Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Donderdag, 8 oktober 2020. Volgens www.datum.nl was 4 maart 1914 een woensdag. En …

Vader Wilhelmus Johannes de Jong en moeder Johanna Meghel van Wezel kregen er op deze dag een dochter bij. Het gaat over dit (▼) ouderpaar, dat een terechte plaats in neemt tussen al die andere de Jong personen en families:

Vader en moeder de Jong-van Wezel hebben hun dochter Clara Maria genoemd, die werd geboren op 4 maart 1914, te Dreumel. Net als haar ouders, want vader ...

... Wilhelmus Johannes de Jong werd alhier (▼) op 7 september 1872 geboren ...

                                                                                       ... en moeder (▼) Johanna Meghel van Wezel op 30 augustus 1875.

Voorafgaand aan het trachten te realiseren van een omvangrijk gezin, besloten ze om toch maar eerst te gaan trouwen. Ze voegden de daad bij dit besluit, te Dreumel uiteraard, op 25 november 1896.

Op de website van www.tremele.nl kwam ik deze foto tegen, al lange tijd geleden overigens, en plaatste er destijds deze aantekeningen bij.

De kans dat ik met alle inmiddels verzamelde gegevens en die, die ik online nog ga zoeken en vinden, een aanzienlijk uitgebreidere stamboom kan samen stellen, is niet gering. Ik ga maar eens een poging wagen. Overigens is het dit echtpaar geheel gelukt om voor de nodige, en wellicht ook wel onnodige, nakomelingen te zorgen.

Gerarda Hendrika de Jong wordt geboren op 31 mei 1916 en Geertruida Johanna op 4 november 1918.

Nog even een korte opmerking ten aanzien van het moment waarop dit echtpaar trouwt op 25 november 1896. Of deze trouwplechtigheid op dat moment een geheel eigen keuze van hen is geweest, valt te betwijfelen. Aangezien ruim, maar ook slechts, een maand later deze zoon werd geboren, Johannes Wilhelmus de Jong. Op 27 december in hetzelfde jaar als zijn ouders trouwen!

Woensdag, 14 oktober 2020 : Nou, nou, best veel werk om alles zo goed mogelijk met elkaar te laten relateren. Uiteraard kom ik weer momenten tegen dat ik nog extra data aan de stamboom zou willen toevoegen, maar waar dat dat zou moeten, geen plaats meer is om dat toe te kunnen voegen. Dan is plaats creëren echt teveel werk, want ik gebruik geen standaard stamboom-samenstellings-programma, maar maak elk lijntje, elke tekst, elke bijtekst, elk pijltje, àlles eigenlijk, telkens weer apart en individueel aan. Verplaatsen van al die afzonderlijke stamboomgegevens en al die lijntjes en pijltjes zou dan alleen maar grote verwarring kunnen opleveren, als je er achteraf –en veel te laat om te herstellen- achter komt dat je toch niet alles verplaatst hebt. Dus heb ik voor dit echtpaar …

… op een andere plekje in de stamboom alle gegevens over hen verwerkt.

Opvallend was verder dat er, in verhouding tot eerdere stambomen, (te)veel rode vraagtekens in deze stamboom voorkomen. Bij gebrek aan specifieke gegevens moest ik helaas best veel van deze vraagtekens verwerken, me onderwijl afvragend hoe het toch komt dat die gegevens niet te achterhalen zijn, althans niet op de websites die ik daarvoor gebruik. Soms ligt dat er aan dat personen te recent iets over kwam en daar de gegevens nog niet openbaar van zijn. Maar van oudere, en veel oudere, personen, zou het toch mogelijk behoren te zijn dat je daar alle data over kunt vinden. Maar, helaas, dat bleek, en blijkt steeds weer, lang niet overal het geval.

Ik laat u maar gewoon weer de afbeelding zien, die ik na afloop van alle verwerkingen heb gegenereerd. Best grote stamboom, met veel takken en twijgjes. De originele afbeelding is bijna 31 Mb groot, het PDF bestand zowaar iets meer dan 89 Mb. ‘Patience is a virtue’, beweert een bekend Engels spreekwoord. Toepasselijk alleen nà het aanklikken van dat PDF bestand !!

 
TERUG NAAR BOVEN.