Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

18-09-2019 : Wilhelmus Johannes Bernardus zijn de volledige voornamen, en zijn achternaam is Verbruggen. Hij is voort gekomen uit de samenwerking van vader Hendrik Verbruggen en zijn moeder Geertruida Wilhelmina van Leur en hij wordt geboren op 26 maart 1913. Uiteraard in Dreumel, want daar gaan al deze geboorteakten immers over.

Dat was nog in de tijd dat er altijd twee getuigen aanwezig moesten zijn als een vader (of héél af en toe een (alleenstaande) moeder) aangifte kwam doen op het Dreumelse gemeentehuis. In dit geval waren dat Willem van Leur, Landbouwer, 22 jaren jong. En Gerardus Carolus Hol, ook landbouwer en ook 22 jaren jong. Later is men afgestapt van die twee getuigen en was de aangifte van alleen de vader of alleen de moeder blijkbaar voldoende. Scheelde ook weer een hoop schrijfwerk.

Zoals ooit ook al eens werd/zal worden besloten om bij de geboorte van een levenloos kind niet meer te vermelden of het kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht was. Dit besluit betreur ik. Ook, juist, levenloos geboren kinderen hebben recht op erkenning en dat bevorder je niet als je het geslacht niet meer wenst te vermelden.

Ik ga aan de slag met deze stamboom, maar laat u eerst nog de geboorteakten en huwelijksakte van dit ouderpaar zien.

Hendrik Verbruggen wordt in Dreumel geboren, op 3 maart 1882 en Geertruida Wilhelmina van Leur op 1 augustus 1884, ook in Dreumel. Het is daarom vanzelfsprekend dat ze ook in Dreumel trouwen en wel op 30 januari 1907.

Het is altijd weer spannend wat het samen stellen van een stamboom weer gaat opleveren. In dit geval bestaat het gezin Verbruggen-van Leur, voor zover ik in mijn registraties kan zien, niet uit zoveel nakomelingen, hetgeen overigens geenszins wil zeggen dat er ‘slechts’ een beperkt stamboompje gemaakt kan worden. Voorvaderen en –moederen kunnen veel meer kinderen gekregen hebben, die mogelijk allemaal weer getrouwd zijn en ook weer kinderen hebben gekregen. En dat kan evengoed met de eventuele broers en zussen die Wilhelmus Johannes Bernardus begeleidt hebben naar volwassenheid. Een chronisch nadeel van de geboren in 1913, en dat geldt voor alle geborenen, ook nà 1913, is dat hun kinderen niet te traceren zijn, aangezien die veel later werden geboren dan het jaartal tot en met wanneer openbare geboorteakten beschikbaar zijn. En als personen in 1913 werden geboren, dan is het lang niet altijd waarschijnlijk dat ze voor of in 1932 trouwden, het laatste jaar van de openbare huwelijksakten. En als ze ouder zijn geworden dan 1960 – 1913 = 47, en dat geldt gemiddeld in potentie voor allemaal,  dan zijn ook hun akten van overlijden –te beginnen met 1961- nog niet openbaar.

Maar, we zien zien wat het zoeken naar, en vinden van, gegevens weer op gaat leveren. Ik heb er weer zin in.

21-09-2019 : Tja, en dan ben ik nog maar nèt begonnen met die stamboom, als ik ineens op allerlei fora de her-begrafenis tegen kom van Hendrikus Johannes Antonius Verbruggen (en zijn vrouw). Daar wordt erg veel aandacht aan besteed, en terecht. En zo krijgt deze stamboom al direct bij het begin een extra tintje en betekenis. Ik zie trouwens, op geen van die fora, een afbeelding van het nieuwe grafmonument dat hij en Cornelia Johanna de Wild, zijn echtgenote, hebben gekregen op de Grebbeberg, waar de her-begrafenis plaats vond. Wellicht dat ik hun tweede grafmonument eens op ga zoeken daar, want dan pas is dit verhaal compleet. En dat heb ik inmiddels gedaan en het grafmonument laat ik zien in de stamboom.

24-09-2019 : Tja, dat kom ik telkens tegen als ik met de stambomen bezig ben. Je begint iets op te zetten, met als eerste bron de persoon die in 1913 werd geboren, en telkens krijgen getrouwde broers en/of zussen kinderen, nadat die zelf ook getrouwd raakten. En die kinderen krijgen ook weer kinderen en ga zomaar door. En alle aangetrouwden hebben dan uiteraard ook weer ouders, die ook weer kinderen hebben gekregen en die kinderen kregen ook weer kinderen. Telkens zoek ik gegevens over en bij elk individueel persoon, zodat ik die data zo compleet mogelijk kan maken. Maar het gebeurt regelmatig dat ik aanvankelijk géén data kon vinden, maar dan via vele omwegen toch ineens extra gegevens zou willen toevoegen bij een bepaald persoon of personen in de stamboom. Maar dan staat die persoon, of die personen, op een plek binnen de stamboom, waar helemaal geen ruimte meer is om nog iets aan toe te kunnen voegen. Het is dan uiterst veel werk om plaats binnen de al bestaande stamboom-structuren te gaan creëren en dus moet ik die data elders noteren. Helaas komt het dan voor dat die buiten de al aanwezige stamboom pas weer tot hun recht kunnen komen. Ik verwijs er met tekst en pijltjes naar, en dan hoop ik dat alles nog redelijk gestructureerd terug te vinden is voor zoekenden en bezoekers.

Willem Hol en Maria Sas, de ouders van Geertrui Hol, die trouwt met Hendrik Verbruggen, zijn daar een spreekwoordelijk voorbeeld van. Er is totaal geen ruimte meer om rondom deze kaders alles toe te voegen wat ik inmiddels heb kunnen achterhalen. Zij verhuizen dus nood gedwongen naar een plek waar nog wèl ruimte is. Sorry, het spijt me oprecht.

25-09-2019 : Het is wel weer geweldig om gebruik te kunnen maken van familiekronieken die mensen hebben geschreven en waar waardevolle informatie in verwoord wordt over personen die deel uit maken van een stamboom. Riekie van Valburg heeft haar kroniek op de site van Tremele.nl geplaatst en daarin staan prachtige foto’s van de familie (Thé) Verbruggen – (Cok) van Valburg. Ik heb, wat van toepassing is, inmiddels verwerkt in deze stamboom.

En aan het eind van deze dag kan ik de conclusie trekken dat ook deze stamboom, inclusief best veel takken, zo goed als mogelijk en naar beste kunnen, voorzien kon worden van data en gegevens over alle betrokken personen. Er zitten nog wel een paar losse eindjes aan, daar waar ik gegevens heb opgevraagd bij diverse archieven. Die lang niet altijd klaar staan om direct data te verstreken, zodat ik, wat ik tot nu toe heb samen gebracht, toch op de website ga publiceren. Mochten er dan nog belangrijke gegevens bekend worden, dan zal ik niet aarzelen die alsnog toe te voegen.

Ik laat u eerst weer een afbeelding zien van deze stamboom en vervolgens kunt u weer klikken op de link die het PDF-bestand zal openen en bezichtiging mogelijk maakt.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen, dan houd ik me uiteraard aanbevolen.