Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Woensdag, 7 oktober 2020 : Het is al erg lang geleden dat ik voor het eerst de achternaam Burgers zag in samenhang met steenfabrieken. Al heel lang geleden geïnteresseerd geraakt in al die steenfabrieken, die je tegen komt in de verre omgevingen van Dreumel, allemaal aan de oevers van de Waal en de Maas, ontdekte ik online twee notariële akten, waarin deze achternaam veelvuldig voorkomt. In deze akten wordt de nalatenschap geregeld en zeer gedetailleerd vast gelegd, van en na het overlijden van -eerst- steenfabrikant Wilhelmus Cornelis Burgers en -daarna- diens echtgenote Geertruida Wouters.

Verder dan deze gegevens kom je ook niet. Nergens wordt melding gemaakt van nakomelingen. Wèl worden ze vaak online vernoemd, bijvoorbeeld bij de zoekresultaten van de website OpenArchieven. Maar dan vooral en hoofdzakelijk m.b.t. vermeldingen in notariële akten.

En, gedreven door de interesse in steenfabrieken, vond ik een boekje op internet dat geschreven was door de (▼) heer Henri Theodoor Marie Burgers. Dat boekje bleek in Nederland niet langer leverbaar en dus heb ik de schrijver zelf, woonachtig op Curaçao, gevraagd of hij me een boekje toe zou kunnen sturen. Hetgeen geschiedde zowaar.

De naam Burgers was niet meer uit m’n geheugen weg te denken en heb, als gevolg daarvan, uiteindelijk besloten eens te willen proberen een stamboom te maken voor al die Burgers families. Ik had al eens een stamboompje samen gesteld m.b.t. de destijds beschikbare informatie, althans informatie, die ik destijds kon vinden. Een afbeelding van deze stamboom.

Dit zeer informatieve boekje verhaald over 20 Gelderse steenfabrieken en al deze informatie zal me t.z.t. zeker helpen met het samen stellen van verhalen over afzonderlijke steenfabrieken. Achter in dat boekje heeft de heer H.Th.M.Burgers een aantal achternaamgenoten van hem, en hun kinderen, genoemd die voorkomen in zijn boekje.

Met al deze namen, als leidraad, heb ik een ernstige poging gedaan om een stamboom samen te stellen, waarin tenminste al deze personen gedetailleerd worden gespecificeerd en tegelijk wordt geduid in welke relatie ze tot elkaar staan.

Ik heb me niet beperkt tot alleen deze namen, maar heb relevante andere personen en onderlinge relaties eveneens weer gegeven in deze zeer uitvoerige stamboom. Die daar waar mogelijk ook voorzien is van selecte geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Het was ondoenlijk om àlle akten in deze stamboom weer te geven, want dan zou het stamboombestand nóg omvangrijker worden dan het nu al is geworden, te weten bijna 305 Mb. Mocht u dit bestand willen openen, dan vraag ik expliciet om veel geduld, aangezien er nogal wat geopend moet worden!

Een afbeelding van deze stamboom …

  TERUG NAAR BOVEN.