Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik heb me wel eens afgevraagd waarom ik met deze akten van overlijden ben begonnen, pas rond het begin van de 20e eeuw? Het eerste verhaal dat ik kan vinden, en dan moet ik zeer ijverig zoeken op mijn vorige website www.oldcows.com , is dit verhaal (links).

Een verhaal dat gaat over, een nu in mijn ogen veel logischer keuze, 1900, is niet op die website te vinden en op déze recente website al helemaal niet. Het eerste verhaal over akten van overlijden op deze www.oldcowz.com website, is het verhaal over 1922, aangezien het laatste verhaal op www.oldcows.com over 1921 gaat (rechts) . En vanaf daar telkens recenter, tot ik hieronder ga beginnen met het 1956 verhaal.

Ik maak eerst deze reeks af, tot en met de allerlaatste openbare akte van overlijden en dat is de laatste in het jaar 1960. Daarna is het niet onwaarschijnlijk dat ik de serie in de 20e eeuw eerst ga completeren met de akten van overlijden vanaf 1900 tot en met 1902. Wat ik daarna ter hand zal nemen, is nog ongewis en het is ook nog veel te vroeg om daar nu al –op deze website- beslissingen over te nemen en te ventileren. Komt tijd, komt vaak raad!

AKTE No.1 : Maria Grada Kusters wordt geboren op (▼) 31 mei 1882 en omdat ze overlijdt op 6 januari 1956, is ze drie en zeventig, als ze haar laatste adem uitblaast.

Ze is dan nog getrouwd met Wilhelm van Leeuwen, die geboren wordt op (▼) 6 mei 1875.

Zoveel als er ooit op huwelijksakten werd bij geschreven, zo karig is dat op ook deze akte. Wilhelm van Leeuwen en Maria Grada Kusters trouwen –pas- op (▼) 12 februari 1917. Hij is dan al 41 en Maria 34.

Het is zeer wel mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk, dat de aangever, op de akte van overlijden van Maria Grada Kusters, een zoon is van dit echtpaar.

Maar hij, Joannes Lambertus van Leeuwen, is nog maar 36 jaren jong en dus geboren in/rond 1920 … 8 Jaren nà de laatste openbare Dreumelse geboorteakte. Dus … geen geboorteakte van hem beschikbaar.

AKTE No.2 : Nog een echtpaar dat in Dreumel werd geboren. Petronella Johanna de Kleijn, overigens ook overledene op 6 januari 1956, werd geboren op (▼) 20 december 1891. Haar echtgenoot, Peter Boumans, op (▼) 15 maart 1876.

En vóór hij, Peter Boumans, met Petronella Johanna de Kleijn trouwde, trouwt hij, op (▼) 27 mei 1914, voor zijn eerste huwelijk, met Maria Kooijmans.

Maria Kooijmans baart twee kinderen, maar ze leven slechts voor –uiterst- korte duur.

Helaas komt Maria Kooijmans te overlijden, op (▼) 14 juni 1922.

En dus … trouwt Peter Bouwmans voor de tweede keer, nu met Petronella Johanna de Kleijn, op (▼) 26 februari 1924.

AKTE No.3 : Een tot nu toe totaal onbekende naam in het Dreumelse. Jantje van Belkum wordt dan ook niet in Dreumel geboren, maar in Varik. Er wordt een Jantje van Belkum geboren op 28 december 1875. Als zij degene zou zijn geweest die nu op 27 januari 1956 in Dreumel overlijdt, dan zou ze 80 zijn geweest. Maar helaas overlijdt deze Jantje al op 17 april 1877, slechts ruim vijftien maanden jong. (►▼).

Geheel in de traditie van die tijd, wordt een volgende geboren dochter door vader Antonie van Belkum en moeder Janneke Adriana van de Geijn, dan ook naar haar vernoemd. Deze ‘tweede’ Jantje wordt geboren op (▼) 23 mei 1877.

Jantje van Belkum is, gedurende haar hele 78-jarige leven, nooit getrouwd en derhalve eindigt hier de toch al karige berichtgeving over haar. Maar over haar ouders en zusjes en broertjes is nog wèl het één èn ander te melden. Antonie van Belkum en Janneke Adriana van de Geijn trouwen op (▼) 7 juli 1865, in Varik. Gewèldig, als een secretaris niet gehinderd wordt door voorbedrukte teksten, maar geheel zijn gang kan gaan hoe lang, en op hoeveel bladzijden, hij een akte maakt.

Nog een aantal kinderen van dit echtpaar ...

AKTE No.4 : Leonardus Gerlag, weduwnaar van Johanna Wilhelmina van Kruijsbergen, overlijdt op 25 februari 1956. 80 Hele jaren na zijn geboorte op (▼) 9 februari 1876.

Johanna Wilhelmina van Kruijsbergen, geboren op 27 september 1877, overlijdt op (▼) 27 december 1939.

Op (▼) 26 juni 1907 stappen ze gezamenlijk in het huwelijksbootje …

Maar tussen dit huwelijk en de laatste openbare Dreumelse geboorteakte, eind 1912, worden uit dit huwelijk geen kinderen –in Dreumel- geboren. De kans dat dat nà 1912 alsnog heeft plaats gevonden, en/of in een andere gemeente dan Dreumel, is redelijk, tot zeer onwaarschijnlijk, klein. De aangever van het overlijden van zijn broer, Cornelis Gerlag, maakt deel uit van een zeer uitgebreid aantal personen die allemaal dezelfde achternaam hebben, al dan niet op dezelfde wijze geschreven.

                                              ▼▲ ▼ ▲ ▼ ▲

Het zit me altijd gewèldig dwars als ik zó graag iets wil weten, maar het nergens kan vinden. Vooral omdat al die zoek- en toch vaak vind-ervaringen uit het verleden tot heden, door de bank genomen toch best vaak de gewenste, deels of helemaal, resultaten opleveren. Dus ben ik verder gegaan met het zoeken en ... laat ik nu toch nog een aanzienlijke hoeveelheid data hebben kunnen verzamelen over Ton Rademaker en Ghislaine Teeuwen. Inclusief àl hun rechtmatige voornamen !

Gràndioos, is het juiste woord!

 

▼ DE RADEMAKER - TEEUWEN DYNASTIE ▼

 

GHISLAINE THERESIA MARTINA PAULINA MARIA TEEUWEN || DRS. ANTON HENRI MARIE RADEMAKER

(▲ Klik op een van deze twee namen voor de bijbehorende stamboom informatie ▲)

 

(Klik HIER voor de home-pagina van deze (▲) mooie stamboom).

(Klik HIER voor de home-pagina van deze (▲) zeer informatieve website).

▲ DE RADEMAKER - TEEUWEN DYNASTIE ▲

AKTE No.5: De vrouw van de overledene, Johanna van Deursen, werd geboren op (▼) 26 mei 1877 en de overledene zelf, Hendrikus van Wijk, op (▼) 11 juni 1878. Hij overlijdt als weduwnaar, op (▲) 27 februari 1956.

En dat -weduwnaar worden- was het onmiddellijke gevolg van het overlijden van Johanna van Deursen op 8 augustus 1943.

(De 50e afbeelding alweer ▲). Hendrikus van Wijk en Johanna van Deursen waren toen al meer dan 38 jaar (+ 174 dagen) getrouwd, want dat vond plaats op (▼) 15 februari 1905.

(Ik heb de ondertekening van Gerrit van Eijseren weer moeten verplaatsen).

En kinderen hebben ze ook gehad … het persoonlijke dossier van Hendrikus van Wijk (& idem, van Johanna van Deursen).

AKTE No.6 : Zeven en tachtig lange jaren, vanaf zijn geboorte op (▼) 17 november 1868 te Wamel, ongetrouwd blijven. Het is nooit een verplichting geweest, maar de sociale druk op een ongetrouwd persoon was toch heftiger dan op de personen die geheel traditioneel wèl trouwden. Zó hoorde het immers en niet getrouwd zijn was en bleef abnormaal en het zal hem niet mee gevallen zijn om niet of minder geaccepteerd te worden in een superklein dorp als Dreumel, of het iets grotere Wamel. Zijn Wamelse geboorteakte (▼).

Wellicht dat hij nog wel steun kon vinden bij zijn ouders en broers en zussen …

AKTE No.7 : Over uitdagingen gesproken … Mevrouw Maria Catharina Görtz, weduwe van August Erbel, overlijdt te Dreumel, op 7 maart 1956. Haar ouders heten Heinrich Görtz en Gertrude Marianne Biester. Ene grote verzameling van geheel onbekende namen, waarbij dan nog een additioneel probleem is, dat de overledene in Crefeld, Duitsland, werd geboren en haar echtgenoot –gezien zijn naam- in ieder geval ook in Duitsland werd geboren. De laatste keer dat ik inlichtingen heb opgevraagd in Duitsland was voor Mw. Antonie Clara Blonder, die in Leipzig werd geboren. Ik heb nu, juist vandaag, maar weer een herhaal-bericht uit gestuurd, want ik heb nog geen enkele reactie mogen ontvangen uit Leipzig.

En twee weken later (01/0p3/2019) nog niets. Ik heb zojuist het eerdere bericht nogmaals verzonden naar weer andere email adressen en via het online kontaktformulier van de gemeente Krefeld. Desondanks ...

 

Een zoon, Peter Heinrich Erbel, ook nog geboren te Crefeld, trouwt op (▼) 3 juni 1922 met Maria Antonia van Leeuwen, geboren te Tiel.

Het is 3 weken geleden dat ik dit bericht naar Krefeld stuurde. Maar ... tot nu toe geen enkel teken van leven vanuit Krefeld. Terwijl ik er toch al een beetje aan gewend was geraakt dat ik vanuit Duitsland altijd volop medewerking krijg. Dus (02-03-2019) ... verder afwachten en herhaaldelijk en geregeld Krefeld blijven manen te reageren.

►► 10 mei 2019: Het wonder heeft plaats gevonden. Ik heb eindelijk, na een slordige bijna 3 maanden, de geboorteakten en de huwelijksakte van dit echtpaar toegestuurd gekregen van de gemeente Krefeld. Ik heb ze wel alweer een mail gestuurd, met de vraag of ze de data voor me zouden kunnen ontcijferen op die akten, want die zijn -voor mij- grotendeels onleesbaar. Oordeelt zelf en klik op onderstaande PDF om die akten te aanschouwen. Ik ben wel erg blij dat ook dit weer is gelukt. Haar achternaam wordt op diverse documenten weer anders geschreven!

AKTE No.8 : Ja, deze akte moet zo origineel mogelijk in dit verhaal worden opgenomen. De secretaris valt zich weer een bult aan vergissingen, die mijns inziens best voorkomen hadden kunnen worden. Voorop gesteld –altijd- dat de aangever de juiste informatie verstrekt, waar de secretaris de akte mee behoort te vullen.

Het gaat hier deze keer om het overlijden van Peter Bouwmans, die overlijdt op 19 maart 1956. Hij is twee keer getrouwd geweest en om dat duidelijk weer te geven zijn enkele kant-tekeningen nodig in de marge van deze akte. Laten we bij het begin beginnen, want Peter Bouwmans werd geboren op (▼) 15 maart 1876. Ook op die akte gaat het al mis, want de aanvankelijk genoteerde leeftijd van zijn vader, Gradus Boumans (deze keer zonder ‘w’), moest 21 en niet 24 zijn!

De eerste vrouw waar Peter Bouwmans mee trouwt, is Maria Kooijmans. Zij wordt geboren in 1879, op 14 februari.

Peter Boumans en Maria Kooijmans besluiten te gaan trouwen en doen dat op 27 mei 1914.

(Nee, deze keer Gerrit van Eijseren niet verplaatst).

Voor zover mij bekend zijn dit de enige twee kinderen (▼) die dit echtpaar heeft voort gebracht Maar op 17 januari 1917 overlijdt Johanna Boumans, slechts 55 dagen jong. (Ik heb geen Dreumelse geboorteakten van nà 1912).

En, helaas, op 15 januari 1920 wordt een levenloos kind geboren.

Moeder Maria Kooijmans overlijdt, op 43-jarige leeftijd, al op (▼) 14 juni 1922.

De tweede vrouw waar Peter Bouwmans mee trouwt, is Petronella Johanna de Kleijn.

Zij wordt in 1891 geboren, op (▼) 20 december.

Getrouwd wordt er op 26 februari 1924. Peter is dan inmiddels al 47 en Petronella Johanna 32.

Wàt een karige trouwakte !

Peter Boumans en Petronella Johanna de Kleijn zijn nooit vader en moeder geworden. Dit huwelijk heeft geen nakomelingen meer voort gebracht. (Ik heb geen geboorteakten van nà 1912). Peter Boumans werd weduwnaar vanaf het moment dat Petronella Johanna de Kleijn overleed. Op (▼) 6 januari 1956. Dat is slechts 73 dagen eerder, dan de dag waarop Peter Boumans zèlf overlijdt, op 19 maart 1956.

En met deze kinderschoenenreclame is weer een eind gekomen aan ‘alle’ artikelen uit de 1956 kranten, waarin iets over Dreumel werd gemeld. Ik ben nergens echt van onder de indruk geraakt, moet ik bekennen. Wellicht dat ik nog een ander jaar ga aanwenden, om nog wat interessantere artikelen te kunnen laten zien. Maar eerst weer wat akten, tenslotte de crux van al deze verhalen.

AKTE No.9 : Een ‘dood’gewone akte van overlijden van Dreumelnares Johanna Kooijmans, die op 22 maart overlijdt. Na toch drie en tachtig jaren te hebben mee gedraaid in de Dreumelse gemeenschap. Niet gering. Het begon allemaal op (▼) 24 januari 1873. Waar ze ook haar toekomstige man (▼) ontmoet, die op 30 juli 1861 al wordt geboren. Goh, leeftijdsverschil van toch 12 jaren. Maar wat ben ik aan het zeuren … mijn vrouw zaliger en ik schelen/scheelden evenveel jaren en dat heeft ons nóóit parten gespeeld !!

Het geboortejaar van Jan Sas -1861- lijkt me wel een prima jaar om kranten van te gaan bekijken naderhand. Maar eerst dit … Het leeftijdsverschil was dan ook zeker geen aanleiding om niet te gaan trouwen en dus deden ze het wel. Op 27 mei 1903 (▼).

De inhoud van het persoonlijke dossier van Jan Sas en/of Johanna Kooijmans.

AKTE No.10 : Goeie genade … negen en tachtig jaren oud is ze geworden. Je kan ervan zeggen wat je wilt, maar niet trouwen en met name geen rond de tien kinderen moeten baren, scheelt aanzienlijk in de hoogte of laagte van de leeftijd, waarop je tenslotte aan je eind geraakt. Ik ben ervan overtuigd. Francisca Petronella mag er trots op zijn deze hoge leeftijd te hebben bereikt, alhoewel wij, tig & meer jaren later, geen idéé hebben hoe ze haar laatste/vele jaren heeft door gebracht. Ik sta daar ook maar niet te lang bij stil.

Ik roep nog wel even dit (▼) krantenartikel –van 1956- in de herinnering … !!! De overledene wordt geboren op (▼) 11 augustus 1866.

Haar ouders, van Francisca Petronella  van Sommeren, te weten Hendrikus van Sommeren en Geertruida (Gertrudis) Kooijmans, hebben dat geheel anders aan gepakt. Ik maak alvast bekend dat Moeder Gertrudis overleed op 66-jarige leeftijd. Zo ziet haar –en dat van haar echtgenoot- persoonlijke dossier eruit.

AKTE No.11 : Van oorsprong zeker geen Dreumelse, maar een Rosmaalse.

Theodora van der Donk wordt in Rosmalen geboren, op (▼) 11 februari 1885, om 8 uur ‘s avonds.

Op (▼) 15 september 1905 trouwt ze met Johannes Antonius Verschuure, die in Rossum wordt geboren op 17 februari 1883 (▼▼).

AKTE No.12 : Weer een niet-Dreumelnaar, deze keer Johannes Bernardus Derksen. Weduwnaar van Everdina Theodora Peters. Opvallend is gelijk dat zijn moeder ook Peters met haar achternaam heet, voluit Christina Peters. Zijn vader is Hendrikus Bernardus Derksen. De overledene overlijdt op 9 april 1956 in Dreumel, maar wordt in de gemeente Bemmel geboren. Op zijn geboorteakte (▼) staat dat hij in Angeren werd geboren, op 31 augustus 1864. Everdina Theodora wordt ook in Bemmel geboren, op 18 november 1872 (►▼).

Op 25 april 1900 trouwen ze, in Huissen, dat ligt naast Arnhem.

Everdina Theodora Peters overlijdt, ook in Dreumel, op (▼) 25 april 1955. Tot en met 1912 –einde Dreumelse openbare geboorteakten- zijn uit dit huwelijk geen kinderen voort gekomen.

AKTE No.13 : Niet mis, drie en tachtig worden, voor je voorgoed afscheid moet nemen van deze wereld. Maar dat is je voorrecht als je, net als Johannes van Rhijn (▼) , wordt geboren op 24 december 1872 en overlijdt op 16 april 1956.

Hij is dan weduwnaar van Wilhelmina de Vree, die 7 jaren later wordt geboren, op (▼) 26 juni 1879.

(▼) 30 September 1908 hadden ze uitgekozen om te gaan trouwen.

En in de persoonlijke dossiers van beide ouders werden deze akten verzameld, tot nu toe …

(▲ Afbeelding no.100)


AKTE No.14 : Best oud en steeds ouder lijken de overleden personen te worden. Ik zie dat nog niet terug in mijn totaal tabel van alle overleden personen sinds het jaar 1900, maar wellicht dat dat blijkt uit dezelfde tabel nà 1956. Ook Antonius van Zonsbeek wordt heel erg oud, zowaar 89 jaren. Het is 18 dagen voor zijn overlijden 89 geworden! Uiteindelijk overlijdt hij op 22 april, rond 89 jaren en 18 dagen na zijn geboorte ...

... in Wamel, op (▼) 4 april 1867.      Johanna Peters werd op (▼) 16 februari 1870 geboren, in Dreumel.

Trouwen gebeurt in Dreumel, op 27 mei 1896.

En ook zij hebben gezorgd voor enige uitbreiding van de Dreumelse bevolking.

AKTE No.15 : Zie, wéér een oude overleden persoon, deze keer Hendrika Barbara van den Bosch, die op 82 jarige leeftijd haar leven beëindigd. Op 2 juni 1956 overkomt haar dat en datzelfde lot was haar echtgenoot, Gerardus Verbruggen, al eerder overkomen.

Hendrika Barbara van den Bosch wordt geboren op (▼) 4 december 1873 en Gerardus Verbruggen –van beroep boterbereider- beëindigt het zijne op 14 december 1915 al     (▼). Goh, wat is Hendrika Barbara van den Bosch dan toch erg lang weduwe geweest.

Vóórdat hij -Gerardus Verbruggen-  met Hendrika Barbara van den Bosch trouwde, was hij eerst getrouwd met Catharina Schreven.

Zij werd geboren op (▼)13 maart 1854 en haar aanstaande echtgenoot, Gerardus Verbruggen, op (▼) 5 december 1850.

Zij trouwen in Dreumel op 20 april 1880.

Helemààl kindeloos zijn ze zeker niet gebleven …

Catharina Schreven overlijdt op 16 juni 1897, en Gerardus Verbruggen trouwt, voor de tweede keer, met Hendrika Barbara van den Bosch op (▼) 21 februari 1911. Zij wordt de ‘nieuwe’ moeder van de 7 Verbruggen-Schreven kinderen.

AKTE No.16 : En de dames doen qua leeftijd bij hun overlijden, nauwelijks onder voor de mannen. Maria Johanna van Kruijsbergen is 79 als ze op 12 augustus overlijdt. De aangever van haar overlijden is haar 81-jarige echtgenoot Hendrikus van Rhijn.

Zij wordt geboren op (▼) 28 september 1876 en Hendrikus van Rhijn op (▼) 11 mei 1875.

'Uiteraard' trouwen zij ook en wel op 23 september 1903.

Hun nakomelingen.

AKTE No.17 : Als je, zoals Johanna Maria van Vugt, (▼) bent geboren in Varik, op 7 augustus 1878 en je overlijdt, te Dreumel, op 9 september 1956, dan ben je inderdaad 78 geworden. En op het moment dat je werd geboren, was haar vader, Martinus van Vugt niet aanwezig. Het is –ook?- om deze reden dat de vroedvrouw aanwezig was om haar moeder bij te staan haar op de wereld te helpen.

AKTE No.18 : Weer een ouder dan 80 overledene. Johanna van Lent is 82 geworden, als ze op 18 oktober 1956 overlijdt. Ze zou dan rond 1874 geboren moeten zijn, in Oijen. Nou. Ik kom eerst hun trouwakte tegen, tijdens mijn zoektocht naar relevante documenten. Ze trouwen in Oijen en Teeffelen, op (▼) 25 mei 1906.

Johanna van Lent (▼) wordt in Oijen en Teeffelen geboren, op 2 september 1874 geboren.

Johannes Stensen op 20 juli 1863, in (▼) Dreumel.

Johanna van Lent is weduwe vanaf 22 augustus 1946.

Dan (▼) overlijdt haar echtgenoot Johannes Stensen, ook, net als zij veel later, in Dreumel.

AKTE No.19 : Zij is op 19 oktober 1956 overleden. Haar naam is Wilhelmina Bosch en ze was getrouwd met Antonie Braat. Een geheel onbekende achternaam in de Dreumelse dreven. Ik weet al wel wanneer zij werd geboren, namelijk op 16 december 1876 (▼). Via de huwelijksbijlagen kom ik achter de geboorteplaats en –datum van meneer Braat.

De veertiende Dreumelse trouwakte van het jaar 1906. Ze trouwen op 21 november van dat jaar. Deze akte is tegelijkertijd de laatste van 1906, getuige de opmerking rechts, geheel onder, van Burgemeester Gerrit van Eijseren.

Antonie Braat overlijdt in Dordrecht, op 70-jarige leeftijd, op 29 augustus 1936.

Hij was eerder getrouwd geweest met Cornelia de Wijs, met wie hij op (▼) 29 april 1892 trouwt, te Terheijden (NBr.).

En daarmee zijn we weer aan het eind aangeland van alle artikelen -in de kranten- uit het jaar 1861. Wàt een jaar is het weer geweest. Zéér heftig!

AKTE No.20 : Matijs van Deursen heet deze overledene.

Een ras-Dreumelnaar, die werd geboren op (▼) 13 maart 1881. Hij overlijdt op 20 oktober 1956. Dat is bijna 18 jaar later dan zijn echtgenote, Johanna van den Boom, die al op 7 november 1938 (▼) overlijdt.

(Gerrit van Eijseren moest weer helemaal verhuizen).

Dit huwelijk heeft vanaf hun trouwdatum tot en met het jaar (1912), waarin de laatste openbare Dreumelse geboorteakten te traceren zijn, geen kinderen voort gebracht. Ondanks de echt grote aantallen Boomen en van Deursen personen (▼).

Het moge evident zijn, er zijn heel wat meer van Deursen personen opgenomen in de/alle Dreumelse registers dan van den Boom personen.

AKTE No.21 : Adrianus de Klein is zes en zeventig jaren oud geworden, alvorens hij overlijdt op 28 oktober 1956. We naderen onderwijl al wel het einde van de 1956 akten van overlijden, alhoewel ik nog niet weet hoeveel er nog resten, tussen deze en de finale sluiting van het register door de secretaris. Dat merken we snel genoeg, maar de ervaring leert dat het niet al te ver meer weg is.

Maar onderwijl kan ik nog melden dat Adrianus de Klein (▼) werd geboren op 9 oktober 1880. Hij is dus net jarig geweest ! Helaas bezit ik geen gegevens over zijn huwelijk met Johanna Hol. Best raar, want Dreumelse huwelijksakten zijn openbaar tot en met 1932. Maar dan moeten ze wèl in Dreumel getrouwd zijn, want anders … heb ik daar (nog?) geen gegevens over.

AKTE No.22 : Jan van Lissum heet deze overledene. Hij overlijdt op 12 november 1956.

En wordt geboren op (▼) 7 oktober 1879. Maar wel 77 jaren geleefd heeft en dat leven voor een aanzienlijk deel gedeeld heeft met twee dames. Hij trouwt twee keer. De eerste keer met Maria Stenssen, geboren op (▼) 24 mei 1877.

Kijk nou. Weer eens een trouwakte waarvoor je echt moest gaan zitten in het gemeentehuis. Ik denk dat de secretaris daar zomaar een dik uur mee bezig was, voor hij kon verklaren dat er getekend kon worden. Hij was tenslotte ook nog wettelijk verplicht om deze hele akte voor te lezen voor het geval er personen aanwezig waren die niet konden lezen. En dan moest je in de marge van deze akte ook nog aan geven exact hoeveel woorden (283 waren het er, alleen die tellen duurt al een kwartier !) je door gestreept had. Waar de en alle relevante aanwezigen dan ook weer allemaal hun handtekeningen bij moesten zetten. Ze trouwen op 5 (▼) mei 1909.

Maar … Maria Stenssen overlijdt op (▼) 18 juli 1914, nog maar 37 jaren jong. Het zou vanwege een foute verlopen bevalling kunnen zijn, maar het is dan nà 1912, dus dààr (heb ik) geen geboorteakte van. Het kind is dan tussen dat geboortejaar en 1956 gewoon in leven gebleven, anders had ik een akte van overlijden van dat kind weer kunnen geven. Maar óók dat is niet aan de orde. Jan van Lissum laat zich door haar overlijden niet geheel uit het veld slaan en zoekt, en vindt, een tweede vrouw, … 

                                         Wilhelmina Alegonda van Leur, geboren op (▼) 28 november 1892.

Dit is weer de eenvoudige uitvoering van een Dreumelse huwelijksakte. Zij trouwen op (▼) 21 augustus 1918.

Hij nu 38, zij ook nu, 25.

Tenzij in de laatste Dreumelse akten van overlijden van 1956 nog een akte verschijnt, waarin het overlijden van Wilhelmina Alegonda van Leur wordt geregistreerd, dan weten we zeker dat ze in dit jaar niet is overleden. Overigens geeft het Gelders Archief aan dat ze ook in de jaren 1956 tot en met het laatste jaar waarin Dreumelse akten van overlijden openbaar zijn – 1960- óók niet is overleden. Goed voor haar !! Toch is ze al in 1892 geboren en is dan 68 geworden in 1960. Zeer goed mogelijk natuurlijk!

AKTE No.23 : Het blijkt de enalaatste akte van overlijden te zijn. Van Antonia Francisca Driessen, die op 15 november 1956 overlijdt. Ruwweg drie en tachtig jaren geleden (▼) werd ze geboren, op 26 april 1873. Wanneer ze voor het eerst haar toekomstige echtgenoot ontmoet wordt nergens vermeld, maar wel dat ze met hem trouwt op (▼▼) 8 juni 1897. Ze is dan 24 jaren jong.

De bruidegom, Adrianus van Luijpen, is dan 25 en dat heeft er vooral mee te maken dat hij werd geboren (▼) op 22 december 1871. Dat was een vrijdag.

Kinderloos is ook dit huwelijk niet gebleven … het persoonlijke dossier van de ouders …

De Blauwe teksten heb ik er zelf aan toe gevoegd. De geboorte- en eventuele data van overlijden van hun kinderen worden bóven deze afbeelding verduidelijkt.

Dàt gezegd en geschreven hebbend … ontving ik onlangs additionele informatie over deze familie van Leo van Lubeek, waarvoor veel dank. Antonia Francisca Driessen blijkt zijn oma te zijn en Leo reikte me veel informatie over haar en haar gezin aan. Aan de hand van deze gegevens heb ik de afbeelding hierboven ... hieronder aangepast en de geboortedata en data van overlijden, zoals verkregen van Leo van Lubeek, toegevoegd aan deze familie Luijpen.

AKTE No.24 : De allerlaatste overledene van 1956. Op de allerlaatste dag van dat jaar (31-12-1956), overlijdt Theodorus van Beers, nota bene ook alweer 89 jaren oud geworden. Hij is daarmee niet de oudst overleden persoon, want dat was en is nog steeds Johannes Bernardus Derksen. Weliswaar geen Dreumelnaar (geboren in Bemmel), maar hij overlijdt wel in Dreumel, oud 91 jaren. Op 9 april 1956. Theodorus van Beers was en blijft wel een rasechte Dreumelnaar, want hij werd in Dreumel geboren op (▼) 10 november 1867. Is zijn hoge leeftijd weer een bewijs dat niet getrouwd zijn, want dat was bij hem het geval, je ouder doet worden ?

Zijn ouders, vader Willem van Beers (Dreumelnaar, geboren op 16-09-1816) en moeder Joanna Schonenberg (Dreumelnares, geboren op 27-11-1824), trouwden wèl. Op 18 april 1849. Toen had Dreumel nog een burgemeester met een ‘normale’ handtekening, te weten Gerardus van Welie.

Zij hebben zich ook uitermate in gespannen om meer Dreumelnaren èn –naressen toe te voegen aan de Dreumelse populatie …

1956, ook alweer verwerkt. Een leuk jaar, alhoewel de krantenberichten uit 1861 weer eens over vreselijke dingen gingen. In 1855 had Dreumel en verre omstreken al te maken gehad met een giga-watersnood en àls je dan al de trauma’s daarvan net met veel moeite te boven bent gekomen, wordt dezelfde ramp in 1861 nog eens herhaald. En dat was ook nog niet eens de laatste, want bijvoorbeeld in 1926 was het wéér raak. En in 1995 … werden we op het nippertje net niet bloot gesteld aan heftige overstromingen. Maar moest wel iedereen Dreumel en omstreken verlaten en werden we allemaal geëvacueerd. Ik ben –gelukkig- vergeten hoe lang het heeft geduurd eer we weer terug mochten, maar alleen die ervaring zorgde bijkans al voor een trauma !

Wat ik ook heel erg graag –en dagen lang- gedaan heb en super leuk vond tijdens het samen stellen van dit 1956-verhaal, was het uitzoeken en vinden van een aantal gegevens over dokter Ton Rademaker en zijn vrouw Ghislaine Teeuwen. Ik ken nu zowaar àl hun volledige voornamen !! Grandioos, als je steeds weer op andere podia telkens weer meer gegevens kunt vinden en toe kunt voegen aan een simpele stamboom en –takken van zijn & haar voor- en nageslachten. Nauw en vaak contact met zeer uiteenlopende archieven in binnen- en buitenland, zijn toch ook vaak van toegevoegde waarde. Als je maar lang genoeg blijft zeuren en bereid bent af en toe eerst wat euri te betalen voor (digitale) toezendingen van akten uit het buitenland!

Maar zo maakte het BHIC-archief (Noord-Brabant) me er weer eens op attent dat je met de site van Genver toch nog best veel gegevens kunt vinden. Ik had gezocht naar een geboorteakte in de gemeente Beek en Donk, maar bijvoorbeeld Familysearch heeft deze gegevens niet online, vreemd genoeg. Maar via Genver werd ik toch weer door gelinkt naar Familysearch, waar die akte –tot mijn verbazing- wèl te vinden was, maar niet wordt vermeld in hun inhoudsopgaven.

Tja, de koningin kwam dit jaar ok nog even op bezoek bij de Dreumelse familie Verbruggen. Ik heb deze krantenberichtgeving door gegeven aan transportbedrijf Verbruggen, maar –nog- geen reactie. Druk, druk, druk zal wel de reden zijn. Alle begrip overigens!

De hoogste tijd om de totaal-tabel aan u te presenteren, nu inclusief de getallen uit het Dreumels register der overledenen van 1956. Het gemiddeld aantal overledenen per jaar (37) is nog -steeds- niet gedaald, zo blijkt ook weer aan het eind van dit jaar.

Vervolgens de alfabetisch & op leeftijden gesorteerde tafel met …

► Geen mannen overleden beneden de 75 jaar …

► Geen vrouwen overleden beneden de 63 jaar … en dat was er maar eentje. Vervolgens niet beneden de 71 ...

► Geen levenloos geboren kinderen.

Naast het controleren en, daar waar nodig, corrigeren van dit verhaal vóór publicatie, ben ik al met dat van 1957 begonnen.

Nog slechts 4 jaren te gaan. Maar dan liggen de jaren 1811 … 1899 nog in het verschiet !!

En ... still to come ...een mijns inziens prachtig verhaal, waarin dit instituut een absolute hoofdrol vertolkt en vertolkte.


TERUG NAAR BOVEN