Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Ik laat u telkens eerst de originele bladzijde uit de akte zien en daarna mijn 'vertaling'.


(03-09-2020) : Tja, paar maanden mee bezig geweest, af en aan. Tig keer gecontroleerd, tig keer correcties aan gebracht, tig keer bedacht hoe het beter kan, tig keer lijntjes en tekens en teksten aangepast. Tig keer mezelf afgevraagd hoe ze, de notaris(sen) en medewerkers en nabestaanden- in godsnaam- zulke ingewikkelde documenten konden opstellen, zonder de rode draad constant uit het oog te verliezen. En wellicht deden ze dat ook wel regelmatig.

Maar het is af, voor zover ik kan overzien. Mocht u op- of aanmerkingen hebben, of suggesties te berde willen brengen, mail me gerust. Zo nodig pas ik e.e.a. aan, om toch vooral er voor te zorgen dat mijn 'vertalingen' waarheidsgetrouw weer geven wat in de originele documenten wordt ge- en beschreven.

Klik HIER voor terug naar boven.