Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zo, ik heb net het verhaal over de akten van overlijden en de krantenberichten van en over Dreumel gedurende het jaar 1936 publiekelijk gemaakt. Ik ben daar langer dan anders mee bezig geweest, want ik heb alle teksten toch van een iets groter lettertype voorzien. Een aanpassing die ik al eerder heb willen doorvoeren, maar een nadeel is –vind ik- dat de kleur van de tekst ook veranderd. Van zwart, zoals ik het wil, naar donker rood. Ik vermoed dat een verandering van het lettertype tegelijk een andere kleur betekent, die je niet meer kunt veranderen, tenzij je de layout van je template compleet van andere kleuren gaat voorzien. En daar pas ik vooralsnog voor, omdat ik het een probleem blijf vinden om eenmaal gezette stappen weer identiek, maar dan achteruit, moet zetten om het origineel weer te retourneren. Het door mij veelvuldig gebruikte Ctrl-Z om stappen terug te doen, werken op deze website-maker niet en dat is lastig.

Hetgeen me er niet in het minst van weer houd om gewoon weer verder te gaan van waar ik was gebleven. 1936 is verwerkt en dus op naar en met …

Een goed begin is het halve werk, maar dat wordt al een stuk lastiger als je direct wordt geconfronteerd met dit soort slechte scans …

Maar goed, het is slechts de scheiding tussen afzonderlijke jaren en de overgang van 1936 naar 1937. Dàt is gelukt ! En er worden wéér 14 voorbedrukte bladzijden voor het dodenregister 1937 gekant-tekend en in gebruik genomen.

De allereerste akte van overlijden behoort helaas toe aan :

AKTE No.1 : Hermina Anna Petronella Maria Janssen. En weliswaar is haar Dreumelse akte van overlijden uitgeschreven in 1937, maar haar eigenlijke datum van overlijden, in Nijmegen, is op 24 december 1936. Het aantal overleden personen die in Dreumel werden geboren, dan wel er woonden (zodat een uittreksel van het dodenregister van de andere gemeente naar Dreumel werd verzonden), was in 1936 dus niet 30, maar 31. In Nijmegen hadden ze 921 overleden personen in 1936. Akte no. 887 is de Nijmeegse akte van overlijden van Hermina Anna Petronella Maria Janssen, 'echtgenoote' van Cornelis Antonius de Vree.  

Dan, weer heel veel krantenberichten die over Dreumel gaan, of waar Dreumel in de teksten genoemd wordt. Het zijn er ook voor dit jaar best weer veel. Gelukkig is er geen enkele noodzaak of reden om ze allemaal hier te laten zien. Graag, u gewaardeerde aandacht voor het Oranjeboom-verhaal. Het wordt hier voor het eerst in een krant omschreven en de -en alle- kranten zouden dat nog héél lang volhouden en niet geheel zonder reden ... blijkt heel ver achteraf.

AKTE No.2 : Willem Rooijens overlijdt in Dreumel, op 6 januari 1937, Hij wordt in Ammerzoden geboren op …

Hij trouwt op 13 november 1897 met Jacoba Schrijvers, in Dreumel, … ondanks dat …  

AKTE No.3 : De eerste overledene in 1937 die we een echte Dreumelnaar mogen noemen. Aaldert van den Bos wordt alhier geboren op 10 juli 1848 en is 88 jaren ouder als hij, ook alhier, overlijdt op 11 januari 1937. Hij is dan al weduwnaar van Maria van Hoften, waar hij –alhier- eerst mee trouwt op 18 mei 1881, maar die overlijdt op 25 september 1927. Bijna tien jaar is Aaldert van den Bos weduwnaar geweest. Ik weet hoe dat is!

AKTE No.4 : Uiteraard is het om allerlei redenen nog steeds droevig en emotioneel als oudere en heel oude personen overlijden. Ze laten een wereld aan herinneringen achter, waarvan de meeste door de bank genomen mooie herinneringen zijn. Maar deze personen zijn tenminste oud en ouder geworden. Als je kind slechts één dag leeft is er nog geen tijd genoeg verstreken om mooie herinneringen te verkrijgen en zullen de ouders van Wilhelmus Johannes de Wild, die in Dreumel overlijdt op 21 januari 1937, het moeten doen met een luttel aantal hele slechte ervaringen en herinneringen. 

AKTE No.5 : Tja, zeventien jaar worden en dàn overlijden, is uiteraard ook een hele slechte zaak. Het overkomt Gerardus Alardus de Bont, zoon van Nicolaas Maria de Bont en diens vrouw, Anna Johanna Vermeulen. Hun zoon overlijdt in Dreumel, op 15 februari 1937. Wàt een kostbare verliezen zijn dit toch, emotioneel zo mogelijk nog ingrijpender, in vergelijking met het overlijden van een zoon die slechts één dag jong heeft mogen worden. Toch al 17 jaren mooie, waardevolle en dierbare herinneringen opgebouwd.

Tja, (het achterwege laten van) de berichten in de kranten over personen die verhuisd zijn (van Dreumel naar …), of Scheepsberichten, die zeer uitvoerig uitwijden over welke –Dreumelse- schepen waar gepasseerd en op weg waarnaartoe zijn …  en over personen die als achternaam (van) Dreumel hebben … brengen het aantal nog een beetje nieuwswaardige artikelen over ‘ons’ Dreumel danig omlaag. Er blijven er nog voldoende over, al kun je vraagtekens stellen bij de nieuwswaardigheid ervan. Maar … voort met de geit …

AKTE No.6 : Alweer een zo jong kind dat uit het leven stapt. Vier maanden jong is Wilhelmus Antonius Stenssen slechts als zijn tijd blijkbaar gekomen is. Zijn ouders, Johannes Stenssen en Helena Maria Kuijpers zullen een geheel andere mening zijn toe gedaan, al hebben we geen notie waar deze hele jonge zoon aan overleden is. Maar desondanks, hij overlijdt in Dreumel, op 10 maart 1937.

AKTE No. 7 : Dit is een ‘normale’ akte van overlijden, zoal die al bestaan. Poulina van Kruijsbergen, dochter van Adrianus van Kruijsbergen en Adriana Hol, overlijdt te Dreumel, op 17 maart 1937. Zij werd ook in Dreumel geboren, op 31 december 1857 en is derhalve een rasechte Dreumelnares. Ze is 79 jaar oud geworden. Best al oud. Ik weet niet of de procedure om met elkaar in het huwelijk te treden in die jaren afweken van wat ik zelf (1988) mee heb mogen maken, maar ze gaf haar JA-woord aan Petrus van Zondag, ook in Dreumel, op 5 november 1890.

AKTE No. 8 : Het zou me geenszins verbazen als we nu al de oudste overledene van 1937 mogen ontmoeten op deze akte. Willemina Francina Merkx is 93 jaar oud geworden. Wat een prestatie, noem ik het dan toch maar. Ze is geen rasechte Dreumelse, want ze werd in Ophemert geboren, op 15 februari 1844. Dat wordt gelukkig nog vermeld op destijdse trouwakten, toen ze in Dreumel trouwde, op 30 juni 1874, met Hermanus van Wichen. (Deel van die trouwakte hieronder). Toen was er –gelukkig- nog geen sprake van … we laten maar van alles en nog wat aan belangrijke informatie achterwege, want het is/we vinden het/ teveel werk om het allemaal op de akten te noteren! The Good Old Days …

AKTE No.9 : Geboren in Beusichem, op 28 november 1879 … Maar hier is -zo blijkt- héél veel méér aan de hand dat we aanvankelijk veronderstelden ...

('Vertaling' ...) en haar geboorteakte ...

En zo ben ik bijkans een complete zondagmiddag alleen maar bezig geweest met het uitpluizen en opzoeken van zoveel mogelijk dat met die Dreumelse ene akte van overlijden te maken heeft. En zo wordt ook maar weer eens glashelder wat er –heel- soms allemaal bij komt kijken om een huwelijk te kunnen sluiten met volledige erkenning van je dochter, die aanvankelijk voort is gekomen uit een ongetrouwde moeder Maria Anna van Oorsouw. U moet me vergeven dat ik de twee images hier direct boven niet meer ‘vertaald’ heb. Wellicht zijn ze duidelijk genoeg om er uw eigen interesse volledig op te kunnen botvieren.

AKTE No.10 : Alweer een in Dreumel overleden persoon, in dit geval Cornelia Brouwers, die niet ‘inheems’ is, maar werd geboren in Appeltern. Ze wordt aldaar geboren op 20 mei 1860 en overlijdt, 76 jaren later, in Dreumel, op 21 maart 1937. Ik vermoed dat de enige getuige een kind is van haar en haar echtgenoot, Johannes de Wild, maar dat weet ik –vooralsnog- niet zeker.

AKTE No. 11 : Peter van Hoften overlijdt in Dreumel, op 1 april 1937. Hij was toen maar liefst 86 jaar oud en werd geboren in 1850, op 8 oktober. Hij trouwt in Dreumel met Anna Maria Verbruggen op 30 november 1881, want Anna Maria was in Dreumel geboren op 17 oktober 1855. Zij overlijdt veel te vroeg, op 39-jarige leeftijd al (▼), op 25 december 1894, s’avonds om negen uur.. Het zal niet toevallig zijn dat ze op exact dezelfde datum, vier uur eerder dan haar overlijden,  bevalt van een dochter, die zij en Peter van Hoften Maria Anna (▼) hebben genoemd. Peter van Hoften moest zodoende twéé aangiften gaan doen op het Dreumels gemeentehuis. Vanwege het geboren worden van een dochter en tegelijkertijd vanwege het overlijden van zijn vrouw en moeder van die dochter. Welke tegenstrijdige emoties brengt dàt teweeg ?!

AKTE No.12 : Geertrui Smulders overlijdt op 80-jarige leeftijd in Dreumel. Daar was ze ook geboren, op 3 januari 1857. Ze is de dochter van Peter Smulders en Jantje Ooms. Ze trouwt met Cornelis van Kampen op 6 mei 1889.

Het viel me op dat er twee Geertrui Smulders dames zijn, die een individueel persoonlijk dossier hebben. De andere Geertrui Smulders is de dochter van Nicolaas Smulders en Cornelia den Bieman. En zij trouwt op 5 mei 1909 met Antoon van Kampen. Best een 'heftige' trouwakte, die de secretaris bij elkaar schrijft :

Ik was nog even aan het zoeken of de echtgenoot van de eerste Geertrui Smulders, Cornelis van Kampen en die van de tweede Geertrui Smulders, te weten Anton van Kampen, enige relatie met elkaar hebben. Maar stuitte toen op deze tekst in de trouwakte van de tweede Geertrui Smulders.

Anton van Kampen blijkt de ‘onwettige’ en meerderjarige zoon van Geertrui van Kampen te zijn. Vroedvrouw Albertha Catharina de Bruin, die bij de bevalling tegenwoordig is geweest, doet dan ook op 9 september 1879, netjes aangifte van de geboorte van Anton van Kampen, op 7 september 1879. En Anton behoudt deze achternaam tot en met zijn trouwen (en nog lange tijd daarna !), hetgeen erop wijst dat zijn moeder in ieder geval tot aan dat trouwen, zeer vermoedelijk niet trouwde.

AKTE No.13 : Hendrik Luijpen, die overlijdt op 27 april 1937, is weduwnaar van Johanna van Keulen. Nu stelde ik vast dat ik geen trouwakte heb in het dossier van Hendrik Luijpen en helemaal geen dossier bezit van Johanna van Keulen. Na even zoeken blijkt dat ook geen groot mirakel, want ze trouwen in Tiel, op 4 mei 1889. Ook weer opgelost.

Weliswaar lees ik in vele krantenberichten dat Dreumels gemeente secretaris is gearresteerd, maar dat vindt ergens in mei/juni plaats en zover ben ik nog niet met de akten van overlijden. Ik wil graag kunnen vast stellen -aan de hand van ontbrekende handtekenigen van hem- dat hij, Dhr. van Rossum, inderdaad –vooralsnog of voorgoed- van het gemeentelijke toneel te verdwenen en maak dus enige spoed met de akten en iets minder met de krantenberichten. Met uw zeer gewaardeerde welnemen, maar zelfs ook zonder. 

AKTE No.14 : Maria Raaijmakers wordt weliswaar in Beugen geboren, maar overlijdt op 23 mei 1937 in Dreumel. Ze is dan weduwe van Antoon Frederiks en uiteraard nog steeds dochter van Johannes Raaijmakers en Arnoldina de Groot.

AKTE No.15 : Slechts drie jaar jong is hij geworden. Adrianus Martinus Verschuren, zoon van zijn vader met de omgekeerde voornamen en moeder Gertruda Verhulst, als hij in Dreumel komt te overlijden, op 15 juli 1937. Vader Verschuren is schipper en zijn zoon werd in België geboren, net zo ‘per ongeluk’ als zijn overlijden in Dreumel, omdat daar waarschijnlijk net het schip van zijn vader en ouders aan de wal lag.

Curieus blijft het ondertussen wel hoe de gemeentelijk secretaris van Rossum, tegelijkertijd gevangen kan zitten en toch akten kan blijven ondertekenen. Het zou goed mogelijk zijn dat hij akten van tevoren tekende, al denk ik niet dat dat strookt met wat de wet hem voorschrijft. En alhoewel er nog niets in de kranten is verschenen dat anders gedefinieerd kan worden dan achterklap en geruchten, en elke verdachte onschuldig is en blijft, tenzij het tegendeel onomstotelijk bewezen kan worden, lijkt het er toch al wel een héél klein beetje op dat de heer van Rossum het mogelijk niet zo heel nauw neemt met wat de wet hem wel en niet voorschrijft. Dus al helemààl niet als het gaat om van tevoren akten te tekenen, want … je weet maar nooit wat de –nabije-  toekomst zal brengen, zal hij mogelijk gedacht hebben.

Is dat nou geheel toevallig … Akte no.15 (hierboven en ▼) verwoord het overlijden van de 3-jarige Adrianus Martinus Verschuren, wiens vader –Martinus Adrianus Verschuren- schipper is en die in Waspik wonen. En dan lees ik in de krant (▲/rechter artikel) dat er een 4-jarig jongetje overboord is geslagen bij het uitvaren van het Maas-Waal kanaal en zijn vader is schipper en ze komen uit en wonen in Waspik. Alleen heet deze familie blijkbaar Pols, niet Verschuren. Maar het lijkt me toch wel uitermate sterk dat er twee kinderen overlijden wier vader schipper is, bijna op de dag exact hetzelfde. Bovendien is er maar één akte van een overleden jongetje !

 


AKTE No.16 : Elisabeth van den Boom wordt in Dreumel geboren op 30 januari 1850. Dochter van Johannes van den Boom en Clara de Jong. Op 24-jarige leeftijd trouwt ze in Dreumel met Arnoldus van Wezel, die zelf ook in Dreumel wordt geboren, op 13 november 1845. En die, zo gedaan hebbende, dus 5 jaar ouder is dan zijn echtgenote. Daarentegen is hij zelf niet ouder geworden dan 56 jaar, en overlijdt hij al op 18 januari 1902. En datzelfde overkomt nu Elisabeth van den Boom, op 17 augustus 1937, na een periode van 35 jaar weduwe te zijn geweest.                                                                                             Foto : bron : Tremele.nl ►

 


AKTE No.17 : Vader en moeder, te weten Nicolaas van Oorsouw en Petronella Driessen, hebben het niet mee hoeven maken. Het overlijden van hun dochter Arnolda van Oorsouw op 19 augustus 1937. Zou ook wel wat veel gevraagd zijn van deze ouders. Vader van Oorsouw overlijdt op 13 oktober 1906, op 71-jarige leeftijd. Zou hij geleefd hebben tot het overlijden van zijn dochter, dan zou hij nog 31 jaar extra hebben moeten leven. Voor moeder Driessen geldt dat zij ook in Dreumel werd geboren, op 12 september 1838 en zij zou dus bijna 100 hebben moeten worden om  het overlijden van Arnolda in 1937 nog te hebben kunnen meemaken. De vaart der volkeren … en maar goed ook dat de vaart er gedegen in blijft …

AKTE No.18 : Iemand is er uiteindelijk het slachtoffer van, of door, en in dit geval zullen dat ongetwijfeld vader Johannes Hendrikus van Oorsouw en moeder Johanna Christina Verschuure zijn. Van het levenloos geboren worden van hun kind, op 3 september 1937. Voor zover mij bekend kregen deze ouders (die op 18 mei 1926 trouwden) drie kinderen. In 1895 (18-05) overlijdt de dan 4-jarige Johannes van Oorsouw. En in 1928 (15-01) hebben ze ook al een levenloos geboren kind gekregen. En dan nu in 1937 weer een.

AKTE No. 19 : Een heel jaar tot akte 18 toe, nog geen levenloze kinderen en dan ineens twee achter elkaar. Op deze akte het levenloze kind van vader Mathijs Cornelis Luijpen en moeder Johanna Gosewina van Gelder. Hun kind wordt levenloos geboren op 4 september 1937. Helaas kregen ze in 1934 ook al een levenloos geboren kindje. Soms zit het tegen en soms zit het héél erg tegen!

AKTE No. 20 : Gerrit van Koolwijk, zoon van Hendrik van Koolwijk en Geertruida van Buren, wordt in Dreumel geboren op 5 januari 1875, wordt weliswaar 62 jaar, maar trouwt niet. En overlijdt derhalve op 29 september 1937. Zijn vader en moeder zijn wel getrouwd, en wel op 22 april 1868, ook in Dreumel. In elk van hun persoonlijke dossiers tel ik 7 akten van overlijden, waaronder die van vader en moeder zelf, en ZESTIEN aangiften van geboorten. Zeker niet gering !! Moeder, Geertruida, van Buren overlijdt op 76-jarige leeftijd op 5 juli 1923. Van die zes-en-zeventig jaren is ze 16 x 9 maanden = 144 maanden zwanger geweest = 12 jaar in totaal !! 

AKTE No.21 : Toonia Anna Vermazen was wel getrouwd, met Cornelis van Hoften, waar ze op 16 juli 1881 mee in het huwelijk treedt, in Dreumel. Cornelis van Hoften overlijdt op 13 april 1913 en Toonia Anna is vanaf dan, tot haar overlijden, op 13 oktober 1937, weduwe. Toch ook tien aangiften van geboorten, staan er in hun beider persoonlijke dossiers.

AKTE No.22 : Ik heb maar zo een voorgevoel dat het aantal overledenen dit jaar wel mee zal vallen. Elke overledene is er een teveel, maar daar kunnen we nu allemaal toch niet aan ontkomen. En dus moeten we al blij zijn als het er per jaar steeds minder –lijken te- worden. Arnoldus Hol behoorde niet tot de gelukkigen die dit lot bespaard bleef en hij overlijdt in Dreumel, op 17 oktober 1937, maar dan toch al wel 72 jaar oud. Hetgeen, realiseer ik me veel te weinig, slechts 7 jaar ouder is dan ik nu zelf (in 2018) ben !! 

AKTE No. 23 : Veel erger is het, vind ik, als personen overlijden die nog maar sinds korte tijd van het leven beginnen te proeven en de smaak net te pakken hebben gekregen. Op je achttiende overlijden is vreselijk, maakt niet uit wat de oorzaak ook geweest is. En de overledene heeft dan nog als niet gering voordeel, tegelijkertijd met het giga-nadeel van overleden te zijn, dat hij/zij er dan ook vanaf is, zeg maar. Voor ouders is dat zowat ondraagbaar. Ouders behoren, volgens de regels van het spel, eerder te overlijden dan hun kinderen en hun kinderen worden ook –door de bank genomen- geacht oude mensen te worden. 

AKTE No.24 : Tien dagen heeft Maria Jacoba Janssen slechts geleefd. Dochter van zowel Gradus Janssen als Clasina Maria Smulders. Maria Jacoba overlijdt in Dreumel, op 19 november 1937 en deze akte zou zomaar een van de laatste kunnen zijn voor wat dit jaar betreft. Wordt er een triomfantelijk laagte-record gevestigd dit jaar ??!

AKTE No. 25 : Supertriest om dit jaar af te moeten sluiten met een levenloos geboren kind. Op 3 december 1937 komt dit kind ter wereld, zoon of dochter van Petrus Gerardus de Wild en Johanna Cornelia van Gemert. Het levenloos ter wereld komen van dit kind is al een triest feit op zich, maar de ouders hebben al meer te verduren gekregen. Op 21 januari 1937 overlijdt Wilhelmus Johannes de Wild … 1 dag oud. En er staat ze nog veel meer te wachten. Bron : Gelders Archief :

Op 21 januari 1937 overlijdt Wilhelmus Johannes de Wild … 1 dag oud.

En er staat ze nog veel meer te wachten. Bron : Gelders Archief :

Hoe kan het nu toch gebeuren, dat ik niets kan vinden over bijvoorbeeld het huwelijk van de vader en moeder van al deze kinderen, die slechts ter wereld kwamen en … verder niets?  

Deze akte is overigens gelijk de laatste akte van 1937. ‘Slechts’ 25 overledenen en daarmee behoort 1937 tot de jaren met het laagste aantal overledenen. Maar 1937 breekt toch geen records. Kijk maar :

Het is duidelijk .. 1927 -en niet 1937- was –tot nu toe- het jaar met het minste aantal overledenen.

Drie en twintig, terwijl het gemiddelde over al deze jaren op 40 overledenen per jaar staat.

Ik schat dat ik wel een paar jaar terug moet zoeken om het krantenbericht op te sporen, waarin voor het eerst wordt geschreven over de eventuele aanschaf van een motorspuit, die de Dreumelse gemeenteraad overwoog om te kopen, in verband met het alsmaar zwaar tekort schieten door de brandweer bij de vele branden die in Dreumel door de jaren heen hebben gewoed. En nog steeds … weer géén kogel voor de kerk. Maar wel opmerkingen, nota bene in de krant en het openbaar, waar de honden geen brood van lusten !! 

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen. Wij zien het als ons missie, om middels hulp van andere welwillende, de kinderen van Nederland deze kans te bieden middels gebruikmaking van deze Stichting”.

Goed (nou ja), na al deze berichtgeving mag ik wederom melden dat er weer een jaar op zit. Om er telkens weer mee te beginnen is elke keer weer een ‘uitdaging’, maar als ik dan elke keer weer ervaar hoe interessant het is en blijft en ook hoe ongemerkt snel je al die data toch weer hebt verwerkt, dan heb ik het gevoel dat ik dit nog jaren lang(er) vol kan houden. Zolang er akten zijn en er af en toe nieuwe bijkomen, zal ik me daarom maar, vol overgave, telkens met deze gegevens bezig houden. 

Leuke anekdote: Ik bezoek alke zaterdagochtend de Jumbo, om daar wekelijkse boodschappen te halen. Samen met nog een gering aantal andere personen zijn we daar altijd de allereersten, omdat we ervan overtuigd zijn dat de drukte verderop de dag ons niet bevalt. 

Zo kom ik daar vaak een meneer –op leeftijd- tegen waar ik door de jaren heen langzaam mee in gesprek ben geraakt en die me al vanaf een aardig poosje geleden heeft verklapt dat hij soms mijn website(s) bekijkt. En vanochtend vroeg hij me of ik al die akten, die ik laat zien in deze verhalen, bij gemeentehuizen of archieven zelf heb gekopieerd?  

Nee, was daarop mijn onmiddellijke antwoord, want op internet kun je ongelofelijk veel informatie zoeken en vooral vinden. Zo heb ik hem vanochtend verteld dat als je op anderandere www.zoekakten.nl kijkt, dat je daar –vrijwel- alle akten kunt vinden die je maar kunt bedenken. Zoekakten is een website die niet zelf deze akten bezit, opslaat en publiceert, maar 'links' aanreikt naar de website van www.familysearch.com die wèl vrijwel àlle akten ter wereld hebben gescand en in hun imposant grote digitale archieven, op giga-servers, bewaren. Al deze akten zijn vrijelijk en kosteloos beschikbaar voor iedereen die ze weet te vinden. 

Wellicht handig om een soort schemaatje te maken hoe je bij deze site(s) en gegevens terecht komt:

Eerst: (Klik op ...)

www.zoekakten.nl

De website opent en je kunt nu op deze keuze-balk (▼) een specifieke Nederlandse provincie (of België / Ned.Antillen / Suriname) aan klikken :

Als u gegevens over Dreumel zoekt, klik op GL van Gelderland en een nieuw scherm opent:

Klik op de beginletter van de gemeente die u zoekt, in dit voorbeeld dus de ‘D’, of scroll naar beneden in de alfabetisch gesorteerde lijst met alle Gelderse gemeenten. En klik op Dreumel …

Wederom opent zich een nieuw scherm, met hierop alle keuzemogelijkheden, die u zich maar kunt wensen :

Wilt u gegevens over geboorteakten … 

En dan ...

!!! Een best wel uiterst irritant obstakel is sinds kort in dit proces toegevoegd. Daar heeft Zoekakten niets mee te maken, dat heeft FamilySearch zelf verzonnen. Je moet namelijk sinds kort eerst inloggen om toegang tot de/alle gegevens te verkrijgen.

Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze gegevens, moet u een account aanmaken en die mogelijkheid wordt op twee plaatsen op dit scherm aangeboden, de twee ‘Gratis Account’ opties, linksonder en rechtsboven.

Heeft u dan eenmaal een account (en de account-gegevens ergens op een kladje geschreven, om ze niet te vergeten), dan kunt u daar telkenmale gebruik van maken om ALLE data op de FamilySearch-website te bekijken. (Als u wilt kunt u ook 2 weken lang ingelogd blijven, door dat vierkantje met bijbehorende tekst aan te vinken. 

Vervolgens opent de website van FamilySearch zich en  laat u de eerste van een groot aantal afbeeldingen zien. Het totale aantal (van geboorteakten 1811-1826) ziet u linksboven op uw scherm … 309 in dit voorbeeld.

Met andere woorden, er zijn 309 afbeeldingen ter beschikking van Dreumelse geboorteakten tussen 1811 en 1826.

U kunt het scherm vergroten door een keer op de tekst ‘Image Index’ te klikken, links onder:

Door op de pijl naar links of die naar rechts te klikken, gaat u één afbeelding naar links of rechts, respectievelijk van 1 naar 2, of van 2 naar 1, enz.

Door het cijfer 1 te vervangen door een ander getal, gaat u naar de desbetreffende afbeelding toe. Dat is NIET het geboorte-akte-nummer, maar het nummer van de afbeelding zoals FamilySearch deze heeft opgeslagen in haar digitale registratie. 

Als u bijvoorbeeld een geboorteakte uit 1819 wilt zien, dan moet u een aanzienlijk aantal afbeeldingen verder zijn. Ik weet niet hoeveel, maar probeer in te schatten waar jaartal 1819 ongeveer zit tussen 1811 en 1826. En tik dan bijvoorbeeld 150 in, waar nu nog de 1 staat. Klik op Enter en u krijgt dan aanstonds (niet aktenummer, maar de ...) afbeelding 150 te zien. U kunt vervolgens met uw muis in- en uitzoomen (scroll-wieltje) en de afbeelding daarmee vergroten of verkleinen.

De beide aanklikbare opties rechtsboven bieden u o.a. de mogelijkheid om een afbeelding te 'downloaden'. U kunt deze dan opslaan op uw eigen computer:

Met de Print-optie kunt u een afbeelding printen. Met de Download-optie kunt u de afbeelding down-loaden. 

Ga als volgt te werk: Klik op Download … en na korte tijd krijgt u deze afbeelding te zien, onderaan uw scherm:

Misschien wilt u de afbeelding wel eerst goed bekijken en kunt u op Openen klikken. De afbeelding wordt als een individuele afbeelding getoond en als u die wilt bewaren, kunt u die saven waar u maar wilt. (U kunt ook op het beeldscherm zelf de afbeelding vergroten of verkleinen en, als u de cursor ingedrukt houdt óp de afbeelding, kunt u die heen en weer verschuiven).

Als u de afbeelding direct wilt saven, klik dan eerst op het kleine pijltje naast Opslaan en u ziet vervolgens een popup-menuutje :

U kunt de afbeelding nu direct 'Opslaan' of 'Opslaan als' met een nieuwe naam (◄ ik kies altijd hiervoor) of 'Opslaan en openen', zodat de akte direct na het opslaan wordt getoond.

Mocht u hierover nog vragen hebben, stel ze … JDVDG@OUTLOOK.COM

Ter overdenking : Wat voor consequenties acties van de een, voor gevolgen hebben voor de ander:

Ik heb hierboven beschreven wat u zou kunnen doen om akten te downloaden via de website van www.zoekakten.nl. Het is in het verleden tot heel recent, heel vaak voor gekomen dat er akten op deze site werden toegevoegd. Toen ik zelf nog heel veel akten kon downloaden (het zou 2009 geweest kunnen zijn) was er bijvoorbeeld nog geen sprake van de aanwezigheid van Belgische of Antilliaanse of Surinaamse akten op zoekakten. Deze zijn er in de loop der tijd allemaal aan toegevoegd.

En het openbaar worden van steeds recentere akten, zou een garantie voor het voortbestaan van Zoekakten.nl hebben kunnen zijn. Nu is dat voortbestaan niet in gevaar, net zoals u nog steeds naar mijn eerst website kunt kijken, maar waar ik niets meer aan kan veranderen.

Deze melding is nu -helaas- te lezen op de thuis-pagina van Zoekakten.nl : 

Zouden er dus al meer Dreumelse akten ter beschikking komen, dan kunnen ze vanaf 13-12-2017 niet meer op de website van Zoekakten.nl toegevoegd worden, omdat FamilySearch besloten heeft om bezoekers eerst verplicht te laten inloggen voor ze toegang krijgen tot alle akten. Zoekakten.nl wordt op deze manier van handelen van FamilySearch de dupe en zal géén akten meer kunnen toevoegen.

U bent overigens -en natuurlijk- niet geheel afhankelijk voor akten van alleen maar Zoekakten.nl., maar u kunt ook direct naar www.familysearch.org gaan en dààr naar -ongelofelijk veel- akten zoeken en vinden. Dat gaat zo:

Ga naar/Klik op:

https://www.familysearch.org/

U ontkomt er helaas niet aan om ook nu in te loggen om toegang tot de site te verkrijgen. Een gratis account is (klik op Free Account) zo aangemaakt en u kunt inloggen zodra u dat account heeft aan gemaakt. Nadat u in gelogt heeft, opent een nieuw venster met bovenaan de menu-opties:

Kies de optie Search ...

Daarna op Records klikken in het uitklapmenuutje  ...

▲ Click op Browse all published collections ...

▲ Kies ... Continental Europe (559)...

▲ Kies ... Nederland (36) ...

▲ Kies Netherlands, Gelderland Province Civil Registration, 1800-1952 ...

(Uiteraard kunt u èlke gegeven mogelijkheid kiezen, maar we zijn immers, als voorbeeld, op zoek naar Dreumelse geboorteakten 1811-1826).

▼ 

▲ Kies Browse through 3,936,452 images. 

'Browse through' = zoek in. Dit is het aantal afbeeldingen dat beschikbaar is voor akten van Gelderland. Best veel!

U krijgt nu een totaal overzicht te zien van àlle gemeenten, waar FamilySearch akten van gearchiveerd heeft en uiteraard kiest/klikt u op Dreumel ▼:

Vervolgens presenteert FamilySearch u àlle akten die in Dreumel ooit werden uitgeschreven en kunt u kiezen welke u maar wilt bekijken. Ik heb in dit voorbeeld weer voor Geboorten 1811-1826 gekozen ▼:

FS presenteert nu het scherm waar u naar op zoek bent ... de eerste afbeelding, van in totaal 306 afbeeldingen, die alle geboorteakten tonen van Dreumel vanaf 1811 tot en met 1826. Onderstaand nog even de keuze-mogelijkheden die u heeft:

Op de hierboven beschreven wijze kunt u zelf dus ook alle -en ontelbaar veel andere- akten zoeken, èn vinden, die ook via Zoekakten.nl worden aangeboden. Waarbij met stelligheid gezegd moet worden dat het via Zoekakten.nl veel en veel gemakkelijker gaat dan als u zelf op FS (= FamilySearch) wilt gaan zoeken. Veel succes met uw zoekactiviteiten.

Ik laat u ten slotte en uiteraard wederom de alfabetisch gerangschikte tafel zien van alle overledenen in 1937. In het meest rechtse kolommetje ziet u dat de mannen dit jaar op veel jongere leeftijd overleden (43,8) in vergelijking met de vrouwen (65,1). Reden : Er overleden (te)veel veel te jonge mannelijke personen in 1937!

Een ander telkens terugkerend onderwerp, althans voor mij, zijn nog steeds die twee verhalen die ik al echt heel lang op mijn to-do lijstje heb staan. Maar die alsmaar nog niet tot wasdom kunnen geraken, in die zin dat ik ze zou kunnen  publiceren op deze site. Ze hebben beide in het geheel niets te maken met Dreumel, maar hebben mijn volste aandacht getrokken gedurende de afgelopen jaren en derhalve vind ik deze onderwerpen meer dan zinnig genoeg om ze hier -ooit- te laten zien. 

Ik ga u verklappen waar een van deze verhalen over gaat. En proberen –omzichtig- aan te geven waarom er al zo een erg lange periode is verlopen tot nu toe, zonder dat ik van aanmerkelijke vorderingen zou kunnen spreken.

Heeft u ooit al eens van de (achter-)naam Brouërius van Nidek gehoord? Ik schreef er al eerder over op mijn eerdere website Oldcows: 

http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/FEB-16-Straatarm-versus-Stinkendrijk/index.php  

 

 


Quote ... en begint met het tekenwerk dat ooit Abraham de Haen verrichtte en dan specifiek de tekening maakte van de Protestantse kerk aan het Kerkpad in Dreumel. (◄ zie afbeelding links). 

Samen met collega tekenaars en/of topografen en/of oudheidkundigen reisde Abraham de Haen, met paarden en wagens en koetsiers, door Nederlands dreven en platte landen en tekenden ze alles wat maar los of vast zat, zodra het van enige topografische waarde werd ingeschat. Overigens zij hier even gemeld dat we het hebben over het begin van de 18e eeuw. De Haen werd even na 1700 geboren.

In diverse boekwerken werden al deze tekeningen gepubliceerd.

Op http://www.historischetopografie.nl/dehaen/tekenaar.pdf word gemeld dat 'In 1729 gaf de Amsterdamse uitgever Isaak Tirion het eerste deel van 'Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van alle volken' uit. Er staan kaarten en enkele topografische tekeningen in. In deel XIII, Gelderland, 1741, staan drie prenten naar tekeningen van De Haen, volgens de vermelding daterend uit resp. 1732, 1736 en 1739'. Hij, de Haen, wordt verondersteld de kerk in Dreumel te hebben getekend in 1732! 

Op http://www.historischetopografie.nl/dehaen/tekenaar.pdf wordt een prangende vraag gesteld. Deze ... 'Heeft De Haen ook voor die andere bekende verzamelaar, Brouërius van Nidek, getekend’?  

Wie is, eigenlijk was, Brouërius van Nidek. Daarover zal -mogelijk, maar de kans daarop wordt steeds kleiner- in de niet al te verre toekomst ook een uitgebreider verhaal deze website gaan verrijken. De onderzoeken lopen. Maar laat ik hier volstaan met zijn afbeelding en een korte samenvatting van 's mans prestaties. Waaronder vooral genoemd moeten worden de verzamelde werken in 'Belgium Illustratum', maar ook zeker het 'Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden'. 

Mattheus Brouërius van Nidek verzamelde onder andere topografische afbeeldingen en bracht die bijeen in de genoemde boekwerken. Ook verstrekte hij opdrachten aan bekende tekenaars om bepaalde projecten te gaan tekenen, opdat zijn verzameling vollediger en uitgebreider kon worden en zijn. Zo zou het dus best kunnen dat de tekenaar van de Protestantse kerk in Dreumel, Abraham de Haen, in opdracht van Brouërius van Nidek, ook meerdere tekeningen voor hem heeft gemaakt en zo een bijdrage heeft geleverd aan het verzamelde werk. Unquote.

 

Tot zover delen van het verhaal op mijn oude website www.oldcows.com waar deze persoon kort wordt omschreven. 

Nu wil het uiterst grote toeval dat ik een aantal jaren geleden een persoon heb ontmoet die me onthulde dat zijn ouders een boekwerk in de kast hebben liggen waar veel meer over deze persoon Brouërius van Ni(e)dek in staat en het zou dan gaan over een stamboom van deze familie.

Uiteraard heb ik deze uiterst unieke mogelijkheid, om veel meer te weten te kunnen komen over deze persoon, niet laten liggen en ben daar vol ijver en uiterst gedreven mee aan de slag gegaan, aanvankelijk in goede en gemotiveerde medewerking van die persoon die ik had leren kennen.

Ik heb stad en land afgezocht –en gevonden- naar een organisatie die dat stok-oude boekwerk met uiterste zorg zou kunnen inscannen zodat het boek zelf, na die exercitie, weer voor vele jaren lang in de kast terug kon keren, om verder te gaan met die al zo heel lang durende winterslaap.

 

 


Dit zijn enige afbeeldingen van een boek gepubliceerd door Mattheus Brouërius van Niedek.

"Welke Verkogt zal worden te Amsterdam op Woensdag den 20 Februari 1743".

 

Uiteraard en natuurlijk en vanzelfsprekend heeft deze Brouërius van Nidek en zijn vak- en tijdgenoten, al van velen grote en volop aandacht gekregen, waarbij ik graag Dhr. Bert Kolkman wil vermelden, die bovenstaand boekwerk samen stelde:

Gedurende de al heel erg lang durende periode tussen de eerste ontmoeting met de persoon die over ‘dat andere boekwerk’ wist te vertellen, en nu, heb ik, ik zei het al, vele malen geprobeerd schot en beweging in deze zaak –terug- te genereren, maar tot nu toe heeft dat geen succes geboekt. Wat de reden is dat die andere persoon zijn aanvankelijke medewerking en zelfs enthousiasme, heeft veranderd in vrijwel stilzwijgen, elke keer ja-zeggen en even zo vaak nee-doen, en het er helaas, helaas, steeds meer op begint te lijken dat er totaal niets meer terecht lijkt te kunnen komen van de aanvankelijke grootse plannen met betrekking tot dit boek … ik moet u het antwoord compleet schuldig blijven. Ik weet het niet. Mijn tegenpool in dit gebeuren, als ik het wéér eens aangekaart heb, zegt telkens dingen toe, zodat ik –maar wel voor een steeds kortere periode- weer enthousiast wordt, en dan … gebeurt er niemendal!  

Wel heeft deze persoon me –nota bene begin 2017- al enkele afbeeldingen toegestuurd, toen het er nog ernstig op leek dat zowel beweging als schot volop aanwezig waren en zelfs zouden blijven. Deze prachtplaten:

Ik heb uiteraard al enige tijd geleden op internet gezocht of er daar al iets beschreven was over dit boekwerk en dat is er natuurlijk al. Op de website van het CBG (Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag)… 

Maar wat graag had ikzelf ook over dat boek willen schrijven, want zo vaak kom ik persoonlijk dit soort samenloop van mijns inziens zeer toevallige omstandigheden niet tegen, die me in staat zouden kunnen stellen om zo dicht bij een bron informatie in te winnen die ik –zo zag het er lange tijd geleden aanvankelijk naar uit- zou kunnen verwoorden en publiceren op deze website. Want deze laatste afbeelding kreeg ik ook nog toegestuurd: 

We kunnen –gelukkig- niet in de toekomst kijken, maar ik zou me bijzonder verheugd en uitermate bevoorrecht voelen als ik nog ooit in staat zou zijn om dit prachtige plan in z’n geheel te kunnen uitvoeren zoals ik dat –samen met die andere persoon- had gepland. 

Maar de realiteit van heden ten dage noopt me er toch toe enig pessimisme aan de dag te moeten leggen, waarbij de ultieme desillusie toch dreigt werkelijkheid te worden, namelijk dat ik niet meer in staat gesteld zal worden om hier verder uitvoering aan te geven. Ik ben geheel afhankelijk van tweeden, derden en vierden … die helaas hun woorden –nog steeds- niet door daden laten opvolgen. 

Over het andere, tweede, verhaal vertel ik u alles àls ik toestemming krijg om het te mogen publiceren.

Hetgeen verre van zeker is.

Ik bericht nog verder over de voorboden en –lopers van de tweede wereldoorlog. En sta er elke keer, als ik bij dit zeer broze onderwerp ben aangekomen, versteld van dat er over een periode van slechts twee weken (ik zoek alleen naar relevante berichten in de laatste week van het ene en de eerstvolgende enkele week van het jaar daarop) zóveel berichten (220) in de kranten werden gepubliceerd (Waarbij we niet moeten vergeten dat heel veel kranten uiteraard over exact hetzelfde onderwerp rapporteren):

Ik laat het hier bij. Het is weer een omvangrijk verhaal geworden en dat slechts voor één jaar. De periode van controleren, nakijken, corrigeren, toevoegen en weghalen staat weer voor de deur en daar geef ik me met volle overgave aan over. 

Het uiteindelijke resultaat leest u als u dit leest.

Terug naar boven.