Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Goh, het uiteindelijk kunnen publiceren van het 1939 verhaal heeft –iets- langer geduurd dan ik verwacht en gehoopt had. Dat is overigens een geheel persoonlijke vaststelling, die ik alleen maar af kan meten en afmeet in relatie tot mijn eigen verwachtingen en vooruitzichten. Die soms de lat iets te hoog leggen, met als gevolg dat af en toe dingen, in mijn eigen perceptie althans, ietwat tegen vallen. Ik stap aardig snel over dat soort dilemma’s heen, want als puntje bij paaltje komt, kan ik de lat leggen waar ik zelf wil. Zou ik grote delen van alle dagen druk zijn met het beantwoorden van ontvangen mails en mijn publieke activiteiten moeten verantwoorden tegenover betrokken lezers en lezeressen, dan zou ik daar nog een paar keer extra over nadenken. Maar zolang als ik vanaf ongeveer november 2017 tot eind maart 2018 in totaal 813 bezoekers (inclusief eigen bezoeken) heb mogen verwelkomen op mijn nieuw(st)e website, waarvan slechts een summiere enkeling op hele kleine stukjes van mijn website reageert (waarvoor veel dank overigens, want het leidt telkens tot verbeteringen!), is er geen overwegende reden om me teveel zorgen ter harte te nemen over het tempo waarin ik deze verhalen samen stel en de publieke wereld in werp. Ik denk dat het proces niet veel meer zal veranderen, zolang als ik met deze akten bezig zal zijn en zal kunnen blijven. Bij leven en welzijn, zeg ik dan maar, alhoewel er geen enkele reden vooralsnog is om aan het eerste, noch aan het tweede, te twijfelen. Oh ja, ik ben wel steeds een beetje dover aan het worden en inmiddels maar eens gestart met het inwinnen van heel veel informatie over ... Cochlear Implantaten.

Ik stel voor dat ik de tredmolen weer betreed en ga beginnen met …

Ik ga, voor de eventuele broodnodige afwisseling, maar eens beginnen met Dreumelse krantenberichten. Het stoort me overigens nog steeds uitermate dat er in 1939 geen berichten meer werden gepubliceerd over de mysterieuze dood van Johanna Cecilia Sas. Er zou toch inmiddels een dader bekend moeten zijn, of op z’n minst een verdachte op gepakt. Even bekijken of daar in begin 1940 wellicht nog iets over gemeld wordt. 

Delpher.nl vindt maar liefst 558 artikelen over Dreumel in het jaar 1940, waarbij we zeker niet uit het oog moeten verliezen dat vele van deze berichten in meerdere, soms een groot aantal, kranten op identieke wijze worden belicht en dus ernstig afdoen aan het totaal aantal niet-identieke berichten. Gelukkig maar, alhoewel ik ze uiteraard wel allemaal moet aanklikken om zulks vast te stellen.

AKTE No. 1: De allereerste akte van overlijden behoort bij Geertruida Salet, die op 85-jarige leeftijd overlijdt in Dreumel, op 20 januari 1940. Wellicht wordt ze uiteindelijk de oudste overledene die dit jaar in Dreumel overlijdt. Maar dat blijkt pas aan het eind van alle akten van 1940. Zij wordt ook in Dreumel geboren, op 23 september 1854, dochter van Johannes Hendrikus Salet en Theodora Smulders.

AKTE No.2 : Gerardus Wilhelmus van de Weerdt wordt in Appeltern geboren. Ook van die gemeente zijn helaas nog geen akten van geboorte beschikbaar na 1912. Hij overlijdt te Dreumel, op 15 januari 1940, zoon van Johannes van de Weerdt en Johanna Jonkergouw. Vader van de Weerdt en moeder Jonkergouw trouwen ook in Appeltern (▼), op 11 juni 1897.

Bovenstaand de opsomming van gebeurtenissen die rond Johannes van de Weerdt plaats vinden, voor zover het Gelders Archief daarover beschikt. Weliswaar wordt weer gegeven dat zoon Gerardus Wilhelmus op 15-01-1940 overlijdt, maar niet dat hij 24 jaar eerder in Appeltern werd geboren, zoals ook bij de beschrijving van deze akte wel wordt aan gegeven. Ik heb nog onderzocht of die vermelding dan wellicht wèl te boek staat met de achternaam van de vader als van de Weerd, maar ook dat blijkt niet het geval te zijn.

En zo stel je dus vast dat er gebeurtenissen in de levens van Johannes van de Weerdt en Johanna Jonkergrouw plaats vinden, die niet, of niet corresponderend, worden weer gegeven in de zoekresultaten van het Gelders Archief.

Toch maar door gegeven aan het Gelders Archief. Wellicht voor hen reden tot rectificatie of toevoeging van data.

Ik ontving de volgende reactie van een medewerker van het Gelders Archief op 4 april 2018:

Geachte Jodi van der Giesen, 

Dank voor uw vragen en interesse in onze personendatabase. 

Om met uw tweede punt te beginnen: G.W. van de Weerdt zal dan waarschijnlijk geboren is in 1916. Zijn geboorteakte is dus openbaar. Echter hebben wij op dit moment geboorteakten geïndexeerd tot 1912-1913. Om deze reden vindt u nog geen gegevens over zijn geboorte in de index en is er nog geen scan te downloaden. 

Met betrekking tot uw tweede punt denk ik te weten wat er is misgegaan. Zowel bij Johannes als bij Johanna zie ik dat zij op respectievelijk 11-01-1898 en 01-07-1899 een kind hebben gekregen. Op 06-07-1900 hebben zij nog een kind gekregen. In de index is Johannes hier echter geschreven als Van de Weerdt ipv Van der Weerdt. Om deze reden duikt zijn naam niet op.   

Ik ga uw melding doorsturen naar mijn collega die dergelijke foutmeldingen verzamelt. Hij zal deze t.z.t. gaan aanpassen. 

AKTE No.3 : Johanna van Kerkhof overlijdt te Dreumel, op 28 januari 1940. Echtgenoote van Petrus Johannes Nijtmans en dochter van Johannes Kerkhof en Johanna Merkenhof. Ze wordt niet in Dreumel, maar in Wamel, geboren, op 14 januari 1863. Ze trouwt met Petrus Johannes Nijtmans, ook in Wamel, op 14 november 1894. Hetgeen ook nog gepaard ging met de nodige verplichtingen : 

Twee huwelijksafkondigingen, 1 week na elkaar bij geschreven in het huwelijksafkondigingen-register. Afkondigingen werden publiekelijk zichtbaar aan de gemeentehuizen in Dreumel en Wamel bevestigd, opdat een ieder kon reageren of bezwaar kon maken, als ze zich niet gelukkig voelden met dit voorgenomen huwelijk. Waren er geen protesten, dan werd alles goed gekeurd zonder ‘stuiting’ en kon het huwelijk plaats vinden. Zodat uiteindelijk de huwelijksakte werd afgerond met deze tekst … 

AKTE No.4 : Zeven en zeventig is hij geworden, Adrianus de Jong, en toch ongetrouwd gebleven. Ik blijf er van overtuigd dat het niet trouwen niet zal bijdragen aan je sociale status. Tenzij je vast besloten bent en blijft om vrijgezel te worden, maar dat zijn er in verhouding met al degenen die trouwden en kinderen kregen, relatief heel erg weinig. 

Hij overlijdt in Dreumel op 4 februari 1940, na er geboren te zijn op 5 juni 1862. Hij was overigens niet de eerste Adrianus die in dit gezin werd geboren, want dat gebeurde ook met een Adrianus, die op 17 september werd geboren in Dreumel, maar dan in 1853. Deze eerste Adrianus, ook zoon van Francis de Jong en Alegonda Kooijmans, overlijdt echter al op (▼) 6 september 1860.

Tja, de eerste sessie Dreumelse krantenberichten hebben, vreemd genoeg, niet meer informatie opgeleverd over het mysterieuze overlijden van Johanna Cecilia Sas. Dus, verder gezocht dan maar …

Goh, deze zondvloed aan berichten over de zeer winterse taferelen in en ver rond Dreumel, gingen mijn verwachtingen ver te boven. Véél meer berichten dan ik verwacht had. Maar weer geen enkel bericht over Johanna Cecilia Sas, wat me ten zeerste bevreemd. De kans dat er nog berichten over zullen verschijnen, wordt steeds kleiner, alhoewel het ook zomaar ineens weer boven water kan geraken. Ik hoop het, dan krijgen we hopelijk eindelijk meer duidelijkheid over haar nog steeds niet verklaarbare overlijden. 

AKTE No.5 : Daniël van Sommeren overlijdt op 87-jarige leeftijd, in Dreumel, op 12 februari 1940. Zijn echtgenoote, Elisabeth Hemmers, is al op 6 juni 1928 overleden en dus is Daniël van Sommeren geruime tijd weduwnaar geweest. Hij is in Dreumel geboren, op 10 december 1852.

Nou, dat PDF-bestand is niet zo'n succes geworden en daarom navolgend het relaas zoals ik dat ook wederom in een individuele PowerPoint heb samen gebracht. Een specifiek verhaal over Daniël van Sommeren en Elisabeth Hemmers, in het grote 1940 verhaal dus. Hier komt het:

Eigenlijk geen enkele reden om uitgebreider dan anders aandacht te besteden aan dit specifieke echtpaar van Sommeren - Hemmers. Behalve dan dat ik al vele jaren geleden –toen je nog veel moest opzoeken in Genlias- data van ze opgeslagen heb en daar destijds bij geschreven heb dat ik geen huwelijksakte van ze kon vinden. In Genlias heb ik toen niets kunnen vinden waar ik aanknopingspunten aan kon ontlenen. Nu de websites, waar je kunt zoeken en vinden, verbeterd en uitgebreider zijn, is het de moeite, bedacht ik me, om het nog eens te proberen. Dus … here we go … again.

Deze uitgebreide zoekactie werd veroorzaakt door deze akte no.5 uit het Dreumels dodenregister van 1940. Daniël van Sommeren overlijdt in Dreumel op 12 februari dat jaar en is niet alleen echtgenoot van Elisabeth Hemmers, maar ook zoon van Hendrikus van Sommeren en Geertrui Kooijmans. 

Dus omdat ik geen trouwakte kon vinden, nu dan maar gelijk aan het (GA) Gelders Archief een zoekopdracht voor gelegd … zoek alles dat met het echtpaar van Sommeren – Hemmers te maken heeft ... en ik werd verrast door alle data die ineens verscheen. Goh … reden voor deze speciale opmaak. Een soort stamboom van alles dat het GA me voorschotelt. Eerst de geboortegegevens van Daniël van Sommeren zelf, in Dreumel, op 10 december 1852 :

Vervolgens, de gegevens zoals het GA me die presenteert, de eerste van de oudste datum …

Maar voorafgaand aan deze eerste geboorte, neem ik toch wel aan dat Vader en moeder van Sommeren-Hemmers eerst zijn getrouwd en daar wordt niets over vermeld in al deze GA-gegevens. Bovenstaand is de oudste vermelding qua jaartal van het GA. 

Nu lees ik wel op de (Dreumelse) akte van overlijden van Elisabeth Hemmers, op 6 juni 1928, dat zij werd geboren in Osperen of Asperen. De kans is derhalve niet gering dat ze ook daar getrouwd is/zijn. 

( ▲ Levenloos geboren ▲)

Goh, veel informatie al verzameld en een vraag uitgezet bij de persoon, waarvan ik al wist dat ze relaties heeft of had met de van Sommeren familie. Bea van Leur reageerde al snel op mijn vraag of ze wellicht wist waar Daniël van Sommeren en Elisabeth Hemmers waren getrouwd en wanneer. 

Helaas kon ze op deze specifieke vragen geen antwoord geven, maar stuurde me wèl onderstaande twee bidprentjes, waarop aangegeven wordt dat … ja, ja … Elisabeth Hemmers niet in Asperen/Nederland, maar in Asperden/Duitsland werd geboren. Toch wel een oepsje op haar akte van overlijden hierboven. 

Uiteraard heb ik plots een nieuw doelwit gevonden, waar ik nu weer mijn pijlen op kan richten. Proberen in contact te komen met de instanties in Asperden/Duitsland, om hen te vragen of ze nog gegevens over Elisabeth Hemmers hebben. Veel dank, Bea !!

Maar eerst hun beider bidprentjes:

En omdat bovenaan het bidprentje van Elisabeth Hemmers wordt aangegeven dat ze in Asperden (Duitsland) werd geboren, daar eens naar gaan zoeken, en gevonden: Asperden is een dorp in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Kleef. Het dorp maakt sinds 1969 onderdeel van Stadt Goch. Het dorp werd rond 1100 voor het eerst genoemd. Asperden ligt aan de rand van het Reichswald. 

Goch (Nederlands: Gogh) is een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De plaats behoort tot de Kreis Kleve. De stad telt ongeveer 33.401 inwoners. (Red.: 'Ongeveer' ... maar het dan op een ééntal nauwkeurig weergeven. Knap, hoor!)

Ik heb via een online contactformulier van die gemeente kenbaar gemaakt waar ik naar op zoek was ... Het online contactformulier herkent -helaas- alleen maar Duitse woorden ...

En de volgende dag al ontving ik deze reactie. Geheel tegen de verwachting in, want ik ben een dergelijke snelheid niet gewend, als ik bij derden om inlichtingen vraag. Maar deze reactie -in het Nederlands (!)- kon niet completer.

▼ De geboorteakte van Elisabeth Hemmers. In Asperden (Duitsland) geboren, op 29 maart 1848.

De trouwakte van Daniël van Sommeren en Elisabeth Hemmers. Te Asperden (Duitsland), op 14 februari 1878.

En mag en kan ik tenslotte concluderen dat ze inderdaad trouwden vóór hun eerste kind werd geboren. Ze trouwden op 14 februari 1878 en hun eerste nakomeling, Gérard van Sommeren, werd geboren op 18 december 1878.

Ik heb alle gegevens van deze familie wel zo'n beetje compleet nu. Tijd om terug te gaan naar dat andere verhaal.

AKTE No.6 : Holl met twee ellen, dat zie je niet vaak en ook niet grootscheeps in al mijn persoonlijke dossiers van de families Hol. Daar komt bij dat Petronella Johanna Holl in Appeltern is geboren en dus is er geen Dreumelse geboorteakte aanwezig. Zij is 84 jaar geworden en zou dus ergens rond of in 1856 in Appeltern geboren moeten zijn. Even zoeken … 18 januari 1865 gebeurde het: 

Negende regel van deze akte, na het woordje van ...

... Arnoldus Holl, landbouwer, oud vijfentwintig jaren, thans door ziekte buiten staat deze aangifte en verklaring persoonlijk te doen …. 

… aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Petronella Johanna, gevende comparant te kennen bij de geboorte te hebben geadviseerd …

Red.: ‘Comparant’ is de lokale veldwachter, Wessel van Elferen! 

Hij zal wel heel wat nuttige adviezen bij de hand hebben gehad !!

AKTE No.7 : Ze was getrouwd met Theodorus Sas, waar ze mee trouwde in Dreumel, op 14 december 1898 (▼). Voor zover mij bekend heeft dit echtpaar geen Dreumelse kinderen gekregen en Maria overlijdt op 15 februari 1940. Ook in Dreumel. Waar ze ook werd geboren, op 15 juli 1856 (▼).

AKTE No.8 : Gerarda Salet overlijdt in Dreumel, op 87-jarige leeftijd en op 24 februari 1940. Opvallend dat tot nu –dit jaar- toe alleen maar ‘oude’ personen komen te overlijden. Het overlijden is geen goede zaak, maar wel dat ze een vol leven hebben mogen leiden, voor dit euvel ze overkwam. Zij is echtgenoote van Hendrik van den Heuvel, die al veel eerder overleed, op 10 januari 1929 al. 

Dat website-adres nog een keer : 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=dreumel&coll=ddd&resultsidentifier=ddd%3A010326260%3Ampeg21%3Aa0042&page=23&identifier=ddd%3A010326260%3Ampeg21%3Ap001&sortfield=date&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1940%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1940%22%29                        

Wat zo’n simpel 'Mutatie bevolking' = verhuisbericht, in de krant nog allemaal teweeg kan brengen.  Al deze informatie over Erica Hermina Catharina Schimmel en Teunis Johannes van Vlaanderen vooral verkregen van familie van de heer van Vlaanderen, die ik 'per ongeluk' een keer tegen kwam op het Dreumelse kerkhof aan het Kerkpad. 

Ooit … óóit ben ik nog eens van plan om vooral enigszins op leeftijd zijnde Dreumelnaren en -naressen ‘lastig’  te gaan vallen en te vragen of ze me hun geschiedenissen zouden willen vertellen. Inclusief, als mogelijk en als voorhanden, fantastisch mooie verhalen & foto’s van weleer. Maar of dat ooit gaat lukken ... de toekomst zal het uitwijzen! Ik hoop van ganser harte van wel.

AKTE No.9 : Afgelopen met alleen maar ‘oude’ personen die tot nu toe overleden. Slechts twee maanden heeft ze, Antonia Maria de Jong, mogen en kunnen worden. Ze overlijdt op 26 februari 1940. Dochter van Johannes Franciscus de Jong en Wilhelmina Maria Bosch. Beide ouders hebben geen persoonlijk dossier en dus kan ik de akte van overlijden van Maria Antonia alleen maar bewaren in een nieuw, speciaal nu voor haar, aangemaakt dossier. 

AKTE No.10 : Gerardus van Dinter wordt in Dreumel geboren op 3 maart 1859. Hij trouwt met Johanna Bouwmans, die op deze akte overigens ‘Johannes’ wordt genoemd, op 10 juni 1891. En uiteindelijk overlijdt hij op 5 maart 1940, nèt 81 geworden. Johanna/Johannes ging hem al lang geleden voor en overleed in Dreumel, op 6 maart 1923 !! 

AKTE No.11 : De tot nu toe –in Dreumel en in 1940- jongst overleden persoon. Petrus Maria van Soerland overlijdt, niet in Dreumel, maar in Nijmegen, op 4 april 1940 en zijn overlijden wordt op 8 april 1940 ingeschreven in het Dreumelse register. 4 Weken jong!

AKTE No.12 : Mijntje van Baren heette ze. Geboren in Dreumel op 6 november 1867, dochter van Hendrikus van Baren en Maria van Dijk. Zij overlijdt ook in Dreumel, op 13 april 1940. Johannes van Dijk is de Dreumelse geneesheer en vroedmeester en hij was tegenwoordig bij de bevalling en geboorte van Mijntje. Is hij familie van moeder Maria van Dijk?

AKTE No.13 : Bernardus Heesakker overlijdt in Dreumel, op 75-jarige leeftijd. Hij werd geboren op 17 december 1864 in dezelfde gemeente. Zoon van Martinus Heesakker en Geertrui Derks. Johanna Stenssen trouwt met hem, ook in Dreumel, op 8 juni 1897.

Bernardus en Johanna krijgen –in Dreumel- 7 kinderen, te weten 1) Martinus, geboren op 8 maart 1898 ; 2) Grada Johanna, geboren op 10 februari 1903 ; 3) Johanna Geertruida Maria, geboren op 24 april 1905 ; 4) Johannes, geboren op 24 april 1907 ; 5) Hendrika, geboren op 11 mei 1909 (voormiddags, half 5) en haar tweelingzusje 6) Maria, ook geboren op 11 mei 1909 (voormiddags, half 5) ; en tenslotte 7) Johanna Maria, geboren op 9 september 1911.

AKTE No.14 : HEEL APART : Negen dagen nadat haar echtgenoot is overleden, te weten Bernardus Heesakker (Akte 13, hier direct boven), overlijdt ook Johanna Stenssen. Op 24 mei 1940. Zoon Martinis Heesakker vervoegde zich op het gemeentehuis om het overlijden van zijn vader aan te komen geven en deze keer een andere zoon, Johannes Heesakker, die nu het overlijden van zijn moeder komt aangeven. Binnen zo korte tijd je beide ouders moeten verliezen. Extra dubbel verdriet ! 

AKTE No. 15 : Antoon Schonenberg overlijdt te Dreumel, op 6 juni 1940. Een onbekende persoon in het Dreumelse, ook al omdat hij, weliswaar 66 jaar oud, nooit is getrouwd. Bovendien is hij in Hernen geboren en heb ik na enige zoeken zijn geboorteakte kunnen vinden. En dàt -extra zoeken- heeft dan weer te maken met herindeling van gemeenten. Hernen werd ingedeeld bij de gemeente Bergharen en zo vond ik deze akte toch nog.

AKTE No.16 : Deze keer is de overledene, Geertruida Wilhelmina Platenburg, in Wamel geboren, op 21 januari 1874. Zij trouwt, in Wamel, met Johannes Cornelis Sas, op 14 april 1896 en overlijdt in Dreumel op 11 juni 1940.

Ik heb me een geruime denktijd afgevraagd hoe een krant (die van 24-05-1940) een artikel kan en wil publiceren, waarin wordt gesteld dat het normale leven zich hersteld. Ik kan  me niet 100% in de 1940-situatie verplaatsen, maar, mijns inziens, als je land net overvallen is door onze oosterburen, die het heft ook direct hebben over genomen, inclusief nieuwe bankbiljetten, hoe is het dan toch mogelijk dat een dergelijk artikel verschijnt. Nota bene slechts twee weken nadat Duitsland Nederland binnen is gevallen. 't is dat ik geen pet heb, maar als ik die zou hebben, zou ik er met m'n pet bij lange na niet bij kunnen. 

▲Wellicht dat er in de rest van deze krant foute berichten werden gepubliceerd. Ik heb daar niet naar gekeken, noch gezocht. Er stond slechts één bericht in dat over Dreumel ging. Niet de gemeente Dreumel, maar een professioneel wielrenner, die ik al vele malen eerder ben tegen gekomen in alle kranten. En ook nog erg vaak tegen zal komen, vrees ik, in nog komende kranten.

AKTE No.17 : Weliswaar geboren in Heerewaarden, maar gestorven in Dreumel, op 14 juni 1940. Jan Bleij, die op 20 mei 1891 trouwt met Gerarda Salet.

AKTE No.18 : Hendrikus Luijpen is deze keer het onderwerp van deze akte. Hij overlijdt in Dreumel, op 16 juni 1940. Hij wordt in Dreumel geboren, op 18 augustus 1867 en is 72 jaar oud als hij komt te overlijden. Zijn vrouw, Antonia Lamers is al overleden op 11 december 1938. Ze zijn samen vanaf 19 juni 1892 getrouwd geweest. Zes en veertig jaren samen, fantastisch! 

AKTE No. 19 : Adrianus van Lent, weduwnaar van Elisabeth van Oorsouw, overlijdt in Dreumel, op 16 juni 1940. Hij was er ook geboren, op 23 juli 1859. Elisabeth van Oorsouw was er ook geboren, op 7 november 1864. Zij overlijdt op 15 december 1910, op 46-jarige leeftijd al. Ze trouwden op 1 juni 1892, wederom in Dreumel.

Elk van hun persoonlijke dossier wordt goed gevuld met hun nakomelingen …

(DA = DoodAkte / AG = Aangifte Geboorte)

AKTE No.20 : De ongetrouwde, 80-jarige Dorus Johannes Merks overlijdt op 19 juni in … Tiel. En weer duurt het vervolgens relatief lang voordat zijn overlijden wordt bij geschreven in het Dreumelse dodenregister. Pas op 3 juli 1940. Dorus Johannes is de zoon van Derk (Theodorus) Merks en Johanna van den Berg.

Ja, ja ...

AKTE No.21 : Martinus Vogels overlijdt in Dreumel, op 20 juli 1940. Het valt op dat de getuige deze keer eens geen man is, maar een mevrouw, te weten Wilhelmina van Gelder. Geen idéé welke relatie er zou kunnen bestaan tussen haar en de Vogels of van Kessel of de de Keijzer families.

Martinus Vogels wordt niet in Dreumel geboren, maar in Dinther. Moeilijk zoeken naar een akte, want –volgens Wikipedia-: Dinther is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Dinther werd in 1969 samengevoegd met het buurdorp Heeswijk tot de gemeente Heeswijk-Dinther. In 1994 werden de gemeenten Heeswijk-Dinther, Heesch en Nistelrode samengevoegd tot de gemeente Bernheze. (Te-)Veel gemeenten waar de akten onder zouden kunnen vallen, veronderstelde ik aanvankelijk.

Maar, zo blijkt gelukkig, toch minder gecompliceerd dan gedacht en gevreesd … gewoon alle akten worden onder Dinther aangeboden. Simpel.

AKTE No.22 : Antoon de Vree, vernoemd naar zijn vader Antoon de Vree, is slechts 24 jaar geworden. Het zal nooit meer duidelijk worden waarom hij op die jonge leeftijd al stierf, maar dat gebeurde toch, op 21 juli 1940. In Dreumel. Het was niet de eerste keer dat kinderen van Antoon de Vree (Sr.) en Hendrika van Lent vroegtijdig stierven. Dat overkwam ook … 

Daarnaast kregen ze nog 4 -in Dreumel geboren- kinderen.

AKTE No.23 : De akte van overlijden van de 82-jarige Hermanus van Barneveld, op 21 juli 1940. Zoon van zijn naamgever, Hermanus van Barneveld en Hendrika Beers. De overleden Hermanus van Barneveld trouwde nooit, maar zijn vader wel, en wel met zijn moeder. In Dreumel, op 8 mei 1845 al. 

Hééél lang zijn ze niet getrouwd geweest, want op 4 maart 1872 overlijdt Hermanus van Barneveld Sr. Maar toen was de nu overleden Hermanus van Barneveld (Jr.) al lang geboren, namelijk op ▼ 9 maart 1858. Te Wamel.

AKTE No. 24 alweer : Theodora Maria van Oort, weduwe van Jan Casper van Beers, overlijdt op 21 juli 1940, in Dreumel, op maar liefst 89-jarige leeftijd. Zij wordt in Dreumel geboren op 22 mei 1851 en trouwt met Jan (Johannes) Casper van Beers op 6 mei 1881, ook in Dreumel. Johannes Casper van Beers overlijdt op 14 november 1936, op 84-jarige leeftijd. Dit echtpaar is echt oud geworden!

AKTE No.25 : Jacobus Lambertus van Echteld (Echtelt) wordt in Wamel geboren, op 2 maart 1856.

Hij overlijdt op 3 augustus 1940 in Dreumel. Ik kan helaas -nog- geen huwelijksakte vinden van zijn huwelijk met Johanna van Oijen.

AKTE No.26 : Aangezien er -gelukkig- nog geen levenloos geboren kinderen werden bijgeschreven in het Dreumelse dodenregister van 1940, is Johanna Helena Gijsberta Merkx de tot nu toe jongste overledene in Dreumel, in 1940. Op 13 augustus overlijdt zij, slechts 1 maand jong. Dochter van Gijsbertus Theodorus Merkx en moeder Helena van Bruchem. Die overigens beiden geen persoonlijk dossier bezitten en derhalve geen banden van ouds- of nieuwsher met Dreumel hebben. Nu speciaal een persoonlijk dossier aangemaakt voor Johanna Helena Gijsberta, want zij overlijdt immers in Dreumel. In dat dossier alleen haar akte van overlijden, aangezien haar geboorteakte nog lang niet openbaar is of zal worden.

AKTE No.27 : In schrille tegenstelling tot de vorige overledene, die zulks over kwam na slechts 1 maand, is Cornelis Hoogmoet zowaar 83 geworden en overlijdt hij in Dreumel, op 15 augustus 1940. Geboren werd hij op 24 juli 1857, om 4 uur des morgens. Cornelia Liefkens en hij stappen in het huwelijksbootje op 28 april 1891. Helaas overlijdt Cornelia al op 10 augustus 1929.

AKTE No.28 : We zullen nooit meer te weten komen waardoor of –aan het overlijden van de 31-jarige Hendrikus Johannes Antonius Verbruggen werd veroorzaakt (28-9-2018: Inmiddels weten we het wèl, zie onder, bij herbegrafenis). Het feit is er, niet meer en niet minder. Hij overlijdt op 15 augustus 1940. Echtgenoot van Cornelia Johanna de Wild.

Ik heb echter slechts twee geboorteakten in de persoonlijke dossiers van deze beide personen opgeslagen en geen huwelijksakte. Het zou kunnen dat ze na 1932 zijn getrouwd, want na dat jaartal zijn deze akten niet meer openbaar.

Cornelia Johanna de Wild wordt in Dreumel geboren op 25 augustus 1905 en ze zou dus maximaal rond de 27 of jonger hebben moeten zijn om een huwelijksakte openbaar te kunnen ontdekken. Hendrikus Johannes Antonius Verbruggen wordt op 28 september 1908 geboren en is in 1932 … 24 jaar. Beide leeftijden van dit echtpaar zouden aanleiding kunnen zijn dat ze in 1932 nog niet getrouwd waren en pas later zijn gaan trouwen en derhalve … nog geen openbare trouwakte. Overigens ook niet bekend bij het Gelders Archief.

 ▲ Militairen van 42 Pantersinfanteriebataljon Limburgse Jagers dragen de stoffelijke resten van Hendrik Verbruggen naar zijn laatste rustplaats.

Uit Nieuws van het Ministerie van Defensie, d.d. 28 september 2018:

De stoffelijke resten van soldaat Hendrik Verbruggen uit Dreumel zijn vanmiddag herbegraven op het Militaire Ereveld op de Grebbeberg. Verbruggen overleed in 1940 aan hersenvliesontsteking, een vaker voorkomende aandoening in kazernes in die tijd. Hij is op verzoek van de familie herbegraven. Dat gebeurde in aanwezigheid van familieleden en dorpsgenoten.

"We zeiden tegen elkaar: waarom wachten met herbegraven tot we er zelf niet meer zijn? Nu kunnen we het nog met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen meemaken", vertelt zoon Henny Verbruggen. Hij was 2 jaar toen zijn vader overleed. "Dat mijn vader afwezig was in mijn leven, werd me op bepaalde momenten scherp duidelijk. Bijvoorbeeld toen ik ging trouwen. Ik ben er diep van onder de indruk hoe mijn vader vandaag geëerd is. De meeste mensen hier hebben hem niet eens gekend. Alle 35 leden van onze familie zijn dankbaar dat we dit mogen meemaken.“

Het leven van soldaat Hendrik Verbruggen:

Dienstplichtig soldaat Hendricus Johannes Antonius Verbruggen kwam op 28 september 1908 ter wereld in Dreumel. Hij werd landbouwer. Toen hij 16 jaar was, trad hij toe tot de Vrijwillige Landstorm in Den Bosch. In 1928 kreeg hij een oproep om zijn dienstplicht bij het 17e Regiment Infanterie te vervullen.

In april 1939 ontving hij een oproep voor de voormobilisatie van het Nederlandse leger en werd hij bij de 1e compagnie van het 1e bataljon, van het 41e Regiment Infanterie geplaatst. Dat was in Blitterswijck gelegerd, in de Limburgse Peelstelling. Na de gevechten in de meidagen van 1940 volgde de demobilisatie en ging hij naar huis. Verbruggen overleed op 15 augustus 1940, 32 jaar oud. Hij liet zijn vrouw Cornelia en 4 kinderen achter.

AKTE No.29 : Maria de Grunt werd niet in Dreumel geboren, maar in Batenburg. Op 2 februari 1878. Ze trouwt daarom dan ook in die gemeente, met Jan Frederik Vink, op 21 augustus 1903. En ze overlijdt in Dreumel, op 24 september 1940, op 62-jarige leeftijd.

AKTE No.30 : Johanna Raaijmakers is ook al niet in Dreumel geboren, maar in Beugen en Rijkevoort. 

En wel op 14 februari 1872.

Op 23 november trouwt ze met Theodorus Sas, in Dreumel.

Hoe gelukkig is dit gezin geweest en speciaal de ouders? Het is uiterst moeilijk in te schatten. Dit zijn de cijfers:

1 Geboorteakte van Theodorus Sas

1 Akte van overlijden van Theodorus Sas

1 Trouwakte

5 Geboorte-aangiften en …

8 Akten van overlijden, waaronder …

5 akten van overlijden van levenloos geboren kinderen en waaronder …

1 akte van overlijden van Theodorus Sas en 1 van Johanna Raaijmakers.

AKTE No.31 : Een speciaaltje, denk ik. De gemeente Dreumel ontvangt bericht en een uittreksel uit het dodenregister van Utrecht, over het overlijden aldaar van Petrus Johanns Antonius Jansen. Hij overlijdt daar op 20 september 1940 en zijn Dreumelse akte van overlijden wordt bij geschreven op 1 oktober 1940. Hij wordt ook niet in Dreumel geboren, maar in Delfshaven, gemeente Rotterdam op 1 november 1873. Hij trouwt met Cecilia Franciska Peterse op 18 november 1903, in Dreumel, aangezien zij in Dreumel werd geboren, op 4 juni 1873.

 

AKTE No.32 : Het zou zomaar kunnen dat we hier de oudste overledene tegen komen op deze akte. Te weten Jan Kooijmans die 90 jaar is, als hij op 2 oktober 1940 komt te overlijden. Hij is in Dreumel geboren, op 23 november 1849. Zijn geboorte-akte werd volledig met de hand uitgeschreven, omdat er -voorafgaande aan het jaar 1849- niet voldoende voorbedrukte bladen waren besteld.

Er werden dan ook niet slechts 4 akten per twee bladen beschreven, maar er werd direct achter elkaar door geschreven. Dat zag er dan zo uit:

Op 6 januari 1880 trouwt hij in Dreumel met Johanna de Man.

En na nog lang door- en alsmaar door- klikken en telkens dezelfde berichten tegen komen, is er plots weer een eind gekomen aan de berichten die over Dreumel gaan. Ik heb heel veel 'Dreumels' voorbij zien komen als achternaam. Maar ook vaak als achternaam van een bekend Nederlands wielrenner, die overal wint en overal aan mee doet. En ook als naam van schepen die telkens Lobith en Dreumel voorbij komen en weer terug.

Ik doe een zeer ruwe schatting door te veronderstellen dat nog niet de helft van de aanvankelijk aangekondigde hoeveelheid berichten over Dreumel ècht over Dreumel als gemeente gaan. Dit hele jaar –bijna- geen verslagen van de gemeenteraad. Raar ?! Ongelofelijk veel werk voor –te- weinig opbrengst, moet ik toegeven. Maar zal er daarom niet mee stoppen, omdat ik slechts en pas kan beoordelen of iets nuttig of zinloos is als ik het bericht geopend en bekeken heb. Dus, gewoon mee doorgaan, van der Giesen.

Dan de resterende akten van overlijden van 1940 nog …

AKTE No.33 : Maria Aleida Merkx overlijdt. Niet in Dreumel, maar in Venraij nota bene. Al op 31-jarige leeftijd. Op 24 september 1940. Ik meen me te herinneren dat er in Venraij –ook- een tehuis was voor ongetrouwde aanstaande moeders, maar weet dat niet meer zeker. Dus deze optie laat ik geheel buiten beschouwing. Ze is overigens niet en nooit getrouwd, maar wel dochter van Willem Felix Merkx en Aleida Maria van Welie. En dan zou een lokale Timmerman, Petrus Verbeek, uit eigen wetenschap kennis dragen dat zij is overleden ? Ik geloof er geen biet van !!

AKTE No.34 : Wat spijtig dat we toch nog een akte te verwerken krijgen van een levenloos geboren kind. Van Wilhelmus Theodorus van Oorsouw en Helena Bosch. Levenloos geboren op 30 oktober 1940. Al twee keer eerder maakten ze dit mee, in 1936 en 1939. 

AKTE No.35 : Johannes Cornelis Sas overlijdt in Dreumel, op 18 november 1940. Heel erg lang is hij geen weduwnaar geweest van Geertruida Wilhelmina Platenburg. Haar akte van overlijden is no.16 … ook in 1940 …

AKTE No.36 : Wilhelmina Boumans is 61 jaar als ze op 3 december 1940 komt te overlijden. Ze wordt in Dreumel geboren op 14 mei 1879 en trouwt met Antonius van den Heuvel op 11 mei 1920. Heel even speelde ik met de gedachte dat haar/hun zoon -die ze toevallig ook Antonius zouden hebben kunnen noemen- de getuige was op deze akte. Maar het blijkt toch haar echtgenoot te zijn. Dat werd duidelijk toen ik naar de leeftijden keek op de trouwakte. Toen ze trouwden was Antonius van den Heuvel 24 jaar en Wilhelmina Boumans 40 jaar. Maar liefst 16 jaar verschil en dan ook de vrouw nog ouder dan de man. Zeer uitzonderlijk, to say the least !

Het overkomt me gelukkig niet vaak, maar het gebeurde zojuist toch. Bovenaan het scherm waar ik gebruik van móet maken om eerst mijn afbeeldingen te kunnen uploaden vanaf mijn computer naar de site van de provider, daar staan de opties die je kunt en moet gebruiken zó dicht bij elkaar dat je, als je niet heel goed oplet, toch een keer op 'Publiceren' klikt in plaats van op 'Opslaan'. En dan is er geen weg meer terug en moet je geduldig wachten tot alles gepubliceerd is. Dat proces kun je niet terug draaien.

Zodat nu deze 1940 editie veel te vroeg al on line staat, terwijl er nog erg veel aan toegevoegd moet worden en vooral ... nog veel aan gecontroleerd en gecorrigeerd en/of weg gehaald moet worden. Maar ja, ik kan er niets meer aan verhelpen en ga dus maar gewoon door met waar ik mee doende was. En dan publiceer ik het nog een keer als alles wèl in orde is en wordt deze veel-te-vroege-versie gelukkig geheel overschreven. Excuses !

Akte No.37 : Ja hoor, nu hebben we dan toch echt de alleroudste overledene in 1940 gevonden. Zij, Antonia van der Eijk, overlijdt in Dreumel op 6 december en ze is dan 95 jaar oud geworden. Niet te geloven, zó oud. Zij werd geboren op 25 augustus 1845. Dat is -begin april 2018- al best èrg lang geleden, zelfs … :

Op 24 april 1865 trouwt ze met Joannes de Jong, ook een Dreumelnaar. Hij is dan 30 jaren oud al, en Antonia van der Eijk nog maar 19!

Nu is het wel zo dat op 7 september 1865 Maria de Jong wordt geboren en het verschil tussen haar geboortedag en het trouwen van haar ouders is : 0 Jaren ; 4 maanden ; 1 week en 3 dagen !! Dus de conclusie dat Antonia al lang zwanger was toen ze trouwden, lijkt hiermee wel gerechtvaardigd!

Wat gebeurde er allemaal in Dreumel in het geboortejaar van Antonia, 1845:

En zo hebben we de 33 berichten over Dreumel in het jaar 1845 ook weer de revue laten passeren. Mocht u gaan tellen, dan verzeker ik u dat er weer aardig wat dezelfde berichten in uiteenlopende kranten stonden. Dus … niet tellen! 

Antonia van Eijk wordt 95 jaar oud en dat overkwam nog slechts 2 andere Dreumelnaressen (en geen Dreumelnaren !), te weten Maria Christina Besjes, die op 29 februari 1860 overlijdt op dezelfde hoooge leeftijd. De derde en laatste die 95 is geworden is Hermana van Balgoij, die overlijdt op 24 maart 1906. 

AKTE No.38 : Leonardus Kooijmans, vader van de getuige Pertrus Kooijmans, overlijdt in Dreumel, op 16 december 1940. Zelf wordt hij in Dreumel geboren op (▼) 12 maart 1860, en zijn echtgenoote, Antonia Gerlag, op 18 april 1867 (▼). 

‘Natuurlijk’ zijn ze getrouwd en wel op 7 februari 1889. Hij is dan 27 en zij 21. Ook best nog jong eigenlijk.

AKTE No.39 : Aan alles komt een eind, hoe lang het ook moge duren. Zelfs aan het Dreumelse 1940 dodenregister. Dit is de allerlaatste akte van dat jaar en daar in wordt beschreven dat Gerhardus Luiten is overleden, op 25 december. Echtgenoot en weduwnaar van Jenne Beer, zoon van Karel Luiten en Anna Maria Kenseler. Allemaal, stuk voor stuk, geheel onbekende namen in het Dreumelse en dus reden te over om er eens wat huwelijks-bijlagen bij te pakken om nader geïnformeerd te worden. Maar ja, dan moet je wel weten waar ze zijn getrouwd en om dat te weten zou je moeten weten waar Jenne Beer werd geboren, want daar zullen ze dan ook wel getrouwd zijn. 

En omdat al deze gegevens ontbreken, zou ik alleen nog naar de geboorteakte kunnen zoeken van Gerhardus Luiten himself, in Heemstede. 1940 – 85 jaar oud = rond 1855. Heemstede ligt in … Noord Holland. 

Echter, niet in 1855. Wel twee andere Luiten kinderen, die dat jaar worden geboren, maar een Jacobus en een Johannes, geen Gerhardus …

Maar, wel in 1854 … akte no.26 … 29 december 1854. Maar bij de akten zelf geen nummers. Handig zoeken zo.

▲ Ter afsluiting van het dodenregister noteert de gemeente secretaris weer deze tekst ▲.

1 akte meer dan in 1939, toen waren het er 38.

31 in 1938.

25 in 1937.

30 in 1936.

42 in 1935 !!

33 in 1934.

34 in 1933.

25 in 1932.

41 in 1931 !! en …

30 in 1930.

En dan natuurlijk nog de berichten die gaan over de oorlog die inmiddels Nederland in de ban houdt, al is daar in de zoekresultaten (van zoekopdacht ‘Dreumel’ en ‘1940’ vrijwel niets over terug te vinden. Het lijkt er op alsof de oorlog Dreumel niet bereikt heeft, al lees je af en toe over de verdui(t)sterings-regelementen, die zeer strikt gehandhaafd worden en straffen opleveren als je er niet aan voldoet. 

Nu ik de zoekopdracht heb aangepast en deze nu als volgt luidt; ‘Dreumel en oorlog’, krijg ik deze resultaten –niet- te zien.

Zoekopdracht ‘Hitler en Nederland’ levert wèl enige resultaten resultaat op. Deze …

Maar ja, dan wordt er naar kranten(-berichten) gezocht, waarin zowel Nederland als Hitler voorkomen, maar niet per definitie in hetzelfde artikel. Dus heel veel kranten waar beide zoektermen bladzijden ver uit elkaar staan en geen enkele relatie met elkaar hebben. En ik zoek juist gerelateerde artikelen.

En geen denken aan dat ik al deze 86 aan u ga laten zien. Voornamelijk omdat er weer een aanzienlijk aantal dubbelingen tussen zitten. Maar een aantal zijn wel interessant.

Zoals reeds geschreven ... ik ga niet alle resultaten aan u laten zien. Het moet ook nog enigszins interessant blijven, ben ik van mening. Ik laat het hier dus bij voor wat betreft deze oorlog gerelateerde berichten. Vaak is het zo, dat hoe dichter bij huis, hoe interessanter het is. 

Ter afsluiting van 1940, zoals ik het verhaald heb, de alfabetisch tafel wederom.

Die ontbreken al vele jaren lang en ik ben bang dat die zullen blijven ontbreken, en dat ik genoodzaakt zal zijn ze dan maar voortdurend zelf te produceren.

Het is me weer een heel relaas geworden en ik ben altijd weer opgetogen dat het weer gelukt is. Het valt niet altijd mee om de motivatie gaande te houden, maar tot nu toe blijkt dat toch telkens mogelijk te blijven. Mede omdat je soms op uitzonderlijke informatie stuit die ineens weer de vlam in de pan doet slaan en de routineuze voortgang ineens doet veranderen in enthousiaste zoektochten over de hele digitale wereld om uitkomsten te zoeken van nog niet opgeloste vraagstukken. De al na één dag reactie vanuit een Duitse gemeente, toen ik ze gevraagd had of ze de geboorte-, en huwelijksakte nog in bezit hadden van Elisabeth Hemmers. Fantàstisch en dàt zijn de krenten in de pap. 

Het chronisch uitblijven van enig bericht over het raadselachtige overlijden van Johanna Cecilia Sas –in 1939- blijft me danig storen. Er werd 1000-uit over geschreven toen het gebeurde en tot enige, maar korte, tijd daarna. Maar daders werden, in de kranten althans, niet meer vermeld. En ook niet hoe Johanna Cecilia aan haar plotselinge eind is gekomen. Een fikse doorn in m’n oog, moet ik bekennen. 

Er zijn overigens nog wel enkele andere krenten in de pap, die grotendeels te maken hebben met het huwelijk van onze dochter op 21 april 2018. Maar die krenten ga ik vooralsnog niet openbaren, om te voorkomen dat ze digitaal ineens de wereld rond gaan en mogelijk ook Beneden Leeuwen -waar ze woont met haar a.s. echtgenoot- zouden kunnen informeren over gegevens, die daar –nu- nog niet bekend mogen raken. 

Wellicht, maar nog lang niet zeker, dat ik na het/haar/hun huwelijk nog een paar mooie plaatjes en emoties met u daarover deel. Want héél speciaal is het en zal het ook altijd blijven.

Graag deel ik u dit nog mede. Ik heb eens geteld hoeveel handelingen er verricht moeten worden om één afbeelding in een verhaal, als hierboven, te krijgen. Dat zijn er, tot mijn verbazing, min of meer 20.

Gegeven het aantal images dat in dit verhaal verwerkt werd, een stuk of 185, waren er dus alleen voor het plaatsen van de afbeeldingen maar liefst 3700 handelingen nodig. Onvoorstelbaar eigenlijk. En dan heb ik al die images natuurlijk al in een veel eerder stadium (stadia eigenlijk) uit de online kranten -en andere bronnen- ge-screenshot en in een PowerPoint verwerkt. Waar ik ze vervolgens weer eerst uit kopieer, om ze voor dit verhaal te kunnen up-loaden. Tja, best veel werk, zo'n verhaaltje schrijven en samen stellen.

Maar, óók hartstikke leuk en telkens weer interessant en uiterst leerzaam.

 

Terug naar boven.