Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Eind 1956 moesten de documenten, die de Burgerlijke Stand dacht te gaan gebruiken in 1957, al worden besteld. En niet op de laatste dag van 1956, want de president van de Arrondissement Rechtbank te Arnhem ondertekende de voorbedrukte –maar nog lege- registerbladen t.b.v. Dreumel en 1957, al op 26 oktober 1956. En dat moest hij dan ook doen voor alle andere registers die Dreumel hanteerde, zoals die voor geboorteakten en huwelijksakten, maar ook huwelijks aangiften en dito afkondigingen en bevolkingsregisters. Je vervolgens bedenkend dat Gelderland veel gemeenten telde, dan is het geen wonder dat deze president al vroeg in het voorafgaande jaar met deze taken moest beginnen.       

(▼) (KNAW) : Ontwikkeling van het aantal gemeenten in NL, per provincie, 1812-2011.

AKTE No.1 : Héél oud is ze niet geworden. Hendrika van den Boogaard, die op 63-jarige leeftijd en op 28 januari 1957 overlijdt. Ze werd al geboren op (▼) 10 juni 1893. Op haar akte van overlijden wordt tevens vermeld dat ze trouwde met Jan Johannes Willem van Wezel, maar … waarom heb ik dan geen huwelijksakte van dat feestelijke gebeuren? Althans niet in het persoonlijk dossier van beide echtgenoten. Raar … het Gelders Archief heeft hier ook geen oplossing voor … WieWasWie dan misschien, als we er van uit gaan dat de trouwerij ‘dus’ buiten Gelderland heeft plaats gevonden dan ? Nee, ook niet.

Jan Johannes Willem van Wezel werd ook in Dreumel geboren, op 19 februari 1891 (▼). Twee mensen, geboren in Dreumel, die niet in Dreumel trouwen?! Hoogst onwaarschijnlijk. Maar ook niet buiten Dreumel trouwen … nóg onwaarschijnlijker. Dus … ze zijn niet getrouwd !! Logische conclusie toch. ‘t Blijft onbegrijpelijk dat daar nergens iets over te vinden is. Maar ja, waar moet een ambtenaar van de BS het vermelden als twee personen niet met elkaar trouwen?

AKTE No.2 : Als je op (▼) 22 oktober 1877 wordt geboren, dan ben je negen en zeventig als je op 9 maart 1957 overlijdt. Zowel het eerste als het tweede overkwam Gerrit van den Berg.

Maar tussen die twee data in trouwt hij nog wel met Jacoba Cornelia van der Eijk, die op (▼) 4 november 1887 wordt geboren.

(12 januari 1957):

AKTE No.3 : Er zijn akten die zowaar nóg interessanter zijn dan de meeste. Dit is er weer zo eentje, van Jenneke Jannetje van Rooij, die, nog heel gewoon, op 16 maart 1957, in Dreumel overlijdt. Maar ik was haar al eens een keer eerder tegen gekomen gedurende de zoektochten die moesten leiden, en uiteindelijk ook geleid hebben, tot een zo volledig mogelijke weergave van gegevens van de personen, die allemaal op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel werden begraven.

Zij bleek de 153-ste overleden persoon te zijn die op dat kerkhof werd begraven, allemaal keurig geadministreerd door de –in 2013 overleden- koster en beheerder, Wim Verhoeff. Het is een lange, geduldige zoektocht geweest om haar gegevens, voor zover ergens aanwezig, boven water te krijgen, maar dat is me deels goed gelukt. Ik laat u screenshots zien van mijn eerste website, waarop ik –ook al- haar gegevens heb verwerkt. Als u het daar wilt bekijken, klik dan op ...

http://oldcows.com/Het-Protestantse-Kerkhof-te-Dreumel/JAN-17-PROT-KERKHOF-153-Jenneke-Jannetje-van-Rooij/

Een bladzijde uit de administratie van de protestantse kerk aan het Kerkpad te Dreumel, keurig bijgehouden door de in 2013 overleden Wim Verhoeff.

AKTE No.4 : Door middel van deze akte wordt het overlijden geregistreerd van Hendrikus de Reuver. Twee en tachtig is hij geworden en hij werd daarom geboren rond 1875, in Wamel.

OK, jaartje minder, op (▼) 9 juli 1874.

En zijn toekomstige vrouw, Johanna van Hees, wordt in Leeuwen, geboren, op (▼) 20 juli 1878.

Deze kinderen kwamen voort uit dit huwelijk, volgens het Gelders Archief:

Hoe minder interessant de krantenartikelen met Dreumel in hun teksten, hoe meer reclame … Sorry …

AKTE No.5 : Je zou het niet verwachten, maar ze is toch in Duisburg, Duitsland geboren. Wilhelmina Johanna de Heuvel. Toch een eerder typisch Nederlandse, dan een Duits achternaam, maar het is goed mogelijk dat haar vader schipper was en haar ouders en schip toevallig daar waren toen er bevallen moest worden. Dan wordt er in Duisburg een Duitse geboorteakte opgesteld en wordt er ongeveer tegelijkertijd een uittreksel uit dat geboorteregister naar Dreumel gestuurd, zodat ze ook daar op de hoogte geraken. Stel, want dat is wel een voorwaarde, haar ouders en dus zij, woonachtig waren in Dreumel. Kijk, het Gelders Archief laat alleen dit zien:

De bovenste regel geeft hetzelfde aan als ik met haar akte van overlijden. De tweede regel geeft aan dat Wilhelmina Johanna de Heuvel, vrouw van Petrus van Kruijsbergen, op 22 juli 1929, is bevallen van een dood geboren kind. In Dreumel. Niets over geboorte of trouwen van moeders. Ze zou dan rond 1957 minus haar leeftijd = 1898 geboren moeten zijn. Ik heb er geen data van en deze keer ga ik ook Duisburg niet om nadere informatie vragen. Er is helaas verder ook niets bekend over dit echtpaar.

AKTE No.6 : Tja, ik heb het al vaker/te vaak gezegd en herhaald. Naarmate we met de akten van overlijden bij steeds recenter komen, maar al de andere akten zijn al niet meer openbaar van lang voordat de akten van overlijden niet meer openbaar zijn, komen er steeds wijdere kloven tussen de mogelijkheden om nog additionele data te kunnen laten zien. Dat geldt gelukkig nog niet voor de geboorteakte van de overledene, Antonius Hendrikus de Bont, die overlijdt op 8 mei 1957 en geboren wordt op (▼) 2 juli 1875.

Volgens deze akte van overlijden was hij, toen hij overleed, al weduwnaar van Maria van Wolferen. Maar dat huwelijk heeft niet in Dreumel plaats gevonden, want dan zou ik daar gegevens over moeten hebben. Dus … zijn ze buiten Dreumel getrouwd en weet het Gelders Archief wellicht de oplossing … als ze dan tenminste nog wel in Gelderland zijn getrouwd ? 

Jaaaaaaa …. Ze trouwen op 7 mei 1903 te Wamel. Mèt huwelijksakte wordt het ineens makkelijker, want dan kan ik hun Wamelse huwelijksbijlagen opzoeken in mijn eigen registraties …

En nu weten we ook dat Maria van Wolferen op 20 september 1874 in Wamel (▲) werd geboren. En ze hebben ook gezorgd voor enig nageslacht:

 

En, tot mijn niet geringe verbazing, zijn er plots geen krantenartikelen meer die licht zouden kunnen doen schijnen op de gemeente Dreumel in 1957. Ondanks dat de kranten, in tegenstelling tot ‘vroeger’ bijna altijd slechts 4 pagina’s, nu een veelvoud daarvan publiceren, komt Dreumel nog het vaakst voor in de rivierberichten. En die zijn het hier laten zien niet waard.

AKTE No.7 : Trouwen of niet trouwen. Hoe vaak zou hij zich dat afgevraagd hebben in zijn 81-jaren durende leven. Peter van Oorsouw, zoon van Jan van Oorsouw en Petronella Smulders. Hij overlijdt uiteindelijk op 15 mei 1957, ongetrouwd. En wordt geboren op (▼) 24 oktober 1875, om half drie des middags.

Peter van Oorsouw maakt deel uit van dit gezin:

Wikipedia ►Lampertheim is een plaats in de Duitse deelstaat Hessen, gelegen in de Kreis Bergstraße. De stad telt 31.851 inwoners. Lampertheim ligt aan de Rijn en op een steenworp afstand ligt de stad Mannheim, dat in de deelstaat Baden-Württemberg ligt. Andere nabijgelegen steden zijn Worms, Darmstadt en Heidelberg.

Ik heb een verzoek, om meer informatie over haar, gericht aan een organisatie in Hessen. Ik ben er niet zeker van of het de juiste instantie is, maar daar hoop ik dan -ooit- meer over te vernemen in een nog te ontvangen reactie.

 ► https://www.citypopulation.de/php/germany-hessen_d.php

AKTE No.9 : Wat zou er toch gebeurt kunnen zijn, dat vervolgens als dramatisch resultaat heeft dat Martinus Johannes Maria van Rossum nota bene al op 28-jarige leeftijd, op 7 juli 1957 in Dreumel overlijdt? Niet in Dreumel geboren, maar in Appeltern. Ik heb geen akte van geboorte, want hij werd lang na de laatste Appelternse openbare akte geboren, rond 1929.

Ik heb op de website van het Gelders Archief gevraagd om de resultaten voortvloeiend uit van Rossum èn van Heck. Dan worden, alleen maar, trieste gegevens getoond:

Nog wel dit gevonden: Martinus Johannes van Rossum is dus op 21 juni 1929 in Alphen geboren.

AKTE No.10 : Ze woont, en zolang hij nog leefde, zeer waarschijnlijk met haar man Johannes Santbergen, in Dreumel. Vanaf wanneer en waarom, zal tot in lengte van dagen en jaren niet meer onthuld kunnen worden. Maar wel dat ze op 8 juli 1957 overlijdt op de gezegende leeftijd van 95 jaar. Ik durf de stelling nu al wel aan dat ze, Johanna Christina Lansdaal, de oudste overledene van 1957 is en ook zal blijven. Nu 95 … dan zal ze rond 1862 in Gameren geboren moeten zijn …

Ja, klopt, op (▼) 12 februari 1862:                                                                      Resultaten Gelders Archief (▼)

AKTE No.11 : Eigenlijk is de enige reden dat ik ook nu wederom de hele akte laat zien zoals in het register wordt weer gegeven, omdat er weer dingen in de marge toegevoegd werden, die ik ook wil laten zien. Om welke reden dan ook besluit de ambtenaar van de BS om halfweg de akte al aan te geven waar de echtgenote van Theodorus Lamers, overleden op 19 juli 1957, woonde. Maar het is niet te doen gebruikelijk, zelfs nooit gebruikelijk, om op een akte van overlijden aan te geven waar de echtgenoot of echtgenote woont. Van de overledene wordt het altijd aangegeven, tezamen met de respectievelijke geboorteplaats. Voor Theodorus Lamers is dat Heumen en wie weet kan ik zo zijn geboorteakte opvragen bij het Gelders Archief. Jà, hij wordt in Heumen & Malden geboren, op 18 oktober 1879.

Een aantal jaren later trouwt Theodorus Lamers met Wilhelmina Hofmans, in Bergharen, op 1 mei 1918.

En kinderen ?? Tja …

(De 50e afbeelding van dit verhaal ▼)

Cornelia Johanna Hendrina Numans trouwt met Gerrit Schouten, op 17 september 1908.

Gerrit Schouten … ook al zeker geen gewone boer, of hoepelmaker, of landbouwer, of hoefsmid. Nee, Gerrit Schouten is kandidaat notaris ten tijde van dat trouwen. Hij wordt ook bepaald niet in de buurt van Dreumel geboren, maar heel ver weg. Op 4 december 1878 en de akte van geboorte wordt opgesteld in Wonseradeel. Dat ligt in Friesland.

(▼) Vader Antonie Numans en moeder (▼) Wilhelmina Krouwel.

De Numans graven op de protestantse begraafplaats aan het Kerkpad te Dreumel.

AKTE No.13 : Van en voor Maria Anna van Woezik, die op 15 augustus 1957 overlijdt. Dochter van Jan van Woezik en Catharina Gerlag en echtgenote (weduwe) van Johan van Koolwijk. Zij wordt geboren op ...

17 juni 1881 (▼) en Johan van Koolwijk, vader Hendrik van Koolwijk, moeder Geertruida van Buren, op (▼) 26-05-1877.

Voorafgaand aan huwelijken, moeten eerst de huwelijksafkondigingen geadministreerd worden.

Dat vindt voor dit aanstaand echtpaar plaats op twee opeenvolgende zondagen, t.w. 29 september en 6 oktober 1907.

En als die afkondigingen zonder protesten, van de gemeenschappen in de gemeenten waar de bruid-to-be en de bruidegom-to-be wonen, de protest-indien-periode overleefd hebben, dan mag en kun je voor de wet trouwen.

In dit geval op 25 oktober 1907.

Dit is de inhoud van de twee persoonlijke dossiers van Johan van Koolwijk en Maria Anna van Woezik. Veel minder kan eigenlijk niet. DA = Doodakte.

Terwijl Maria Anna van Woezik toch uit een groot gezin stamde:

Helaas, helaas, haar akte van overlijden is nog niet digitaal beschikbaar. Ik ga er navraag naar doen bij het Rotterdams Archief en dan maar hopen dat ik –redelijk spoedig- die akte toch nog een keer ga ontvangen. Patience is a virtue!

En .... ja, hoor, daar is 'ie dan. De Rotterdamse akte van overlijden van Catharina Gerlag, die op (▲) 18 maart in Rotterdam overlijdt. 68 jaren oud slechts. Deze akte ontving ik op 1 april 2019 en het is overduidelijk géén grap.

AKTE No.14 : Broodbakker was hij. Het vernoemen van alleen ‘bakker’ was toen niet voldoende, aangezien er ook nog steenbakkers waren. Hij … is Petrus Antonius van Beest, die op 68-jarige leeftijd overlijdt, op 25 augustus 1957. Zoon van Franciscus Wilhelmus van Beest en Anna Maria Verschuren.

Vader Franciscus Wilhelmus vervoegt zich op 17 oktober 1888 op het Dreumels gemeentehuis, om aan te komen geven dat zoon Petrus Antonius op 16 oktober 1888 werd geboren. Dat is dan ook de allerenigste keer dat vader van Beest het gemeentehuis bezocht ten gerieve van deze zoon, want hij –vader- is al overleden als er aangifte gedaan moet worden van zijn overlijden. Die zware taak werd waar genomen door een broer van Petrus Antonius, te weten

Wilhelmus Antonius (▼).

Petrus Antonius van Beest is zelf zijn hele leven ongetrouwd gebleven, maar komt wel uit een zeker niet klein gezin.

AKTE No.15 : Dit jaar, gelukkig, nog geen levenloos geboren kinderen aan getroffen tussen de akten van overlijden. Maar als je dochter, Johanna Elisabeth Marie, overlijdt op de leeftijd van 3 maanden, is dat even verschrikkelijk, vooral omdat je haar al drie maanden onder je hoede hebt gehad. Vader Gerardus Joseph Bleij gaat zelf haar overlijden aan geven en vermeldt dan uiteraard ook de naam van haar moeder, te weten Hildegard Zimmermann. Waarvan ik zomaar veronderstel dat zij van oorsprong Duitse is.

Maar ik kan niets naders over haar vinden en overigens ook niet van haar echtgenoot, aangezien hij slechts 23 jaren geleden werd geboren. De tweede veronderstelling is dan dat dat waarschijnlijk in Dreumel heeft plaats gevonden. Onder stevig voorbehoud!

AKTE No.16 : Toch niet bepaald een achternaam, Beukema, die je onmiddellijk doet begrijpen dat het over een rasechte Dreumelnaar gaat. Toch is het zo. Adrianus Cornelis Beukema wordt op 25 maart 1902 geboren, in Dreumel, om half zeven ‘s-avonds zelfs. Hij is de zoon van vader Johannes Beukema en moeder Arnolda van Oorsouw.

Ook moeders wordt in Dreumel geboren. Op (▼) 27-09-1868.

Zo zag de complete familie Beukema / Beukema-van Oorsouw, er uit … althans, wat akten betreft …

AKTE No.17 : Ik heb geprobeerd uit te vogelen waar die twee woorden –zie notitie, in de marge onder het akte no.- behoren te staan in de akte zelf. ‘Gertruda Maria’ zou ergens bijgevoegd behoren te worden, maar … waar dan, ambtenaar van de burgerlijke stand ? Dat rood omcirkelde tekentje zou dan ergens tussen de overige teksten herhaald moeten worden om te weten wààr die toegevoegde tekst tussen behoort. Maar … ik kan het niet vinden. Eerst dan maar de dingen verwerken, die ik wèl weet …

Hermanus Antonius Hendrikus Cruijsen wordt op (▼) 3 juli 1888 geboren.

Zijn meest recente –en tweede- echtgenote is Johanna Maria van Rossum. Zij wordt geboren op (▼) 15 augustus 1895.

Catharina Gertruda Maria Sengers wordt in Wamel geboren, op 8 november 1887. Haar vader heet Filo Johannes Sengers !!

Hermanus Antonius Hendrikus Cruijsen en Catharina Gertruda Maria Sengers trouwen te Wamel, op 4 juni 1918. (Ik weet nu ook waar die twee namen tussen gevoegd behoren te worden, in die akte van overlijden).

Catharina Geertruida (Gertruda) Maria Sengers overlijdt in Dreumel, op (▼) 24 mei 1923.

AKTE No.18 : Petronella Maria van Sommeren is 81 geworden, voor ze op 20 november 1957 komt te overlijden. Overigens weet ik nog niet hoeveel akten dit jaar bevat, maar we komen al wel heel dicht bij het eind van dit jaar. Er zal overigens geen laagte-record, v.w.b. het aantal overledenen, gevestigd worden, want in 1953 werd dat laagte-record van 18 overledenen in dat compléte jaar al gevestigd. Daar gaat 1957 over heen en ik ben benieuwd met hoeveel. Liefst zo weinig mogelijk uiteraard.

Petronella Maria van Sommeren wordt op (▼) 24 maart 1876 geboren. Echtgenoot to be, Theodorus van Zon, op (▼) 27 juli 1875.

Theodorus van Zon en Petronella Maria van Sommeren geven elkaar het ja-woord, op 7 juni 1905.

Het gezin van Zon-van Sommeren ...

AKTE No.19 : Het is wel eens jammer dat je aan de manier van inschrijven van de gegevens van en over een overledene bepaald niet altijd kan merken dat de schrijver zich er degelijk van bewust is dat hij zeker niet de laatste zal zijn die deze, en vele andere, akte(n) onder ogen zal krijgen.

Nu wil ik zeker niet beweren dat zoekers chronisch in de digitale rij zullen staan om juist deze akte ter hand te nemen, maar ik ben er wel eentje van, en heb soms moeite met de slordigheid waarmee akten beschreven worden.

Neem nou de achternaam van de moeder van de overledene (Garrit Johannes Christianus Bruggeman, die op 16 december 1957 overlijdt). Ik denk dat haar achternaam Hullegien is, maar weet dat niet zeker. Ik hoop daar dan meer duidelijkheid over te verkrijgen als ik akten ga zoeken en ze vooral gevonden heb. Want vooralsnog weet ik totaal niets van deze personen. Eerst maar eens zoeken naar de geboorteakte van de overledene, die in Almelo geboren is, zo rond 1957 – 62 = 1895. Hiervoor consulteer ik eerst WieWasWie. Nou, schamel=géén resultaat:

Veel te lang geleden allemaal. Dan nog FamilySearch proberen … Maar, nog véél schameler. Er zijn geen eens online geboorteakten van Almelo. Heel povertjes!

Last, but not least … Open Archieven. En zie daar … Hij wordt geboren in Almelo, op 5 augustus 1895.

Garrit Johannes Christianus Bruggeman trouwt met Gerritje Johanna Gerritsen, te Apeldoorn, op 13 juni 1922.

Tja, heel eigenaardig eigenlijk. Ik had me er al bij neer gelegd dat ik deze huwelijksakte niet zou kunnen vinden, want die is online niet beschikbaar op de website van het Gelders Archief. Toch dè aangewezen bron van informatie, als het om ‘alle’ Gelderse akten gaat, in dit geval dus die huwelijksakte, opgesteld in Apeldoorn.

En waar vind ik die akte dan tóch nog … op FamilySearch nota bene. Hoe kan die daar nou wèl beschikbaar en openbaar zijn en niet bij het Gelders Archief. Nou ja, anyway … (En zijn moeder heet inderdaad (Johanna Egberdina) Hullegien, ook nog!!).

AKTE No.20 : Jacobus Hendrikus Schonenberg, echtgenoot van Wilhelmina Maria Duls (??), overlijdt op 68-jarige leeftijd, op 26 december 1957. Maar wat staat daar nou, als achternaam van zijn vrouw … Duls … Duits … Ik kan het niet goed lezen. Wellicht staat het duidelijker op hun trouwakte, als ik die kan vinden.

OK, nu zie ik het. Jacobus Hendrikus Schonenberg trouwt op 30 december 1924 met Wilhelmina Maria DIELS.

Hun geboorte gegevens, nu eens middels de huwelijksbijlagen.

Vroeger, lang voordat de huwelijksakten in 1924 werden samen gesteld, moest er héél wat meer aan documenten door het echtpaar aangeleverd worden voordat ze legaal mochten en konden trouwen. Zo ongeveer alle (uittreksels van) akten van alle personen die als familie de bruid en bruidegom waren vooraf gegaan, tot ongeveer terug naar de Big Bang. Ik weet zeker dat ze toen, erg lang geleden dus, uren zoet, maar vooral druk, bezig waren op het gemeentehuis, om alles te overhandigen en te laten controleren door de controlerende ambtenaren van de gemeente Dreumel.

En dan moest ook alles nog -zo foutloos mogelijk- geregistreerd worden op de huwelijksakte, waar soms ruimte tekort was om alles er op te kunnen schrijven. Nou, als je dan nu naar de schamele trouwakte kijkt van Jacobus Hendrikus Schonenberg en Wilhelmina Maria Diels … kwartiertje werk op het gemeentehuis … max! En als een echtpaar pas 12 jaren later trouwt dan de laatste datum waarop nog geboorteakten van nakomelingen openbaar zijn, dan …. Vul maar in.

(Afbeelding no.100)

Het is hem weer gelukt, de ambtenaar van de burgerlijke stand van Dreumel. Hij sluit het Dreumelse 1957 register van overledenen weer af met zijn, waarschijnlijk wettelijke voor geschreven en legendarische woorden, waarin alleen het aantal akten in de standaard tekst elk jaar veranderd.

Ongetwijfeld heeft hij, lopende dit jaar, en met name aan het eind ervan, een alfabetische tafel bij gehouden en voltooid, waarin alle overledenen met naam en toenaam, en datum van akte en datum van daadwerkelijk overlijden, worden genoteerd. Waar al die alfabetische tafels van heel veel afgelopen jaren, zijn gebleven … geen idee. Maar ze worden niet meer weer gegeven na, of voorafgaand aan, het jaar waarin het register gevuld werd. Dus, heb ik het ook dit jaar maar weer zelf gedaan. Als ook uiteraard de totaal tabel van alle overledenen.

Eerst die totaal tabel.

Onmiddellijk gevolgd door de alfabetisch tafel, gesorteerd op leeftijd en achternamen en tegenwoordig zet ik er ook de geboorteplaatsen bij van de overledenen.

Nog slechts drie jaren te gaan voor alle (Dreumelse) openbare akten van overlijden ‘op’ zijn. Dit jaar, 1957, was bepaald geen uitzonderlijk jaar, hetgeen op zich zeker niet verkeerd is.

Bijna een laagterecord wat aantal overledenen betreft, is natuurlijk uitzonderlijk goed en je zou willen dat het niet weer gaat oplopen in de komende jaren, eerder afnemen. Maar ja, de vaart der volkeren is niet te stoppen, al doen wetenschappers er alles aan om dat toch te realiseren. Heel diep ingevroren mensen !

Maar wellicht, en dat is ook mijn overtuigde mening, zouden ze eens moeten proberen om alles wat er mis is, en steeds misser aan het worden is met vrijwel alles wat de mens aanraakt, te verbeteren. Niet oneindig opgerekte levens voor alleen de allerrijksten onder ons, maar een normaal, menswaardig leven voor àlle mensen. En Dieren !!

En laat de vaart der volkeren maar gewoon haar gang gaan. De natuur weet –al een jaartje of 13 miljard- het allerbeste wat het allerbeste voor haar is, daar zouden wij ons niet mee moeten willen bemoeien. Ook al betekent dat wel eens diep en langdurig verdriet als de natuur ‘haar gang’ gaat, ten koste van dierbaren.

TERUG NAAR BOVEN.