Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Niets liever zou ik u hier willen kunnen vertellen dan dat Strato eindelijk kans heeft gezien om mijn nieuwe domeinnaam te verhuizen van de vorige ‘host’ naar Strato zelf. Maar … zoals ik al eerder schreef, liet Strato me al eerder weten dat zoiets pas plaats zou kunnen vinden op of na 24 november (2017!) en alhoewel het dat inmiddels is, heb ik nog geen bevestigend bericht van Strato ontvangen daarover. Waarschijnlijk zal ik er weer zelf achteraan moeten om het te weten te komen. 

Goed, dat gezegd hebbende, kan ik u verder melden dat ik nu weer bij ben met –achterstallige- verhalen op een binnenkort verschijnende website te plaatsen. En nu ga ik zo meteen beginnen met onderstaand verhaal. Hetgeen u pas ziet als het klaar is, maar waar ik, dit nu schrijvend, nog geheel aan moet beginnen. Ik ben er wel compleet klaar voor, dus waarop nog langer gewacht !

In ieder geval, krantenberichten te over om te verwerken:

Ik laat u maar weer eens het zogenaamde voorblad (▲) zien van het Dreumelse dodenregister 1930. Ooit heeft daar iemand al haar of zijn fantasie op los gelaten, maar dat is mijns inziens geen succes gebleken. Daar rechts naast, de eerste akte van overlijden in dit register, dat van Martinus Bloos, die in Dreumel overleed op 30 januari 1930. Een raadsel wat hij in Dreumel deed, maar wellicht was hij schipper, ook al wordt dat niet op de akte zelf vermeld. Hij was geboren in Willige Langerak. Ooit van gehoord?

Drie heren gingen haar, op akte 1, 2 en 3, al voor, op 63-, 70- en 77-jarige leeftijden. Maar Willemina Gerlag overtreft ze alledrie. Zij overlijdt op 78-jarige leeftijd, in Dreumel, op 20 februari 1930. Dochter van Gerrit Gerlag & Anna Hubertina Distrovie, die haar al véél langer geleden voor gingen.

Nog even afwachten of Willemina Gerlag de oudst overleden persoon zal blijven in 1930.

De 5e akte van overlijden in het Dreumelse dodenregister van 1930. Frederica Louisa Caroline Godron, dochter van Govert Johan Adolph Godron en Hentje Woerdenbach, overlijdt op 11 maart 1930. Op de leeftijd van zowaar 85 jaar oud.

Zij is al een poosje weduwe, want haar echtgenoot overlijdt, ook in Dreumel, op 16 december 1910. Hij heeft 90 jaar oud mogen worden. Hieronder zijn akte van overlijden:

 Waarop toch overduidelijk wordt vermeld dat zijn volledige naam … Diderik van Dijk … is. En niet, zoals op de akte van overlijden van Frederica Louisa Caroline Godron wordt vermeld … Bernard Diederik van Dijk. 

Diderik van Dijk is vanaf 21 februari 1851  getrouwd geweest met Johanna Udo.

Tot 16 juli 1876, als zij in Dreumel overlijdt. 

Ik heb geen idee wat een redelijke termijn zou zijn om te kunnen bepalen of Diderik er wel of geen gras over heeft laten groeien. 

Maar op 5 januari 1877 trouwt hij met Frederica Louisa Caroline Godron, wederom in Dreumel (terwijl zijn bruid in Appeltern wordt geboren, op 22 augustus 1844). 

Ik denk (weet zeker) dat de extra voornaam voor Diderik van Dijk een ambtenaarlijk dwalinkje is.

De berichtgeving (▲) over de in Dreumel geboren kinderen in maart 1930, verschijnt in de Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant van 5 april 1930. Er stond destijds –voor zover ik heb kunnen vast stellen- geen straf op het –te vroeg- publiceren van deze gegevens. Maar het verbaast me telkens weer hoe razend snel deze gegevens vanuit het Dreumelse gemeentehuis in een krant gepubliceerd konden worden. 

De gemeentelijk secretaris hield, dat kan haast niet anders, dan niet alleen twéé geboorteregisters bij, één register dat in het gemeente-archief werd opgeslagen, en eentje dat naar het nationaal archief gestuurd moest worden. Maar, zo lijkt het, hield hij ook nog een aparte registratie bij, dat direct naar de krant verstuurd werd/gebracht werd, als de laatste dag van de voorbije maand nog maar net in het register kon worden afgesloten en de inkt amper opgedroogd was. Frappant snel! Overigens hield de secretaris van àlle registers twee exemplaren bij, om bovenstaande reden.

Hetzelfde bericht in twee verschillende kranten. Bijna hetzelfde, want in het linker bericht hebben ze om onverklaarbare reden het woordje ‘niet’ toegevoegd, terwijl alle bedragen daaronder juist wèl hoger zijn dan Gld. 2000.

Even een niet voorzien uitstapje, dat begon met aanvankelijk alleen deze V & D advertentie naar beneden te laden:

23 Vestigingen. Het zullen er vanaf toen nog wel veel meer geworden zijn, …

'Vandaag voor 17:00 bestellen ... morgen bezorgen' ... zal er nog wel niet in gezeten hebben toen.

Nadat op 22 december 2015 uitstel van betaling was verleend, werden de V&D Group Holding B.V., V&D B.V. en La Place B.V. op 31 december 2015 failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De warenhuizen bleven open tot en met 14 februari 2016.  De webwinkel sloot echter na het aanvragen van de surséance van betaling. Eind maart werden de winkels tijdelijk heropend voor een aller-laatste uitverkoop. 

Op 23 april 2016 om 12.00 uur sloot in Hilversum het laatste V&D warenhuis definitief.

2016 - 1887 (jaar van oprichting) = 129 jaren V & D ... voorbij. Om nooit meer terug te komen.

                                                               ▲ Willemina Gerlag en Francis van Oorsouw ▲ trouwen in Dreumel, op 29 juli 1874.

55 Jaar, 6 maanden en 23 dagen later overlijdt Willemina Gerlag, op 20 maart 1930. (78 jaar oud).

En 26 DAGEN later overlijdt Francis van Oorsouw, op 18 maart 1930. (81 jaar oud) ‘Till death do us part’ duurde maar heel kort!!

Overigens was al, op 2 februari 1930, een broer van Francis van Oorsouw overleden. Hij heette Johannes van Oorsouw en was 70 jaar toen hij overleed. Indrukwekkende leeftijden allemaal, waarbij ik niet moet vergeten dat ik in 2017 nog maar 5 jaar af ben van de leeftijd van de jongste hierboven genoemd !

Alegonda van de Weerd overlijdt te Dreumel, op 2 april 1930. Ze heeft de prachtige leeftijd van 81 mogen bereiken en is getrouwd geweest met, zo meldt de akte, Franciscus van den Bosch.

Maar wat ik ook gezocht heb, ik heb maar één Alegonda van de Weerd (dochter van Peter van de Weerd & Cornelia den Boer) in mijn geregistreerden database en zij is niet met Franciscus van den Bosch getrouwd, maar met Willem de Man.

Willem de man overlijdt in Appeltern, op 30 maart 1916. Zou het kunnen dat Alegonda van de Weerd daarna weer hertrouwd is met Franciscus van den Bosch? Dat kan dan niet in Dreumel hebben plaats gevonden, want dan zou ik dat geregistreerd moeten hebben. Ik kan –een half uurtje zoeken verder- ook niets –in WieWasWie & Gelders Archief & Internet- over dat eventuele huwelijk vinden. Weet u meer? 

Martinus Sas, hij is 73 geworden, overlijdt op 3 mei 1930. Hierboven de registratie daarvan in het Dreumels dodenregister en hieronder dezelfde optekening, echter dan in het Tielse dodenregister. Martinus Sas overleed dan ook in Tiel.

▲ De akte van overlijden, zoals uitgeschreven in Tiel, op 26 juli 1930, aangevende dat Anna Maria van Rossum (echtgenoote van Peter Hol) aldaar overleed, op 27 juli 1930. Hieronder de bijschrijving van hetzelfde in het Dreumelse dodenregister. ▼

Walterus Arnoldus van Gruijthuijsen overlijdt in Dreumel, op 18 augustus 1930. Zoon van Wouter van Gruijthuijsen en Francisca Krijnen. Walterus Arnoldus is in al zijn 58 levensjaren niet getrouwd en dus moeten er twee kopieën van zijn akte van overlijden onder gebracht worden in de beide persoonlijke dossiers van zijn ouders. Waarbij het opvalt dat er heel veel akten in  die dossiers staan. Bijvoorbeeld in het dossier van zijn moeder, Francisca Krijnen: 

(DA = DoodAkte):

Op alle akten werd het beroep van de aangever & getuigen genoteerd. De aller-aller-aller-meest voorkomende beroepen zijn arbeider en landbouwer. Maar heel soms kom je een ander beroep tegen, dat je nog maar zelden, of zelfs nooit eerder, voorbij hebt zien komen. Ik durf niet te zweren dat ik nooit eerder het beroep ‘manufacturier’ tegen ben gekomen, maar durf wel met veel stelligheid te beweren dat het een zéér sporadisch voorkomend beroep is onder aangevers en getuigen in het algemeen.

En op bovenstaande -bijna opvolgende- akten van overlijden oefenen zowel Adrianus van Lent als Johannes Hendrikus van Oorsouw zowaar ineens hetzelfde uitzonderlijke beroep uit. Op Internet lees ik wat de betekenissen kunnen zijn: 

1) Beroep; 2) Lappenvent; 3) Manufacturenhandelaar; 4) Industrieel.

Ik ga voor 3).

De laatste twee akten van overlijden in het Dreumelse dodenregister van 1930:

Akte No.: 29: Leonardus Lagarde, overlijdt op 41-jarige leeftijd, op 11 december 1930;

Akte no.: 30: Wilhelmina van der Donk, overlijdt op 50-jarige leeftijd, op 23 december 1930. 

Rechtsboven de normale, zeer traditionele wijze waarop een register weer wordt afgesloten. Mer daaronder een niet gebruikte voorbedrukte akte. Zouden er nog meerdere niet gebruikte registerbladen bestaan, dan moeten die terug gezonden worden naar –ik meen- de/een rechtbank, waar ze ook aangevraagd moesten worden, lang voor aanvang van een nieuw registerjaar. Met uitdrukkelijke opgave van het gewenste aantal, gebaseerd op het gemiddelde aantal dat in voorafgaande jaren werd beschreven. De gemeentelijk secretaris bepaalde dat.

Ik heb nooit goed, zelfs niet eens een heel klein beetje, begrepen, waarom het geslacht van een levenloos geboren kind, al enige tijd niet meer werd en wordt vermeld op akten van overlijden. In het kader van geen overbodige informatie te hoeven noteren op akten. Het is dan uiteraard nog afhankelijk van de beoordelaar wat er wel en niet meer op akten bijgeschreven werd en zo verbaas ik me erover dat op bovenstaande akte niet vermeld wordt of de eerste getuige nu wel of niet de echtgenoot is van Wilhelmina van der Donk, die op 23 december 1930 in Dreumel overlijdt. Weliswaar wordt wel op de akte (rechts) aan gegeven dat zij de echtgenoote was van Hendrikus Broeders, maar we weten niet met absolute zekerheid dat de eerste getuige diezelfde echtgenoot is. Deze getuige kan net zo goed bijvoorbeeld een zoon van een broer (van Hendrikus) Broeders kunnen zijn, om maar een willekeurige zijstraat te noemen. Minder is in dit geval zeker niet meer !

Met uw welnemen, maar zelfs ook zonder dat, laat ik u onderstaand weer graag de alfabetische tafel zien, die ik samen gesteld heb over het jaar 1930. Voor wat betreft het totaal aantal overleden, zoals genoteerd in het Dreumels dodenregister van dat jaar:

ONVOORSTELBAAR dat een monumentaal pand als dit in 1913 op geleverde prachtige bouwwerk ... in 1979 werd gesloopt. Ik ga het niet uitzoeken, maar er moeten wel heeeeeel goeie argumenten op tafel zijn gekomen om dit als resultaat te kunnen genereren.  

Zondag, 26-11-2017: En zo werd ook 1930 vereeuwigd. Ik ga aanstonds bovenstaande geheel controleren en daar verbeteringen aan brengen waar nodig en daarna het complete verhaal (109 Mb) alvast op mijn nieuwe template overzetten. In de goede hoop -en zelfs verwachting- dat Strato nog voor het eind van dit jaar mijn nieuwe domeinnaam binnen haar eigen gelederen kan verhuizen, zodat ik dan eindelijk weer het wereldwijde web op kan. 

Eerder deze week vroegen ze (Strato) me nógmaals om een verhuiscode, die blijkbaar nodig is, om de domeinnaam te kunnen verhuizen. Nu heb ik die code al drie keer eerder door gegeven, de afgelopen twee en een halve maand, te beginnen medio september j.l. Maar heb het nu voor de vierde keer door gegeven, want stel je voor dat ze zoiets zelf zouden bewaren. De procedure die blijkbaar gepaard gaat met het verhuizen van een domeinnaam gaat nu wéér opgestart worden en aangezien de wettelijke periode van 6 weken, die verstreken moet zijn tussen registratie bij een vorige provider/host en een mogelijke verhuizing naar een daaropvolgende, per 24-11-2017 verstreken IS, heb ik goede hoop dat het nu ten erg-lange leste gaat lukken. 

Maar, leren de dagelijkse en maandelijkse ervaringen en onvoorspelbare wendingen in dit uiterst moeizame proces… onder voorbehoud.

Terug naar boven.