Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Nee, ik ben niet van plan om allerlei data nog eens aan te gaan passen als deze en vorige verhalen voor het eerst op mijn nieuwe website verschijnen. Die data zijn in overeenkomst met de dag waarop ik ze normaal had gepubliceerd, maar dat even achterwege moest laten omdat ik een nieuwe website moest verkiezen. Thanks, Strato !! Ik kan iedereen hartstochtelijk aanraden géén langdurige band met Strato aan te gaan, want voor je het weet en voor je het ooit vermoed had, weigeren ze om je website-template verder te ondersteunen. Bezint voor ge begint, heb ik door deze affaire nog maar weer eens stevig ingewreven gekregen. Alhoewel dat ook geenszins geholpen had als ik dat gedaan had toen ik die nu-niet-meer-ondersteunde template uitkoos. Toen dacht ik namelijk ook al dat ik goed bezonnen had voor ik begon.

Allereerst wil ik u graag het grote, zeer opvallende, verschil laten zien tussen een kastanjeboom waar de mineermot ervoor gezorgd heeft dat alle bladeren er -medio september-  al vanaf zijn gevallen, danwel nog verdord aan de boom hangen. En een gezonde kastanjeboom, die ik geheel toevallig -slechts één dag later dan de linker foto- zag staan pronken midden in Heerewaarden, nadat ik een keer de omweg àchter Heerewaarden om had verkozen, boven het altijd voor stoplichten moeten stoppen, gedurende die al maanden durende wegwerkzaamheden aan de van Heemstraweg en de nieuwe rotonde bij Heerewaarden. Het moge overduidelijk zijn, links (▼) de kastanjeboom op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel en rechts (▼) die kerngezonde boom in Heerewaarden.

Laat ik maar eens beginnen met weer enkele krantenknipsels (en een enkele advertentie), waarvan er 363 gevonden werden op www.delpher.nl:

En de allereerste akte van overlijden, van Geertruida Johanna Verhagen die in Dreumel overlijdt, is direct al aanleiding om er even speciaal aandacht aan te besteden. Want, het blijkt dat er in 1923 niet 42, maar 43 personen zijn overleden. Immers, Geertruida Johanna Verhagen overlijdt op 31 december 1923. Weliswaar wordt de akte pas in 1924 geschreven, maar dat verandert –helaas- niets aan de dag van overlijden.

Ook best wel opvallend, vanwege het niet vaak (zeer zelden) voorkomen, is de leeftijd van haar vader, Francis Verhagen, die getuige is en openbaart dat hij 73 is. Weshalve hij Geertruida Johanna verwekt heeft toen hij 63 was. Haar moeder Maria van Lent was 30, toen Geertruida Johanna (in 1914) werd geboren. Goh, 33 jaar leeftijdsverschil tussen vader en moeder. Best heftig.

Francis Verhagen en Johanna van Lent trouwen op 29 april 1912. In Dreumel.

Francis was toen 61 jaar oud en Maria 28 jaar jong!

Ik heb er tot nu toe weinig ruchtbaarheid aan gegeven, want het merendeel voldoet wèl aan de gangbare norm. Maar er zijn altijd uitzonderingen en Allemie van Kampen is er eentje van. Van die mannen en vrouwen die, zeker gezien het gemiddelde, heel oud worden en toch nooit trouwen. Vorig jaar, 1923, viel me dat ook al op, maar nu pas is er genoeg reden om er even bij stil te staan. 

Allemie van Kampen (▼) overlijdt in Dreumel, op 18 januari 1924 en is dan maar liefst 84 jaar oud geworden. Ze werd in Dreumel geboren op 8 april 1839.

▲ Elisabeth Vink overlijdt op 3 februari 1923, en is dan 76 jaar oud. Geboren op 26 november 1846.

▲ Johanna Boumans overlijdt op 6 maart 1923, en is dan 61 jaar oud. Geboren op 13 januari 1862.

▲ Maria Stensen overlijdt op 2 april 1923, en is dan 78 jaar oud. Geboren op 13 januari 1845.

▲ Michiel Kooijmans overlijdt op 29 april 1923, en is dan 86 jaar oud. Geboren op 19 augustus 1836.

Allemaal vrijgezellen en vrijgezelinnen.

Het is te wijten aan gebrek aan echt interessante meldingen over Dreumel in de kranten, dat ik m’n toevlucht soms moet nemen tot advertenties. Ooit ben ik nog eens van plan om  een compleet verhaal –of verhalen- samen te stellen bestaande uit louter advertenties. Prachtige meesterwerken, die allemaal eerst door tekenaars met de hand getekend werden en vervolgens in de kranten verschenen. Deze Vroom & Dreesman advertentie is overigens redelijk vreemd, want daar staat dat ze slechts één exemplaar per vestiging verkopen. Niet goed voor de business, lijkt me? Het begin van het eind??

De oudste persoon die in 1924 in Dreumel is overleden? Het zou zomaar kunnen. De resterende akten van 1924 zullen het aantonen. Alijdis Maria van Welie is 89 jaar oud geworden en zij was wèl getrouwd. Met Petrus Soetekouw, die al op 3 oktober 1988 overleed. Alijdis Maria van Welie doet dat op haar beurt op 13 maart 1924, bijna 36 jaren later dan haar echtgenoot. 

Wel erg sneu, want dit echtpaar werd dat pas op 18 januari 1887. Petrus Soetekouw en Alijdis Maria van Welie hebben dit huwelijk dus slechts 624 dagen mogen consumeren. Nee, geen (Dreumelse) kinderen!

Een geheel anders dan anders akte van overlijden. Er komen geen Dreumelse getuigen aan te pas, maar een majoor der rijksveldwacht en een rijksveldwachter, die verklaren dat een mannelijk persoon in Dreumel is overleden, waarvan ze ‘vermoeden’ dat het de op de akte beschreven persoon is. Vermoedelijk Frans Marssch, die in Bürstadt, in Duitsland, werd geboren en normaliter in Worms-Neuhause, ook Duitsland, woont.  Ze weten zelfs zijn leeftijd aan te geven, maar daar houdt het verder mee op. Geen benoeming van zijn ouders.

Volgens Google Maps is het met de auto een afstand van 387 kilometers en dat zal ook zo ongeveer de afstand zijn als je per boot van Bürstadt naar Dreumel vaart. Bürstadt aan de Rijn en dat was dan ook de route heen, en weer terug.

Alleen geen terug meer voor Frans Marssch.

Johannes Schimmel, zoon van Bertus Schimmel en Arnolda Vink, overlijdt in Dreumel op 51-jarige leeftijd, op 3 juli 1924. Hij wordt begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. Net als zijn beide ouders Bertus Schimmel en Arnolda Vink.

De vrouw van Evert van Valburg, Everdina Bongers, overlijdt in Dreumel, op 29 juli 1924. De familie van Valburg neemt een speciale plaats in in mijn herinneringen, die ik koester na alle activiteiten waar ik in het verleden mee ben begonnen na het overlijden van mijn vrouw. 

Christina Aletta van Valburg, een zuster van Evert van Valburg, trouwt met Leendert Tap, de rijksveldwachter die in de nacht van 1931 naar 1932 werd vermoord. Ik heb daar al veel aandacht aan besteed, waarbij mijn belangrijkste bron van informatie de dochter van Leendert Tap en Christina Alette van Valburg was, mevrouw Leny (Leendertina) van Soelen-Tap. Veel dank nog steeds voor al deze informatie en prachtige foto’s. Voor het verhaal over Leendert Tap, klik op deze link: http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/SEP-13-Leendert-Tap-Veldwachter/index.php.

Voor de familiekroniek van de van Valburg Familie: http://www.tremele.nl/families/Valburg%20evert%20van/VanValburgTotaalMetBijlagen2014.pdf

Dit is het laatste gemeenteraad-verslag dat ik in deze verhalen zal laten zien. Veel te omslachtig en langdradig en niet echt geschikt voor deze korte onderbrekingen tussen de akten van overlijden in. ▼

Net zoals zijn voorganger, Gerrit van Eijseren, maakt ook de huidige burgemeester Jan Marie Michiel Hamers, zich niet schuldig aan het veelvuldig, laat staan altijd, ondertekenen van akten. Wellicht behoorde dat ook niet tot de verantwoordelijkheden van burgemeesters. Maar zie hier, af en toe … toch! Oefening baart immers kunst!

Ja, daar loop je dan lelijk op vast, van der Giesen. Geertruida Stensen heeft een kind gekregen, 8 jaar geleden en haar Hendrika genoemd. Alleen, er is geen vader bekend en omdat dochter Hendrika geboren werd in een periode waarvan nog geen digitale akten beschikbaar zijn, wordt het wel erg moeilijk om deze akte van overlijden ook op te slaan in een persoonlijk dossier van de moeder. Immers, de ouders van de moeder worden op deze akte niet genoemd, zoals op overigens geen enkele akte van overlijden. De ouders of ouder van de overledene worden of wordt genoemd en daar stopt de secretaris dan. Hij is immers geen stamboomverstrekker, ‘slechts’ een kroontjespen heen en weer schuiver, op officiële akten.De heer Oloijsius Adrianus Josephus van Erp, gemeentelijk secretaris, houdt de eer wederom geheel aan zichzelf en sluit het Dreumels dodenregister 1924 af. Burgemeester Hamers had het zeer waarschijnlijk erg druk met burgemeesterlijke taken. 

Het dodenregister van 1924 wordt door hem afgesloten. Eén exemplaar blijft in het gemeente archief en een identiek exemplaar gaat naar de Nederlandse Staat. 

Bedenk dus dat alle akten dubbel in geschreven moesten worden, want er kon nog niet gekopieerd of gescand worden in 1924. 

De Staat hield hier onderandere landelijke bevolkingsstatistieken mee bij. Maar ook wie er voor de dienstplicht ('militie') opgeroepen moesten worden.

Wijzigingen in bestaande en al opgestuurde registers moesten dan ook weer per geval door gegeven en verwerkt worden. Aantekeningen in de marge bijvoorbeeld over een echtscheiding, moesten twee keer op de betreffende trouwakte(n) bij geschreven worden, na het vonnis van de rechtbank uiteraard.

Jammer, St.Barbara werd niet gefotografeerd ▼:

Uiteraard wil ik u, ook deze keer, niet de alfabetische tafel onthouden, die een totaal overzicht verschaft van alle overledenen die in 1924 zijn overleden. Ik heb  er nog niet naar gekeken, en ben ook van plan me te laten verrassen, maar ben erg benieuwd wanneer er weer alfabetische tafels van de secretaris zèlf in de registers vermeld zullen worden.

29 september 2017: Ik ben op dit moment, en al een poosje, druk met het zoeken naar een alternatieve provider, sinds Strato me heeft laten weten (= zitten) dat (de template van) mijn www.oldcows.com website niet langer te ondersteunen. De website zelf blijft gelukkig wel bestaan, maar ik kan er derhalve en geheel plotseling en onverwachts –en zéér ongewenst-, geen verhalen meer aan toevoegen. 

Het is bijzonder lastig om nu weer een provider te vinden die een soortgelijke template aanbiedt als die ik gewend was. Ik laat echter ook zoveel mogelijk ruimte voor andere templates, opdat ik niet de kans mis loop om met een geheel andere template een kans de laten liggen. Maar er zijn zóveel aanbieders … 

Terug naar boven.