Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zondag, 16 augustus 2020 : Weliswaar is het tegen elf uur ‘s ochtends nu alweer 27.5 graden in m’n woonkamer, maar ik verheug me er enórm op dat de komende dagen (wellicht zelfs weken ?) koeler worden. Het wordt dan aanzienlijk makkelijker om je niet langer te hoeven focussen op het overtollige zweet dat zich overal manifesteert, maar op het eigenlijke onderwerp waar je mee bezig bent en wilt zijn.

De tweede persoon die als Dreumelnares in Dreumel wordt geboren. En wel op 2 januari 1914, net als de eerst geborene, die ook op deze datum werd geboren, te weten Johanna Petronella van Doornik. De tweede persoon is Berdina van Deursen, die dus ook op 2 januari 1914 werd geboren, zij het dat Johanna Petronella om zes uur ‘s morgens werd geboren en Berdina om half negen ‘s avonds.

De ambtenaar van de Dreumelse burgerlijke stand heeft het door deze twee-op-één-dag geboorten niet extra druk gehad, want vader van Doornik komt de geboorte van zijn dochter al aangeven op de dag van haar geboorte zelf (02-01-1914), terwijl vader van Deursen daarmee wacht tot 5 januari 1914.

Wel opvallend, maar dat komt best vaak voor, is dat de getuigen op beide akten gelijk zijn, te weten Johannes Schraven (winkelier) en Johannes Luijpen (boterbereider). Ooit, erg lang geleden, schreef ik daar al eens een verhaal over. En stelde in dat verhaal al een aantal prangende vragen (▼) over de interactie en rol en betekenis van getuigen op allerlei akten. Dit is de link naar dat verhaal, toen mijn verhalen nog werden gepubliceerd op (Ouwe Koeien) Tremele.nl : https://www.tremele.nl/ouwe%20koeien/afleveringen/03/ouwe%20koeien_03.htm

Ook bij deze twee meest recente geboorteakten zou je je wederom af kunnen vragen of beide getuigen eigenlijk niet zouden moeten winkelieren en boter bereiden, in plaats van op het gemeentehuis te verschijnen, om te getuigen bij een gebeurtenis, waar ze hoogst waarschijnlijk niets méér vanaf wisten dan de BS-ambtenaar zelf. Maar goed, laat ik door gaan met m’n verhaal  over Berdina van Deursen, zonder al deze uitstapjes.

Goh, wat heb ik veel van Deursen persoonlijke dossiers in m’n eigen registratie staan …

En van de Kuijpers families, waarvan de moeder van Berdina van Deursen, Petronella Kuijpers, deel uit maakt …

Vader van Deursen en moeder Kuijpers worden beide in Dreumel geboren. Hij op 6 oktober 1877, zij op 6 februari 1878.

Dus, trouwen ze ook in Dreumel. Op 7 november 1906. Hij is dan 29, zij 28 jaren, jong.

Ook dit echtpaar heeft meerdere nakomelingen op hun geweten.

Ik heb het vermoeden dat het, met al die beschikbare gegevens, een mooie stamboom zou kunnen gaan worden. Maar, het is en blijft afwachten. Ermee beginnen is een goeie start om daar achter te komen …

Zaterdag, 22 augustus 2020 : Laat ik eens beginnen met de afbeelding, die het eindresultaat is van het samen stellen van deze interessante stamboom. Weliswaar veel rode teksten, die aangeven dat ik er geen gegevens over heb kunnen vinden.

Maar gelukkig overheersen de wèl gevonden data en gegevens over de families die Berdina van Deursen omringen. Ze zal slechts weinigen van al deze personen persoonlijk hebben ontmoet, zoals dat nou eenmaal is, als je steeds verder terug de geschiedenis in gaat. Al die anderen hebben bijgedragen aan de tot standkoming van deze uitvoerige stamboom en wellicht ook, in welke hoedanigheid dan ook, aan de tot standkoming van Berdina zelf, haar ouders en haar broers en zussen!!

Het blijft overigens jammer dat je van de hoofdpersoon in elke stamboom haast geen additionele informatie kunt vinden, omdat die gegevens nog allemaal wettelijk beschermd zijn en niet openbaar. Onderstaand de afbeelding van de stamboom … hoe groter/breder de stamboom, hoe kleiner deze afbeeldingen worden, omdat ze tussen de begrenzingen van de Powerpoint moeten blijven. Ik kan en wil het niet verhelpen.

Ik moet tevens bekennen dat ik niet al te lang heb stil gestaan bij het (overigens al lang bekende) fenomeen waar Henk van Sonsbeek zaliger (21-12-1941 – 03-07-2020) ons al lang geleden op attendeerde, in een artikeltje van zijn hand op de website van Tremele.nl:

De afbeelding van de stamboom:


Het duurt 'even' voordat dit bestand opent!!


TERUG NAAR BOVEN.