te Willige Langerak. Nooit van gehoord, maar dat zegt natuurlijk niets. Wikipedia meldt over deze gemeente het volgende : “Willige Langerak is een dorp en voormalige gemeente aan de Lek in Nederland. Het dorp is deels gelegen in de Utrechtse gemeente Lopik en deels in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard. ▼ Prachtige foto’s hebben ze erbij gevoegd:

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willige_Langerak#/media/File:IJsbaan_willige_langerak.jpg

 

AKTE No.38 : Antonia van Hoften, weduwe van Adrianus Steenis en dochter van Cornelis van Hoften en Jenneke van de Pol, overlijdt in Dreumel, op de eerste november 1935.

Veel meer informatie over deze twee personen, Antonia en haar man Adrianus, heb ik al eens eerder uitgebreid aan de orde gesteld toen ik nog maar één website had, te weten www.oldcows.com. Wellicht niet geheel overbodig hier te vermelden dat per september 2017 de website provider Strato besloot om de ondersteuning aan de template die ik toen gebruikte om alle verhalen te kunnen websiten, stopte en daarmee elke mogelijkheid voor mij onmiddellijk onmogelijk maakte om nog maar één letter aan die website toe te voegen, te verwijderen of te corrigeren. Maar toen had ik al wel alle overledenen uitgebreid aan de orde laten komen in een verhalen reeks over hen allen op juist die website. Beiden werden begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. Antonia’s grafmonument had grafno. 125 en Adrianus Steenis grafno. 119. 

Aarzel daarom niet, mocht uw interesse verder reiken dan slechts onderstaande informatie, om deze twee sites te bezoeken:

http://www.oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/DEC-16-PROT-KERKHOF-125-Antonia-van-Hoften/

en/of  http://www.oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/DEC-16-PROT-KERKHOF-119-Adrianus-Steennis/

AKTE No.39 : Altijd heel speciaal zodra ik de achternaam Hoks zie. In dit geval eerst op deze akte van overlijden van Antoon Hoks, zoon van Johannes Hoks en Johanna Sengers. Hij overlijdt op 70-jarige leeftijd in Dreumel, op 16 november 1935. Maar zou hij ooit geweten hebben dat zijn achternaam nog eens onderwerp is geweest van een rechtzaak in het toen verre Nijmegen, waarbij drie personen (18, 15 en 12 jaar oud) die dezelfde achternaam hadden, de procedure die hen die achternaam opleverde, als foutief omschreven en de arrondissementsrechtbank te Nijmegen, in 1849, verzochten om recht te spreken. En ze kregen gelijk, aangezien hun vader, die ooit aangifte deed van hun geboorten niet zijn eigen achternaam op gaf, te weten (Willem) Timmermans, maar Hoks. Het drietal kreeg hun verzoek uiteindelijk toegewezen en vanaf dat vonnis heetten ze de rest van hun, gelukkig nog lange levens, Timmermans en niet langer meer Hoks.

Ook dàt verhaal staat op mijn eerste en vorige website:

http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/MRT-11-Hoks-of-Timmermans-Of-toch-Hoks/index.php  

AKTE No.40 : Mijn vrouw was er altijd stellig van overtuigd dat toeval niet bestaat of ooit zou hebben bestaan. Alle gebeurtenissen hebben een reden, ook al kennen we die niet, was haar overtuiging, waarvan ze mij overigens nooit volledig heeft kunnen overtuigen. 

Maar als het niet puur en een opzienbarend toeval is dat op akte 39 het overlijden wordt gemeld van Antoon Hoks, zoon van Johannes Hoks en Johanna Sengers en … op akte 40 het overlijden van Hendrik Hoks, eveneens zoon van Jan (Johannes) Hoks en Johanna Sengers, en dat … Antoon Hoks overlijdt op 70-jarige en Hendrik Hoks op 71-jarige leeftijd … en dat Antoon overlijdt op 16 november 1935 en Hendrik op 17 november 1935 … Jeetje mina, welke niet toevallige oorzaak ligt hier dan aan ten grondslag. Ik kan het mijn vrouw helaas niet meer vragen en weet zelf daar het antwoord nog niet eens in de verste verte op. 

Broers waren het ook nog, dat had u al begrepen. Antoon wordt geboren op 20 augustus 1865 en Hendrik op 22 maart 1864. Slechts 516 dagen scheidden de geboorten van deze twee broers. En dan overlijden ze één dag na elkaar ??!!

Antoon op 16-11 om ‘des voormiddags ten half vijf ure’ en

Hendrik op 17-11 ‘des voormiddags ten half elf ure’.

Ik houd het op toeval, want andere, mogelijk rationaliserender, gedachten bezorgen me enigszins koude rillingen.

Een raadseltje, deze keer veroorzaakt door twee opvolgende bladen van het Dreumels dodenregister. Die, volgens mij, exact hetzelfde zijn, maar waar op de eerste niets, en op de volgende een soort sticker bij wordt in gescand met daarop CORRECTION. Mocht u iets ter ogen komen wat mij ontgaat, aarzel niet om me daar terstond over in te lichten, zodat ik het alsnog kan vermelden, dan wel corrigeren, als ik dit complete verhaal eenmaal gepubliceerd mocht hebben. En dat laatste is wel erg waarschijnlijk, aangezien u dit niet kunt lezen zolang als ik het niet gepubliceerd heb!

AKTE No.41 : Roelof van Dinter en zijn vrouw Willemina Peters zijn de ouders van deze overledene. Christiaan van Dinter overlijdt in Dreumel, op 4 december 1935. Hij is dan –nog maar net- 75 jaar oud en werd ook in Dreumel geboren, op 19 november 1860. Hij was getrouwd met Gosewina van Hoften, die echter al overleed op 26 augustus 1930.

Vader Roelof van Dinter wordt niet in Dreumel, maar in Altvorst geboren, op 7 mei 1823. Zijn vrouw, Wilhelmina Peters, wordt wel in Dreumel geboren, op 18 maart 1826. Staat –gelukkig- allemaal op hun huwelijksakte van 18 januari 1855:

AKTE No.42 : En deze akte blijkt dan de allerlaatste te zijn van het Dreumelse 1935 dodenregister. Johanna van Kruijsbergen is pas 45 jaar als ze in Dreumel, op 19 december 1935, overlijdt. Ze wordt (▼) geboren, op 5 mei 1890,  in de lange periode dat Gerrit van Eijseren nog burgemeester van Dreumel was en bravourig zijn excentrieke handtekening uitbundig onder akten profileerde.

  Geboortakte (▼) A.J.Kooijmans.

Gerrit van Eijseren zwaaide de scepter over Dreumel van 1879 tot en met 1921 en één van de anekdoten waar hij een prominente rol in speelde, was dat hij zijn handtekening nog eens extra wilde benadrukken door zijn pink-nagel in het inktpotje te dopen en daarmee die uitzinnig dikke strepen onder zijn handtekening zette. Meer details over deze langst-zittende/staande/werkende enz. burgemeester van Dreumel, heb ik al eerder verwoord in een verhaal op mijn vorige website:

http://www.oldcows.com/Akten-Revelaties/FEB-17-De-Langst-Zittende-Burgemeester/index.php

En aangezien er geen resterende krantenberichten meer over Dreumel zijn, is er geen enkele reden te verzinnen waarom ik niet direkt over zou gaan tot het tonen van de 1935 alfabetisch tafel, gevuld met alle overledenen van 1935. Ik heb nog een klein tabelletje –rechts bovenaan- naast de overleden personen gemaakt, om te bepalen of de mannen of de vrouwen nu de gemiddeld hoogste leeftijd bereikten in dit jaar. In tegenstelling tot wat mijn verwachting me in gaf, blijken de dames gemiddeld te zijn overleden op een leeftijd van 61,4 jaar en de mannen op een leeftijd van 67,4 jaren. De tafel dus:

Het lijkt nog ver weg te zijn, maar we stevenen er wel regelrecht op af …

 

Een luttel aantal jaren zijn de mensen in 1935-1936 nog slechts verwijderd van dat niet te beschrijven drama dat we later de Tweede Wereldoorlog zijn gaan noemen. De krantenberichten hier boven hebben het daar uiteraard nog niet over en iedereen lijkt nog aardig te zijn tegen die despoot die –achteraf bezien- zovele tientallen miljoenen doden op zijn geweten heeft. 

Het is nu januari 2018 en ik heb het punt weer bereikt dat ik al het voorafgaande in dit verhaal over 1935 weer uitgebreid ga controleren, waarna uiteindelijk de publiciteit weer opgezocht zal worden. Van hieruit wens ik u allen nogmaals een fijn, gezellig, gelukkig en een zo gezond mogelijk 2018. 

Als grote domper op welke vreugde iemand –ik- ook zou kunnen koesteren gedurende en voor het inmiddels gezwind op gang komende jaar 2018, zat ik een paar dagen geleden te kijken naar een documentaire op de tv.  

De Engelse toelichting bij deze eye-opener (die al wijd open wàren trouwens) is als volgt: 

“Before the Flood, directed by Fisher Stevens, captures a three-year personal journey alongside Academy Award-winning actor and U.N. Messenger of Peace Leonardo DiCaprio, as he interviews individuals from every facet of society in both developing and developed nations who provide unique, impassioned and pragmatic views on what must be done today and in the future to prevent catastrophic disruption of life on our planet.“

 Als u deze documentaire nog niet eerder heeft gezien, of nog een keer op u in wilt laten werken, is die te bekijken op : 

https://archive.org/details/youtube-90CkXVF-Q8M#

(Deze documentaire werd gemaakt vóór de huidige president van Amerika, hij heet Donald Trump, besloot om Amerika eenzijdig terug te trekken uit het klimaat akkoord van Parijs. Dat is dezelfde president die Amerikanen, die in de winter van 2017-2018  zwaar te kampen hebben met de nog nooit zo koude temperaturen en heftige sneeuwval in grote delen van de USA, twitterde … ‘u kunt daar wel wat global warming gebruiken’. (op www.metronieuws.nl : Volgens meteorologen is de kans groot dat de bestaande weerrecords worden verbroken. Door de combinatie van de lage temperaturen kan de gevoelstemperatuur op sommige plekken zoals Mount Washington dalen naar -67 graden. De kou heeft tot nu toe aan zeker negentien mensen het leven gekost.)

= Terug naar boven =