Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Er zijn –door de bank genomen- een aantal statussen die je automatisch verkrijgt naarmate je leven vordert. Baby … tiener ... volwassen … vrijgezel … werknemer … echtgenoot … vader … opa … gepensioneerd … overledene. Voor dames de vrouwelijke versies. Gelukkig maar dat de status weduwnaar/weduwe niet iedereen overkomt, maar deze status zou er nog aan toegevoegd kunnen worden. Onlangs ben ik van status veranderd en ben nu eigenaar van deze …

Heel speciaal. Alle eerder genoemde statussen gaan redelijk gemoedelijk en meestal zonder al teveel stress in elkaar over (afgezien van weduwnaar/weduwe), maar dat is geenszins zo met het met pensioen gaan. Dat gebeurt van de ene op de andere dag, op een moment al naar gelang de wet dat heeft bepaald. Voor mij zou dat op 21 september 2018 vallen. Hoe je er ook over denkt of voelt, je krijgt sowieso meer tijd en gelegenheid om uitgebreider aandacht aan je hobby/hobby's te besteden. Het eerste jaar dat ik samen stel onder deze structureel aangepaste voorwaarden is …

1945 Had slechts twaalf registerbladen … 1944 en vele jaren daarvoor veertien. Nu, per 1946, zijn het er ineens achttien bladen geworden. In 1945 zes overledenen per blad … Laten we maar ernstig hopen dat een aantal bladen onbeschreven zal blijven.

Maar, het blijkt dat er niet 6, maar weer 4 per blad ingeschreven kunnen worden in 1946, dus dan heb je inderdaad wat meer bladen nodig. We zullen het zien. Het beste is om maar gewoon met de eerste akte te beginnen.

AKTE No.1 : Vier en zeventig jaar lang is hij ongehuwd gebleven. Nicolaas van Koolwijk, zoon van Hendrik van Koolwijk en Geertruida van Buren. Hij overlijdt op 8 januari in Dreumel, waar hij ook werd geboren, op 7 september 1871. Ik heb gezocht naar meer informatie over deze persoon, maar bijvoorbeeld in de van Koolwijk stamboom op Tremele.nl is hij niet terug te vinden. En ook internet levert geen enkel resultaat op. Gelukkig kan ik nog wel iets vinden over de aangeefster, Agatha Wilhelmina Steinhoff. Die blijkbaar lerares is in Dreumel.

Als het inderdaad dezelfde persoon is, zoals beschreven in het relaas van de hand van Wilma van Oss (70 Jaar Zusters in Dreumel), zoals gepubliceerd op Tremele.nl., dan zou het deze zuster kunnen zijn, die les gaf aan de meisjesschool in Dreumel. Haar zusternaam was Zuster Fidelis, Hier afgebeeld naast de Dreumelse meisjesschool. 

Verder zoeken levert dit onderstaande resultaat op. Aan Agata Wilhelmine Steinhoff wordt de hoedanigheid van Nederlander/-se verleend, middels een wet van 20 mei 1938. Ik krijg niet de indruk dat ze toen al zuster was en ook nog geen lerares in Dreumel.

AKTE No.2 : Als je al overlijdt op je 45e, dan overlijdt je veel te vroeg. Het overkomt Johanna van Zon, die op 14 januari 1946 overlijdt. Dochter van Jan van Zon en Joanna Cornelia van Lent. Ze werd ook in Dreumel geboren, op 30 maart 1900.

Op haar akte van overlijden wordt verder melding gemaakt van haar echtgenoot, Wilhelmus Jacobus van Hoof. Maar ik heb daar geen huwelijksakte van en dus tijd om die even op te zoeken. Dan moeten ze overigens wel vóór of in 1932 getrouwd zijn geraakt, anders is er nog geen openbare (Dreumelse) huwelijksakte! Tja en dat blijkt zo te zijn. Dan trouwt Johanna van Zon pas op latere leeftijd, want is dan pas getrouwd na haar 32e verjaardag.

AKTE No.3 : Mijn vermoeden dat ook dit jaar niet helemaal regulier afgewerkt kan worden, begint al vastere vormen aan te nemen. Natuurlijk is nog lang niet alles weer helemaal bij het oude, nu de tweede wereldoorlog weliswaar voorbij is, maar velen daar hoogst waarschijnlijk nog heftig mee bezig zijn. Dus kan het zomaar dat deze op 17 januari 1946 in Dreumel overleden persoon, Maria Prudon, een mogelijke vluchtelinge was en in Dreumel beland is, op de vlucht voor oorlogsgeweld. Mogelijk in gezelschap van haar man, Christianus Wilhelmus Burgers/Borgers, want ook hij, gelijk Maria Prudon, is verder niet bekend in Dreumel.

Maria Prudon zou dan ongeveer rond of in 1867 in Nijmegen geboren moeten zijn. Even zoeken … Dat blijkt 1866 te moeten zijn, op 12 juni van dat jaar. 

Aanvankelijk lukte het ook niet om een huwelijksakte te vinden, maar aangezien de aanhouder toch vaak blijkt te kunnen winnen en vinden, lukte het die te vinden. Waarbij opgemerkt moet worden dat haar man op die akte Borgers heet, niet Burgers. Ze trouwen in Nijmegen op 20 mei 1897. (Handig zoeken als de aktenummers niet zichtbaar op de akte staan. Dit is akte 113).

Christianus Wilhelmus Borgers wordt ook in Nijmegen geboren, op 25 mei 1865. Hij heeft de enorme mazzel dat broers van hem hun dienstplicht al vervuld hadden en hij daarom, wegens broederdienst, daarvan wordt vrij gesteld. Dus kon hij gewoon door gaan met kleren maken.

AKTE No.4 : Maar eigenlijk had deze akte al in 1945 ingeschreven moeten worden. Want Gerarda Arts overlijdt al op 8 oktober 1945 in ‘s 's-Hertogenbosch. Maar wordt pas toegevoegd aan het Dreumels overlijden-register op 18 januari 1946. Uiteraard telt haar overlijden dan niet mee in 1946 en heb ik de alfabetische tafel van 1945 nu vollediger gemaakt met haar overlijden.

Wat zou ik graag willen weten hoe het toch komt dat soms de periode tussen het overlijden van een persoon en het daadwerkelijke inschrijven in een register zo –tot nu toe onverklaarbaar- lang duurt. 

Als ze inderdaad 56 jaar oud is geworden, dan zou ze in Wijchen geboren moeten zijn rond 1945-56=1889. Weer zoeken … Jà, klopt, op 28 januari 1889:

En, na schier eindeloos zoeken, toch nog haar ‘s-Hertogenbosche akte van overlijden gevonden:

Vlug even checken hoeveel artikelen er in de kranten gesignaleerd worden over Dreumel, op www.delpher.nl

Goh, best erg weinig.

AKTE No.5 : Alweer een autochtone Dreumelnares die gedurende heel haar leven ongehuwd bleef. Ik begin het al helemaal niet meer eigenaardig te vinden, nu er relatief zoveel personen gewoon niet trouwen. Blijkbaar was de gemeenschapsdruk toch niet zo extreem dat mensen persé wilden of moesten trouwen om daaraan te kunnen ontsnappen. Wilhelmina Petronella Smulders overlijdt, dus ongetrouwd, op 27 januari 1946. Ze wordt ook in Dreumel geboren en wel op 1 maart 1888.

AKTE No.6 : 1 Jaar slechts is hij geworden. Albertus Antonius van Rooij, waar ik -uiteraard- geen geboorteakte van heb, maar nu wel zijn akte van overlijden. Althans de Dreumelse akte, zoals in geschreven na ontvangst van het uittreksel uit het Tielse register van overlijden. Hij overlijdt daar op 14 januari 1946.

Ik heb vooralsnog geen gegevens over zijn ouders, vader Gerardus Antonius van Rooij en moeder Antonetta Antonia van Gruijthuijsen. Die ‘van’ is de Dreumelse secretaris vergeten te noteren op de akte van overlijden. Dat is geen ambtelijke dwaling, maar simpelweg slordig!

Maar gegevens vinden van dit echtpaar is niet zo makkelijk. Het Gelders archief verschaft geen informatie over een huwelijk. Dat zou kunnen betekenen dat ze buiten de provincie Gelderland zijn getrouwd … even zoeken op WieWasWie, want die hebben data van heel Nederland en het Gelders Archief alleen van Gelderland. Maar … niets, helemaal niets.

Hoe is het toch mogelijk dat er niets te vinden is van deze familie? Ik heb nog geprobeerd om te zoeken met alternatieve achternamen, zoals van Rooi, van Gruijthijzen, van Gruithuisen, maar … nada! Je kan –Gelders Archief- ook zoeken met een *, b.v. Gru* en dan worden alle namen weer gegeven die met die drie letters beginnen. Maar, wéér … nog meer nada !! Zeer onbevredigend, omdat het meestal wèl lukt om uiteindelijk iets te vinden. Maar deze keer … balen! Alhoewel … als ze trouwden nà 1932 (In Dreumel gaan de huwelijksakten t/m 1932, in heel veel andere gemeenten niet eens ), dan zijn die akten nog niet openbaar en kun je zoeken tot je een gram weegt !!

Op een website waar de personen genoemd worden op een verzameling bidprentjes, vind ik mogelijk de geboortedata van Antonetta Antonia van Gruijthuijsen, t.w. 25-11-1914. Maar de geboorteakten van Druten gaan slechts t/m 1902. En de Drutense akten van overlijden t/m 1950.

Tussen alle akten-verwerkings-activiteiten door, heb ik het Gelders Archief gevraagd of ze bekend zijn met de reden(en) waarom het vaker voorkomt dat er een (soms extreem) lange periode zit tussen het overlijden van iemand … de registratie daarvan in de gemeente waar hij of zij is overleden … en de uiteindelijke inschrijving in de gemeente waar hij of zij resideerde. Dit is hun reactie: 

Dank voor uw vraag. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in de chaotische nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Zeker in gemeenten waar stevig is gevochten had de burgerlijke stand een ‘achterstand’ in te halen. Wanneer het specifiek gaat over Nederlandse oorlogsslachtoffers in het buitenland, dan komen we zelfs nog tot ver in de jaren vijftig overlijdensakten tegen van personen die in 1944 of 1945 (bijvoorbeeld in concentratiekampen) zijn overleden. Dat was bijvoorbeeld ook het geval bij slachtoffers van de razzia in Putten. Daar leest u meer over op hier . 

AKTE No.7 : Nog een jongeling die overlijdt in Tiel. Antonius Hendrikus Johannes van der Riet, op 14 januari 1946. Zijn overlijden wordt in het Dreumelse register bij geschreven op 29 januari 1946, ook weer na ontvangst van een uittreksel uit het Tielse register van overlijden:  

Ook van deze ouders, vader Hendrikus Johannes van der Riet en moeder Jacoba Francina Labeur, heb ik totaal geen gegevens. Zeer waarschijnlijk weer vluchtelingen van heel ergens elders. Toch even zoeken, je weet immers maar nooit ! Kijk maar eens … 

Jacoba Francina Labeur overlijdt ook in Tiel, op 7 juli 1952. Ze is dan pas 38 jaar jong ! Zij is geboren in Rotterdam.

Op WieWasWie vind ik ook de Tielse versie terug van de akte van overlijden zoals hierboven de Dreumelse getoond. Echter, toch weer een verschrijving, lijkt het. Heeft de overledene nu twee of drie voornamen? Antonius Hendrikus of Antonius Hendrikus Johannes?

AKTE No.8 : Peter Bouman overlijdt in Dreumel, op 1 februari 1946. Hij wordt echter geboren in Wamel en rond 1862. Even zoeken weer … Eerst dan maar zijn huwelijk met Allegonda Jurriens, te Wamel, op 21 augustus 1894.

Huwelijksakte no.23 en dan kun je aansluitend de huwelijksbijlagen opsporen:

De (3) kinderen voort gekomen uit het huwelijk tussen Allegonda Jurriens en Peter Bouman. Er vindt dubbele vermelding van de (geboorte-)data plaats, om zowel vader als moeder te kunnen specificeren. Ook de akte van overlijden en het huwelijk en geboorte van Allegonda Jurriens worden vermeld in de zoekresultaten van het Gelders Archief.

AKTE No.9 : Ik zie het niet vaak voorkomen, maar hier zitten 4 dagen tussen het overlijden van Hendrika Megens en de dag waarop dat overlijden wordt aangegeven. Zij overlijdt in Dreumel op 7 februari 1946 en de akte wordt in geschreven op 11 februari 1946. Mogelijk heeft er geen haan of kip naar gekraaid en dat doe ik uiteraard ook niet. Maar volgens mij was de wettelijke termijn waarbinnen aangifte gedaan moest worden, maximaal drie dagen.

Hendrika Megens is in Wamel geboren, op 29 november 1864 en trouwt met Petrus Hermanus Theodorus Maria van Deursen op 26 mei 1902. In Dreumel zowaar, dus niet in de geboorteplaats van de bruid, hetgeen –ook- te doen gebruikelijk was. Trouwen in de geboorteplaats van de bruid dus!

Petrus Hermanus Theodorus Maria van Deursen wordt in Dreumel geboren op 11 mei 1867 en overlijdt daar ook, op 16 november 1919. Slechts twee en vijftig jaren jong nog.

AKTE No.10 : Het eerste dat me opvalt was de voornaam van de moeder van deze overledene. De overledene is Gerrit Christiaans, die in Dreumel overlijdt op 22 februari 1946. Zijn vader heet Johannes Christiaans en zijn moeder, volgens deze akte, Berdinus Kooijmans. Nu weet ik niet hoe lang exact –maar al heel lang- deze Dreumelse secretaris al akten inschrijft, maar ik denk dat hij nog nóóit eerder een dergelijke voornaam is tegen gekomen voor een moeder/vrouw. 

Mogelijk dat aangever Arnoldus Lamers dat opgeeft, maar als secretaris zou je dat dan toch op kunnen zoeken. Bijvoorbeeld in de gemeentelijke geboorteregisters, en opzoeken dat Gerrit Christiaan werd geboren op 31 maart 1862. Dan zou hij gelijk gezien hebben dat zijn moeder –toen- Berdina Kooijmans heet. Haar voornaam wordt wel vaker veranderd, zoals op haar akte van overlijden,  op 1 september 1909 (▼), waar ze (terecht) Bernardina wordt genoemd.

Gerrit Christiaans is zijn hele 83-jaren durende leven niet getrouwd, maar zijn vader wel, zelfs twee keer. Eerst met Antonia van Leeuwen, in Dreumel, op 22 april 1854 :

Antonia van Leeuwen overlijdt in Dreumel, op 23 maart 1855, dat is minder dan een jaar na hun trouwen !! Vader Johannes Christiaans trouwt dan voor de tweede keer, met Bernardina Kooijmans, op 12 oktober 1858. 

Bernardina (Kooijmans) blijkt trouwens ook de voornaam te zijn die ze officieel van haar ouders, Willem Artse Kooijmans en Johanna Heijnen, heeft mee gekregen toen ze werd geboren, op 21 januari 1824. 

AKTE No.11 : Goh, alweer een op zeer vergevorderde leeftijd overledene. Deze keer Johannes Antonius van Rossum, die op 26 februari 1946 in Dreumel overlijdt, op 84-jarige leeftijd. Zoon van vader Andries van Rossum en moeder Johanna van Toor, die hem het leven schonken op 21 februari 1862. 

Johannes Antonius van Rossum en Huberdina Vink trouwen op 27 mei 1891. In Dreumel, want daar wordt mevrouw van Rossum-Vink geboren, op 6 juni 1864.

AKTE No.12 : Het zou zomaar kunnen dat deze overledene, Hendrikus de Rijk, die in Dreumel overlijdt op 7 maart 1946, de oudste overledene van 1946 kan worden. Ik kijk niet en nooit vooruit in de nog komende akten, maar het is zeker zo dat 90 jaren oud worden geen gemiddelde is. Het verwondert dan ook weinigen, vermoed ik, dat hij inmiddels weduwnaar is van Hendrina van Sonsbeek. 

Hij wordt zelf geboren op 20 augustus 1855 (▼)  en Hendrina van Sonsbeek op 28 november 1861 (▼).

Ze trouwen op 9 februari 1887 en blijkbaar was het inktpotje leeg voor de ondertekenaar en burgemeester Gerrit van Eijseren!!

Hendrina van Sonsbeek overlijdt in Dreumel, op 23 februari 1938.

Het gaat veel te snel met de krantenartikelen. Om slechts een paar artikeltjes bij elkaar te sprokkelen, ben ik nu al aan eind september toe. En dan nog allerlei open gaten opvullen met 'nonsens' advertenties. Nee, Dreumel is nog làng niet terug op de kaart!

AKTE No.13 : Ook Wilhelmus van Gemert heeft er mogelijk voor gekozen om ongehuwd te blijven. Of hij is nooit het meisje tegen gekomen waar hij helemaal van ondersteboven was en zou kunnen blijven. Dan blijf je je hele 79-jaren tellende leven vrijgezel en overlijdt je op 8 maart 1946, zonder vrouw en mogelijk zelfs kinderen na te laten. Het geslacht van (deze tak van) Gemert liep door het niet huwen van Wilhelmus op de klippen. Vader Bernardus Johannes van Gemert (29 jaar oud) trouwt voor de eerste keer met Petronella de Keijzer, die toen 3 jaren ouder was dan haar nieuwe echtgenoot. In Dreumel, op 18 mei 1959.

Maar Petronella de Keijser overlijdt op 24 juni 1861.

Ik heb wel enig idee hoe lang rouw- en verwerkingsprocessen duren, maar Bernardus Johannes van Gemert laat er bepaald geen gras over groeien. En trouwt voor de tweede keer, 6 maanden na het overlijden van Petronella de Keijser, met Clara van Rossum. Op 30 december 1861, ook weer in Dreumel.

Maar Bernardus Johannes van Gemert overleeft ook zijn tweede vrouw. Clara van Rossum, dan 78 jaar oud, overlijdt op 24 februari 1905. Stamvader van Gemert houdt het zelf nog vol tot 1918, en overlijdt in dat jaar op 13 augustus.    

AKTE No. 14 : Voor de verandering deze akte maar eens in z’n geheel getoond. Op deze akte, die te Dreumel ingeschreven wordt op 9 maart 1946, wordt gemeld dat de zoon van Michiel van Deursen en Maria Johanna Romijnders, die ze Johannes Arnoldus Bernardus hebben genoemd, is overleden in Nijmegen, op 19 februari 1946.

▼ De Nijmeegse akte van overlijden van Johannes Arnoldus Bernardus van Deursen, op 19 februari 1946.

AKTE No.15 : Hendrikus Johannes Luijpen overlijdt in Dreumel, op 13 maart 1946. Ik heb nog gekeken of ik gegevens had van zijn ouders, maar die ontbreken in mijn archieven. Dat wordt veroorzaakt door de schrille tegenstelling tussen de nog steeds aanwezige en openbare akten van overlijden (t/m 1960 nota bene) en het ontbreken van geboorteakten vanaf 1912. Van het een heb je wel, en van het ander geen gegevens meer kunnen verwerken en dat schept hinderende en irritante hiaten in de verwerking, zoals ik die het liefst zou willen uitvoeren. 

De enige organisaties waar je dan nog terecht kunt, af en toe, zijn de gewestelijke archieven, maar ook die houden zich –uiteraard- strikt aan de wettelijke bepalingen, die vast leggen welke akten wanneer geopenbaard mogen worden. Ik verwacht in 2022 het openbaar worden van Dreumelse geboorteakten van de periode 1912-1922. Dàn zou ik, bij leven een welzijn, kunnen beginnen –of eigenlijk eindelijk verder gaan- met het verwerken van geboortegegevens over die 10-jarige periode.

AKTE No.16 : Johanna Geertruda Lamers en de overledene, Arnoldus Johannes van Sommeren, die overlijdt op 28 maart 1946, trouwen op … wist ik het maar, want in mijn persoonlijke dossiers heb ik daar geen notities over. Zou het Gelders Archief daar wellicht iets meer over weten? 4 Vermeldingen geeft dit archief ten beste:  

Het moge duidelijk zijn dat de families Lamers en van Sommeren nauwe betrekkingen met elkaar hebben aan geknoopt in de loop der jaren. Maar méér informatie over Arnoldus Johannes van Sommeren, die toch een keer en ergens trouwt met Johanna Geertruida Lamers, ontbreekt ten enen en tweeden male. Ook op WieWasWie geen enkele verdere opheldering en dezelfde data als het Gelders Archief produceerde.

Toch duikt er –gelukkig- nog informatie op, van een bron die zich niet hoeft te laten ringeloren door wettelijke bepalingen. De genealogie van de familie van Balgooi. Daar wordt het volgende nog op vermeld:

Arnoldus Johannes van Sommeren wordt in Dreumel geboren, op 11 maart 1904.

Zijn vrouw, Johanna Geertruida Lamers overlijdt op 10 december 1988. 

Ik ga weer krantenberichten bekijken. Het zou me geenszins verbazen als ik er zo weinig zou kunnen vinden, dat ik de complete rest van dit jaar 1946 moet afstropen daarvoor. Let’s do it …

S P E C I A L

https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Paperclip#/media/File:Project_Paperclip_Team_at_Fort_Bliss.jpg

Dat waren helaas alweer de laatste kranten van 1946 en slechts bij hoge uitzondering viel er iets over Dreumel te lezen. Je mag hopen dat het in komende jaren weer aantrekt, want anders overweeg ik ermee stoppen, met deze Dreumelse krantenberichten tussen de akten van overlijden in. Toch hoop ik dat ze nog steeds een enigszins realistische weergave zijn van de wereld waarin al deze personen kwamen te overlijden, want dat is en blijft toch de grondgedachte om al deze krantenberichten telkens weer op te diepen en in deze verhalen te verwerken. 

AKTE No.17 : Geboren in Dreumel en overleden in Dreumel. Alardus Petrus Joseph de Jong, op de leeftijd van nog maar 4 maanden. Vader Johannes Alardus de Jong en Maria Hendrika Janssen Steenberg. Zelden of nog nooit kwam ik een dubbele achternaam tegen op een akte van overlijden. Maar informatie van het Gelders Archief leert me dat dit –Janssen Steenberg- een bestaande achternaam is. Trouwens, ook de verschrijving van de secretaris, die twéé keer de derde voornaam van de overledene op deze akte noteert, ben ik nog niet zo vaak –eigenlijk nog nooit- tegen gekomen.

Op de website van het CBG/Familienamen wordt een zo compleet mogelijke -43 bladzijden tellende- genealogie van de familie Janssen Steenberg aangeboden. Daar wordt de moeder van de overledene nog verder geduid (▼):

AKTE No.18 : Vader Hendrikus Theodorus de Rijk en moeder Cecilia Maria van Zon trouwen op 7 januari 1932, in Dreumel. Van de geboorte van hun zoon Hendrikus Johannes de Rijk heb ik geen gegevens, behalve nu zijn akte van overlijden. Hij overlijdt op 7 april 1946. Drie jaren jong pas. Voor zover mij bekend, hebben zijn ouders verder geen kinderen gekregen, noch verloren.

►► : Goh, als ik nu al steeds minder gegevens kan ophoesten over de personen die op een akte van overlijden worden benoemd, hoe moet dat dan in de nog resterende jaren worden. De Dreumelse akten van overlijden zijn tot en met 1960 openbaar. Het oplopen der jaren zal het onherroepelijke aflopen betekenen van gegevens, die ik dan nog over die personen heb of zelf(s) op kan zoeken.

AKTE No.19 : Maria Christiaans, vrouw van Arnoldus Lamers, overlijdt in Dreumel, op 9 april 1946. Zij, en hij, worden beide in Dreumel geboren. Maria Christiaans op (▼) 6 april 1875 en Arnoldus Lamers op (▼) 30 september 1871).

Het is dan geheel vanzelfsprekend dat er ook in Dreumel werd getrouwd. Dat vond plaats op 9 november 1921. Opvallend dat, daar waar je ‘vroeger’ bij wijze van spreken ‘uren’ in het gemeentehuis door moest brengen, gedurende de langdurige periode dat de gemeentelijk secretaris alles op je trouwakte aan het inschrijven was, dat nu danig verminderd is, want er wordt vrijwel niets meer op die trouwakte bijgeschreven. Een minuutje of tien maximaal, schat ik nu. Wilde je dan meer gegevens hebben, dan was je, net als ik nu, over geleverd aan de huwelijksbijlagen. Waar ze dan hopelijk niet op beknibbelden. Even kijken …

AKTE No.20 : Het lijkt telkens grandioos om te lezen dat een overleden persoon heel oud is geworden. Maar ik vraag me wel eens af, afgaande op de gezondheid en geestelijke vermogens van ouderen in déze tijd, hoe het was om in die tijd zo oud te worden en zijn. Het zal zeker niet allemaal rozengeur en zonneschijn geweest zijn, maar daar lees je uiteraard niets over in deze akten. 

Deze akte wordt uitgeschreven nadat Antonius Franciscus Jacobus van Welie, beroep kantoorhouder, aangifte is komen doen van het overlijden van Jan Willemse, aangezien hij –stelt deze akte- daar uit eigen wetenschap kennis van draagt. Jan Willemse komt voort uit het huwelijk van Willem Willemse en Elisabeth van den Bosch. Zij trouwen in Dreumel op 18 juni 1852.

Vader Willem Willemse wordt in Dreumel geboren, op 5 juli 1816 (Achttien honderd zestien !!!) Dat is, anno 2018, … 202 jaren geleden.

Moeder Elisabeth van den Bosch ‘pas’ op 19 februari 1824 (2018 ►194 jaartjes). Ook in Dreumel.

En Jan Willemse ? Hij wordt ook in Dreumel geboren, op 11 januari 1857. Hij trouwt nooit! 

AKTE No.21 : Peter van Oorsouw is weduwnaar vanaf het overlijden van zijn vrouw, Johanna Demessie, die op 16 december 1928 overlijdt, 79 jaar oud. Zij wordt geboren in dezelfde gemeente als waar ze overlijdt, in Dreumel, op 12 augustus 1849.

Ook Peter van Oorsouw wordt in Dreumel geboren en wel op 25 oktober 1859, om 1 uur des voormiddags. En overlijdt nergens anders, op 16 mei 1946.

AKTE No.22 : De ene keer verbaas je je over de hoge leeftijden die overledenen bereiken en andere keren, zoals deze keer, verbaas je je erover dat iemand slechts 32 jaar oud mocht worden. Ongeluk ? Ziekte ? Tenzij we zijn familie opsporen en aan hen vragen wat de oorzaak is geweest van zijn te vroege heen gaan, zullen er hier het antwoord nooit op te weten komen. Overigens zou het ook nog goed kunnen dat de familie het ook al niet eens meer weet of … ons/mij er niets over wil vertellen, hetgeen hun zeer goed recht is natuurlijk.

Maar desondanks overlijdt Gerrit Gerritse in Dreumel, op 25 juni 1946. Hij is in Beuningen geboren en ik heb geen greintje data over hem, noch over zijn vrouw, Antonia Mathilda van Ooijen. Even zoeken … alhoewel … als Gerrit Gerritse 32 jaar geleden werd geboren, zou dat in 1914 hebben moeten plaats vinden, en dus … geen data. Maar, zo blijkt, na enig speurwerk, er wordt een Gerrit Gerritse geboren op 26 oktober 1912, vader Antoon Gerritse, moeder Petronella Sanders. Dit kan niet anders als ‘onze’ Gerrit zijn:

Antoon Gerritse en Petronella Sanders trouwen in Beuningen, op 9 november 1898.

En vervolgens ...

Moeder Petronella Sanders overlijdt op 21 mei 1952 en vader Antoon Gerritse op 12 november 1931. Allebei te Beuningen. Ze hebben veel kinderen gekregen en er uiteindelijk evenredig veel verloren. Dàt is nog eens supertriest!

AKTE No.23 : Het is de droevige beurt aan Willem Witsiers, oud 77 jaar. Hij overlijdt in Dreumel op 8 juli 1946. Hij was al weduwnaar van Maria Margaretha Brands. Ik vermoed dat Maasbommel toen onder de (toen nog) gemeente Appeltern viel, want dat staat op de akte van overlijden als zijn geboorteplaats, maar het is Maasbommel. Hij wordt daar geboren op 26 april 1869. Maria Margaretha Brands … na veel zoekwerk, zie onder, blijkt geboren te zijn in de overbekende gemeente Kethel en Spaland (Z.Holl.) op 10-04-1878.

AKTE No.24 : Helena Salet, echtgenoote van Johannes Kuijpers, overlijdt in Dreumel op 25 juli 1946. Ze wordt er ook geboren, op 30 januari 1880 (▼). 

Haar to-be echtgenoot, Johannes Kuijpers, wordt ook in Dreumel geboren, op 28 februari 1878 (▼).

Niet geheel onverwacht, wordt Dreumel ook verkozen als ideale locatie om te trouwen, op 11 mei 1910.

AKTE No.25 : Johanna Gerlag, echtgenoote van Cornelus Jansen, overlijdt al 12 jaren eerder, in Dreumel, 

op (▼) 13 november 1934. Ze is dan 57 jaren jong.           Ze wordt ook in Dreumel geboren, op (▼) 19 juni 1863.

AKTE No.26 : Johannes Stensen, hij is 83 jaar oud mogen worden, overlijdt in Dreumel, op 22 augustus 1946. Weliswaar wordt op deze akte van overlijden aan gegeven dat hij echtgenoot was van Johanna van Lent, maar ik heb daar nog geen huwelijksakte van in zijn dossier staan. Waarschijnlijk werd zij dan ook niet in Dreumel geboren. Ik ga even zoeken … 

Johanna van Lent wordt in Ooijen en Teeffelen geboren, op 2 september 1874, om zes ure des namiddags in hunne woning staande aan den beneden Maasdijk wijk A, nummer honderd een en twintig … ▼

AKTE No.27 : Goh, alweer een best wel zeer bejaarde Dreumelnares, die pas op haar 84e komt te overlijden, op 21 augustus 1946. Geertruida van Oorsouw is de echtgenoote en weduwe van Jan Heesakker, waar ze mee trouwt op 30 juli 1886 al.

Geertruida van Oorsouw wordt in Dreumel geboren en Jan Heesakker ook. 

Zij op (▲)1 april 1862 en hij op (▲)8 december 1860.

Onderstaand al hun –in Dreumel geboren- 12 kinderen. Best wel opvallend is dat er geen akten van overlijden tussen staan, tot nu toe althans. Tot en met de datum van overlijden van hun moeder, Geertruida van Oorsouw, op 21 augustus 1946.

AKTE No.28 : Petrus Johannes Vink, zoon van Hendrik Vink en Adriana van Oorschot, is zijn hele leven ongehuwd gebleven. Hij overlijdt op 16 augustus 1946. Hij was de tweede Petrus Johannes in dit gezin en werd vernoemd naar een al eerder geboren en overleden naamgenoot. Déze Petrus Johannes werd in Dreumel geboren op 16 juni 1897, maar overleed op 8 mei 1880, 10 maanden jong.

Hendrik Vink en Adriana van Oorschot trouwen in Dreumel op 4 augustus 1875.

▼ Het uittreksel uit het dodenregister van Tiel, zoals ontvangen door de gemeente Dreumel.

AKTE No.29 : Otto de Vree overlijdt in Dreumel, op 31 augustus 1946. Hij is dan weduwnaar van Maria Kooijmans. Otto zelf wordt geboren op (▼) 4 februari 1873 en Maria Kooijmans op 15 augustus 1875 (▼)

Otto de Vree en Maria Kooijmans trouwen, uiteraard weer & ook in Dreumel, op 20 mei 1908.

AKTE No.30 : Met niet geringe waarschijnlijkheid de oudste overledene van het hele jaar 1946. Ik heb de nog uitstaande akten van overlijden nog niet bekeken, maar het gebeurt uiterst weinig dat een overledene 93 jaar is geworden. Adriaan de Kleijn presteert het! Hij wordt in Dreumel geboren op 19 november 1852, en overlijdt dus op 3 september 1946 pas. 

Gebeurden er verder nog sensationele zaken in november 1852, behalve de geboorte van Adriaan de Kleijn:

Adriaan de Kleijn (dan 43) en Gijsberta Catharina Bouwmans (mèt S) trouwen in Dreumel op 23 september 1896.

Slechts 1 kind werd (in Dreumel) geboren, te weten: Alardus Cornelis de Klein, die werd geboren op 23 maart 1898. Hij is tevens aangever en getuige op de akte van overlijden van zijn vader Adriaan de Klein. En was even vergeten dat zijn moeders achternaam mèt een S eindigt, althans volgens haar geboorteakte.

Overigens kregen de ouders van Gijsberta Catharina, wel meer kinderen dan Adriaan de Klein en Gijsberta Catharina Bouwmans.

AG = Aangifte Geboorte. DA = Dood Akte

AKTE No.31 : Tien is hij slechts geworden. Johan Joseph Luijpen, zoon van Mathijs Cornelis Luijpen en Johanna Gosewina van Gelder. Hij overlijdt op 4 september, niet in Dreumel, maar in Tiel. Vader Mathijs Cornelis Luijpen (▼) wordt in Dreumel geboren, op 3 juli 1894.

De ambtenaar van de Burgerlijken stand in Tiel maakte zijn collega in Dreumel er op onderstaande wijze op attent dat Johan Joseph Luijpen aldaar, op 4 september 1946, is overleden.

AKTE No.32 : Weer een jongeling die, in dit geval, niet ouder heeft mogen worden dan 16 jaren. Henricus Hubertus Franciscus Antonius van Rossum overlijdt op deze leeftijd, niet in Dreumel, maar –net als op de vorige akte- in Tiel. Zou het kunnen dat ze in Tiel overleden omdat ze daar in een ziekenhuis lagen vanwege een ziekte? Ik weet het niet, maar het is een mogelijkheid, om te kunnen verklaren waarom deze jonge mensen niet in Dreumel overleden. 

Uiteraard heb ik weer eens geen geboorteakte omdat hij na 1912 werd geboren en zelfs van zijn ouders heb ik geen gegevens, behalve dan de geboorteakte van zijn vader, Andreas Petrus van Rossum. In Dreumel, op 2 oktober 1892. Ook het Gelders Archief brengt hier geen verandering in. WieWasWie dan wellicht?

AKTE No.33 : Kijk, dit is nou nog eens een uitdagende akte van overlijden. Een in Dreumel en wijde omstreken van Dreumel compleet onbekende voor- en achternaam, zowel van de overledene zelf, als ook van zijn vrouw. De overledene heet zelf Bauke Siemonsma en zijn vrouw, waarvan hij inmiddels weduwnaar is, Sibbeltje Ansma (volgens deze akte althans). Bauke overlijdt nota bene in Dreumel, op 1 oktober 1946, maar werd 80 jaar geleden geboren –niet helemaal leesbaar- Wijnbritseradeel. Veel redenen om eens ernstig te gaan speuren naar nadere gegevens. Eerst maar eens de juiste geboorte-gemeente te weten zien te komen … Oh, kijk, Wymbritseradeel zal het moeten zijn. 

Wikipedia : De voormalige gemeente Wymbritseradeel in Friesland telde 28 officiële kernen. De hoofdplaats was IJlst, een van de Friese elf steden. De gemeente heeft in de laatste jaren voor de opheffing een besluit ingediend om de Friese plaatsnamen officieel te maken. Een officiële lijst van die Friese plaatsnamen is echter nooit vastgesteld. Mede hierdoor en de fusie (de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân voert een ander beleid ten aanzien van plaatsnamen) is het hele plan onuitgevoerd gebleven. Per 1 januari 2011 is de nieuwe gemeente Wymbritseradeel gefuseerd met de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel. De naam van de nieuwe gemeente is Súdwest-Fryslân.

Zoeken in het Fries Archief, dat heet …

 

Bauke Siemonsma en Sibbeltje Ansma trouwen op 5 mei in de gemeente … zie onder(streept).  

Ik ben nu een uurtje of twee aan het zoeken geweest en heb wel enige informatie boven water kunnen trekken, zie hierboven, maar kan nog steeds b.v geen geboorteakte(n) vinden van de betrokken personen. Ik heb het Fries Archief ‘Alle Friezen’ gevraagd om nadere informatie, preferabel de akten die ik –nog maar steeds- niet kan vinden. Nog even doorzoeken … zou deze akte het kunnen zijn, maar waarbij de achternaam fout/anders wordt geschreven? Ik denk het wel, 27 augustus 1866, in Wijmbritseradeel. 

En uiteindelijk met wat aanwijzingen van een ‘Alle Friezen’ medewerker, toch ook nog de geboorteakte van Sibbeltje Asma (zonder N) gevonden. Ze werd geboren op 26 maart 1867, te Hemelumer, Oldephaert en Noordwolde.

AKTE No. 34 : Zijn er dit jaar nou opmerkelijk veel jonge mensen die komen te overlijden? Zoals nu ook weer op deze akte van overlijden, opgesteld voor Johannes Lambertus van de Weert, die op 12-jarige leeftijd overlijdt in Dreumel, op 3 oktober 1946. Zoon van vader Gradus Johannes van de Weert en Johanna Maria van Baren. Die trouwden op 27 februari 1924. Dat is twaalf hele jaren nadat de tot nu laatste openbare Dreumelse geboorteakte het scan- en daglicht zag. 

AKTE No.35 : Weer een compleet onbekende naam in de bijt. Hendrika Johanna Laserom, echtgenoote van Arnoldus van Lissum, overlijdt in Dreumel, op 7 oktober 1946. Maar ze is hier geenszins geboren. Dat gebeurde in ‘s-Gravenhage en dus, reden om te proberen haar geboorteakte toch boven water te krijgen. Ze moet dan ergens rond de 1946 – 73 = 1873 geboren zijn. WieWasWie laat dit zien, nadat ik haar achternaam van een Z had voorzien in plaats van een S: (8-10 is de datum dat de akte werd opgesteld):

199 Miljoen persoonsvermeldingen, maar Laserom en Lazerom … niets !!

Dan maar eens zoeken met Familysearch …

1873 … 32 registerbladen gevuld met de alfabetische tafel …

Maar … geen Laserom of Lazerom … Dan eens een jaartje eerder proberen, 1872 … 31 registerbladen zowaar … :

Hendrika Johanna Lazerom werd in ‘s –Gravenhage geboren op 1 december 1872.

Al met al, twee uurtjes, drie bakken koffie en drie sjekkies verder … weet ik nu alleen nog maar wanneer Hendrika Johanna Lazerom werd geboren. Uiteraard zijn zij en Arnoldus van Lissum ook getrouwd. Waarschijnlijk ook in ‘s-Gravenhage, maar is dat wel zo … en wanneer? Weer een half uurtje later … dit document (▼) uit het bevolkingsregister van ‘s-Gravenhage 1913-1939 gevonden, maar het levert geen verdere, noch nieuwe, gegevens op, helaas. Behalve dat ze in die gemeente woonden en –toen- niet in Dreumel.

(Trouwakte no. 503).

Zo, weer een ochtend voorbij en slechts één akte verder gekomen. Gepensioneerd zijn heeft zijn/haar voordelen !

Overlangsche doorsnede van het stelsel van wateropvoering te Dreumel toegepast – 1849 - Door H.F.Fijnje.

AKTE No.36 : Het allereerste levenloos geboren kind in 1946. Sinds de secretaris er weer bij zet welk geslacht het kind heeft, kan ik derhalve vermelden dat het op deze akte gaat om een levenloos geboren zoon van Gerardus Johannes Janssen en Clasina Maria Smulders. Deze twee laatste personen trouwen in Dreumel op 11 juni 1930, en het zal ongetwijfeld hun bedoeling zijn geweest om voor nageslacht te zorgen. Maar daar hebben ze geen geluk bij, helaas: 

Hun eerste in Dreumel geboren kind is Maria Jacoba Janssen, maar zij overlijdt al 10 dagen na haar geboorte, op 19 november 1937. En hierboven beschreef ik al het levenloos geboren worden van hun tweede kind, op 31 oktober 1946. Meer kinderen heeft dit echtpaar niet voortgebracht. Althans tot en met de verwerking van akten van overlijden t/m 1946. 

Het zou nog kunnen dat ze meer kinderen hebben gekregen, maar dan na 1912 en die nog in leven zijn. Of die ik –hopelijk niet- nog tegen zou kunnen komen in toekomstige verwerkingen van akten van overlijden. 

AKTE No.37 : Een overbekende naam in het Dreumelse, zowel die van haar echtgenoot Gradus Johannes Luijpen als die van de overledene zelf, Johanna Lagarde, die na een leven van 74 jaren, overlijdt op 6 november 1946. Ze is ook in Dreumel geboren en wel op 31 maart 1872. (▼). 

Gradus Johannes Luijpen komt uit dezelfde gemeente en wordt geboren op 23 juni 1869 (▼).

Ze volgen de sociale route die al door zovelen voor ze was bewandeld en die nog dor velen op identieke wijze zal worden bewandeld. Ze trouwen, in Dreumel, op 24 september 1902. En vervolgen die uitgesleten, maar nog zeer bruikbare, route door kinderen te krijgen. 

AKTE No.38 : Drie en tachtig is Marinus van Kruijsbergen mogen worden, alvorens hij in Dreumel overlijdt op 16 november 1946. En op deze akte van overlijden wordt vermeld dat hij twee keer is getrouwd. Ik wist slechts van één keer, namelijk met Antonia van Teeffelen. Zowel Marinus als Antonia worden in Dreumel geboren.

Marinus van Kruijsbergen op 21 maart 1863 (▼) en Antonia van Teeffelen op 18 oktober 1860 (▼).

Antonia van Teeffelen overlijdt echter op 20 april 1916.

Marinus van Kruijsbergen trouwt vervolgens met Alida van der Horst, waar ik, in eerste instantie, alleen een akte van overlijden van kan vinden. Deze akte van overlijden had ik al verwerkt, want zij overlijdt in Dreumel, op 29 september 1922. Maar waar wel op vermeld wordt dat zij gedoopt werd in Ouder-Amstel en dat ligt niet helemaal naast de Dreumelse deur, vermoed ik.

AKTE No.39 : Hij was bewaker van beroep, Jan van Zon. Bewaker waarvan ? Hij overlijdt op 81-jarige leeftijd, op 19 november 1946. Ik vraag me wel eens af tot op welke leeftijd personen de op de akten aan gegeven beroepen nog daadwerkelijk uitoefenden. Het komt –bij de mannen- relatief weinig voor dat je leest ‘geen beroep’ en je zou dan kunnen denken dat ze dat beroep nog steeds uitoefenen. Maar daar heb ik toch zo mijn twijfels bij. 

Bij overleden dames hoef je die twijfels niet en nooit te hebben, want die hebben –vrijwel- nooit een beroep. Jan van Zon wordt ook in Dreumel geboren, op 1 januari 1865. Zijn vrouw, Joanna Cornelia van Lent wordt in Wamel geboren, op 24 juli 1878.

We hebben het nog steeds over deze akte van overlijden, van Petrus Henricus van der Kleij. Hij was de zoon van Dr. Jacobus Josephus van der Kleij en Maria Cornelia Johanna van Etten. (▼) Als doodsoorzaak wordt op die ‘Sterbe-urkunde’ aangegeven : “Todesursache : Allgemeine Sepsis bei Leistendrüsen abszess links“ = „Doodsoorzaak : algemene sepsis aan het abces van de bovenkaak“. Ooit maakte ik deze afbeelding n.a.v. hun grafmonument (R.K.Kerkhof, Dreumel).

Dr. Jacobus Josephus van der Kleij, de vader van de overledene, is vele jaren lang arts geweest in Dreumel en omstreken.

AKTE No.41 : Goh, nog één. Een al lang geleden overleden persoon, waar nu pas melding van wordt/kan worden gemaakt in het Dreumelse register van overlijden. Middels de onderstaande ‘Sterbe-urkunde’ afkomstig uit Lippendorf, Duitsland, wordt de gemeente Dreumel erover geïnformeerd dat ‘Der Metallarbeiter’ Leonardus Petrus op 25 maart 1945 is overleden in ‘Peres im Lager’.

Lager De Kippe, ook wel HöhenSonne genoemd, was een Arbeits-erziehungslager in Lippendorf-Kieritzsch, waar onder meer Merwedegijzelaars geïnterneerd waren.

Toch, verder zoekend naar deze overledene, meldt ook de website van de Oorlogsgravenstichting het overlijden van deze persoon:

(Maar tot en met 1 oktober 2018 nog geen verdere reacties ontvangen).

(Op 6 oktober 2018 gevraagd om een update over deze vraag).

AKTE No.42 : Dit is dan de tweede akte die dit akte-no. draagt, nadat de akte van overlijden van Theodorus Gerardus Bueters werd geannuleerd. 

Déze akte gaat over het overlijden van Gerrit Jan Kooijmans, die toch 92 is geworden. Hij werd in Dreumel geboren, op 24 juli 1854. Een paar advertenties uit dat jaar.

Gerrit Jan Kooijmans is een zoon van Aaldert Kooijmans en Elisabeth Willemse. Deze ouders worden allebei in Dreumel geboren, respectievelijk op 10 december 1815 (▼)  en 16 maart 1823 (▼). Respectievelijk 203 en 195 jaartjes geleden. Jeetje !

Uiteraard trouwen ze dan ook in Dreumel, op 15 maart 1849. 

Aangezien de tekst zoals naast de afbeelding rechts niet gevonden kan worden door de zoekmachine (de tekst is ook een afbeelding), nog een keer de gegevens -maar nu als wèl te vinden tekst- van de akte: Gerardus van Kruisbergen (Kruijsbergen?), zoon van Wilhelmus van Kruisbergen en Adriana Heesakker, overlijdt op 3 maart 1944, in Eisenach, Duitsland,

AKTE No.44 : Goh, een min of meer ‘gewone’ akte van overlijden weer, voor zover die al bestaan. Van en voor Willemina Driessen, echtgenoote van Hendrikus Marinus van Sommeren. Zij overlijdt op 26 december 1946.

Geboren wordt ze op 18 juli 1872 (▼). En Hendrikus Marinus van Sommeren wordt geboren op (▼) 5 maart 1871.

Trouwen was op een gegeven moment het meest logische vervolg van hun relatie en dat deden ze op 6 juli 1898, ook in Dreumel.

De twee persoonlijke dossiers van Hendrikus Marinus van Sommeren en Willemina Driessen werden -tot nu toe- gevuld met deze akten:

AKTE No.45 : Ingeschreven op 27 december 1946. Maar maakt bekend dat Wilhelmus Jacobus van Leur in Oberndorf, Duitsland, is overleden, op 19-jarige leeftijd, op 15 april 1943. Meer dan 3,5 jaar na dato wordt zijn overlijden pas ingeschreven in het Dreumels register.

 Zijn ouders zijn Gijsbertus van Leur en Jacoba van Woezik, beide geboren in Dreumel.

Hij op 26 november 1883 (▼) en zij …………………………………………….. op 4 april 1885 (▼).

Gijsbertus van Leur en Jacoba van Woezik trouwen op 31 augustus 1910 in Dreumel.

De akte van overlijden van Wilhelmus Jacobus van Leur is de laatste akte in het Dreumels register van overlijden van het jaar 1946. Volgend op de beschreven akten worden ook de, en wellicht alle, uittreksels getoond van overledenen die niet in Dreumel zijn overleden. Uittreksels uit de registers van overlijden van de gemeenten waar deze overledenen wèl overleden. Er is zowaar ook weer, sinds vele jaren, een Alphabetische klapper der ingeschreven akten van overlijden over het jaar 1946, Provincie Gelderland, Arrondissement Arnhen, Gemeente Dreumel:

Desondanks zal ik u onderstaand alsnog mijn eigen alfabetische tafel van het jaar 1946 laten zien, als ook de aangepaste versies van de tafels van 1943, '44 & '45.

Tot slot de totalen & gemiddelden door de jaren heen. 1944 spant de kroon, met 57 overledenen. Het gemiddeld aantal overledenen per tot nu toe verwerkt registerjaar is 39 personen.

1946 was een gecompliceerd jaar om te verwerken. Maar nog in veel drastischer mate voor de bevolkingen van al die delen van de wereld, waar de tweede wereldoorlog had huis gehouden. En waar nog lang na deze oorlog wonden door etterden, die nog niet konden herstellen omdat het nog te vers in het geheugen spookte. 

Maar ook en tevens omdat er nog teveel onbekend was, en bleef, over familieleden die van de aardbol leken te zijn verdwenen en waar alsmaar geen duidelijkheid over kon worden gevonden. De pogingen om alsnog oorlogsslachtoffers te identificeren gaat nog steeds door, hetgeen, met de moderne hulpmiddelen, ook nog steeds tot resultaten kan leiden:

 

 TERUG NAAR BOVEN