Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst


AUG 2020 : Al lang geleden ontdekte in op de website van het Nijmeegs archief twee notariële akten, de no's 254 en 255, die heel specifiek, en tot ongehoord, zelfs bijna onbegrijpelijk, groot detail in gaan op de nalatenschap van een overleden steenfabrikant en diens overleden echtgenote. Beide akten heb ik al eerder op deze website gepubliceerd, maar ik had er behoefte aan om met name akte no. 254 nog eens opnieuw in een nieuw jasje te steken. In het geheel niets te maken hebbend met mijn normale werkzaamheden en activiteiten, die voor 95% bestaan uit genealogische bespiegelingen, in welke vormen dan ook. Des te vernieuwend blijkt het te zijn om je blik eens een andere richting in te sturen en dan kom je er al snel achter dat je ook veel interesse zou kunnen ontwikkelen voor al die steenfabrieken die in het Gelderse landschap, de rivieren flankerend, op vele locaties hebben gestaan en -deels- nog steeds staan. Vaak in erbarmelijke omstandigheden, ontdaan van alle werkzaamheden en gebouwen die ooit deel uit maakten van een groot deel van de werkverschaffing in, zeg maar, de West Maas en Waalse gebieden.

Ik maak geregeld lange autoritten over de rivierendijken en kom dan op de meest uiteenlopende plekken delen van wat ooit steenfabrieken waren, tegen. En juist het -schrikbarende- verval van die installaties nodigt steeds urgenter uit om onderzoek te doen naar het bestaan en de levenscycli van die steenfabrieken, van begin tot eind. Ik ben niet de eerste die hierin duikt, mogelijk zelfs wel de laatste, maar dat deert me geenszins. Alle eer aan degenen die me voor zijn gegaan !!

Ik maak graag gebruik van de kennis van anderen om geloofwaardige verhalen op deze website te kunnen plaatsen, en vul die graag aan met eventueel zelf nog additioneel gevonden wetenswaardigheden of nieuwe feitjes.

Zoals deze twee notariële akten die, tot vele cijfers achter de komma, de nalatenschap en de verdeling van de inventaris tot op het bot specificeren. Soms, best vaak, niet te begrijpen verdeelsleutels, die hoogst waarschijnlijk alleen duidelijk waren voor de opstellers, de notarissen, die er bij betrokken waren en kans zagen alles, hand geschreven zwart op wit te zetten. Let wel, zónder schrijffouten. Het zou zomaar kunnen dat ik meer fouten heb gemaakt dan zij, ook al heb ik alles ruwweg 12x na gekeken en gecontroleerd.

Dus, om maar eens ergens mee te beginnen, notariële akte no. 254. Klik op het menu op de juiste regel of HIER.

(Kies andere onderwerpen in het keuzemenu links (klik op de drie balkjes links boven op het scherm, voor het menu).

 

Steenfabriek 'De Hul', Wamel (lang geleden !)