Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Donderdag, 11 juni 2020 : Het regent !! Best heel bijzonder nu ‘we’ zo ongeveer elke dag, week, maand nooit eerder gehaalde weer-records overschrijden. De heetste dag ooit, zo vroeg in het jaar. De droogste dagen ooit, zo vroeg in het jaar al. Nog nooit tevoren een zo groot tekort aan water in de grond, zodat de boeren wanhopiger zijn dan ook nooit eerder. Weersvoorspellingen … steeds droger en heter. Maar wèl onze tuinplantjes blijven bewateren, met drinkwater!!

Om nog maar helemaal niet te spreken (het tegenover gestelde is overigens aan de orde van èlke dag, 3.5 halve maand lang al) over de tot nu toe 416.201 doden als gevolg van corona. En 7.360.239 bevestigde met corona besmette personen. De 1.5 meter maatschappij heeft volledig grip gekregen op ons aller laten en doen, met af en toe opmerkelijke uitzonderingen als mensen met duizenden en 10-duizenden tegelijk protesteren tegen rassendiscriminatie. Terecht dat ze protesteren, maar waarom ik wel angstvallig 1.5 meter afstand houd, zelfs van mijn (klein-)kinderen, maar zij niet?

Hendrikus Arnoldus Driessen wordt geboren op 13 november 1913. De mensen maakten zich toen ook overal druk over, maar niet over de hitte of de droogte, en of er wel genoeg water in de grond zat.

Vader Wilhelmus Driessen was van beroep arbeider en ik vermoed dat hij landbouw-arbeider was, aangezien toen heel veel mannelijke Dreumelnaren in de landbouw hun geld verdienden. Moeder Clasina van der Eijk was moeder en zorgde voor man en kinderen.

Zowel vader Wilhelmus Franciscus Driessen als moeder Clasina van der Eijk werden ook in Dreumel geboren, respectievelijk op 24 augustus 1870 en, tien jaren later, op 16 februari 1880.

Als je dan wilt gaan trouwen, dan moet je dat eerst laten ‘afkondigen’. Twee keer zelfs, de tweede afkondiging –minstens- een week na de eerste. Je moest je voor genomen huwelijk ook nog ‘aan geven’, maar helaas zijn die akten niet aanwezig voor Dreumel en kan ik die niet laten zien.

Vader Driessen was 37 en moeder 28, toen ze het huwelijksbootje in stapten, te Dreumel, op 13 mei 1908.

Het duurt nog tot 23 januari 1951 en 4 maart 1959, voordat respectievelijk vader en moeder Driessen en van der Eijk-Driessen overlijden. Hij is dan 80 jaren oud en Clasina 79. Ze werden begraven op het R.K.kerkhof te Dreumel. Het grafmonument is al enige tijd geleden geruimd en verwijderd.

Ik ga met de stamboom beginnen en waag me deze keer maar eens niet aan mogelijk voorbarige uitspraken over hoe kort of hoog die zal gaan worden. Mijn be’vind’ingen zullen het aantonen, uiteindelijk.

Donderdag, 18 juni 2020 : Goh, wat een mooie, uitgebreide boom is het geworden. Alhoewel het af en toe, en in deze stamboom, twee keer, moeilijk, zelfs onmogelijk, bleek om alles op de juiste plekken in de stamboom te implanteren.

Dat heeft ermee te maken dat ik geen geautomatiseerd genealogisch stamboom-software programma gebruik om alles op de juiste plaatsen geplaatst te krijgen, maar alsmaar door blijf gaan met het gebruik van mijn ‘eigen’ stamboom-layout.

Dat werkt doorgaans prima en ik hoor ook van niemand ooit klachten (noch complimenten, overigens). Maar dat houdt wel in dat ik op sommige plaatsen in de al gedefinieerde delen van de stamboom geen enkele ruimte meer kan creëren om er op een later moment nog additionele gegevens aan toe te kunnen voegen. Dat gold voor deze vier personen en twee echtparen, die pas in een laat stadium toch bleken getrouwd te zijn en kinderen te hebben. En niet weinig ook.

Toch steeds beter en mogelijk vaker controleren, van der Giesen, welke relaties er allemaal zijn, die toegevoegd moeten worden en dan op de plaatsen waar ze ook behoren, en niet achteraf als nog onderaan een stamboom worden geplakt. Al doende leert men en ik ben daar geen uitzondering op, uiteraard.

Mag ik u weer de stamboomafbeelding laten zien ? Deze:

 


                                            TERUG NAAR BOVEN.