Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

De teksten die ik in een aantal verhalen heb verwoord, alsmede  de datum daarin weer gegeven, dateren van het moment waarop ik die verhalen zou hebben gepubliceerd (in de periode dat dat plots niet meer mogelijk bleek op m'n oude site). Daar ga ik ook niet al teveel aan veranderen, aangezien er destijds aanleiding was om het zo op te schrijven als ik destijds deed. Evenzo onderstaand verhaal.

(Medio september 2017 : Kom je op een gegeven maandagmiddag (‘nine-eleven’) terug van je werk, en ga je weer enthousiast voor je computer zitten om verder te gaan, daar waar je de vorige dag was gebleven. Ondertussen even je verste mails lezen en wat schetst bij totale en opperste verbazing bij het lezen van het bericht dat Strato me stuurt. Strato is de organisatie, waar ik me begin 2016 bij heb aangemeld, omdat zij –toen- de beste service en templates aanboden, waar ik door gecharmeerd raakte. Ik kon toen kiezen uit een groot aantal templates waar binnen ik zelf mijn eigen website gestalte zou kunnen geven. Dat is ook de template die u telkens te zien krijgt als u deze website opent en mijn verhalen leest (Klik HIER voor die website). Ik laat u het bericht van Strato lezen uiteraard, want het is, vind ik, ten hemel schreiend.


Ik heb Strato onmiddellijk een paar vragen voor gelegd en kreeg daar deze reactie op:

Geachte heer van der Giesen, 

hartelijk dank voor uw aanvraag, die ik hiermee graag beantwoord. 

U heeft een email van ons gekregen waarin wordt vermeld dat uw gekozen template komt te vervallen. Graag geef ik u wat extra toelichting.

 Uw gekozen template blijft actief zo lang u niet gaat wisselen van template in uw Sitebuilder. Verder blijft uw website (qua design) ook zoals deze is als u niet wisselt van template  Als u zou wisselen van template blijft de inhoud van uw website onaangetast, u hoeft zich geen zorgen te maken dat teksten of foto's verdwijnen. 

Deze templates komen te vervallen omdat deze verouderd zijn en deze door onze ontwikkelaar niet meer doorontwikkeld gaan worden.

Als er met uw 'oude' template in de toekomst problemen voorkomen kunnen wij om die reden geen technische support meer bieden.

Onder technische problemen verstaan wij o.a. weergave problemen van uw website vanwege browser compatibiliteit en bugs. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, indien u meer vragen heeft dan hoor ik dat graag van u terug.

Ik wens u nog een fijne dag toe!

Me rest geen andere optie dan me te beraden over welke route ik ga volgen na al deze verwikkelingen. ‘Gewoon’ door gaan ? Andere website provider zoeken? Kan die mijn huidige meta-data overnemen van Strato? Hoe kan ik de aanwezigheid en zichtbaarheid van mijn reeds op de bestaande website verschenen verhalen allemaal voor de –verre- toekomst garanderen? Enz. Enz. Ik houd u op de hoogte en adviezen worden zeer op prijs gesteld!! 

Goed, 1921 kon ik nog op m'n oude website publiceren (klik HIER voor dat laatste verhaal op OldCows), maar nu gaat 1922 gaat beginnen. Eerst alle afbeeldingen uit de oude 1921-presentatie weg knikkeren, nadat ik die powerpoint presentatie, die ik steeds her-gebruik maar dan met nieuwe gegevens, eerst herbenoemd heb naar Deel 11L-1922.  Natuurlijk bewaar ik alle vorige afleveringen van alle verhalen, want je weet maar nooit wanneer er aanpassingen moeten plaats vinden. En dan zou het zomaar nodig en uiterst nuttig kunnen zijn dat je terug moet kunnen vallen op al die oude verhalen en afbeeldingen en die enigszins moet bijwerken of corrigeren. Of moet verwijderen zelfs. 

Dan een 1922 Excel-sheet (nieuwe ‘Tafel’) aanmaken om daar weer per individuele akte de, en uiteindelijk alle, overledenen in te kunnen verwerken. 

Vervolgens het Access database  bestand opstarten, waarin alle akten vanaf den beginne werden en worden geregistreerd, en dat data base bestand bevat nu 23162 regels. Dat zijn niet per definitie allemaal data-bevattende regels, want gaandeweg dat registratieproces heb ik ooit eens besloten om regels tussen data-houdende regels leeg te laten, voor de overzichtelijkheid. Dus hoeveel daadwerkelijke dataregels er in staan, valt nauwelijks vast te stellen, op afzonderlijk de regels tellen na dan. En daaraan ga ik niet beginnen. 

Dan in de talloze mappen die ik op mijn computer heb staan van lang geleden gedownloade akten van Familysearch, de juiste map opzoeken, te weten ► Dreumel ► Overlijden ► Overlijden 1913-1932 ► de juiste afbeelding zoeken en vinden en ► we kunnen van start met … eerst een paar krantenartikelen, met Dreumel in de glansrijke hoofdrol, uit dat jaar:

Aaltje van Duinen overlijdt in Dreumel op 21 januari 1922. Ze is op dat moment weduwe van Johannes Vink.

Johannes Vink was al overleden op 27 januari 1918, ook in Dreumel.

Johannes Vink en Altje van Duinen werden beide begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel (▼). De tweede getuige op de akte van overlijden van Aaltje, (▼) Theodorus Vink, ongetrouwd, werd naast hen op hetzelfde kerkhof begraven. Hij overleed in Zaltbommel, op 22 juli 1974.

Om ook deze akte van overlijden (▼)regulier te kunnen registreren, moet ik het persoonlijk dossier van Johannes van Oorsouw opzoeken en daar een kopie in opslaan van deze akte. Hij overlijdt in Dreumel op 25 januari 1922. Aangezien hij niet trouwde, volgens deze akte, moet ik derhalve ook een kopie opslaan in de beide persoonlijke dossiers van zijn ouders, volgens deze akte zijn dat Jan van Oorsouw en Theodora Smulders.

Maar … ik bezit geen persoonlijke dossiers waar Theodora Smulders als moeder van en als vrouw van … wordt opgevoerd. Johannes van Oorsouw is 41 jaar mogen worden en dan zou zijn geboortejaar rond de 1880 zijn. En er IS een Johannes rond die tijd geboren, op 13 september 1880. Zijn vader heette inderdaad Jan van Oorsouw, maar zijn moeder … Petronella Smulders. 

En vader Jan van Oorsouw trouwt, te Dreumel op 30 april 1872, wel met een mevrouw die als achternaam Smulders heeft, maar alleen maar met Petronella als voornaam, nergens een Theodora te bekennen.

Tenzij mij berichten toe gezonden worden waaruit blijkt dat er een vergissing mijnerzijds in het spel is, houd ik het erop dat de vergissing vooralsnog bij de gemeentelijk secretaris ligt en vooral bij de getuige, Piet van Oorsouw, die zich blijkbaar de voornaam van zijn moeder niet meer zo goed wist te herinneren.

Eén heel jaar -1921- lang heb ik geen levenloos geboren kinderen hoeven te registreren. Maar dat blijkt al snel over te zijn als ik deze akte van overlijden tegen kom, die uitgeschreven wordt op 6 februari 1922. Aangezien er een levenloos kind werd geboren in  het gezin van moeder Maria de Vree en vader Arnoldus Driessen. Het kind kwam ter wereld op 4 februari 1922. In 1915 en 1917 kregen ze ook al twee levenloos geboren kinderen. 

Georga Catharina Bouwmans (1), die in Dreumel werd geboren op 6 december 1891 … overlijdt in dezelfde gemeente op 2 april 1892.

Georga Catharina Bouwmans (2), die in Dreumel werd geboren op 25 februari 1894 … overlijdt in dezelfde gemeente op 5 juni 1894.

Georgea Catharina Bouwmans (3), die in Dreumel werd geboren op 22 maart 1895 … overlijdt in dezelfde gemeente op 3 maart 1922.

Vader en moeder van deze drie overleden meisjes, waren Antonie Bouwmans en Josina van der Eijk.

Ik kan me niet eenvoudig zomaar herinneren dat de leeftijd van een overledene zo gering was als die van Berdina van Deursen, die op de leeftijd van 3 uren overlijdt. Uiteraard afgezien van levenloos geboren kinderen. Berdina overlijdt in Dreumel, op 11 mei 1922. Vader en moeder zijn Mathijs van Deursen en Johanna van den Boom.

Een akte van overlijden met een relatief lange aanloop hier naartoe. Johannes Anselmus van Gunnik wordt als overleden op deze akte aangegeven door zowaar de burgemeester zelf, Jan Marie Michiel Hamers. Als datum van overlijden wordt 19 mei 1922 opgegeven, maar dit ging er aan vooraf …

Ik vermoed dat de overledene al dagen eerder dan 19 mei is overleden, maar tot op de dag van vermelding op de akte van overlijden nog niet was gevonden. Overigens een vrij unieke akte, aangezien de burgemeester ‘himself’ getuigt voor een niet-relatie van hemzelf.

Arnoldus Driessen werd in Dreumel geboren, als zoon van Willem Driessen en Geertruij van Wijk, op 9 november 1835.

Arnoldus Driessen, in Dreumel getrouwd met Marianne Luijpen op 20 februari 1868, overlijdt ook in deze gemeente, op 18 juli 1922. Hij is 86 jaar oud mogen worden. Inmiddels weduwnaar, vanaf 2 februari 1917. Met waarschijnlijkheid is Arnoldus Driessen de oudste overledene van dit jaar.

Hoogst ongebruikelijk: twee dames, te weten Bernadina van de Laar & Johanna Willemse, die in hetzelfde jaar zijn geboren en vrijwel tegelijk overlijden. Bernadina op 14 juli 1922 en Johanna op 7 juli 1922.

Beide zijn ze 84 jaren oud als ze overlijden. Johanna Willemse werd geboren op 20 september 1837 en Bernadina van de Laar op 15 juli 1837 en beiden zouden in 1922 85 zijn geworden, als … Bernadina overlijdt nota bene 1 dag voor haar 85e verjaar-dag.

Willemina Antonia Numans, dochter van Antonie Numans en Willemina Krouwel, overlijdt in Utrecht op 1 augustus 1922. 

▲  Haar akte in  het Dreumelse dodenregister en dat in het Utrechtse ▲.

Ze werd, net als haar ouders, begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. 

Oud-burgemeester van Dreumel en Heerewaarden, Gerrit van Eijseren, overlijdt te Dreumel op 10 december 1922. Zijn eerste vrouw, Anna Pietronella de Waal was al overleden op 28 december 1904 en werd begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. Zijn tweede vrouw Antoinetta Elisabeth de Boer is gedurende een periode van 29 jaar de weduwe van Gerrit van Eijseren en deelt na haar overlijden, op 7 september 1951, vervolgens het graf met haar echtgenoot. Dit grafmonument staat overigens op de begraafplaats in Heerwaarden.

Burgemeester to be, maar nu nog gemeentelijk secretaris Aloijsius Adrianus Josephus van Erp (die dit jaar nog trouwt, zie onder) sluit het registerjaar af en meldt dat er 42 akten van overlijden werden beschreven. Ik laat u lagerop mijn ‘Alfabetische Tafel’ zien.

Onderstaand de trouwakte, opgesteld op 28 augustus 1922. Aloijsius Adrianus Josephus van Erp trouwt met Cornelia Alida Josephina Anna Verwiel.

Ten slotte rest mij u nog de alfabetische tafel aan te bieden, die normaliter door gemeentelijk secretarissen samen egsteld behoort te wordne en die del uit zou moeten maken ter afsluiting van een dodenregister. Maar, aangezien die digitaal niet voorhanden zijn en ook lijken niet opgesteld te zijn, heb ik het zelf getracht samen te stellen. Hier het resultaat:

Het eerste verhaal na mijn door provider Strato opgelegde scheiding van mijn eerdere website OldCows. Gelukkig blijft die nog bestaan en is nog toegankelijk, maar ik kan er niets meer mee, dankzij het geheel eenzijdige besluit van Strato om met de ondersteuning van die template te stoppen.

Echter, datzelfde Strato maakt het nu toch weer mogelijk, middels déze template, om verder te gaan met mijn verhalen en publicaties daarvan. Ik ben een groot liefhebber van niet al teveel, zelfs zo weinig mogelijk, veranderingen en als ik heel eerlijk ben is de template, die ik nu gebruik, best wel een goeie. 

Maar je hebt je als gebruiker van een van tevoren vast gelegde template maar neer te leggen  bij de 'gereedschappen' -digitale tooltjes-  die zo een template je biedt en meer ... is niet mogelijk. De foto geheel links is niet een foto van mijn eigen keus, maar je kunt kiezen uit vele foto's, alleen ... geen eigen foto's toevoegen om die foto iets eigens te geven. Best jammer. 

Het hele mooie, en beste, alternatief is een geheel naar eigen wensen toegesneden template laten màken door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Maar sinds ik vernomen heb dat daar zomaar € 2.500 voor gevraagd zou kunnen worden, doe ik het met de geboden riemen, die dan plots toch langer blijken te zijn dan je eerst vermoedde.

Dus ik ben al lang blij dat ik weer een beetje op stoom begin te raken na twee maanden gewoeker en geworstel, om toch verder te kunnen gaan met deze hobby/passie, die toch de eenmaal gevonden uitlaatklep niet meer kan, noch wil, dichten. 

Het is vandaag 8 november 2017 en van Strato kreeg ik, na eindeloos doorvragen waarom mijn nieuwe domeinnaam voor deze site nog steeds niet beschikbaar is, een reactie waarin ze aangeven dat er een termijn van minstens 6 weken verstreken moet zijn, tussen de vorige 'provider', waar ik deze domeinnaam aanvankelijk had laten registreren en een succesvolle verhuizing van die domeinnaam naar Strato. Die termijn loopt per aanstaande 24-ste af. Dus, nog even geduld, van der Giesen en met mij, u, geachte lezers.

Maar ik kan alvast wel meerdere verhalen klaar maken voor publicatie en daar ga ik gestaag mee door en verder. 1923 ... Here I Come!

Terug naar boven.