Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zondag, 3 mei 2020 : Ja, alhoewel het maar weinig, mogelijk zelfs geen enkele, invloed heeft op de inhoud van deze verhalen, heeft corona wel degelijk invloed op de manier waarop ik met deze verhalen telkens weer aan de slag ga. Je wordt er door beïnvloed, of je nu wilt of niet. In totaal –per deze datum – 243.922 mensen, die er in de hele wereld aan zijn overleden en in Nederland bereikt dat het totaal van 4.987. Zodra je in gesprek komt met anderen, op gepaste afstand, of de TV aan zet … alles gaat over corona. Ik probeer er wel voor te waken dat ik niet alléén maar over corona aan het nadenken ben, maar dat is nog best gecompliceerd, gegeven alle media-aandacht en nieuwsberichten die daar, altijd als eerste- en hoofdonderwerp, over gaan.

Om afgeleid te zijn, toch begonnen met de 45e geboorteakte van het jaar 1913 en op mijn verjaardag, 21 september, maar dan in 1913, wordt er weer een zoon geboren, deze keer voort gekomen uit de gezamenlijke inspanningen van Johannes de Kleijn en Johanna van Oorsouw. Franciscus Nicolaas wordt dus op die 21e geboren, om half een, op deze zondag.

Of deze stamboom net zo speciaal gaat worden als de vorige, van Leonardus Petrus Gerardus Jansen, valt te betwijfelen. In de eerste plaats was het zeer uitzonderlijk om een persoon (Petronella Gerarda Maria Jansen) in die stamboom aan te treffen die een bronzen Oranje Nassau medaille heeft gekregen. Zo mogelijk nóg uitzonderlijker was het dat een aanzienblijk aantal personen in diezelfde stamboom een foute achternaam kregen, toen bleek dat een vader hetzelfde was overkomen en hij altijd had gedacht ‘Peterse’ te heten, maar wat in de realiteit, èn volgens zijn geboorteakte, ‘van der Linden’ had behoren te zijn.

Ik ga beginnen met deze stamboom en laat me graag aangenaam verrassen door verrassingen. Eerst weer de geboorteakten van vader en moeder de Klein-van Oorsouw. Ze worden allebei in Dreumel geboren, vader Johannes de Kleijn op 27 juni 1878 en moeder Johanna van Oorsouw op 11 februari 1883.

Als Johannes de Kleijn 26 is, en zijn bruid, Johanna van Oorsouw –pas- 21, trouwen ze in Dreumel, op 13 juli 1904.

Vreemd dat een van Welie deze akte mede ondertekent, waarschijnlijk zijnde de gemeentelijk secretaris. Dreumel heeft ooit wel eens een burgemeester van Welie gehad, maar die zwaaide de scepter van 1840 tot 56 jaren later nota bene, april 1896. De burgemeester van Dreumel, toen dit echtpaar trouwde, was, nog steeds, Gerrit van Eijseren, maar hij zal tijdelijk andere bezigheden gehad hebben. Hij bleef de Dreumelse burgemeester tot 1921. En was dat maar liefst 42 jaren lang.

Een bekende en wijd verspreide opvatting over die jaren is dat er per gezin heel veel kinderen werden geboren. Ongetwijfeld zal dat vaak voor zijn gekomen, maar ook bij dit gezin valt dat nog aanzienlijk mee. Dit zijn alle akten, die in de persoonlijke dossiers van zowel vader als moeder de Kleijn-van Oorsouw zitten.

Ik ga maar gewoon beginnen met de stamboom en meld me weer zodra ik ervan overtuigd ben dat ik niet méér gegevens kan vinden, noch toevoegen. En voordeel zou kunnen zijn dat er al twee andere de Kleijn/Klein nazaten in 1913 werden geboren en wellicht kan ik daar dankbaar gebruik van gaan maken. Tot dan.

Donderdag, 7 mei 2020 is het alweer. En wat bleek toen ik ging checken of ik een eerder samen gestelde stamboom zou kunnen gebruiken om de stamboom van Franciscus Nicolaas de Kleijn mee uit te breiden? Nou, dat de stamboom van Johannes de Kleijn me daarbij zeer van dienst zou  kunnen zijn. Johannes werd geboren op 12 januari 1913 en zijn geboorte werd geregistreerd in geboorteakte no.4.

Ik heb wel het een en ander, en zelfs veel meer, moeten aanpassen, omdat tevens bleek dat ik destijds die stambomen op een geheel andere manier samen stelde dan de meest recente. Maar ik heb het idee dat ook dat weer gelukt is, al blijf ik me verbazen over de wijze waarop o.a. Het Gelders Archief ‘dwalingen’ veroorzaakt die, mijns inziens, zó makkelijk te voorkomen zouden zijn. Een heel klein beetje beter opletten zou al kunnen helpen.

Gelukkig kan ik zeer regelmatig vrijwel alle, op andere sites niet altijd vindbare, gegevens in mijn eigen registraties terug vinden, die hun oorsprong overigens vinden in de gegevens van FamilySearch. Daar in het verre verleden veel data van geupload en dat komt nu uitermate goed van pas.

Ik laat u onderstaand de afbeelding weer eerst zien van deze best wel uitgebreide stamboom, waarna ik vervolgens weer het relevante PDF bestand zal laten zien. Nadeel van grote stambomen is dat de duidelijk- en leesbaarheid van de afbeelding omgekeerd evenredig is met de grootte ervan. Hoe groter de afbeelding, hoe minder leesbaar die is. Maar dat kunt u volledig compenseren door het PDF bestand te openen.

 

                                           
TERUG NAAR BOVEN.