Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

In mijn 'reguliere' verhaal over het jaar 1944 heb ik aan u, de bezoekers van deze site, gevraagd of u wellicht nadere informatie zou kunnen verstrekken over Dhr. Anton J.Janssen, die samen met Alardus Johannes (Lard) van Welie wordt verrast door een Duitse patrouille op weg naar of komend vanaf Heerewaarden. Van Welie vlucht, maar wordt onmiddellijk dood geschoten. Anton Janssen werd door de Duitsers mee genomen en … dat is (was) het laatste wat we van hem weten.

Tot ik op deze steeds zonniger wordende zaterdag -aug. 2018- de site van Tremele.nl open om iets op te zoeken over de familie van Oss, en daar plotseling als nieuwste toevoeging vermeld zie staan, dat er op 3 mei 2018 een speciale uitzending is geweest op TV Gelderland, waarin een documentaire werd uitgezonden over de vermissing van Anton (Toon) Janssen. 

G R A N D I O O S !!

Ik heb Omroep Gelderland om toestemming gevraagd om hun materiaal te mogen gebruiken voor dit artikel en heb die toestemming ook verkregen. Vermits bronvermelding plaats zal vinden en ik niet ga sleutelen aan hun filmbestand. 

Het eerste is al constant aan de orde en het tweede ben ik toch al nooit van plan geweest. Ik heb onderstaand getracht om een beeld te schetsen, daarbij dankbaar gebruik makend van het beeld- en geluidsmateriaal dat tijdens deze documentaire te zien en te beluisteren is. Natuurlijk is de originele Omroep Gelderland documentaire vollediger en authentieker, maar wie weet wanneer die van de site van Omroep Gelderland verwijderd wordt. Mocht dat ooit plaats vinden, dan hoop ik dat deze site nog bestaat en u alsnog deze informatie tot u kunt nemen.

De gedetailleerde en mooie, aansprekende film van Omroep Gelderland kunt u online bekijken en –luisteren op:

https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/835/Docu-De-vermissing-van-Anton-Janssen/aflevering/33409 

▲ Bovenstaande tekst ▲ luidt : 

“Van het informatiebureau afd. Nederl. Rode Kruis

L.S.

Ingesloten zend ik U ’n foto van een zoon van een lid onzer afd. welke zoon als Binnenlandsche strijdkracht (stoottroepen) bij verkenningstocht in het niemandsland te Heerewaarden op 2/1 ’44 aldaar door de duitsers gearresteerd is. In ‘t bezit van ‘n revolver en 2. Eng. handgranaten die hij bij zich had. De naam is Antoon J. Janssen, geb. 6/6 1918 te Dreumel, wonende Boerenkade 179 alhier. Genoemde persoon is op 2/1 ’44 door de duitsers over de Waal vervoerd naar Varrik en is tusschen 7 en 8/1 ’44 vanaf Buren vervoerd naar Utrecht naar ’n adres op de Maliebaan.

Sindsdien ontbreekt elk spoor en verkeren de ouders nog steeds in het onzekere. Graag zouden wij zien dat U in een der volgende ?? van appel foto en onderschrift wilde plaatsen opdat hopelijk enig nader bericht moge verschijnen dat opheldering kan verstrekken.

U bij voorbaat hartelijk dankend voor de te nemen moeite verblijven wij met de meeste hoogachting.

Namens bestuur afd.Dreumel.”

Film commentator: “ … dat hij vervolgens mee genomen is door de Duitsers. En na verloop van tijd over gedragen is aan de Sicherheits Polizei in Utrecht. Dat is na enige dagen geweest. En dat ‘ie daar tot in ieder geval tot 12 november 1944 vast gezeten heeft. En daarna is onbekend wat er met hem gebeurt is …”

Duitse stafkaart ▲. Ik vermoed dat die zwarte streepjes links onder de Duitse linies markeerden. Dreumel was al bevrijd in oktober 1944 en viel daar dus net buiten. Maar Heerewaarden nog net niet!

“… onbekend is waarom hij in Buren terecht is gekomen …”

Tom Staassen vertelt: “De gevangenis …

Anton Janssen is vanuit Buren naar Utrecht over gebracht ...

Ad van Liempt vertelt: “… zwaar gemarteld …”

“… Velen werden ook afgevoerd, ten einde te worden geëxecuteerd in Veenendaal. Het zou kunnen dat ook Anton Janssen dit is overkomen, dat maakten ze niet altijd bekend …”

Ad van Liempt vertelt … Hermann Neumeier schiet op de Malibaan, direct voor het hoofdkwartier van de Sicherheits Polizei, twee mensen dood. Dus verwacht niet van een persoon die dat kan doen, dat hij coulant is tegenover een persoon als Anton Janssen, een gewapende terrorist, in de ogen van de Duitsers. (Red.: Eigen weergave van wat hij vertelt).

Ruud Mosk vertelt : Op 12 november (1944) wordt Jan de Geer plotseling vrij gelaten uit het hoofdkwartier van de Sicherheits Polizei. Anton Janssen is toen nog daar blijven zitten en … dat is het laatste wat ik over hem kan vertellen. Wanneer hij daar weg is gegaan en wat er met hem gebeurt is … dat weet Jan de Geer niet … hij (Anton) kan dus overal heen gegaan zijn …

De Sicherheits Polizie in Utrecht ressorteerde weer onder Amsterdam … 

Ruud Mosk : De chef in Amsterdam was Willy Lages (Eén van de vier van Breda). Het kan dat Anton Janssen van Utrecht nog naar Amsterdam is gegaan. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn en gevangenen werden dan opgesloten in de Weteringschans-gevangenis.

Maar Utrecht had ook zijn eigen gevangenis Wolvenplein.

Ruud Mosk vertelt verder … ik heb daar zelf onderzoek gedaan en gevraagd of er nog namen bekend waren uit die tijd … ik heb zijn naam daar niet gevonden … 

De film commentator : Jan de Geer keerde terug naar Dreumel en bezocht de familie van Anton Janssen:

... waar o.a. Anton ook nog op stond ...

(Het wordt in de documentaire niet aangegeven, maar ik vermoed dat de dame met bril Bertha Janssen is, dus de zus van Anton Janssen).

“ … er is een verzoek bij het Rode Kruis in gediend om uit te zoeken of hij toch als dwangarbeider in Duitsland zou zijn ingezet … wellicht onder een andere naam … ”

Film commentator : Het Rode Kruis heeft ons laten weten dat het onderzoek niets heeft op geleverd.

11-01-2019: Ik ben doende met het verwerken van de Dreumelse Akten van Overlijden van 1953. Gewoon, bijna routinewerk ... tot een eerste veel-meer-werk item het overlijden is van een mevrouw, Johanna Maria Petronella van Oorschot. Die weliswaar in 1953 wordt bij geschreven in het Dreumelse register van overlijden, maar in 1952 al is overleden. Aanpassing derhalve van alles waar wordt vermeld hoeveel personen er in 1952 zijn overleden was noodzakelijk en dat kost toch wel veel tijd, om dat weer in orde te maken.

En direct volgend op de akte van overlijden van deze mevrouw, volgt deze akte ... ook in 1953 in geschreven ...   

Dit kon en kan alleen maar over Antoon Janssen gaan. Maar ... eh ... hij is -anno 2019- toch nog steeds vermist. Hoe kan het dan dat er een akte van overlijden wordt opgesteld? Ik heb  die vraag aan Tremele.nl voor gelegd ... 

Jos van Koolwijk heeft dat na gevraagd en reageert op 9 december 2018 als volgt op mijn vraag:

Wordt vervolgd ??


TERUG NAAR BOVEN