Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Deel 4 zowaar. De berichten over Dreumel en mogelijke omstreken worden na verloop van tijd, vanaf medio 1926 tot en met eind 1926, wel gaandeweg minder, en foto’s van of over Dreumel zijn geheel opgedroogd vanaf midden 1926. Desondanks ontkom ik er niet aan om dit vierde deel in het leven te roepen. En dan maar weer afwachten of, en welke en hoeveel berichten de kranten nog in petto hebben. Deel 3 ging tot bijna eind juli 1926, dus ik heb nog een maand of 5 te gaan. 

De maand september 1926 is voorbij met toch weer een aanzienlijk aantal berichten over Dreumel en dan met name de wederopbouw en de schadeafhandeling. Die veel los maken in de kranten en dus ook daarbuiten. Heel dreumel en verre omstreken hebben het er dag & nacht over gehad waarschijnlijk. Niet alleen de hoge maar ook de lagere en lage dames en heren. Het ging tenslotte om je naakte, maar liefst geklede, voorbestaan.

  Bron : http://www.heemkundeverenigingleeuwen.nl/ .Kenmerkend en typerend voor heel 1926. Toch een van de grootste waterrampen die Nederland en met name Maas en Waal –tot aan dat jaar- is overkomen. Het hele jaar stond dan ook compleet in het teken van de ramp zelf en alle acties die werden uitgevoerd om huis en haard, maar vooral mensen en vee, veilig onder te brengen zolang als ze niet terug konden keren naar de locaties waar ze veelal vanaf hun geboorte gewerkt en geleefd hadden. Diepe droefenis, alhoewel het dan ‘gelukkig’ meestal over goederen gaat, in welke vorm dan ook. Mensen waren er wel te betreuren natuurlijk in 1926, maar niet uitzonderlijk veel meer dan in voorafgaande jaren. Personen die met enige waarschijnlijkheid ook in dit jaar in Dreumel zèlf zouden zijn gestorven, overkwam datzelfde lot, alleen nu elders, omdat bijna geheel Dreumel was geëvacueerd en uitgestorven.. 

Gaandeweg, gedurende het samen stellen van de afzonderlijke delen van dit hele lange ‘akten van overlijden-1926’ verhaal, ben ik niet minder druk –en gefrustreerd- geweest met en over het proberen te vinden van een goed vervolg-alternatief voor mijn bestaande website www.oldcows.com. Waar provider Strato een definitieve punt onder heeft gezet, door verdere ondersteuning van de door mij gebruikte template te stoppen. Deze template, in essentie een assortiment gadgets en tools (digitale gereedschapjes) met 'alles' waarmee je je website kunt maken en aanpassen en uitbreiden, bestaat als website nog wel, maar welke bewerking dan ook is, sinds begin oktober 2017, geheel onmogelijk. Zelfs alsnog gevonden schrijffouten kunnen niet meer hersteld worden. En bepaalde links werken helemaal niet meer. Ik vind het enorm vervelend en niet alleen voor mezelf. 

Medio deze zelfde maand -okt.2017- kreeg ik een mail van een voor mij onbekend persoon, Peter Alexander Christiaans. Hij stuurde me dit document toe:

Gewèldig, als je hulp toe gestuurd krijgt naar aanleiding van nog openstaande onderwerpen op je website. Op die bestaande website heb ik enkele verhalen gewijd aan akten van toestemming. Die ouders lieten registreren op het gemeentehuis, daarmee aangevende dat ze geen bezwaren hadden tegen het huwelijk van hun kind(eren). Dit was mijn nog openstaande probleem ▼:  

Ik had die prachtige trouwakte erg graag toegevoegd op die nu voor-altijd-pas-op-de-plaats makende website OldCows, maar dat is niet meer mogelijk. Veel dank aan meneer Peter Alexander Christiaans. Ik heb er op deze nieuwe website een apart verhaaltje aan besteed. Klik HIER voor ...

Ondertussen …

Ondanks mijn aanvankelijke en nog steeds heersende ergernis en boosheid over de arrogantie van Strato om een betalend gebruiker ineens – en éénzijdig- van de mogelijkheid te beroven om een website (met meer dan 300 verhalen inmiddels bevattend) gaande te houden, ben ik inmiddels toch terug bij Strato. Diverse omzwervingen en het proberen te testen van diverse andere templates, bij 100-tallen ter beschikking bij 10-tallen providers, al dan niet betaald, hebben me geleerd dat ik te onhandig en onervaren ben om met die templates iets te kunnen bereiken dat in de geest blijft van mijn bestaande website.  Een speciale template laten màken …. kost je een godsvermogen … en dus … 

… Heb ik me weer aangemeld bij Strato … ze hebben me wederom geaccepteerd als betalend gebruiker … en ik ben nu al weer enige tijd verwikkeld in de soap hoe je een bij iemand anders al eerder geregistreerde nieuwe domeinnaam, weer kunt verhuizen naar Strato. Ik kon en kan de domeinnaam van mijn bestaande website natuurlijk niet meer verder gebruiken, die is immers in gebruik. Zodra ik van Strato te horen krijg dat mijn nieuwste domeinnaam nu door hen ‘gehost’ wordt (een domeinnaam kan maar door één provider geregistreerd zijn), kan ik verder en ga ik de door Strato beschikbare gestelde templates uitproberen. Ik hoop van zeer ganser harte dat ik binnen korte tijd een zo goed mogelijk passend alternatief vind en dan ook weer enige rust kan terug vinden in het op regelmatige tijden publiceren van mijn verhalen. Voor zover ik aan kan op de berichtgeving van Strato, zou mijn nieuwe domeinnaam vanaf 24 november 2017 weer ter beschikking kunnen zijn. Maar ja, 't Is natuurlijk wel Strato !!

Uiteraard houd ik u op de hoogte van ertoedoende gebeurtenissen en ontwikkelingen en ben nu toe aan … ‘Dreumelse Akten van overlijden – 1927, ongetwijfeld op aanzienlijke schaal gemixed met krantenartikelen over Dreumel.

Terug naar boven.